Ajax-loader

'auschwitz' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


L. Kelemen Gábor - Gól ​a halál kapujában
A ​szerző az auschwitz-birkenaui haláltáborban szervezett futballcsapat egyetlen életben maradt tagjának, az 1944 nyarán Debrecenből elhurcolt Schwarz Sándornak a lágerbeli sportpályafutását mutatja be. Leírja, hogyan került az akkor még 32 éves fiatalember a halálraítélt tizenegy tagjai közé, kik voltak a sporttársai, hogyan készültek a mérkőzésekre, s miként zajlottak le a krematóriumok árnyékában rendezett összecsapások. Schwarz Sándornak és társainak a története rendkívül izgalmas, hiszen a halál torkában nem volt könnyű focizni. Ők nem lehettek fáradtak, nekik nem mehetett rosszul a játék, ők nem hibázhattak sorozatban, mint a szabad világ kedvtelésből játszó labdarúgói. Nekik győzniük kellett! Győzni mindenáron! Hiszen valamennyi mérkőzésük előtt gondosan az agyukba vésték, hogy a küzdelem elvesztéséért az életükkel kell fizetniük. Ez pedig nagy ár! A legnagyobb, ami létezik!

Bruck Edith - Ki ​téged így szeret
A ​könyvet úgy említik, mint az életben maradt Anna Frank naplóját. Nekünk különösen érdekes ez a könyv, hiszen Bruck Edith - akit az első kiadás óta a róla készült riportfilm révén is megismerhettünk - egy kis magyar faluban született, földhözragadt zsidó félparaszt családból, apja mészárossegéd és szerencsétlen kezű vándorkereskedő volt, "rongyoszsidó", amilyeneket a Kárpátalján lehetett látni hajdan. Az írónő kitűnően ismeri a magyar parasztéletet, azon belül is a jellegzetes világot, amellyel Olbracht műveiben találkozunk. Naplója e világ tragikus széthullásának dokumentuma, a deportálás borzalmainak leltárszerűen száraz számbavétele, s ereje éppen pátosztalanságában, nyerseségében van. A felszabadulás után az írónő Izraelbe vetődik, ahol végre hazát remél találni, de ott sem tud gyökeret verni: pincérnő, táncosnő, fotómodell és munkanélküli, aztán innen is továbbmenekül - s ma Olaszországban ismert és elismert író.

Jan Dobraczynski - Szent ​Maximilián Kolbe
II. ​János Pál pápa 1982. október 10-én szentté avatta Maximilián Kolbe lengyel minorita atyát. A Szent 1941. augusztusában, a felebaráti szeretet önkéntes áldozataként Auschwitzban halt mártírhalált. Egyesekben talán felmerül a kérdés: vannak még szentek? Felvilágosult, modern korunkban van még realitása, valós tartalma e szónak: szent? Miféle teljesítményt "jutalmaznak" ezzel a jelzővel a XX. században? Mindenki, akit csak egyszer is megérintett a halál lehelete, átélhette, milyen emberfeletti erőket képes felszabadítani bennünk az életösztön. A megsemmisülés fenyegetése micsoda elképesztő fizikai és intellektuális teljesítményeket tud létrehozni! Végtére is az ember számára az élet - a közgondolkodás szerint, a viszonylagos igazságok világában - a MINDEN. Ezért a MINDENért, tehát a halállal szemben - a közgondolkodás szerint, a viszonylagos igazságok világában - minden szabad, minden megengedett. Ez a könyv - immár harmadik kiadásban, szentté avatása alkalmából - azt az embert mutatja be, aki visszájára fordította ezt az emberileg evidens gondolatot. A sors - a gondviselés, Isten - felajánlotta neki az életet, ő a halált választotta. Nem akarta kiügyeskedni a túlélést, nem fogadta el a vakszerencse döntését, mely megkímélte a fogoly-tizedeléstől, hanem önként vállalta az éhhalált. Egy fogolytársa, Franciszek Gajowniczek őrmester helyett, egy másik EMBER helyett, akiről csak annyit tudott, hogy családja van, és nem akar meghalni, önként beállt a kivégzendők közé. Mert keresztényi mivoltát nem a közgondolkodás normái szerint élte meg. Mert lélekben átnőtt a viszonylagos igazságok világából az abszolút igazságok birodalmába. Mert önmagánál jobban szerette az EMBERt, azon mérce szerint, amelyet Jézus fogalmazott meg: "Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja testvéreiért." Ez a teljesítmény: a szentség. Szentnek lenni, szentté válni: "abszolút" teljesítmény. Az Egyház, érzékeny lélekkel reagálva a kegyelmi jelekre és a Szentlélek sugallatára, a keresztáldozat fényében ragyogó dicsőségébe emelte Szent Maximilián Kolbe alakját. Tanúságul és tanulságul minden időknek és minden nemzedéknek.

Csobánka Zsuzsa - Majdnem ​Auschwitz
Csobánka ​Zsuzsa új könyve a túlélők regénye. Az Auschwitzot megjárt Jakob és a Duna-parti sortüzet túlélő Edit különös és fájdalmas szerelmi története áll a mű középpontjában – gyermekeik és unokáik visszatekintő távlatából elbeszélve.

Ilja Konsztantyinovszkij - Gyermekrablók
Lengyel ​turistacsoport érkezett Nyugat-Berlinbe. A csoport egyik tagját, Zosia asszonyt nem a város nevezetességei érdeklik, ő egyetlen házat keres, egy papírkereskedést. Tizennyolc esztendeje nyomja a lelkét egy szörnyű bűn titka, amelyet rajta kívül csak a tettesek, Szczedlowskiék tudnak. Ez alatt a majd két évtized alatt boldogan, kiegyensúlyozottan élt, négy gyermeket szült, de minduntalan felmerült előtte egy másik anyának, a szinte még gyermeklány Stefának az arca, akitől elrabolták néhány hónapos kisfiát. Nem a bosszúállás szándéka hozta most Zosiát ebbe a városba. Nem a múlt miatt jött, a jövővel, Stefa fiával akar találkozni, hogy elmondja neki születése igaz történetét.

Patrick Modiano - Dora ​Bruder
Patrick ​Modiano a francia nouveau roman és az egzisztencialista regény egyik nagy hatású képviselője. Ezek a stíluselemek klasszicizálódtak ebben a különös, 1997-ben írott, franciául több kiadást is megért és hazájában kultuszregénynek számító művében. Az elbeszélő ráakad egy 1941-ben megjelent újsághirdetésre: a szülők 15 éves eltűnt lányukat keresik. Az író a hirdetés nyomán kutatásba kezd. A regény szívszorító tényfeltárás, nyomozás az 1940-es évek Párizsában. A francia kollaboráció időszaka ez, a zsidóüldözés kezdete. Aki csak tud, rejtőzik, menekül. A hír azért különös, mert a kislány kétszer is megszökött egy katolikus internátus oltalmazó falai közül. Miért szökött meg Dora Bruder az iskolából, a szülői házból, és hol tartózkodott mintegy három hónapon át a náciktól megszállt Párizsban? Bár a titok titok marad, a regény végén előttünk áll Dora Bruder és szülei életútja egészen Auschwitzig. És előttünk áll a szerző önarcképe is: a lelkiismeret, a hűség és az emlékezés írójáé, aki a múlt nyomainak kutatásával, nevek, időpontok, helyszínek, útvonalak, apró tények dokumentálásával megszállottan küzd a múlt vétkeivel kollaboráló feledés ellen.

Imre Kertész - Uten ​skjebne
Romanen ​handler om den unge Köves, som blir tatt og ført til en konsentrasjonsleir, men som tilpasser seg og overlever. Köves betrakter hendelsene i leiren som et barn uten helt å forstå dem, og uten å finne dem unaturlige eller opprørende. Leseren konfronteres ikke bare med overgrepets grusomhet, men like mye med bredden av den tankeløshet som utmerket seg ved måten den ble gjennomført på. Forfatterens budskap er at liv er tilpasning. Dette er forfatterens debutroman.

Nyiszli Miklós - Orvos ​voltam Auschwitzban
NYILATKOZAT Alulírott ​dr. Nyiszli Miklós orvos, A. 8450 tetoválási számot viselő volt KZ fogoly, e szerzésemben megjelenő művet, mely az emberiség történetének legsötétebb lapjait foglalja magában, minden indulattól mentesen, a valóságnak megfelelően, a legkisebb túlzás és színezés mellőzésével írtam meg, mint közvetlen szemlélője és szereplője az auschwitzi krematóriumok és máglyák munkájának, melyeknek tüzében apák, anyák és gyermekek milliói enyésztek el. Mint az auschwitzi krematóriumok első orvosa, számtalan boncolási és törvényszéki orvostani jegyzőkönyvet szerkesztettem és láttam el tetoválási számom kézjegyével. Ezeket az okmányokat főnököm, dr. Mengele ellenjegyezte, így postáztam a Berlin-Dahlem-i Institut für rassenbiologische und anthropologische Forschungen címére, a világ egyik legnevesebb orvosi fóruma számára. Minden valószínűség szerint ma is fellelhetők a nagy kutatóintézet irattárában. Munkámmal nem törekszem irodalmi sikerre. Nem író, orvos voltam, amikor a minden képzeletet felülmúló borzalmakat átéltem, és most, hogy leírásukra sor került, most sem az író igényével, hanem az orvos tollával írtam meg könyvemet. Kelt Nagyváradon, 1946. március havában dr. N y i s z l i M i k l ó s

Denis Avey - Rob Broomby - The ​Man Who Broke into Auschwitz
THE ​MAN WHO BROKE INTO AUSCHWITZ is the extraordinary true story of a British soldier who marched willingly into Buna-Monowitz, the concentration camp known as Auschwitz III. In the summer of 1944, Denis Avey was being held in a POW labour camp, E715, near Auschwitz III. He had heard of the brutality meted out to the prisoners there and he was determined to witness what he could. He hatched a plan to swap places with a Jewish inmate and smuggled himself into his sector of the camp. He spent the night there on two occasions and experienced at first-hand the cruelty of a place where slave workers, had been sentenced to death through labour. Astonishingly, he survived to witness the aftermath of the Death March where thousands of prisoners were murdered by the Nazis as the Soviet Army advanced. After his own long trek right across central Europe he was repatriated to Britain. For decades he couldn't bring himself to revisit the past, but now Denis Avey feels able to tell the full story - a tale as gripping as it is moving - which offers us a unique insight into the mind of an ordinary man whose moral and physical courage are almost beyond belief.

Debreczeni József - Hideg ​krematórium
"Debreczeni ​József nevéhez fűződik a magyar irodalom szinte egyetlen autentikus táborregénye, a Hideg krematórium - ez a hideg forrósággal megírt riportkönyv Auschwitz borzalmairól (1950). Lírájának is ihletője volt a haláltábor élete és élménye, ám riportregényében nem ragadja el a szenvedély és a fájdalom. Amikor ezt a művét írja, még ha soraiból, mintegy az emélkek és a tények mögül fel-felparázslik is a gyűlölet, melyet a pusztítás nagymesterei és az őket éltető fasizmus iránt érez, az önsajnálatnak a hangja idegen tőle. Riportot, helyzetjelentést ír az embertelenség világáról ebben a műben, hiszen olyan félelmeket sorakoztat fel, amelyek meztelen igazságukkal és tényvoltukkal a képzelet kitaláló és regényesítő gesztusait is elhomályosítják. Előadásmódja puritán, közlése pedig csak fokozza ennek benyomását, s a legnagyobb írói diadalát abban kell látnunk, hogy emberi nyelven tudott szólni a haláltábor borzalmairól, amelyekről valóban nem lehet beszélni - a halál roppant súlya, egyetemes jelenléte miatt. " Bori Imre "A Hideg krematórium prózai közlésformája ellenére is tragédia. Annak ellenére, hogy író-hőse személy szerint nem hal fizikai halált. Prométheuszi sors ez, a költészet tüzét, fényét, melegét elorzó és emberek közöttt szétosztó poéta oktalan és igazságtalan szenvedése. A tragédia magasságába a humánum meghurcolása, az öntudat megalázása emeli regényét... Mint ahogyan Ibsen drámáiban is mindig a múlt, egy látszólag lezárt életszakasz élményvilága tör fel elemi erővel, úgy teszi tragikussá a Hideg krematóriumot az egyéni "túléltség", a megmentett élet ellenére is az a puszta tény, hogy a regénybe foglaltak, az elmondottak egyáltalán elképzelhetők és lehetségeek voltak a huszadik századi Európában. Gondolati konklúzióját, művészi tanulságait ebben kell... összegeznünk: a Hideg krematórium ma is időszerű olvasmány, felejthetetlen és a feledéstől megmentő emberi dokumentumok magasrendű írói megfogalmazása." Szeli István

Jehuda Koren - Eliat Negev - Lélekben ​óriások voltunk
1869-ben ​a Máramarosban megszületett a törpe testalkatú Ovics Eizik Simon, akinek később hét liliputi gyermeke született. A gyerekek a húszas-harmincas években szórakoztató zenés előadásaikkal rendkívüli sikereket arattak. A ragyogás azonban 1944-ig tartott, a zsidó közösséggel együtt őket is Auschwitz-Birkenauba deportálták. A háború után aztán kivándoroltak Izraelbe, s ismét szórakoztatni kezdtek. A művészcsalád története egyszerre szól a Magyarországtól elszakított erdélyi zsidók húszas évekbeli reménykedéséről, majd csalódásáról, a fogyatékos művészek ellentmondásos világáról, az auschwitzi kivételezett-meggyötörtek eddig ismeretlen sorsáról és az izraeli újrakezdés korántsem zökkenőmentes éveiről.

John Boyne - The ​Boy in the Striped Pyjamas
Nine-year-old ​Bruno knows nothing of the Final Solution and the Holocaust. He is oblivious to the appalling cruelties being inflicted on the people of Europe by his country. All he knows is that he has been moved from a comfortable home in Berlin to a house in a desolate area where there is nothing to do and no one to play with. Until he meets Shmuel, a boy who lives a strange parallel existence on the other side of the adjoining wire fence and who, like the other people there, wears a uniform of striped pyjamas. Bruno's friendship with Shmuel will take him from innocence to revelation. And in exploring what he is unwittingly a part of, he will inevitably become subsumed by the terrible process.

Primo Levi - Ember ​ez? / Fegyvernyugvás
Levit ​1943 decemberében tartóztatja le a fasiszta hadsereg, majd deportálja a monowitzi Táborba Auscwitz mellett, ahol a többi rabbal együtt a Buna-ban a gumigyárban dolgozik. A táborba való megérkezés első percétől kezdve tudják, a többi rabbal együtt, hogy az életük semmilyen értéket nem képvisel a németek számára: kényszermunkára használják a zsidókat és azokat, akiket haszontalannak ítélnek, a gázkamrába küldik. Ez később Levi szabadulását jelenti, mivelhogy addig az elkapott zsidókat azonnal megölték. A tábori élet azonnal pokolinak bizonyul: a raboknak nincs nevük, nincs identitásuk, csak szám az, ami a többiektől megkülönbözteti őket a többi rabtól, melyet a bal karukba tetoválnak. Szépen lassan elvesztik személyiségüket, ahogy megnyomorítja őket a nélkülözés, a verés, az éhség, a szomjúság, a betegségek és a kétségbeesés. Úgy érzik már nem tartoznak az élők közé többé. A koncentrációs- táborban könnyű barátságot kötni, s amely Albertóhoz köti, az a legfontosabb. Amikor Levit a tábor kémiai laboratóriumába hívják, hogy ott dolgozzon, egy új szakasz nyílik meg tábori életében; könnyebb, ami a fizikai megterhelést illeti, de nehezebb, pszichológiai tekintetben, hiszen sokkal több ideje marad gondolkozni és emlékezni, mely elviselhetetlen fájdalommal terheli a jelen, amúgy sem könnyű terhét. Egy teljesen véletlen körülménynek köszönhetően főszereplőnk épp a nővérszobában a betegek között van, amikor a németek értesülnek a szovjetek közeli érkezéséről, és menekülni kezdenek (az „egészségeseket” elköltöztetik, és végülis így is meghal mindenki). A túlélők, az elhagyott táborban tíz borzalmas napot kell, hogy eltöltsenek mire a Vörös Hadsereg megérkezik. Erejük fogytán sokan belehalnak, az erősebbek összefognak, hogy valahogy ellenálljanak, és leküzdjék a hideget, az éhséget és a fertőzés veszélyt. Az elbeszélés stílusa szándékosan kimért, higgadt, mentes minden elragadtatástól, hogy ez a precíz tanúvallomás szilárdan ellenállhasson a kétkedőknek, hogy bizonyítékként szolgáljon, hogy ezek a bűntettek tényleg megtörténtek, megtörténtek a maguk kegyetlen valóságában.

Etty Hillesum - A ​megzavart élet
Etty ​Hillesum naplója olyan ismertté vált már, mint Anna Frank naplója. 34 éves volt, amikor 1943-ban őt és egész családját elpusztították az auschwitzi koncentrációs táborban. 27 évesen kezdte írni naplóját, melynek gyöngéd, csupa szeretet hangja akkor is megmarad, amikor tudja, hogy közeledik az elkerülhetetlen vég. Etty Hillesum írása megrendítő, őszinte és irodalmi értékű olvasmány.

Eörsi László - Angyal ​István (1928-1958)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Oliver Lustig - Lágerszótár
Az ​egykori fogoly, Oliver Lustig rendhagyó formáját választotta a borzalmak és megpróbáltatások bemutatásának, mindazon gyötrelem megörökítésének, melyeket Auschwitzban átélt. A lágerélet zsargonjának kifejezéseit, vagy az egy-egy történethez kapcsolódó kulcsszavakat szótár-szerűen betűrendbe sorolta, és szómagyarázatokban „bontotta ki” a kifejezések mögött húzódó, szenvedéssel teli élményei sorát.

Johann Baptist Metz - Memoria ​passionis
A ​Johann Baptist Metz nevéhez kötődő új politikai teológia annak meggyőződésnek a talaján alakult ki, miszerint a vallásnak szerves összefüggésben kell állnia a politikummal, az ember történelmi és társadalmi tapasztalataival, függetlennek kell lennie viszont a konkrét cselekvési-politikai programoktól, a politika közvetlen terepétől. Ennek nyomán fokozatosan azt a kérdést helyezte előtérbe, hogy miként szólhat a kereszténység Istenről, ha hagyja, hogy megérintse a világ mélységes szenvedéstörténete, miként lehet jelen a társadalmi valóságban, ha nem hajlandó megfeledkezni az emberiség szenvedéséről, s miként tekinthet a jövőbe, ha tudja, hogy határponthoz van rendelve az idő. A _Memoria passionis_ban Metz összegző módon fejti ki a konkrét történelmi szenvedés emlékezetének megőrzésére képes és az idő végpontjának tudatában élő kereszténységről alkotott felfogását.

Berta Weibel - Legnagyobb ​a szeretet
Maximilian ​Kolbe (1894-1941) ferences rendi szerzetes, aki a "szeretet vértanújaként" egy családapa helyett önként ment az auschwitzi haláltáborba. Berta Weibel könyve az ő életét ismerteti, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy hiteles és vonzó keresztény eszményképet állítson a fiatalok elé, akik szerinte korunkban csak a sport- és filmsztárokért lelkesednek. A követendő példaképeket észre sem veszik, ehelyett kétes értékű bálványokat imádnak.

Heller Ágnes - Auschwitz ​és Gulág
Ezt ​az esszégyűjteményt régen terveztük kiadni - Heller Ágnes Múlt és Jövőben írt tanulmányainak sorozata első köteteként. Kertész Imre 2002-es Nobel-díja, Heller Ágnes róla szóló szép elemzése és az elismerés okozta friss örömünk azt kívánta, hogy minél előbb kapcsolódjunk nemcsak a siker befogadásához, hanem egyúttal Kertész Imre élményének, történelmének a "diskurzusához" is.

Ota Kraus - Erich Kulka - Hitler ​halálgyárai
A ​könyv pusztulásról, halálról, szenvedésről szól, s az emberi kitartásról, mely a háború poklában gyakran a túlélés egyetlen eszköze. A birkenaui haláltábor foglyainak története lángolóan fájdalmas és tragikus nyomában tömegsírokként tárul fel egy sötét korszak, s megnyílik az emberi emlékezet, melyre az azóta eltelt hosszú évek szőttek fekete szemfödelet. Emlékeznünk kell, soha el nem felejtenünk a névtelen százezreket, akik nem csupán egy igazságtalan rezsim, de nem kis részben az emberi tudatlanság és közöny áldozatai is. Ne feledjük soha: azokat, akik nem ismerik a történelmet, a sors arra kárhoztatja, hogy újra átéljék minden borzalmát.

William Styron - Sophie's ​Choice
Stingo, ​an inexperienced twenty-two year old Southerner, takes us back to the summer of 1947 and a boarding house in a leafy Brooklyn suburb. There he meets Nathan, a fiery Jewish intellectual; and Sophie, a beautiful and fragile Polish Catholic. Stingo is drawn into the heart of their passionate and destructive relationship as witness, confidant and supplicant. Ultimately, he arrives at the dark core of Sophie's past: her memories of pre-war Poland, the concentration camp and - the essence of her terrible secret - her choice.

Edith Stein - A ​Bárány menyasszonya
Edith ​Stein korunk egyik legjelentősebb nőalakja. (...) Olyan korban élt, amely jobban szerette a sötétséget, mint a világosságot. Ezért kellett életét az erőszaknak kioltania. Szelleme, halhatatlan művei annak bizonyítékai, hogy haláláig az igazságosság hitvallója volt. II. János Pál pápa 1998. október 11-én iktatta a szentek sorába. Emléknapja augusztus 9. (...) A dokumentumokat Teresia Renata Posselt, Benedicta nővér egykori perjelnője fűzte egybe és látta el magyarázó jegyzetekkel. A könyv 1948-ban jelent meg németül, majd több nyelvre lefordították, és számos újabb kiadást ért meg. Magyarul most olvasható először. Sarutlan Kármelita Nővérek, Pécs, 1998

Fahidi Éva - A ​Dolgok Lelke
A ​Dolgok Lelke nem egy újabb holokauszt-könyv. Családregény, korrajz, történelmi dokumentum - páratlanul olvasmányos, érzékletes stílusban. Titka az a határtalan szeretet, ahogyan a 2015-ben 90 éves holokauszt-túlélő, Fahidi Éva az övéiről ír: az idillikus debreceni zsidó nagycsaládnak jólétet biztosító édesapa, a közös életet kormányzó szép és szerető édesanya, a sorstól ajándékba kért és kapott kishúg és még számtalan kedves rokon népesíti be a felhőtlenül boldog, mesébe illő gyermekkort. A könyv lapjain egy olyan kislány mindennapjai elevenednek meg, aki tizenhét éves koráig irigylésre méltó jómódban, boldogságban és szeretetben élt. Gyönyörűek a lét apró-cseprő eseményei, a féltve őrzött emlékek: a papa és a mama regényes megismerkedése, a nagyszülői háznál töltött nyarak, a vidéki polgárcsalád életének mozzanatai, a nagymosások menete, a csodálatos sütemények vagy a szigorú koreográfiával eltett gyümölcslekvárok íze - mind-mind olyan közel hoz minket Fahidiékhoz, hogy szinte filmként pereg le szemünk előtt a történet. A Dolgok Lelkét talán azért is olyan jó olvasni, mert teljesen áthatja a szerző - és egyben a főhős - személyisége. Mégis, hogyan lehet feldolgozni, ha az embert egy ilyen idilli, boldog gyermekkorból kiszakítják, és a földi pokol legmélyebb bugyraiba hurcolják, ahol rajta kívül minden hozzátartozóját megölik, és ahonnan egyes-egyedül kell hazatérnie? Sehogy. De a túlélés egyetlen módja az lehet, amit Fahidi Éva tett: a szeretteire, a boldog békeidőkre, nem a szomorú múlt részeként emlékezik, hanem olyan csodás kedvességgel, amilyen csak keveseknek adatik meg.

Heller Ágnes - Trauma
A ​kötet esszéi 15 év alatt íródtak, s egységbe illesztésükre Freud születésének 150. évfordulója adja az alkalmat. A freudi életműből korunk nagy filozófusát a trauma problematikája érdekli, s persze nem mint Freud munkásságának méltatóját, hiszen ez nem is szakmája. Heller Ágnes a pszichológia felfedezte trauma fogalmát beépíti a gondolkodásába, hogy leírhassa és filozófiai problémákká transzponálja az emberi civilizáció modern kori szakasza jellemzésére. A trauma-fogalom a zsidó nép sorsával van tragikus kiválasztódással összekötve – több dimenzióban is. A zsidó nép alapkarakterét egy ilyen őstrauma és annak a földolgozása formálta ki, mint azt Freud utolsó nagy a Mózes és az egyistenhit kialakulása leírta. munkája – a kötet első elemzése ezzel foglalkozik. A 20. század holokauszt-traumája pedig – ez a trauma-jelenség apokaliptikus végpontja és feldolgozatlansága okán égető aktualitása – az egész emberi civilizáció problémájává emelte ezt az izzó sebet. (Ezért kapott itt helyett a pszichológiához a legközelebb eső műfaj, az irodalom megközelítésének elemzése – ahol Kertész Imre önreflektáló önéletrajza Heller Ágnes elemzésének a tárgya.) A trauma körülhatárolása a földolgozás, azaz a kultúrába emelés első lépése. A trauma kultúrtörténeti elemzései mellett, Heller Ágnes a szégyen és a gonosz mindennapinak tűnő filozófiai definícióit is megalkotja, hogy e fogalom- és gondolkodásképző munka segítségével járuljon hozzá a gyógyulás esélyeihez. Hogy ki-ki legyőzze a magában élő gonoszt, vagy az elszenvedett trauma szégyenét. És azt győzelemmé, élhető életté szervítse a maga és a világ javára.

Tadeusz Borowski - Kővilág
"El ​sem tudod képzelni, milyen boldog vagyok!" - e szavakkal kezdődik a világirodalom egyik legszebb és legmegrázóbb szerelmes levele. Megrázó, mert a lágerfénycsillagokkal kivert, krematóriumfüstös auschwitzi éjszakában tesz hitet a szerelem, az élet mellett Tadeusz Borowski. A legtisztább érzelmek és a legmocskosabb emberi hajlamok, szerelem és háború, megoldhatatlan ellentétek feszítik a világszerte ismert és elismert lengyel író hol lírává szelídülő, hol maró gúnnyal fűszerezett, közvetlen hangú elbeszéléseit, amelyekben nyomon követhetjük egy emberfaló világ tragikus sorsú polgárának életútját, egy emberét, aki élni akart és élni tudott a haláltáborban, - ám a békében önkezével vetett véget életének.

Dieter Schlesak - Capesius, ​az auschwitzi patikus
A ​kötet Victor Capesius, az auschwitzi koncentrációs tábor gyógyszerészének tetteit tárja fel az olvasó számára. Az erdélyi szász származású Capesius a német-román államközi megállapodás értelmében került a lágerbe, ahol egyebek mellett feladatai közé tartozott a Ciklon B gáz kezelése. Noha többször került kihallgatásra a háborút követően, bizonyítékok hiányában elengedték, és egészen 1959-es letartóztatásáig háborítatlanul élt családjával Göppingenben egy szépségszalon tulajdonosaként. Az 1965-ös Auschwitz-per során kilenc évre ítélték. Szabadulása után Németországban maradt egészen 1985-ben bekövetkezett haláláig. Dieter Schlesak, a szintén erdélyi szász származású író gyermekkorától kezdve ismerte Capesiust, akivel ily módon többször személyesen is találkozhatott. Három évtizedes kutatómunkájának eredménye az a kollázsszerű dokumentumokból, visszaemlékezésekből, interjúkból álló mű, melyben az auschwitzi patikus rémtetteiről kíván hiteles képet nyújtani.

Suanne Laqueur - A ​Charm of Finches
“I ​swear. Give me one more chance and I will make the most of it.” Ex-escort Javier Landes is asking for his third chance at love. And the third time is the charm. He meets an art therapist named Steffen Finch and what starts as casual deepens into a passionate relationship—everything Jav has ever wanted, and everything he fears losing. Stef’s business card reads Curator & Sailor. His creativity and insightful nature have made him into a talented therapist, the one to call for tough cases. His professional success can’t conceal a deep need to connect with someone, but Javier Landes is the last person Stef expected. Geronimo "Geno" Caan is Stef's most challenging case. To cope with his ordeal, he's allowed an alter-ego called Mos to make decisions, and now lives a double life within a web of lies. Under Stef’s navigation, Geno uses art to express what Mos forbids to be spoken aloud. But as Geno’s attachment to Stef gradually extends to Jav, the boundaries between professional and personal begin to blur. Over the course of a year, Jav, Stef and Geno form an unexpected and unconventional triangle, revealing how men make love in times of war and how love is a great wisdom made up of small understandings. The long-awaited second book of the Venery series, A Charm of Finches is an epic tale of survival and secrets guaranteed to make you think and feel and remember.

David Lodge - Deaf ​Sentence
_Being ​deaf is less an affliction than a sentence..._ Retired Professor of Linguistics Desmond Bates is going deaf. Not suddenly, but gradually and - for him and everyone nearby - confusingly. It's a bother for his wife, Winifred, who has an enviably successful new career and is too busy to be endlessly repeating herself. Roles are reversed when he visits his hearing-impaired father, who won't seek help and resents his son's intrusions. And, finally, there's Alex. Alex is a student Desmond agrees to help after a typical misunderstanding. But her increasingly bizarre and disconcerting requests cannot - unfortunately - be blamed on defective hearing. So much for growing old gracefully...

Kádár Gábor - Vági Zoltán - Táborok ​könyve
A ​szerzőtársak jól ismertek, mint magyar holokauszt különböző aspektusainak, főképpen a magyar zsidóság gazdasági megsemmisítésének, magyar közigazgatási és rendvédelmi szervek 1944-es tevékenységének, a kollaborációnak és a korabeli embermentésnek a szakemberei, illetve a magyar zsidók auschwitz-birkenaui sorsát illetően. Részt vettek az Auschwitz-Birkenau Állami Múzeumban létrehozott, 2004-ben megnyitott, új, magyar állandó kiállítás történeti munkáiban, és azon történészek sorába tartoznak, akik a budapesti holokauszt-emlékközpont "Jogfosztástól népirtásig - a magyar holokauszt áldozatainak emlékére" címet viselő állandó kiállítás forgatókönyvét írták. Vági Zoltán az Oscar díjas Saul fia c. film történész szakértője. Együtt több magyar és angol nyelven megjelent könyvet jegyeznek. A most megjelenő Táborok könyve folytatja egyrészt ezt a munkát, másrészt az évek óta tartó alapos kutatásaik eredményét rögzíti. Minden olyan tábort és a hozzájuk tartozó un. altábort (Auschwitzhoz tartozó altábor többek között volt pl, a mai Csehország területén is) feltérképeznek, ahol magyar származású áldozatok, foglyok voltak.

Garai András Júda - Az ​ördög vigyorgott a lángokból
Amikor ​1944. március 19-én a német csapatok Pécset is megszállták, a Garai család mentességet élvezett a gettóba vonulás alól. Az akkor tizenhat éves András, barátai és szerelme után vágyakozva, feljelentette magát a hatóságoknál, és követte társait a pécsi gettóba. Ekkor, 1944 júliusában kezdődik az emlékirat. Garai András az átélt borzalmak közvetlen közelében, három hét alatt vetette papírra tanúvallomását, mely a visszatekintő emlékezés távolságteremtése nélkül sorakoztatja fel a szenvedéstörténet állomásait.

Art Spiegelman - Maus: ​A Survivor's Tale - And Here My Troubles Began
Acclaimed ​as a "quiet triumph"* and a "brutally moving work of art,"** the first volume of Art Spiegelman's Maus introduced readers to Vladek Spiegelman, a Jewish survivor of Hitler's Europe, and his son, a cartoonist trying to come to terms with his father, his father's terrifying story, and History itself. Its form, the cartoon (the Nazis are cats, the Jews mice), succeeds perfectly in shocking us out of any lingering sense of familiarity with the events described, approaching, as it does, the unspeakable through the diminutive. As the New York Times Book Review commented," [it is] a remarkable feat of documentary detail and novelistic vividness...an unfolding literary event." This long-awaited sequel, subtitled And Here My Troubles Began, moves us from the barracks of Auschwitz to the bungalows of the Catskills. Genuinely tragic and comic by turns, it attains a complexity of theme and a precision of thought new to comics and rare in any medium. Maus ties together two powerful stories: Vladek's harrowing tale of survival against all odds, delineating the paradox of daily life in the death camps, and the author's account of his tortured relationship with his aging father. Vladek's troubled remarriage, minor arguments between father and son, and life's everyday disappointments are all set against a backdrop of history too large to pacify. At every level this is the ultimate survivor's tale -- and that too of the children who somehow survive even the survivors. * Washington Post ** Boston Globe *** "Maus is a book that cannot be put down, truly, even to sleep. When two of the mice speak of love, you are moved, when they suffer, you weep. Slowly through this little tale comprised of suffering, humor and life's daily trials, you are captivated by the language of an old Eastern European family, and drawn into the gentle and mesmerizing rhythm, and when you finish Maus, you are unhappy to have left that magical world and long for the sequel that will return you to it." - Umberto Eco Art Spiegelman is co-founder/editor of _Raw_, the acclaimed magazine of avant-garde comics and graphics. His work has been published in the _New York Times_, _Playboy_, the _Village Voice_ and many other periodicals, and his drawings have been exhibited in museums and galleries here and abroad. Honors he has received for _Maus_ include a Guggenheim fellowship and nomination for the National Books Critics Circle Award. Mr. Spiegelman lives in New York City with his wife, Françoise Mouly and their daughter, Nadja.

Nyiszli Miklós - Auschwitz: ​A Doctor's Eyewitness Account
When ​the Nazis invaded Hungary in 1944, they sent virtually the entire Jewish population to Auschwitz. A Jew and a medical doctor, the prisoner Dr. Miklos Nyiszli was spared death for a grimmer fate: to perform "scientific research" on his fellow inmates under the supervision of the man who became known as the infamous "Angel of Death" - Dr. Josef Mengele. Nyiszli was named Mengele's personal research pathologist. In that capactity he also served as physician to the Sonderkommando, the Jewish prisoners who worked exclusively in the crematoriums and were routinely executed after four months. Miraculously, Nyiszli survived to give this horrifying and sobering account.

Kollekciók