Ajax-loader

'Isten' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Michel Santier - Megújulás ​az egyház szívében
Harminc ​évvel azután, hogy a Megújulás elérte Franciaországot, íme egy világos és pontos elemzés a Megújulás Katolikus Egyházban betöltött mai helyéről. Az egyszerű tényeken túl találhatunk e könyvben néhány ötletet arra, hogyan segíthetjük elő a Megújulás beilleszkedését az egyházmegyékbe a nagyobb egyházi egység érdekében: megtanulva együtt munkálkodni, figyelmesnek maradni a Szentlélek szavára… A szerző püspök, aki tapasztalattal rendelkezik e téren. Támpontot nyújt azok számára, akik a Megújulással kapcsolatban kérdéseket vetnek fel, de eligazítja a hívőket és lelkipásztorokat is, akik együtt járnak a közös úton. Michel Saniter atyát 2001 októberében szentelték püspökké Luçon egyházmegyében, 18 év papi szolgálat után. A „Réjouis-toi” („Örvendj”) közösség alapítója. Az Instance de Communion du Renouveau Carismatique Catholique Français (A Francia Katolikus Karizmatikus Megújulás Egységéért szervezet) elnöke volt és az ICCRS (International Catholic Charismatic Reneval Services: Katolikus Karizmatikus Megújulás Nemzetközi Szolgálata) tanácsának tagja 1991-től 1998-ig.

Esther Secretan-Blum - Utazás ​a tengerhez és más történetek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mark Vernon - Isten
A ​Nagy kérdések sorozatunk réges-régi, alapvető, makacs és elmepróbáló tudományos talányokat vizsgál. E kötet a vallás olyan nehéz és kényes kérdéseit veszi sorra, amelyek évezredek óta foglalkoztatják a legnagyobb gondolkodókat és a hétköznapi embert. Mark Vernon húsz olyan kulcsfontosságú problémakört mutat be, mint például a gonosz dilemmája, a szent szövegek igazságtartalma, az ima ereje és a létezés végső célja és értelme. - Bizonyítható-e Isten léte észérvekkel? - A tudomány fejlődése a vallás végét jelenti? - Miért vannak még ma is vallási hiedelmek? - A vallás az evolúció tévútja? - Elő lehet idézni drogokkal vallási élményeket? - Láthatunk-e csodákat? - Létezhet-e spiritualitás vallásosság nélkül? - Aki nem vallásos, annak semmi sem szent? - Imádkozhat-e az agnosztikus? - Az emberi szenvedés kizárja Isten létezését? - Az erőszak a vallás lényegi jellemzője? - Mit jelent fundamentalistának lenni? - Vallás-e a konfucianizmus? - Mi a buddhista megvilágosodás lényege? - Isteni lényegű-e a természet? - Mit is mond szó szerint a szentírás? - Létezik-e egyetemes spiritualitás? - Lehetünk-e jók Isten nélkül is? - Az idők végezetében élünk? - Van-e élet a halál után? Mark Vernon író és egykori pap, aki az ókori filozófusok nagy kérdésére - hogyan éljünk? - keresi a választ. Könyvei számos témát érintenek a barátságtól a hitig, és a jóléttől az értelemig. Rendszeresen publikál a The Guardianben, a The Times irodalomi mellékletében, és jelenik meg a BBC-n.

On Sai - Scar
Scar ​körül sok a titok. Titok a vallása, mert kereszténynek született egy olyan világban, ahol a kalózok megnyúzzák, a császáriak pedig agyonlövik a hívőket. Titok, hogy szerelmes Artúrba. Titok az álma, amit követve navigátornak áll. Artúr körül sok a halál. Előbb azt hiszi, Scar meghalt, kétségbeesésében csatlakozik egy keresztény csempészhajóhoz, és az űrben bolyongva egyre mélyebben megismeri a sötétséget. Mikor úgy érzi, minden kegyetlenséget megtapasztalt, megtudja, hogy Scar nem halt meg. Hanem áruló lett. Don körül nagy a csend. A renegát mentál önkéntes száműzetéséből figyeli a világ eseményeit, ám az ijesztő dolgokról nem beszélhet senkinek. Hallgatása mögött más is lapul: egy titok, és egy régi, fájó szerelem emléke. Lucy körül nagy a rend. Don egykori társa majdnem hibátlan. A világegyetem egynyolcadának ura, aki a végső tökéletességet keresi, gyűlöli az érzelmeket és a vércseppek gömbjében lapuló π számot. Könyörtelenül kiiktatja mindazt, ami nem illik a társadalom rendjébe. Ők négyen furcsa események sodrában találják magukat. Fogalmuk sincs, ki vagy mi mozgatja a szálakat. Lehet, hogy pusztán játékszerek Isten és a Gonosz kezében? Létezik egyáltalán szabad akarat? A szerelem, melyet elpusztítottál magadban, pislákolhat-e még a másikban? Egyvalaki sejti csupán, hogy ők négyen alkotják a tengelyt, melyen megfordul az emberiség sorsa. A regény a Szivárgó sötétség sorozat első kötete.

C. S. Lewis - A ​bánatról
Az ​ismert irodalomtudós és keresztény apologéta mély önreflexiói felesége halálát követően. Az őszinte önelemzés egyben az önsajnálat tagadása is. Lewis nemcsak az olvasó együttérzését nyeri meg, hanem együttműködésre is hívja mindazokat, akik elveszített szeretteik gyászával és fájdalmával küzdenek. Egy olyan belső útra, amelyen értelmet nyerhet a veszteség és a bánat valamennyi formája.

John C. Lennox - A ​tudomány valóban eltemette Istent?
A ​tudomány és a vallás viszonyának kiváló, érvekkel alátámasztott újraértékelése, amely új fényben világítja meg napjaink fő vitáit. El kell olvasnia mindenkinek, aki el szokott tűnődni az élet legfontosabb kérdésein. - Alister McGrath a történelmi teológia professzora Ez a rövid könyv több, mint csupán a címében feltett mély kérdés kritikai elemzése. Tudományos deketívtörténet, amely gondolkodásra készteti az olvasót, ahogy apránként helyükre kerülnek a bizonyítékok...

Bossis Gabriella - Ő ​meg én
Az ​"Énekek éneke" az Újszövetség nyelvén. Lelki beszélgetések. Benned az Isten: beszélgess vele. Ajánljuk ezt a könyvet mindenféle színű, vallású és fajú testvérünknek - Emmanuel (Velünk az Isten) nevében. Különösen szem előtt tartjuk a még nem egyesült Krisztus-hívő közösségeket, hogy eggyé legyenek Jézus nevében a megoszthatatlan és örök Egyházon belül. "Mindannyian egyek vagytok: egy test, egy lélek, egy imádság ... legyünk mindannyian egyek!" Válogatás az olvasók megjegyzéseiből: Igazán nagyszerű munka... Nyáron elolvastam az egész könyvet, kitűnő olvasmány. Szent Ágoston mondja: "Szeress és tégy amit akarsz!" ... - és mi haladunk Isten felé nem lépésekben, hanem szeretetben... Nem lehet gyorsan olvasni, minden mondatnál meg kell állni és hagyni, hogy az igazság gyökeret verjen bennünk.

Watchman Nee - A ​dicsőséges gyülekezet
Isten ​a gyülekezetet, a megváltott hívőket, mennyei nézőpontból szemléli. Ő egyáltalán nem egy bűntől és vétkektől legyőzött gyülekezetet lát, hanem Krisztus dicsőséges társát. A Dicsőséges gyülekezet-ben Watchman Nee a gyülekezet négy jelentős bibliai képviselőjét mutatja be nekünk: Évát az 1Mózes 2-ben, a feleséget az Efézus 5-ben, az asszonyt a Jelenések 12-ben, és a Menyasszonyt a Jelenések 21-22-ben. Mindegyik példán keresztül a gyülekezet magasrendű küldetését: Isten örökkévaló céljának beteljesítését hangsúlyozza a szerző. A Dicsőséges gyülekezet új fordítását számos, az utóbbi időben felfedezett kézírásos jegyzet anyaga egészíti ki, aminek köszönhetően az olvasó most Watchman Nee 1939 és 1942 ősze között elhangzott igehirdetéseinek legteljesebb gyűjteményét tarthatja a kezében.

