Ajax-loader

'Isten' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Sz. Kiss Mária - Reini
Mire ​szolgált különös neveltetése, hogyan lett Krisztus boldog követőjévé, és osztotta meg életét a svájci úrilány egy magyar lelkésszel? Szerelemről, életre szóló döntésről, bölcsők és koporsók melletti megállásról vall Reini, Ruck Reinhild, aki több mint ötvenöt évig volt odaadó társa Gyökössy Endrének, az ismert pasztorálpszichológusnak.

Covers_342126
0

Ismeretlen szerző - Tűz, ​Élő Forrás, Szeretet
Napjainkban, ​úgy mondhatni, újból a Szentlélek kivételes korának társai vagyunk. Újból fel akarják őt fedezni, úgy, ahogyan a Szentírás elénk tárja. Boldogságot ad, ha valaki az ő irányításának engedi át magát. Sokan csak őrá akarnak figyelni. A Szentléleknek az egész egyház életében döntő szerepe van, de elsősorban az evangelizáló munkában nyilatkozik meg. Nem ok nélkül kezdődik az evangelizáció a Szentlélek sugallatára pünkösd hajnalán. Úgy mondhatni: a Szentlélek az evangélium fő munkája. Ő indít az evangélium hirdetésére, és ő készíti fel bensőleg a szíveket, hogy befogadják az üdvösség szavát. ___ ___ ___ VI. Pál pápa ___ ___ _(Evangelii nuntiandi 75)_

II. János Pál pápa - Dominum ​et vivificantem
Az ​Eucharisztia ünneplését gyakran Szent Pál szavaival kezdjük: "A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal!" Ez a felszólítás ihlette II. János Pál pápát a három nagy enciklika megírására: Urunk Jézus Krisztus kegyelméről szól a _Redemptor hominis_, az Atyaisten szeretetéről a _Dives in misericordia_ és most a Szentlélekről a _Dominum et Vivifacantem._ A három együttesen mutatja meg a Szentháromság irántunk való irgalmas szeretetét. Ez a Szeretet jelen van köztünk, ez a Szeretet éltet minket, ez a Szeretet a Szentlélek. ___ Róla szól ez az írás. A fordító

Bolyki László - Milyen ​zenét szeret Isten?
E ​könyv a zene és a kereszténység hagyományosan feszültségektől terhelt kapcsolatát vizsgálja, a "valamikor" és a "ma" szakrális zenéjének tükrében. Hihetetlen izgalmas és érdekes anekdoták és apró történetek színesítik a könyv tartalmát. Néha a hasunkat fogjuk a nevetéstől, s néha könny szalad a szemünkbe, hogy mi keresztények mi mindenen tudnunk vitatkozni! A szerző szándéka, hogy a zene a dicséret és magasztalás eszköze, és ne a feszültségek állandó forrása legyen a keresztény egyházak és gyülekezetek életében.

Elisabeth Elliot - A ​Mindenható árnyékában - Győztesen a gyöngykapun át
Fiatal ​özvegy ül az ecuadori Tiwanu folyó partján, egy pálmalevéllel fedett kunyhóban. Mellette három és fél éves kislánya banánt süt a parázson apja gyilkosainak segítségével. Fél éves volt a kis Valerie,amikor Jim Elliot életét négy misszionárius társáéval együtt auka lándzsák kioltották. Jim felesége, Elisabeth, most néhány kilométerre a tragédia színterétől azok vendégszeretetét élvezi, akik megfosztották férjétől és gyermekét az apától. A hatalmas fordulat láttán kibuggyanó hitetlenkedő kérdésre: "Hogyan lehetséges ez?" - rendíthetetlen hittel feleli: "Csak Isten volt képes erre." Aztán tollat ragad sok barát segítségével összegyűjtött levelekkel naplójegyzetekkel hitelesítve megszületik Jim Elliot életének és nagy missziói álma megvalósulásának története: "A Mindenható árnyékában" és "Győztesen a gyöngykapun át". A két művet egy kötetben adja az olvasó kezébe a magyar kiadó. Isten eszközeivel csiszolt gyémánt ragyog felén a könyvből Jim Elliot jellemében, aki a tudományok színe-javán érlelődve élete drágakövét a Bárány koronájába, szolgálatra szánta. Így ragad magával mindenkit, aki nem akar konvencionális keresztyénséggel a rábízott kincset elfecsérlő, hűtlen lenni. A rövidre szabott élet beszédesen bizonyítja Jim Elliot naplóbejegyzését: „Nem bolond az, aki odaadja amit úgysem tarthat meg, hogy megnyerje azt, amit nem veszíthet el.”

José Saramago - Jézus ​Krisztus evangéliuma
A ​Názáreti Jézus életét fogalmazta újra a Nobel-díjas portugál író ebben a regényben. Saramago földi emberként állítja elénk Jézust, akinek sorsát két apa határozza meg. A mennyei Atya szellemi hatalmát, a vértanúhalál utáni dicsőség és világhír ígéretét hagyományozza rá, földi apja, József pedig a betlehemí gyermekgyilkosságban való felelősség súlyával terhelt és kereszthalállal beteljesedő sorsának gyötrelmeit. Jézus nem tud megbékélni József vétkével, ezért elhagyja a szülői házat, és hosszú éveket tölt egy titokzatos pásztorral és nyájával. Mikor elkóborolt bárányát keresve a pusztában találkozik Istennel, hazamegy, hogy elújságolja családjának, de még az anyja sem hisz neki, pedig ő az egyetlen, akinek sejtelme lehet Jézus fogantatásának rejtélyéről. A megkeseredett Jézus ezek után Mária Magdolnát választja társául, aki elkíséri őt az Isten által kijelölt úton, melynek során Jézus akarata ellenére válik Megváltóvá, mert felismeri, hogy nem menekülhet a mennyei Atya által rászabott végzettől, bár halála pillanatáig lázad ellene.

Philip Yancey - Csalódás ​Istenben
Három ​kérdés, amelyeket senki sem mond ki hangosan Isten igazságtalan? Isten hallgat? Isten elrejtőzött? Mi, emberek, néha végletekben gondolkodunk. Vagy dacosan hátat fordítunk Istennek, ha fájdalom ér, s többet hallani sem akarunk róla, vagy makacsul ragaszkodunk ahhoz, hogy Istenben nem lehet csalódni, az igazi hit minden problémát megold. De szembe kell néznünk a ténnyel: ez a Föld, ahol élünk, nem az igazságosság, a jólét és a béke birodalma, hanem tele van igazságtalansággal, nyomorúsággal és küszködéssel. De vajon Isten miért hagyja, hogy így legyen? Miért tűnik úgy, hogy elrejtőzik, amikor épp a legnagyobb szükségünk lenne rá? "Igen, Isten közbe tud lépni - írja a könyv -, de miért nem bizonyítja ezt gyakrabban? Miért korlátozza magát őszinte kételkedők között, akik szeretnének hinni, ha látnának valamilyen jelet? Miért engedi meg az igazságtalanság és a szenvedés elburjánzását a földön? Isten beavatkozásai miért csodák és miért nem tartoznak a hétköznapok megszokott eseményei közé?" Ha valaki mindenre kiterjedő, kielégítő válaszokat akar, ebben a könyvben is csalódni fog. De aki kész arra, hogy bepillantson a kulisszák mögé, az rájöhet, hogy a háttérben nagyobb dolog forog kockán annál, mint amit a szemünkkel látunk, és rácsodálkozhat, hogy Isten a mi botladozó kitartásunkat, harcainkat, vagy egyszerűen a kétségbeesett mellette maradásunkat dicsőségesen felhasználja a Gonosz elleni nagy harcban. És talán a függöny mögött megtalálja Isten könnyeit is.

Wictor Charon - Szepes Mária - Académia ​occulta
Az ​Académia Occulta szintetizáló mű, egyszer elolvasni nem elegendő. Aki azonban újra és újra alámerül lelki és szellemi mélységeibe, olyan kulcsokhoz jut általa, amelyek önmaga és a világ értelmének felismeréséhez vezetik.

Joseph Sicardo - Casciai ​Szent Rita
Szent ​Ritáról, akit a keresztény szentek között is megkülönböztetett figyelemmel tisztelnek, úgy tartják: ő az, aki számára semmi sem lehetetlen. Megannyi történet szól arról, hogy emberek - akik már minden reményüket elvesztették - utolsó mentsvárként hozzá imádkoztak, és Rita szent közbenjárásával megtörténhetett a csoda. Kultusza és népszerűsége évszázadok óta töretlenül növekszik. E könyv egy különleges életrajzi írás Casciai Szent Ritáról. Szerzője, Joseph Sicardo atya - maga is Ágoston-rendi szerzetes. Műve lépésről lépésre mutatja be Szent Rita életpályáját, s hogy miként élte meg azokat az örömöket és szendvedéseket, amelyeket egy asszony feleségként, anyaként, özvegyként és apácaként megtapasztalhat. A szerző - akit érezhetően megigézett Szent Rita személyisége - minden egyes szavát költői hév és nemes lelkesedés hatja át. Ez a tiszta, mélyről fakadó rajongás teszi rendkívűl különlegessé e művet, amely nem véletlenül vált több országban is igen népszerűvé.

John Eldredge - Eposz
"Mi ​van akkor, ha minden nagyszerű történet, amely valaha meghatott bennünket, könnyeket csalt a szemünkbe, örömöt szerzett - az igazi Történetről mesél valamit, arról, amibe beleszülettünk, az Eposzról, amiben nekünk is van szerepünk?" Értelem és érzelem, Don Juan De Marco, Titanic, A muszika hangjai, A szerelem hullámhosszán, Elfújta a szél, Az utolsó mohikán, A rettenthetetlen, Gladiátor, Rocky, Top Gun, Apollo 13, A Mátrix, Csillagok háborúja. Vagy akár Az oroszlánkirály, Óz a nagy varázsló, A gyűrűk ura, Mozart Varázsfuvolája vagy Shakespeare Vihara...mind részei a Történetünknek. Csak akkor fogjuk megérteni az életünket, ha ismerjük az Eposzt. A szépség, a bensőségesség, a kaland, a veszély, a veszteség, a hősiesség és az árulás Története ez.

Dr. Gyökössy Endre - Életet ​adó örömhír
Bátran ​mondhatjuk, hogy a kedves Olvasó Gyökössy Endre egyik főművét tartja a kezében. Bandi bácsi 64 fejezetben elmélkedi végig János evangéliumát, rengeteg, életből vett példával illusztrálva mondanivalóját. Minden fejezetnek fontos kérdése, hogy számunkra, mai tanítványok számára mi az üzenete az adott szentírási résznek. Emellett minden fontos részletet kortörténeti adalékokkal világít meg, így igazán megértjük az "érthetetlen" részeket is. És természetesen nem maradnak el a lélektani részek sem, hiszen az ember örök, nemigen változunk, csak a "történelmi díszletek". Órák jönnek és órák mennek, telik-múlik az idő; vajon meg tudjuk-e ragadni benne azokat az alkalmakat, amelyeket Isten készített a számunkra? Ez csak azok számára lehetséges, akik lényükkel rá vannak hangolódva Istenre, Isten Igéjére, akik fogják az "adást". Egyszer világosan el kell döntenünk, miért hallgatjuk az Ő Igéjét; azért, hogy csupán többet tudjak Róla, vagy azért is, sőt lesősorban azért, hogy jobban tudjam követni Őt?! A bővelkedő élet egyszerre két dolgot jelent: akinek Jézusa van, mindene van; akinek Jézusa van, annak mindig elég az, amije van, mégpedig úgy elég, hogy másnak is jut belőle.

Adrian Plass - Kegyes ​kétbalkezes és a gyülekezeti hétvége
Igen, ​ő az a kétbalkezes, aki mostanra már 62 és 3/4 éves, fia Gerald már felnőtt, és megnősült, és most Cameron nevű gyermeke megy az agyára mindenkinek. A három napos gyülekezeti hétvége pedig néhol botrányosan vidám, néhol könnyekig megható történeteket produkál.

Végh Péter - Láthatatlan ​jelenlét
...egy ​vallomásféle tolult fel a lelke mélyéről: - Engem a fájdalom akadályozott meg abban, hogy írjak! Ezek a lélek szavai voltak. Annak a léleknek a szavai, mely a nyelvet formálta. Igen, sokáig várt. Néma volt évekig, évtizedekig, mert az a sok keserűség, fájdalom, méltánytalanság, mely a lelkét mardosta, megakadályozta abban, hogy írjon. Hogy másokkal közöljön valamit. Aztán az jutott az eszébe: nap mint nap mennyi nemes gondolat és érzés süllyed el az emberben. Az emberiség lelke olyan, mint egy gazos tengerfenék, tele láthatatlan, sötétbe burkolt árnyakkal és roncsokkal. Az ő lelke is egy a láthatatlan és kiismerhetetlen lelkek közül. Eszébe villantak Goethe utolsó szavai: "Mehr Licht!" Bizony, a világ mindig ilyen volt, kevés fény vetült az emberek arcára. Az egyik szobában öltek, a másikban Istenhez fohászkodtak. Meg volt győződve róla, hogy nagy szükség van a nyelvre, mert általa megfékezhetjük a rontást és a pusztítást...

Neale Donald Walsch - Beszélgetések ​Istennel IV.
2016. ​augusztus 2-án éjjel Neale Donald Walsch egy új és teljesen váratlan párbeszéd kellős közepén találta magát Istennel, amelynek során egyszeriben két kérdés merült fel: - Az emberi fajnak valóban felkínálták segítségüket egy Másik Dimenzióból származó Magasan Fejlett Lények? - Az emberek tényleg úgy mozdíthatják előre saját egyéni fejlődésüket, ha felvállalják azt a közös küldetést, amelyben segítséget nyújtunk bolygónknak az előttünk álló kritikus időben? Mint a szerző megtudta, mindkét kérdésre "igen" a válasz! Amennyiben az emberi faj képes elsajátítani néhányat ama páratlan módszer közül, amelyeket e Magasan Fejlett Lények alkalmaznak az életben, lehetősége nyílik, hogy egy összehasonlíthatatlanul pozitívabb mederbe terelje a világtörténelem folyását. Ez az új kötet, amely ott veszi fel a fonalat, ahol a Beszélgetések Istennel sorozat 3. könyve végződött, teljes egészében beszámol a szerző legutóbbi párbeszédéről, meghökkentő kérést intéz minden Olvasóhoz, hogy járuljon hozzá emberi fajunk feleszméléséhez, és egyben lélegzetelállító kinyilatkoztatásokat tár elénk, amelyek hihetetlen mértékben kitágítják a személyes és kollektív jövőnkről alkotott képünket. Eme isteni párbeszédnek pontosan ez volt a célja! Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik belátják, hogy sem az Életük, sem világuk nem olyan csodálatos, amilyen lehetne, ám tisztában vannak vele, hogy igenis képesek vagyunk elérni ezt az eszményi állapotot - ha kellőképpen elhatározzuk magunkat. A szerzőről NEALE DONALD WALSCH a Beszélgetések Istennel könyvsorozat szerzője, amely az Istenséggel folytatott párbeszédek élményéből fakad. A szerző Oregon államban él feleségével, Em Claire amerikai költőnővel, és a következő címen érhető el: cwgconnect.com.

Paul Poupard - A ​katolikus hit
Paul ​Poupard bíboros könyve, _A katolikus hit_, Török József professzor fordításában már évekkel ezelőtt megjelent a Szent István Társulatnál. Mivel a mű eredetije a francia nyelven olvasó egyetemi társadalomnak szóló világhírű sorozatban, a _Que sais-je_-ben látott napvilágot, szinte önként adódott a gondolat, hogy ennek a műnek az új kiadásával kezdjük a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kulturális sorozatát, a _Pázmány Könyvek_-et. Célunk az emberi tudás és kultúra különböző területeiről katolikus szellemben írt, rövid művek közzététele, mely minden érdeklődőnek lehetővé teszi, hogy belekapcsolódjék hitünk és az emberi kultúra nagy párbeszédébe. ___ Ennek a párbeszédnek a felelős folytatása megkívánja, hogy először saját azonosságunkkal, hitünk lényegével legyünk tisztában. Ezt teszi lehetővé a jelen kötet. ___ Különös megtiszteltetés számunkra, hogy a kötet bíboros szerzőjét, a Kultúra Pápai Tanácsának elnökét, a párizsi Institut Catholique volt rektorát mostantól kezdve Egyetemünk díszdoktorai között tudhatjuk. ___ Adja Isten, hogy ezzel a kötettel és a sorozat későbbi publikációival valóban a hit és a kultúra párbeszédét szolgálhassuk. ___ Erdő Péter püspök a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora

Richard Swinburne - Van ​Isten?
Az ​elmúlt húsz-harminc évben újra komoly, magas színvonalú vita lángolt fel Isten létével kapcsolatban angol és amerikai filozófusok között, akik nemcsak a téma rendkívüli jelentőségét ismerték fel, hanem intellektuálisan érdekes voltát is. Keresztény gondolkodók is kivették részüket e vitából, mely oda vezetett, hogy egyre több filozófia szakos hallgató vett föl vallásfilozófia órákat. A nagyközönséget azonban mindez kevéssé érintette, mivel ennek körében az újságírók és hírközlők működése nyomán elterjedt az a meggyőződés, hogy Isten léte intellektuális szempontból veszett ügy, s hogy a vallásos hit teljes egészében az értelem határain kívül esik. A közvéleményt e tekintetben számos jelentős természettudós könyve is befolyásolta, többek között Richard Dawkins The Blind Watchmaker (1986) című műve, valamint Stephen Hawkingtól A Brief History of Time from the Big Bang to Black Holes (1988). Csak néhány ponton vitatom tudományos elméleteiket, és csodálom Hawking mély fizikusi belátását és Dawkins világos előadásmódját. Elméleteik azonban azt sugallják, hogy nem létezik világfenntartó Isten. A szerzők viszont nem ismerik közelebbről a filozófiai vitát, és gyakran nincsenek tudatában annak sem, hogy Istenről vallott nézeteik milyen kétségesek. E könyv megírásával az volt a célom, hogy javítsak a helyzeten, s így ajánlom a nagyközönségnek az egyik korábbi könyvemben (Isten létezése, 1979) közzétett védőiratom rövid vázlatát.

David Gregory - Dinner ​With A Perfect Stranger
You ​are Invited to a Dinner with Jesus of Nazareth The mysterious envelope arrives on Nick Cominsky’s desk amid a stack of credit card applications and business-related junk mail. Although his seventy-hour workweek has already eaten into his limited family time, Nick can’t pass up the opportunity to see what kind of plot his colleagues have hatched… The normally confident, cynical Nick soon finds himself thrown off-balance, drawn into an intriguing conversation with a baffling man who comfortably discusses everything from world religions to the existence of heaven and hell. And this man who calls himself Jesus also seems to know a disturbing amount about Nick’s personal life. “You’re bored, Nick. You were made for more than this. You’re worried about God stealing your fun, but you’ve got it backwards.… There’s no adventure like being joined to the Creator of the universe.” He leaned back off the table. “And your first mission would be to let him guide you out of the mess you’re in at work.” As the evening progresses, their conversation touches on life, God, meaning, pain, faith, and doubt—and it seems that having Dinner with a Perfect Stranger may change Nick’s life forever.

Anselm Grün - Megbékélés ​Istennel
"Sok ​keresztény nem tud őszintén hinni az irgalmas Istenben, mivel a moralizáló prédikációk elhomályosították istenképüket, és rossz lelkiismeretet oltottak beléjük. Sokan fájdalmasan hordozzák a negatív istenképeket, amelyeket az egyházi igehirdetés és szüleik vallásos nevelése hagyott örökül rájuk. Vannak, akik végleg szakítanak Istennel, amikor elutasítják ezeket a megbetegítő istenképeket. Mások szeretnének hinni Istenben, de nem tudják, hogyan jussanak túl elhomályosult istenképeiken, s hogyan találkozhatnának az igaz Istennel. Nekik szeretnék segíteni ezzel a könyvvel, hogy szemükre vegyék spirituális történetük megsebző és gyógyító tapasztalatait, és ezen az úton rátaláljanak a kiengesztelődésre Istennel és önmagukkal."

Viktor E. Frankl - Pinchas Lapide - Istenkeresés ​és értelemkérdés
Viktor ​E. Frankl (1905-1997), orvos, filozófus, a harmadik bécsi pszichoterápiás irányzat, a logoterápia és egzisztenciaanalízis megalapítója. Pinchas Lapide (1922-1997), teológus és vallástudós. Izraelben, Németországban és Svájcban tanított. Munkásságának középpontjában a zsidó-keresztény párbeszéd áll. "Franki: nézze csak, talán ez az egyetlen mód, amellyel személyes tiszteletemet kifejezhetem Önnek, hogy olyan dolgokat mondok, amelyeket még sohasem mondtam, sőt nem is gondoltam, s ezeket Ön elé tárom. Mert Önnek is meg kell értenie a helyzetemet. A logoterápiát szívesen leértékelnék azáltal, s ez könnyen megy, hogy azt mondják, ez világnézet, ez személyes ideológia, ez Franki úr személyes vallásossága, ő nem is tudós; a hátsó kisajtón be akarja engedni a vallást, miután végre megszabadultunk a csuhásoktól, stb. Nos, bizonyos értelemben ebben is van valami igazság. Mert a logoterápia nyitotta transzantropológiai - akarattal nem mondok transzperszonális - dimenzióra. (...) Lapide: Isten láthatatlan és bebizonyíthatatlan. Egyetértek. De a szeretet, a remény, a bátorság és a lelki nemesség létezése is kibújik a fényképészet, az objektív tudomány és a logikus bizonyítás elől - azonban nem a hit elől, amely gyakran sokkal mélyebb belátásra juttat. Életünkben a legszebb és a legnagyobb dolgok, úgy tűnik, éppen nem a racionalitás diktátumának engedelmeskednek. (...)"

Szent Bernát - Az ​Isten szeretetéről szóló könyv
Szent ​Bernát a legnagyobb és legismertebb a ciszterci rend szentjei közül, az utókor „mézzel folyó, mézes ajkú” tanítónak nevezte el. Ez a könyve az isteni szeretetről szól, s Bossuet szerint „egyike a legcsodálatosabb műveknek, melyeket ez az apostoli férfiú ránk hagyott”.

Henri J. M. Nouwen - Szeretett ​vagy
A ​spirituális olvasás nem csupán a spirituális emberekről vagy dolgokról való olvasást jelenti, hanem a spirituális módon való olvasást is. Az ilyen irányultságú olvasás során arra vágyunk, hogy Istent közelebb engedjük magunkhoz. [...] A spirituális olvasás célja azonban nem az, hogy a tudás vagy az információ mesterei legyünk, hanem hogy hagyjuk: Isten szelleme legyen a mi mesterünk. Furcsán hangozhat, de a spirituális olvasás azt jelenti, hagyjuk, hogy Isten olvasson bennünk! [...] A lelki olvasás Isten Lelkének a külső és belső életünkben zajló működésére irányuló belső figyelemmel történik. Ezzel a figyelemmel lehetővé tesszük Isten számára, hogy olvasson bennünk, s megmagyarázza nekünk, miről is szólunk valójában. Most kezdem látni, hogy spirituális utazásom természete mennyire meg fog változni, ha már nem úgy gondolok Istenre, mint aki elbújik és a lehető legjobban megnehezíti, hogy rátaláljak, hanem úgy, mint aki engem keres, miközben én rejtőzködöm. Amikor Isten szemén keresztül nézem elveszett lényemet, és meglátom hazatértem felett érzett örömét, akkor életem gyötrelmei enyhülnek és bizalmam megerősödik.

Murányi Zita - Csillag
Murányi ​Zita figyel és vár. És közben leírja a várakozás állapotait: arany ecsetnyomokkal, szürke karcokkal, nagy fekete hideg hátterekbe vagy kesze-kusza városi képekbe beleszórt kis csillanásokkal festi-rajzolja a külső-pesti porba, házfalakra, és fel az egekre az univerzális összefüggések közé bebotorkáló földlakók önmaguktól szomorú, mégis mély szeretetet felfakasztó portréit. Én szeretem, ahogy vár. Nekem remény ez az ő eget-Istent figyelő, embert látó várakozása. Ahogy a fájdalomábrázolása is: nem más az, mint „odabenn a csikorgó telet hagyni hogy mélyebb / pusztítást végezzen amikor / helyet csinálunk magunkban a fény születésének". Falcsik Mari --- Murányi Zita Bródy Sándor-díjas és Móricz Zsigmond-ösztöndíjas íróként vált ismertté, korábban megjelent két regénye (Tükörpalota, DuplApu), azonban verseskötete még nem, noha egy évtizede ír verseket, amelyeket szinte minden komolyabb irodalmi lap és portál lehozott már: Élet és Irodalom, Kortárs, Bárka, Tiszatáj, Műhely, Parnasszus, Napút, Új Forrás, Prae, Látó, Parnasszus, Jelenkor, Új Nautilus, Mozgó Világ, Hitel, Eső, Kurázsi folyóirat, Kortárs Online, Spanyolnátha stb. Jelen verseskötet az elmúlt két-három év verseiből közöl gondos válogatást, a kötet három ciklusból áll: az első, a gyöngyhalász című a szerelem, a második (törtsúly) az isten és hiánya, a harmadik (kisherceg) pedig a család és a gyerekkori emlékek témája körül forog. A három ciklust három grafika is tagolja, amelyeket Simon András grafikus művész készített el. A kötet 2015 szeptemberében jelent meg az Equinter kiadó gondozásában, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának segítségével ISBN 978-963-88225-6-7 és ISSN 2416-2205 számmal, mint a Merülés című könyvsorozat első darabja. A korábban kizárólag szakkönyveket publikáló Equinter kiadó ezzel indította útjára szépirodalmi sorozatát, amelyben kortárs szerzők írásait kívánja az olvasók elé tárni. Szerkesztője Pataky Adrienn.

Dennis Linn - Matthew Linn - Sheila Fabricant Linn - Good ​Goats
A ​fully illustrated, full-color book that, through a blending of story, scripture and theology, tackles questions of sin, hell, and vengeance in such a way that readers are led to transformation and healing in the midst of a loving, merciful and saving God.

Sally Ann Wright - Carla Manea - Állatos ​csereberélő
Isten ​rengeteg állatot teremtett, amelyek közül jó párat lerajzoltunk ebben a könyvben. Ám a lapok összekeveredtek. Viccesek így ezek a teremtmények! Megtalálod, hogy igazából melyik fejhez melyik láb vagy farok tartozik? Lapozz előre és hátra, hogy összeilleszd a képet! Kállai Nagy Krisztina kedves, kerekded állatait jól ismerjük a Mesélő Biblia illusztrációiból.

Avilai Szent Teréz - A ​belső várkastély
Jelen ​kötet az elmúlt kétezer év keresztény irodalmának egyik legfontosabb műve. Avilai Szent Teréznek adatott meg az a különleges kegyelem, hogy ebben a művében összefoglalást adjon a keresztény misztika teljességéről. „Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem” – írja Szent Pál. S erre nemcsak a misztikusokat hívja meg Isten, hanem mindenkit. A kegyelmet mindenkinek megadja, ezt a belső átalakulást mindenkiben véghezviszi – aki átadja Neki az életét. A misztikusok csak abban különböznek a többiektől, hogy ők ezt a folyamatot belsőleg is meg tudják tapasztalni, és ha még arra is kegyelmet kapnak, be is tudnak róla számolni. Avilai Szent Teréz mindent megkapott.

Sergio Scataglini - Szentségének ​tüze
ELŐSZÓ Az ​a gyanúm, hogy az utóbbi két évben többet hallottál a szentségről, mint azelőtt összesen. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a keresztények kitörölték szókincsükből a "szentség" szót. Ám az eddigi módszer az volt, hogy vagy Isten szentségére helyeztek túl nagy hangsúlyt, vagy, ha a szót önmagukra alkalmazták, úgy viszonyultak hozzá, mint amiből jó volna kicsivel több, anélkül, hogy túlságosan nagy fontosságot tulajdonítottak volna nek

Póli Róbert - Csillaglélek
Első ​önálló kötetem a Csillaglélek. 144 versemet tartalmazza, a kezdetektől (amikor alig múltam 13), a legfrisebbekig. Egy utazás, a születéstől a felnövésen és felnőtt életen át az elmúlásig, és azon túl, szerelemmel, erotikával fűszerezve. A könyvbe bele is lehet lapozni lentebb, vagy a honlapomon is van egy lapozható változat. A kötet 12 fekete-fehér illusztrációt tartalmaz, amiket részben a lányaim készítettek.

Wilhelm Busch - Patricia M. St. John - Isten ​megkísértett szolgái / Isten lelkigondozásában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Anselm Grün - Teljes ​élet cölibátusban
A ​házasságról való lemondás nem elszigeteltséghez vezet, hanem egy mély összefonódáshoz minden emberrel és az egész teremtéssel. Anselm Grün (1945) münsterschwarzachi bencés szerzetes, spirituális tanácsadó, lelkigyakorlatok vezetője. Az álmok, a böjt és a szemlélődés mélylélektanának szakértője.

Covers_292489
Szentírás Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Szentírás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fedeles Tamás - "Isten ​nevében utazunk"
A ​keresztény zarándoklatok az utóbbi évtizedekben ismét virágkorukat élik, különösen az El Camino, a Santiago de Compostelába vezető út áll a figyelem középpontjában. Népszerűségüket jelzi, hogy számos írót – többek között a világszerte ismert Paulo Coelhot – és filmrendezőt ihletett meg a több hetes utazás varázsa. Útikönyvek, prospektusok, valamint a világháló felületei is részletes és szakszerű tanácsokkal segítik a jövőbeli zarándokokat, praktikus tanácsokkal szolgálnak nemcsak a kegyhelyekkel, hanem az előkészületekkel és a különböző útvonalakkal kapcsolatban is. Napjaink utazásai mellett azonban fokozott érdeklődés érhető tetten a jelenség középkori gyökereire és történetére vonatkozóan is. Ezért sem csodálkozhatunk azon, hogy a nyugat-európai könyvesboltok polcain kedvükre válogathatnak az olvasók, akik e témakör bizonyos aspektusairól kívánják ismereteiket bővíteni. Ezzel szemben a magyar nyelven hozzáférhető, modern szemléletű munkák száma sajnos elenyésző. Jelen kötet e hiátus enyhítésére tesz kísérletet, átfogó képet nyújtva a középkor évszázadainak vallásos indíttatású utazásairól. A legnépszerűbb kegyhelyek és a hozzájuk vezető útvonalak mellett bepillantást kínál a búcsújárás gyakorlati részleteibe is. Mely társadalmi rétegek tagjai vállalkoztak a távoli kegyhelyek meglátogatására? Milyen közlekedési eszközöket vettek igénybe? Mennyi időre volt szükség a középkorban ahhoz, hogy egy zarándok a Brit-szigetekről Rómába vagy Velencéből a Szentföldre jusson? A szerző ezekre és hasonló kérdésekre keres választ olvasmányos, korabeli ábrákkal, valamint térképekkel gazdagon illusztrált munkájában.

Albrecht Gralle - Der ​goldene Omnibus
Die ​Bücher von Albrecht Gralle enthalten entweder einen Roman oder wie in diesem Falle Kurzgeschichten, in denen fast immer so ein Element "christlicher Fantasy" drin ist, wo die Welt Gottes (eben die Transzendenz) mal auf fantasymäßig-wundersame, mal auf scheinbar alltägliche Weise in das Leben von ganz nomalen Menschen hier einbricht und diese verändert. Spannende und ungewöhnliche Kost!

Kollekciók