Ajax-loader

'ötvösség' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Nance Fyson - Nagy ​kincseskönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Éva - Árpád-kori ​ötvösség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szíj Rezső - Percz ​János
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kakas Péter - A ​gyémántról
A ​könyv hiánypótló szakmai műnek indult, majd végül a gyémántról szóló, képekkel teleszőtt élménybeszámoló lett. Bemutatja a tulajdonságait, ír a történelméről, megismertet osztályozásával, értékelésével, felismerésével és mindennel, ami segíthet eloszlatni a hétköznapi félreértéseket, a rosszhiszemű félrevezetéseket. Remélem mindenki talál maga számára valami hasznosat a könyvben.

Pallai Sándor - Ötvösművészet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

H. Kolba Judit - T. Németh Annamária - Ötvösművek
A ​Magyar Nemzeti Múzeum ötvösgyűjteményének ismertetésére vállalkozott a múzeum két munkatársa. Az államalapítás korától a XIX század közepéig terjedő időszakból válogatták össze - a nagy művészeti korszakok szerint csoportosítva - a legkiemelkedőbb kincseket, pompás fejedelmi emlékeket, gazdagon díszített, zománcos egyházi és világi rendeltetésű dísztárgyakat, ékszereket, ásatásból előkerült kincsleleteket. A művészi román kori bronzemlékek, a gótika világát idéző csipkefinomságú ékszerek és egyházi ötvöstárgyak, a reneszánsz ötvösség néhány pompás alkotása, a XVI-XVII. századi világi művészet pohárszékekre és mindennapi használatra készült remek aranyozott ezüst dísztárgyai, majd a barokk kor és a XVIII-XIX. század kiemelkedő mestereinek bemutatása alkotja a könyv egy-egy fejezetét. A szerzők ismertetik a tárgyak történetéhez fűződő legérdekesebb adatokat és a legfontosabb ötvöstechnikákat. A kötetet 72 fénykép és 5 színes felvétel gazdagítja.

Covers_237040
Ozsvári ​Csaba Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Ozsvári ​Csaba
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

P. Brestyánszky Ilona - A ​Pest-Budai ötvösség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ian Pickford - Antik ​ezüst
Ian ​Pickford tömör, olvasmányos összefoglalása az antik ezütről nemcsak a kezdő gyűjtők fontos kalauza, hanem az ezüsthöz jól értőknek is kedves könyve lesz. Nélkülözhetetlen alapinformációt ad a kötet bevezető része az ezüstről mint fémről, majd a fémjelzés bonyolult rendszeréről, az ezüstművesség fogásairől, segítséget nyújt az egyes eljárásokról és arról, hogyan ismerhető fel akár a legügyesebb hamisítvány is. Az európai ezüst történeti áttekintése, a legfontosabb országok antik ezüstjének bemutatása mellett részletes ismertetést kapunk a brit ezüstművesek működési köréről a kezdetektől napjainkig, az angol régiségpiac sajátos árukészletéről és a legértékesebb egyedi darabokról is. Alapos történeti elemzést ad a szerző az egyes szívesen gyűjtött és mindennapi használatban előforduló tárgycsoportokról. Több mint ötvenféle tárgytípusról tudunk meg mindent - a kiskanáltól a gyertyatartóig és a kávéskannától a sótartóig. Minden fejezetben olvashatunk arról is, melyek az adott tárgyféleség sérülékeny pontjai, hol keressük az esetleges javítás vagy átalakítás nyomát, hogyan gondozzuk ezüsttárgyainkat. Bemutatja a hamisítók trükkjeit is. Bőséges elemzést kapunk az ezüstözés külfönféle módozatairól is, hiszen ez más helyütt ritkán ismertetett, ám igen fontos terület. A kötet részletes ismertetést nyújt a szakkönyvekről, tanácsot ad, hogy hol vásároljunk, valamint mely múzeumokban láthatunk jelentős ezüstgyűjteményeket.

Baloghné Horváth Terézia - Népi ​ékszerek
A ​ruhadarabokon kívül számtalan apró dísztárgy egészíti ki a népviseletet, melyek az ékszer körébe tartoznak. A nép különféle rétegeinek, csoportjainak ékszerkészlete jobbára nem a különleges alkalomnak szóló vagy a tehetősséget reprezentáló öncélú ékítmény, hanem gyakorlati célt szolgál: kapocs, gomb, hajtű, csat stb. Feledésbe merült már, hogy sok testen viselt ékszernek is volt fontosabb szerepe a díszítésnél: a fülbevalóval gyógyítottak, a korall karperecet bajelhárítás miatt viselték, a csörgő pitykék a rossz szellemeket tartották távol. A magyar nép ékszerkultúrája - bár néprajzi gyűjtések kezdetekor egyrészt már hanyatlóban volt, másrészt a polgárság ízlését kezdte elsajátítani - számtalan sajátos tárgyfeléséget, technikát és eljárást őríz, melyeknek Európában sok helyütt már nyoma veszett. Könyvünket az első önálló összefoglalásként ajánlhatjuk olvasóinknak, ahol átfogó képet kaphatnak a szorosabb és tágabb értelemben vett népi ékszerekről; múltjukról, technikáikról és elterjedtségükről. A szöveget 17 színes és 43 fekete-fehér tárgyfotó, illetve archív felvétel, valamint 26 magyarázó rajz egészít ki.

Szűcs Ferenc - Kovácsolás, ​ötvösmunkák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_122474
Varázslatos ​arany Ismeretlen szerző
9

Ismeretlen szerző - Varázslatos ​arany
Az ​emberi civilizáció egész története egyfajta aranykor. Minden túlzás nélkül állítható, hogy az örökbecsű aranytárgyakban a korszellem, valamint sok-sok nemzedék tehetsége, tudása és szakmai jártassága maradt fenn. Aranyfényben csillogtak a templomok és székesegyházak kupolái, a fényűző kastélyok és paloták. Az arany mindig is kiemelte a tekintélyt és a női szépséget. A múzeumoknak és magángyűjteményeknek az aranyrögök és az aranytárgyak ma is a legféltettebb kincsei. Könyvünk ennek a csodálatos fémnek a kultúrtörténetét vázolja fel. Fontosságát jelzi, hogy minden ismert mitológiában kulcsszerepet játszott az arany, a történelemben pedig a sumeroktól kezdve, az egyiptomiakon, görögökön, rómaiakon, bizánciakon, aztékokon és inkákon át a különböző királyi, császári és cári udvarokig mindenütt a hatalmat és a gazdagságot jelképezte. Az albumból megismerjük a világ legtermékenyebb aranylelőhelyeit, az aranyművesség fejlődését, az ötvösök munkáját, az arany szépsége és értéke iránti érdeklődés változásait. Ennyi ragyogó aranytárgyban pedig még sohasem gyönyörködhettünk.

Ipolyi Arnold - A ​magyar Szent Korona és a koronázási jelvények története és műleírása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pallai Sándor - Ötvösség, ​nemesfémipar, divatékszer készítés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Erich Steingräber - Alter ​Schmuck
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Guido Gregorietti - Gold ​& Juwelen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bunta Magda - Kolozsvári ​ötvösök a XVI-XVIII. században
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pulszky Károly - Radisics Jenő - Az ​ötvösség remekei a magyar történeti ötvösműkiállitáson I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Garam Éva - Kiss Attila - Népvándorlás ​kori aranykincsek a Magyar Nemzeti Múzeumban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Radnóti Aladár - A ​pannóniai római bronzedények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiss László - Ezüst- ​és porcelánjelzések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ötvös Nagy Ferenc - Zománcmívesség
Ötvös ​Nagy Ferenc a hazai zománcművesség egyik legkiemelkedőbb alkotója több évtizedes tapasztalatát összegezte Zománcmívesség című könyvében. A mű hiányt pótol a hazai könyvkiadás területén, hiszen közel száz éve jelent meg az utolsó e lenyűgöző művészeti ággal foglalkozó részletes kiadvány. A történeti áttekintés mellett, teljes alapossággal mutatja be a zománcozás folyamatát, kezdve a fém megmunkálásától a különböző zománctechnikákig. Segítséget nyújt ezek elsajátításában, bevezet már megvalósult alkotások készítési fázisaiba, ötleteket ad leendő művek kivitelezésére és nem utolsó sorban szakmai "titkokat" árul el. Mindezek megértését közel 350 ábra és fázisfotó segíti.

Ötvös Nagy Ferenc - Festőzománcozás
A ​hazai zománcművesség kiemelkedő alkotója több évtizedes szakmai tapasztalatát összegezte. A Zománcmívesség cím ű kötet folytatásaként most az iparművészet és a képzőművészet közötti határvonalat átlépő festőzománcozás technikáit ismerteti részletesen, kiegészítve a szükséges elméleti ismeretekkel, számtalan színes képpel.

Bagdy András - Czirádás ​kulcstartók
A ​közeli jövőben valószínűleg majd titkos kódszám, mágneskártya vagy mindig kéznél levő ujjlenyomat enged bejutni valahová. De manapság egy bezárt kapu vagy ajtó előtt a férfiak többnyire a zsebükben, hölgyek a táskájuk legalján kotorásznak kulcs vagy kulcskarika után. Bagdy András ritkaságszámba menő, így az újdonság erejével is ható gyűjteményéből kitűnik, hogy bő száz évvel ezelőtt még más volt a gyakorlat. A ruhák derekában – nadrág, szoknya, kötény »korcában« – a visszahajló »nyelve« segítségével beakasztott kulcstartók fityegtek. E megoldással napközben a kulcsok kézközelben lehettek és sem a kétkezi munkát, sem a semmittevést nem gátolták.

Berényi János - Az ​ötvösség története Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

L.Kovásznai Viktória - Ifj. ​Szlávics László / László Szlávics Jr.
A ​Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában érettségizett, 1977-ben. Művészeti tanulmányait magánúton folytatta tovább édesapja, id. Szlávics László ötvös-szobrászművész, és Makrisz Agamemnon szobrászművész irányításával. 1973 óta a Százados úti művésztelepen él és alkot. 1995 óta rendszeresen készít a Magyar Nemzeti Bank felkérésére emlékérme terveket. Az 1970-es évek közepétől készült korai szobrait, domborműveit, érmeit realisztikus ábrázolás és a precíz kézműves munka jellemzi. Az 1980-as években feltűnést keltettek kézi munkával acél negatívba vésett verőtővel, az ősi pénzverést felidéző technológiával, kézi veréssel készült érmei. (Madarak, Afrika Széchenyi István, Aradi vértanúk stb.) Az öntött bronz technológiával készült munkáin kubisztikus formavilág jelenik meg. Ezek közül a legjelentősebb az 1990-es évek első felében készült, Vincent van Gogh életművét feldolgozó, 20 darabból álló éremsorozata. Az 1990-es évek második felében, természetes anyagok felhasználásával (csont, toll, kagyló stb.) készültek egyéni hangvételű, az éremművészet határeseteit képviselő alkotásai (Kultikus ős-pénz sorozat). Utóbbiak ellenpontjaként egész sor érmet hozott létre ipari technológiák felhasználásával, ahol az idő - a tárgyban megjelenő mozgás által - mérhető, látható módon jelenik meg (interaktív érmek). A mozgást a szemlélő aktív közreműködése váltja ki. Az ezredforduló óta készült munkáival is az éremművészet határait próbálja feltérképezni, megújítani a műfajt. E tevékenysége hazai és nemzetközi szakmai körökben egyaránt nagy elismerést váltott ki. 2006-ban az éremművészek hazai közössége neki ítélte az első alkalommal átadott Ligeti Erika-díjat. 2007-ben elnyerte a harminc éves jubileumát ünneplő XVI. Országos Érembiennále nagydíját, a Ferenczy Béni-díjat. Még ebben az évben a XXX. Éremművészeti Világkongresszus (Colorado Springs, USA) a két díjazott művész egyikévé választotta. Sajátos kisplasztikáiban több esetben használt talált tárgyakat melyeket meglepő új funkciókkal ruházott fel (Man Ray emlékére, Egy óra Dalíval, Forró drót). Ezek az interaktív-mobil szobrok minden esetben a szemlélő közreműködésével jönnek működésbe. 2008 óta alkotásai között nagy számban találhatóak kisplasztikák, melyeket fából készít. Ezek sok esetben, a szó hagyományos értelmében vett kis plasztikák, melyek egyéni módon házakra, épületmaradványokra emlékeztetnek. Formai, technikai megoldásaiban az utóbb említett alkotásokhoz szorosan kapcsolódnak nagyméretű óraszobrai. A kortárs képzőművészet szellemiségét tükröző művek hagyományos súlymotoros, ingás és rugós óraszerkezetek felhasználásával készültek, gondosan megőrizve az időmérő funkciót. Minden fél és egész órában hangrúdra ütéssel is jelzik az idő múlását.

Pallai Sándor - Varga László - Ötvös ​szakmai ismeretek 2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vattai Erzsébet - Ötvösműhely ​- Ötvösmunka
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zoltán Tamás - Metálmorfózis
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kmetty Béla - A ​magyar ötvösök helyzete a XVI. században
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zoltai Lajos - Ötvösök ​és ötvösművek Debrecenben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kőszeghy Elemér - Magyarországi ​ötvösjegyek a középkortól 1867-ig
Az ​1936-ban kétnyelvű - magyar és német - kiadásban napvilágot látott mű a történelmi Magyarországhoz tartozó városok szerinti csoportosításban tartalmazza a műkincsek ötvösjegyeit, mestereit, tulajdonosait és egyéb adatait. Magyarország különböző részein már a XIV. századbó megtaláljuk egymástól eltérő bélyegzések nyomait korabeli ötvösműveken. A XVI. századtól kezdve az ötvöstárgyak bélyegzése általánossá vált a céhekben, ha a bélyegzés módja nem is vált egységessé. 1867-től a fémfinomság vizsgálata állami hivatalok hatáskörébe került, s e téren az osztrákokhoz hasonló fémjelzési rendszer lépett életbe. ez az oka annak, hogy a Magyarországi ötvösjegyek..... c. munka csak eddig az időpontig ismerteti a jeleket, hiszen azon túl már alig érdekli a művészettörténeti kutatást az ötvöstárgyak származása. A mű napjainkra olyan könyvritkasággá vált, hogy antikváriumban, aukciókon is nagy szerencsével lehetett csak hozzájutni az eredeti kiadás példányaihoz.

Kollekciók