Ajax-loader

'Isten' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Gabriel Wolf - Egy ​ember és egy isten naplója
A ​csillagköd feltérképezése és az időhurokból való kiszabadulás után a GK-54-es csillaghajó visszatér a Földre. Időközben a vorgon rovarok elárasztották az egész bolygót, az emberiség utolsó leheletével vívja kilátástalan harcát az életben maradásért. A vorgonok már biztosak a győzelemben. Szerintük az emberi fajnak és kultúrájuknak örökre vége. Egy dologgal viszont nem számoltak: A GK-54-essel visszatérő maroknyi ember megváltoztathatja a csata végkimenetelét, sőt az egész emberiség sorsát... ...ugyanis velük van az Isten. Szó szerint, ugyanis kiszabadult! Madách-szintű tragédiák várhatók! És nem kizárólag az emberiségre nézve... Ebben a harmadik, befejező részben Gabriel Wolf „Pszichokalipszis” és „Kellünk a sötétségnek” című regényeinek cselekménye összefut ezzel a sorozatéval. Világok, korok és eltérő irodalmi műfajok fognak ebben az epizódban találkozni, és innen együttesen haladni tovább egy „Új világ” és egy – nem feltétlenül – szebb jövő felé.

Don Bosco - ... ​und die Spatzen pfeifen lassen
Johannes ​Bosco (1815-1888): Dieser große Pädagoge und Seelsorger widmete sein Leben der Erziehung der Jugend. Die sehr konkreten und praktischen Gedanken Don Boscos sind gerade heute wieder modern und aktuell. Die ausgewählten Texte geben Zeugnis von seinem außergewöhnlichen pädagogischen Einfühlungsvermögen und seiner spürbar gelebten Liebe zu "seinen" Jugendlichen. Don Boscos Wirken war getragen von einem unerschütterlichen Gottvertrauen und einer damit verbundenen frohen Gelassenheit, die er in den berühmten Worten zusammen-faßte: "FRÖHLISCH SEIN, GUTES TUN UND DIE SPATZEN PFEIFEN LASSEN." Der von ihm gegründete Orden der Salesianer Don Boscos (SDB) ist heute die weltweit drittgrößte Ordensgemeinschaft. 1988 wird der 100. Todestag des Heiligen gefeiert. Mit ausgewählten Farb- und Schwarzweißbildern.

Gabriel Wolf - Gépisten
Vajon ​ki vagy mi teremtette a Földet és az általunk ismert világot? Egy élőlény? Vagy egy gép? Habár feltehetően egyik válasz sem fedi a valóságot, mégis legtöbben inkább az élőlényre szavaznának... azt ugyanis nekünk, embereknek könnyebb elképzelnünk. Létezik viszont egy robot, aki a Gépistenben hisz. Egy olyan istenhez imádkozik, aki bináris alapon teremtette az ő világát. De vajon biztos, hogy csak az övét? A regény három történetből áll. A második egy előzménytörténet, amelyben sok minden kiderül az első résszel kapcsolatban. A harmadik pedig az első rész közvetlen folytatása. A regényben találkozhatunk: Egy egyszerű felvevő- és megfigyelőrendszerrel, egy robottal, ami lehet, hogy azért mégsem olyan „Egy-szerű”. Utána egy pszichiáterrel, aki kénytelen lesz együtt dolgozni ezzel a robottal. Az sem lesz egyszerű. Majd végül egy emberrel, akinek isteni képességei vannak. Gépisteniek. Ez a „Gépek tragédiája” vajon az emberiség végéről szól, vagy inkább egy „Új világ” kezdetéről? Mi van akkor, ha a kezdet és a vég valójában egy és ugyanaz?

Gabriel Wolf - Hit
Történetek ​szólnak egy férfiról, aki egy olyan helyről érkezett, melynek mi még a létezéséről sem tudunk. Ez a személy állítólag még a Bibliában is említve van, de csak bizonyos verzióiban, melyeket az egyház már rég betiltott és megsemmisített. A legendák úgy említik a férfit, hogy „A névtelen ember”. Azt mondják, rá nem vonatkoztak a halandók szabályai. Állítólag a jövőben atombombával robbantották fel a várost, ahol élt, ő egyedül mégis túlélte. Később egy másik helyen és időben szembeszállt a keresztény Isten másolatával, azaz klónjával. Azonban ennek az összecsapásnak a végkimenetele a mai napig vitatott. Végül visszament kétezer évet az időben, hogy harcba szálljon a Megváltó imposztorával is. Nem tudni, hogy sikerült-e végül legyőznie, és ha igen, akkor ez milyen hatással volt és van a történelemre, melyet mi itt, 2018-ban ismerünk és tanultunk? Ilyen legendák hallatán kérdezhetnénk, hogy hogyan lehetne mindez lehetséges? Mesének végül is ötletes, de ilyen hatalommal bíró emberek akkor sem léteznek! Na de teljesen biztosak vagyunk ebben? Mit szólnának, ha azt mondanám, hogy a Névtelen emberek a mai napig köztünk járnak? A könyv végén a szerző „Pszichokalipszis”, „Kellünk a sötétségnek” és „Gépisten” című regényeinek cselekménye összefut ezzel a sorozatéval. Világok, korok és eltérő irodalmi műfajok fognak találkozni, és innen együttesen haladni tovább egy „Új világ” és egy – nem feltétlenül – szebb jövő felé. Gabriel Wolf ebben a Hit című regényében a valósággal operál. Azzal, amit mi legalábbis eddig annak hittünk.

Karen Armstrong - A ​History of God
"An ​admirable and impressive work of synthesis that will give insight and satisfaction to thousands of lay readers." THE WASHINGTON POST BOOK WORLD In this stunningly intelligent book, Karen Armstrong, one of Britain's foremost commentators on religious affairs, traces the history of how men and women have perceived and experienced God, from the time of Abraham to the present. From classical philsophy and medieval mysticism to the Reformation, the Enlightenment, and the modern age of skepticism, Karen Armstrong performs the near miracle of distilling the intellectual history of monotheism into one superbly readable volume, destined to take its place as a classic.

Nancy Leigh DeMoss - Séta ​Istennel
E ​könyv harmincnapos utazásra hív bennünket, s benne harminc zsoltár felfedezésére. „A zsoltárok elengedhetetlen szerepet játszottak saját lelki utamon – vallja a szerző. − Olvasásuk, tanulmányozásuk, memorizálásuk rengeteget tanított nekem Istenről. A zsoltárírók imádságai bátorítottak abban, hogy merjem magam is kifejezni Istennek szívem legmélyebb félelmeit, kérdéseit vagy éppen elkeseredésemet. De vezettek a magasztalásban és a hálaadásban is, és különleges volt tapasztalnom, ahogy az ószövetségi igék Jézus Krisztushoz vontak közelebb. Évek óta tanulmányozom a zsoltárokat, s még mindig újabb és újabb kincsekre találok bennük, amelyek felett korábban átsiklottam.” A könyv célja, hogy szomjúságot gerjesszen olvasójában Isten szavára, és megízleltesse vele azt az "élő vizet", amely magából Istenből fakad, és amely kimondhatatlan szabadságot és örömöt hoz az életünkbe. Ezért olyan kiváltság az Istennel töltött minőségi idő. A könyv egyéni és csoportos bibliatanulmányozás céljából is használható.

Szárovi Szent Szerafim - A ​Szentlélek megszerzése
Hogy ​mi a célja a keresztény életnek? A választ Motovilov gyermekkorától fogva hiába kereste, mígnem egyszer a ki nem alvó keresése Szárovi Szent Szerafim remetelakjához vezette...

Palamasz Szent Gergely - A ​szentül élő hészüchaszták védelmében
Palamasz ​Szent Gergely (1296-1357), a későbizánci kor legjelentősebb teológusa. A jelen kötetben található A szentül élő hészüchaszták védelmében írt értekezés-gyűjteménye pontos képet nyújt arról a vitáról, amelyet Kalábriai Barlaámmal folytatott az Isten megismerésének és megtapasztalásának lehetőségéről. Milyen szerepet játszik ebben a világi műveltség? Hogyan tapasztalható meg az imában Isten? Milyen az a fény, amely a Tábor-hegyén Krisztusból sugárzott az apostolokra? A lendületes vitairat egyik része, amely az imával foglalkozik, bekerült a híres Filokália-gyűjteménybe is.

Lizzie Ribbons - Az ​első Bibliám
Ez ​a gyönyörű képes Biblia különleges ajándék a gyermek születésére, keresztelőjére vagy más ünnepi alkalomra. Helye van benne fényképnek, családfának és fejlődési naplónak is. Több mint hatvan ó- és újszövetségi történet, gyermekimák és igeversek ismertetik meg Istent és az ő szeretetét a kicsivel, és válhatnak később saját olvasmányaivá.

Erwin W. Lutzer - ... ​és hol volt Isten?
Hol ​volt Isten, amikor a cunami hatalmas, fenyegető hulláma kitört az Indiai-óceánból, és majdnem 250.000 mit sem sejtő embert elpusztított? És hol volt ekkor, a hol volt akkor? Nem akart közbeavatkozni, vagy nem tudott? - ilyen és hasonló kérdésekkel élnek emberek milliói, akik nehezen tudnak hinni egy mindentudó, mindenható, szerető és jóságos Istenben ilyen katasztrófák és veszteségek láttán. A szerző szembenézett ezzel az összetett problémával, és olyan válaszokat talált, amelyek segítségünkre lehetnek. Akkor találunk választ az életnek ezekre a nagyon nehéz kérdéseire, ha megismerjük Isten valóságos arcát és lényét...

Fernand Braün - A ​pénz és Isten
Isten ​és a pénz! Isten vagy a pénz, mondhatnánk inkább, Jézus mondására gondolva: "Senki sem szolgálhat két úrnak!" Igazából, ha a pénz nem is feltétlenül rossz önmagában, helytelen használata miatt időnként bálvány, "úr" lesz. Arról van szó, hogy a vagyont a lemondás és a nagylelkűség szellemében kell használni. A keresztény gyakorlat tehát olyan lelkiséget, mentalitást jelent, ami az egyre anyagiasabb világgal szöges ellentétben áll. ___ Fernand Braün világos és megdöbbentő módon tárja elénk, hogy a Biblia és az Egyház mit tanít erről a kérdésről. Mindnyájunk számára szilárd táplálékot jelentenek ezek a sorok a Krisztust követő mindennapjainkhoz. Fernand Braün ezredes 1983-ban vonult nyugállományba a kanadai hadseregtől. Kanadában, a "Jézus összegyűjti népét" nevű új közösség körében szolgál tanúságtételével és prédikációival.

Dr. Henry Cloud - Dr. John Townsend - What ​to Do When You Don't Know What to Do
In ​this best-selling, award-winning book, Drs. Cloud and Townsend introduce eight persuasive principles that demonstrate how God enters both the heart-breaking situation and the life looking for more. Life is difficult. Life for every person on earth is a challenging journey - with or without God. Those who invite God to join them on this adventure believe that when bad things happen they can trust God to be present and work on their behalf. But just exactly how does He go about the business of helping us when we don't know what to do? Henry Cloud and John Townsend believe God has given us instructions on how He makes a way for us when we call on Him. If you follow God's eight principles in this book, you can thrive relationally, emotionally, and spiritually. As clinical psychologists, the authors deal daily with real people facing real problems, so this book is not just psychological or biblical theory. It is a life system that captures God's wisdom for coping with our most difficult problems.

Robert J. Sawyer - Calculating ​God
An ​alien shuttle craft lands outside the Royal Ontario Museum in Toronto. A six-legged, two-armed alien emerges and says, in perfect English, “Take me to a paleontologist.” In the distant past, Earth, the alien’s home planet, and the home planet of another alien species, all experienced the same five cataclysmic events at the same time (one example: the meteor that wiped out the dinosaurs). Both alien races believe this proves the existence of God: i.e., he’s obviously been playing with the evolution of life on each of these planets. From this provocative launch point, Sawyer tells a fast-paced, morally and intellectually challenging story of ambitious scope and touching humanity. Calculating God is SF on a grand scale. Calculating God is a 2001 Hugo Award Nominee for Best Novel.

Kroeker Jakab - Világhatalom ​és Isten országa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Johannes B. Brantschen - Miért ​van szenvedés?
Miért ​van ez a sok szenvedés - ha meggyőződésünk szerint Isten hatalmas és jóságos? A kérdés ősrégi, mégis minden nemzedékben újra felbukkan, és minden hívő embernek nekiszegeződik. Bár számtalanul sok remek válasz született a múltban és adódik ma is, egy ponton végül mindegyik adós marad a végső magyarázattal. Amikor Johannes B. Brantschen beszélni mer a szenvedésről, akkor nem próbálja meg agyonmagyarázni a szenvedést vagy akár olcsó vigaszt nyújtani a szenvedőknek. Pusztán arra vállalkozik, hogy velük együtt érezve, de megszólítva az egészségeseket és a "boldogokat" is, utánagondoljon a szenvedés titkának. A könyv nyílt és őszinte tájékozódása segíthet eligazodnunk, hogy keresztény hittel hogyan lehet szembenézni a szenvedés tapasztalatával.

Scott Hawkins - The ​Library at Mount Char
Neil ​Gaiman meets Joe Hill in this astonishingly original, terrifying, and darkly funny contemporary fantasy. Carolyn's not so different from the other human beings around her. She's sure of it. She likes guacamole and cigarettes and steak. She knows how to use a phone. She even remembers what clothes are for. After all, she was a normal American herself, once. That was a long time ago, of course—before the time she calls “adoption day,” when she and a dozen other children found themselves being raised by a man they learned to call Father. Father could do strange things. He could call light from darkness. Sometimes he raised the dead. And when he was disobeyed, the consequences were terrible. In the years since Father took her in, Carolyn hasn't gotten out much. Instead, she and her adopted siblings have been raised according to Father's ancient Pelapi customs. They've studied the books in his library and learned some of the secrets behind his equally ancient power. Sometimes, they've wondered if their cruel tutor might secretly be God. Now, Father is missing. And if God truly is dead, the only thing that matters is who will inherit his library—and with it, power over all of creation. As Carolyn gathers the tools she needs for the battle to come, fierce competitors for this prize align against her. But Carolyn can win. She's sure of it. What she doesn't realize is that her victory may come at an unacceptable price—because in becoming a God, she's forgotten a great deal about being human.

Burger Anikó - Isten ​szajhája / Lilith: az Örök Nő
Hogyan ​jelenik meg a nőiség a Teremtés kezdetétől, égi szimbólumokban és regékben? Hol a helye az Örök Nőnek a teremtett világban Istenhez, Emberhez, Luciferhez képest? Hogyan siklanak be életünkbe a női létezéssel kapcsolatos ferdítések, hazugságok? Hogyan vezet félre minket a "hagyományos" asszonykép? Hogyan bukkanhatunk rá a nőiség ősi, titkos kulcsaira? Hogyan gyógyítja a nő önmagát és környezetét? Miért a saját életünk az első? Kicsoda és mire való a kurtizán? Hogyan működhet a szexualitás önismereti útként? A fenti kérdések mentén olyan világ tárul fel a könyvben, ahol a női princípum tisztaságát nem árnyékolja az irigy félelem babonasága. Mert fontos, hogy nőként tisztában legyünk felelősségünkkel, lehetőségeinkkel és eszköztárunkkal.

Elvira anya - Az ​ölelés
Rita ​Agnese Petrozzi, akit sokan csak Elvira anyaként vagy a „drogosok nővéreként” ismernek tizenkilenc évesen lépett be a Szeretet Nővéreinek kolostorába. Az 1970-es évek közepén erős késztetést érzett arra, hogy életét a magukra hagyott, a család melegét nélkülöző fiataloknak szentelje. 1983-ban alapította meg a Cenacolo Közösséget, amely nemcsak szociális vagy jótékonysági intézmény, hanem elsősorban a hit megélésének helye, ahol Isten irgalmas szeretete révén valóságos újjászületések és „feltámadások” történnek. Ez az első alkalom, hogy Elvira anya elmeséli rendkívüli élettörténetét: hivatását, a fiatalok érkezését, sajátos pedagógiájának kialakulását, a Cenacolo Közösség alapértékeit és fejlődését.

Révész Szilvia - Hamu ​helyett fejdísz
Életünk ​sokféle nehézsége mögött gyakran olyan hazugságok állnak, amelyek beépültek a gondolkodásunkba, az énképünkbe, a kapcsolatainkba, a döntéseinkbe, és amelyekről többnyire nem is tudunk, annyira a részünkké váltak. A hazugságaink megnyomorítanak bennünket, az igazság azonban szabaddá tesz. Ha készek vagyunk elengedni a múltunk hamuját - azokat a fájdalmakat, sebeket, amelyek elszívják életerőnket, és ellopják örömünket -, akkor elnyerhetjük a fejdíszt, vagyis azt a jövőt, melyet Istenünk nekünk álmodott. Révész Szilvia új könyvében lelkigondozói tapasztalatait felhasználva abban kíván segítséget nyújtani, hogy miként élhetünk boldogabban, kiegyensúlyozottabban - a minket megkeserítő múlttól szabadon.

Christian A. Schwarz - A ​Gyülekezet természetes fejlődése
...olyan ​elvek alapján, melyeket Isten maga helyezett teremtett világába.

Dr. Cselényi István Gábor - Isten ​anyai arca
Ebben ​a könyvben a szerző komoly áttekintést ad az elmúlt több, mint 2000 év filozófiai, teológiai irányzataiból, különös tekintettel a Szentháromságra, és arra, vajon abban fellelhetők-e női, anyai vonások. Mindezt az Ó- és Újszövetségi Szentírásra, illetve ősatyák, egyházbölcseleti személyek, nagy szentek véleményére alapozza. Jól kirajzolódik benne a Szentlélek személyisége megfogalmazásának váltakozása az egyháztörténeti korok szerint. Olvasmányos nyelvezettel, de tudományos mélységeket is megjárva mutatja be a több pólusú létezést Isten szintjén is. A szerző a Szentlélek anyai tulajdonságainak sokoldalú kifejtésével új megközelítési módot kínál fel, de leszögezi azt is, hogy a Szentlélek ezerarcú, illetve azt, hogy a Szentháromság mindhárom személyében a férfi és női tulajdonságok megvannak, csak más-más arányban. Ez a tanulmány csupán gondolatébresztő akar lenni.

G. R. S. Mead - Corpus ​Hermeticum - Hermész Triszmegisztosz
A ​hermetikus művészet egyszerre vallás, filozófia és természettudomány. Mint vallás, ez az ősi mágusok és minden korszak beavatottjának vallása, mint filozófia, alapjai megtalálhatóak az alexandriai iskola és Püthagorasz elméleteiben, mint tudomány, módszereit Paracelsustól, Nicholas Flameltől és Raimundus Lullustól kell megtanulni. A tudomány csak azok számára valóságos, akik a filozófiát és a vallást egyaránt elismerik és megértik, és az előrelépésben egyedül az adeptus lesz sikeres, aki elérte az akarat egyeduralmát és így az elemi világ fejedelmévé válik. A Corpus Hermeticum az alábbiakat írja az emberi élet értelméről: Az ember kötelessége, hogy lelkét értelmével irányítsa, s ezáltal az isteni dolgok szemlélete arra vezetheti őt, hogy csak kevés figyelmet szenteljen halandó részének, melyet az alsóbb világ megőrzése érdekében csatoltak hozzá. Abból a célból, hogy az ember tökéletes legyen mindkét része tekintetében. Hermész, nem tudni hogyan, de az egész igazságot felfedte.

David Gregory - Vacsora ​egy tökéletes idegennel
Miről ​beszélgetne Ön vacsora közben Jézussal? Ezzel a kérdéssel szembesül Nick Cominsky, a cinikus, de sikeres üzletember, amikor elfogad egy elegáns étterembe szóló meghívást a Názáreti Jézussal elköltendő vacsorára. Biztos abban, hogy munkatársai akarják felültetni, leleplezésre készül. Asztaltársa megérti a gyanakvást, de azt javasolja, hogy folytassák a vacsorát mégis úgy, mintha ő tényleg Jézus lenne. A remek vacsora közben lebilincselő beszélgetés alakul ki, amely egyebek között kiterjed családi ügyekre, világvallásokra, halál utáni életre. Nick ráébred saját szunnyadó vágyaira, lelki és szellemi bizonytalanságaira, Isten iránt érzett neheztelésére - és egyre kevésbé csodálkozik azon, hogy a lelke mélyéből feltörő kérdésekre a vele szemben ülő férfi válaszokat tud adni.

Mihályfi Ákos - A ​túlvilág
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Regős István Attila - Prométheusz
Prométheusz. ​Isten. Hős. Lázadó, akinek személyes tragédiája egyúttal az emberiség legnagyobb dicsősége. Ellopta a tüzet az istenektől és megosztotta az emberekkel, egyenrangúvá téve őket a halhatatlanokkal. De mint minden mártírnak, Prométheusznak is nagy árat kell fizetnie nagylelkűségéért. Száműzve az Olümposzról egy sziklához láncolva kell szenvednie, míg egy sas minden nap a májából lakmározik. A Homo Sapiens című epikus művével széles körű kritikai elismerést arató Regös István Attila hatodik kötetében ezúttal két drámában fűzi tovább Aiszkhülosz Leláncolt Prométheusz című klasszikusának cselekményét. A Szenvedő Prométheusz és a Megszabadított Prométheusz méltó beteljesedései az antik műnek, veretes nyelvezetük, pazar dialógusaik színvonala nem marad el Aiszkhüloszétól, sőt, megkockáztatjuk, helyenként felül is múlják azt.

Fritjof Capra - David Steindl-Rast - Thomas Matus - Belonging ​to the Universe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barry Webb - Ézsaiás ​könyve
"Ennek ​a könyvnek a megírása felejthetetlen utazás volt. Felemelkedtem a mennybe, láttam Isten dicsőségét, és azóta más szemmel tekintek erre a világra" - vallja a szerző, és erre az utazásra hívja az olvasót is, hogy Ézsaiás könyvének tanulmányozása során megismerjük Isten nagyszerű terveit ezzel a világgal. (2001)

Németh Norbert - Hol ​találod Istent?
„A ​Nyugat-magyarországi Egyetemen megtartott nyilvános előadássorozataimat adom közre ebben a kötetben, ami lehetőséget ad a hit felnőtt átgondolására és az abból fakadó keresztény küldetés mélyebb megismerésére. Olyan témák szólaltak meg az egyetemi előadótermekben, amelyek engem is foglalkoztatnak, így remélem, az Olvasó számára is hasznos lehet. A könyv három előadássorozat anyagát tartalmazza: Krisztusról, az egyházról és a liturgiáról. Jézus Krisztus személye és műve köti össze a három részt, hiszen Krisztus ma is az általa elindított és a Szentlélektől kísért egyházban él tovább. Az egyház nemcsak Jézus műve, hanem Jézus egyik jelenléti módja itt a földön. Az egyház pedig a liturgián keresztül nyilvánul meg a legbeszédesebb és a teljes embert megérintő módon. Az egyház a megtestesülés folytatása. Isten Jézus Krisztusban nemcsak vándorlásunk társa lett, hanem arra hív szentül, hogy mi is legyünk az ő társai terveink megvalósításában, ezért az Isten találkozóra hív a liturgiában, ahol feladatot is szán nekünk. Ezekből a találkozásokból él a kereszténység. Az igazi gondolatmenet tulajdonképpen nem magában a könyvben halad tovább, hanem az olvasóban azzal, hogy belevonódik a sorokba, azzal, hogy megért és felismer valamit és Valakit, azzal, hogy „lángoló szívvel” egyben látja a három témát, a feltámadt Krisztust, aki a kenyértörésben, az egyházban ma is felismerhető.” (Németh Norbert) Németh Norbert 1976-ban született, római katolikus pap. Jelenleg egyetemi lelkészként és dogmatika tanárként végzi szolgálatát a Szombathelyi Egyházmegyében. Filozófiai és teológiai tanulmányait Budapesten, majd Rómában végezte. 2000-ben diplomát, 2002-ben teológiai licenciátust szerzett Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán, majd 2008 és 2011 között a római Gergely Egyetemen (Pontifica Universitá Gregoriana) dogmatikus teológiából PhD-kurzust végzett. 2011-ben Rómában védte meg és publikálta a kereszténység és a pogány misztériumvallások kapcsolatát vizsgáló PhD-disszertációját. 2012 óta a szombathelyi II. János Pál Katolikus Szakkollégium igazgatója.

Thorday Attila - Az ​istenismeret dinamikája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Christian A. Schwarz - A ​Lélek ajándékainak 3 színe
Hogyan ​ismerhetjük fel, hogy istentől milyen ajándékokat, adományokat, képességeket kaptunk? Mit jelent Krisztus testének tagjaként a gyakorlatban használni azokat, és teret engedni életünkben azoknak a lehetőségeknek, amelyekkel Isten megajándékozott bennünket? És milyen kézzelfogható változásokra számíthatunk ennek eredményeképpen? A szerző a Lélek személyre szabott ajándékainak felfedezésére és kibontakoztatására invitálja olvasóit, melyek önmagunk, kapcsolataink és közösségünk fejlődésének is fontos eszközei lehetnek. A _Lélek ajándékainak 3 színe_ sorozat első kötete, melyet _A szeretet 3 színe_ , _A lelkiség 3 színe_ , _A vezetés 3 színe_ ,valamint _A közösség 3 színe_ követ majd. Christian A. Schwarz Németországban élő evangélikus teológus, a Természetes Közösségfejlődés Intézetének (The Institute for Natural Church Development) alapítója és elnöke. A kilencvenes évektől kezdődően máig 86 ország több mint 70 ezer közösségét vizsgálta meg. Kutatásának eredményei a "3 szín"-könyvek, valamint az _NCD Állapotfelmérés_, amely az NCD magyarországi Nemzeti Partnerén keresztül érhető el. Írásait több mint 40 nyelvre fordították le.

Carlo Maria Martini - Keresztény ​élethivatások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csejtei Dezső - A ​spanyol egzisztencializmus története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók