Ajax-loader

'Isten' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Tomka Ferenc - Istenkeresés ​a magyar irodalomban
Az ​emberi lélek mélyén ott sajog a vágy a teljes igazság, szeretet, megértés után: egy Végtelen Valaki után, aki tökéletesen megért és szeret; illetve a tökéletes béke és testvériség országa után. Ez a vágyakozás fölismerhető a költők, írók műveiben is. Tomka Ferenc fiataloknak szánt rendhagyó irodalomtörténete a magyar irodalom elsősorban a költészet legfontosabb alakjainak istenkeresését, vallásos élményeit foglalja össze.

Hamvas Béla - A ​bor filozófiája
_Végül ​is ketten maradnak, Isten és a bor._ Elhatároztam, hogy imakönyvet írok az ateisták számára. Korunk ínségében a szenvedők iránt részvétet éreztem és ezen a módon kívánok rajtuk segíteni. Feladatom nehézségével tisztában vagyok. Tudom, hogy ezt a szót, Isten, ki se szabad ejtenem. Mindenféle más neveken kell róla beszélni, mint amilyen például csók, vagy mámor, vagy főtt sonka. A legfőbb névnek a bort választottam. Ezért lett a könyv címe a bor filozófiája, s ezért írtam fel jeligéül azt, hogy: végül is ketten maradnak, Isten és a bor. (-)

Jacques Loew - Elmélkedések ​Jézus Krisztusról
Ki ​Jézus Krisztus? Erre az örökké időszerű kérdésre keres választ Loew atya a pápa és környezete előtt. Hogy Jézust megismerjük - találkozni kell vele. Hogy találkozhassunk - meg kell hallgatni a "lelki szegények" befogadó készségével. Ebben a vízióban vetíti a szerző Jézust "három dimenzióban" szemünk elé: Rámutat vonásaira Ábrahámtól kezdve Mózesen át ószövetségi előképeiben; megcsodálja oly "emberies emberségében" és felismeri az Egyházban, Titokzatos Testében s annak tagjaiban - bennünk - továbbélő Krisztust. Az élete nagy részét szegényekkel megosztó pap, "ügyvédjük a Vatikán előtt", az ő nyelvükön, életükből vett példákkal tarkítva s a mai világproblémák hátterével idézi a Biblia és üdvtörténet lapjait.

Ron Hall - Denver Moore - Lynn Vincent - Ugyanúgy ​más, mint én
Denver ​egy louisianai ültetvényen töltötte fiatalkorát, míg egy nap felugrott a Texasba tartó vonatra, hogy utána tizennyolc éven át hajléktalanként csavarogjon Dallas utcáin. Ron nemzetközi műkereskedő, aki otthonosan mozog az Armani öltönyös milliárdosok világában. Felesége, Deborah a hitnek és mások megsegítésének szenteli az idejét. Mindhármuk élete egy csapásra megváltozik, amikor a gondviselés egymás felé tereli őket, és új barátságra, új álmokra találnak. Csakhogy Isten útjai kifürkészhetetlenek. Az ember nem nyerhet semmit anélkül, hogy valami mást elveszítene. Vajon mit tartogat a jövő a furcsa trió számára? Valóra válik-e Deborah álma, és ha igen, milyen áron?

Jodi Picoult - Keeping ​Faith
When ​seven-year-old Faith White and her mother, Mariah, swing by the house on the way to ballet class, they find that Daddy is home and he's brought a playmate. This is not the first time he's been caught cheating. After the fuss and feathers have settled and Dad has moved out, Faith begins talking to an imaginary friend who, it seems, is God. And God is not male but female. Faith is able to effect miraculous cures and is also occasionally afflicted with stigmata. When the media gets wind of this, the circus begins. The local rabbi takes an interest (Faith and Mariah are technically Jewish), and the local Catholic priest pays several inquiring visits. There is also a gaggle of psychologists. Throw in a professional atheist for the romance angle and a vicious custody fight with an egomaniacal lawyer, and you have a riveting read.

Jo Lemoine - Casciai ​Szent Rita
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bunyan János - A ​zarándok útja
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Imre Viktória Anna - Kísértés ​Rt.
Az ​Új Lenyomat és a Magyar Író Akadémia szépirodalmi pályázatának különdíjas regénye Mit tehet egy sikeres bérgyilkosnő, ha egy amúgy is fárasztó nap után hat dekoratív munkatársa kíséretében megjelenik a lakásában az ördög? Esetleg a másik oldalára fordul és alszik tovább, erősen győzködve magát, hogy csak képzelődött. Sajnálatos módon Serene Nightingale ennyivel nem intézheti el a Pokol pofátlan, narcisztikus és mellesleg igen jóképű Nagyurát. Lucifer ugyanis nem merő szórakozásból keresi fel éjnek évadján: Serene lelkéért verseny folyik közte és a mindenható Anyaúristen, Pandora között. Ha a Teremtő nyer, a világ fele megszabadul a gonosztól. Ha Lucifer, akkor a démonúr a száműzetése óta először térhet vissza legálisan a Mennybe. A tét tehát nagy, ám talán nem meglepő, hogy Miss Nightingale hócipője két perc alatt tele lesz a túlvilági cirkusszal. Vissza akarja kapni az eddigi életét: egyetemre akar járni, a bátyját bosszantani, és tovább ölni embereket pénzért. Idegesítik a lépten-nyomon felbukkanó angyalok, démonlányok... de leginkább a Halál sakálvigyorú női megtestesítője kezdi ki türelmét. Miközben újabb és újabb gyanútlan halandók keverednek bele a Londonban folyó hatalmi harcba, szép lassan Serene is elveszíti önmagát – s hogy védtelenül maradt lelkéért végül melyik fél nyúl gyorsabban, az csak a szerencsén és kifinomult taktikázáson múlik. "A történet zseniális... A cselekmény szálait az írónő úgy tekerte csavarta, hogy bizony teljes figyelmet érdemelt a könyv az első betűtől az utolsóig. Olvasás közben nem volt bambulás meg lazulás, csak a tömény élvezet és szórakozás." (szilvamagolvas.blogspot.com) "A történet legnagyobb vonzereje a humora és a változatos szófordulatai; olyan szerepelt fog betölteni, mint például Durell korfui élményei, azaz, ha eltörik a mécses, ő lesz a «bömbirongyi» - nem, nem fújom bele az orromat, hanem felvidulás céljából óhajtom szorongatni." (amadea.freeblog.hu)

Paul Schrader - A ​transzcendentális stílus a filmben
"A ​filmben a természetfeletti csupán a valóság sokkal pontosabb tolmácsolása, a valós dolgok mintegy bezáródnak." (Robert Bresson) A transzcendentális (latin) jelentése: természetfeletti, érzékekkel nem észlelhető. „A film számára a valóságon túli tapasztalatok közvetítése nehézséget jelent nem csupán a gyakran emlegetett képi reprodukció tökéletessége, hanem a fiImi elbeszélésmód értelmezésének realisztikus konvenciója miatt is” - fogalmazta meg 2001-ben Gelencsér Gábor "Láss Csodát! - Film és transzcendencia" című tanulmányában. E kötet - Paul Schreder tolmácsolásában - három filmrendező életművére építve mutatja be, hogyan lehet mégis megközelíteni a Megközelíthetetlent...

Balogh Elemér - Kerényi Imre - Csíksomlyói ​passió
A ​passiójáték szövegének összeállítását egy színpadi előadás tette szükségessé: 1981-ben az akkori Várszínház társulata vitte színpadra a nagypénteki misztériumjátéknak ezt a szövegváltozatát. A Helikon Kiadó akkor is, ezzel az új, változatlan kiadással pedig ma is jelezni kívánja: ez a szöveg érdemes arra, hogy megőrződjék az utókornak, akárcsak a magyar nemzeti dráma többi darabja.

Shalom Auslander - Rabbik ​és gojok
Ősi ​törvény, hogy a királyi udvarban egyedül a Bolond engedhet meg magának mindent - nos, modern kori utódként ezzel a rendkívüli előjoggal él a szerző, aki a szatirikus humor üvegén keresztül jeleníti meg az izraelita Teremtőt, valamint az ő választott népét, a maguk szeretnivaló, írói tollhegyre kívánkozó tökéletlenségében. Kötete tizennégy elbeszélést tartalmaz, amelyekből megtudhatjuk, miként ébredt Bobo, a csimpánz tökéletesen öntudatra, milyen Isten, ha nagyon-nagyon ideges, hogy hogyan végződött Stanley Fisher önvizsgálata a Negev-sivatagban, mi módon változott át a vézna "jesívabócher", Motty izompólós, szőrösmellű goj szépfiúvá vagy hogy miért építtetett az Úr bárkát Schwartzmannal. Az ortodox zsidó kultúrát görbe tükörben, jó nagy adag (ám roppant szórakoztató) gonoszkodással ábrázoló mű a Woody Allen-féle gátlástalan humorra nyitottak számára ajánlható.

010
Bibliai ​enciklopédia Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Bibliai ​enciklopédia
Könyvünk ​arra vállalkozik, hogy összefoglaló képet adjon a Biblia egészéről, a benne szereplő nem mindennapi emberek küzdelmes életéről, vágyairól, fájdalmairól, félelmeiről, bűneiről és a régmúlt korok eseményeiről. Bemutatja azokat a férfiakat és asszonyokat, akik a világirodalom és a művészetek nagyformátumú alakjaivá váltak, és akiknek élete, cselekedetei követendő példa generációk milliói számára. Segít a harmadik évezred olvasójának, képet alkotni arról, milyen volt a világ a bibliai ősidőkben,hogyan dolgoztak, harcoltak, imádkoztak, házasodtak az ősatyák, s miként nevelték gyermekeiket. Könyvről könyvre haladva megismerjük a Biblia sorsfordító történeteit, és ízelítőt kapunk az évezredek tanulságait, bölcsességeit átható költészetből. Ha belelapozunk a _Biblia enciklopédiájába_, tetten érjük a múlt és a jelen összefonódását. Feltárul benne Egyiptom, Asszíria, Perzsia, Babilon, a görög világ és Róma évezredes kultúrája, amely mind összetéveszthetetlen lenyomatot hagyott a bibliai történetek vonulatában. Fölsejlenek előttünk azok a gyöngyszemek és azok a kincsek is, amelyek még régészeti feltárásra várnak, elképzeljük azt a múlt idők ködébe vesző világot, amelyben a népeket és nemzeteket oltalmazó és haragvó isteneik vezérelték, amelyben valóság és csoda egyetlen pillanatban megfért egymás mellett. Elgondolkodhatunk azon, mit mond a Biblia az élet és halál nagy kérdéséről, a jóról és gonoszról, Istenről és a Teremtésről.

C. S. Lewis - Az ​öröm vonzásában
A ​materialista világegyetem azzal a hatalmas előnnyel kecsegtette gyávaságomat, hogy korlátolt felelősséget kínált föl. Semmi igazán végtelen szerencsétlenség nem érhet benne. A halállal véget ér minden. S ha bármelyik véges nyomorúság elviselhetetlenül ránehezedik az emberre, akkor mindig lehetséges az öngyilkosság. A keresztény világegyetemben azt éreztem a legszörnyűbbnek, hogy egyetlen ajtajára sincsen felírva: Kijárat. Ha ez igaz volna, akkor többé semmiképp sem lehetséges kiegyezni a valósággal. Akkor még az ember lelke legmélyén sem marad egyetlen terület sem (sőt, éppen ott a legkevésbé), amelyet körülvehetne drótkerítéssel, és kiakaszthatná a táblát: Belépni tilos! Én pedig ezt kívántam: legyen olyan terület, bármilyen kicsiny is, amelyről elmondhatom az összes többi lénynek: Ez csakis egyedül énreám tartozik.

Danah Zohar - Ian Marshall - SQ ​Spirituális Intelligencia
Ahol ​az értelem (IQ) és az érzelem (EQ) már tehetetlen, ott kezdődik a spirituális intelligencia, melynek segítségével cselekedeteinket és életünket eg nagyobb és gazdagabb összefüggésbe tudjuk helyezni. Ez a képesség mindenkinek a rendelkezésére áll; a kérdés csupán az, mennyire tudjuk, és mennyire merjük használni ezt az adottságot. Az SQ a szükséges alap ahhoz, hogy mind az IQ, mind az EQ hatékonyan működjön. A legmagasabb fokú intelligenciánkról van szó. Az Oxfordban tanító szerzőházaspár a modern pszichológia, a nagy világvallások és a keleti filozófiák tanításai alapján fejti ki ezt az eddig még nem tárgyalt, viszont mindenki számára rendkívüli jelentőséggel bíró kérdést.

Agnes Sturt - John Sturt - Szeretetre ​teremtve
Az ​igazi önérték - a szerzők szerint - azzal kezdődik, hogy tudatára ébredünk, Isten képmására lettünk teremtve és nagyon értékesek vagyunk számára. Sajnos manapság a keresztyének között is kevesen vannak olyanok, akik a mindennapjaikban is tudatosan élik meg istenképűségüket és tudatosan alkalmazzák azokat a fantasztikus lehetőségeket, amiket Jézus halála és feltámadása jelent. A Szeretetre teremtve egy hasznos kézikönyv, kérdésekkel és gyakorlatokkal, amit akár kisebb csoportban, akár egyedül is el lehet végezni. A szerzők egyszerű, de hatékony közlésmódja sok éves lelkigondozói tapasztalatukra épül. Ez a könyv abban segít, hogy bátran változtassuk és újítsuk meg a magunkról alkotott képünket és gondolkodásmódunkat.

C. S. Lewis - A ​fájdalom
A ​közkedvelt apologéta kérlelhetetlen logikával, találó képekkel és hasonlatokkal fűszerezve, olvasmányos formában tárja elénk a kereszténység válaszát a fájdalom dilemmájára. Érvelése alátámasztásához filozófiai és egyháztörténeti klasszikusokat - köztük Arisztotelészt, Aquinói Szent Tamást, Pascalt és Szent Ágostont - hív segítségül.

Etienne Richer - A ​reménység ereje
A ​keresztény reménységtől mi sem áll távolabb, mint az idealista optimizmus vagy a világ realitásától való menekülés. A harmadik évezred közeledtével a pápa szüntelenül arra buzdít bennünket, hogy lépjünk be a szent reménységbe, amely nem csal meg. Sürgető hívása egyértelműen mutatja nemcsak nekünk, keresztényeknek, hanem minden embernek, hogy gyorsan kell cselekednünk, mert a reménység tétje óriási! Mint lelki életünk hathatós motorja, a remény környezetünk számára is bátorítást nyújt. Etienne Richer atya a Bibliából, valamint az Egyházatyák és számos lelki író tanításából bőségesen vett idézetekre támaszkodva segít rátalálnunk a szent reménység ízére. Etienne Richer atya 1985 óta tagja a Nyolc Boldogság Katolikus Közösségnek, 1992-ben szentelték pappá Cordes-ban. Ő a cseh és a magyar házak tartományfőnöke.

Philippe Madre - Törekedjetek ​a karizmákra!
Sokat ​beszélünk a karizmákról, de gyakorlásuk kényes kérdésként nyilvánul meg. Az imacsoportok számára gyakran nehézséget jelent, hogy növekedjenek bennük. De be tudjuk-e fogadni a karizmákat? Egy olyan megújulás, mely a karizmák hanyatlásától szenved, lehet-e pünkösdi? Márpedig Pál apostol erre szólít fel: „Törekedjetek a karizmákra”” (1 Kor 12) Philippe Madre felhívja figyelmünket a karizmák befogadásának fontosságára az imacsoportokon belül. Megvilágítja a lehetséges tévedéseket, melyek a lelki adományok kifulladásához vezetnek, de mindenekelőtt néhány lényeges támpontot adnak lelki növekedésünkhöz.

Adrian Plass - Növekedésem ​kínjai
Adrian ​Plass komoly önéletrajzi írásaiban őszintén beszámol hitének küzdelmeiről, gyermekkori templomi élményeitől kezdve, egy súlyos testi-lelki válságon keresztül, írói pályafutásának kezdetéig. A figyelmes olvasó ráismerhet kegyes kétbalkezes naplóinak „eredeti” eseményeire és szereplőire is. "A szívem megszakad azokért, akik számára a „hívő élet” olyan, akár egy maratoni gyaloglás bokáig érő sárban. Egyesek kihullanak, mások továbbmennek, de valamennyien azon tűnődnek, mi ez az egész? Miért van az a sok hegycsúcs és völgy? Nincs megfelelő válaszom. A legtöbbször én is csak vánszorgok, de három dolog lenyűgöz. Az egyik Jézus személye, a másik, hogy Isten szeret engem és családja tagjának tart, a harmadik pedig annak biztos tudata, hogy az életemből semmi sem veszett kárba."

Badiny Jós Ferenc - Jézus ​Király a Pártus Herceg
Jézusi ​szózattal indítom útjára e könyvet, mely által szeretném Őt olyannak bemutatni, amilyen a valóságban volt. Évezredek óta várt Istenfiúnak, a Földre szállt Szeretetnek és embernek is. Tudom, hogy nehéz dologra vállalkozom, de a hosszú éveket betöltő anyag-gyűjtés után érzem, hogy buzdít, serkent és megtanít mindarra, mely eddig - az Őt kisajátító egyházi teológiákban - a titkok-titka volt, vagy a tudatos félrevezetések útvesztőiben veszett el...

Adrian Plass - Irány ​a gumivár!
Adrian ​Plass focimeccset néz, lomtalanít, bevásárol, tülekedik a vonaton szóval ugyanazt éli át, mint mi mindannyian, de valahogy mégis a dolgok mögé lát, és megtalálja az üzenetet a hétköznapi történésekben. "Isten ma is példázatok segítségével tanítja gyermekeit" - vallja. Rövid karcolataival elgondolkoztatja, és hol megnevetteti, hol megríkatja olvasóit. A kötetet ezúttal is Lente István illusztrálta.

Dominique Le Tourneau - Isten ​műve
Az ​1902-ben J. Escrivá de Balaguer prelátus által alapított lelkiségi mozgalom a XX. század szekularzált társadalmának újra-evangelizálását tűzte ki célul. Tevékenysége átjárja a társadalom minden rétegét, nemre bőrszínre és társadalmi állásra való tekint.

Manfred Braun - Michael Ulrich - Kiáltás ​a mélységből
Öt ​megrázó bizonyságtétel szenvedők életéről Németországból.

139424674
Biblia Ismeretlen szerző
21

Ismeretlen szerző - Biblia
A ​biblia szó az ógörög byblion többes száma, jelentése "könyvek". (A "könyvtekercs" jelentésű byblion szó pedig a byblosz szóból származik, amely eredetileg az egyiptomi papiruszt, az ókorban íráshoz használt anyagot jelölte.) A Héber Bibliában egyedül Dániel próféta nevezi "könyvek"-nek a szent iratok gyűjteményét. A keresztények a Kr. u. 2. századtól fogva kezdték ezt a nevet az Istentől származónak vallott iratgyűjteményükre alkalmazni. Ez az egyszerű név találóan fejezi ki, hogy e műnek a rendkívülisége nem külső formájában van, hiszen csak könyveket, látszatra más emberi művekhez hasonló írásokat tartalmaz. A Bibliát gyakran egyszerűen "Írásnak", "Írásoknak" nevezik (Jézus és az apostolok is használják ezt az elnevezést), továbbá "Isten Igéjének", "Szentírásnak", "Könyvek Könyvének" is hívják. Az "Isten Igéje" elnevezés a Bibliából származik: Isten prófétákon keresztül közölt kinyilatkoztatásának megkülönböztető jelölésére szolgál. Ezen kívül Ézsaiásnál az "Úr könyve" néven szerepel. Eszerint tehát a Biblia Isten könyve az emberek számára.

David Gregory - Egy ​nap egy tökéletes idegennel
Kimerülve ​férje Nick hírtelen jött Jézus mániájától Mattie Cominsky lelkesen üdvözli a lehetőséget, hogy pár napos üzleti útján értékelheti házasságát - és, hogy eldöntse, vajon véget vessen-e ennek a fájdalmasan eredménytelen kapcsolatnak. A repülőn Mattie megkönnyebbülten foglal helyet utastársa mellett, aki osztja fenntartásait a vallásról. Miután elmeséli férje váratlan pálfordulását, beszélgetésük rövidesen a lelki élet, az Istennel való kapcsolat keresésének izgalmas felfedezéséhez vezet.

John Bush - Napi ​menü
Keresztyén ​karikatúra? Ez valami vicc? Az – komolyan. Egy kép néha valóban többet mond ezer szónál. A karikatúrák pedig olyan képek, amelyek a görbe tükör képén keresztül beszélnek. A Napi menü egyfajta rendhagyó áhítatos könyv, amelyben találkozik a vicces és a komoly. John Bush amerikai grafikus találó karikatúrái, valamint hozzájuk kapcsolódó bibliai idézetek, gondolatok és rövid imádságok segítenek mélyebben megérteni a Bibliát, a keresztyén hitet és életet.

Paul Müller - Szenvedéssel ​formál a Mester
Dr. ​Paul Müller tömör mondanivalóját a Biblia kijelentéseivel támasztja alá, tapasztalatokkal szemléletessé, statisztikai adatokkal és a tudomány eredményeinek közlésével aktuálissá teszi. Írásai középpontjában Jézus Krisztus és az általa megszerzett üdvösség áll. Ebben a könyvében elsősorban a betegeket, az öregeket, a magányosokat, a gyászolókat és az életuntakat szólítja meg. De eligazítást találnak benne azok is, akik az élet értelmét keresik, vagy akiknek Isten létezése kérdéses. A szerző fejtegetéseiben felfedi a szenvedés értelmét és célját; még a gyógyíthatatlan betegségek sem véletlenül "jönnek", mögöttük mindig Isten bölcsessége és szeretete van! Üzenetét személyes élménye, több évtizedes szenvedése hitelesíti. "Dr. Paul Müller azon kevesek közé tartozik, akik igazán tudnak vigasztalni" - írta egyik olvasója.

Watchman Nee - Hát ​ezzel mi lesz?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Patricia M. St. John - A ​vadon titka
Egy ​régi klasszikus siker könyv új kiadása! A szerző népszerű könyveinek (Nyomok a hóban) egy új tagja! Egy Ruth nevű kislány valahogy mindig bajba keveredik. Néha elfeledkezett az elvégzendő házimunkáról, hogy helyette testvérével, Fülöppel játsszon... Úgy tűnt, hogy soha nem szakad vége csínytevéseinek, míg egy napon elszökik otthonról.A szerző kivételes elbeszélésmódja a mai gyerekek által könnyebben megérthető nyelvezettel ötvöződik.

Erwin W. Lutzer - Krisztus ​és a többi isten
Megszaporodtak ​a megváltók! A plakátokról guruk mosolyognak, a kirakatokban a New Age irodalom sikerkönyvei virítanak. A szellemi kínálat úgy megnőtt, hoy a káoszban a legtöbben nem ismerik ki magukat. Sokan lemondanak a tájékozódásról, és kijelentik: minden vallás, minden világnézet ugyanazt az istenséget közelíti meg más-más oldalról. Nincs abszolút igaszság, minden út jó annak, aki járja. Ugyanezek az emberek azonban nem fognak találomra fölszállni valamelyik buszra, ha a város egy meghatározott pontjára igyekeznek. Megkérdezik, melyik út vezet oda. Nagyon jól tudják, hogy amennyiben más úton haladnak, nem jutnak célba. Azzal is tisztában vannak, hogy ugyanaz a busz minden utasát egy irányba viszi. Merre menjünk hát? Melyik a jó út? Ebben a könyvben olyan ember szólal meg, aki nem habozik többé. Nem keresi a helyes utat, mert már megtalálta. Nem szubjektív élménybeszámolót nyújt arról, hogyan találja meg, hanem mindenki számára érvényes, objektív, egyszerű érvekkel igazolja, hogy Jézus Krisztus az egyetlen út az emberi élet céljához, a boldogsághoz, a beteljesedéshez. Nincs sok megváltó. Egyetlen megváltónk van: Jézus.

Böjte Csaba - Karikó Éva - Párbeszéd ​a végtelennel
Lehet, ​hogy mindened megvan, de mégis oly gyakran egyedül érzed magad az emberek között. Lehet, hogy biztosnak hitt kincseidet szerre elveszítetted, félelmek gyötörnek, és nincs mibe kapaszkodnod. Érzed a lelked mélyén az olthatatlan szomjúságot a Végtelen, a szeretet, a jóság, a tiszta fény után. Tudd, ezt a hiányt nem tudja senki, semmi oldani, csak Isten áldó, életadó jelenléte. Nagyon fontos lenne, hogy tudatosan leülj a szobádban, a csendben, és feltedd magadnak a kérdést: hiszed-e, hogy aki a nyelvedet adta, tud szólni hozzád, aki a füledet teremtette, kész és képes meghallani a szavaidat? Akarsz-e kapcsolatba lépni, barátságot kötni a végtelen bölcs, jóságos Istennel, hogy erőt és útmutatást kapj tőle? Vagy pedig úgy éled le az életedet, mint az utazó, aki térkép és GPS nélkül indul útra, csak saját józan eszére és mások tanácsára hallgat? Így sem lehetetlen célba érni, de mennyivel szebb, biztonságosabb, egyszerűbb úgy, hogy kéred és elfogadod annak a segítségét, aki végtelen szeretettel megformálta a világunkat és téged is. Merj belekapaszkodni e végtelen jósággal hozzád hajló szeretetbe, alázattal fogd meg Teremtőd kezét, és hagyd, hogy vezessen - ebben szeretne segítségedre lenni ez a könyv. (Böjte Csaba) Az ismeret és a fejlődés kulcsa a kérdőjel, még a felkiáltójelnek, a parancsnak, a felszólításnak, de a kérdésnek is csak akkor van értelme, ha visszakérdezhetünk: "miért?", "hogyan?". Azt, amit vagy akit nem ismerünk, igazán nem is tudjuk megszeretni. Isten útjait és az egyház tanítását érteni kell ahhoz, hogy el tudjuk fogadni, bár igaz az is, hogy vannak hittitkok, amelyekből csak annyit tudunk felfogni, mint egy hangya az emberből, akinek a tenyerén megpihent. Könyvsorozatunkkal hitünk legfontosabb igazságain szerettük volna végigvezetni az Olvasót, nem megkerülve a közvéleményt megosztó témákat sem. Ha kérdés van, szükséges, hogy válasz is legyen, érthető és életre váltható, a valós istenarcot a maga szépségében, jóságában megmutató, hogy azt megtekintve eldönthesse bárki, tudja-e őt szeretni és a szeretetét viszonozni. (Karikó Éva)

Christopher Bailey - Mike Aquilina - A ​Grál-kód
Az ​igazi rejtély a valódi isteni jelenlét "Kielégíti mindazt a tudáséhséget, ami az emberekben él e régi misztérium iránt. Az igazi Grál tanúskodik arról az isteni adományról, ami még a legmélyebb emberi vágyakozást is túlszárnyalja." Scott Hahn, a The Lamb's Supper és a Hail, Holy Queen című könyvek szerzője A Szent Grál történetei olyan rejtélyes vonzerővel bírnak, amelyek évszázadok óta megigézik az emberek képzeletét. Ezek a történetek egy végre feltáruló, nagy titokról regélnek: egy meglepő válaszról az élet legnagyobb kérdéseire, és egy rejtett misztériumról, amely legmélyebb vágyakozásunkat is kielégíti. Az utóbbi 1700 évben írók, költők, művészek, zeneszerzők és filmrendezők sora igyekezett megragadni a Grál rejtélyét. A nagy kutatás az Artúr-legendák fő mozgatóereje, ez ösztönzi Indiana Jonest a legizgalmasabb kalandokra, és ez sarkall sokakat A Da Vinci-kód elolvasására. A keresésről, csodákról, becsületről, hitszegésről és árulásról szóló varázslatos történetek azért ragadják magukkal ilyen erővel és oly régóta az embereket, állítják A Grál-kód szerzői, mert valóban megérintenek valamit mélyen a szívünkben. Felfedik legbensőbb sóvárgásunkat, hogy megismerjük Krisztust, hogy közösséget vállaljunk az istenivel. A Grált éppen az tette szentté, amit populáris alakváltozásai közben elvesztettünk: ez pedig nem más, mint bensőséges kapcsolata az oltáriszentséggel. A Grál-kód egy évszázadokon átívelő irodalmi és teológiai detektívtörténet, amely ott ér véget, ahol a Grál-legenda kezdetét vette - a szobában, ahol Jézus utoljára összegyűlt legközelebbi tanítványaival, áldást mondott, megtörte a kenyeret, és körbeadott egy szent serleget.

Kollekciók