Ajax-loader

'cross-dressing' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


William Shakespeare - A ​velencei kalmár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Emmanuil Roidisz - Johanna ​nőpápa
A ​Johanna nőpápa című regény modern feldolgozása annak a népszerű, bár a legújabb kutatások által megcáfolt középkori meselegendának, mely szerint a 9. században egy angol származású szerzetes, bizonyos Johannes Angelicus - valójában álruhás nő - került a pápai trónra, majd kétévi uralkodás után egy körmeneten gyermeknek adott életet, és belehalt a szülésbe. Roidisz művét nemcsak különös tárgya teszi értékálló könyvvé, hanem az, hogy szellemesen leplezi le benne a hamis eszményeket és a hamis eszményesítést. Ami pedig a legnagyobb érdeme: briliáns stílusa. Fennkölt, pompázatos nyelvét minduntalan hétköznapi, sőt profán mondatok szaggatják szét; a magasztos vagy ájtatos hangulatot árasztó passzusokat egy-egy váratlan anakronizmussal vagy "illetlen" párhuzammal teszi nevetségessé, mindig bámulatos leleménnyel, nem tisztelve semmiféle beidegződést, semmiféle sérthetetlennek tartott tabut. Így vált a könyv a korabeli görög irodalom stíluseszményeinek markáns paródiájává, a kor szellemi és társadalmi elmaradottságának leleplezőjévé, sőt a nagy hatalmú ortodox egyház éles bírálójává.

Scott Westerfeld - Leviatán
Ezerkilencszáztizennégyet ​írunk. Az Osztrák-Magyar Monarchia trónörökösét, Ferenc Ferdinánd főherceget meggyilkolták, és egész Európa a háború küszöbére sodródik. Két tábor áll szemben egymással összebékíthetetlenül: a gépimádó barkácsok és a darwinisták, akik sosem látott fajzatokat tenyésztenek háborús célokra. Ferenc Ferdinánd fia, Sándor herceg az egymásnak feszülő nagyhatalmak figyelmének középpontjába kerül, és menekülni kénytelen szülei gyilkosai elől. Útja keresztezi Deryn Sharpét, a skót lányét, aki fiúnak öltözve szolgál a brit légierőnél. Az egyikük barkács – a másik darwinista, és mindketten súlyos titkokat őriznek. Harcok, veszedelmek és intrika szegélyezik útjukat, a nyomukban pedig ott liheg a háború.

William Shakespeare - A ​két veronai nemes
"Van ​itt egy bizonyos hölgy Veronából, Kit megszerettem. Szép hölgy és szemérmes, Öreges bókjaim nem sokra tartja, Hát gyámolíts egy kicsit, adj tanácsot."

Tamora Pierce - Az ​istennő kezében
Folytatódik ​Alanna kalandos, cselszövésekkel teli története, amelyben tanúi lehetünk a fiatal lány sötét erők ellen vívott bátor küzdelmeinek. A fiúnak öltözött Alanna mint vitéz a tartomány urának szolgálatába áll. Jonathan herceg azonban nemcsak ura, de legjobb barátja és szövetségese is a lánynak, hiszen ismeri titkát. Az álruhás lánynak minden varázserejére szüksége lesz, hogy a titokzatos gonosz mágustól megoltalmazza a herceg, és nem utolsó sorban a saját életét.

Tamora Pierce - Az ​álruhás lovag
Mese, ​izgalom, humor és fordulatos cselekményszövés szerez híveket a négy kötetből álló sorozat első darabjának, s remélhetőleg a folytatásnak is. Alanna megtagadja varázslói örökségét, mert minden vágya, hogy lány létére lovag lehessen. Fiú ruhába öltözik hát, és elszántsága segít legyőznie a palotában élő harcos ellenfeleket. Az udvari élet azonban mindig tartogat számára veszélyes meglepetéseket. A varázserejéről híres Roger, Conté hercege félelemmel tölti el a leányt, aki hamarosan arra kényszerül, hogy minden tudományát latba vesse...

Donna W. Cross - Johanna ​nőpápa
A ​fordulatos történet a legsötétebb középkorban, a IX. században játszódik. Vajon ült-e nő a pápák trónján?

William Shakespeare - Ahogy ​tetszik
Történik ​Olivér házában, Frigyes herceg udvarában, valamint az Ardeni-erdőben - vélhetőleg Franciaországban. Egy nagy erejű vitéz, miként nálunk majd Toldi, legyőz egy bajnokot. Bár testvére ármánya miatt meg kellett volna halnia a párviadalban, mégis az ő homlokára kerül a győztesnek kijáró koszorú. És ezzel kezdetét veszi vesszőfutása. Előbb csak bátyja, majd uralkodója haragja elől, utóbb egyenest a száműzetésbe. Vigaszul csupán egy mosoly, egy fehér lánykézből kapott amulett és öreg szolgája sírig hű ragaszkodása szolgál. Ám az ardeni erdő mélyén további barátokra, igaz szerelemre, és elűzött hercegének birodalmára talál.

Enid Blyton - Ötösfogat ​- Kaland a kincses szigeten
Egy ​zátonyra futott hajó a Kirrin-szigetnél. valahol ott kell lennie akkor a kincsnek is! A legendás ötösfogat rögtön nekilát a nyomozásnak. de nem ők az egyetlenek! Valaki más is vadászik itt még a kincsre. Vajon ki fejti meg a rejtélyt, és ki ér oda először?

Georgette Heyer - Régi ​szép színek
,,Gratulálunk ​Miss Heyernek életerejéért, elevenségéért, finom humoráért és azért, hogy képes olyan történetet mesélni nekünk, amit olvasva eláll a lélegzetünk a gyönyörűségtől." Boston Evening Transcript Justin Alastair, a hideg szívű Avon herceg bosszút akart állni valakin; ebből a megfontolásból vásárolt meg egy vörös hajú párizsi utcagyereket, akit apródjává tett. Avon gyanította, hogy a finom vonású szép apród, Léon valójában Léonie, és nem más, mint az elvetemült Saint-Vire gróf törvényes leánya, akit a gróf fiú örökös iránti mindenre elszánt aljas vágya fosztott meg örökségétől. A herceg terve egyszerű volt: Léonie-t ellensége előtt parádéztatni, ártatlan gyámoltjával visszaköveteltetni születési jogait, és ezzel tönkretenni valódi apját. Ám a herceg nem számított arra, hogy Léonie bámulatos átalakulása milyen gyengéd érzelmeket támaszt benne... és már beindította a veszélyes ármány gépezetét... Georgette Heyer 1902-ben született, Közel hatvan romantikus regényt és detektívtörténetet írt. Regényeinek szellemességéért és humoráért ünnepelték, történelmi hitelességéről volt híres. Azt tartják róla, hogy ő alapította meg a ma ismert 19. századi romantikus regény műfaját. Számos író tekinti ihletőjének műveit... és olvasók milliói gyűjtik könyveinek példányait.

Hanna Ożogowska - Egy ​lány meg egy fiú
Tosia ​illedelmes kislány. Tomek csibész kisfiú. Testvérek. Korban alig egy év választja el egymástól őket. Mindkét gyerek nyaralni készül.....

William Shakespeare - Vízkereszt ​vagy amit akartok
Összevissza ​csereberélődik egy ikerpár, lóvátesznek egy felfuvalkodott törtetőt, tömérdek móka, dal, vidámság szövi át két, nagy nehezen egymásra találó szerelmespár történetét. "Oly' darab ez, aminőt a közönség szeret, kíván, óhajt - ami nektek kell", mondta Szász Károly erről a vígjátékról, amelynek már a címe is jókedvre derít.

William Shakespeare - Cymbeline
Cymbeline, ​brit király részben elvakult balitéletből, részben gonosz felesége, a koronát előző férjétől származó fia, Cloten számára megszerezni igyekvő királyné csalárd machinációinak hatására száműzi udvarából lánya, Imogen, férjét Posthumust, aki pedig legigazabb híve, és a királyné ill. Cloten kezére adja Imogent, aki pedig őt őszintén szereti. Ezek ketten Imogen életére törnek, s közben a királyné Cymbeline megmérgezését is tervezi, de végül minden szerencsésen rendbe jön.

William Shakespeare - The ​Merchant of Venice
A ​noble but impoverished Venetian asks a friend, Antonio, for a loan to impress an heiress. His friend agrees, but is forced to borrow the sum from a cynical Jewish moneylender, Shylock, and signs a chilling contract to honour the debt with a pound of his own flesh. A complex and controversial comedy, The Merchant of Venice explores prejudice and the true nature of justice.

William Shakespeare - Twelfth ​Night
When ​twins Sebastian and Viola are shipwrecked and separated off the coast of Illyria, each believes the other is dead. Viola disguises herself as a boy, becomes a page of Duke Orsinio, and falls in love with him. The Duke is hopelessly in love with Olivia, but she is in the process of mourning her brother's death and becomes infatuated with Viola as she/he delivers messages for the Duke. When Sebastian shows up, Olivia confuses him with the Duke's page (Olivia) and marries the astonished young man. All is cleared up eventually when Viola and Sebatian meet and recognize each other. In the midst of all of this romantic confusion, servants and family members provide comic relief with their pompous, pretentious, and sometimes inebriated behavior.

Tamora Pierce - Alanna: ​The First Adventure
"From ​now on I'm Alan of Trebond, the younger twin. I'll be a knight." And so young Alanna of Trebond begins the journey to knighthood. Though a girl, Alanna has always craved the adventure and daring allowed only for boys; her twin brother, Thom, yearns to learn the art of magic. So one day they decide to switch places: Disguised as a girl, Thom heads for the convent to learn magic; Alanna, pretending to be a boy, is on her way to the castle of King Roald to begin her training as a page. But the road to knighthood is not an easy one. As Alanna masters the skills necessary for battle, she must also learn to control her heart and to discern her enemies from her allies. Filled with swords and sorcery, adventure and intrigue, good and evil, Alanna's first adventure begins -- one that will leard to the fulfillment of her dreams and the magical destiny that will make her a legend in her land. Alanna's journey continues...

William Shakespeare - Cymbeline ​(angol)
One ​of Shakespeare's late romances - along with Pericles, The Tempest and The Winter's Tale - Cymbeline tells three connected stories: the resistance of a British king to Roman rule; the story of two lovers Imogen and Posthumous driven apart by the lies of the villainous Jachimo; and the tale of two young princes kidnapped from the royal household and raised in the wild. Weaving together themes from Shakespeare's greatest comedies and tragedies, this is a play in which disguise and misunderstanding eventually give way to revelation and reconciliation.

Scott Westerfeld - Leviathan
It ​is the cusp of World War I. The Austro-Hungarians and Germans have their Clankers, steam-driven iron machines loaded with guns and ammunition. The British Darwinists employ genetically fabricated animals as their weaponry. Their Leviathan is a whale airship, and the most masterful beast in the British fleet. Aleksandar Ferdinand, a Clanker, and Deryn Sharp, a Darwinist, are on opposite sides of the war. But their paths cross in the most unexpected way, taking them both aboard the Leviathan on a fantastical, around-the-world adventure… One that will change both their lives forever.

Ikeda Takashi - Whispered ​Words 1.
Sumika ​and Ushio are best friends. Athletic Sumika has a secret that she cannot confess ―she's in love with Ushio, who only loves girly girls. When they and their crossdressing male classmate Masaki are drawn into a crazy, mixed-up love triangle, many Whispered Words remain unspoken.

Munyu - See ​Me After Class 1.
Yuuki's ​scored a full scholarship to a very prestigious school. The only catch? A ditzy teacher's error means he now has to crossdress to keep his real identity a secret! Will Yuuki pull it off... or will he be pulled to pieces by a cute, curious classmate?

Munyu - See ​Me After Class 2.
After ​word of his extracurricular activities gets out, Yuuki is paired up with the steely (and bodacious) President Patricia! But can the bossy beauty stay true to her promise and keep an eye on her charge…or will she tentatively tease and torture her way into his unsuspecting heart? See Me After Class spills over with a cast of luscious ladies and one very, very lucky guy! What’s a young man to do when every hottie in school seems to stumble straight into his arms? Will flirty folly suddenly become true love?

Renae Kaye - You ​Are the Reason
Davo’s ​a pretty average guy. He has a decent job, owns his own home, and spends his weekends at the pub. He fully accepts that he’s gay, but doesn’t want to be one of those gays, who are femme and girly. He likes football and other masculine pursuits, and firmly avoids anything that could be seen as femme—including relationships that last beyond fifteen minutes. Then Davo’s friend and gay idol not only gets a boyfriend, but also adopts a baby girl. Davo is seriously spooked and scuttles down to the pub in fright. That’s where he meets Lee, who is cute from her cherry-red hair, to her pretty little dress and pointy red shoes. Davo is charmed—but how is that possible? He’s gay. Isn’t he? Then Lee tells him he’s actually a guy—he just likes to wear women’s dresses occasionally. Thoroughly confused about an attraction that’s out of character for him, Davo begins the long journey to where he can accept himself without caring what everyone else thinks.

Georgette Heyer - These ​Old Shades
Set ​in the Georgian period, about 20 years before the Regency, These Old Shades is considered to be the book that launched Heyer's career. It features two of Heyer's most memorable characters: Justin Alastair, the Duke of Avon, and Leonie, whom he rescues from a life of ignomy and comes to love and marry. The Duke is known for his coldness of manner, his remarkable omniscience, and his debauched lifestyle. Late one evening, he is accosted by a young person dressed in ragged boy's clothing running away from a brutal rustic guardian. The Duke buys "Leon" and makes the child his page. "Leon" is in fact Leonie, and she serves the Duke with deep devotion. When he uncovers the true story of her birth, he wreaks an unforgettable revenge on her sinister father in a chilling scene of public humiliation.

Rae Carson - Walk ​on Earth a Stranger
The ​first book in a new trilogy from acclaimed New York Times–bestselling author Rae Carson. A young woman with the magical ability to sense the presence of gold must flee her home, taking her on a sweeping and dangerous journey across Gold Rush–era America. Walk on Earth a Stranger begins an epic saga from one of the finest writers of young adult literature. Lee Westfall has a secret. She can sense the presence of gold in the world around her. Veins deep beneath the earth, pebbles in the river, nuggets dug up from the forest floor. The buzz of gold means warmth and life and home—until everything is ripped away by a man who wants to control her. Left with nothing, Lee disguises herself as a boy and takes to the trail across the country. Gold was discovered in California, and where else could such a magical girl find herself, find safety? Rae Carson, author of the acclaimed Girl of Fire and Thorns trilogy, dazzles with the first book in the Gold Seer trilogy, introducing a strong heroine, a perilous road, a fantastical twist, and a slow-burning romance, as only she can.

Eiki Eiki - Love ​Stage!! 1. (német)
Sein ​Vater ist Sänger, seine Mutter Filmstar und sein Bruder Shogo Frontmann der populären Band The Crusherz. Nur Student Izumi ist nicht berühmt und fällt damit total aus dem Rahmen. Doch er möchte unbedingt Mangaka werden. Als man ihm die Mitarbeit an einem Werbespot anbietet, trifft er dort Ichijo wieder, einen bekannten Schauspieler, mit dem er vor zehn Jahren befreundet war ...

Eiki Eiki - Love ​Stage!! 1. (angol)
Izumi ​Sena is an average guy born into a family of famous celebrities. A college student and total otaku, he works hard every day with the goal of someday becoming a manga creator. His father is a singer and his mother an actress, while older brother Shogo is the lead singer for the popular band CRUSHERZ. Though his family is packed with famous celebrities, Izumi Sena is just your average guy. Currently a college student, he is a huge otaku with aspirations of becoming a manga creator. But one day he gets roped into participating in a TV commercial and meets popular young actor Ryoma Ichijo. Could this be the same boy he starred in a commercial with over ten years ago?!

Rachel Hartman - Tess ​of the Road
In ​the medieval kingdom of Goredd, women are expected to be ladies, men are their protectors, and dragons get to be whomever they want. Tess, stubbornly, is a troublemaker. You can't make a scene at your sister's wedding and break a relative's nose with one punch (no matter how pompous he is) and not suffer the consequences. As her family plans to send her to a nunnery, Tess yanks on her boots and sets out on a journey across the Southlands, alone and pretending to be a boy. Where Tess is headed is a mystery, even to her. So when she runs into an old friend, it's a stroke of luck. This friend is a quigutl--a subspecies of dragon--who gives her both a purpose and protection on the road. But Tess is guarding a troubling secret. Her tumultuous past is a heavy burden to carry, and the memories she's tried to forget threaten to expose her to the world in more ways than one.

Matsumoto Mitohi - My ​Cute Crossdresser
What ​happens when a bunch of nerdy guys (without girlfriends) get together to try to catch a perverted predator on a crowded train - and decide to run a sting operation? But, how would they do that? Who or what would they use for a decoy to catch this predator? Oh, we know! Let's dress up one as a girl! Yes - HE is a SHE! He looks so cute! He's just perfect and anyone would fall for him! Including his classmates!

Matsumoto Mitohi - Will ​You Be My Cute Crossdresser?
Adorable ​Ikumi is such a thoughtful guy! He’s willing to dress up like his friends’ fantasy girlfriend and fulfill their every wish! But what will happen when the flirty fun becomes a truly fierce competition? Will You Be My Cute Crossdresser? plays for keeps with sweet tales of friendship, first dates…and surprise seduction! Will an accomplished actress give a stellar performance to save the film club? And can a haunted house become a hot spot for a hook-up?

Tachibana Ei - You ​See, Teacher... 1.
Taichi ​Kakenishi, an all-boys high school teacher, has spotted one of his best students, Asuka Nakamura, working a questionable part-time job, and dressed as a scantily-clad woman! Against all odds, Asuka steals Taichi's heart and the two must reconcile a forbidden affair in an intolerant world. You See, Teacher... Vol.1 is just the beginning and already this teacher-student duo can't keep up with who gives the grade and who receives it! Will their relationship survive or is Asuka just getting a kick out of seducing the teacher? Can they keep their desires secret?

Terry Pratchett - Monstrous ​Regiment
It ​began as a sudden strange fancy... Polly Perks had to become a boy in a hurry. Cutting off her hair and wearing trousers was easy. Learning to fart and belch in public and walk like an ape took more time... And now she's enlisted in the army, and is searching for her lost brother. But there's a war on. There's always a war on. And Polly and her fellow recruits are suddenly in the thick of it, without any training, and the enemy is hunting them. All they have on their side is the most artful sergeant in the army and a vampire with a lust for coffee. Well... they have the Secret. And as they take the war to the heart of the enemy, they have to use all the resources of... the Monstrous Regiment.

すえみつぢっか (Suemitsu Dicca) - リバーシバル! ​(Reversible!) 1.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók