Ajax-loader

'biedermeier' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Hans Christian Andersen - Andersen ​legszebb meséi
A ​dán meseíró sajátos helyet foglal el a meseszerzők panteonjában. Bármely életkorban (akár gyermekfejjel, akár felnőtten) halljuk egy-egy történetét, az azokban elrejtett mélyen emberi gondolatok hosszú időn át velünk maradnak, formálnak minket. Nagy hatással ír olyan kényes témákról és érzésekről, mint szeretet, gyűlölet, önzetlenség, irigység, féltékenység, hiúság stb. Érdekes történeteinek szálait mindig különleges módon bonyolítja, stílusára viszont némiképp rányomja bélyegét a személyiségét meghatározó melankólia és irónia. Talán e kettősség egyvelege adja azt a vonzerőt, amely immáron közel két évszázad távlatában máig hat.

Hans Christian Andersen - Andersen ​mesék
Válogatásunk ​az összegyűjtött mesék bő egynegyedét tartalmazza a leghíresebbektől kezdve a feledésszámba menő ismeretlenekig, így rávilágít a dán meseköltő világirodalmi jelentőségére. Andersen tágan értelmezte a mese műfaját, kutatta a benne rejlő lehetőségeket, és rájött, hogy a meséken keresztül minden elmondható az emberi lélekről gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Meséi nem egyformák: igaz, hogy mindegyikre erősen rányomja bélyegét a költő senki máséval össze nem téveszthető személyisége, ám mindegyik más-más ötletre épül, mindegyiknek más az előadásmódja, így mindenki találhat magának újabb kedvenceket a régiek mellé. Mesekönyvünk legnagyobb szenzációja, hogy a fordítás dán nyelvből készült, melyre Magyarországon korábban soha nem volt példa. Kiadónk ezzel a különleges mesekönyvvel szeretné emlékezetessé tenni Andersen születésének 200. évfordulóját.

Adalbert Stifter - Nyárutó
Az ​osztrák biedermeier legjelentősebb képviselőjének regénye egy jómódú kereskedőcsalád sarjának fejlődéstörténetét és szerelmének beteljesülését meséli el éteri érzelemábrázolással és visszafogottsággal.

Fáy András - Lúd ​és orr
"Életem ​folyásáról csak annyit ereszthetek közre, amennyit minden nagy író biografiáiban találunk, tudniillik, hogy születésem után szoptam, ettem, ittam és aludtam addig, mígnem a magyar két haza csodájára szerzőnek felnevekedtem. Azt mindazáltal szükséges megjegyeznem, hogy már bölcsőm óta örömest hallgattam a dajkám kellemes mesézéseit a zöld királyról, annak három leányáról, kik közül mindig a legkisebbet óhajtottam, az aranyvárakról, melyeket ifjúságom bájos esztendeiben magam is számosat építgettem, s a mindent tehető tátosokról, kiket időjártával pénzes emberekben találtam fel..." "Valamint a lúd minden elmenő állatra nyakat nyújtva sziszeg, de tőle egyik sem fél, sem sziszegésére útjából ki nem tér: úgy én is, a meseíró, hiában mesélek, moralizálok, csipkedek elő s hátra, senki sem fél tőlem, s nem is javítok meg, tudom, senkit." (1820) Fáy András

Hans Christian Andersen - Andersen ​meséi
Andersen ​szívbemarkoló meséi a világirodalom legszebb gyöngyszemei közé tartoznak, gyerekek és felnőttek számára egyaránt kellemes időtöltést jelent az olvasásuk. A kötetben 28 mese olvasható, ismert és ritkábban hallott történetek egyaránt. Induljon hát a mesedélután _A_ _kis_ _gyufaárus_ _lánnyal,_ _Az_ _ólomkatonával,_ vagy a _A_ _tűzszerszámmal!_

Hans Christian Andersen - Nagy ​mesekönyv
Andersen ​a meseírás fejedelme. Felnőtteknek és gyermekeknek kedvenc olvasmánya a rút kiskacsa, a rendíthetetlen ólomkatona vagy a szerelmes hableány története. kicsiknek és nagyoknak egyaránt, most egyedülállóan szép, Andersen nevéhez méltó kiadásban jelennek meg legszebb meséi. A többszáz képpel illusztrált könyvnek nemcsak a lelke, hanem az arca is szép. Hagyományteremtő szándékkal a "Mesél az Esély" sorozatunk első darabjaként ajánljuk szívből az Olvasónak.

Tompa Mihály - Virágversek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Adalbert Stifter - Bécs ​és a bécsiek, életből vett képekben
Adalbert ​Stifter a 18. századtól fokozatosan kibontakozó modern osztrák irodalomnak Anastasius Grünnel, Franz Grillparzerrel, Nikolaus Lenauval együtt jellegzetes képviselője. Hagyományőrzők voltak ők, de nem konzervatívak, s ennek köszönhető újrafelfedezésük a mai Ausztria részéről. Ebbe a hagyományba beletartozik a jozefinizmus reformokra kész nevelési szándéka, a császárvároshoz való ragaszkodás és a mérhetetlen természetimádat, mint a soha nem szűnő osztrák hazaszeretet alkotóelemei, s mindez szoros egységben a szomszédos népek iránti tisztelettel. Stifternek, a Cseh-erdő szülöttének ecsetét és tollát az érintetlen természet szépsége "irányította", s ez kiegészült a császárváros múltját felidéző és jelenét aprólékosan megfigyelő képességével, a múltat fürkésző és kortársait tanítani óhajtó esztétikai és etikai célkitűzéseivel. Szülőföldje egyszerű embereiben és főleg az ártatlan gyermeki lélekben az erdők karácsonyi szent áhítatát fedezte fel. A magyar pusztáról írva, a reformokra áhítozó, és a természetben tisztán megmaradni, illetve megtisztulni képes ember típusát Széchenyi István vonásaival ruházta fel. A magyar 1848-ból mindenki által legalább névként ismert Heckenast Gusztáv nemcsak összes műveinek kiadója volt, hanem egy életre szóló barátság fűzte őket össze. Ezernél több megmaradt levelének jó kétharmadát Heckenasthoz írta. Elegendő okunk van rá, hogy első művének e kiválóan sikerült magyar fordításán keresztül újra felfedezzük. Hosszú lélegzetű nagy regényeiből Thomas Mann merített ihletet, amikor a József-regényeket írva kikapcsolódást keresett. Számos kisebb elbeszélése mai zaklatott világunkban a nyugalom és az emberi tisztaság után vágyva, számunkra is értékes szellemi táplálékul szolgálhat. (Mádl Antal)

Eduard Mörike - Mozart ​prágai utazása / Mozart auf der Reise nach Prag
1787 ​őszén Mozart feleségével együtt útnak indul Prágába, a Don Giovanni bemutatójára. A partitúra még nincs készen, a kocsiúton az utolsó percig formálódik a remekmű. Útközben meginvitálják őket egy kastélyba, ahol anekdotázással és zenélésel töltik az estét. Másnap a zeneszerző folytatja útját – még nem sejti, a siker vagy az újabb, méltatlan bukás felé. Mörike 1856-ban, Mozart születésének 100. évfordulóján jelentette meg halhatatlan biedermeier idilljét, a gyönyörű, művészettel és életszeretettel teli történet azonban a mai olvasót is ellenállhatatlanul magával ragadja.

Eduard Mörike - Mozart ​prágai utazása
1787 ​őszén Mozart feleségével együtt útnak indul Prágába, a Don Giovanni bemutatójára. A partitúra még nincs készen, a kocsiúton az utolsó percig formálódik a remekmű. Útközben meginvitálják őket egy kastélyba, ahol anekdotázással és zenélésel töltik az estét. Másnap a zeneszerző folytatja útját -- még nem sejti, a siker vagy az újabb, méltatlan bukás felé. Mörike 1856-ban, Mozart születésének 100. évfordulóján jelentette meg halhatatlan biedermeier idilljét, a gyönyörű, művészettel és életszeretettel teli történet azonban a mai olvasót is ellenállhatatlanul magával ragadja.

Fáy András - A ​különös végrendelet
Csörgey ​tanácsos azzal a feltétellel hagyja vagyonát fiára, hogy az "egy lánykát nézzen ki magának, vagy szép legyen anélkül, hogy gőgösködjék, vagy tanult legyen, anélkül, hogy azt untalan fitogtassa". Károly szerelmes lesz Ránky Klárcsiba, de a fiataloknak elválnak útjaik. Majd Visnyai barátja biztatására "a külső országokban szedett tapasztalásait, tudományát és gazdagságát a hon boldogítására fordítani törekedjék". Végül is megtalálja a szerelmet, és aki a végrendelet feltételeinek megfelel. Az elbeszélés legfőbb értéke, hogy eleven képet ad a korabeli nemesi társaság életéből.

Hans Christian Andersen - Hans ​Christian Andersen válogatott meséi
A ​Hókirálynő A Rendíthetetlen Ólomkatona A fenyőfa Borsószem-Hercegkisasszony A Pásztorlány meg a kéményseprő A Kis Hableány A Fülemüle A Kiskondás A Rút Kiskacsa A Vadhattyúk A Repülő Láda A Császár új ruhája A Kis Gyufaárus lány A Nagy tengeri kígyó és más mesék

Nikolaus Lenau - Nikolaus ​Lenau válogatott versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fáy András - A ​Bélteky-ház
Mikszáth ​Kálmán egy Fáy Andrásról szóló tanulmányában azt írta, hogy ha nem Széchenyit illetné ,,a legnagyobb magyar" jelző - akkor ez Fáy Andrásnak járna ki, és ha nem Deák Ferenc volna a ,,haza bölcse" - akkor Fáy Andrást illetné ez a cím; így azonban csupán ,,a nemzet mindenese". A Bélteky ház című műve a nemesi haladás és nemesi reakció regénye, amely az első igazi magyar társadalmi regény.

Franz Grillparzer - Szapphó
A ​drámában Grillparzer Szapphó (i. e. 628–568) rejtélyes életéről szőtt legendák egyikét használja fel: már az i. e. IV. századtól elterjedt róla, hogy idősebb korában az ifjú Phaon iránti reménytelen szerelme miatt a leukaszi szirtről a tengerbe vetette magát. (Mások úgy tudták, hogy művészeti kört vezetett gazdag leányoknak Lesbos szigetén, ahol a tanítványaihoz gyengéd szálak fűzték...) Akárhogy is volt, tény: Szapphó a görögség legőszintébb lírikusa, aki leplezetlenül beszél kínzó érzéséről, a szerelemről. S mint az érzelmek jogaiért perlő egyéniség, nyilvánvalóan ihletője lett a Lope de Vega, s Calderon műveiből tanuló, Goethétől eltávolodó, s inkább Schiller pátoszával rokonszenvező, a biedermeier és a romantika határán álló Grillparzernek

Hans Christian Andersen - Andersen ​összes meséi
Andersen, ​az élet Lázárja és a mese királya: értette a virágok beszédét, a madarak nyelvét, a szél suttogását, és a vihar üvöltését. Andersen azért olyan csodálatos jelenség a világirodalomban, mert ő az a költő, aki egy kispolgári szoba négy fala között igazi tündérmeséket tudott írni. Győzödjön meg ön is erről, kedves olvasó!

Tompa Mihály - Válogatott ​versek és levelek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Heinrich Heine - Nikolaus Lenau - Doktor ​Faust / Faust
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zolnai Béla - A ​magyar biedermeier
A ​tudós író 1949-ig a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 1950-ig nyilvános rendes egyetemi tanár volt. Mivel a tudományról, az igazmondásról és a művészi színvonalú írnitudásról nem tudott leszokni, innen is, onnan is elcsapták. A magyar biedermeier című művét hasonló sors érte, mint íróját: könyvtárakból kiselejtezték, mindmáig egyetlen kiadásából alig maradt hozzáférhető példány. A biedermeier a 19. század elején-közepén Bécsben és Budapesten meghonosodott, minden túlzótól, eredetitől, meghökkentőtől tartózkodó stílus a festészetben, irodalomban, iparművészetben - és életforma, amely belenyugvásba késztet abba, ami van, a tiltakozásnál többre tartja a kényelmet. Zolnai szerint a korszakban a létezés egészét meghatározó magatartás; a tételt - mint az Irodalmi Lexikon tudtul adja - a marxizmus elvetette. Zolnai felfogásából is következően teljes képet ad: a házról, a lakásbelsőről a vitrintől a pipatóriumig, a divattól, a hajviselettől az irodalomig,a családi élettől, a neveléstől, a "filozófiáig", amely a legpontosabban Vörösmarty zseniális és sátáni gyötrelmeinek az emberiség helyzetéről, az emberi állapotról itt-ott már gügye ellentéteként határozható meg. Ebből a nézőpontból fest teljes képet a magyar történelemről és életről 1810 és 1850 között Zolnai; s innen nézvést minden kicsit más, mint a történelemkönyvekben és irodalomtörténetekben: kisszerűbb, szegényesebb, közönségesebb, a való is, hát még égi helyett csak festett, versbe szedett mása. Zolnai könyvét, ezt a kivételes olvasmányélményt nyújtó, mindent másként megvilágító, egyszerre bölcsen és derűvel tanító, igencsak időszerű mesterművet illett végre újra felfedezni, változtatás nélkül, teljességében, hiszen teljes maga is, ami igencsak ritkán mondható el művelődéstörténeti "regényről".

Tompa Mihály - Szőlőhegyen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tompa Mihály - Tompa ​Mihály összes versei
Dalok-ódák, ​balladák, beszélyek, regék, népregék, virágregék

Marisa Righetti Pioega - Anita Miatto Gallo - Biedermeier ​díszek
Szárazvirágok, ​fűszerek, gombostűk, színes szalagok és egy kis kézügyesség: csak ennyi kell hozzá, hogy gyönyörű bonbonos dobozkákat, különleges virágcsokrokat karácsonyi koszorúkat és sok más ízléses díszt készítsünk, amelyek a lakás legkomorabb sarkát is vidámmá és illatossá varázsolják.

Annette von Droste-Hülshoff - Die ​Judenbuche
Der ​Novelle "Die Judenbuche" liegt ein authentischer Kern zugrunde: Ein Mann aus Paderborn, der einen Juden umgebracht hatte, entkam den Gerichten, geriet im Osmanischen Reich in Gefangenschaft und erhängte sich nach seiner Rückkehr in einem Baum.

Eduard Mörike - Mozart ​auf der Reise nach Prag
Eduard ​Mörike Mozart prágai utazása c. kötetének eredeti német kiadása.

Nikolaus Lenau - Nikolaus ​Lenau versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Adalbert Stifter - Brigitta
Brigitta, ​a XIX. század közepén, Magyarországon játszódó mű címszereplője értelmes és tetterős nő, mégis hátrány sújtja: már gyermekként olyan csúnyácska, hogy még anyja is elfordul tőle, egyedül és megértés nélkül nő fel, s házasságában nem lel sok örömet. Az olvasó teljesen csak a mű végén, visszatekintésben ismeri meg a szokatlan szerelmi történetet, amelyben - Stifter többi írásához hasonlóan - jelentős szerephez jut a természet s annak az ember életét is befolyásoló törvényei. Brigitta szívós munkával átalakítja a vad magyar "pusztát", s egyidejűleg megformálja saját lelki szépségét. A történet kiteljesedésében is ott a párhuzam: a természet legyőzése és a boldogság megtalálása.

Hans Christian Andersen - Mesék
Andersen ​nyelvteremtő tehetségének és páratlan emberismeretének köszönhetően a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt képes megszólítani. Különböző életszakaszokban újraolvasva meséit olyan kincsekre bukkanhatunk, amelyek létezését korábban nem is sejtettük. Történetei nem egyszerű tanulságok és örök érvényűnek szánt szentenciák köré épülnek, hanem a világ, az emberi természet árnyoldalaira vetnek évszázadokon átvilágló fénypászmákat. Hősei életkortól függetlenül mély együttérzést váltanak ki az olvasóból, nyitottságra és empátiára tanítanak.

Tompa Mihály - Tompa ​Mihály összes költeményei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tompa Mihály - Olajág ​- Elmélkedések, fohászok és imák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fáy András - Az ​oroszlánkölyök és egyéb mesék
Tartalom A ​forrás-erecske és a tenger 3 A csikó és az anyja 4 A varjak gyűlése 5 Az oroszlánkölyök 6 A paripa és a bika 8 A kasznár és a paraszt 9 A róka és a csősz kutyája 10 A láncos medve 11 A szamár 12 A macska és a medve 14 A holló és a szarka 15 Az asztalos és az inas 16 Az ökör és a bika 17 A görény 18 A verebek gyűlése 19 Az óra és a fűrész 20 Arab oroszlán 21 A komondor és az öleb 22 Az ács és a legénye 23 A szekérút 24 A légy és az anyja 26 A méhek és a medve 27 Az ahi 28 A kutya 29 A pisztráng és a béka 30

Annette von Droste-Hülshoff - A ​zsidóbükk
Az ​1842-ben született mű félelmetesen intenzív, sötéten atmoszférikus bűnügyi történet. Nem az a lényeg azonban benne, ami a klasszikus bűnügyi történetekben: az írónő elsősorban azt a légkört, azt a tájat, azt az embervegetációt akarta és tudta ábrázolni, amely szinte egzisztenciális szükségszerűséggel kitermeli a bűnt, a gyilkosságot, a bosszút. Hősei a legszegényebb vesztfáliai parasztok, tája a mocsaras, elvadult erdő, légköre a kereszténységtől csak babonákat tanult barbárságé, emberalatti, szinte ősvilági pogányságé.

Covers_485929
elérhető
3

Franz Grillparzer - Medea
Medea. ​Bist du zu Ende? Sklave. Gleich, Gebieterin! (Gora tritt aus dem Zelte und bleibt in der Entfernung stehen.) Medea. Zuerst den Schleier und den Stab der Göttin; Ich werd euch nicht mehr brauchen, ruhet hier. Die Zeit der Nacht, der Zauber ist vorbei Und was geschieht, ob Schlimmes oder Gutes, Es muß geschehn am offnen Strahl des Lichts. Dann dies Gefäß: geheime Flammen birgt's, Die den verzehren, der's unkundig öffnet; Dies andere, gefüllt mit gähem Tod; Hinweg ihr aus des heitern Lebens Nähe! Noch manches Kraut, manch dunkel-kräft'ger Stein, Der ihr entsprangt, der Erde geb ich euch.

Kollekciók