Ajax-loader

'csuvas' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Covers_58855
Mese ​a tölgyfa tetején Ismeretlen szerző
14

Ismeretlen szerző - Mese ​a tölgyfa tetején
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sz%c3%a9pek_sz%c3%a9pe
Szépek ​Szépe Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Szépek ​Szépe
Csodálatos ​történeteik hol a cári palotákban, hol a Kaukázus hegyóriásai között, hol a perzselő nap honában, hol meg a végtelen tajgában vagy Észak tundráiban játszódnak. Régesrégen keletkeztek ezek a mesék. Mesélőik egészen egyszerű emberek voltak: csordáikat őrző - legeltető pásztorok, az erdők munkásai, favágók, hosszú téli estéken hálójukat javítgató halászok, gyerekseregtől körülvett nagyanyók, kiszolgált katonák, tengerészek, vadászok... És szállt a mese szájról szájra, egyik embertől a másikhoz, az idősebb nemzedéktől a fiatalabbhoz. Azért is ilyen szépek és bölcsek ezek a történetek, mert sok ember gondolkodásmódját, bölcsességét tükrözik. Figyeld meg, kis olvasó, hogy mindegyik mese az ember boldogulásáról szól. Azért küldi harcba hősét, hogy legyőzze a gonoszt, a jogtiprást és az erőszakot, mindegy, ki személyesíti meg azt, a rettegett sárkány avagy a kegyetlen kán. Az embereknek ártó gonosz könyörtelenül megbűnhődik, hogy a mese végén a jó és a szép győzedelmeskedjék...

A_rep%c3%bcl%c5%91_haj%c3%b3
A ​repülő hajó Ismeretlen szerző
11

Ismeretlen szerző - A ​repülő hajó
A ​Szovjetunió népeinek meséiből ad ízelítőt ez a kötet. Jól és kevésbé ismert nemzetiségek mesekincséből válogattuk, de teljességre nem törekedhettünk, minthogy több mint 150 nemzetiség él a Szovjetunió területén. Királyfik, cárevicsek, nagy erejű legények, egyszerű halászok, gazdag földesurak és bátor vitézek győznek vagy veszítenek ki-ki érdeme szerint. Rab Zsuzsa meseértő, művészi tolmácsolása megszólaltatja legközelebbi nyelvrokonaink, az obi-ugor népek hőseit is. "Aranyalma pottyanjon a tenyerébe, aki ezt a mesét meghallgatta" - így végződik egy grúz mese. Ha aranyalmát nem is kapunk, de kellemes, értékes percekkel ajándékoz meg bennünket a kötet. A repülő hajó című népmese válogatást Szecskó Tamás varázslatosan szép rajzai díszítik.

Tunderek_torpek_taltosok
14

Ismeretlen szerző - Tündérek, ​törpék, táltosok
A ​csoda, a varázslat, az emberen túli lények mindig foglalkoztatták a népek és gyermekek képzeletét. Ahány ország, égtája a világnak, annyiféle alakban lépnek elénk a tündérek, manók, boszorkányok, törpék, trollok, annyiféle csodaszerszámot és bűverőt használnak - és mégis mind közeli rokonok, régi ismerősök. A tündérmesék világának ezt a változatosságban megmutatkozó egységet szemlélteti kötetünk, mely a Népek Meséi sorozattól eltérőleg nem egy tájegység, hanem egy mesei műfaj alapján fogja össze anyagát: a legszebb, legfordulatosabb mesékből válagatott T. Aszódi Éva, melyeket öt világrész népei teremtettek meg gazdag képzeletükkel. Heinzelmann Emma gazdag, változatos és mesterien stílusos rajzai kísérik a szöveget.

Nyuszik%c3%b6nnyek
Nyuszikönnyek Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Nyuszikönnyek
A ​szovjet népek meséi hol azzal ragadnak meg, hogy ismerős motívumokat látunk új feldolgozásban, hol azzal, hogy sajátos, új világgal ismertetnek meg a hagyományos mesekeretben. A szép és gazdag válogatás, melyet Keresztes Dóra kitűnő, markáns és stílusos rajzai díszítenek, maradandó élményt nyújt a mesét kedvelő kicsinyeknek és nagyobbaknak.

F%c3%a9rjhez_%e2%80%8bmennek_az_angyalok_mai_%e2%80%8bszovjet_l%c3%adra
Férjhez ​mennek az angyalok Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Férjhez ​mennek az angyalok
Lassan ​hagyománnyá válik, hogy időről-időre, kisebb antológiákban, legmozgékonyabb sorozatunkban, a Modern Könyvtárban számot adunk a szovjet költészet újdonságairól. Orosz költészeti antológiánk után, meg a soknemzetiségű szovjet költészet változatos tájait felvillantó _Hózápor_ c. kötetünk után, most újra mai oroszok, ukránok, azerbajdzsánok, örmények, grúzok, észtek verseivel jelentkezünk, bemutatunk fiatalokat és ismeretleneket, de beszámolunk a jól ismert középnemzedékbeliek vagy egy-két "nagy öreg" legújabb eredményeiről is. Költőink közt vannak tehetséges ígéretek, de olyan érett tehetségek is, akiknek jelentős költővé érését éppen ebben a sorozatban jósoltuk meg. É s a sok szép vers közt egy-két valódi nagy vers is akad - márpedig sokkal több ritkán jut néhány év alatt egy-egy nemzetre. A kötetet Rab Zsuzsa válogatta és fordította.

Covers_128051
Guruljborsócska Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Guruljborsócska
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Honti László - A ​magyar és a nyugati ótörök szókészleti kapcsolatairól
2011-ben ​jelent meg Róna-Tas András és Berta Árpád kétrészes gigantikus műve, a „West Old Turkic. Turkic Loanwords in Hungarian” [A nyugati ótörök nyelv. A magyar nyelv törökségi jövevényszavai], amely népünk és nyelvünk őstörténetének fontos részleteivel foglalkozik, magyar nyelv (lehetséges) nyugati ótörök jövevényszavait tárgyalja. Jelen kötet szócikkeiben számba vétetnek az uráli, finnugor és ugor koriként ismert azon magyar szavak, amelyek eddigi tudományos megítélése Róna-Tas Andrásból és Berta Árpádból kétségeket váltott ki. Ezeken az etimológiai eszmefuttatásokon kívül foglalkozik a szerző – egyebek közt – a magyar nyelv hangtörténetével az önálló magyar nyelv megszületésétől kezdve. Honti László minden olyan szót tárgyal e munkában, amely eddigi eredeztetésével kapcsolatban kritikát fogalmaztak meg a kétkötetes kiadvány szerzői, és amely észrevételek kapcsán esetleg más etimológiákról is van mondandója. A kötetben többek között a ver, lel és a fészek szavunkról olvashatók új felismerések. A szerző a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az MTA Nyelvtudományi Intézet tudományos tanácsadója, a Károli Gáspár Református Egyetem professor emeritusa, Akadémiai, Munkácsi- és Széchenyi-díjas finnugrista nyelvész.

Vikár László - Volgán ​innen, Volgán túl
A ​könyv a magyarok őshazájának területén - a Volga, a Káma és a Belaja folyók térségében - 1958-1979 között, illetve 2000-ben végzett kutatómunka négyszáz napjának eseményeit foglalja magában. A helyszínen készült, személyes hangvételű napló a finnugor cseremiszek, mordvinok és votjákok, valamint a török nyelvű baskírok, csuvasok és kazáni tatárok háromszáz helységében felvett több ezer dallam megörökítésének történetét kelti életre, melynek során részeseivé válunk egy ismeretlen világ mindennapjainak. A kötetet a szerző saját készítésű fényképei, térképei és részletes bibliográfia teszik még gazdagabbá.

Mészáros Gyula - A ​csuvás ősvallás emlékei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Termin
... Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Вопросы ​терминологии в финно-угорских языках Российской Федерации / Terminology issues in the Finno-Ugric languages of the Russian Federation
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ma_%e2%80%8bmondd!_mai_%e2%80%8bszovjet_k%c3%b6lt%c5%91k
Ma ​mondd! Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Ma ​mondd!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_162567
Hetedhét ​nép meséi Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Hetedhét ​nép meséi
Bolgár, ​csuvas, kazah, lett, litván, mordvin, orosz népmeséket tartalmaz.

1168423_5
Járom ​az új váramat Ismeretlen szerző
12

Ismeretlen szerző - Járom ​az új váramat
A ​mesékben, mondókákban, népdalokban a ház, vár, palota, a templom gyakran magát az embert jelképezi, amelynek ezen a nyelven ablaka a szem, ajtaja a száj, kupolája a homlok. A 4-6 éves gyerekek ezt a várat járják, építik. Összes kérdésük, minden mozdulatuk, megszerzett élményük, tapasztalatuk és álmuk azt a célt szolgálja, hogy testükből-lelkükből erős, gyönyörű vár épüljön, s abban várkapitánnyá válhassanak. Ebben segítik őket a világ minden tájáról való, sok-sok nép mesekincstárából válogatott különleges mesék, amelyek őseink mágikus, teremtő, képi nyelvén üzenik, hogy élni jó, jónak lenni érdemes, és jó tett helyébe jót várj!

Kollekciók