Ajax-loader

'Isten' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Christopher Bailey - Mike Aquilina - A ​Grál-kód
Az ​igazi rejtély a valódi isteni jelenlét "Kielégíti mindazt a tudáséhséget, ami az emberekben él e régi misztérium iránt. Az igazi Grál tanúskodik arról az isteni adományról, ami még a legmélyebb emberi vágyakozást is túlszárnyalja." Scott Hahn, a The Lamb's Supper és a Hail, Holy Queen című könyvek szerzője A Szent Grál történetei olyan rejtélyes vonzerővel bírnak, amelyek évszázadok óta megigézik az emberek képzeletét. Ezek a történetek egy végre feltáruló, nagy titokról regélnek: egy meglepő válaszról az élet legnagyobb kérdéseire, és egy rejtett misztériumról, amely legmélyebb vágyakozásunkat is kielégíti. Az utóbbi 1700 évben írók, költők, művészek, zeneszerzők és filmrendezők sora igyekezett megragadni a Grál rejtélyét. A nagy kutatás az Artúr-legendák fő mozgatóereje, ez ösztönzi Indiana Jonest a legizgalmasabb kalandokra, és ez sarkall sokakat A Da Vinci-kód elolvasására. A keresésről, csodákról, becsületről, hitszegésről és árulásról szóló varázslatos történetek azért ragadják magukkal ilyen erővel és oly régóta az embereket, állítják A Grál-kód szerzői, mert valóban megérintenek valamit mélyen a szívünkben. Felfedik legbensőbb sóvárgásunkat, hogy megismerjük Krisztust, hogy közösséget vállaljunk az istenivel. A Grált éppen az tette szentté, amit populáris alakváltozásai közben elvesztettünk: ez pedig nem más, mint bensőséges kapcsolata az oltáriszentséggel. A Grál-kód egy évszázadokon átívelő irodalmi és teológiai detektívtörténet, amely ott ér véget, ahol a Grál-legenda kezdetét vette - a szobában, ahol Jézus utoljára összegyűlt legközelebbi tanítványaival, áldást mondott, megtörte a kenyeret, és körbeadott egy szent serleget.

Bodnár Dániel - Erzsébet, ​a szeretet szolgálóleánya
Árpád-házi ​Szent Erzsébet születésének 800. évfordulójára jelent meg ez a különleges értékeket felmutató regény. Olvasmányos, érdekfeszítő stílusban tárja elénk a fiatalon, alig huszonnégy éves korában elhunyt Erzsébet alakját, gyermekkorától haláláig. Történelmileg hiteles háttérbe helyezi a XIII. században élt királylány, thüringiai fejedelemné történetét, aki szinte minden olyan erény birtokában volt, amely napjainkban hiánycikk: szerénység, okosság, hűség, anyaság, engedelmesség, alázatosság, önfegyelem, erkölcsi tartás, önfeláldozás, türelem és mindenek felett a szeretet, igazi, odaadó szeretet Isten és emberek iránt.

Barbara Kingsolver - The ​Poisonwood Bible
The ​Poisonwood Bible is a story told by the wife and four daughters of Nathan Price, a fierce, evangelical Baptist who takes his family and mission to the Belgian Congo in 1959. They carry with them everything they believe they will need from home, but soon find that all of it--from garden seeds to Scripture--is calamitously transformed on African soil. What follows is a suspenseful epic of one family's tragic undoing and remarkable reconstruction over the course of three decades in postcolonial Africa. The novel is set against one of the most dramatic political chronicles of the twentieth century: the Congo's fight for independence from Belgium, the murder of its first elected prime minister, the CIA coup to install his replacement, and the insidious progress of a world economic order that robs the fledgling African nation of its autonomy. Against this backdrop, Orleanna Price reconstructs the story of her evangelist husband's part in the Western assault on Africa, a tale indelibly darkened by her own losses and unanswerable questions about her own culpability. Also narrating the story, by turns, are her four daughters--the self-centered, teenaged Rachel; shrewd adolescent twins Leah and Adah; and Ruth May, a prescient five-year-old. These sharply observant girls, who arrive in the Congo with racial preconceptions forged in 1950s Georgia, will be marked in surprisingly different ways by their father's intractable mission, and by Africa itself. Ultimately each must strike her own separate path to salvation. Their passionately intertwined stories become a compelling exploration of moral risk and personal responsibility. Dancing between the dark comedy of human failings and the breathtaking possibilities of human hope, The Poisonwood Bible possesses all that has distinguished Barbara Kingsolver's previous work, and extends this beloved writer's vision to an entirely new level. Taking its place alongside the classic works of postcolonial literature, this ambitious novel establishes Kingsolver as one of the most thoughtful and daring of modern writers.

Watchman Nee - Az ​összetört edény / Ülni, járni, állni / Olyanok leszünk, mint Ő / A szolgáló testvér
Az ​összetört edény Többek szerint ez a könyv W. Nee írásainak a koronája. Sokan, akiknek probléma, miért olyan élettelen és erőtelen a bizonyságtételük, hitéletük - ebben a könyvben válaszra találnak. Egy keresztyén író így fogalmazta meg véleményét erről a könyvről: „Az egyik legjobb könyv, melyet az utóbbi években megismertem. Alapgondolata: szükség van az emberi lélek erőinek megtörésére ahhoz, hogy az Úr a maga dicsőségére használhasson fel minket." Ülni, járni, állni A szerző az Efézusi levél három alapgondolatát világítja meg: 1. Ülni - azaz helyzetünk Krisztusban. 2. Járni - azaz életünk a világban. 3. Állni - azaz állásfoglalásunk a sátáni erőkkel szemben. Mindhárom irányban helyesen kell beállítanunk az életünket ahhoz, hogy hasznos eszköz lehessen Isten kezében, azaz hogy „legyünk az Ő dicsőségének magasztalására" (Ef 1,12) Olyanok leszünk, mint Ő A könyv a szerző 1940-ben, egy keresztyén konferencián elmondott beszédsorozatát tartalmazza, melyben Nee az ősatyák életét egész gyakorlati módon magyarázza. A hasonlóság felhasználásával saját keresztyén hitünk és életünk problémáira választ ad azáltal, hogy az emberi bukások szemléltetésével mindig újra rámutat Isten mindenre elégséges voltára a Krisztusban. Az utolsó, megkapó példán keresztül bemutatja a valóságos és radikális átformaltatást, melyet ma is mindenki megtapasztalhat, aki egészen kiszolgáltatja magát Istennek. Ez a könyv nagy segítség az Isten útjainak helyes megértésében. A szolgáló testvér Segítség Isten munkatársainak.

Dr. Gyökössy Endre - Fogadd ​el végre önmagad!
Kézfogás ​19.

Kenneth E. Hagin - Hogyan ​böjtöljünk értelmes módon?
Azt ​gondolod, hogy már mindent tudsz a böjtölésről? Gondolkozz el rajta újra! Ez a könyv tele van meglepetésekkel.

Michel Santier - Megújulás ​az egyház szívében
Harminc ​évvel azután, hogy a Megújulás elérte Franciaországot, íme egy világos és pontos elemzés a Megújulás Katolikus Egyházban betöltött mai helyéről. Az egyszerű tényeken túl találhatunk e könyvben néhány ötletet arra, hogyan segíthetjük elő a Megújulás beilleszkedését az egyházmegyékbe a nagyobb egyházi egység érdekében: megtanulva együtt munkálkodni, figyelmesnek maradni a Szentlélek szavára… A szerző püspök, aki tapasztalattal rendelkezik e téren. Támpontot nyújt azok számára, akik a Megújulással kapcsolatban kérdéseket vetnek fel, de eligazítja a hívőket és lelkipásztorokat is, akik együtt járnak a közös úton. Michel Saniter atyát 2001 októberében szentelték püspökké Luçon egyházmegyében, 18 év papi szolgálat után. A „Réjouis-toi” („Örvendj”) közösség alapítója. Az Instance de Communion du Renouveau Carismatique Catholique Français (A Francia Katolikus Karizmatikus Megújulás Egységéért szervezet) elnöke volt és az ICCRS (International Catholic Charismatic Reneval Services: Katolikus Karizmatikus Megújulás Nemzetközi Szolgálata) tanácsának tagja 1991-től 1998-ig.

Esther Secretan-Blum - Utazás ​a tengerhez és más történetek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mark Vernon - Isten
A ​Nagy kérdések sorozatunk réges-régi, alapvető, makacs és elmepróbáló tudományos talányokat vizsgál. E kötet a vallás olyan nehéz és kényes kérdéseit veszi sorra, amelyek évezredek óta foglalkoztatják a legnagyobb gondolkodókat és a hétköznapi embert. Mark Vernon húsz olyan kulcsfontosságú problémakört mutat be, mint például a gonosz dilemmája, a szent szövegek igazságtartalma, az ima ereje és a létezés végső célja és értelme. - Bizonyítható-e Isten léte észérvekkel? - A tudomány fejlődése a vallás végét jelenti? - Miért vannak még ma is vallási hiedelmek? - A vallás az evolúció tévútja? - Elő lehet idézni drogokkal vallási élményeket? - Láthatunk-e csodákat? - Létezhet-e spiritualitás vallásosság nélkül? - Aki nem vallásos, annak semmi sem szent? - Imádkozhat-e az agnosztikus? - Az emberi szenvedés kizárja Isten létezését? - Az erőszak a vallás lényegi jellemzője? - Mit jelent fundamentalistának lenni? - Vallás-e a konfucianizmus? - Mi a buddhista megvilágosodás lényege? - Isteni lényegű-e a természet? - Mit is mond szó szerint a szentírás? - Létezik-e egyetemes spiritualitás? - Lehetünk-e jók Isten nélkül is? - Az idők végezetében élünk? - Van-e élet a halál után? Mark Vernon író és egykori pap, aki az ókori filozófusok nagy kérdésére - hogyan éljünk? - keresi a választ. Könyvei számos témát érintenek a barátságtól a hitig, és a jóléttől az értelemig. Rendszeresen publikál a The Guardianben, a The Times irodalomi mellékletében, és jelenik meg a BBC-n.

On Sai - Scar
Scar ​körül sok a titok. Titok a vallása, mert kereszténynek született egy olyan világban, ahol a kalózok megnyúzzák, a császáriak pedig agyonlövik a hívőket. Titok, hogy szerelmes Artúrba. Titok az álma, amit követve navigátornak áll. Artúr körül sok a halál. Előbb azt hiszi, Scar meghalt, kétségbeesésében csatlakozik egy keresztény csempészhajóhoz, és az űrben bolyongva egyre mélyebben megismeri a sötétséget. Mikor úgy érzi, minden kegyetlenséget megtapasztalt, megtudja, hogy Scar nem halt meg. Hanem áruló lett. Don körül nagy a csend. A renegát mentál önkéntes száműzetéséből figyeli a világ eseményeit, ám az ijesztő dolgokról nem beszélhet senkinek. Hallgatása mögött más is lapul: egy titok, és egy régi, fájó szerelem emléke. Lucy körül nagy a rend. Don egykori társa majdnem hibátlan. A világegyetem egynyolcadának ura, aki a végső tökéletességet keresi, gyűlöli az érzelmeket és a vércseppek gömbjében lapuló π számot. Könyörtelenül kiiktatja mindazt, ami nem illik a társadalom rendjébe. Ők négyen furcsa események sodrában találják magukat. Fogalmuk sincs, ki vagy mi mozgatja a szálakat. Lehet, hogy pusztán játékszerek Isten és a Gonosz kezében? Létezik egyáltalán szabad akarat? A szerelem, melyet elpusztítottál magadban, pislákolhat-e még a másikban? Egyvalaki sejti csupán, hogy ők négyen alkotják a tengelyt, melyen megfordul az emberiség sorsa. A regény a Szivárgó sötétség sorozat első kötete.

C. S. Lewis - A ​bánatról
Az ​ismert irodalomtudós és keresztény apologéta mély önreflexiói felesége halálát követően. Az őszinte önelemzés egyben az önsajnálat tagadása is. Lewis nemcsak az olvasó együttérzését nyeri meg, hanem együttműködésre is hívja mindazokat, akik elveszített szeretteik gyászával és fájdalmával küzdenek. Egy olyan belső útra, amelyen értelmet nyerhet a veszteség és a bánat valamennyi formája.

John C. Lennox - A ​tudomány valóban eltemette Istent?
A ​tudomány és a vallás viszonyának kiváló, érvekkel alátámasztott újraértékelése, amely új fényben világítja meg napjaink fő vitáit. El kell olvasnia mindenkinek, aki el szokott tűnődni az élet legfontosabb kérdésein. - Alister McGrath a történelmi teológia professzora Ez a rövid könyv több, mint csupán a címében feltett mély kérdés kritikai elemzése. Tudományos deketívtörténet, amely gondolkodásra készteti az olvasót, ahogy apránként helyükre kerülnek a bizonyítékok...

Bossis Gabriella - Ő ​meg én
Az ​"Énekek éneke" az Újszövetség nyelvén. Lelki beszélgetések. Benned az Isten: beszélgess vele. Ajánljuk ezt a könyvet mindenféle színű, vallású és fajú testvérünknek - Emmanuel (Velünk az Isten) nevében. Különösen szem előtt tartjuk a még nem egyesült Krisztus-hívő közösségeket, hogy eggyé legyenek Jézus nevében a megoszthatatlan és örök Egyházon belül. "Mindannyian egyek vagytok: egy test, egy lélek, egy imádság ... legyünk mindannyian egyek!" Válogatás az olvasók megjegyzéseiből: Igazán nagyszerű munka... Nyáron elolvastam az egész könyvet, kitűnő olvasmány. Szent Ágoston mondja: "Szeress és tégy amit akarsz!" ... - és mi haladunk Isten felé nem lépésekben, hanem szeretetben... Nem lehet gyorsan olvasni, minden mondatnál meg kell állni és hagyni, hogy az igazság gyökeret verjen bennünk.

Watchman Nee - A ​dicsőséges gyülekezet
Isten ​a gyülekezetet, a megváltott hívőket, mennyei nézőpontból szemléli. Ő egyáltalán nem egy bűntől és vétkektől legyőzött gyülekezetet lát, hanem Krisztus dicsőséges társát. A Dicsőséges gyülekezet-ben Watchman Nee a gyülekezet négy jelentős bibliai képviselőjét mutatja be nekünk: Évát az 1Mózes 2-ben, a feleséget az Efézus 5-ben, az asszonyt a Jelenések 12-ben, és a Menyasszonyt a Jelenések 21-22-ben. Mindegyik példán keresztül a gyülekezet magasrendű küldetését: Isten örökkévaló céljának beteljesítését hangsúlyozza a szerző. A Dicsőséges gyülekezet új fordítását számos, az utóbbi időben felfedezett kézírásos jegyzet anyaga egészíti ki, aminek köszönhetően az olvasó most Watchman Nee 1939 és 1942 ősze között elhangzott igehirdetéseinek legteljesebb gyűjteményét tarthatja a kezében.

P. Gabriele Di S. M. Maddalena - Istennel ​egyesült élet
400 ​éve, 1591. december 14-én hunyt el Keresztes Szent János kármelita szerzetes, Avilai Teréz mellett a spanyol misztika legnagyobb hatású képviselője. Úgy lépte át az örök élet küszöbét, ahogyan élt: a keresztrefeszített Jézussal egyesülten, a szeretet elragadtatásában. Művei -- ki tudja, hány nyelven és hány millió példányszámban -- négy évszázada -- tanítják és vonzzák a végtelenre nyitott embert az Istennel való bensőséges egyesülés meredek, "semmivel szegélyezett" ösvényére. Személytelenül ugyan, de saját és Avilai Teréz tapasztalatait vetette papírra; előttünk járt, és célba ért. Hitelesen evangéliumi üzenete a XX. század végén időszerűbb, mint valaha. ___ A belga származású P. Gabriele, (akinek két művét már ismerheti a magyar olvasó _Az imaélet kiskatekizmusa, Benső Végtelen_) rövid summát készített Keresztes Szent János tanításáról: milyen úton, milyen szakaszokban, milyen akadályok közepette juthatunk el a hozzánk méltó egyetlen célig, az Istennel való egyesülés állapotáig, Művének sajátosan zsinati szellemű vonása, hogy nekünk ír, a világ ezernyi gondjaival küszködő "hétköznapi" keresztényeknek.

Watchman Nee - Hogyan ​tanulmányozzuk a Bibliát
A ​Biblia Isten ihletett beszéde, amelyet minden hívőnek tanulmányoznia kell ahhoz, hogy megismerhesse Isten ellátmányának végtelen gazdagságát. Amikor Isten szól hozzánk, ezt az Ő kijelentett Igéjén keresztül teszi. Helyesen kell tehát tanulmányoznunk a Bibliát, hogy Isten Igéje gazdagon lakozhasson a szívűnkben. E célból először megfelelő személyekké kell válnunk, vagyis az Úr vezetésével és irányításával végig kell járnunk az ehhez szükséges szellemi iskolát.

Boglári Ferenc - Alapjaiban ​mi az univerzum, az ember és az Isten?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Phyllis Tompson - Hudson ​Taylor / Isten sohasem vall kudarcot
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Gyökössy Endre - Isten ​elfelejtett nyelve, az álom
Van ​értelme, megfejtése az álomnak? Valóban hihetünk álmainkban? Tényleg olvashatunk álomfejtéseket a Bibliában? Hogyan ismerhetem meg és lehetek "jóban" a bennem lakó felebaráttal? Mi a különbség az álom, a látomás és a vízió között? Tényleg Isten üzen az álmok által? És a legfontosabb: hihet-e egy keresztény az álomfejtésben?

Dr. Gyökössy Endre - Megnyílt ​szemek
Kézfogás ​1. Bartimeus

M. Basilea Schlink - Gondviselő ​jó Atyánk
Milyen ​nagy ajándék Isten gyermekei számára – akik a Krisztusban nyert drága váltságot hitben megragadták –, hogy mennyei Édesatyjuk életük legapróbb részletére kiterjedően gondot visel róluk. Az ebben a könyvecskében található imádságok segítenek abban, hogyan „éljünk” ezzel a kimondhatatlanul gazdag kiváltsággal.

Charles Capps - A ​szó teremtő ereje
Nagyon ​sok embert saját szavai tartanak körülményei fogságában. Hogyan tudjuk Isten áldásait behozni az életünkbe?

Lisa O. Engelhardt - Isten ​a barátom
Mindenkinek ​szüksége van egy legjobb barátra, aki ismer és olyannak szeret, amilyen vagy. Aki átölele, ha bánat ér, örül, ha jó a kedved. A jó barátok szeretik együtt tölteni az időt, szoros köztük a kapcsolat, és kisegítik egymást. Könyvecskénk közel viszi a gyermekeket legjobb barátjukhoz, Istenhez. Bájos rajzok nyújtanak segítséget az ifjú híveknek ahhoz, hogy Istent mint olyan barátot ismerjék meg, aki mindenütt, bármikor elérhető, mert mindig jelen van. Fogadjátok és forgassátok szeretettel ezt a gyermekeknek (és felnőtteknek) Istenről szóló "ábécés" könyvet.

Láng János - Lélek ​és Isten
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Elif Şafak - Szerelem
Ella ​negyvenéves, jómódú, a sorsával tökéletesen elégedett amerikai háziasszony, aki férje és három gyermeke kiszolgálásának szenteli életét, és még azt se nagyon bánja, hogy a férje rendszeresen megcsalja. Egy napon a nagylányával folytatott vita után rádöbben, hogy tulajdonképpen boldogtalan, és nagyon hiányzik a szerelem az életéből. Mivel gyermekei már nem igénylik állandó figyelmét, távmunkát vállal egy neves könyvkiadónál. Első feladatául egy ismeretlen szerző könyvének értékelését kapja. A történet a XIII. századi Anatóliában játszódik, és regényes formában beszéli el Rumi, a híres muszlim hittudós és misztikus költő életét, aki gyökeres átalakuláson megy át, amikor megismerkedik egy furcsa vándordervissel, a különleges képességeket birtokló tebrizi Semsszel. Ella félve közelít a számára idegen regénybeli világhoz, hamarosan azonban magával ragadja a cselekmény, és lenyűgözi a szúfi miszticizmus. Ahogy e-mailben levelezni kezd a szerzővel, szinte azonnal érthetetlen vonzalmat érez ez iránt a sosem látott férfi iránt, és ráébred, hogy kettejük találkozása ugyanolyan sorsszerű és elsöprő erejű, mint Rumié és Semszé. Ebből a szerelemből és Rumi verseiből merít erőt, hogy a konvenciók börtönéből kitörve hátat fordítson házasságnak, gyerekeknek, biztonságnak, és testben-lélekben egyaránt nagy utazásra induljon egy különleges férfi oldalán. A török származású Elif Safak lebilincselő mesélő, modern Seherezádé, aki időtlen témákat vizsgál egzotikus történeteiben. Magyarul megjelent előző regénye, "Az isztambuli fattyú" nálunk is nagy sikert aratott.

Sajó László - Szünetjelek ​az égből
Sajó ​László mai költészetünkben ritka becsvággyal és szívós eltökéltséggel teljes világképet épít. Világképe sötét színekben, mondhatni, az undor jegyében rajzolódik ki. Sajó László metafizikai léptékben undorodik: a saját életén keresztül az egész teremtést perbe hívja. Patetikus iróniája térben és időben egyaránt kiterjed, így a történelem és a költészet idejében is: újraírja és egymásba írja a magyar és a világlíra nagy alakjait és motívumait. Vállalkozása mindeddig méltatlanul kevés figyelemben részesült, pedig már kerek tíz kötet - és öt évtized - van mögötte. Ennek a tíznek a legjavát igyekszik felmutatni Várady Szabolcs válogatása.

M. Basilea Schlink - Az ​irgalmas Isten segítséget, örömet és győzelmet ad
1. ​Az irgalmas Isten jön, bármilyen nagy is a sötétség 2. Felkészültségek az emberi kapcsolatokban 3. Örvendj Jézus királyi ajánlatának 4. Jézus él Isten akaratának elfogadása nyitja meg az utat az emberi szív megjobbulásához, Szánd magad oda a kereszthordozásra, és szükséges láttán nem fogsz megkeseredni.

Naszályi Emil - Szomjazlak ​Istenem
"A ​legfontosabb az, hogy mindent Istenért tegyünk, vállaljunk, Érte szenvedjünk el vagy küzdjünk. Tehát egy nagy _szándék_, amely mindenkit Istenhez köt. _Istenért!_ Isten iránti szeretetből! "Pro Dei amore!" A lélek nagy belső cselekedete ez! Az akarat -- szándék -- szüntelen, állhatatos Istenbe kapaszkodása, amelynek végül már eszébe sem jut bármit is másért tenni." ___ A mű értékes gondolatokkal segíti "az Istenre szomjazókat" erre a legfontosabbra.

Adrian Plass - Bridget Plass - "Ha ​Isten Fia táncol..."
A ​bátorság, a hősiesség, a helytállás, a hit és a remény történetei az AIDS-sújtotta, éhező Afrikából. Adrian és Bridget Plass szemüvegén keresztül ismét más képet mutat a világ. Egy kicsit megismerjük és másképp látjuk az árvákat, a betegeket, a prostituáltakat és a kamionsofőröket, a segélyezést, a szókimondást, a cselekvő hit lehetőségeit és végül önmagunkat is.

Szigethy András - Isten ​szeme
Valóban ​egyediek vagyunk és megismételhetetlenek? Kik is vagyunk és mi történik velünk? A hagyományos sci-fiként induló mű a legősibb kérdést veti fel: mi volt a legelső mozzanat, hogyan is történt a keletkezés, amelynek következményeit megismételhetetlen emberként éljük meg ebben a dimenzióban, a mi világunkban? A páratlanul izgalmas kalandban egymásra torlódik valóság és fantázia, újsághír és valódi történés, érzelmek és lehetőségek, gondolatok és mondatok rendkívüli emberek életművéből, hogy aztán – mint a könyvbéli Lord Comptanton – arra is megsejthetssük a választ: több párhuzamos valóság van-e, s létezik-e Isten egyáltalán.

Dr. Gyökössy Endre - Megújulás
Kézfogás ​13. Kezdjük el újra, de Jézussal!

A_dogmatika_kezikonyve2
A ​dogmatika kézikönyve Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - A ​dogmatika kézikönyve
Első ​kötet Jürgen Werbick - Prolegomena Dorothea Satter/Theodor Schneider - Istentan Dorothea Satter/Theodor Schneider - Teremtéstan Hans Kessler - Krisztológia Bernd Jochen Hilberath - Pneumatológia

Kollekciók