Ajax-loader

'textilművészet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ledács Kiss Aladár - Szüts Béláné - Ismerjük ​meg a keleti szőnyegeket
"A ​szőnyeg, mint használati tárgy, különleges helyet foglal el az emberiség kultúrtörténetében. Homályba vesző régi időkben, nomád életet élő népek szükségletképpen jött létre az első szőnyeg: fekvőhely, ülőhely, takaró és egyszersmind szőnyeg a sátor hideg földjén" - írják bevezetőjükben könyvünk szerzői. A gazdagon illusztrált kötetben olvasóink végigkísérhetik a szőnyegkészítés történetét. Megismerhetik az ősi és máig élő szövési és csomózási technikákat, a híres keleti szőnyegkészítő népek jellegzetes díszítőmintáit, egyedülálló festési eljárásait, amelyeket ma a közkedvelt régi keleti szőnyegeket utánzó, gyári előállítással meg sem tudnak közelíteni. A kezdetben csak használati tárgyul szolgáló szőnyegből sok évszázados, sőt évezredes fejlődés folyamán művészi ízlésű, pompás fényűzési tárgy lett, uralkodói műhelyekben készített nagyértékű kincs, melynek csodálatos rajzát, ragyogó színeit méltán örökítették meg régi festőművészek képeiken. A legszebb darabok ma a világ híres múzeumainak féltve őrzött kincsei, de a régi minták gyári és sokszor silány utánzatainak ma is nagy divatja mellett, sokan szeretnének egy-egy régi szép szőnyeghez jutni. Gazdagon illusztrált, jórészt eredeti felvételeket és sok színes képet is tartalmazó könyvünk, amely most második bővített kiadásban kerül a közönség kezébe, a legújabb tudományos eredményeket felhasználva népszerűen igyekszik tájékoztatni a szőnyegek művészettörténeti világában és esztétikai elemzéseivel elősegíteni a környezetalakító jó ízlés csiszolódását.

Traudel Hartel - Textilanyagok ​színezése, festése
Tartalom: ​Bevezetés Anyag és szerszám Anyagok, sablonok, nyomódúcok, pecsétek, mintahengerek Festékek, festékpaletta, ecset és szivacsok Festés Nedves festés Festés kötözéses módszerrel Festés zacskóban Sablonhasználat Sablonok készítése Színfelhordás Minta és ornamentika Fémsablonok Többrészes falisablonok Nyomás Nyomódúcok Pecsételés Monotípia Hengernyomás Szabad alkotás Szív motívum A gyerekek szeretik a színeket Régi minta - új felhasználás Grafika á la Mondrian Vendégvárás Gyümölcsszüret Citrom-frissesség Kontraszt kékben és fehérben A kék szín Terrakotta Nosztalgikus minta hengerről Szünidei hangulat Attraktív csíkozás Mintaegyveleg Minták fesztiválja Ötletek és tanácsok

Kemendi Ágnes - Festőnövények
A ​kézműiparok, az ősi hagyományok ébrentartását szolgálja kötetünk akkor, amikor a már-már feledésbe ment népi festési eljárásokat szedte egy csokorba a szerző, részben régi könyvekben böngészve, részben a maga erdélyi gyűjtésében tallózva. A kötet számos népi receptet is közöl, bemutatja a legfontosabb festőnövényeinket - gondosan vigyázva arra, hogy védett növény ne kerüljön a listára. A szép színes táblákról meg is ismerjük ezeket a növényeket virágzási, gyűjtési idejük rendjében. A könyvet Varga emma rajzai, színes fotók, régi metszetek, reprodukciók illusztrálják.

N. Fülöp Katalin - Magyarországi ​nemzetiségek hímzésmintái
A ​magyarországi nemzetiségek hímzéseiből készült válogatás a kézimunkázóknak kínál újabb választékot. Hazánk lakosságának mintegy 4-5%-a nem magyar anyanyelvű. E kisebbségben élő lakosság elődei főként a török hódoltság után telepedtek le a XVII. század végétől kezdve; legtöbben a XVIII. század folyamán. De élnek németek már a középkor óta is a Nyugat-Dunántúlon és Nagybörzsönyben. A németek aránya kb. 2,5%, ők vannak a legtöbben; a délszlávok száma számottevő még, a románoké kb. 0,3%. A németek nem hímeztek sokat, inkább csak a házbeli textileket; a ruhákat alig. A délszlávok - e névvel jelöljük a horvátokat, szerbeket, szlovéneket - sokat és jellegzetesen hímeztek. Különösen a déli Duna és a Dráva menti horvátok - egyik jelentős csoportjuk a baranyai, bácskai sokácok - még e század elején is maguk szőtték, és hímzéssel is díszítették ruhadarabjaikat, a felsőruhaként is viselt ingeket, pendelyeket. A szlovákok képviselik a gyűjteményben az új népi hímzőstílust, nevezetesek az olcsó, gyári alapanyagból varrt és színes hímzéssel díszített pruszlikok, ingek, kötények, főkötők napjainkig élő viseletéről. A békési, néhány határ menti faluban élő románok hímzéseiből régies, fehérhímzéses lepedőket választottunk, viseletük a századforduló elején már polgáriasodó. A gyűjtemény lapjai bizonyítják, hogy ahogy a hímzéstechnikák, a hímzésminták sem csupán egyetlen népé vagy egyetlen időszaké. Térben és időben messze terjedt, ismerős minták változatait éppúgy megtaláljuk a nemzetiségek hímzései között, mint az esetleg drága vagy korábban kedvelt, de már nem kapható alapanyag, díszítmény ügyes helyettestítéséből kialakult mintákat. A gyűjteményben közölt minták eredeti darabjait a budapesti Néprajzi Múzeum őrzi, néhány a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumé.

Rónai Katalin - Selyemképek
A ​selyemfestés varázslat. Minél jobban elmélyedünk benne, annál inkább kedvünk lesz újabb és újabb selyemképeket készíteni, egyre különlegesebb technikákat kipróbálni. A kész tárgyak díszíthetik otthonainkat vagy megajándékozhatjuk szeretteinket, barátainkat.

Frank János - Az ​eleven textil
Az ​1968-as év az áttörés éve a magyar textilművészet történetében: az iparművészeten belül önállósul a textil, s a festészethez, grafikához, plasztikához mérhető, igényes, egyéni arculatú, szüntelen megújuló műfajjá válik. Az Ernst múzeumbeli "Textil Falikép 68" kiállításon, majd 1970-től a szombathelyi biennálékon figyelemmel kísérhetjük, hogyan bontakozik ki és terebélyesedik a hagyományos festett-nyomott textil mellett a tértextil, a textilplasztika. A fiatal textilesek generációját a térbeliség problémái izgatják: gondolkodásukra sem jellemző az egysíkúság, a linearitás: megnyerő humorukkal, rokonszenves iróniájukkal, öniróniájukkal összefonódik műveik finom, összetett szellemisége, gyakran filozófiai mélysége. A magyar képzőművészet legmozgalmasabb és egyik legizgalmasabb ága jelenleg a textilművészet. Frank János közvetlen stílusban, személyes hangon ismertet meg az új magyar textil úttörő nemzedékével.

Varga Dóra - Nemezelés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szekeres Éva - Festett ​minták textilanyagokra
A ​textilfestés közkedvelt tevékenység. A hobbiboltokban különféle színekben találunk textilfestékeket, textilfestő tollakat, valamint könnyen díszíthető, mutatós alapanyagokat (pl. hátizsák, szemüvegtok stb.). A könyv részletesen bemutatja a textilfestés néhány módszerét, beavat a különböző fortélyokba. A technika elsajátítása után a könyv alapján vagy tetszés szerint készítsünk egyedi tárgyakat, tolltartókat, pólókat, partedliket stb. Nemcsak új textíliákat díszíthetünk, hanem ezután a foltos ruháinktól sem kell megválnunk. Egyszerűen álcázzuk a foltot egy szép mintával. Valósítsuk meg a könyvben szereplő ötleteket, és lepjük meg magunkat vagy szeretteinket egyedi díszítésű textíliákkal.

Andrea Rudolf - Martina Häfner-Kessler - Tűnemezelés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Árvai Anikó - Vetró Mihály - Nemezelés ​selyemre és gézre
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lengyel Györgyi - Keresztszemes ​kézimunkák
A ​szerzőt ugyanaz a cél vezette, mint előző könyveiben: szép mintákat adni a kézimunkázók kezébe és ezzel emelni népünk ízléskultúráját. A keresztszemes hímzés a kézimunka ősi emlékeket őrző, nemzetközileg rendkívül kedvelt válfaja. A szerző foglalkozik a mintarokonság, mintavándorlás kérdéseivel. Miképpen lehetséges, hogy egymástól sok ezer kilométer távolságban élő népek bizonyos motívumai nemritkán csaknem azonos megformálásban jelenik meg? Ezeknek a motívumoknak valamikor jelképes értelmük volt, amelyek később a népművészetben elhomályosultak, csak díszítő szerepük maradt meg. A könyv bevezetője ősi, mértanias motívumok, továbbá a gránátalma néhány jellegzetes példájának szemléltetése után a nemzetközileg legelterjedtebb motívum, az életfa a madárral sokféle változatát mutatja be. A minták elrendezésében nem a tájegységi szempont, hanem a jellegzetes motívumok és kompozíciós módok szolgálnak alapul. Külön-külön csoportot alkotnak a középkori, a szőtteseredetű, a reneszánsz és a törökös, valamint a későbbi stílushatásokat tükröző minták a barokktól a szecesszióig. A szerző mindazzal, amit elmond a jelek, jelképek értelméről, a mintarokonságról, a történelmi stílusok hatásáról, a szomszédos népek kölcsönhatásáról, a hagyományról - látni is tanít, hogy ne csak gyönyörködéssel végezzük a munkát, hanem tudjuk is, mit csinálunk, művelődéstörténeti ismeretekkel is gyarapodjunk. A kötet több mint 200 képet és ugyanannyi leolvasható mintalapot tartalmaz, köztük néhány érdekes külföldi mintát is, melyek kivarrására bizonyára sokan fognak szívesen vállalkozni, A technikai kivitelezést segíti a különböző öltésmódok ismertetése.

Amandine Dardenne - Nemeztárgyak
A ​nemez meleg anyaga és gazdag, finom árnyalatú színei olyan bájt sugároznak, melynek nehéz ellenállni. E könyv segítségével most közelebbről is megismerkedhetünk ezzel a különleges anyaggal, olyannyira, hogy szebbnél szebb használati tárgyakat készíthetünk belőle. A szemléletes leírásoknak köszönhetően lépésről lépésre mélyedhetünk el a nemezelés művészetében, és fedezhetjük fel meg e puha textúrájú anyag számtalan arcát. A huszonegy nemeztárgy között találunk ragyogó tűpárnát, puha sálat, alkalmi táskát, kulcstartót vagy éppen praktikus könyvjelzőt. Kellemes időtöltést!

Cs. Gergely Gizella - Haáz Sándor - Udvarhelyi ​varrottasok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hauck Mária - Zubonyai Ferencné - Ruhaipari ​anyag és áruismeret
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Heather Luke - Függönyök
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gera Klára - Nemezelés
A ​nemezkészítés alapanyaga a gyapjú, amelyet az ember ősidők óta használ. Régen főként nemeztakarókat, sátrakat, süveget, kalapot, tarsolyt, valamint játékokat készítettek belőle. Elevenítsük fel a régi hagyományokat és nemezeljünk! A benedvesített gyapjú nyomkodás, gyúrás hatására anyaggá áll össze, és kezünk alatt csodálatos dolgok születnek. Fogjunk hozzá bátran, és valósítsuk meg a könyvben szereplő ötleteket. Kicsik és nagyok egyaránt örömüket lelik majd a nemezelésben, mivel az alkotás öröme mindenkit magával ragad. Kezdjük a legegyszerűbb játékokkal, mint például a labda vagy a kígyó, majd a technika elsajátítása után készítsünk mozgatható kezű és lábú macit, nyuszit. Ne keseredjünk el, ha a kész tárgy nem pont olyan, mint ahogy a képen látható, hisz két egyforma nemeztárgy nem létezik. A könyv alapján elsajátíthatjuk a technikát, és tetszés szerinti más tárgyakat is készíthetünk. Az alkotáshoz jó szórakozást kíván a Szerző.

Mihalik Béla - Szomolányiné Farkas Klára - Kézzel ​festett textíliák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lázár Károly - Lerch György - Kötött ​kelmék mintázása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lengyel Györgyi - Népi ​batik
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Szent ​István emlékezete falikárpitokon
Szeged ​városa 1938-ban ajándékba kapta a kultuszminisztertől Pekáry István gyönyörű, 3x3 m faliszőnyegét, amely Szent István életét mutatja be. Ez az 1938-as Szent István emlékév alkalmából készült. Ugyanezen évben Pekáry István szintén 3x3 méteres másik faliszőnyeget is készített, amely Székesfehérra került, ma is ott őrzik. Mindkettő a Budai Szövőműhely kivitelezésében készült. A két szőnyegnek akkora sikere volt, hogy 1939-ben kiszállították New York-ba a világkiállításra és ott a magyar pavilon büszkesége lett. A szép eredményeket és a nagy sikert látva 1938-ban a Katolikus Püspöki Kar pályázatot írt ki Szent István életét bemutató faliszőnyegek készítésére, amelyet 1939-ben hirdettek ki és erre több terv érkezett. Ezek közül ismereteink szerint két jelentős pályamű valósult meg. Az egyik Ferenczy Noémi szintén 3x3 méteres gyönyörű faliszőnyege, amely a pályázat eredményeként 1941-ben Nyíregyházára került és ma is ott őrzik. Végül a másik faliszőnyeg elkészítésére Domanovszky Endre kapott megbízást, amely alkotás Szent István, Szent Imre herceg és Odilo apát ténykedését mutatja be. Ez a faliszőnyeg Pécsre került.

Tasnádi Zsuzsanna - Selmeczi Kovács Attila - Régi ​magyar mintakincs
A ​Néprajzi Múzeum rajzgyűjteménye gazdag mintakincset őriz, amely több mint száz év gyűjtéseit, dokumentálásait öleli fel. Ebből a gyűjteményből válogattuk a kötetben szereplő rajzokat, amelyek többsége 1880-1950 között készült, és 18-20. századi tárgyak díszítményeit őrzi. Mindennapi használati tárgyakat és ünnepi darabokat mutat be, jól dokumentálva a magyar paraszti, polgári és nemesi rétegektől származó díszítőmotívumok és dísztárgyak változatosságát. Rajztanárok, lelkes amatőrök, néprajzkutatók, múzeumi rajzolók, szűcsmesterek, íróasszonyok, textilgyári rajzolók és ismeretlen alkotók munkái tárják elénk a magyar nyelvterület kézműveseinek gazdag mintakincsét. Reméljük, hogy gyűjteményünkben fellelhető motívumok sokfélesége esztétikai élvezetet és kreatív ötleteket is ad elfeledett mintakincsünk újabb felhasználásához.

Nagy Mari - Vidák István - Gondolatok ​a nemezsátrakról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Burány Béla - Dél-Tisza ​vidéki vadvirágok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Essei Sakhai - Persian ​Rugs and Carpets
This ​book shows the vast range and quality of carpets woven in Persia from about 1850 to 1980. In addition, there is a discussion of rugs woven in countries or areas adjacent to Persia itself, particularly those rugs which either fell or fall into the Persian geographical or cultural orbit: Caucasian weavings, Turkish and Hereke silk rugs and certain weavings which have strong Persian and Islamic influences. The in-depth introduction takes the reader through the history and geography of the Persian rug, including information on structure, weaving and knotting; the different output of the city and urban workshops compared to tribal and village weaving; flatweaves; and identification and dating, as well as points of note for the collector, such as conservation and cleaning. The carpets are divided into geographical areas, including Esfahan, Kerman, Tabriz, Bakhtiari, Senneh and Malayer, among others; each section comes with an introductory text and comprehensive, informative captions. This exquisite.

Pepa Martin - Karen Davis - Shibori ​- japán textilfestés
A ​könyv tizenkét textilszínezési technikát ismertet, minden technikát három különböző variációban, azért, hogy megmutassuk, a textilfestés világában nincsenek mereven követendő szabályok. A technikák, színezékek és hajtogatási módozatok tetszőlegesen keverhetők és párosíthatók, hogy sajátosan szép eredményt kapjunk. Minden színezési technikához tartozik egy konkrét, kipróbálható modell: az arashitechnikával készített bevásárlószatyortól a merítéses technikával színezett ruháig.

A_honfoglal%c3%b3k_viselete!!!!!!!!!!!!
A ​honfoglalók viselete Ismeretlen szerző
12

Ismeretlen szerző - A ​honfoglalók viselete
A ​magyarok bejövetele, a Kárpát-medence meghódítása mindig is foglalkoztatta a magyar közvéleményt, első ismert történeti munkánk, Anonymus Gestája is ennek históriáját meséli el. Elődeink megjelenítése szintén hosszú múltra tekint vissza: a vezérek szerepelnek a 14. századi _Képes krónika_ miniatúráin, Thuróczy művének fametszetein és a 16-17. századi főúri képgalériák olajfestményein is. E művek persze elsősorban koruk ízlésvilága szerint jelenítették meg a honfoglalókat. A múlt felé fordulás, a régiesnek tűnő viseletek ábrázolása a romantika idején kezdődött meg, de ez a múlt akkoriban még elsősorban a török időket jelentette. A kortársak, az arabok éppúgy, mint a bizánci görögök, gyakran töröknek - vagy legalábbis a törökök közül valónak - nevezték elődeinket. Hogy ennek pontosan mi volt az oka, azt pillanatnyilag a kutatók sem tudják biztosan, de e szemlélők abban semmiképpen sem tévedtek, hogy a magyarok ízig-vérig sztyeppei lovasnépként jelentek meg a történelem színpadán. Ez pedig sok mindent meghatároz, például az öltözködést is. A kötet, a _Magyar Őstörténet_ sorozat első darabja, a honfoglaló elődök viseletébe enged betekintést úgy, hogy a megismerés folyamatába is bevonja az olvasót.

Siska József - A ​Bodrogköz népi textilművészete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Árvai Anikó - Vetró Mihály - Nemezkalapok
A ​magyarság messze nyúló történetében elterjedten használták a nemezt, olyannyira, hogy volt idő, amikor a magyar süveg európai divatot teremtett. A nemez fejfedők történetének, elterjedtségének ismertetése után, ezek formáinak felhasználásával ma is hordható, jól használható nemezsüvegek, -sapkák, -kalapok készítését mutatja be a könyv. Többféle nemezkészítő eljárást mutat be azzal a céllal, hogy a módszerek minél szélesebb körét ismertté tegye. A hagyományos alapformákat a mai használathoz és a mai divathoz igazítja úgy, hogy megmaradjon az eredeti forma szépsége.

Adorján Imre - Gyapjúszínezés ​Törökországban természetes anyagokkal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_153647
A ​kézikötés ABC-je Ismeretlen szerző
9

Ismeretlen szerző - A ​kézikötés ABC-je
Könnyű, ​közérthető sok-sok rajzzal

Hajós István - Textiliák ​kézikönyve
A ​könyv külön csoportban tárgyalja a szálasanyagokat, a különféle fonalfajtákat, majd a szöveteket nyersanyagok szerint (pamut-, rost-, gyapjú- és selyemszövetek), továbbá a szőnyegeket, a rövidárukat és a kötött, hurkolt árukat. Mindegyik csoport ismertetését táblázatosan foglalja össze, így a textiliák főbb jellemzőikkel együtt könnyen fellelhetőek. A melléklet 180 anyagmintát tartalmaz, a minták alatt azok kötés-, illetve hurokrajzával. A könyvet technikumok, egyetemek hallgatói, az ipar szakemberei, az irányító szervek és a kereskedelem dolgozói egyaránt gyakorlati haszonnal forgathatják.

Szentpály Tibor - Szentpály Tiborné - Nemes ​kikészítésű textíliák vizsgálata
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók