Ajax-loader

'Isten' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Dr. Gyökössy Endre - Életet ​adó örömhír
Bátran ​mondhatjuk, hogy a kedves Olvasó Gyökössy Endre egyik főművét tartja a kezében. Bandi bácsi 64 fejezetben elmélkedi végig János evangéliumát, rengeteg, életből vett példával illusztrálva mondanivalóját. Minden fejezetnek fontos kérdése, hogy számunkra, mai tanítványok számára mi az üzenete az adott szentírási résznek. Emellett minden fontos részletet kortörténeti adalékokkal világít meg, így igazán megértjük az "érthetetlen" részeket is. És természetesen nem maradnak el a lélektani részek sem, hiszen az ember örök, nemigen változunk, csak a "történelmi díszletek". Órák jönnek és órák mennek, telik-múlik az idő; vajon meg tudjuk-e ragadni benne azokat az alkalmakat, amelyeket Isten készített a számunkra? Ez csak azok számára lehetséges, akik lényükkel rá vannak hangolódva Istenre, Isten Igéjére, akik fogják az "adást". Egyszer világosan el kell döntenünk, miért hallgatjuk az Ő Igéjét; azért, hogy csupán többet tudjak Róla, vagy azért is, sőt lesősorban azért, hogy jobban tudjam követni Őt?! A bővelkedő élet egyszerre két dolgot jelent: akinek Jézusa van, mindene van; akinek Jézusa van, annak mindig elég az, amije van, mégpedig úgy elég, hogy másnak is jut belőle.

Don Bosco - ... ​und die Spatzen pfeifen lassen
Johannes ​Bosco (1815-1888): Dieser große Pädagoge und Seelsorger widmete sein Leben der Erziehung der Jugend. Die sehr konkreten und praktischen Gedanken Don Boscos sind gerade heute wieder modern und aktuell. Die ausgewählten Texte geben Zeugnis von seinem außergewöhnlichen pädagogischen Einfühlungsvermögen und seiner spürbar gelebten Liebe zu "seinen" Jugendlichen. Don Boscos Wirken war getragen von einem unerschütterlichen Gottvertrauen und einer damit verbundenen frohen Gelassenheit, die er in den berühmten Worten zusammen-faßte: "FRÖHLISCH SEIN, GUTES TUN UND DIE SPATZEN PFEIFEN LASSEN." Der von ihm gegründete Orden der Salesianer Don Boscos (SDB) ist heute die weltweit drittgrößte Ordensgemeinschaft. 1988 wird der 100. Todestag des Heiligen gefeiert. Mit ausgewählten Farb- und Schwarzweißbildern.

K. T. Zelenay - 2038 ​- Jézus második élete
Egy ​könyv, amelyet (nem csak) a fantázia szült, tabukat döntöget, és milliókat érdekelhet, hiszen... - A 2038 harmadik kötete a keresztre feszítés másnapján, Jézus és Mária Magdolna beszélgetésével indul, hitvesi ágyukban… - Egy regény, amelyben egyszerre hull le a lepel a korai kereszténység titkairól, a középkor nagy polihisztoráról, a legnagyobb magyar királyról, a Fekete Madonnáról, a Corvina ládáról és a jelenkor világáról - A 2038 trilógiazáró Jézus eltitkolt életéből megismerteti ikertestvérét, feleségét, három gyermekét, származásának legendáját - Egy regény, amelyben szándékoltan keveredik a valóság és a fikció, a határok sejtését a közönségre bízva - A 2038 "rendet tesz" a pártus, szkíta, hun és magyar "vérvonal" kérdéskörében, persze a szárnyat adó, angyali fantáziával is élve - Egy regény, amely tabukat döntögetve, évezredeken és földrészeken át - időutazóvá varázsolva - vezeti olvasóját az ókortól a középkoron át napjainkig, mely kalandban társa a Szent Korona és a Szent Lepel lesz - Egy regény, amelyben a Szent Koronáért és Szent Lepelért harcol a jó és a rossz oldal - A 2038-ban megismerhetjük Szent Márton, Attila, II. Szilveszter, I. István király, Saint Germain gróf titkos szerepét a Szent Korona és a Szent Lepel életében - K. T. Zelenay harmadik könyvéből megtudhatjuk, mire szövetkezett Leonardo da Vinci Hunyadi Mátyással és Bakócz Tamással - Egy regény, amelyből kiderül, milyen súlyos, akár az egész világot megrengethető titkokat rejthet Róma, Barcelona, Montserrat, Firenze, Esztergom és persze a magyar főváros, Budapest - A 2038-ban felbukkan Lucifer, egy titkos vatikáni szekta, megannyi valós és kitalált történelmi személyiség, és persze maga K. T. Zelenay is - Egy regény, amelyben a regnáló katolikus egyházfőt is elrabolják, a tettesek személye és tettei is elképesztik majd az olvasót - A 2038 könyveket már húszezren követik a Facebookon, és sok tízezernyi olvasója várta a harmadik kötetet - Több mint könyv: szembesíti közönségét Isten létének megdönthetetlen bizonyítékával A legvégére pedig kiderül, hogy mi is pontosan az a 2038...

Neale Donald Walsch - Beszélgetések ​Istennel IV.
2016. ​augusztus 2-án éjjel Neale Donald Walsch egy új és teljesen váratlan párbeszéd kellős közepén találta magát Istennel, amelynek során egyszeriben két kérdés merült fel: - Az emberi fajnak valóban felkínálták segítségüket egy Másik Dimenzióból származó Magasan Fejlett Lények? - Az emberek tényleg úgy mozdíthatják előre saját egyéni fejlődésüket, ha felvállalják azt a közös küldetést, amelyben segítséget nyújtunk bolygónknak az előttünk álló kritikus időben? Mint a szerző megtudta, mindkét kérdésre "igen" a válasz! Amennyiben az emberi faj képes elsajátítani néhányat ama páratlan módszer közül, amelyeket e Magasan Fejlett Lények alkalmaznak az életben, lehetősége nyílik, hogy egy összehasonlíthatatlanul pozitívabb mederbe terelje a világtörténelem folyását. Ez az új kötet, amely ott veszi fel a fonalat, ahol a Beszélgetések Istennel sorozat 3. könyve végződött, teljes egészében beszámol a szerző legutóbbi párbeszédéről, meghökkentő kérést intéz minden Olvasóhoz, hogy járuljon hozzá emberi fajunk feleszméléséhez, és egyben lélegzetelállító kinyilatkoztatásokat tár elénk, amelyek hihetetlen mértékben kitágítják a személyes és kollektív jövőnkről alkotott képünket. Eme isteni párbeszédnek pontosan ez volt a célja! Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik belátják, hogy sem az Életük, sem világuk nem olyan csodálatos, amilyen lehetne, ám tisztában vannak vele, hogy igenis képesek vagyunk elérni ezt az eszményi állapotot - ha kellőképpen elhatározzuk magunkat. A szerzőről NEALE DONALD WALSCH a Beszélgetések Istennel könyvsorozat szerzője, amely az Istenséggel folytatott párbeszédek élményéből fakad. A szerző Oregon államban él feleségével, Em Claire amerikai költőnővel, és a következő címen érhető el: cwgconnect.com.

Paul Poupard - A ​katolikus hit
Paul ​Poupard bíboros könyve, _A katolikus hit_, Török József professzor fordításában már évekkel ezelőtt megjelent a Szent István Társulatnál. Mivel a mű eredetije a francia nyelven olvasó egyetemi társadalomnak szóló világhírű sorozatban, a _Que sais-je_-ben látott napvilágot, szinte önként adódott a gondolat, hogy ennek a műnek az új kiadásával kezdjük a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kulturális sorozatát, a _Pázmány Könyvek_-et. Célunk az emberi tudás és kultúra különböző területeiről katolikus szellemben írt, rövid művek közzététele, mely minden érdeklődőnek lehetővé teszi, hogy belekapcsolódjék hitünk és az emberi kultúra nagy párbeszédébe. ___ Ennek a párbeszédnek a felelős folytatása megkívánja, hogy először saját azonosságunkkal, hitünk lényegével legyünk tisztában. Ezt teszi lehetővé a jelen kötet. ___ Különös megtiszteltetés számunkra, hogy a kötet bíboros szerzőjét, a Kultúra Pápai Tanácsának elnökét, a párizsi Institut Catholique volt rektorát mostantól kezdve Egyetemünk díszdoktorai között tudhatjuk. ___ Adja Isten, hogy ezzel a kötettel és a sorozat későbbi publikációival valóban a hit és a kultúra párbeszédét szolgálhassuk. ___ Erdő Péter püspök a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora

Nancy Leigh DeMoss - Séta ​Istennel
E ​könyv harmincnapos utazásra hív bennünket, s benne harminc zsoltár felfedezésére. „A zsoltárok elengedhetetlen szerepet játszottak saját lelki utamon – vallja a szerző. − Olvasásuk, tanulmányozásuk, memorizálásuk rengeteget tanított nekem Istenről. A zsoltárírók imádságai bátorítottak abban, hogy merjem magam is kifejezni Istennek szívem legmélyebb félelmeit, kérdéseit vagy éppen elkeseredésemet. De vezettek a magasztalásban és a hálaadásban is, és különleges volt tapasztalnom, ahogy az ószövetségi igék Jézus Krisztushoz vontak közelebb. Évek óta tanulmányozom a zsoltárokat, s még mindig újabb és újabb kincsekre találok bennük, amelyek felett korábban átsiklottam.” A könyv célja, hogy szomjúságot gerjesszen olvasójában Isten szavára, és megízleltesse vele azt az "élő vizet", amely magából Istenből fakad, és amely kimondhatatlan szabadságot és örömöt hoz az életünkbe. Ezért olyan kiváltság az Istennel töltött minőségi idő. A könyv egyéni és csoportos bibliatanulmányozás céljából is használható.

Szárovi Szent Szerafim - A ​Szentlélek megszerzése
Hogy ​mi a célja a keresztény életnek? A választ Motovilov gyermekkorától fogva hiába kereste, mígnem egyszer a ki nem alvó keresése Szárovi Szent Szerafim remetelakjához vezette...

Palamasz Szent Gergely - A ​szentül élő hészüchaszták védelmében
Palamasz ​Szent Gergely (1296-1357), a későbizánci kor legjelentősebb teológusa. A jelen kötetben található A szentül élő hészüchaszták védelmében írt értekezés-gyűjteménye pontos képet nyújt arról a vitáról, amelyet Kalábriai Barlaámmal folytatott az Isten megismerésének és megtapasztalásának lehetőségéről. Milyen szerepet játszik ebben a világi műveltség? Hogyan tapasztalható meg az imában Isten? Milyen az a fény, amely a Tábor-hegyén Krisztusból sugárzott az apostolokra? A lendületes vitairat egyik része, amely az imával foglalkozik, bekerült a híres Filokália-gyűjteménybe is.

Lizzie Ribbons - Az ​első Bibliám
Ez ​a gyönyörű képes Biblia különleges ajándék a gyermek születésére, keresztelőjére vagy más ünnepi alkalomra. Helye van benne fényképnek, családfának és fejlődési naplónak is. Több mint hatvan ó- és újszövetségi történet, gyermekimák és igeversek ismertetik meg Istent és az ő szeretetét a kicsivel, és válhatnak később saját olvasmányaivá.

Erwin W. Lutzer - ... ​és hol volt Isten?
Hol ​volt Isten, amikor a cunami hatalmas, fenyegető hulláma kitört az Indiai-óceánból, és majdnem 250.000 mit sem sejtő embert elpusztított? És hol volt ekkor, a hol volt akkor? Nem akart közbeavatkozni, vagy nem tudott? - ilyen és hasonló kérdésekkel élnek emberek milliói, akik nehezen tudnak hinni egy mindentudó, mindenható, szerető és jóságos Istenben ilyen katasztrófák és veszteségek láttán. A szerző szembenézett ezzel az összetett problémával, és olyan válaszokat talált, amelyek segítségünkre lehetnek. Akkor találunk választ az életnek ezekre a nagyon nehéz kérdéseire, ha megismerjük Isten valóságos arcát és lényét...

Fernand Braün - A ​pénz és Isten
Isten ​és a pénz! Isten vagy a pénz, mondhatnánk inkább, Jézus mondására gondolva: "Senki sem szolgálhat két úrnak!" Igazából, ha a pénz nem is feltétlenül rossz önmagában, helytelen használata miatt időnként bálvány, "úr" lesz. Arról van szó, hogy a vagyont a lemondás és a nagylelkűség szellemében kell használni. A keresztény gyakorlat tehát olyan lelkiséget, mentalitást jelent, ami az egyre anyagiasabb világgal szöges ellentétben áll. ___ Fernand Braün világos és megdöbbentő módon tárja elénk, hogy a Biblia és az Egyház mit tanít erről a kérdésről. Mindnyájunk számára szilárd táplálékot jelentenek ezek a sorok a Krisztust követő mindennapjainkhoz. Fernand Braün ezredes 1983-ban vonult nyugállományba a kanadai hadseregtől. Kanadában, a "Jézus összegyűjti népét" nevű új közösség körében szolgál tanúságtételével és prédikációival.

Dr. Henry Cloud - Dr. John Townsend - What ​to Do When You Don't Know What to Do
In ​this best-selling, award-winning book, Drs. Cloud and Townsend introduce eight persuasive principles that demonstrate how God enters both the heart-breaking situation and the life looking for more. Life is difficult. Life for every person on earth is a challenging journey - with or without God. Those who invite God to join them on this adventure believe that when bad things happen they can trust God to be present and work on their behalf. But just exactly how does He go about the business of helping us when we don't know what to do? Henry Cloud and John Townsend believe God has given us instructions on how He makes a way for us when we call on Him. If you follow God's eight principles in this book, you can thrive relationally, emotionally, and spiritually. As clinical psychologists, the authors deal daily with real people facing real problems, so this book is not just psychological or biblical theory. It is a life system that captures God's wisdom for coping with our most difficult problems.

Kroeker Jakab - Világhatalom ​és Isten országa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Avilai Szent Teréz - A ​belső várkastély
Jelen ​kötet az elmúlt kétezer év keresztény irodalmának egyik legfontosabb műve. Avilai Szent Teréznek adatott meg az a különleges kegyelem, hogy ebben a művében összefoglalást adjon a keresztény misztika teljességéről. „Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem” – írja Szent Pál. S erre nemcsak a misztikusokat hívja meg Isten, hanem mindenkit. A kegyelmet mindenkinek megadja, ezt a belső átalakulást mindenkiben véghezviszi – aki átadja Neki az életét. A misztikusok csak abban különböznek a többiektől, hogy ők ezt a folyamatot belsőleg is meg tudják tapasztalni, és ha még arra is kegyelmet kapnak, be is tudnak róla számolni. Avilai Szent Teréz mindent megkapott.

Scott Hawkins - The ​Library at Mount Char
Neil ​Gaiman meets Joe Hill in this astonishingly original, terrifying, and darkly funny contemporary fantasy. Carolyn's not so different from the other human beings around her. She's sure of it. She likes guacamole and cigarettes and steak. She knows how to use a phone. She even remembers what clothes are for. After all, she was a normal American herself, once. That was a long time ago, of course—before the time she calls “adoption day,” when she and a dozen other children found themselves being raised by a man they learned to call Father. Father could do strange things. He could call light from darkness. Sometimes he raised the dead. And when he was disobeyed, the consequences were terrible. In the years since Father took her in, Carolyn hasn't gotten out much. Instead, she and her adopted siblings have been raised according to Father's ancient Pelapi customs. They've studied the books in his library and learned some of the secrets behind his equally ancient power. Sometimes, they've wondered if their cruel tutor might secretly be God. Now, Father is missing. And if God truly is dead, the only thing that matters is who will inherit his library—and with it, power over all of creation. As Carolyn gathers the tools she needs for the battle to come, fierce competitors for this prize align against her. But Carolyn can win. She's sure of it. What she doesn't realize is that her victory may come at an unacceptable price—because in becoming a God, she's forgotten a great deal about being human.

Burger Anikó - Isten ​szajhája / Lilith: az Örök Nő
Hogyan ​jelenik meg a nőiség a Teremtés kezdetétől, égi szimbólumokban és regékben? Hol a helye az Örök Nőnek a teremtett világban Istenhez, Emberhez, Luciferhez képest? Hogyan siklanak be életünkbe a női létezéssel kapcsolatos ferdítések, hazugságok? Hogyan vezet félre minket a "hagyományos" asszonykép? Hogyan bukkanhatunk rá a nőiség ősi, titkos kulcsaira? Hogyan gyógyítja a nő önmagát és környezetét? Miért a saját életünk az első? Kicsoda és mire való a kurtizán? Hogyan működhet a szexualitás önismereti útként? A fenti kérdések mentén olyan világ tárul fel a könyvben, ahol a női princípum tisztaságát nem árnyékolja az irigy félelem babonasága. Mert fontos, hogy nőként tisztában legyünk felelősségünkkel, lehetőségeinkkel és eszköztárunkkal.

Póli Róbert - Csillaglélek
Első ​önálló kötetem a Csillaglélek. 144 versemet tartalmazza, a kezdetektől (amikor alig múltam 13), a legfrisebbekig. Egy utazás, a születéstől a felnövésen és felnőtt életen át az elmúlásig, és azon túl, szerelemmel, erotikával fűszerezve. A könyvbe bele is lehet lapozni lentebb, vagy a honlapomon is van egy lapozható változat. A kötet 12 fekete-fehér illusztrációt tartalmaz, amiket részben a lányaim készítettek.

Elvira anya - Az ​ölelés
Rita ​Agnese Petrozzi, akit sokan csak Elvira anyaként vagy a „drogosok nővéreként” ismernek tizenkilenc évesen lépett be a Szeretet Nővéreinek kolostorába. Az 1970-es évek közepén erős késztetést érzett arra, hogy életét a magukra hagyott, a család melegét nélkülöző fiataloknak szentelje. 1983-ban alapította meg a Cenacolo Közösséget, amely nemcsak szociális vagy jótékonysági intézmény, hanem elsősorban a hit megélésének helye, ahol Isten irgalmas szeretete révén valóságos újjászületések és „feltámadások” történnek. Ez az első alkalom, hogy Elvira anya elmeséli rendkívüli élettörténetét: hivatását, a fiatalok érkezését, sajátos pedagógiájának kialakulását, a Cenacolo Közösség alapértékeit és fejlődését.

Christian A. Schwarz - A ​Gyülekezet természetes fejlődése
...olyan ​elvek alapján, melyeket Isten maga helyezett teremtett világába.

G. R. S. Mead - Corpus ​Hermeticum - Hermész Triszmegisztosz
A ​hermetikus művészet egyszerre vallás, filozófia és természettudomány. Mint vallás, ez az ősi mágusok és minden korszak beavatottjának vallása, mint filozófia, alapjai megtalálhatóak az alexandriai iskola és Püthagorasz elméleteiben, mint tudomány, módszereit Paracelsustól, Nicholas Flameltől és Raimundus Lullustól kell megtanulni. A tudomány csak azok számára valóságos, akik a filozófiát és a vallást egyaránt elismerik és megértik, és az előrelépésben egyedül az adeptus lesz sikeres, aki elérte az akarat egyeduralmát és így az elemi világ fejedelmévé válik. A Corpus Hermeticum az alábbiakat írja az emberi élet értelméről: Az ember kötelessége, hogy lelkét értelmével irányítsa, s ezáltal az isteni dolgok szemlélete arra vezetheti őt, hogy csak kevés figyelmet szenteljen halandó részének, melyet az alsóbb világ megőrzése érdekében csatoltak hozzá. Abból a célból, hogy az ember tökéletes legyen mindkét része tekintetében. Hermész, nem tudni hogyan, de az egész igazságot felfedte.

David Gregory - Vacsora ​egy tökéletes idegennel
Miről ​beszélgetne Ön vacsora közben Jézussal? Ezzel a kérdéssel szembesül Nick Cominsky, a cinikus, de sikeres üzletember, amikor elfogad egy elegáns étterembe szóló meghívást a Názáreti Jézussal elköltendő vacsorára. Biztos abban, hogy munkatársai akarják felültetni, leleplezésre készül. Asztaltársa megérti a gyanakvást, de azt javasolja, hogy folytassák a vacsorát mégis úgy, mintha ő tényleg Jézus lenne. A remek vacsora közben lebilincselő beszélgetés alakul ki, amely egyebek között kiterjed családi ügyekre, világvallásokra, halál utáni életre. Nick ráébred saját szunnyadó vágyaira, lelki és szellemi bizonytalanságaira, Isten iránt érzett neheztelésére - és egyre kevésbé csodálkozik azon, hogy a lelke mélyéből feltörő kérdésekre a vele szemben ülő férfi válaszokat tud adni.

Wilhelm Busch - Patricia M. St. John - Isten ​megkísértett szolgái / Isten lelkigondozásában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mihályfi Ákos - A ​túlvilág
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Regős István Attila - Prométheusz
Prométheusz. ​Isten. Hős. Lázadó, akinek személyes tragédiája egyúttal az emberiség legnagyobb dicsősége. Ellopta a tüzet az istenektől és megosztotta az emberekkel, egyenrangúvá téve őket a halhatatlanokkal. De mint minden mártírnak, Prométheusznak is nagy árat kell fizetnie nagylelkűségéért. Száműzve az Olümposzról egy sziklához láncolva kell szenvednie, míg egy sas minden nap a májából lakmározik. A Homo Sapiens című epikus művével széles körű kritikai elismerést arató Regös István Attila hatodik kötetében ezúttal két drámában fűzi tovább Aiszkhülosz Leláncolt Prométheusz című klasszikusának cselekményét. A Szenvedő Prométheusz és a Megszabadított Prométheusz méltó beteljesedései az antik műnek, veretes nyelvezetük, pazar dialógusaik színvonala nem marad el Aiszkhüloszétól, sőt, megkockáztatjuk, helyenként felül is múlják azt.

Fritjof Capra - David Steindl-Rast - Thomas Matus - Belonging ​to the Universe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Anselm Grün - Teljes ​élet cölibátusban
A ​házasságról való lemondás nem elszigeteltséghez vezet, hanem egy mély összefonódáshoz minden emberrel és az egész teremtéssel. Anselm Grün (1945) münsterschwarzachi bencés szerzetes, spirituális tanácsadó, lelkigyakorlatok vezetője. Az álmok, a böjt és a szemlélődés mélylélektanának szakértője.

Barry Webb - Ézsaiás ​könyve
"Ennek ​a könyvnek a megírása felejthetetlen utazás volt. Felemelkedtem a mennybe, láttam Isten dicsőségét, és azóta más szemmel tekintek erre a világra" - vallja a szerző, és erre az utazásra hívja az olvasót is, hogy Ézsaiás könyvének tanulmányozása során megismerjük Isten nagyszerű terveit ezzel a világgal. (2001)

Németh Norbert - Hol ​találod Istent?
„A ​Nyugat-magyarországi Egyetemen megtartott nyilvános előadássorozataimat adom közre ebben a kötetben, ami lehetőséget ad a hit felnőtt átgondolására és az abból fakadó keresztény küldetés mélyebb megismerésére. Olyan témák szólaltak meg az egyetemi előadótermekben, amelyek engem is foglalkoztatnak, így remélem, az Olvasó számára is hasznos lehet. A könyv három előadássorozat anyagát tartalmazza: Krisztusról, az egyházról és a liturgiáról. Jézus Krisztus személye és műve köti össze a három részt, hiszen Krisztus ma is az általa elindított és a Szentlélektől kísért egyházban él tovább. Az egyház nemcsak Jézus műve, hanem Jézus egyik jelenléti módja itt a földön. Az egyház pedig a liturgián keresztül nyilvánul meg a legbeszédesebb és a teljes embert megérintő módon. Az egyház a megtestesülés folytatása. Isten Jézus Krisztusban nemcsak vándorlásunk társa lett, hanem arra hív szentül, hogy mi is legyünk az ő társai terveink megvalósításában, ezért az Isten találkozóra hív a liturgiában, ahol feladatot is szán nekünk. Ezekből a találkozásokból él a kereszténység. Az igazi gondolatmenet tulajdonképpen nem magában a könyvben halad tovább, hanem az olvasóban azzal, hogy belevonódik a sorokba, azzal, hogy megért és felismer valamit és Valakit, azzal, hogy „lángoló szívvel” egyben látja a három témát, a feltámadt Krisztust, aki a kenyértörésben, az egyházban ma is felismerhető.” (Németh Norbert) Németh Norbert 1976-ban született, római katolikus pap. Jelenleg egyetemi lelkészként és dogmatika tanárként végzi szolgálatát a Szombathelyi Egyházmegyében. Filozófiai és teológiai tanulmányait Budapesten, majd Rómában végezte. 2000-ben diplomát, 2002-ben teológiai licenciátust szerzett Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán, majd 2008 és 2011 között a római Gergely Egyetemen (Pontifica Universitá Gregoriana) dogmatikus teológiából PhD-kurzust végzett. 2011-ben Rómában védte meg és publikálta a kereszténység és a pogány misztériumvallások kapcsolatát vizsgáló PhD-disszertációját. 2012 óta a szombathelyi II. János Pál Katolikus Szakkollégium igazgatója.

Thorday Attila - Az ​istenismeret dinamikája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fedeles Tamás - "Isten ​nevében utazunk"
A ​keresztény zarándoklatok az utóbbi évtizedekben ismét virágkorukat élik, különösen az El Camino, a Santiago de Compostelába vezető út áll a figyelem középpontjában. Népszerűségüket jelzi, hogy számos írót – többek között a világszerte ismert Paulo Coelhot – és filmrendezőt ihletett meg a több hetes utazás varázsa. Útikönyvek, prospektusok, valamint a világháló felületei is részletes és szakszerű tanácsokkal segítik a jövőbeli zarándokokat, praktikus tanácsokkal szolgálnak nemcsak a kegyhelyekkel, hanem az előkészületekkel és a különböző útvonalakkal kapcsolatban is. Napjaink utazásai mellett azonban fokozott érdeklődés érhető tetten a jelenség középkori gyökereire és történetére vonatkozóan is. Ezért sem csodálkozhatunk azon, hogy a nyugat-európai könyvesboltok polcain kedvükre válogathatnak az olvasók, akik e témakör bizonyos aspektusairól kívánják ismereteiket bővíteni. Ezzel szemben a magyar nyelven hozzáférhető, modern szemléletű munkák száma sajnos elenyésző. Jelen kötet e hiátus enyhítésére tesz kísérletet, átfogó képet nyújtva a középkor évszázadainak vallásos indíttatású utazásairól. A legnépszerűbb kegyhelyek és a hozzájuk vezető útvonalak mellett bepillantást kínál a búcsújárás gyakorlati részleteibe is. Mely társadalmi rétegek tagjai vállalkoztak a távoli kegyhelyek meglátogatására? Milyen közlekedési eszközöket vettek igénybe? Mennyi időre volt szükség a középkorban ahhoz, hogy egy zarándok a Brit-szigetekről Rómába vagy Velencéből a Szentföldre jusson? A szerző ezekre és hasonló kérdésekre keres választ olvasmányos, korabeli ábrákkal, valamint térképekkel gazdagon illusztrált munkájában.

Carlo Maria Martini - Keresztény ​élethivatások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csejtei Dezső - A ​spanyol egzisztencializmus története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók