Ajax-loader

'textilművészet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ledács Kiss Aladár - Szüts Béláné - Ismerjük ​meg a keleti szőnyegeket
"A ​szőnyeg, mint használati tárgy, különleges helyet foglal el az emberiség kultúrtörténetében. Homályba vesző régi időkben, nomád életet élő népek szükségletképpen jött létre az első szőnyeg: fekvőhely, ülőhely, takaró és egyszersmind szőnyeg a sátor hideg földjén" - írják bevezetőjükben könyvünk szerzői. A gazdagon illusztrált kötetben olvasóink végigkísérhetik a szőnyegkészítés történetét. Megismerhetik az ősi és máig élő szövési és csomózási technikákat, a híres keleti szőnyegkészítő népek jellegzetes díszítőmintáit, egyedülálló festési eljárásait, amelyeket ma a közkedvelt régi keleti szőnyegeket utánzó, gyári előállítással meg sem tudnak közelíteni. A kezdetben csak használati tárgyul szolgáló szőnyegből sok évszázados, sőt évezredes fejlődés folyamán művészi ízlésű, pompás fényűzési tárgy lett, uralkodói műhelyekben készített nagyértékű kincs, melynek csodálatos rajzát, ragyogó színeit méltán örökítették meg régi festőművészek képeiken. A legszebb darabok ma a világ híres múzeumainak féltve őrzött kincsei, de a régi minták gyári és sokszor silány utánzatainak ma is nagy divatja mellett, sokan szeretnének egy-egy régi szép szőnyeghez jutni. Gazdagon illusztrált, jórészt eredeti felvételeket és sok színes képet is tartalmazó könyvünk, amely most második bővített kiadásban kerül a közönség kezébe, a legújabb tudományos eredményeket felhasználva népszerűen igyekszik tájékoztatni a szőnyegek művészettörténeti világában és esztétikai elemzéseivel elősegíteni a környezetalakító jó ízlés csiszolódását.

Traudel Hartel - Textilanyagok ​színezése, festése
Tartalom: ​Bevezetés Anyag és szerszám Anyagok, sablonok, nyomódúcok, pecsétek, mintahengerek Festékek, festékpaletta, ecset és szivacsok Festés Nedves festés Festés kötözéses módszerrel Festés zacskóban Sablonhasználat Sablonok készítése Színfelhordás Minta és ornamentika Fémsablonok Többrészes falisablonok Nyomás Nyomódúcok Pecsételés Monotípia Hengernyomás Szabad alkotás Szív motívum A gyerekek szeretik a színeket Régi minta - új felhasználás Grafika á la Mondrian Vendégvárás Gyümölcsszüret Citrom-frissesség Kontraszt kékben és fehérben A kék szín Terrakotta Nosztalgikus minta hengerről Szünidei hangulat Attraktív csíkozás Mintaegyveleg Minták fesztiválja Ötletek és tanácsok

Kemendi Ágnes - Festőnövények
A ​kézműiparok, az ősi hagyományok ébrentartását szolgálja kötetünk akkor, amikor a már-már feledésbe ment népi festési eljárásokat szedte egy csokorba a szerző, részben régi könyvekben böngészve, részben a maga erdélyi gyűjtésében tallózva. A kötet számos népi receptet is közöl, bemutatja a legfontosabb festőnövényeinket - gondosan vigyázva arra, hogy védett növény ne kerüljön a listára. A szép színes táblákról meg is ismerjük ezeket a növényeket virágzási, gyűjtési idejük rendjében. A könyvet Varga emma rajzai, színes fotók, régi metszetek, reprodukciók illusztrálják.

N. Fülöp Katalin - Magyarországi ​nemzetiségek hímzésmintái
A ​magyarországi nemzetiségek hímzéseiből készült válogatás a kézimunkázóknak kínál újabb választékot. Hazánk lakosságának mintegy 4-5%-a nem magyar anyanyelvű. E kisebbségben élő lakosság elődei főként a török hódoltság után telepedtek le a XVII. század végétől kezdve; legtöbben a XVIII. század folyamán. De élnek németek már a középkor óta is a Nyugat-Dunántúlon és Nagybörzsönyben. A németek aránya kb. 2,5%, ők vannak a legtöbben; a délszlávok száma számottevő még, a románoké kb. 0,3%. A németek nem hímeztek sokat, inkább csak a házbeli textileket; a ruhákat alig. A délszlávok - e névvel jelöljük a horvátokat, szerbeket, szlovéneket - sokat és jellegzetesen hímeztek. Különösen a déli Duna és a Dráva menti horvátok - egyik jelentős csoportjuk a baranyai, bácskai sokácok - még e század elején is maguk szőtték, és hímzéssel is díszítették ruhadarabjaikat, a felsőruhaként is viselt ingeket, pendelyeket. A szlovákok képviselik a gyűjteményben az új népi hímzőstílust, nevezetesek az olcsó, gyári alapanyagból varrt és színes hímzéssel díszített pruszlikok, ingek, kötények, főkötők napjainkig élő viseletéről. A békési, néhány határ menti faluban élő románok hímzéseiből régies, fehérhímzéses lepedőket választottunk, viseletük a századforduló elején már polgáriasodó. A gyűjtemény lapjai bizonyítják, hogy ahogy a hímzéstechnikák, a hímzésminták sem csupán egyetlen népé vagy egyetlen időszaké. Térben és időben messze terjedt, ismerős minták változatait éppúgy megtaláljuk a nemzetiségek hímzései között, mint az esetleg drága vagy korábban kedvelt, de már nem kapható alapanyag, díszítmény ügyes helyettestítéséből kialakult mintákat. A gyűjteményben közölt minták eredeti darabjait a budapesti Néprajzi Múzeum őrzi, néhány a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumé.

Rónai Katalin - Selyemképek
A ​selyemfestés varázslat. Minél jobban elmélyedünk benne, annál inkább kedvünk lesz újabb és újabb selyemképeket készíteni, egyre különlegesebb technikákat kipróbálni. A kész tárgyak díszíthetik otthonainkat vagy megajándékozhatjuk szeretteinket, barátainkat.

Frank János - Az ​eleven textil
Az ​1968-as év az áttörés éve a magyar textilművészet történetében: az iparművészeten belül önállósul a textil, s a festészethez, grafikához, plasztikához mérhető, igényes, egyéni arculatú, szüntelen megújuló műfajjá válik. Az Ernst múzeumbeli "Textil Falikép 68" kiállításon, majd 1970-től a szombathelyi biennálékon figyelemmel kísérhetjük, hogyan bontakozik ki és terebélyesedik a hagyományos festett-nyomott textil mellett a tértextil, a textilplasztika. A fiatal textilesek generációját a térbeliség problémái izgatják: gondolkodásukra sem jellemző az egysíkúság, a linearitás: megnyerő humorukkal, rokonszenves iróniájukkal, öniróniájukkal összefonódik műveik finom, összetett szellemisége, gyakran filozófiai mélysége. A magyar képzőművészet legmozgalmasabb és egyik legizgalmasabb ága jelenleg a textilművészet. Frank János közvetlen stílusban, személyes hangon ismertet meg az új magyar textil úttörő nemzedékével.

Varga Dóra - Nemezelés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szekeres Éva - Festett ​minták textilanyagokra
A ​textilfestés közkedvelt tevékenység. A hobbiboltokban különféle színekben találunk textilfestékeket, textilfestő tollakat, valamint könnyen díszíthető, mutatós alapanyagokat (pl. hátizsák, szemüvegtok stb.). A könyv részletesen bemutatja a textilfestés néhány módszerét, beavat a különböző fortélyokba. A technika elsajátítása után a könyv alapján vagy tetszés szerint készítsünk egyedi tárgyakat, tolltartókat, pólókat, partedliket stb. Nemcsak új textíliákat díszíthetünk, hanem ezután a foltos ruháinktól sem kell megválnunk. Egyszerűen álcázzuk a foltot egy szép mintával. Valósítsuk meg a könyvben szereplő ötleteket, és lepjük meg magunkat vagy szeretteinket egyedi díszítésű textíliákkal.

Andrea Rudolf - Martina Häfner-Kessler - Tűnemezelés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Árvai Anikó - Vetró Mihály - Nemezelés ​selyemre és gézre
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lengyel Györgyi - Keresztszemes ​kézimunkák
A ​szerzőt ugyanaz a cél vezette, mint előző könyveiben: szép mintákat adni a kézimunkázók kezébe és ezzel emelni népünk ízléskultúráját. A keresztszemes hímzés a kézimunka ősi emlékeket őrző, nemzetközileg rendkívül kedvelt válfaja. A szerző foglalkozik a mintarokonság, mintavándorlás kérdéseivel. Miképpen lehetséges, hogy egymástól sok ezer kilométer távolságban élő népek bizonyos motívumai nemritkán csaknem azonos megformálásban jelenik meg? Ezeknek a motívumoknak valamikor jelképes értelmük volt, amelyek később a népművészetben elhomályosultak, csak díszítő szerepük maradt meg. A könyv bevezetője ősi, mértanias motívumok, továbbá a gránátalma néhány jellegzetes példájának szemléltetése után a nemzetközileg legelterjedtebb motívum, az életfa a madárral sokféle változatát mutatja be. A minták elrendezésében nem a tájegységi szempont, hanem a jellegzetes motívumok és kompozíciós módok szolgálnak alapul. Külön-külön csoportot alkotnak a középkori, a szőtteseredetű, a reneszánsz és a törökös, valamint a későbbi stílushatásokat tükröző minták a barokktól a szecesszióig. A szerző mindazzal, amit elmond a jelek, jelképek értelméről, a mintarokonságról, a történelmi stílusok hatásáról, a szomszédos népek kölcsönhatásáról, a hagyományról - látni is tanít, hogy ne csak gyönyörködéssel végezzük a munkát, hanem tudjuk is, mit csinálunk, művelődéstörténeti ismeretekkel is gyarapodjunk. A kötet több mint 200 képet és ugyanannyi leolvasható mintalapot tartalmaz, köztük néhány érdekes külföldi mintát is, melyek kivarrására bizonyára sokan fognak szívesen vállalkozni, A technikai kivitelezést segíti a különböző öltésmódok ismertetése.

Amandine Dardenne - Nemeztárgyak
A ​nemez meleg anyaga és gazdag, finom árnyalatú színei olyan bájt sugároznak, melynek nehéz ellenállni. E könyv segítségével most közelebbről is megismerkedhetünk ezzel a különleges anyaggal, olyannyira, hogy szebbnél szebb használati tárgyakat készíthetünk belőle. A szemléletes leírásoknak köszönhetően lépésről lépésre mélyedhetünk el a nemezelés művészetében, és fedezhetjük fel meg e puha textúrájú anyag számtalan arcát. A huszonegy nemeztárgy között találunk ragyogó tűpárnát, puha sálat, alkalmi táskát, kulcstartót vagy éppen praktikus könyvjelzőt. Kellemes időtöltést!

Cs. Gergely Gizella - Haáz Sándor - Udvarhelyi ​varrottasok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hauck Mária - Zubonyai Ferencné - Ruhaipari ​anyag és áruismeret
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Heather Luke - Függönyök
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gera Klára - Nemezelés
A ​nemezkészítés alapanyaga a gyapjú, amelyet az ember ősidők óta használ. Régen főként nemeztakarókat, sátrakat, süveget, kalapot, tarsolyt, valamint játékokat készítettek belőle. Elevenítsük fel a régi hagyományokat és nemezeljünk! A benedvesített gyapjú nyomkodás, gyúrás hatására anyaggá áll össze, és kezünk alatt csodálatos dolgok születnek. Fogjunk hozzá bátran, és valósítsuk meg a könyvben szereplő ötleteket. Kicsik és nagyok egyaránt örömüket lelik majd a nemezelésben, mivel az alkotás öröme mindenkit magával ragad. Kezdjük a legegyszerűbb játékokkal, mint például a labda vagy a kígyó, majd a technika elsajátítása után készítsünk mozgatható kezű és lábú macit, nyuszit. Ne keseredjünk el, ha a kész tárgy nem pont olyan, mint ahogy a képen látható, hisz két egyforma nemeztárgy nem létezik. A könyv alapján elsajátíthatjuk a technikát, és tetszés szerinti más tárgyakat is készíthetünk. Az alkotáshoz jó szórakozást kíván a Szerző.

Timothy Brook - Vermeer ​kalapja
Johannes ​Vermeer élete során valószínűleg soha nem hagyta el Delftet. Timothy Brook mégis az ő festményei segítségével mutatja be, milyen sűrű háló kötötte össze a világ különböző pontjait már az 1600-as években. Descartes Amszterdamot "a lehető dolgok kincsesládájának" nevezte, ahol minden kapható volt, és ugyanezt el lehetett mondani Delftről is. Vermeer festményein különböző tárgyak nyitnak ablakot az egyre tágasabb nagyvilágra: egy (amerikai hód gereznájából készült) magas kalap, egy kínai porcelán gyümölcsöstál, amelyből perzsaszőnyegre gurulnak a gyümölcsök, ezüstpénzek (dél-amerikai ezüstből), néger rabszolgafiú úrnője széke mögött, egyre részletesebb térképek a földrészekről és az óceánokról. A XXI. század elejének egyik legfontosabb szava a "multikulturalizmus". Nagyon modern fogalom. Vagy mégsem? Ez a könyv bemutatja, hogy a fogalom gyökerei a XVI-XVII. századra nyúlnak vissza. A híres felfedezők lábnyomába lépve tömegek indulnak meg Európából a világ többi része felé, hír és pénz reményében. Elsüllyedt hajók roncsai, halott rabszolgák és tengerészek tetemei szegélyezik a világkereskedelem ekkoriban kialakuló útvonalait, és állandó dohányfüst kavarog fölöttük. A földrajzi fölfedezéseknek hála a világ egyszerre kezd tágulni és szűkülni, és a folyamat a mai napig sem állt meg. Az Európa Diákkönyvtár párjaként elindított új sorozatban olyan művek kerülnek kiadásra, melyek frissen, naprakészen és élvezetes formában összegzik mindazt, amit a történelem, a kultúrtörténet, a társadalom- és természettudományok legfontosabb kérdéseiről tudnia kell és tudnia érdemes a művelt, felkészült diáknak és a tájékozott felnőtt olvasónak.

Mihalik Béla - Szomolányiné Farkas Klára - Kézzel ​festett textíliák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lázár Károly - Lerch György - Kötött ​kelmék mintázása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lengyel Györgyi - Népi ​batik
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Szent ​István emlékezete falikárpitokon
Szeged ​városa 1938-ban ajándékba kapta a kultuszminisztertől Pekáry István gyönyörű, 3x3 m faliszőnyegét, amely Szent István életét mutatja be. Ez az 1938-as Szent István emlékév alkalmából készült. Ugyanezen évben Pekáry István szintén 3x3 méteres másik faliszőnyeget is készített, amely Székesfehérra került, ma is ott őrzik. Mindkettő a Budai Szövőműhely kivitelezésében készült. A két szőnyegnek akkora sikere volt, hogy 1939-ben kiszállították New York-ba a világkiállításra és ott a magyar pavilon büszkesége lett. A szép eredményeket és a nagy sikert látva 1938-ban a Katolikus Püspöki Kar pályázatot írt ki Szent István életét bemutató faliszőnyegek készítésére, amelyet 1939-ben hirdettek ki és erre több terv érkezett. Ezek közül ismereteink szerint két jelentős pályamű valósult meg. Az egyik Ferenczy Noémi szintén 3x3 méteres gyönyörű faliszőnyege, amely a pályázat eredményeként 1941-ben Nyíregyházára került és ma is ott őrzik. Végül a másik faliszőnyeg elkészítésére Domanovszky Endre kapott megbízást, amely alkotás Szent István, Szent Imre herceg és Odilo apát ténykedését mutatja be. Ez a faliszőnyeg Pécsre került.

Tasnádi Zsuzsanna - Selmeczi Kovács Attila - Régi ​magyar mintakincs
A ​Néprajzi Múzeum rajzgyűjteménye gazdag mintakincset őriz, amely több mint száz év gyűjtéseit, dokumentálásait öleli fel. Ebből a gyűjteményből válogattuk a kötetben szereplő rajzokat, amelyek többsége 1880-1950 között készült, és 18-20. századi tárgyak díszítményeit őrzi. Mindennapi használati tárgyakat és ünnepi darabokat mutat be, jól dokumentálva a magyar paraszti, polgári és nemesi rétegektől származó díszítőmotívumok és dísztárgyak változatosságát. Rajztanárok, lelkes amatőrök, néprajzkutatók, múzeumi rajzolók, szűcsmesterek, íróasszonyok, textilgyári rajzolók és ismeretlen alkotók munkái tárják elénk a magyar nyelvterület kézműveseinek gazdag mintakincsét. Reméljük, hogy gyűjteményünkben fellelhető motívumok sokfélesége esztétikai élvezetet és kreatív ötleteket is ad elfeledett mintakincsünk újabb felhasználásához.

Bolle János - A ​selyemtenyésztés Japánban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Makkay János - Textile ​impressions and related finds of the Early Neolithic Körös culture in Hungary
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilvitzky Margit - Folyamatos ​jelen
Az ​ötvenes évek sikeres divattervezője a hatvanas évek végére egyike lett a korszak új vizuális szemléletét megalapozó, a textilművészetet gyökeresen megújító művészeknek. Háromdimenziós tértextiljeit, különböző kiállítási terekhez igazodó installációit a hetvenes évektől ismerhette meg a közönség. Az experimentális textil képzőművészeti lehetőségeinek vizsgálatát követően a nyolcvanas évek végére érdeklődése a festészet és a rajzolás felé fordult. A napjainkban nemzetközileg ismert papírművészet és művészkönyvformálás szintén közel áll hozzá. Külföldi kiállításainak sikere és az 1991-es római ösztöndíj tapasztalatai végleg meggyőzték arról, hogy a művészeti ágak között szabad az átjárás. Szilvitzky Margitot joggal tarthatjuk az egyik legkiemelkedőbb kortárs tervezőés képzőművésznek, aki továbbra is nyitott szemlélettel közelít az új kifejezési formák felé.

László Emőke - Textil
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Textiles ​from Hallstatt / Textilien Aus Hallstatt
The ​salt mine of Hallstatt is home to more than 700 individual textile fragments, which makes it the largest corpus of prehistoric textile finds in Europe (next to the textiles from the Dürrnberg salt mine nearby). This forms a unique treasure for prehistoric research due to its unusual conditions of preservation. The wide range of still colourful preserved textiles covers the time-span between 1500-400 BC. The textiles shed light on the various developments of textile technology and the combination with the extraordinary context opens a window into the highly complex working processes and resource management of that era. In recent years, international research projects have been able to provide valuable insights into the beginnings of textile-dyeing and the evolution of fundamental textile techniques, using up-to-date scientific research methods in addition to textile analysis. This monograph is the first to display as a whole all the known textile artefacts from the salt mine of Hallstatt.

Laurie Wisbrun - Mastering ​the Art of Fabric Printing and Design
This ​authoritative guide outlines everything readers need to know to create gorgeous fabrics. There's nothing like it on the market! Collected within are step-by-step tutorials for designing patterns (both digitally and by hand), a comprehensive section on printing techniques—including digital printing, screen printing, stenciling, block printing, and resist dyeing—and even insider tips for developing a collection and bringing it to the marketplace. Beautifully illustrated with swatches of exquisite fabrics and hundreds of photos, and featuring interviews with established designers such as Skinny laMinx, Ink & Spindle, and Julia Rothman, Mastering the Art of Fabric Printing and Design is a key resource for anyone looking to learn the basics, expand their skill set, or find design inspiration.

Németh Ferenc - A ​torontáli szőnyeg
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Prohászka Margit - Volt ​egyszer egy Latex
„Azt ​hiszem, szövőnek születtem. Azóta, hogy fonal és tű került a kezembe és már bánni is tudtam vele, mániákusan stoppoltam. A legapróbb lyukat, szakadást is óriási színes beszövéssel takartam el” – írja magáról a kötet szerzője, Prohászka Margit textiltervező. Az iparművész később is ugyanilyen szenvedéllyel tervezett nyüstös bútorszövetet, takarót, függönyt, szőnyeget, készített kézművesmunkákat, terítőt, párnát, faliszőnyeget. Szenvedélyes szakmaszeretet jellemezte, mint a Lakástextil Vállalat gyártmánytervezőjét is. Ebben a színes textilmintákkal és leírásokkal illusztrált kötetben a nyüstös tervezés történeti dokumentumainak és a nagy múltú Latex ipartörténetileg meghatározó korszakának feldolgozására vállalkozott.

Gazdáné Olosz Ella - A ​tű csodája
Gazdáné ​Olosz Ella képzőművész, pontosabban textilművész nem tartotta magát néprajzosnak, bár számos gyűjtőúton részt vett. A tű csodája is ezeknek az utaknak az eredményét foglallja össze, a könyvben megtalálhatóak moldvai csángó varrottasok, széki öltésmódok és Törcsvár vidéki román öltések.

Florence M. Montgomery - Printed ​textiles
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók