Ajax-loader

'vakság' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


M%c3%a9lys%c3%a9gek_f%c3%b6
Mélységek ​fölött Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Mélységek ​fölött
''Nem ​láttam, pedig szemem is volt! De úgy látszik, éppen a szemem állotta útját, hogy beleláthassak a dolgok igazi mélyére! Valahogy úgy van az, barátom: a szem nem a világosság forrása. Csak tükrök bonyolult játéka, amely engem csak megzavart. Most, hogy a tükrök összetörtek: látom a világosságot.'' Pap Károly A kötet szerzői: Ady Endre, Babits Mihály, Benedek Marcell, Bíró Lajos, Cs. Szabó László, Gelléri Andor Endre, Hunyady Sándor, Kaffka Margit, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Márai Sándor, Móricz Zsigmond, Pap Károly, Szép Ernő, Tersánszki Józsi Jenő.

Katkó István - Festett ​egek
Különös ​idegen érkezik az erdő övezte kis jobbágyfaluba. Mohn mester, a szakállas üvegfestő messzi tájakról jött, nyugtalan lelkű vándor, aki kamrájában csodálatos dolgokat művel: színes képeket varázsol a kis üveghutában készülő poharakra, kancsókra, szentek arcmását festi a kápolna ablakaira. Prófusz, a nyugtalan napszámosfiú kíváncsisággal vegyes félelemmel igyekszik meglesni a vén embert kamrája mélyén, s nemsokára tanítványa lesz ennek a művészete titkait őrző, mogorva, magányos szépmívesnek. Katkó István végigvezeti olvasóit az üvegfestő művészet meghódításának nehéz és izgalmas útján.

Reményik László - Kicsivel ​könnyebb...
Reményik ​László új könyvében hű társáról, Kicsiről, a vakvezető kutyáról szól. A szerző több mint tíz esztendeje vesztette el látását, ám így is képes alkotói életre, hiszen három évvel ezelőtt jelent meg az Akik a sötétben is látnak című kötete, melyben nem látók vallanak önmagukról, s tavaly látott napvilágot az Életbajnokok című könyv: különféle problémákkal küszködő emberek beszélnek helyzetükről, munkában, sportban, alkotásban meglelt önmagukról. A sort a Kicsivel könnyebb... folytatja; a novellisztikus könyv a kutyával töltött hat esztendő élményeit, érdekességeit rögzíti, amelyekben a valóság az írói képzelettel keveredik.

Vlagyimir Galaktyionovics Korolenko - A ​vak muzsikus
A ​vak muzsikus Korolenko egyik legkiválóbb alkotása. Hőse, Pjotr Popelszkij születése óta vak. Kisgyermek korában sokat szenved emiatt; azt hiszi, örökre kirekesztették az életből. A természet azonban rendkívüli zenei tehetséggel ajándékozta meg, s a vak muzsikus a művészeten keresztül látóvá válik, kitárul előtte a világ. Megismerkedik a népi zenével, híres zenész lesz, s a nép egyszerű gyermekeivel való kapcsolatából fakadó "szellemi látása" segítségére van egyéni bánatának leküzdésében. Megleli az igazi boldogságot: abban, hogy összeforr a néppel, megérti életét, költészetét.

Helen Keller - Csöndes ​sötét világom
Aki ​eddig még nem találkozott e könyv írójának nevével, bizonyára hitetlenkedve teszi fel a kérdést: lehetséges, hogy egy siket-néma-vak leány önéletírását tartom a kezemben?? Pedig nem csoda, és főként nem csalás, nem szemfényvesztés az, amiről ez a különösen érdekes és megejtően szép írás szól. Egy rokonszenves fiatal amerikai lánnyal ismerkedünk meg, aki mindössze abban különbözött az átlagembertől, hogy látásától és hallásától másfél évesen megfosztva, rendkívül nehezítetten, kerülő utakon, de szerencsére kitűnő szociokulturális feltételek mellett bontakoztatta ki nem mindennapos tehetségét. 

Brigitte Aubert - Az ​erdei halál
Elise ​egy terroristatámadásban megbénult, elveszítette a látását, de hallja, érzékeli maga körül a világot. És az apró jelekből, megérzésekből lassan kezd összeállni a sejtés... Amelyet nem tud elmondani, de még leírni sem. Hihetetlen bravúr Brigitte Aubert regénye, Az Erdei Halál. A tolószékhez kötött hősnővel, Elise-zel éljük át egy nyomozás izgalmát, együtt szorongunk vele teljes kiszolgáltatottságában, és vele együtt döbbenünk rá, hogy a gyermekáldozatokat szedő "erdei halál" nem csupán a történet hétéves szereplőjének, Virginie-nek a fantáziájában létezik. Hogyan állíthatná meg a gyilkost a mozdulatlanságra és némaságra kárhozott fiatal nő, aki egyre közelebb kerül az igazsághoz?

Helen Keller - Szakadékból ​a fényre
Helen ​Keller önéletírása egy süketnéma és vak leány diadalmas szellemi és lelki fejlődésének útja. Tanítója, Anne Sullivan irányításával, akaraterejének emberfeletti mozgósításával Helen értelmiségi pályát és értelmes életet alakított ki magának. A megrendítő és egyben csodálatot kiváltó hosszú életpálya végén Helen le tudta írni: „Köszönöm Istennek fogyatékosságomat, mert általa találtam meg magamat, munkámat és Istenemet.”

Angela Holy - Érzéki ​ecset
New ​Yorkban, a Modern Művészetek Múzeumában kiemelkedő jelentőségű eseménynek ígérkezik Asi Doniro festőművész első kiállítása, mert a nagyközönség ekkor ismerheti meg személyesen a művészt. A New York Times számára adott exkluzív interjújából - amit a lap sztárriportere, Julie Lavigen készít - ország-világ előtt lelepleződik a nagy titok: a festőművész vak. Népszerűsége azóta is üstökösként szárnyal, egy új irányzat, a lélekfestészet megteremtése fűződik nevéhez. Közben egzotikus helyszíneken zajlik viharos magánélete. Személyes sikerekre törekvő élettársa, Carole becsapja, Julie-val kölcsönösen vonzódnak egymáshoz, találkozásaik mégis mindig veszekedésbe torkollnak...

Gert Hofmann - Vak ​vezet világtalant
Gert ​Hofmann Nyugat-Németországban élő író könyvében Pieter Breughel 1569- ben keletkezett , Vak vezet világtalant című megrázó festménye elevenedik meg. Valóban \"megelevenedik\", mert Hofmann valósággal megmozdítja Breughel képét, amikor leírja a vakok keserves útját a festőhöz, aki le akarja őket festeni. A vakok sután és elveszetten tapogatóznak a világban, és mi, olvasók, egyszerre vagyunk látók és világtalanok, együtt tévelygünk a vakokkal a nedves, tél végi, kora tavaszi hajnalon a komor holland tájban. Mélyen átérezzük kiszolgáltatottságukat, azt, hogy még a legnyomorultabb cselédnél is nyomorultabbak, ők, akik voltaképpen nem is tudják, hogy miért kell bűnhődniök. Gert Hofmann könyve az utóbbi évek egyik legnagyobb német könyvsikere.

Eric Lindstrom - Nem ​a szemeddel látsz
Parker ​Grantnek nincs szüksége a szemére ahhoz, hogy átlásson rajtad. Ezért alkotta meg a szabályait is: ne bánj vele máshogy csak azért, mert vak, de soha ne élj vissza a helyzettel! Ha egyszer hibázol, nincs több esélyed. Amikor Scott Kilpatrick, a fiú, aki összetörte a szívét, újra megjelenik az életében, a lány tudja, csakis egyet tehet: olyan durván tudomást sem vesz róla, hogy fájjon. Van elég dolga így is: be akar kerülni a gimis futócsapatba, tanácsokat kell adnia fájdalmasan naiv osztálytársainak és meg kell birkóznia az élet adta újabb és újabb feladatokkal is. Ám hamar bebizonyosodik, hogy a múltja elől nem menekülhet. Ahogy többet és többet megtud arról, valójában mi történt – Scottal és az apjával is –, egyre jobban elbizonytalanodik, vajon tényleg minden az-e, aminek látszik. A Nem a szemeddel látsz azokra a vakfoltokra világít rá, amelyek mindannyiunk életében ott vannak, akár látók vagyunk, akár nem. A kamaszkor legszebb könyve.

Catherine Anderson - Út ​a boldogsághoz
A ​jóképű, fiatal nőcsábász és tehetséges lóidomár Zach Harrigan eddig élete az ital és a nők körül forgott, ám egyre inkább úgy érzi, valami hiányzik az életéből. Egy hirtelen ötlettől vezérelve mini vakvezető lovak idomításával kezd foglalkozni, hogy végre valami hasznosat tegyen. Nem számít rá, hogy új elfoglaltságának köszönhetően találkozik a gyönyörű és melegszívű Mandy Pajeckkel. Mandy egy szörnyű gyerekkorral a háta mögött próbál gondot viselni világtalan öccsére, Luke-ra. A lány, aki önmagát érzi felelősnek testvére megvakulásáért, mindent megtenne, hogy a fiú végre a saját életét élhesse. Amikor találkozik Zachkel és vakvezető lovával, úgy tűnik, álma végre valóra válhat. Mandyt elbűvöli a férfi türelme és együttérzése, mégsem képes teljesen megbízni benne. És amikor fény derül arra, miért is hagyta el a testvéreket az anyjuk még gyerekkorukban, az igazság olyan szörnyű, hogy talán még Zach kitartó szerelme sem képes megnyerni Mandy szívét. Catherine Anderson (Csillogás, Hajnali fény, A nap érintése) megindítóan szép története finoman és érzékenyen ábrázolja két ember küzdelmeit a boldogsághoz vezető úton.

Eric Lindstrom - Not ​If I See You First
The ​Rules: Don't deceive me. Ever. Especially using my blindness. Especially in public. Don't help me unless I ask. Otherwise you're just getting in my way or bothering me. Don't be weird. Seriously, other than having my eyes closed all the time, I'm just like you only smarter. Parker Grant doesn't need 20/20 vision to see right through you. That's why she created the Rules: Don't treat her any differently just because she's blind, and never take advantage. There will be no second chances. Just ask Scott Kilpatrick, the boy who broke her heart. When Scott suddenly reappears in her life after being gone for years, Parker knows there's only one way to react-shun him so hard it hurts. She has enough on her mind already, like trying out for the track team (that's right, her eyes don't work but her legs still do), doling out tough-love advice to her painfully naive classmates, and giving herself gold stars for every day she hasn't cried since her dad's death three months ago. But avoiding her past quickly proves impossible, and the more Parker learns about what really happened--both with Scott, and her dad--the more she starts to question if things are always as they seem. Maybe, just maybe, some Rules are meant to be broken.

N. R. Walker - Through ​These Eyes
Six ​months after we last met Carter Reece and Isaac Brannigan, they're still very much in love. Moving in together, moving forward, life for these two is great until some life changing events occur. Isaac has a frightening setback and Carter's world starts to unravel. Things become even more complicated and start to change for both men when Isaac’s new colleague enters the picture. As Isaac struggles for what he really wants, it might just cost him what he needs the most.

Carina Bartsch - Dreimal ​Liebe
Liebe ​ist nicht nur rosa Zuckerguss oder eine dramatische Trennung. Liebe ist Entscheidungen treffen, auch wenn sie einem das Genick brechen; Liebe ist der Moment, den man auf den ersten Blick nicht sieht, weil er in dunklen Gassen verborgen in einer kalten Nacht beginnt; Liebe ist die Welt in ihrer vollen Farbenpracht wahrnehmen zu können, obwohl die Augen verbunden sind. Liebe verändert dich. Liebe ist nicht immer gleich. Sie ist überraschend und dankbar, wunderschön und melancholisch zugleich. Dreimal Leben. 3x Liebe.

Sheila Hocken - Emma ​and I
A ​touching and unique story of love and courage. This is Sheila Hocken's own story. A story of a young blind girl who sets out to fight for the right to live fully and to see again. Sheila's account of the events and people that transformed her life is moving and inspiring. Sheila introduces Emma, her beautiful chocolate-brown labrador, whose devotion and intelligence as a guide dog are inspiring. We also meet Don, who brings romance into Sheila's life - through a radio program And furthermore, Mr Shearing, the skilled surgeon who performs the miracle which gives Sheila a whole new world.

Emma Scott - Rush
To ​be blind is not miserable; not to be able to bear blindness, that is miserable. --John Milton Charlotte Conroy, Juilliard-trained violinist, was on the cusp of greatness when tragedy swooped down on dark wings, crushing her hopes and breaking her heart. The music that used to sing in her soul has grown quiet, and she feels on the verge of setting down her violin for good. To pay the bills, she accepts a job as a personal assistant to a bitter, angry young man who’s been disabled by a horrific accident … Noah Lake was an extreme sport athlete, journalist and photographer. He roamed the world in search of his next adrenaline high, until a cliff-dive left him in a coma. He awakes to find his career gone, his dreams shattered to pieces, his world an endless blackness that will never lift. Charlotte begins to see that beneath Noah’s angry, brittle exterior is a young man in a pain. She is determined to show him that his life isn’t over, that he has so much to live for, never dreaming that she would become the only light in his darkness, or that he would help her find the music in hers. The life he knew is over. The life she wants is just out of reach. Together, they must face their fears and rediscover what it means to really live. RUSH is Book III in the City Lights Series, and each can be read as a standalone. The City Lights Series: Book I: San Francisco Julian and Natalie (slow-burn, New Adult, romantic suspense) Book II: Los Angeles Cory and Alex (contemporary romance, romantic suspense) Book III: New York City Noah and Charlotte (Beauty and the Beast, New Adult) Book IV: Paris (forthcoming) Tristan and Zoey (sports romance, New Adult)

Brandon Shire - Afflicted
A ​high priced male escort and a blind gay man meet by chance. What ensues is a hot, steamy romance by two men looking for something more than a one night stand. But can they reach beyond their own insecurities to grasp what they really desire? Meet Hunter Stephens. He’s gay, tall, dark haired, and he’s hot. Very hot. But he doesn’t rely on the visual cues when appraising a man because he’s also blind. He listens to the timbre of their voice, trembles at the touch of their skin, and luxuriates in the deep richness of the aroma of man. He’s hard of the hand because he’s a black belt and takes no shit, but soft of the heart because he’s lonely and has been for a while. Until he meets Dillon. Dillon Chambers is straight man candy. He’s a high priced male escort that works with an exclusive agency who handles only the wealthiest of clients. But it wasn’t always like that for him. At sixteen he was thrown out of the house for being gay and struggled to survive, turning tricks on the street and finding food and a place to sleep wherever he could. He met two people that changed his life, but he has never met anyone who could change his heart. Until he bumped into Hunter. And now they are both Afflicted.

Cseh Katalin - Világtalan ​világosság
Milyen ​lehet a napfény, a csillagok vagy a piros szín, ha becsukod a szemed? Bizsergő, szúrós, meleg? A vakok és gyengénlátók számára a rebbenő kéz vagy a hideg csönd nem költői szókép, hanem érzéki valóság. A kötet verseinek ihletője is maga az élet, egy kolozsvári líceum lakóinak hétköznapjai. Ingrid, Istvánka, Szilárd, Ábel és Norbi vágyai, örömei nem különböznek másokétól, csak talán pontosabban érzik és értik őket. A nemlátók a könyvhöz mellékelt cédén hallgathatják meg a költeményeket, az érzékeny, finom és míves rajzokban a látók gyönyörködhetnek.

José Saramago - Ensaio ​sobre a Cegueira
"A ​cegueira é a metáfora da desumanização e da indignidade do homem. Com ela, irrompem os demónios e os monstros apocalípticos: a fome, a violência, a crueldade, a bestialidade...O manicómio desactivado onde são encerrados os cegos e os contaminados é a metáfora dos campos da morte da nossa excruciante memória histórica contemporânea. A sujidade nauseabunda dos corpos, das camaratas, dos corredores e das sentinas do manicómio e o cheiro pestilencial que envolve e mortalmente abafa toda a cidade são metáforas do apodrecimento do homem. O manicómio e a cidade fantasmática, no seu horror absoluto, são a visão sublime e grotesca da aflição, do sofrimente, da indignidade e da loucura dos homens. Na igreja, as próprias imagens de Cristo e dos santos têm os olhos tapados com uma venda ou com uma grossa pincelada branca, metáforas terrificantes da ausência de Deus. No meio, porém, desta catástrofe horrenda, no meio de tanta miséria física e moral, de tanta dor e tanta aflição, a esperança do homem ainda guarda sentido, alimentada por uma tenaz consciência moral, pela capacidade espantosa de sacrifício e pela generosidade de alguns. [...] Na única mulher que não cegou, a mulher do médico, encontro eu a metáfora do espírito da esperança. Como um novo Moisés, ela soube conduzir a sua tribo à sua casa. E após a expiação, o sofrimento inumano e a morte de muitos, os cegos começaram de novo a ver..." Vítor Aguiar e Silva

Evangeline Anderson - Seeing ​with the Heart
Seeing ​with the Heart is a Kindred Tales Novel set in the Brides of the Kindred universe A warrior with a tragic past who has scars on both his face…and his heart A beautiful woman, blind from the age of sixteen. When they meet, the attraction is sizzling but when Molly regains her sight, will Braxx turn away from her? Or can she convince him she isn't looking with her eyes…but Seeing with her Heart? Braxx is a Beast Kindred with a painful past. A traumatic crash stole his brother and his bride from him and left half of his face horribly scarred. Desperate to avoid the pitying and disgusted looks he gets whenever he goes out, he takes a job as a scout, travelling across the universe to find new trade partners and power sources for the Kindred. He thinks he'll never love again until he comes back to Earth and meets Molly. Dr. Molly Reynaud has a doctorate in Cultural Anthropology. She's also completely blind and has been since a car accident stole both her parents and her sight at the age of sixteen. Chosen to do a field study on the elusive Tal'ossi people from Tal'os Trenta, she doesn’t expect to have feelings for the Kindred warrior who is supposed to guard her there. But she can't seem to help the instant connection she feels to Braxx and she knows he feels the same for her. But he's scarred on the inside too and he tells himself such a perfect female isn't for him. Then the unthinkable happens--Molly is kidnapped by the Deep Dwellers of Tal'ossi and taken down to the subterranean depths as a bride for their leader. Braxx must go after her and suddenly the idea of claiming turns from a wish to a necessity. Can Braxx overcome his tragic past and save the woman he loves? And can Molly convince him they belong together? Both of them will have to practice Seeing with the Heart or they will be parted forever…

Joyce Stranger - A ​Walk in the Dark
Steve ​Drake is on top of the world. He has a flourishing sheep farm in the western Highlands, and his childhood sweetheart, the beautiful dark-haired Mara, is soon to be his bride. Then, in one brief, shattering moment, Steve's bright future turns black. He has an accident and is blinded; plunged into a never-ending darkness that threatens to drive him to despair. Steve feels that his life is over, but in fact it is just beginning. There are new challanges to be faced, new directions to be taken, with very special people - and a very special dog - at his side to help him on the way. An unforgettable and uplifting story of one man's courage in the face of daunting adversity.

Kováts Zsolt - Zaharovics Mihály - A ​vakvezető kutya
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Elizabeth Hoyt - Dearest ​Rogue
HE ​CAN GUARD HER Lady Phoebe Batten is pretty, vivacious, and yearning for a social life befitting the sister of a powerful duke. But because she is almost completely blind, her overprotective brother insists that she have an armed bodyguard by her side at all times-the very irritating Captain Trevillion. FROM EVERY DANGER Captain James Trevillion is proud, brooding, and cursed with a leg injury from his service in the King's dragoons. Yet he can still shoot and ride like the devil, so watching over the distracting Lady Phoebe should be no problem at all-until she's targeted by kidnappers. BUT PASSION ITSELF Caught in a deadly web of deceit, James must risk life and limb to save his charge from the lowest of cads-one who would force Lady Phoebe into a loveless marriage. But while they're confined to close quarters for her safekeeping, Phoebe begins to see the tender man beneath the soldier's hard exterior . . . and the possibility of a life-and love-she never imagined possible.

Marcus Sedgwick - She ​is not invisible
Two ​dried mice. A fluffy raven called Stan. A suicidal austrian biologist... Is it coincidence or something more sinister that draws them together? Many strange thing collide in Laureth Peak's life one hot August weekend. Perhaps srangest of all is the way her dad had been acting lately. And now he's disappeared. It looks as if his obsession with coincidence might have fatal consequences. As Laureth sets off for New York with her strange younger brother, Benjamin, she has a little faith in herself. But she has a burning determination to find her missing father. She has just one clue to follow; his notebook. Does it contain salvation or madness?

Emma Scott - Endless ​Possibility
After ​the disastrous Planet X party, Noah Lake knows he must to learn to cope with his anger and bitterness, to learn to live as he is and not as he had been. He sets out on an impossible journey, alone, in the hopes of making himself worthy of Charlotte's love, and to slay the demons of an old life that is lost to him. As he makes his arduous way across Europe, following Charlotte's tour, Noah writes of his experiences that will become his memoir, and it is only after reading his words that Charlotte comes to fully understand the hardships Noah endured for their sake; a journey that nearly broke him in mind, body, and spirit. She knows what she must do: show Noah that while she is the light in his darkness, he is the music in her heart, and that without him, she'd be just as lost. Endless Possibility is the final chapters in a love story about acceptance, peace, and the bond between two souls who have found their equal in each other, and the happily ever after they both deserve. This is NOT a standalone. It is recommended one read RUSH first to avoid spoilers and general confusion. :)

Andreas Winkelmann - Blinder ​Instinkt
Ein ​entführtes Mädchen, ein trauernder Bruder, ein eiskalter Psychopath ... Ein heißer Sommertag. In einem verwilderten Garten sitzt ein junges Mädchen auf einer Schaukel. Alles um es herum leuchtet in strahlenden Blütenfarben, doch das Mädchen nimmt nichts davon wahr, es ist blind. Dafür spürt es ganz deutlich, dass sich ihm jemand nähert, jemand, von dem etwas zutiefst Böses ausgeht. Es versucht noch wegzulaufen – vergeblich … Jahre später wird Kommissarin Franziska Gottlob zu einem Wohnheim für Kinder gerufen. Wieder ist ein junges Mädchen verschwunden. Das Kind ist blind. Und vom Täter fehlt jede Spur.

Brian Friel - Molly ​Sweeney
Three ​points of view about a poignant drama are related by three characters addressing the audience directly. First there is Molly, blind since early infancy, who describes her world before and after an operation to restore some of her sight. Her husband, Frank, who pushed Molly into this operation, relates his view of his wife's journey into sightedness and his dealings with her doctor. Molly's once-famous eye surgeon, Mr. Rice, watches both Molly and Frank and reveals his opinion of them along with his own fears in handling the operation. Through it all we see each character's painful and happy histories, their memories and the events that led them to meet. Their stories interweave on stage, threading in and around each other's lives, until the unexpected and touching conclusion to this striking tale.

E. L. Doctorow - A ​vak zongorista
Homer ​és Langley Collyer halálukkal egyszerre váltak legendává és az amerikai folklór részévé. A két fivérről azóta is mindenkinek a megszállott, kényszeres gyűjtőszenvedély jut az eszébe. 1947-ben, miután a szomszédok hetek óta nem észleltek mozgást a Collyer-házban, és már a régóta ismerős bűz is felerősödött, értesítették a rendőrséget. Amikor a hatóságok végre elszánták magukat, és feltörték az ajtót, a látvány elképesztette őket, a korabeli újságok pedig nem győzték ontani a szemtanúk beszámolóit. A sok-sok szoba a mennyezetig tele volt régi újságokkal, könyvekkel, ügyiratokkal, a legválogatottabb kacattal. Mindenféle hangszerek tucatjai, tizennégy zongora, orvosi műszerek, egy kezdetleges röntgengép, babakocsik tömkelege tárult a szemük elé, meg egy teljes Ford T-Modell, pótalkatrészek százaival. Egybehangzó jelentések szerint hetekig tartó munkával száz tonna hulladékot szállítottak el a házból. A két testvér teteme egymástól három méterre feküdt, de Langleyére csak tizenhat nappal később bukkantak rá. Az akkor kamasz Doctorow elhűlve állt e történet előtt, mely aztán évtizedekig foglalkoztatta. A valós események alapján így jött létre az író újabb hiteles történelmi fantáziája. A vak zongorista hatalmas történelmi kacatmúzeumának kísérteties labirintusain keresztül vezet az ember psziché legbensőbb zugaiba. A road novel, az utaztató regény egy ritka műfaja: zárt ajtók mögé toloncolt szédületes emberi kaland. Az elmúlt évtizedek amerikai irodalmának egyik legnagyobb, 2015-ben elhunyt alakja, a Ragtime szerzője utolsó remekművében emberi-művészi szerepvállalását teszi mérlegre párját ritkító méltósággal és eleganciával.

Isaac Lidsky - Tágra ​nyílt szemek
New ​York Times bestseller Ebben a könyvben, amely felkerült a New York Times bestseller-listájára is, Isaac Lidsky egy bámulatos sikersorozatról számol be nekünk, amelynek során megszámlálhatatlan örömteli és elégedett pillanatban volt része, miközben elveszítette a látását egy vakságot okozó betegség következtében. Mindezt azért teszi, hogy megmutassa nekünk: nem a külső körülmények határozzák meg a valóságunkat, hanem az, ahogyan érzékeljük ezeket és reagálunk rájuk. A félelem csőlátóvá teszi az embert, beszűkíti a perspektívát. Az ismeretlent a legrosszabb képzelgéseinkkel, félelmeinkkel azonosítjuk, így töltjük ki az űrt, miközben ragaszkodunk ahhoz, amit megszoktunk. Amikor azonban új kihívásokkal szembesülünk, ki kell tágítanunk a látómezőnket és alkalmazkodnunk kell a körülményekhez. Amikor Isaac Lidsky tizenhárom évesen megtudta, hogy meg fog vakulni, majd végleg elveszítette a látás képességét huszonöt évesen, az első gondolata az volt, hogy a vaksága a korai sikerei végét jelenti, egyben minden jövőbeli várakozását is felül kell vizsgálnia. Paradox módon azzal, hogy elveszítette a szeme világát, új látásmódot nyert, amely jelentős szerepet játszott abban, hogy felelősséget vállaljon a saját sorsának alakulásáért és végül hozzásegítette őt a sikereihez. Lidsky tizenkilenc évesen diplomát szerzett a Harvard Egyetemen, a Szövetségi Legfelsőbb Bíróságon dolgozott két főbíró titkáraként, négy gyermeke született, eközben sikerre vitt egy csődközelbe jutott építőipari vállalkozást, amely ma virágzó üzletként működik. A vakság tényétől függetlenül, a látásmódunkat korlátozzák a múltbeli tapasztalataink, a berögződéseink és az érzelmeink. Lidsky megmutatja nekünk, hogyan tudunk úrrá lenni a bénító félelmeinken, hogyan tudjuk elkerülni, hogy áldozatául essünk a saját feltételezéseinknek és hibás logikai következtetéseinknek, hogyan csendesítsük le a bennünk lakozó kritikus ént, hogyan aknázzuk ki a tehetségünket, és végül hogyan éljünk nyitottan, mind szívben, mind a gondolkodásmódunkat illetően. Lidsky megosztja velünk a nehezen, sok viszontagság közepette megszerzett tapasztalatait, és megtanítja nekünk, hogyan tudunk mi is szembenézni az életünk próbatételeivel, kellő alázattal és hálával a jótéteményekért, miközben végig a kezünkben tartjuk a kezdeményezést, és rendelkezünk a humor fegyverével is. A SZERZŐRŐL Isaac Lidsky szakmai életútja változatos. Gyermekként főszerepet kapott egy népszerű televíziós sorozatban: ő alakította Weaselt a Saved by the Bell: The New Class című nagysikerű komédiában. Tizenkilenc évesen lediplomázott a Harvard Egyetem matematika és informatikai tudományok szakán. Ezt követően magna cum laude minősítéssel szerzett diplomát a Harvard Egyetem Jogi Karán is, majd az Egyesült Államok Szövetségi Legfelsőbb Bíróságán teljesített szolgálatot Sandra Day O'Connor és Ruth Bader Ginsburg szövetségi főbírák titkáraként. Jogtanácsosként több mint egy tucat fellebbviteli eljárásban vett részt az Egyesült Államok Kormányának képviseletében és soha nem veszített pert. Ezt követően vállalkozóként Lidsky létrehozott egy informatikai vállalkozást, amelyet később 230 millió dollárért értékesített, majd beszállt egy veszteséges, 15 millió dolláros összteljesítményű építőipari vállalkozásba, amelyet öt év leforgása alatt 150 millió dollár nyereséget termelő építőipari vállalattá fejlesztett. Emellett létrehozta a Hope for Vision elnevezésű nonprofit szervezetet is, amelynek célja a vakságot okozó betegségek kezelési- és gyógymódjainak kutatása, illetve e célok támogatása. Lidsky születési rendellenességgel jött a világra. Egy retinitis pigmentosa elnevezésű ritka, degeneratív szembetegséggel született, amely a retinát támadja meg, és olyan folyamatot indított el a szervezetében, ami végül a látása romlásához és a teljes vaksághoz vezetett tizenéves korától a huszas évei elejére. A tágra nyílt szemmel élés filozófiáját nagy sikerű és hatásos, Milyen valóságot teremtünk magunknak? című TED-előadása keretében is megosztotta hallgatóságával. Az előadást az interneten az első húsz napban több mint egymillióan tekintették meg. Lidsky a floridai Windermere-ben él feleségével Dorothy-val és a négy gyermekükkel, a hármasiker Lily Louise-zal, Phineas-szal és Thaddeus-szal, valamint a kishúgukkal, Clementine-nel.

K. C. Wells - Submitting ​to the Darkness
Three ​weeks after being diagnosed with acute glaucoma, Adam Kent lost his vision. Two months down the line, and he’s left behind his life in London as an author of political history books and retreated to the Isle of Wight, to live in the house he inherited in Steephill Cove. But that’s not all Adam’s left behind him: the trappings of his life as a Dom are packed away into three boxes and stored in his attic. After all, he’s never going to need them again, right? Who’d want a blind Dom anyway? Paul Vaughan is employed to be a live-in companion to Adam, but his new employer makes it very clear he wants to be left alone. Paul can see Adam is hurting and struggles to help him, even though Adam resists him at every turn. Thankfully, Paul’s friends Taylor, Mark and Sam are there to lend an ear when he needs to vent – and also to try setting him up with a guy or two. It’s not that Paul doesn’t appreciate their efforts, but the guys they keep sending his way are way too… nice. A chance visit to a club had already shown Paul a side to him he’d never expected: maybe his tastes are a little kinkier. Two events occur to rock Paul’s life: he discovers his boss isn’t as straight as Paul had thought, and he takes a peek into a box….

Katarína Kerekesová - Katarína Moláková - Alexandra Salmela - Mimi ​és Liza
Mimi, ​a bájos vak kislány összebarátkozik új szomszédjával, a cserfes Lizával. A két lány számtalan izgalmas kalandot él át együtt, melyek során kiderül, hogy Mimi látássérüléséből kizárólag előnyök származnak! Mimi ugyanis sokkal élesebben lát a kezével és a fülével, mint Liza a szemével. A szórakoztató történetek elfogadásra tanítják a gyerekeket, és fejlesztik empatikájukat. A könyv 2013-ban elnyerte a legszebb könyv díját Szlovákiában a gyermek- és ifjúsági irodalom kategóriájában.

N. R. Walker - Blind ​Faith
Starting ​a new job in a new town, veterinarian Carter Reece, makes a house call to a very special client. Arrogant, moody and totally gorgeous, Isaac Brannigan has been blind since he was eight. After the death of his guide dog and best friend, Rosie, his partnership with his new guide dog, Brady, isn't going well. Carter tries to help both man and canine through this initiation phase, but just who is leading who?

Kollekciók