Ajax-loader

'Isten' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Vajta Vilmos - Hit ​és élet összecsengése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemeshegyi Péter - A ​Szentháromság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Patsch Ferenc - Megtalálni ​Istent mindenben
A ​kötetben olyan írások szerepelnek, amelyek egy keresztény ember (mellesleg pap és jezsuita szerzetes) világlátásáról tanúskodnak. A szerző azt reméli, hogy példájára másoknak is rányílik a szemük arra, hogy Isten a leghétköznapibb helyzetekben is megtapasztalható. Jelen van. Rá lehet találni. Szó van a könyvben imaéletről és spiritualitásról, pszichéről és önazonosságról, a hit és a tudás kapcsolatáról, civilizációk és vallások együttéléséről, a teológiai és filozófiai értelemkeresés útvesztőiről vagy éppen a keresztény ünnepek értelméről. Legnagyobbrészt személyes hangú írásokról van szó, amelyek – talán éppen ezért is – bevonhatják az olvasót. Spirituális és intellektuális utazásra invitálnak, amely sokféleképpen gazdagíthat.

David Gregory - A ​Day With A Perfect Stranger
The ​conversation continues. What if a stranger knew you better than you know yourself? Exasperated by her husband’s sudden new obsession with Jesus, Mattie Cominsky views an out-of-town business trip as a welcome opportunity to reflect on their marriage—and to decide if it’s time to put an end to this painfully unrewarding relationship. Aboard the plane, Mattie is relieved to find herself seated next to a passenger who shares her scorn for religion. After she confides her husband’s unexpected turn, their conversation soon leads to a fascinating exploration of spirituality, God, and the quest for meaningful connection. Mattie’s skepticism softens under the perceptive insights of this stranger, and she finds herself confronting the unspoken longings of her soul. As his comments touch on personal issues he couldn’t possibly know about, she begins to wonder if she’s misjudged not only Nick but also the God he now claims to believe in.

Szalai András - Jehova ​és a szervezet
A ​'Jehova Tanúi' szervezet iratainak ellentmondásait bemutató, meggyőző erejű dokumentumkönyv Tanúknak és kívülállóknak egyaránt. A könyv szerzője kivülálló keresztény valláskutató, aki nemcsak a Társulat kiadványait olvasta végig, hanem sok Tanúval személyesen is megismerkedett, és megszerette őket. Hiteles dokumentációja alapján tárgyilagos hangvétellel, ugyanakkor együttérző szívvel hívja olvasóit valódi együttgondolkodásra. A könyvet az "Apológia Kutatóközpont" adta ki.

Robert Coffy - Az ​Eukarisztia misztériuma
Az ​Eukarisztia misztérium, de a misztérium sohasem távoli, elérhetetlen valóság. Meghívás arra, hogy engedjük át magunkat Isten lényünket végtelenül meghaladó szeretetének, melyet szüntelenül kutatunk. Egyetlen keresztény élet sem maradhat meg és bontakozhat ki, ha nem talál forrásra az Eukarisztia misztériumában, Jézus Krisztus kimondhatatlan ajándékában, amelynek során önmagát adja nekünk testében és vérében. ___ Coffy bíboros ebbe a misztériumba vezet be minket. Egyszerű és ugyanakkor mély szavai bizonyára mindannyiunkat megérintenek majd, tartsunk bárhol a hitben, és segíteni fognak jobban megérteni a szentmise ünneplésének tartalmát, hogy életévé váljon mindennapjainknak. ___ Ébresszen ez a könyv lángoló szeretetet szívünkben az Eukarisztia iránt, hogy az isteni jelenlét hordozói lehessünk testvéreink között!

Anselm Grün - Szépség
A ​szépségről még sohasem írtam. Talán csodálkoznak a kedves olvasók, hogy most e témával foglalkozom. Tulajdonképpen inkább véletlenül került sor erre. Nagyböjti prédikációt kellett tartanom A hit szépsége és vonzereje címmel. Miközben készültem a beszédre, felismertem, milyen gyógyító erejű számomra ez a téma, s mennyire gazdagítja lelkemet. Mert amikor a szépségről gondolkozom és a szépségben gyönyörködöm, akkor az a kontemplatív és a misztikus spiritualitásnak felel meg. Azt szemlélem, ami van. Hagyom, hogy megérintsen a szépség, amellyel a természetben, a művészetben és az emberekben találkozom. Befogadom a szépet, amely elém tárul. S benne megsejtem Isten ősszépségét, amelyről a misztikusok írnak. Ez tehát olyan spiritualitás, amelyben a kegyelem áll a középpontban, és nem a saját cselekvésünk. Szemlélem a szépséget, és érzem, mennyire jót tesz, milyen gyógyítóan hat. Ebből kifolyólag a szépséggel való foglalkozás illeszkedik terápiás lelkiségembe is. A szép, amelyet csodálok, amelynek engedem, hogy megérintsen, érintkezésbe hoz saját szépségemmel, a lelkem mélyén rejlő szépséggel. Ám e szépség egy másik vonással is gazdagítja spiritualitásomat. Ez befogadó és optimista spiritualitás. Nem helyettesíti a spiritualitás más formáit. Ám kiegészíti őket, és az öröm és szeretet ízét ajándékozza nekik. /Anselm Grün/

F. E. Eckard Strohm - Lelkemnek ​add a szárnyaid
Azért ​küldtelek a Földre, hogy minden földi béklyótól megszabadulj, és az emberiség újra megtalálja a szabadságát. Azért küldtelek a Földre, hogy az igazságot tanítsd a tévelygőknek. Azért küldtelek a Földre, hogy Fényt vigyél a Sötétségbe. Azért küldtelek a Földre, hogy magad legyél a harmónia, és az emberiség a te példádon át találja meg a békét. Azért küldtelek a Földre, hogy megszabadítsd magadat, és az emberiség benned és általad szabaduljon meg. Gondold, érezd, éld és szeresd e küldetésed, mivel "Te vagy, Te" mert "Én vagyok, Én".

Szabó Ferenc - A ​rejtett Isten útjain
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Paul Tournier - Igaz ​és hamis bűntudat
Mit ​jelent pontosan a valódi és a hamis bűntudat? Netán azt, hogy bűnösnek érezhetjük magunkat anélkül, hogy valóban azok lennénk? Esetleg, hogy bűnösek vagyunk, anélkül hogy éreznénk vagy tudnánk róla? De akkor milyen viszony áll fenn a bűn valósága és a bűntudat érzése között?Milyen ismérvek szerint mondhatjuk, hogy az, aki bűntudatot érez, valóban bűnös, vagy épp ellenkezőleg? Hogyan szabadulhatunk meg a másoktól való félelemtől, mely terméketlenné tesz és meggátol bennünket abban, hogy megteremjük azokat a gyümölcsöket, amelyekre elhívást kaptunk?

Tábori László - Kiss Irén - Isten ​magyar szemmel
Ez ​a kötet válogatás az elmúlt két évtizedben megjelent írásainkból. Ezzel sok-sok évnyi könyvolvasást szeretnénk megtakarítani kedves Olvasóinknak. Istent magyar szemmel szemlélni azt jelenti, hogy a változtathatatlannak mondott zsidó-keresztény dogmákon túllépve a Kelet régebbi vallási hagyományainak egészét a jövőnkkel összekötve értékelni.

Ismeretlen szerző - Szemelvények ​Teréz anya legszebb gondolataiból
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ujházy Kolos - Zuhanás ​a magasba
Kincső ​élete gyökeresen megváltozik 17 éves korában: amikor a családját tönkreteszi a román erdőmaffia, nekivág Európának, hogy egy jó munka vagy egy isteni csoda révén pénzt szerezzen nevelőszülei megmentésére. Tervei azonban sorra csődöt mondanak, így végül az amszterdami bordélynegyedben köt ki, ahol sírva, még a barátjának is hazudva gyűjtögeti a nemerei erdőbirtok újrafásításához szükséges milliókat. Képes lehet egy szétszakított szerelmespár úgy a sötét mélybe hullni, hogy közben vakító magasságokba jut? Szembemehet néhány idealista álmodozó korunk kifinomult romániai faluromboló gépezetével? Létezhet ’zuhanás a magasba’ nemcsak egy fiatal pár, de Erdély, sőt az egész világ számára is? A történet a 21. század régóta várt szókimondó, tabukat döntögető, elementáris erejű lázadásregénye – egyszerre megrendítő szerelmi dráma, kétségbeesett kiútkeresés és kíméletlen globalizációkritika.

Szalay Gábor - Isteni ​melankólia
A ​két univerzális jelenség, amellyel a könyvben foglalkozunk, a sötétség és világosság. A könyv szerint, amikor Isten elválasztotta a fényt a sötétségtől, a létezést törte ketté létté és életté, hogy a sors „létrejöhessen“. Ez az Idő születésének, valamint a nemek, a minőségek és a mindent meghatározó polaritás létrejöttének pillanata. A szerző az egész eszmefuttatás alatt újraértelmez néhány sötétséggel kapcsolatos kulturális beidegződést, és rámutat a fény és árnyék jelenségeinek univerzális, mindent meghatározó szerepére az életen innen és túl. Rámutat, hogy a magyar kultúra nagyjai, Petőfi, József Attila, Ady, Juhász Gyula, Kosztolányi milyen kapcsolatban állhattak a sötétséggel, hogy a depressziónak milyen fatális oka van, és hogy mi lehet a zsenialitás lélektani oka.

Kollekciók