Ajax-loader

'1910-es évek' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Robert Jackson - A ​flamand légi háború - 1918
A ​flamand légi háború - 1918Az emberiség addigi legvéresebb háborújának utolsó éve egyszersmind olyan időszakot is, jelentett, amikor a légi hadviselés taktikájának teljesen új dimenziója jött létre, és ezzel alapvető fontosságú katonai lehetőséggé vált. A könyv arról nyújt képet, hogy 1918 áprilisa és novembere között milyen fejlődésen mentek keresztül a légi harceljárások. A leírás az 1917-es esztendő eseményeinek összefoglalásával kezdődik: légi haderő és ütőképesség szempontjából elemzi a szövetséges és a német csapatok helyzetét. Ezt annak a bemutatása követi, hogy a szövetséges repülőegységek milyen szerepet játszottak a Ludendorff-offenzívák megállításában, majd a német Schlachtfliegerek - csatarepülő-századok - ismertetése következik, amelyek a II. világháborúban bevetett, hírhedt Stuka-kötelékek elődeinek tekinthetők. A szerző kitér azokra a légitámadásokra is, amelyek a német Gotha bombázók, és zeppelinek hajtották végre Dél-Anglia légterében, és bemutatja, hogy miképpen alakult ki a brit légvédelmi rendszer magja - azé a rendszeré, amelyet több évtized múlva Dowding tökéletesített az angliai csata idején.Az új harci gépek fejlesztése 1918-ban korábban soha nem tapasztalt lendületet kapott, de a német modellek a háborúnak még ebben a késői szakaszában is korszerűbbek, mint a hadrendbe állított szövetséges típusok. A könyv főként a flandriai eseményeket tárgyalja, de szó esik az Északi-tenger fölött vívott légi harcokról és az első repülőgép-hordozók bevetéséről is.Robert Jackson egy tekintélyes brit lapkiadócsoport védelmi ügyekkel foglalkozó tudósítója. Több mint 60 könyvet írt katonai témákban.

Nathalie Hug - 1, ​rue des Petits-Pas
Lorraine, ​hiver 1918-1919. Dans un village en ruines à quelques kilomètres du front, une communauté de rescapés s’organise pour que la vie continue. Louise, seize ans, est recueillie au 1, rue des Petits-Pas par une sage-femme qui va lui transmettre son savoir: accoucher, bien sûr, mais aussi lire et écrire, soigner les maux courants et, enfin, être l’oreille attentive de toutes les confidences. Mais dans ce village ravagé par la guerre et isolé du monde, les légendes nourrissent les peurs, et la haine tient les hommes debout. Ces peurs et cette haine, Louise va devoir les affronter car elle exerce son art dans l’illégalité, élève un enfant qui n’est pas le sien, aime un être qu’elle n’a pas le droit d’aimer, et tente de se reconstruire dans cet univers où horreur et malveillance rivalisent avec solidarité et espoir. Avec 1, rue des Petits-Pas, Nathalie Hug compose avec talent un magnifique roman d’apprentissage, d’une sincérité et d’un réalisme bouleversants.

Mariano Azuela - The ​Underdogs
Set ​during the Mexican Revolution, Mariano Azuela's novel The Underdogs depicts the effects of the revolution on Mexico and its people. In the novel, Azuela mentions that people joined the revolution for various reasons, whether to seek a better life, to seek revenge, or to flee from the law. He notes the the plight of women who were left behind to support their families and become subject to abuse. And he depicts the rebels, many of whom did not know for what they fighting, as disorganized, unfocused, and eventually behaving like the Federalists against whom they were fighting.

Gerry Hunt - Blood ​Upon the Rose: Easter 1916
The ​rebellion that set Ireland free, told as a graphic novel. The 1916 Easter Rising was an attempt by a small group of militant Irish republicans to win independence from Britain. It was the most significant rebellion in Ireland. Though a military failure, it set Ireland on the road to freedom from Britain. The book covers the story from the early planning to the final executions and includes the tragic romance between Joseph Plunkett and Grace Gifford. Following on from the success of political graphic novels such as Maus and Persepolis, this is accessible, informative and insightful history at its best.

Neil Gaiman - The ​Sandman - Overture
The ​armies of the night are gathering. The universe is beginning its final dance. Morpheus, far from home, walks the path of madness, accompanied only by himself.

Polgár Izsó - Esperanto ​tanfolyam husz leckében
Útnak ​indítok egy kis könyvet. Nem mondom, hogy új ösvényen halad, hiszen vannak már magyar nyelven megjelent Esperanto nyelvtanok. Mégis joggal állíthatom, hogy az az út, melyet megfutni kíván e szerény könyvecske, az a cél, melyet elérni óhajt, s azok az eszközök, melyekkel célját munkálja, némileg eltérítik az eddig megjelent nyelvtanok irányától. Igaz, a cél egyetemes: terjeszteni az Esperantót! Az eltérés azonban az eszközök megválasztásában rejlik. Ha áll ugyanis a főelv, hogy minden nyelvtannak könnyednek, világosnak, szabatosnak kell lennie, úgy áll ez főkép az Esperanto nyelvtanra. Hogy miért, azt is megmondom. Az Esperanto nyelvre legfőbb szüksége van az iparos és munkás osztálynak, hogy e nyelv segítségével bármely országban könnyebben biztosíthassa ekzisztenciáját. Nyilvánvaló tehát, hogy az Esperanto nyelvtannak tekintetbe kell vennie ezt a körülményt, s oly színvonalon kell azt készíteni, hogy úgy az öregebbek, mint a fiatalabbak könnyen megérthessék. Mivel pedig a magyar nyelvtan szabályai oly nehezek, hogy magyar embernek is meglehetős gondot ad teljes megtanulása: önként értetődik, hogy csak az az Esperanto nyelvtan lesz igazán céljának megfelelő, mely nem nyelvtani szabályokra, törvényekre utal unos-untalan, hanem példákkal illusztrálja, s mintegy kézzel foghatólag, szemléltetve kívánja elsajátíttatni e nyelvet. De hogy félre ne értessem, ezzel nem azt mondom, hogy a nyelvtani szabályok feleslegesek,; ellenkezőleg, fontosak azok egytől-egyig, - nem is hiányzik könyvemből egy sem azok közül, de oly formában adom elő, hogy öregek és ifjak egyaránt könnyen, mintegy önkéntelenül sajátíthassák el. Természetesen szavaimnak igazát csak könyvem ismerete adja. Nem is kívánok azért mellette szót emelni. Csak azt óhajtom megjegyezni, hogy nyolc évnek gyümölcsét dolgoztam fel, s mindazt, mit helyesnek, célszerűnek találtam, röviden felülelve, könyvembe felvettem.

Gondos László - Nagy András - Pap Péter - Hatala András - Bálint Ferenc - Magó Károly - Repülőászok ​1914 – 1918
A ​Nagy Háború százéves évfordulójának kapcsán született meg ez a kötet, amely az Osztrák-Magyar Monarchia repülőászairól szól. Hosszú kutatómunka eredménye, aminek köszönhetően több, évek óta vitatott kérdés nyer választ, és számos új adat áll majd a kutatók és a nagyközönség rendelkezésére. Ebből a könyvből nem pusztán csak az egyes pilóták élettörténetét ismerhetjük meg. A szerzők egyéni szakterületüknek megfelelően bemutatják azokat a repülőgépeket és fegyverzetet, amivel a légi csatákat megvívták, ismertetik a repülőkatonák egyenruháját és felszereléseit, az általuk használt jelvényeket és jelképeket. A téma sokrétű feldolgozásának köszönhetően a kor légi hadviselése iránt érdeklődőkön túl ebben az új szakkönyvben szinte mindenki találhat számára érdekes információkat.

Nagy Béla - Fradi ​meccskönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

1916___a_fordula_5a2ef42dda3be
1916 ​- a fordulat éve? Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - 1916 ​- a fordulat éve?
A ​20. század első évtizedei legalább annyira szóltak az útkeresésről és ezzel magának a liberalizmusnak az átalakulásáról, mint a boldog békeidők nyugalmáról. Az első világháború részben felgyorsította mindezt, de a modernitás Janus-arca is hamar megmutatkozott. A tömeges háború, az iparosított gyilkolás, a dehumanizáló propaganda, a fellángoló antiszemitizmus, a civil lakossággal szembeni állami erőszak egyáltalán nem kivételes, egyedi jelenség volt, hanem tömeges tapasztalat. A háború más téren is alapvetően formálta át a társadalmat, éppen azért, mert korábban soha nem mozgósították annak minden osztályát a győzelem érdekében. Magyarország részese volt mindezeknek a változásoknak. Sajátosságai, az ipar és mezőgazdaság aránya, a nemzetiségek nagy száma, a városiasodás különbsége Budapest, a metropolisz, és a vidéki közepes és kisvárosok közt megmutatkoztak ugyan az egyes jelenségek részleteiben, de a társadalom mozgósítása, a női és férfiszerepek változása, a gazdasági ágazatok jelentőségének eltolódása, az állami újraelosztás és beavatkozás iránti igény, a kultúra nemzetközi világát hirtelen felszabdaló nacionalista indulatok, a radikalizálódó nacionalizmus eltéveszthetetlenül jelen voltak 1916-ban. A következő évben kezdődő forradalmi hullámhoz képest 1916 olyan kiindulópontot kínál, ahonnan még a régi, de már az új világ is egyszerre belátható. A kötet kilenc tanulmánya ezt a változást mutatja be, és a korszak hosszú távú társadalmi átalakulásait vizsgálva egyben arra is rámutat, miért vezettek a nagy háború okozta változások 1918-1919-hez, a Monarchia széteséséhez és Magyarország két forradalmához és ellenforradalmához.

Ricardo Recio Cardona - Sturmtruppen
The ​first assault units (Sturmtruppen) were formed during the spring and summer of 1916, when the Sturmbataillon Rohr was organized and after General Falkenhayn, head of the OHL, gave orders for the creation of special detachments. These detachments had the mission of spreading the Stosstrupptaktik, a new tactic which decisively transformed the fighting methods of the German Army. But long before this happened, another type of troops had been created within the German infantry during the winter of 1914-1915: the Shock troops (Stosstruppen), fresh infantry groups that were never officially recognized as such and never belonged to any permanent unit, but remained active until the end of the war and contributed to improving the offensive capacity of the German infantry. This book is a narration of the history of the shock and assault troops and covers their combat methods. Finally, it offers a comprehensive description of their uniforms, equipment, and weapons, along with a large number of illustrations and period photographs rarely seen.

Frances Hodgson Burnett - Sara, ​die kleine Prinzessin
In ​ihrem Londoner Internat wird die in Indien aufgewachsene Sara wegen ihres Reichtums wie eine Prinzessin behandelt. Doch als ihr Vater stirbt, ist Sara plötzlich nicht mehr als ein armes Waisenkind und das bekommt sie mit aller Grausamkeit zu spüren. Sara muss beweisen, dass sie in ihrem Herzen eine wahre Prinzessin ist!

Wyndham Lewis - Tarr
Played ​out against the backdrop of Paris before the start of the First World War, Tarr tells the blackly comic story of the lives and loves of two artists - the English enfant terrible Frederick Tarr, and the middle-aged German Otto Kreisler, a failed painter who finds himself in a widening spiral of militaristic self-destruction. When both become interested in the same two women - Bertha Lunken, a conventional German, and Anastasya Vasek, the ultra-modern international devotee of "swagger sex"--Wyndham Lewis sets the stage for a scathing satire of national and social pretensions, the fraught relationship between men and women, and the incompatibilities of art and life. Scott W. Klein's introduction places the novel in the context of social satire and the avant-garde, especially the artistic developments of the 1910s--including Cubism, Futurism, and Lewis's own movement, Vorticism - and explores the links between Tarr and other Modernist masterpieces. The book also features Lewis's Preface to the 1918 American edition, comprehensive notes, a glossary of foreign words and phrases, and a map of Paris.

Ismeretlen szerző - A ​forradalmi kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Janette Oke - When ​Calls the Heart
Nothing ​in her cultured East Coast upbringing prepared Elizabeth for a teaching position on the Canadian frontier. Yet, despite the constant hardships, she loves the children in her care. Determined to do the best job she can and fighting to survive the harsh land, Elizabeth is surprised to find her heart softening towards a certain member of the Royal Canadian Mounted Police. Book 1 of the bestselling Canadian West series.

Kollekciók