P. Gabriele Di S. M. Maddalena - Istennel ​egyesült élet
400 ​éve, 1591. december 14-én hunyt el Keresztes Szent János kármelita szerzetes, Avilai Teréz mellett a spanyol misztika legnagyobb hatású képviselője. Úgy lépte át az örök élet küszöbét, ahogyan élt: a keresztrefeszített Jézussal egyesülten, a szeretet elragadtatásában. Művei -- ki tudja, hány nyelven és hány millió példányszámban -- négy évszázada -- tanítják és vonzzák a végtelenre nyitott embert az Istennel való bensőséges egyesülés meredek, "semmivel szegélyezett" ösvényére. Személytelenül ugyan, de saját és Avilai Teréz tapasztalatait vetette papírra; előttünk járt, és célba ért. Hitelesen evangéliumi üzenete a XX. század végén időszerűbb, mint valaha. ___ A belga származású P. Gabriele, (akinek két művét már ismerheti a magyar olvasó _Az imaélet kiskatekizmusa, Benső Végtelen_) rövid summát készített Keresztes Szent János tanításáról: milyen úton, milyen szakaszokban, milyen akadályok közepette juthatunk el a hozzánk méltó egyetlen célig, az Istennel való egyesülés állapotáig, Művének sajátosan zsinati szellemű vonása, hogy nekünk ír, a világ ezernyi gondjaival küszködő "hétköznapi" keresztényeknek.

Watchman Nee - Hogyan ​tanulmányozzuk a Bibliát
A ​Biblia Isten ihletett beszéde, amelyet minden hívőnek tanulmányoznia kell ahhoz, hogy megismerhesse Isten ellátmányának végtelen gazdagságát. Amikor Isten szól hozzánk, ezt az Ő kijelentett Igéjén keresztül teszi. Helyesen kell tehát tanulmányoznunk a Bibliát, hogy Isten Igéje gazdagon lakozhasson a szívűnkben. E célból először megfelelő személyekké kell válnunk, vagyis az Úr vezetésével és irányításával végig kell járnunk az ehhez szükséges szellemi iskolát.

Boglári Ferenc - Alapjaiban ​mi az univerzum, az ember és az Isten?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Phyllis Tompson - Hudson ​Taylor / Isten sohasem vall kudarcot
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Gyökössy Endre - Isten ​elfelejtett nyelve, az álom
Van ​értelme, megfejtése az álomnak? Valóban hihetünk álmainkban? Tényleg olvashatunk álomfejtéseket a Bibliában? Hogyan ismerhetem meg és lehetek "jóban" a bennem lakó felebaráttal? Mi a különbség az álom, a látomás és a vízió között? Tényleg Isten üzen az álmok által? És a legfontosabb: hihet-e egy keresztény az álomfejtésben?

Dr. Gyökössy Endre - Megnyílt ​szemek
Kézfogás ​1. Bartimeus

M. Basilea Schlink - Gondviselő ​jó Atyánk
Milyen ​nagy ajándék Isten gyermekei számára – akik a Krisztusban nyert drága váltságot hitben megragadták –, hogy mennyei Édesatyjuk életük legapróbb részletére kiterjedően gondot visel róluk. Az ebben a könyvecskében található imádságok segítenek abban, hogyan „éljünk” ezzel a kimondhatatlanul gazdag kiváltsággal.

Charles Capps - A ​szó teremtő ereje
Nagyon ​sok embert saját szavai tartanak körülményei fogságában. Hogyan tudjuk Isten áldásait behozni az életünkbe?

Lisa O. Engelhardt - Isten ​a barátom
Mindenkinek ​szüksége van egy legjobb barátra, aki ismer és olyannak szeret, amilyen vagy. Aki átölele, ha bánat ér, örül, ha jó a kedved. A jó barátok szeretik együtt tölteni az időt, szoros köztük a kapcsolat, és kisegítik egymást. Könyvecskénk közel viszi a gyermekeket legjobb barátjukhoz, Istenhez. Bájos rajzok nyújtanak segítséget az ifjú híveknek ahhoz, hogy Istent mint olyan barátot ismerjék meg, aki mindenütt, bármikor elérhető, mert mindig jelen van. Fogadjátok és forgassátok szeretettel ezt a gyermekeknek (és felnőtteknek) Istenről szóló "ábécés" könyvet.

Láng János - Lélek ​és Isten
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Elif Şafak - Szerelem
Ella ​negyvenéves, jómódú, a sorsával tökéletesen elégedett amerikai háziasszony, aki férje és három gyermeke kiszolgálásának szenteli életét, és még azt se nagyon bánja, hogy a férje rendszeresen megcsalja. Egy napon a nagylányával folytatott vita után rádöbben, hogy tulajdonképpen boldogtalan, és nagyon hiányzik a szerelem az életéből. Mivel gyermekei már nem igénylik állandó figyelmét, távmunkát vállal egy neves könyvkiadónál. Első feladatául egy ismeretlen szerző könyvének értékelését kapja. A történet a XIII. századi Anatóliában játszódik, és regényes formában beszéli el Rumi, a híres muszlim hittudós és misztikus költő életét, aki gyökeres átalakuláson megy át, amikor megismerkedik egy furcsa vándordervissel, a különleges képességeket birtokló tebrizi Semsszel. Ella félve közelít a számára idegen regénybeli világhoz, hamarosan azonban magával ragadja a cselekmény, és lenyűgözi a szúfi miszticizmus. Ahogy e-mailben levelezni kezd a szerzővel, szinte azonnal érthetetlen vonzalmat érez ez iránt a sosem látott férfi iránt, és ráébred, hogy kettejük találkozása ugyanolyan sorsszerű és elsöprő erejű, mint Rumié és Semszé. Ebből a szerelemből és Rumi verseiből merít erőt, hogy a konvenciók börtönéből kitörve hátat fordítson házasságnak, gyerekeknek, biztonságnak, és testben-lélekben egyaránt nagy utazásra induljon egy különleges férfi oldalán. A török származású Elif Safak lebilincselő mesélő, modern Seherezádé, aki időtlen témákat vizsgál egzotikus történeteiben. Magyarul megjelent előző regénye, "Az isztambuli fattyú" nálunk is nagy sikert aratott.

Sajó László - Szünetjelek ​az égből
Sajó ​László mai költészetünkben ritka becsvággyal és szívós eltökéltséggel teljes világképet épít. Világképe sötét színekben, mondhatni, az undor jegyében rajzolódik ki. Sajó László metafizikai léptékben undorodik: a saját életén keresztül az egész teremtést perbe hívja. Patetikus iróniája térben és időben egyaránt kiterjed, így a történelem és a költészet idejében is: újraírja és egymásba írja a magyar és a világlíra nagy alakjait és motívumait. Vállalkozása mindeddig méltatlanul kevés figyelemben részesült, pedig már kerek tíz kötet - és öt évtized - van mögötte. Ennek a tíznek a legjavát igyekszik felmutatni Várady Szabolcs válogatása.

M. Basilea Schlink - Az ​irgalmas Isten segítséget, örömet és győzelmet ad
1. ​Az irgalmas Isten jön, bármilyen nagy is a sötétség 2. Felkészültségek az emberi kapcsolatokban 3. Örvendj Jézus királyi ajánlatának 4. Jézus él Isten akaratának elfogadása nyitja meg az utat az emberi szív megjobbulásához, Szánd magad oda a kereszthordozásra, és szükséges láttán nem fogsz megkeseredni.

Naszályi Emil - Szomjazlak ​Istenem
"A ​legfontosabb az, hogy mindent Istenért tegyünk, vállaljunk, Érte szenvedjünk el vagy küzdjünk. Tehát egy nagy _szándék_, amely mindenkit Istenhez köt. _Istenért!_ Isten iránti szeretetből! "Pro Dei amore!" A lélek nagy belső cselekedete ez! Az akarat -- szándék -- szüntelen, állhatatos Istenbe kapaszkodása, amelynek végül már eszébe sem jut bármit is másért tenni." ___ A mű értékes gondolatokkal segíti "az Istenre szomjazókat" erre a legfontosabbra.

Adrian Plass - Bridget Plass - "Ha ​Isten Fia táncol..."
A ​bátorság, a hősiesség, a helytállás, a hit és a remény történetei az AIDS-sújtotta, éhező Afrikából. Adrian és Bridget Plass szemüvegén keresztül ismét más képet mutat a világ. Egy kicsit megismerjük és másképp látjuk az árvákat, a betegeket, a prostituáltakat és a kamionsofőröket, a segélyezést, a szókimondást, a cselekvő hit lehetőségeit és végül önmagunkat is.

Szigethy András - Isten ​szeme
Valóban ​egyediek vagyunk és megismételhetetlenek? Kik is vagyunk és mi történik velünk? A hagyományos sci-fiként induló mű a legősibb kérdést veti fel: mi volt a legelső mozzanat, hogyan is történt a keletkezés, amelynek következményeit megismételhetetlen emberként éljük meg ebben a dimenzióban, a mi világunkban? A páratlanul izgalmas kalandban egymásra torlódik valóság és fantázia, újsághír és valódi történés, érzelmek és lehetőségek, gondolatok és mondatok rendkívüli emberek életművéből, hogy aztán – mint a könyvbéli Lord Comptanton – arra is megsejthetssük a választ: több párhuzamos valóság van-e, s létezik-e Isten egyáltalán.

Dr. Gyökössy Endre - Megújulás
Kézfogás ​13. Kezdjük el újra, de Jézussal!

A_dogmatika_kezikonyve2
A ​dogmatika kézikönyve Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - A ​dogmatika kézikönyve
Első ​kötet Jürgen Werbick - Prolegomena Dorothea Satter/Theodor Schneider - Istentan Dorothea Satter/Theodor Schneider - Teremtéstan Hans Kessler - Krisztológia Bernd Jochen Hilberath - Pneumatológia

Cseri Kálmán - Tanítványság ​és szolgálat
Hogyan ​szólíthatnánk meg Isten szavával gyülekezeteinket és közösségeinkből kiindulva hogyan válhatna az Ige üzenete élővé és hatóvá a mai magyar társadalomban? - A lelkipásztori hivatás aktuális kérdéseiről beszél John Stott, Cseri Kálmán, Anne-Marie Kool, Boross Géza és Hecker Frigyes.

Brennan Manning - The ​Ragamuffin Gospel
As ​Christians today, we often focus on spiritual achievement, beating ourselves up when we don't perform the way we think we should. We believe in God's grace - in theory. But, somehow, we can't manage to apply it to our day-to-day lives. The truth is, we can't earn God's acceptance, any more than we can earn our salvation. Yet. He gives it to us, willingly - no matter who we are or what we have done. We are all ragamuffins. Each of us comes beat-up, burnt-out, ragged and dirty to sit at our Father's feet. And there He smiles upon us - the chosen objects of His "furious love".

Hozé - A ​rejtőzködő
Rejtőzködő ​– ez nagyon jó szó Rá! Személyes tapasztalatom szerint pontosan így működik: finoman, könnyedén, elegánsan, szinte észrevétlenül. Nem látványos akciókkal, nem erő demonstrációval, nem hatalommal. Ha akarom: a véletlen, a sors, a szerencse vagy a végzet számlájára írom az eseményeket, ha akarom, letagadhatom, ha nem akarom meglátni, észre se veszem… De ha figyelek, ha tudok rácsodálkozni, meglátom az Ő finom irányítását, segítségét, elbújtatott támogatását, rejtőzködő aggodalmát és szeretetét. Szerintem fantasztikus humorérzéke van, szeret minket ilyen módon megfricskázni, megtréfálni. S amikor felismerem, mindig eltölt egyfajta öröm, vidámság, ilyemkor visszamosolygok – és eláraszt forrón, sugárzón, mit a felhő mögül kibújó napsütés.

André Frossard - Van ​Isten, találkoztam vele
André ​Frossard 1915. jan. 14-én született. Apja újságíró és neves politikus, 31 éves korában a Francia Kommunista Párt első főtitkára volt. Apai nagyanyja zsidó családból származott; kelet-franciaországi falujukban csak zsinagóga állt, templomot nem ismertek. Anyai nagyszülei protestánsnak vallották magukat. Az egész család az elkötelezett szocialisták sorába tartozott. André tökéletesen ateista környezetben nőtt fel, ahol még csak fel sem vetődött Isten létének kérdése. A fiatalember húszéves korában találkozott teljesen váratlanul a keresztény igazsággal: egy barátját keresve belépett valamelyik párizsi templomba. Hogy mi történt ott alig egy-két perc leforgása alatt, hosszú évtizedek után ebben a könyvben írta le. A személyes, végtelen, jelenlévő Szeretettel találkozott, a nagy Ismeretlennel: Istennel. ___ Újságíró maradt, családot alapított, végigszenvedte a koncentrációs táborok poklát, tucatnyi könyve és cikkei által egyike lett a francia lelkiismeret éber őreinek. Egész életét azonban ez a Találkozás határozta meg. "Ó Szeretet, az örökkévalóság is rövid lesz arra, hogy téged hirdesselek!"

M. Basilea Schlink - Isten ​szent maradéka
Ebben ​a kis füzetben Basilea Schlink azt mondja el, mik Isten népének fő ismertetőjelei, mi az a szívbeli hozzáállás, ami minden hívőt kell, hogy jellemezzen.

M. Basilea Schlink - Ne ​csüggedj, lelkem!
Talán ​ezt kérdezed: "Hol van most az Isten? Nem találom Őt, cselekedeteit nem értem." Éppen most van közel hozzád, amikor olyan távolinak érzed. Ez a kis könyvecske segítségül lehet, hogy éppen ezekben a nehéz időkben ismerd fel győzelmes szeretetét.

Kollekciók