Ajax-loader

'Isten' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Covers_331458
Isten ​előtt állsz... Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Isten ​előtt állsz...
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karen Kingsbury - Karácsony ​Baxteréknél
Karácsony ​közeledtével John Baxter merész lépésre szánja el magát: meghív egy vadidegent a közös karácsonyi családi vacsorájukra. Ám kétségek gyötrik: hogyan hat majd vajon a gyerekeire és unokáira annak a nőnek a jelenléte, aki Erin halálával kapott új esélyt az életre? Maddie West színházi munkája során megismerkedik egy fantasztikus sráccal, akit azonban muszáj távol tartania magától, nehogy kiderüljön évek óta féltve őrzött titka. Elkeseredett imában kér égi segítséget, és a válasz ámulattal tölti el nemcsak őt, hanem az egész Baxter családot is. A Karácsony Baxteréknél igazi ünnepi klasszikus. Ez a szívet melengető történet emlékezteti az olvasókat arra, hogy Isten megváltó szeretete minden helyzetben, még a legnagyobb veszteség közepette is elérhet bennünket.

Szunyogh Szabolcs - Védtelen ​istenek
A ​mahájána buddhizmus hívei, a perzsa zoroasztriánusok és az egyiptomi Hathor-kultusz követői szerint a szerelem és a jóság istennője vízből emelkedett ki. Miért? Hogyan segít a szépségistennők gyakran erotikus története közelebb jutni az ember létrejöttének titkához? A föníciaiak által alapított városokban, Tírusztól Karthágón át Cádizig valamennyi település közepén állt egy hatalmas templom, amelyet a föníciai Héraklésznek szenteltek, aki megpróbálta jobbá tenni a világot. Nem ránk maradt tőle semmi kézzelfogható, csak egyetlen mítosztöredék. Úgy tűnik, ez a férfi messzebbre eljutott, mint utána háromezer éven át bárki. Emléke köztünk él, anélkül, hogy tudnánk. Európa első szupercivilizációja Kréta szigetén jött létre, még a görög hódítás előtt, az egyiptomi piramisok építésével egy időben. Szabad, erőszakmentes, virágzó országról tudósítanak a régészek. A hellén törzsek is tőlük, a krétaiaktól tanulták tudásuk egy részét. Kik voltak ezek az emberek? És valóban nyomtalanul eltűntek? Ha figyelmesen olvassuk a Bibliát, találunk egy választ. Az a nép közelebb van hozzánk, mint hinnénk. Arisztotelész azt tanította: valami csak valamiből lesz, semmiből nem lesz semmi. Tudunk azonban egy görög bölcsről, aki létrehozott a semmiből valamit. Nem beszélt róla, hanem megmutatta, miképp működik a Teremtés. A mítosz nem puszta fantázia. Ősi tudást hordoz, az emberi személyiség szerkezetéről beszél. A mítosz élni tanít.

Nick Vujicic - Life ​Without Limits
Born ​without arms or legs, Nick Vujicic overcame his disabilities to live an independent, rich, fulfilling, and “ridiculously good” life while serving as a role model for anyone seeking true happiness. Now an internationally successful motivational speaker, Nick eagerly spreads his central message: the most important goal is to find your life’s purpose and to never give up, despite whatever difficulties or seemingly impossible odds stand in your way. Nick tells the story of his physical disabilities and the emotional battle he endured while learning to deal with them as a child, teen, and young adult. “For the longest, loneliest time, I wondered if there was anyone on earth like me, and whether there was any purpose to my life other than pain and humiliation.” Nick shares how his faith in God has been his major source of strength, and he explains that once he found a sense of purpose—inspiring others to better their lives and the world around them—he found the confidence to build a rewarding and productive life without limits. Let Nick inspire you to start living your own life without limits. Includes a Life Without Limits Personal Action Plan to help anyone determine their unique path to a successful life.

Dr. Gyökössy Endre - Nagy ​gonddal - a kis gondok ellen
Megismerkedhetünk ​a „gondégetõ” gonddal, amely segít megoldani életünket Különösen ajánljuk: ha úgy érzed, lassan felfalnak a napi gondok

Béky Gellért - Kővári Károly - Reménytelen ​dolgok szentjei
Ez ​a mű három olyan szentnek az életét ismerteti, akik a 15. században éltek, de akiknek példája még ötszáz év múlva is időszerű és követhető: Szent Janka, Szent Rita és Flüei Szent Miklós. Szent Ritát és Szent Miklóst a nép már régóta szentként tisztelte, s tiszteletüket is régóta jóváhagyta már az Egyház, hivatalos szenttéavatásukra azonban csak a XX. században került sor. A harmadik szent boldoggá és szenttéavatására is csak a XX. században került sor. Szent Jankát egyesek tévesen vértanúnak tartják, mert máglyán halt meg. Halálát azonban politikai ellentétek okozták, s az ellene lefolytatott egyházi per kétszínűségen alapult, s annak döntését az Egyház meg is semmisítette. Szent Jankát az Egyház szűzként tiszteli. Mindhárom szent valami emberileg "reménytelen" dolgot valósított meg. Szent Janka hadvezérként diadalra segítette a francia trónörökös seregét, és megmentette hazáját az ellenségtől. Szent Rita nemcsak követni tudta reménytelennek ítélt szerzetesi hivatását, hanem közbenjárásával sok más reménytelennek látszó esetben is segített. Szent Miklós pedig miután reménytelennek látszott, hogy remeteként élhessen, mégis megvalósította ezt, tízpercnyi távolságban családi háza közelében, s táplálék nélkül élt évtizedeken keresztül. Ezekben inkább csak csodálhatjuk őket, de sok egyébben követhetjük is példájukat.

Img103
A ​reménység szavai Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​reménység szavai
A ​könyvben található igék és képek megerősítik reményünket. „A megváltás oly módon adatott nekünk, hogy reménnyel lettünk megajándékozva, mégpedig megbízható reménnyel, amelyre támaszkodva meg tudunk birkózni jelen gondjainkkal: a jelen, a vesződséges jelen is élhető és elfogadható, ha célhoz vezet, és mi e cél felől bizonyosak lehetünk; ha ez a cél olyan jelentős, hogy igazolja a hozzá vezető út megtételéhez szükséges erőfeszítéseket." (Benedek pápa: Spes Salvi kezdetű enciklikájából)

Karen Kingsbury - Ein ​Wunder kommt selten allein
Eigentlich ​ist eine Freundschaft an sich schon ein Wunder. Und echte Freundschaften sind viel wert. In den Sprüchen der Bibel heißt es: „Auf einen Freund kannst du dich immer verlassen; wenn es dir schlecht geht, ist er für dich wie ein Bruder.“ Mit einem Freund, einer Freundin an der Seite erscheint das Leben gleich viel leichter ... Karen Kingsbury erzählt elf tatsächlich erlebte Wundergeschichten, in denen Gott zum Brückenbauer zwischen Menschen wurde. Lesen Sie von Begegnungen nach langer Zeit und von scheinbar ausweglosen Situationen, in denen Gott Freundschaften gebrauchte, um neue Hoffnung zu geben.

Covers_300440
Nagy ​képes Biblia Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Nagy ​képes Biblia
Az ​Ó- és Újtestamentum teljes szövege, Michelangelo, Tintoretto, Veronese, El Greco, Murillo és mások bibliai tárgyú festményeinek reprodukcióival, új kiadásban, fekete műbőrkötésben.

Aquinói Szent Tamás - A ​teológia foglalata I.
A ​Summa Theologiae (A teológia foglalata) szerzője, Aquinói Szent Tamás (1225-1274), az egész filozófia- és teológiatörténet legnagyobb hatású gondolkodója. Élete fő műve a Summa Theologiae, amely az arisztotelészi filozófia következetes alkalmazásával egységes rendszerré tette a teológiát. A Summa által tárgyalt kérdések örök érvényű problémák. A kinyilatkoztatást Isten adta; örök érvényéért önmaga vállalt garanciát. Az embernek adta, akinek természete - lényeges vonásaiban - minden korban ugyanaz. Az ember minden korban mindent meg akar ismerni, ami megismerhető, és minden elérhető jót birtokolni kíván. Ezért a Summa problematikája idő feletti, és a tanítása örök érvényű. A Summát Szent Tamás három részre osztotta. Ezekhez egy függelék is csatlakozik, amit korai halála miatt tanítványa, Dipernói Reginaid szerkesztett. Az I. rész Istenről és Isten értelmes teremtményeiről, az angyalokról és az emberekről szól. Ezeknek Isten az első oka. A II. rész azt mutatja meg, hogy az emberek miként térhetnek vissza alkotójukhoz, Istenhez. Itt tehát Isten mint végső cél szerepel. A III. rész a megtestesülést és a szentségeket vizsgálja, mert Isten ezek által viszi vissza magához az embert. A függelék befejezi a szentségtant, és azt tárgyalja, hogy a halál után hogyan egyesül az ember Istennel. A Summa tanítása a katolikus egyház igazi, hamisítatlan, hivatalosan elfogadott teológiája. A Trienti Zsinat asztalán két könyv feküdt: a Szentírás és a Summa. 1879-ben XIII. Leó az „Aeterni Patris" kezdetű enciklikájában újra felhívta a figyelmet Szent Tamás „arany bölcsességére". VI. Pál 1964-ben kijelentette: „Az egyháztanítók közül az első hely Szent Tamást illeti meg." A II. Vatikáni Zsinat úgy rendelkezik, hogy a papnövendékek az üdvösség titkaiban Szent Tamás irányításával mélyüljenek el, és keressék azok összefüggéseit. A fordítás öt kötetre oszlik. A jelen kötet az első rész 119 kérdését tartalmazza.

Kocsis István - Molnár Tamás - Pap Gábor - Pecze Ferenc - Tóth Zoltán József - Vass Csaba - Zétényi Zsolt - Zlinszky János - Hungaria ​Archiregnum
Tisztelt ​Olvasó! Egy könyv, amely segít, hogy visszavezessen Magyar Önmagunkhoz. Egy könyv, amely segít abban, hogy újra felfedezzük, újra tanuljuk azt a tudott tudást, amit mindenki őriz ott, legbelül saját magában. Segít, hogy előhívjuk a Teremtő Isten bennünk rejlő képét, tudását, cselekvését. Igen, a cselekvést jelenti számunkra a felismert Hit, amely Jézus szeretetében, annak vállalásában valósul. Egy könyv, amely több egy könyvnél. Ébresztés, beavatás a magyarság történelmi tudástárába. Az elmúlt századok háttérbe szorították a magyarság Ön-tudatát. "És mégis", az hogy itt vagyunk a Szent Koronának, égi királynőnknek, Boldogasszony Szűz Máriának, Hazánk védőjének, oltalmazójának köszönhetjük. Egy könyvtest, amely a magyar Szent Korona hiteles történetét, múltját, szakrális erejét, misztériumát és a Szent Korona Tant mutatja be. Azt a történeti alkotmányt, amely évszázadokon keresztül szervesen megőrizve és megújítva teremtette meg a lehetőségét a magyarság megmaradásának. A megmaradásnak királygyilkosságok, háborúk, a külső és belső árulások tengerében, örvényében. A Szent Korona és a Szent Korona Tan, az azon alapuló magyar történeti alkotmány a magyarság mindenkori vállalása nem más, mint a Szent Korona által üzent és beteljesítésre váró Jázusi szeretetvállalás és igazság képviselete, annak vállalása, annak cselekvő beteljesítése, bámilyen gonosz erők törnek is rá a Kárpát-medencére. Tisztelt Olvasó! Egy könyv, amely elmélyült olvasást, személyes belső munkákodást igényel. Lehetünk-e Önmagunk, ha a magyarságunk megtartására, felemelésére nem adunk esélyt, törekvést, és beteljesítést? Hiszek egy Istenben. Hiszek egy hazában, Hiszek az isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen Jeleniczki István

William Blake - The ​Complete Poems
One ​of the great English Romantic poets, William Blake (1757-1827) was an artist, poet, mystic and visionary. His work ranges from the deceptively simple and lyrical "Songs of Innocence" and their counterpoint "Experience" - which juxtapose poems such as "The Lamb and The Tyger", and "The Blossom and The Sick Rose" - to highly elaborate, apocalyptic works, such as "The Four Zoas", "Milton" and "Jerusalem". Throughout his life Blake drew on a rich heritage of philosophy, religion and myth, to create a poetic worlds illuminated by his spiritual and revolutionary beliefs that have fascinated, intrigued and enchanted readers for generations.

Elif Şafak - Aşk
Ya ​ortasındasındır AŞK'ın merkezinde; ya da dışındasındır, hasretinde.. Ella Rubinntain (40) Amerikalı bir ev kadınıdır. Tipik burjuva değerlerinin hâkim olduğu oldukça varlıklı bir ailesi, düzenli ve görünüşte 'sorunsuz' bir evliliği vardır. Üç çocuğunu da büyüttükten sonra bir yayınevinde editör-asistanı olarak iş bulur; görevi A. Z. Zahara adlı tanınmamış bir yazarın tasavvuf felsefesini konu alan tarihi romanını değerlendirmektir. Ancak hayatının kritik bir döneminde eline aldığı bu kitap, hiç beklemediği bir şekilde Ella'yı derinden sarsacak, dünyevi aşkı keşfetmek adına zorlu ve tehlikeli bir yolculuğa çıkmasına neden olacaktır. Hayatlarımızın durgun gölünü dalgalandıran taş misali, yüzleşmek zorunda olduğumuz sıkıntılar, acılar… ve aşkın peşinde kat etmek zorunda olduğumuz zorlu yollar, ödediğimiz bedeller… Aşk… kitap içinde bir kitap, hayatın anlamı peşinde bir aşk macerası… Aşk… Elif Şafak'tan arayışa, gerçeğe ve keşfetmeye dair bir roman.

Gabriel Wolf - A ​napisten háborúja
A ​gordikánok nem ismerték a sötétet. Nem ismerték a rosszat, a gonoszságot, a szomorúságot. Világukban a szeretet irányított mindent. Gotas, a teremtőjük annyira hatalmas volt, hogy gonosz ikertestvérét, Satogot elűzte az általa teremtett bolygóról. Megtiltotta neki még azt is, hogy a bolygó közelébe merészkedjen, így az ott élők nem is hallottak róla soha... ...civilizációkkal később a gordikánok félig élő, félig gép (holttestekből összerakott) robot-madarakat használnak hulladékuk és halottaik elszállítására, úgynevezett Keselyűket. A Keselyűk kiviszik a hulladékot az űrbe és Napjukba dobják elégni. A gonosz Satog több ezer éve a bolygó közelében ólálkodott, várva a megfelelő alkalomra ahhoz, hogy romlásba taszíthassa Gotas szeretett világát... Egyszer, amikor évezredek után végre alkalom kínálkozik, Satog elfog egy Keselyűt, és éltető, sötét szikrát gyújt szemében, megfertőzi a gonosz tudással. Ez az egy apró kezdet elég ahhoz, hogy minden rosszra kezdjen fordulni. A félig élő, félig holt, robot Keselyűk öntudatukra ébrednek és tönkreteszik, elpusztítják saját világukat. Ez sem elég nekik, el akarják pusztítani a Napistent is, mert őket már a sötétség hajtja és nincs szükségük fényre. A Napisten nem tud elbánni az ekkorra már hihetetlen méreteket öltött gonosz Keselyű-sereggel és technológiájukkal. Emberi alakot öltve menekülőre fogja hát. A Keselyűk pedig nyomába erednek! Bolygókon, korokon és tereken át, időben oda és vissza ugrálva kezdetét veszi a monumentális harc, a soha véget nem érő üldözés. Kezdetét veszi a „Napisten háborúja”!

Covers_59587
Szent ​Rita imafüzet Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Szent ​Rita imafüzet
Imádság ​Szent Ritához: Szent Rita, Isten csodákkal tüntetett ki téged. Részesültél abban a ritka kegyelemben, hogy kétségbeejtő helyzetben különleges szószólónk és segítőnk vagy. Erős bizalommal térdelek előtted, könyörülő szeretetedet kérem, légy segítségemre mostani nagy szükségemben! Légy részvéttel irántam! Gyarló imámat vidd Isten kegyelmének trónusa elé, és buzgó közbenjárásod által nyerj meghallgattatást kérésemnek! Tekintsen mennyei Atyám Jézus kiontott drága Szent Vérére, irgalmas, szentséges Szívére és nagy hitemre! Szent Rita, engedd, hogy buzgó imám meghallgatást nyerjen! Megígérem, hogy egész életemben hirdetem jóságodat. Amen.

Victor Sion - Élj ​a jelenben!
A ​mi korunkban, amikor az ember olyan gyakran menekül emlékeibe vagy terveibe, jót tesz visszatérni a jelen pillanatba, hogy teljes gazdagságát és termékenységét megízlelje. „A jelen pillanat a lélek és Isten találkozási pontja”. Victor Sion atya, a „Lisieux-i Teréz lelki realizmusa” címû könyv jól ismert szerzõje, itt arra hív bennünket, hogy álljunk egészen Isten rendelkezésére, álljunk készen megtenni azt, amit Õ kér tõlünk, akkor, amikor Õ akarja, legyünk szegények és elhagyatottak, vagyis, hogy valóban szabadok legyünk! A javasolt útvonal nem könyvízû, nem egyenes, nem is logikus, amolyan félhangosan suttogott titok. Egy hívõ lélek szeretné megosztani velünk, amit kapott, hallott, felfogott. A szerzõ újra áttekinti, árnyalja, kiegészíti. Felüthetjük ezt az írást találomra. Akárhol találjuk benne magunkat, a hozzánk szóló Lélek egységben van önmagával. S ez az egység egyesíti a tekintetet, a vágyat, az életet. Ez a könyv egy tervezett négyrészes sorozat elsõ darabja. A szerzõ tollából származó többi kötet témája: Ráhagyatkozás, A bûnös esélye, Mária

Dr. Almási Mihály - A ​nagy kaland
Science ​fiction vagy valami más? Mese vagy nem? És ha nem, akkor mi? – Ilyen és hasonló kérdéseket tesz föl az olvasó, miközben nem tudja letenni a szépen illusztrált könyvet, amelynek első kiadása az Amerikai Egyesült Államokban jelent meg. Magyarországon jónak láttuk kétnyelvű változatban közreadni, hisz így az angolul tanulók elmélyíthetik tudásukat, a magyarul "tanuló" másod- és harmadgenerációs emigráns magyarok pedig gyakorolhatják szüleik, nagyszüleik anyanyelvét. Arra az etikai tartalomra pedig, amely a könyvet jellemzi, mindenkinek, mindig és mindenütt szüksége van. A szerző jó "idegenvezetőnek" bizonyul a szokatlan "terepen".

Gáspár Csaba - Isten ​és a 'semmi'
Ma ​már nem csupán arról van szó, hogy valaki katolikus vagy protestáns, gyakorló vagy közömbös, az előírások szerint vagy a maga módján vallásos. Alapvető feladatot kell teljesíteni: választ kell adni arra kérdésre, hogy mit tud nyújtani a vallás a mai értelmiséginek, miképpen lehetséges vallási tapasztalat. Gáspár Csaba őszinte, olykor kíméletlen gondolatmenetei jelentős szellemi tapasztalat és kiharcolt megértés gyümölcsei. Dr. Fila Béla, ny. professzor Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Adrian Plass - The ​Growing Up Pains of Adrian Plass
This ​book was released in 1986 by Marshall Pickering under the title "Join the Company". The author tells his own story of the progress of faith with irresistible humour and disaarming honesty,. Through the stories he tells of everyday concerns, Adrian creates a vivid and unforgettable sense of the presence of God in the midst of the problems of ordinary life.

Robert J. Sawyer - Kifürkészhetetlen
Amikor ​egy idegen civilizáció küldötte érkezik a Földre, úti céljául a torontói Royal Ontario Museumot választja. A múzeum egyik munkatársával, Thomas Jerichóval lép kapcsolatba, aki meglepődve veszi tudomásul, hogy Hollus, a pókszerű lény bolygónk történelmét jött tanulmányozni, párhuzamokat keresve más civilizációk sorsával. Nem kisebb feladatra vállalkozott ugyanis, valamiféle kívülről rákényszerített rendezőelv nyomait kutatja a világegyetemben, más szóval Isten létének bizonyítékát. Az ateista Jericho saját kételyeivel küzdve segíti Hollus munkáját, de az egyre meggyőzőbb érveket mind nehezebben utasíthatja el. Vajon ha létezik Isten, mi a célja velünk, emberekkel? És érdemes-e egyáltalán kutatni szándékai után, hiszen az Ő útjai köztudottan kifürkészhetetlenek. Kanada legsikeresebb SF-szerzője a Lélekhullám után ezzel a regényével ismét a tudomány és a hit világának metszéspontjaira irányítja a reflektorfényt. Gondolatébresztő művét a megjelenését követő évben több díjra jelölték, és azóta is élénk vitákat generál olvasói körében.

Watchman Nee - Szellemi ​hatalom
Isten ​tettei az Ő trónjától erednek, trónja pedig hatalmán alapszik. Minden dolog Isten hatalma által teremtetett, és a világegyetem minden fizikai törvényét hatalma tartja fenn. A Biblia kifejezi, hogy Isten a mindenséget és minden dolgot hatalma erejének szavával tart fenn. Míg Isten hatalma magát Istent képviseli, addig ereje csak tetteit. A hatalom óriási dolog az univerzumban - semmi nem szorítja háttérbe. Ezért fontos nekünk, akik az Urat kívánjuk szolgálni, hogy megismerjük hatalmát...

Lackfi János - Van ​tüzed?
Neves ​kortárs írónk, költőnk jelen kötete tematikus elv szerint válogat régi és új versek közül. Az alcím témamegjelölése bátor, sőt, provokatív gesztus egy kortárs szerzőtől: hiszen azt nyilvánítja ki ezzel, hogy az „istenes vers” nem valami ósdi irodalomtörténeti fogalom, hanem ma is élő beszédmód illetve érvényes tematikus-műfaji kategória. Természetesen ahhoz, hogy valóban élő és érvényes lehessen, a műfajt meg kell újítani: erre a szép és nehéz feladatra vállalkozik ez a kötet, amely elsősorban attól lesz izgalmas olvasmány, hogy több szinten is kizökkenti az olvasót az elvárásaiból – úgy is mondhatnánk, hogy felébreszti, sőt, időnként provokálja, hecceli, nagyobb tudatosságra serkentgeti. A versek hangja egyszerre ironikus és meghitt; személyes, benső tapasztalatot közvetít, mégis mindenkihez szól.

Gary Thomas - Megszentelt ​utak
Tapasztalt ​lelki vezetők felismerték, hogy mindannyian másképp imádkozunk; ha hitünk gyakorlása során nehézségekbe ütközünk, annak feltehetően az az oka, hogy mások útját próbáljuk követni. Gary Thomas Megszentelt utak című könyve feloldja a hitélet uniformizálásából fakadó frusztrációkat, és a vallásgyakorlás olyan formájára mutat rá, amelyben személyiségünk kiteljesedhet. A Bibliából és a saját életéből származó példákkal illusztrált úgynevezett spirituális temperamentumok mindegyike egy-egy olyan megközelítést képvisel, amelynek segítségével egyedi módon nyilváníthatjuk ki Isten iránti szeretetünket.

Timothy Keller - Istennel ​a szenvedés kohójában
Szeretnél ​annyira mélyen bízni Istenben, hogy ne tudjanak megingatni a csalódások? Szeretnéd megismerni önmagad, felfedezni erősségeidet és gyengeségeidet? Szeretnél empatikus támaszt és segítséget nyújtani azoknak, akik fájdalmat hordoznak? Szeretnél bölcsen viszonyulni az élethez? Tim Keller új könyve szerint szenvedés nélkül ezek egyike sem lehetséges. Érveit a Biblia mellett különböző kultúrák, vallások és történelmi korok felismeréseire alapozza. Ugyanakkor inspiráló és személyes történetek által enged bepillantást azok életébe, akik Istennel járták végig megpróbáltatásaikat. A szerző, akinek műveli vallási és világi körökben egyaránt olvasók millióit vonzzák, ezúttal arra irányítja a figyelmüket, hogy Isten ott van velünk a tűzben. Pontosan tudja és érti, hogy milyen nehéz az élet. Mellettünk áll, egészen közel hozzánk. Megismerhetjük őt, és támaszkodhatunk rá a nehézségeinkben, melyeken végigkísér, ha mellészegődünk.

Nick Vujicic - Jézus ​keze és lába
Nincs ​annál izgalmasabb és nagyobb megelégedéssel eltöltő érzés, mint amikor olyanokkal ismertethetjük meg Jézus Krisztus tanítását, akik korábban még nem tapasztalták meg az Ő végtelen szeretetét. A többszörös bestsellerszerző és motivációs szónok Nick Vujicicot a legtöbben arról ismerik, hogy karok és lábak nélkül jött a világra. Jelen kötetében annak történetét osztja meg az olvasóval, hogyan ösztönözte arra Jézus Krisztus példája, hogy korlátai ellenére is bejárja az egész világot és emberek millióihoz juttassa el Isten igéjét. Az örömhírt terjesztve számos nehézséggel kellett megküzdenie, de soha nem csüggedt el: a keresztény ember útjába semmilyen akadály nem állhat, az Istenbe vetett hit hegyeket képes megmozgatni. Nick személyes tapasztalatait, emlékezetes élményeit bemutatva feltárja, miből merít újra és újra erőt a hétköznapokban; hogyan vált ismert evangelizátorrá; hány és hány emberrel osztotta meg a hitét személyesen vagy a világhálón keresztül. Nick, bár végtagok nélkül született, megrendíthetetlen hite által Jézus kezévé és lábává vált.

Luigi Guglielmoni - Fausto Negri - E-mail ​Istentől
Valamikor ​postán küldték a leveleket. most pedig itt az e-mail. Ahhoz azonban, hogy információkat küldhess és fogadhass, végre kell hajtanod néhány műveletet. Csatlakoznod kell. Be kell írni a jelszót. Ezután el kell olvasnod azokat a leveleket, amelyek valóban érdekelnek, és meg kell nyitnod hozzájuk csatolt fájlokat. A leveleket és a csatolt fájlokat el i mentheted, de fontossági sorrendet állíthatsz föl közöttük, hogy bármikor kényelmesen megtalálhasd őket. A címjegyzéken belül pedig kereshetsz is, az egyes személyek neve mellé odaírhatod s fontosabb adataikat, a kulcsszavakat róluk, hogy kifélék-mifélék. Válaszolhatsz is a levél küldőjének: tudathatod vele néhány szóval, hogy elolvastad a levelet, vagy válaszolhatsz is arra, amit írt, hozzá fűzhetsz valamit, elmondhatod róla a véleményedet, megköszönheted stb. Végül pedig lehetőséged van arra is, hogy továbbküldd a levelet barátaidnak, ismerőseidnek. Ugyanezeket a műveleteket kell végrehajtanod azzal a levéllel is, amelyeket az égből küldtek, vagyis a Bibliával. Ez Isten szava, amelyet ő maga küld el minden jóakaratú embernek.

Nikolaus Cusanus - A ​tudós tudatlanság
Nicolaus ​Cusanus (1401–1464) a kései középkor talán legnagyobb filozófusa. Munkásságának egyik leglényegesebb vonása, hogy reagál korának nagy, szellemi áramlataira. Az Eckhart Mesterre és a németalföldi misztikusokra visszamenő lelkiségi hagyomány folytatójának tudja magát, a nominalizmus és az új természettudományos és történeti kritikai felismerések kihívásaira válaszol. Nem csatlakozott egyetlen késő skolasztikus irányzathoz sem, mert ki akart lépni az iskolástudomány számára terméketlennek tűnő bonyolultságából. A filozófia nagy kérdéseit a laikus szemével akarta szemlélni, s eleven választ keresett korának emberi és társadalmi szükségleteire. A természet, az ember és az Isten megismerésének módját kívánta a Tudós tudatlanság _(De docta ignorantia)_ című filozófiai főművében megragadni.

Jan Twardowski - Egy ​remete skrupulusai
Jan ​Twardowski 1916-ban született. Elsõ verseskötete 1937-ben jelent meg, mindössze negyven példányban. A papi hivatást felnõttkorban vállalók közé tartozik: elõször a lengyel szakot végezte el, majd a szemináriumot. Pappá 1948-ban szentelték. Gyakorló lelkipásztor, papi hivatását komoly szolgálatnak tekinti, ezért verseket elsõsorban szabadsága idején ír. Noha elsõ verseskötete már 1937-ben megjelent, ezt követõen hosszú szünet következett. 1970-ben kiadott újabb kötetét viszont pillanatok alatt szétkapkodták, a nyolcvanas évek közepétõl kezdve pedig százezres példányban adják ki verseit. Napjainkban Lengyelország legnépszerûbb költõje. Jan Twardowski sikereinek sokféle összetevõje van. Stílusa pátoszmentes, már-már gyermekien õszinte. Mélyen filozofikus, de kerüli a megszokott sémákat. Isten léte természetes számára, de a szakralitást vegyíti a profánnal, hogy a hitet élõvé, minden ember számára közelivé tegye. Olvasóit közvetlenül, régi ismerõsként szólítja meg, de ugyanígy szól Istenhez is. Bátran kérdez a Teremtõtõl, az Istennel napi kapcsolatban lévõ ember feltétlen bizalmával. Kedveli a paradoxonokat, a humort. Finom gúnnyal érzékelteti, mekkora a különbség az általunk elképzelt Isten-kép és a valóságos között: "Ha mi találtunk volna ki Téged/ érthetõbb lennél és rugalmasabb/ Nem Betlehemben, hanem Okosfalván születnél/ és akkor valóban már teljesen lehetetlen lennél." (Ha mi találtunk volna ki). Egyszerû szavakkal int a tevékeny szeretet fontosságára: "Siessünk szeretni az embereket/, Oly gyorsan mennek el." (Siessünk). S amikor Istenhez imádkozva a magunk kicsinyes szempontjából talán érthetõen azt szeretnénk, ha megvalósulna az adj Uram, de rögtön elve, elgondolkodhatunk a költõ bölcs sorain: "Mikor imádkozol, tudj várni/ mindent tud az Úr/, tudja, hogy az éjben a tevékeny hangya hová igyekszik/ ha várni nem tudsz, ne is imádkozz." (várjál). S milyen közvetlen hangon, a meghökkentõ humort sem nélkülözve fejezi ki Isten abszolút mindenhatóságát: "Engedj imádkozni, nem tudván kiért és miért/ mert legjobban úgyis te tudod/, hogy mire van szükségünk/, hogy kinek kell ma meggyógyulni/, kibe kell beleüssön a halál/, pontosabban a mennykõ" (Engedj imádkozni). A Térszínház parányi színpadán Twardowski verseit elõadó színészek jóvoltából tökéletesen megmutatkozott a költõ verseinek rendkívüli sokrétûsége, gondolatainak gazdagsága, mégpedig egyénien megjelenítve: Benedek Gyula a teológiai, Halmágyi Sándor a humoros, Nagy Zsolt a kérdéseket megfogalmazó, Kovács J. István a megalkotott természet nagyságát csodáló Twardowskit állította elénk, tudatos rendezõi koncepció jegyében. Gyönyörû volt Teresa Worowska gordonkamûvész játéka, a függöny mögül belebegõ lágy dallamok tökéletesen illeszkedtek a költemények hangulatához. A kötetet Sajgó Szabolcs fordította, Teresa Worowska lektor és szerkesztõ nyersfordításának felhasználásával.

Connilyn Cossette - Shadow ​of the Storm
Having ​escaped Egypt with the other Hebrews during the Exodus, Shira is now living in freedom at the foot of Mt. Sinai, upon which rests the fiery glowing Cloud containing the shekinah glory of God. When the people disobey Yahweh and build a golden idol, the ensuing chaos gives Shira an unexpected opportunity to learn the arts of midwifery. Although her mother wishes for her to continue in the family weaving trade, Shira's gifts shine brightest when she assists with deliveries. In defiance of her mother, Shira pursues her heart's calling to become an apprentice midwife. When a delivery goes horribly wrong, Shira finds herself bound to a man who betrayed her, the caretaker of three young children, and the target of a vengeful woman whose husband was killed by Shira's people, the Levites. As contention between the Hebrew tribes and the foreigners fans the flames of another dangerous rebellion, Shira will come face-to-face with the heartbreak of her past that she has kept hidden for so long. How can she let go of all that has defined her to accept the love she's denied herself and embrace who she truly is?

Ismeretlen szerző - Az ​Élő Isten kinyilatkoztatott bölcsessége 2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kakucs Lajos - Santiago ​de Compostela
Az ​alapos történeti munkát akár a "tudományos útikönyv" kategóriába is be lehetne sorolni. Részletesen igyekszik bemutatni a középkori magyar zarándokok lehetséges útvonalait Santiago de Compostela felé. Nagy értéke még a kötetnek a középkori Magyarország Szent Jakab emlékeinek leírása.

Vecsei H. Miklós - Soliloquor
„A ​világ egy élő tájkép Vecsei H. Miklós verseiben, temérdek lélegző mozdulat, retinába égetett látvány. De történjék bármi, itt minden rólunk szól, ez az izmos költészet a vágyakozó emberről beszél, pontos, kimért és fukar nyelven, mégis árulkodva, mint egy gyerek. A Soliloquor versei nem monológok, értő dialógus ez, és az ifjú költő úgy néz, hogy érdemes követni a tekintetét. Egy tanú, aki nem csak tanúja annak, hogy él.” - Grecsó Krisztián

Kollekciók