Ajax-loader

'epikus dráma' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Johann Wolfgang Goethe - Faust
Elmélkedésre, ​titkok megfejtésére szánt mű a Faust, nem a puszta szórakozást vagy a készen tálalt életbölcsességet kereső olvasónak való. Goethe maga is elismerte: sok mindent "beletitkolt" (így mondta szó szerint: "hineingeheimnisst") ebbe az "összemérhetetlen" egészbe, ebbe a hagyományos példák vagy merev műfaji szabályok közé nem kényszeríthető alkotásba. A Faust titkai sokfélék: a természet titkai, az ember titkai, a társadalom titkai. És Goethe személyes titkai. Ezek sem akármilyen titkok persze - ezek is egy világba látó ember titkai. A Faust azonban mégsem titkoknak holmi rejtélyes kultusza, hanem éppen ellenkezőleg: az ember életre-halálra való viadala a titkokkal - az emberé, aki megfejteni hivatott őket. A Faust a megismerés drámája - a világot ésszel, érzékekkel megismerni vágyó emberé. Nem is ölthetett volna hát más alakot, csak ilyen "összemérhetetlent", amelybe beleépül a "világ és az ember története is". (Európa Könyvkiadó, 1967)

Bertolt Brecht - Koldusopera
"A ​nagy sikert a Koldusopera (Dreigroschenoper, 1928) című zenés darab hozta meg Brechtnek. John Gay 18. századi darabja szolgáltatta hozzá a mesét és a figurákat, amint általában véve jellemző volt Brechtre, hogy témáit másoktól kölcsönözte. Számos darabja csak átdolgozás volt, de persze éppen az átdolgozás hogyanján volt bennük a hangsúly. A Koldusopera hőse, Macheath - az egyik népszerű magyar fordításban Bicska Maxi - nagystílű, profi bűnöző és bandavezér, aki szakmájának olyan „köztiszteletben álló”, fehér kesztyűs mestere, mint akármelyik tekintélyes polgár vagy üzletember a maga mesterségének. (...) A Koldusopera kihívóan pimaszul és maradandó érvénnyel hirdeti a polgár leplezett és a bűnöző nyílt rablásának lényegi azonosságát, és ez részben azoknak az ironikus dalbetéteknek, songoknak köszönhető, amelyek egyrészt az „opera”-jelleget parodizálják, másrészt a történtek csúfondáros-keserű tanulságait fogalmazzák meg. Zenéjüknek, amelyet Kurt Weill szerzett, nagy része volt a Koldusopera világsikerében." (Fazekas Project)

Bertolt Brecht - Három ​színmű
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bertolt Brecht - Drámák
"-Mindenki ​tudja - mondogatta Peachum -, hogy a vagyonosok búntetteit semmi sem védi jobban, mint a valószínűtlenségük. A politikusok is csak azért fogadhatnak el pénzt, mert mindenki azt képzeli róluk, hogy ők finomabb, átszellemültebb módon űzik a korrupciót, mint ahogy valójában teszik. Ha valaki olyannak festené le visszaéléseiket, amilyenek, nevezetesen egészen otrombának, azt mondaná mindenki: "Micsoda otromba alak!" - értvén rajta az elbeszélőt. Pedig csak az otrombaság hat ebben az esetben, éppen mert valószínűtlen! Gladstone úr a legnagyobb lelki nyugalommal felgyújthatná a Westminstert, és kijelenthetné, hogy a konzervatívok műve volt. Persze ezt senki nem hinné el, mert az eglsz világ úgy gondolkodik, hogy a konzervatívok finomabb eszközökkel is elérhetik azt, amit akarnak, de azért Gladstone urat sem gyanúsítaná senki. Egy miniszter csak nem szaladgál petróleumos kannákkal! Persze, mondogatják a kisemberek, a gazdagok nem veszik ki csak úgy egyszerűen a mások zsebéből a pénzt! Valóban, a módszer és a kivitel tekintetében nagy a különbség aközött, ahogyan Rotschild úr megkaparint egy bankot, és egy közönséges bankrablás között. Ezt a gyerek is tudja! Én azonban azt is tudom: csak aki a bűnözést nagyban űzi, általában csak az követhet el kisebb gatetteket, anélkül, hogy elkapnák: bőven ki is használják ezt a lehetőséget."

Mészöly Dezső - Shakespeare ​új tükörben
„Shakespeare ​hajnala” - „Shakespeare delelője” - „Shakespeare estéje”: e hármas tagolás önmagában is mond valamit szándékomról. Könyvem az első kísérlet olyan magyar Shakespeare-kötet kiadására, amelyben a költő különféle korszakaiban kelt drámáinak egymástól elütő stílusjegyeit nem a különféle szemléletű fordítók más-más színezetű nyelve határozza meg, hanem egyetlen, változatlan szemléletű fordítónak a tárgy szerint változó hangja. De hogy Shakespeare-képünk igazán találó legyen, s mentes maradjon minden önkényes elrajzolástól: nem szabad a költőt magános óriásnak látnunk. El kell helyeznünk alakját az emberkéz formálta tájban, mely levegőjét és hátterét adja. Sőt, talán nem árt odafestenünk néhány mellékalakot sem: olyan kortárs-drámaírókat, akik a felmagasló kolosszus mögött ma már elhalványulnak, de Valamikor egyenlő rangú és egyenlő esélyű munkatársakként dolgoztak Shakespeare-rel egy műhelyben. Abban a különös, aranycsináló boszorkánykonyhában, melyet röviden így emlegetünk: Erzsébet-kor. Négyet e kortárs-drámaírók közül Shakespeare-rel közös művön fúrva-faragva mutatunk be, hogy alakjuk így munka közben, keresetlen tartásban, annál elevenebbnek hasson. A közös mű: a vérpadra küldött Morus Tamásról szóló dráma (Sir Thomas More). E különös történelmi tragédia vonzását csak növeli szemünkben a kézirat mostoha sorsa. A maga korában sem színpadra, sem könyvpiacra nem került - nyilván politikai okokból. Hiszen a trónon annak a VIII. Henriknek a leánya ült, aki a meg nem hajló Morus Tamás fejét leüttette. A helyenként Shakespeare keze nyomát viselő dráma után két ifjabb Shakespeare-kortárs - Webster és Fletcher - egy-egy műve következik. Nem véletlenül esett választásunk épp erre a két íróra. Eltérőbb pályájú csillagokat nehéz elképzelni. Ők egymáshoz egy cseppet sem hasonlítanak, de mindketten nagyon hasonlítanak Shakespeare-hez. Webster a keserű Shakespeare csapását követi: azon a nyomon halad, mint a nagy tragédiák írója. Fletcher az édes Shakespeare fényjelei után igazodik: mintha a Szentivánéji álom jánosbogarai vezérelnék, ők, a különböző tanítványok, példásan mutatják, hogy egy szivárványos fényű, gazdagon összetett tehetség sugárzása hogyan folytatódik - mintegy színeire bomolva - az egyszerűbb utódokban. Mészöly Dezső

Bertolt Brecht - Kurázsi ​mama és gyermekei
Brecht ​1939-ben írt darabja a harmincéves háború idején játszódik ugyan, a kor kispolgárainak történetét írja meg: azét a kispolgárét, aki megélhetése érdekében újabb és újabb engedményeket tesz, míg végül túllép azon a ponton, amelyről még visszatérhetne.

Johann Wolfgang Goethe - Faust ​(német)
Goethe ​begann seinen "Faust" im 24. Lebensjahr und beendete ihn im 82. Das Werk hat aus der Fülle dieses reichen Lebens und aus der umfassenden bildung seiner Zeit die mannigfachtsten Elemente in sich aufgenommen. während vieles unmittelbar verständlich ist, setzt anderes voraus, daß man mit Goethes geistiger Welt vertraut ist. Besonders jene Teile, die Goethe im Alter schrieb, schalten souverän mit Motiven aus dem Altertum und aus dem Mittelalter, so daß der Leser sich hier die nötigen Kenntnisse erarbeiten muß. Die vorliegende Ausgabe ist mit einem 350 Seiten umfassenden Kommentar versehen, der in allgemeinverständlicher und klarer Sprache, jedoch auf wissenschaftlicher Grundlage, in die "Faust"-Dichtung einführt und damit eine solche Einarbeitung möglich macht. Der Text beider Teile des Werkes wird auf Grund der "Ausgabe letzter Hand" wiedergegeben. Hinzugefügt ist der sogenannte "Urfaust", den man seit 1887 kennt; er ist in der künstlerischen Einheit seines fragmentarischen Aufbaus ein Werk eigener Art, das der heutige Leser neben dem fertigen Werk nicht missen will. Die Ausgabe bietet den Text des "Faust" "Der Tragödie erster Teil" "Der Tragödie zweiter Teil" und des "Urfaust". Der 350 Seiten umfassende Kommentarteil enthält Äußerungen über den "Faust" sowie Quellen zur Entstehungsgeschichte des Werkes, ein interpretierendes Nachwort des Herausgebers, bibliographische Hinweise und 250 Seiten Anmerkungen. So wird dem Leser eine gründliche Einarbeitung in die komplexe Dichtung des "Faust" möglich gemacht.

Ratkó József - Drámák
Kötetünk ​Ratkó József kevéssé ismert oldalát, drámaírói és -fordítói munkásságát tárja a nagyközönség elé. A közreadott három darab közül a Segítsd a királyt! című dráma bemutatásának évében, 1985-ben kirobbanó sikert aratott, s elnyerte az év legjobb színpadi alkotásának kijáró Szép Ernő-jutalmat. A mű, mely rendkívüli költői és nyelvi erővel idézi meg Szent István király uralkodásának személyes és máig ható történelmi problematikáját, joggal sorolható drámairodalmunk gyöngyszemei közé. A Kreónban, e különleges költői kísérletében Ratkó arra vállalkozott, hogy megírja Szophoklész Antigonéjának előzményeit, s hogy műve által a ma embere számára is érthetővé tegye Antigoné igazát, akinek a zsarnoki hatalom ellenében is volt bátorsága az isteni törvények mellett dönteni. A kötet utolsó műve, az Antigoné újszerű, eddigi fordítói hagyományoktól eltérő magyarítása minden korábbinál hitelesebben tolmácsolja Szophoklész tragédiáját. Az ókori görög és jelenkori magyar író "együttműködése" nyomán született két tragédia a homo eticus örök ideálját állítja példaképül az ember elé az értékek egyre gátlástalanabb rombolásának korszakában, fogódzót kínálva ezzel mindazoknak, akik emberek kívánnak maradni modern világunk erkölcsi válságában is.

Bertolt Brecht - Jó ​embert keresünk
A ​Katona József Színházban került nemrég színre ez a színjáték, mégpedig nagy sikerrel. Bertolt Brechtet eddig eléggé indokolatlanul elhanyagolta a magyar színpad és könyvkiadás, holott egész tevékenységével, mint költő, író, drámaíró, mindig a tömegek érzelmeit fejezte ki. Éles társadalomkritikájánál, szocialista világnézeténél fogva a magunkénak valljuk. Akik látták eddig játszott műveit, nemcsak a magukénak vallják Brechtet, hanem meg is szerették magasrendű művészetéért, mely valóság és költészet, humor és érzelem, szatíra és megértés megragadó vegyüléke.

Pap Gábor - Bánk ​bán a világdráma színpadán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bertolt Brecht - Die ​Dreigroschenoper
Brecht ​zielt mit der Dreigroschenoper auf die Entlarvung der korrupten Bourgeoisie. Auf der einen Seite erscheint der Bettlerkönig Peachum als Musterbeispiel des Geschäftemachers, für den Not und Armut nichts anderes sind als Mittel zum Zweck; auf der anderen Seite entpuppt sich der skrupellose Verbrecher Mackie Messer als Prototyp sogenannter bürgerlicher Solidität. Peachum mobilisiert die Bettlermassen, organisiert eine Demonstration des Elends und droht, den Krönungszug zu stören, falls der korrupte Polizeichef Tiger-Brown sich weigern sollte, Mackie Messer zu verhaften, der Peachums Kreise störte.

Vörösmarty Mihály - Vörösmarty ​Mihály válogatott művei I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Regős István Attila - Homo ​Sapiens
A ​Homo Sapiens a XXI. század nagy magyar drámája. Regös István Attila ötödik kötetével olyan világirodalmi elődök nyomdokába lép, mint Dante, Goethe vagy Madách. A nagyszabású, az emberiség történetét, teret és időt, földet és univerzumot átölelő drámai mű tragikus főhőse Etrigon korokon átívelő, kozmikus léptékű utazásra indul, mely során a történelem nagy alakjaival találkozva elmélkedik a világ és az emberi lét örökérvényű kérdéseiről. Regös az emberiséget évezredek óta foglalkoztató nagy kérdéseket teszi fel új módon, a magyar nyelv teljes gazdagságának pompáját felvonultatva, határokat feszegető bravúros, modern, mégis klasszikus stílussal, s némely esetben egészen megdöbbentő válaszokkal szolgál a filozófia, a vallás és a lélek szféráján barangolva, mindezt izgalmas, szórakoztató, letehetetlen előadásmódban.

Bertolt Brecht - Mutter ​Courage und ihre Kinder
Mutter ​Courage und ihre Kinder ist ein Drama, das 1938/39 von Bertolt Brecht verfasst und 1941 in Zürich uraufgeführt wurde. Es spielt im Dreißigjährigen Krieg zwischen 1624 und 1636.

Marie-Helene Bertino - 2 ​A.M. at The Cat's Pajamas
A ​sparkling, enchanting, one-of-a-kind novel about one day in the lives of three unforgettable characters Madeleine Altimari is a sassy, smart-mouthed nine-year-old and an aspiring jazz singer, inwardly mourning the recent death of her mother. Little does she know that on Christmas Eve Eve she is about to have the most extraordinary day - and night - of her life. After bravely facing down some mean-spirited classmates and a galling rejection at school, Madeleine doggedly searches for Philadelphia's legendary jazz club The Cat's Pajamas, where she's determined to make her on-stage debut. Meanwhile, her fifth grade teacher Sarina Greene is nervously looking forward to a dinner party that will reunite her with an old high school crush. And across town at The Cat's Pajamas, club owner Jack Lorca discovers that his beloved haunt may have to close forever . . . As these three lost souls search for love, music and hope on the snow-covered streets of Philadelphia, together they will discover life's endless possibilities over the course of one magical night. A vivacious, charming and moving debut, 2am At The Cat's Pajamas will swell your heart and have you laughing out loud.

Dobozy Imre - Ősztől ​tavaszig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Havasi Laura - Tűk ​hegyén táncolva
" ​Havasi Laura Tűk hegyén táncolva című könyve döbbenetes dokumentum egy lányról, aki egyre mélyebben csúszik bele a kábítószerezés örvényébe. A naplóként feltárulkozó önvallomás hiteles képet ad a drogos fejében lévő hiedelmekről, amelyek egyre szűkülő élettérbe vezérlik. A hétköznapi kifejezésekkel megírt napló szövegébe olykor-olykor rendkívül kifejező, és egészen más nyelven íródott lírai szövegek, versek jelennek meg, kiemelve az olvasót a nyomasztó helyzetekből, biztató perspektívát adva a végkifejletnek. " ( Dr. Gerevich József )

Covers_420618
Párhuzamos ​világok Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Párhuzamos ​világok
Az ​Olvasópróba sorozat második kötete - a hazai könyvkiadásban elsőként - olyan darabokat gyűjtött össze, amelyek eredendően a gyerekkorból már kinőtt, ám még a felnőttkor előtt álló fiatalok számára készültek. Szerzőik otthonosan mozognak a tizenévesek világában, pontosan értik problémáikat, és hitelesen beszélik nyelvüket. Ezáltal képesek megragadni valami lényegit a mai kamaszokat feszítő kérdésekből úgy, hogy az a felnőtteket is érdekelje.

Tom Rob Smith - London ​Spy
With ​stellar performances on screen from Ben Whishaw, Charlotte Rampling an Jim Broadbent, this emotionally gripping thriller tells the story of a chance romance between two people from very different worlds. Danny - gregarious, hedonistic and romantic - falls in love with the enigmatic and brilliant Alex. Two lives momentarily intersect: one from the world of clubbing and youthful excess, the other from the headquarters of the secret intelligence servise. Then Alex disappears. When Danny finds his body, he is determined to pursue the truth behind his death.

Bertolt Brecht - Állítsátok ​meg Arturo Uit!
Brecht ​1941-ben, emigrációban írta e színművet, de csak halála után 1959-ben került bemutatásra Németországban, s ezzel egy időben a Magyar Rádió is előadta. A darab: gengszter-történet. Bemutatja miként keríti hatalmába Arturo Ui és gengszterbandája Chicago egyik "legtekintélyesebb" trösztjét, majd az egész várost... A darab félreérthetetlen, tragikomikus, szimbolikus ábrázolása Hitler uralomra jutásának. Bertolt Brecht, a darabbal kapcsolatos naplójegyzetei szerint, arra törekedett, hogy "egyrészt a történelmi események állandóan átvillanjanak, másrészt a "leplezés" (amely egyben _leleplezés_ is) önálló élettel telítődjék". A gengszter-történet ekként önmagában, a történelmi analógiától függetlenül is, megrázóan életteljes, feszült, izgalmas. A műben nemcsak Hitler és a nácik gengszter-módszereire derül fény, hanem arra a társadalomra is, amely vele szövetkezett, s ebbe a szövetkezésbe keservesen belebukott.

Pap Gábor - "Sors, ​nyiss nekem tért..."
„...Pap ​Gábor... úgy fonta egybe legutóbbi ezeregyszáz évünk korszakait és a misztériumjáték fonalára felfűzött különböző korok nagyjait és tanúit, mintha »egy végből« lettek volna: minthogyha éppen százötven évvel ezelőtt esküdött volna Attila, Szent László, Széchenyi István és Hrúz Mária elsőszülött fia, Petőfi Sándor, hogy megváltó áldozatukkal szabadságot szerezzenek a Krisztus sebeivel szenvedő magyarságnak...” Tőkés László

Kollekciók