Ajax-loader

'ötvösség' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Nance Fyson - Nagy ​kincseskönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Éva - Árpád-kori ​ötvösség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szíj Rezső - Percz ​János
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kakas Péter - A ​gyémántról
A ​könyv hiánypótló szakmai műnek indult, majd végül a gyémántról szóló, képekkel teleszőtt élménybeszámoló lett. Bemutatja a tulajdonságait, ír a történelméről, megismertet osztályozásával, értékelésével, felismerésével és mindennel, ami segíthet eloszlatni a hétköznapi félreértéseket, a rosszhiszemű félrevezetéseket. Remélem mindenki talál maga számára valami hasznosat a könyvben.

Pallai Sándor - Ötvösművészet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

H. Kolba Judit - T. Németh Annamária - Ötvösművek
A ​Magyar Nemzeti Múzeum ötvösgyűjteményének ismertetésére vállalkozott a múzeum két munkatársa. Az államalapítás korától a XIX század közepéig terjedő időszakból válogatták össze - a nagy művészeti korszakok szerint csoportosítva - a legkiemelkedőbb kincseket, pompás fejedelmi emlékeket, gazdagon díszített, zománcos egyházi és világi rendeltetésű dísztárgyakat, ékszereket, ásatásból előkerült kincsleleteket. A művészi román kori bronzemlékek, a gótika világát idéző csipkefinomságú ékszerek és egyházi ötvöstárgyak, a reneszánsz ötvösség néhány pompás alkotása, a XVI-XVII. századi világi művészet pohárszékekre és mindennapi használatra készült remek aranyozott ezüst dísztárgyai, majd a barokk kor és a XVIII-XIX. század kiemelkedő mestereinek bemutatása alkotja a könyv egy-egy fejezetét. A szerzők ismertetik a tárgyak történetéhez fűződő legérdekesebb adatokat és a legfontosabb ötvöstechnikákat. A kötetet 72 fénykép és 5 színes felvétel gazdagítja.

Covers_237040
Ozsvári ​Csaba Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Ozsvári ​Csaba
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

P. Brestyánszky Ilona - A ​Pest-Budai ötvösség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ian Pickford - Antik ​ezüst
Ian ​Pickford tömör, olvasmányos összefoglalása az antik ezütről nemcsak a kezdő gyűjtők fontos kalauza, hanem az ezüsthöz jól értőknek is kedves könyve lesz. Nélkülözhetetlen alapinformációt ad a kötet bevezető része az ezüstről mint fémről, majd a fémjelzés bonyolult rendszeréről, az ezüstművesség fogásairől, segítséget nyújt az egyes eljárásokról és arról, hogyan ismerhető fel akár a legügyesebb hamisítvány is. Az európai ezüst történeti áttekintése, a legfontosabb országok antik ezüstjének bemutatása mellett részletes ismertetést kapunk a brit ezüstművesek működési köréről a kezdetektől napjainkig, az angol régiségpiac sajátos árukészletéről és a legértékesebb egyedi darabokról is. Alapos történeti elemzést ad a szerző az egyes szívesen gyűjtött és mindennapi használatban előforduló tárgycsoportokról. Több mint ötvenféle tárgytípusról tudunk meg mindent - a kiskanáltól a gyertyatartóig és a kávéskannától a sótartóig. Minden fejezetben olvashatunk arról is, melyek az adott tárgyféleség sérülékeny pontjai, hol keressük az esetleges javítás vagy átalakítás nyomát, hogyan gondozzuk ezüsttárgyainkat. Bemutatja a hamisítók trükkjeit is. Bőséges elemzést kapunk az ezüstözés külfönféle módozatairól is, hiszen ez más helyütt ritkán ismertetett, ám igen fontos terület. A kötet részletes ismertetést nyújt a szakkönyvekről, tanácsot ad, hogy hol vásároljunk, valamint mely múzeumokban láthatunk jelentős ezüstgyűjteményeket.

Baloghné Horváth Terézia - Népi ​ékszerek
A ​ruhadarabokon kívül számtalan apró dísztárgy egészíti ki a népviseletet, melyek az ékszer körébe tartoznak. A nép különféle rétegeinek, csoportjainak ékszerkészlete jobbára nem a különleges alkalomnak szóló vagy a tehetősséget reprezentáló öncélú ékítmény, hanem gyakorlati célt szolgál: kapocs, gomb, hajtű, csat stb. Feledésbe merült már, hogy sok testen viselt ékszernek is volt fontosabb szerepe a díszítésnél: a fülbevalóval gyógyítottak, a korall karperecet bajelhárítás miatt viselték, a csörgő pitykék a rossz szellemeket tartották távol. A magyar nép ékszerkultúrája - bár néprajzi gyűjtések kezdetekor egyrészt már hanyatlóban volt, másrészt a polgárság ízlését kezdte elsajátítani - számtalan sajátos tárgyfeléséget, technikát és eljárást őríz, melyeknek Európában sok helyütt már nyoma veszett. Könyvünket az első önálló összefoglalásként ajánlhatjuk olvasóinknak, ahol átfogó képet kaphatnak a szorosabb és tágabb értelemben vett népi ékszerekről; múltjukról, technikáikról és elterjedtségükről. A szöveget 17 színes és 43 fekete-fehér tárgyfotó, illetve archív felvétel, valamint 26 magyarázó rajz egészít ki.

Szűcs Ferenc - Kovácsolás, ​ötvösmunkák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_122474
Varázslatos ​arany Ismeretlen szerző
9

Ismeretlen szerző - Varázslatos ​arany
Az ​emberi civilizáció egész története egyfajta aranykor. Minden túlzás nélkül állítható, hogy az örökbecsű aranytárgyakban a korszellem, valamint sok-sok nemzedék tehetsége, tudása és szakmai jártassága maradt fenn. Aranyfényben csillogtak a templomok és székesegyházak kupolái, a fényűző kastélyok és paloták. Az arany mindig is kiemelte a tekintélyt és a női szépséget. A múzeumoknak és magángyűjteményeknek az aranyrögök és az aranytárgyak ma is a legféltettebb kincsei. Könyvünk ennek a csodálatos fémnek a kultúrtörténetét vázolja fel. Fontosságát jelzi, hogy minden ismert mitológiában kulcsszerepet játszott az arany, a történelemben pedig a sumeroktól kezdve, az egyiptomiakon, görögökön, rómaiakon, bizánciakon, aztékokon és inkákon át a különböző királyi, császári és cári udvarokig mindenütt a hatalmat és a gazdagságot jelképezte. Az albumból megismerjük a világ legtermékenyebb aranylelőhelyeit, az aranyművesség fejlődését, az ötvösök munkáját, az arany szépsége és értéke iránti érdeklődés változásait. Ennyi ragyogó aranytárgyban pedig még sohasem gyönyörködhettünk.

Ipolyi Arnold - A ​magyar Szent Korona és a koronázási jelvények története és műleírása
A ​nemzet történeti műemlékei közt kétségtelenül egyik legméltóbb helyet foglalja el az ország szent koronája. Mint állami létünkkel úgyszólván egykorú nemzeti palladium és műkincs, egyszersmind államhatalmi és nemzeti, jogi és törvényes jelentőségénél fogva máig éppen úgy jogérvényes hatású, valamint a közkegyelet tárgya. Hálát adhatunk az isteni Gondviselésnek, hogy régi dicsőségünk elenyészett emlékeiből csak ennyi, s ily szent, örökség is maradt ránk, hogy még ily valóban páratlan nemzeti műkincset is felmutathatunk.

Pallai Sándor - Ötvösség, ​nemesfémipar, divatékszer készítés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Erich Steingräber - Alter ​Schmuck
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Guido Gregorietti - Gold ​& Juwelen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Árkossy István - Ablak ​az égre
"Mert ​minden művészet egyedüli oka és végső célja csak az lehet, hogy a Mindenható Örök Istent dicsőítse, és ezt az eltorzított arcú emberiséget újra felemelje Istenhez" - vallotta _Liturgia és művészet_ című írásában Ozsvári Csaba (1963, Budapest - 2009, Óbudavár) ötvösművész, a magyarországi egyházi művészet egyik legjelentősebb, elismert alkotója. Fájdalmasan rövid földi élete során szinte kizárólag szakrális tárgyakat készített: kereszteket, kelyheket, szentségtartókat, püspöki pásztorbotokat, ereklyetartókat, misekönyvborítókat, úrmutatókat és egyebeket, amelyek mind esztétikai-művészeti, mind pedig vallási-liturgiai szempontból különleges ünnepélyességet sugároznak. Kivételes szépségű, egyedi ötvösmunkái Magyarországon és a világ számos pontján megtalálhatók, így Budapesten, Esztergomban, Szombathelyen, Vácott, Hajdúdorogon, Kalocsán, Cegléden, Körmenden, Zircen, Máriapócson, Tihanyban, Óbudaváron, valamint Rómában, Bresciában, Brüsszelben, Dallasban. Készített ötvösremekműveket többek között a Vatikánnak, a Budapest-Esztergomi Érsekségnek, több magyarországi püspökségnek, azonkívül a budapesti és brüsszeli Apostoli Nunciatúrának. Számos alkalommal állította ki kegytárgyait jeles magyarországi és európai egyházi helyszíneken, és halála óta is több kiállítást rendeztek alkotásaiból. A Fábián Attila kiadványszerkesztő, Ozsvári Csaba jó barátja által tervezett album a liturgikus tárgyakról készült képek segítségével nyújt áttekintést a kivételes tehetséggel megáldott "ötvösmester" (ahogy önmagát szerényen nevezte) rövid földi alkotóideje ellenére is teljesnek mondható, egyszersmind maradandó művészi értéket hordozó életművéről. Árkossy István festő- és grafikusművész értő tanulmánya Ozsvári Csaba egyedülálló munkásságát ismerteti, felelevenítve az ötvösművészet ősi mesterségének kialakulását és fejlődésének útját is. Ozsvári Csaba művészetét bemutató kötetünk célja mindenekelőtt az, hogy a szakrális szférába emeljen fel hívő és nemhívő embert egyaránt, hogy szemet gyönyörködtessen és lelket műveljen. ___ ___ ___ Zsiga Kristóf

Covers_407387
Ötvös Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Ötvös
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

P. Szalay Emőke - Debreceni ​ötvösség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pulszky Károly - Radisics Jenő - Az ​ötvösség remekei a magyar történeti ötvösműkiállitáson I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bolla Andrea - Saját ​készítésű ezüst ékszerek
Az ​ékszerek csillogása, ragyogása ősidők óta elvarázsolja az embereket. Minden kornak, kultúrának megvan a maga ékszerdivatja, ékszerviselési szokása. Nincs nemhez, korhoz kötve, ékszert bárki viselhet ízlésének, személyiségének megfelelően. Az ezüst ékszerek készítésében új lehetőséget kínál az ezüstgyurma. Ez egy különleges anyag, amelyből könnyen és egyszerűen készíthetünk szemet gyönyörködtető egyedi ékszert. A könyvben részletesen bemutatjuk az alaptechnikákat, amelyek gyorsan elsajátíthatók. Ezután szinte csak a fantáziánk szab határt annak, mit készítünk. Készítsünk saját kezűleg ajándék ezüst ékszereket! Meglátjuk, a megajándékozottak szemében értékesebb lesz bármilyen drága ékszernél, még akkor is, ha kezdetben nem sikerül olyan tökéletesen.

Ismeretlen szerző - Cimbora, ​Rád köszöntöm fél kupámat!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Joe Dan Lowry - Joe P. Lowry - Turquoise ​Unearthed
Turquoise. What ​other gemstone comes in such an astonishing variety of colors and forms, or is more evocative of the American Southwest? _Turquoise Unearthed_ showcases exquisite examples of rough and polished natural turquoise from more than twenty famous "classic" mines, including Lander Blue, Number 8, Bisbee, and Lone Mountain. Appealing to rock hounds and serious collectors alike, _Turquoise Unearthed_ is a definitive, contemporary visual guide. Here, too, are spectacular works by modern jewelers, along with fascinating ancient and historic Native American turquoise jewelry and ceremonial objects. Joe Dan Lowry and Joe P. Lowry operate the Turquoise Museum and are recognized worldwide for their expertise.

Ötvös Nagy Ferenc - Zománcmívesség
Ötvös ​Nagy Ferenc a hazai zománcművesség egyik legkiemelkedőbb alkotója több évtizedes tapasztalatát összegezte Zománcmívesség című könyvében. A mű hiányt pótol a hazai könyvkiadás területén, hiszen közel száz éve jelent meg az utolsó e lenyűgöző művészeti ággal foglalkozó részletes kiadvány. A történeti áttekintés mellett, teljes alapossággal mutatja be a zománcozás folyamatát, kezdve a fém megmunkálásától a különböző zománctechnikákig. Segítséget nyújt ezek elsajátításában, bevezet már megvalósult alkotások készítési fázisaiba, ötleteket ad leendő művek kivitelezésére és nem utolsó sorban szakmai "titkokat" árul el. Mindezek megértését közel 350 ábra és fázisfotó segíti.

Kapossy János - Magyarországi ​ötvösök a XVII-XIX. században
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Georg Ruzsa - Russische ​Metallikonen in ungarischen Sammlungen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ballagi Aladár - Kecskeméti ​W. Péter ötvöskönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vattai Erzsébet - Ötvösműhely ​- Ötvösmunka
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pallai Sándor - Gottschall János - Ötvös ​szakmai ismeretek 3.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Farkas Lajos - Ötvös ​szakmai ismeretek 1.
Ékszerüzleteink ​kirakatai előtt számos sétáló és rohanó ember áll meg néhány percre, hogy szemügyre vegye az "ékszerészek" remekeit. Kevesen tudják, hogy a nemesfémekből - aranyötvözetekből - készült gyűrűket, melltűket, karkötőket és függelékeket, vagy ugyancsak nemesfémből - ezüstötvözetből - előállított használati eszközöket, dísztárgyakat és emléktárgyakat egy nagyon régi szakma művelői - "mesterei" -, a nemesfémipari szakmunkások, az ötvösök hozták létre sok türelmet igénylő munkával. Az ötvös munkaterülete: a nemes-, színes- és könnyűfémekből elkészíteni a különböző használati, valamint dísztárgyakat. Az emberek változó és különböző ízlése a szakma művelőitől megköveteli a történeti stílusok kialakulásának, fejlődésének ismeretét. Az ötvöstárgyakat alakjuknak és az igényeknek megfelelő olyan díszítőelemekkel kell ellátni, melyek emelik szépségüket, de nem mennek a jó ízlés rovására.

Kmetty Béla - A ​magyar ötvösök helyzete a XVI. században
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gádor István - Gádor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók