Ajax-loader

'1910-es évek' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Remete László - Barikádok ​Budapest utcáin
Tartalom A ​nagyhatalmi őrület megszállottjai A Függetlenség Párt tündöklése és bukása Választási csoda Magyarországon Az új kormány legfőbb kötelessége Kormánypárti optimizmus A munkásság közbeszól Kujon gróf bukása Az egyhangú pártkongresszus "Döntő események bekövetkezése előtt állunk" Alea iacta est Elnökválasztás ostromállapotban Az igazi ellenfél "Most jönni fog robogva minden..." "Elég ezeknek a kardvillogtatás..." Barikádok Budapest utcáin "Mi nem a jóléti bizottság vagyunk" A "gyújtogató, csóvás ember" Budapest: hadműveleti terület A lángban álló Váci út Harcok késő éjszakáig A kormány bajban van Földindulás a hátországban A pártvezetőség megfutamodása A tőkések bumerángja A parlamenti szélsőbal behódolása Forradalmi temetés A történelmi igazolás Felhasznált források Megváltozott utcanevek

Pearl S. Buck - Az ​édes anyaföld
"Ez ​volt az évad legjobb regénye!" - kiált föl Harry Hansen, aki a legnagyobb amerikai lapok kritikáját tolmácsolja ezzel a megállapítással. "A közönség és a kritikusok valószínűleg eldöntik majd - írja Laurence Stallings -, hogy Pearl S. Buck könyve volt a könyvpiac legjobb regénye: a "New York Times" pedig kijelenti, hogy Az édes anyaföld fényesen beváltott minden ígéretet, amit a legoptimistább várakozás fűzött a könyvhöz. Van stílusa, ereje, átütő összefüggése és megvan benne a drámai valóság meggyőző hatalma. Mélyenszántó bonyodalma nem annyira a kínai élet külső formáit fitogtatja, mint inkább az általános, emberi élet jelentőségét és tragédiáját vetíti elénk, amit a földkerekség minden részében és minden idejében átélt és átél még ma is az emberiség."

Anne Rice - A ​múmia
Valahol ​az egyiptomi sivatag mélyén, egy sírboltban II. Ramszesz szíve még mindig dobog, miközben a fáraó évezredes álmát alussza. A régész, aki testét megtalálja, gyanútlanul Londonba viszi, ahol a fáraóval együtt újjáéled különös múltja is. Amikor pedig Ramszesz rábukkan egy kairói múzeumban egykori kedvese múmiájára, az évezredeken átívelő szerelem ereje és a halhatatlanság gyötrelme drámai végkifejlet felé indítja el a történetet... Anne Rice, az Interjú a vámpírral világhírű szerzője biztos kézzel kalauzol bennünket az ókor misztériumai és egy újkori gyilkosság rejtélyei közt, mesteri módon adagolva a tudást és az izgalmat.

Sándor Kálmán - Szégyenfa
Sándor ​Kálmán a XX. századi magyar szatírikus irodalom egyik kitűnő képviselője. Nemcsak szemléletmódja, de stílusának szenvedélyes iróniája is egyedülálló helyet biztosít számára. Rendkívüli indulattal, a jó ügy iránti odaadással nyúl témáihoz. Nemcsak szellemes és gyilkos szatírája szórakoztat, hanem érdekes és fordulatos meseszövése is. A Szégyenfa talán a legjobb műve és a legsokoldalúbban tárja fel Sándor Kálmán írói erényeit. Cselekménye a Tanácsköztársaság bukását követő napokban játszódik. Szereplői a Horthy-ellenforradalom gyűlöletes és szánalmasan nevetséges figurái, de a regény igazi hősei egyszerű párttagok, munkások, akik az ellenforradalmi terror legsötétebb napjaiban is tovább őrzik, átmentik jobb időkre a proletárdiktatúra eszményeit.

Demszky Gábor - Keleti ​éden
Keleti ​éden - Szamizdat apámnak Demszky Gábor megírta testi-szellemi családfájának egyik erős ágát. Ő maga szociografikus családtörténetnek nevezi ezt a szabálytalan, de érdekes munkát. Kalandos tényregénynek is beillik, a tények ebben a könyvben tiszteletben tartott tények. Az anyag, kisemberek vadkeleti kalandozása a múlt század forradalmas elején magában is regényes: hogyan vetődnek felvidéki soknemzetiségű szerencse- és igazságkeresők kirgizföldre. Az ember azt hiszi, hogy meglovagolja a történelmet, de leginkább csak vele packáznak a vak erők, közben azonban itt-ott némi boldogság is akad. Ifjúkora óta ismerem a szerzőt, és tudom, hogy sok arca van, egyik az idealista és éles szemű vagány, az akció embere, aki meg tudja jegyezni a személyeket és az adatokat, és íme az alapos, gondos és invenciózus könyvíró, aki tud az ő különös felmenőire testvéri megértéssel nézni, és akkurátusan megszerkeszti a jegyzetapparátust. Hogy földalatti kiadó, polgármester, távlovagló, a szebbik nem csodálója, hagyján, de hogy még egy olyan bonyolult esetnek, mint amilyen ő, a nagyapja, a bácsikái és a nénikéi együtt is ilyen türelmes és empatikus tanulmányozója legyen, örömteljes elismerésre késztet. (Konrád György)

Ford Madox Ford - The ​Good Soldier
"A ​Tale of Passion," as its subtitle declares, The Good Soldier relates the complex social and sexual relationships between two couples, one English, one American, and the growing awareness by the American narrator John Dowell of the intrigues and passions behind their orderly Edwardian facade. It is the attitude of Dowell, his puzzlement, uncertainty, and the seemingly haphazard manner of his narration that make the book so powerful and mysterious. Despite its catalogue of death, insanity, and despair, the novel has many comic moments, and has inspired the work of several distinguished writers, including Graham Greene. This is the only annotated edition available.

Földes Péter - Villa ​az Andrássy úton
Egy ​cseppjében - úgy mondják - benne van a tenger. Egy villa lakóinak életében - hogy a mondást alkalmazzuk Földes Péter regényére - benne van az egész Budapest. És nem is akármiféle Budapest, hanem az 1919-es, a Tanácsköztársaság uralomra jutását és bukását végigélő város. Földes Péter pompás írói leleménnyel hozza össze ebben az egyetlen Andrássy úti villában a legkülönbözőbb társadalmi típusokat, proletárokat, haladó értelmiségieket, kizsákmányolókat és lakájaikat, s ábrázolja részvételüket az eseményekben vagy rájuk váró reagálásukat. A villa cseppnyi világa kitágul, s valóban magában hordozza 1919 hősi és tragikus történetét. Az érdekes, fordulatos regény, amely egy különleges szerelem rajzát is elénk tárja, mindennapi emberek sorsát ábrázolva juttatja el olvasóit a történelmi forduló, a diadal és bukás mély átéléséhez.

James Joyce - A ​Portrait of the Artist as a Young Man
Published ​in 1916, James Joyce's semiautobiographical tale of his alter ego, Stephen Dedalus, is a coming-of-age story like no other. A bold, innovative experiment with both language and structure, the work has exerted a lasting influence on the contemporary novel.'Joyce dissolved mechanism in literature as effectively as Einstein destroyed it in physics,' wrote Alfred Kazin. 'He showed that the material of fiction could rest upon as tense a distribution and as delicate a balance of its parts as any poem. Joyce's passion for form, in fact, is the secret of his progress as a novelist. He sought to bring the largest possible quantity of human life under the discipline of the observing mind, and the mark of his success is that he gave an epic form to what remains invisible to most novelists.... Joyce means many things to different people; for me his importance has always been primarily a moral one. He was, perhaps, the last man in Europe who wrote as if art were worth a human life.... By living for his art he may yet have given others a belief in art worth living for.'

Covers_351576
A ​barna táska Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​barna táska
A ​Pesti Hírlap 1915. szeptember 15. számában megjelent üzenet feladója, Kornis Jenő Przemyśl kapitulációját (1915. március 23.) követően esett orosz fogságba. A következő három évet Oroszországban töltötte hadifogolyként. Egy évig egy szamarkandi (ma Üzbegisztán) láger lakója volt, majd – mikor társaival együtt átvezényelték a Moszkvai Kormányzóságba – további két éven át mezőgazdasági munkát végzett. 1918. március 25-én néhány bajtársával együtt megszökött a hadifogságból, és szerencsésen hazajutott Magyarországra. Hazatérte után a fogságból hazahozott naplóját, leveleit, feljegyzéseit és fényképeit egy női kézitáskába helyezte – hogy mikor, nem tudjuk pontosan. A Kornis család lakásában azután a barna táska hosszú évtizedekre eltűnt a szekrények mélyén. Létezéséről mindenki tudott, de csupán mostanában derült ki, hogy milyen páratlanul érdekes dokumentumokat tartalmaz az első világháborúról, a harctér és a hadifogság gyötrelmes mindennapjairól. A barna táska ezt a megkapó és magával ragadó személyes tanúságtételt tárja a nyilvánosság elé. A kötet szerkesztői, Kornis Anna (Kornis Jenő unokája) és Takács Ferenc (Kornis Anna férje) munkájukkal egyben Kornis Jenő, Przemyśl hős védője és a holokauszt áldozata előtt tisztelegnek.

Krúdy Gyula - Ady ​Endre éjszakái
Könyvünk ​javított, képanyagában bővített kiadása a Helikon Kiadónál 1989-ben megjelent kötetnek. Semmi sem aktuálisabb (és hitelesebb) - amennyiben hajlandók vagyunk Ady Endre életében élni -, mint Krúdy Gyula Ady Endre éjszakái című legendáriuma.

Alice Hoffman - Gyönyörű ​titkok múzeuma
A ​történet New York-ban játszódik a huszadik század mozgalmas első két évtizedében. Két nagyon különböző ember szenvedélyes, feszültségekkel teli szerelmi története. Helyszín: Coney Island. Coralie Sardie a Gyönyörű titkok múzeuma nevű mutatványosház tulajdonosának lánya. A parti sétány melletti intézményben a lelkes közönség furcsa lényeket tekinthet meg. A kitűnő úszó Coralie apja „múzeumában” sellőként szerepel más furcsa lények, a Farkasember, a Pillangólány és a százéves teknős mellett. Egy éjjel Coralie megpillant egy nagyon helyes fiatalembert; a férfi a holdfényben fákat fotografál a Hudson folyó mentén. A fotográfus Eddie Cohen; orosz emigráns, aki elhagyta közösségét és szabósegédi munkáját. Amikor Eddie a hírhedt Triangle gyár tűzesetét fényképezi, egy fiatal nő eltűnésének titokzatos ügyébe keveredik.

Zalka Máté - Doberdo
... ​Doberdo kis krajnai szlovén falu Isztria félszigettől északnyugatra... De az egész frontszakaszt Doberdo névre keresztelte a magyar katonaság, mert ez a doboló szóra emlékeztető név felidézte képzeletében a szüntelen pergőtüzet, a vérfergeteget. Doberdónak már tizenöt végén is elég gyászos híre volt a hadseregben, de tizenhat elején ez az elnevezés egyértelmű volt a halálmezővel..." - írja az első világháborúról szóló nagy regényében Zalka Máté. Mátray Tibor, a Doberdo hőse, a félig még gyerek hadnagy első személyben mondja el a regényben pokoljárását, az aláaknázott hegy s egész zászlóalja pusztulásának történetét. Egy rajongó, nagy szerelem segíti hozzá, hogy rálépjen arra az útra, amely azután egész életére harcot jelent, harcot a háborúk nélküli, boldogabb, szebb életért.

Ismeretlen szerző - A ​budapesti német főkonzulátus jelenti...
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mariano Azuela - Odalenn
"- ​Mondom, hogy ez nem állat... Hallod, hogy ugat Palomo... Valami emberfia lesz az... Az asszony a sötét hegyláncra meresztette a szemét. - És hátha federalisták? - jegyezte meg a férfi, aki a szoba sötét sarkában guggolva falatozott, jobb kezében lábost, baljában meg három nyársra húzott kukoricalepényt tartva."

James Meek - A ​szeretet hírmondói
1919. ​Szibéria A polgárháború sújtotta Oroszország egy távoli zugában él egy kis keresztény szekta titokzatos vezetőjükkel, Balasovval. Ugyanitt állomásozik egy hátramaradt cseh katonai egység, melynek katonái kétségbeesetten szeretnének hazajutni, ám úgy tűnik, a vesztesek oldalán állnak. A város a csehek katonai uralma alatt sínylődik, ám küszöbön áll a bolsevikok könyörtelen támadása a transzszibériai vasútvonal szomszédos települése felől. Ekkor érkezik meg az elszigetelt közösségbe Szamarin, aki egy orosz sarkvidéki gulágból szökött el, nyomában egy kíméletlen gyilkossal. Azonnal letartóztatják, és Matula százados – a cseh század megalomániás parancsnoka – színe elé viszik. Ám az idegen érkezése megragadta mások figyelmét is, köztük Anna Petrovnáét, egy lovassági tiszt gyönyörű, fiatal özvegyéét. És amikor a helybéli tunguz sámánt holtan találják, a kisváros lakóin gyanakvás és rettegés lesz úrrá… James Meek regénye lélegzetelállító mai dráma, amely a Föld egyik legzordabb vidékén játszódik; feszültséggel teli, epikus sodrású mű vágyról és önfeláldozásról. A figyelemreméltó karakterek, valamint Meek rejtélyes képessége, amellyel a kor szellemét tökéletesen megeleveníti, a legnagyszerűbb orosz írótehetségek műveit idézi. A szeretet hírmondói egészen kiváló prózaírói készségről tesz tanúbizonyságot, a felejthetetlen, felkavaró történet pedig igazi intellektuális kalandot ígér.

Danielle Steel - Erősebb ​a szeretetnél
A ​Titanic, a valaha épített legnagyobb hajó első útjára indul... és azon a végzetes éjszakán darabokra törik egy különleges család élete és jövője is. A húszéves Edwina Winfield egy csapásra felnőtté válik, amikor angliai eljegyzéséről hazafelé tartva szüleit és vőlegényét egyszerre veszti el a szörnyű tragédiában. Öt kisebb testvérével beszáll a Titanic mentőcsónakjába, ám anyjuk nem tart velük. Nem hagyja el férjét, akinek- a lány vőlegényével együtt- a süllyedő hajón kell maradnia. San Franciscóba visszatérve Edwina neveli kistestvéreit, irányítja a családi vállalkozást és próbálja egyben tartani a népes famíliát. Ám néha-néha,amikor az emberfeletti munka engedi, elsiratja a Titanicon maradt vőlegényét és édesapját. Csak anyja iránt táplál felemás érzéseket: sehogy sem tudja megérteni, hogyan lehetett erősebb az asszony szerelme a gyermekei iránt érzett szereteténél...

Sebastian Faulks - Madárdal
Egy ​nagy háború... és egy nagy szerelem története. Seabastian Faulks 1993-as regénye a legnagyobb első világháborús könyvsiker a _Nyugaton a helyzet változatlan_ óta: a BBC közel egymillió szavazós Nagy Könyv versenyén a tizenharmadik helyen végzett, közvetlenül az _Üvöltő szelek_ mögött, megelőzve a _Zabhegyező_-t és _A hobbit_-ot. 2012-ben nagy sikerű BBC-film is készült belőle, és - ha a kényes ízlésű Faulks zöld utat ad a projektnek, ami egyelőre még nem biztos - jön majd a hollywoody film is az új _Majmok bolygójá_-t jegyző Rupert Wyatt rendezésében. A _Madárdal_ főhőse Stephen Wraysford, az ő életének legfontosabb állomásait követi nyomon a három idősíkon futó regény. Először Pikárdiában találkozunk vele, 1910-ben - épp egy helybéli gyárosnál vendégeskedik, hogy kitanulja a textilkereskedelem mesterségét. Itt beleszeret szállásadójának feleségébe, és ez a szerelem visszavonhatatlanul megváltoztatja az életét. Az első világháború idején Stephent ismét Pikárdiába veti a sors, ezúttal a Nyugati Fronton harcoló katonaként. Később, a hetvenes évek végén unokája, Elizabeth rábukkan a fronton titkos írással írt naplóira, és a fejébe veszi, hogy utánajár a nagyapa rejtélyes múltjának... A _Madárdal_ egyedülállóan mai mű az első világháború tekintélyes méretű irodalmában. Igazi háborús nagyregény, amely azonban szakít az elődök által követett hősies-szentimentális hagyománnyal, és a második világháború után felnőtt írógeneráció tudásával olyan határtapasztalatként láttatja a háborút, amely jóvátehetetlenül szétroncsolja a normalitásba vetett hitünk alapjait.

William Allison - John Fairley - The ​Monocled Mutineer
In ​1917, on the eve of Passchendaele British troops in France erupted in mutiny, an event which even today is one of the British Army's most closely guarded secrets. At the centre of the mutiny was Private Percy Toplis. Under sentence of death he escaped to England, where he lived the life of an audacious outlaw, masquerading in a multitude of disguises, organizing a unique black market in army stores, even re-enlisting in the army under his own name, apparently with impunity. At last the authorities pounced and for six desperate weeks he was pursued the length and breadth of the United Kingdom, a manhunt which ended bloodily in a police amhush near a country church in June 1920. "Revealed at last - a shameful, secret story which, for so long, the Establishment has tried to hide" (DAILY MIRROR) "There's no doubt that they have opened out a rotten piece in the woodwork" (GUARDIAN) "An amazing disclosure after sixty years of how 100,000 men were immobilized in a murderous protest against brutality" (THE TIMES)

Lesley Pearse - Belle
Végignézett ​egy gyilkosságot – ezért az élete veszélybe került... A tizenöt éves Belle egy londoni bordélyházban nőtt föl, mégis ártatlan. Ám amikor egy vendég a szeme láttára fojtja meg az egyik lányt, egy kegyetlen, szívtelen világban találja magát. Miután elrabolják az utcáról és prostitúcióra kényszerítik, kurtizán lesz belőle New Orleansban. Féltékeny férfiak karmai közt, akik bármire hajlandóak, hogy birtokolják, Belle otthonról, családról és szabadságról szövögetett álmai elérhetetlennek tűnnek. Vajon Belle bátorsága és lelkiereje elegendő a menekvéshez? És ha igen, mi vár rá otthon a hosszú és veszélyes út végén? Lesley Pearse, az Árnyak című bestseller szerzője ismét egy modern hősnőt állít elénk: egy erős nőt, aki megőrzi a szívét egy szívtelen világban. "Csodálatos, szívhez szóló történet" Woman & Home "Magával ragadó, fordulatokban gazdag remekmű" Woman "Pearse mesterien megírt, szívbemarkoló történetet mesél az olvasónak" Sun

Egon Erwin Kisch - Prágai ​utcák és éjszakák
Prága, ​a Moldva-part aranyvárosa, nemcsak Husz János és Ticho Brache eszméinek fellegvára, nemcsak Mozart diadalainak színhelye volt - egyéb helyszínek is akadtak ott: árnyékos oldalak, sötét sikátorok, fekete éjszakák. Ezek legjobb ismerője a Bohemia helyi tudósítója, az ifjú Egon Erwin Kisch volt. A riporterkíváncsiság az ifjú Kischt nemcsak a szenzációs események. hírhedt bűncselekmények tetthelyeire űzte: gyakran megfordult "minden különösebb ok nélkül" a város gyanús zugaiban, a lebujok egyértelműen kétértelmű világában, aludt a hajléktalanok menedékhelyén, tutajozott a Moldván, komlót szedett - inkognitóban - a Zatec vidékén. A _Prágai utcák és éjszakák_ riport és tárcakötet a Gondolat Könyvkiadó 1974-ben _Szenzáció! Szenzáció!_ címen megjelentetett gyűjteményének folytatásának tekinthető. E kötetben három riportkönyv válogatott írásait adjuk közre: a címadó kötet 1912-ben jelent meg, ezt folytatta Kisch egy év múlva a _Prága gyermekei_vel. Gyerekkorának és gimnazistaéveinek emlékeit idézik az 1920-ban kiadott _Prágai kalandozások_.

William Somerset Maugham - Borotvaélen
Világválság? ​Kiábrándultság? Nem, a könyvet nem az elmúlt néhány hónapban írták, gyors, kilábalást segítő kalauznak. Ezt az 1944-ben keletkezett, s 1947-es magyar kiadásában szinte már hozzáférhetetlen, nagy sikerű Maugham-regényt azonban nagyon fontos ismét az olvasók kezébe adni: Az 1929-es világválság, az abból való kiútkeresés, az egyszerű élet és spirituális út megtalálásának kavargó története mára még aktuálisabbá teszi a művet, mint saját megjelenésének ideje. Vallást, eszmét, életelvet keresgél a „másként gondolkodó” főhős, Larry, első világháborús pilótaként, matrózként, bányászként, buzgó tanítványként kolostorokban és India bölcselőinél - hogy a végén harmonikus New York-i taxisofőrként búcsúzzunk tőle. Az ő kalandjait a saját szemszögükből feldolgozó hozzá kapcsolódó emberek - amerikai milliomosok, sznobok, párizsi művész-túlélők - hibái is éppoly tanulságosak és főleg szórakoztatóak, mint az ő megigazult, lemondásra és önkorlátozásra tanító sorsa.

Surány Pál - Úttörők ​voltak
Tartalom Az ​úttörõcsapat megalakulása 12 A csapat szervezése 21 Az elsõ fogadalomtétel 27 Milyen volt az úttörõélet 1919-ben? 32 Kint, a szabadban 43 1919. május elseje 51 Próbatábor a Szúnyog-szigeten 69 Szentjakab-pusztai táborozás 81 Kartal-puszta 97 Almásfüzitõ 118 A Marx Károly Úttörõcsapat utolsó napjai 127 Mit tudunk a többi úttörõcsapatról? 132 Mi történt 1919 után? 135

Erich Maria Remarque - Im ​Westen nichts Neues
"... ​ein Stück Literatur, dem die Jahrzehnte nichts anhaben konnten, weil aus ihm eine Menschenstimme spricht, die sich bemüht, gefaßt über Unmenschliches zu sprechen." (Günter Blöcker in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.) Dieses Buch, das weltweite Verbreitung gefunden hat, bedarf keiner besonderen Einführung oder eines empfehlenden Hinweises. Unmittelbar nach seinem ersten Erscheinen ist es bereits zu einem Begriff geworden, weit über die Grenzen Deutschlands. Sein sensationeller Erfolg erklärt sich daraus, daß hier in einer einmaligen und bisher einzigartiger Weise, nur vom Ethos der Wahrhaftigkeit und der Ehrlichkeit getragen, das Kriegserleben und -erleiden von Millionen Menschen ins gestaltete Wort gehoben wurde: die Wirklichkeit des Krieges aus der Perspektive der Betroffenen, phrasenlos und einfach und sehr menschlich, so genau wiedergebend, daß diese Millionen nur bekennen konnten: Ja, so ist es gewesen, so und nichts anders. Mit leidenschaftlicher Zustimmung, aber auch mit krasser Ablehnung dort, wo sich ein engstirniger Nationalismus in seinen kurzsichtigen Interessen verletzt fühlte, haben die Leser und Kritiker in der ganzen Welt Stellung genommen. Der Verlauf der geschichtlichen Ereignisse hat der aufrüttelnden Anklage Remarques auf bitterste Weise recht gegeben. Der Weltbestseller wurde 1930 zum erstenmal verfilmt, nach fünfzig Jahren jetzt zum zweitenmal: mit Richard Thomas und Ernest Borgnine in den Hauptrollen.

Harry Grey - Volt ​egyszer egy Amerika
Szenvedélyes ​harc pénzért és hatalomért. Moziban látni, vagy olvasni a Volt egyszer egy Amerikát – nem ugyanaz az élmény. Sergio Leone filmjét Robert De Niro (Noodles) sugárzó személyisége tartja mozgásban, s a majd’ négy órás maffia-történetet elképzelni sem tudjuk nélküle. A film alapjául szolgáló regény, Harry Grey műve viszont éppen abban erős, amiben a mozgókép esendőbb: a belső történések finomságában. Az eposz és a sorsregény furcsa keveréke. Hősei az alvilág mitológiájának héroszai, akiknek igazi nevük fölé nőtt a gúnynevük. Közben pedig csóró zsidó utcagyerekek, akik szeretnének nagykanállal meríteni az élet fazekából. Rajongjunk értük, vagy sajnáljuk őket? Döntsd el tenmagad, nyájas olvasó! Réz András

Raffay Ernő - Erdély ​1918-1919-ben
“Majdnem ​40 év után úgy látom, hogy az Erdély 1918–1919-ben című könyvem az utolsó hazai kommunista évtizedben úttörő kötet volt, témaválasztása miatt a hazai történetírásban, valamint az idegen megszállás alatt élni kényszerülő magyarok sorsával kapcsolatos tudományos kutatásban is. S még egy utolsó, nem kevésbé fontos szempont: sajnos, e könyvem most is időszerű, ugyanis Erdély még mindig román megszállás alatt van, s a mindenkori román kormányok legalább akkora intenzitással nyomják el, soviniszta intézkedésekkel keserítik meg a még ott élő magyarok életét, mint a szintén soviniszta kommunizmus alatt. Amikor e könyvet írtam, azt hittem, hogy nemsokára fölbomlik a hazugsággal és nemzetközi megtévesztéssel, s végül (1918–1919-ben, majd 1944–1945-ben) árulással és fegyverrel összeollózott Nagy-Románia. Ez előbb-utóbb bekövetkezik, azonban addig még nagy küzdelmek várnak a Juhász Gyula által „világ árvájának” nevezett magyarságra. Most könyvem harmadik kiadását tartja a kezében az Olvasó. Úgy tűnik számomra – „tűntén az ifjú láznak” –, hogy nemcsak a könyveknek, hanem a történészeknek is megvan a maguk sorsa: 29 éves kezdőként kezdtem írni e könyvet, s most, éppen betöltve a 70. évet, kerül a könyvesboltokba tanulmányaim legújabb kiadása.” Raffay Ernő RAFFAY ERNŐ szerző (Borjád, /Baranya megye/ 1948-) történész, politikus. Pécsett érettségizett 1968-ban. 1977-ben végzett a szegedi József Attila Tudományegyetemen, történelem-Kelet-Európa története szakon. 1977-1993 között a JATE történészoktatója volt: gyakornok, tanársegéd, adjunktus, 1989-től docens. 1981-ben doktorált, 1987-ben kandidált. Társalgási szinten beszél angolul és románul. A rendszerváltás alatt és után országgyűlési képviselő és az Antall-kormányban a Honvédelmi Minisztérium politikai államtitkára volt. Kutatási területe a XIX-XX. századi magyar történelem és a balkáni népek története. Szűkebb kutatási területe: magyar-román kapcsolatok, valamint Erdély és a trianoni békediktátum.

Pearl S. Buck - A ​boldogság ára
A ​föld szimbolizálja az örök körforgást, a születést és a halált, ám aki elárulja azt, és hamis illúziókkal kecsegtető gazdagság alá rendeli az életét, menthetetlenül elvész. A szegény parasztember, Vang Lung élete tele van viszontagságokkal, kemény munkával keresi meg a mindennapi betevőjét, s bár sokat nélkülözik, mégis mindenekfelett szereti a földjét. Egy napon kincsre lel, s ez egy csapásra megváltoztatja az életét. A szegény emberből gazdag földbirtokos lesz. De vajon a gazdagsággal együtt jár a boldogság is? A regény betekintést nyújt a száz évvel ezelőtti Kína vidéki életébe és egy hanyatlásnak indult arisztokrata család végnapjaiba. Ám a könyv igazi ereje abban rejlik, hogy az emberi élet jelentőségét és tragédiáját vetíti elénk, amit a földkerekség minden részében és minden idejében átélt és át is él az emberiség. Pearl S. Buck e regénye 1938-ban irodalmi Nobel-díjat és Pulitzer-­díjat kapott. A kötet a 40-es években jelent meg először magyarul, "Az édes anyaföld" címmel. Ezúttal új fordításban, hiánytalan tartalommal élvezheti az olvasó.

Kate Morton - The ​House at Riverton
Summer ​1924: On the eve of a glittering Society party, by the lake of a grand English country house, a young poet takes his life. The only witnesses, sisters Hannah and Emmeline Hartford, will never speak to each other again. Winter 1999: Grace Bradley, 98, one-time housemaid of Riverton Manor, is visited by a young director making a film about the poet's suicide. Ghosts awaken and memories, long-consigned to the dark reaches of Grace's mind, begin to sneak back through the cracks. A shocking secret threatens to emerge; something history has forgotten but Grace never could.

Egri Viktor - Angyalbőrben
Egri ​Viktor új kötetében majdnem hatvan évvel kanyarodik vissza, hogy hitelesen valljon életének egyik legnehezebb fejezetéről, az 1916-19-es évekről, amikor szinte gyerekfejjel belesodródott az első világháború infernójába. Nem annyira a nyugati hadszíntér, Verdun és az Isonzo emberhús - malmait akarja ecsetelni, mint inkább saját emberré érésének és íróvá válásának folyamatát. A háború tulajdonképpen csak háttér, az előtérben egy fiatal embert látunk, aki hű marad a humanizmus nemes eszméjéhez, a szellem világához.

Lucinda Riley - The ​Midnight Rose
Spanning ​four generations, The Midnight Rose sweeps from the glittering palaces of the great maharajas of India to the majestic stately homes of England, following the extraordinary life of a remarkable girl, Anahita Chaval, from 1911 to the present day . . . In the heyday of the British Raj, eleven-year-old Anahita, from a noble but impov­erished family, forms a lifelong friendship with the headstrong Princess Indira, the privileged daughter of Indian royalty. As the princess’s official companion, Anahita accompanies her friend to England just before the outbreak of WorldWar I. There, she meets young Donald Astbury—reluctant heir to the magnifi­cent, remote Astbury Estate—and his scheming mother. Ninety years later, Rebecca Bradley, a young American film star, has the world at her feet. But when her turbulent relationship with her equally famous boyfriend takes an unexpected turn, she’s relieved that her latest role, playing a 1920s debutante, will take her away from the glare of publicity to a distant cor­ner of the English countryside. Shortly after filming begins at the now-crumbling Astbury Hall, Ari Malik, Anahita’s great-grandson, arrives unexpectedly, on a quest for his family’s past. What he and Rebecca discover begins to unravel the dark secrets that haunt the Astbury dynasty . . . A multilayered, heartbreaking tale filled with unforgettable characters caught in the sweep of history, The Midnight Rose is Lucinda Riley at her most captivating and unforgettable.

Teknős Péter - Roppannak ​a sapkarózsák
A ​regény hőse Kolos Marci ifjú újságírójelölt nemrég múlt kamaszkorában, az 1918 októbere előtti esztendőkben ugyan gyakran képzelte magát izgalmas kalandok hőséül, de legzaklatottabb álmában sem került olyan helyzetbe, mint a forradalom forró napjaiban. Marci szelíd fiú, élete nagy vágya, hogy valamelyik lap színikritikusa legyen - s ezekben a válságos napokban éppen ő és csakis ő lesz a Krajcáros Újság forradalmi tudósítója! Haladó szellemű főszerkesztője megbízásából járja a várost, mindenütt ott bukkan föl a megbolydult Budapesten, ahol épp történik valami. Százszor is otthagyhatná a fogát, ha nem siet segítségére Juci, vagyis Medveczky színésznő, a tehetséges, erélyes, okos és szép szőke színészlány, aki a legendák őrangyalaként mindig ott terem, ahol Marci bajba keveredik. S a két kedves fiatal szerelmes közreműködésével és lelkes igenlésével a pesti nép romba dönt egy ezredéves világot.

Vladimir Pozner - Az ​őrjöngő
1920-ban ​már vége felé járt a Szovjetunióban a polgárháború, amikor Kolcsak hadosztályparancsnoka, Ungern báró, elérkezettnek látta az időt, hogy önállósítsa magát: elfoglalja Mongóliát, betört Kínába, sőt Tibetbe is, világuralmi terveket sző... Az őrjöngő ennek az agyrémnek, ennek az őrült vállalkozásnak a regénye. Az író mesterien rajzolja meg a "véres báró" már-már valószínűtlen alakját, aki Dzsingisz kánnak képzeli magát a XX. században, a nagy szocialista forradalmak korszakában Vér és tűz kíséri hadjáratát, olyan kegyetlenségek, amelyek európai ember számára csak a második világháború alatt és után váltak hihetővé. Politikai és ideológiai elgondolásai szerint a felsőbbrendű ember a hatalom érdekében mindent megtehet. Megállapítja, hogy csak mongolokkal és általában a távol-keleti katonákkal mehet valamire: ők ismerik egyedül a vak engedelmességet, a halál gondolkodás nélküli vállalását a vezérért. Aztán lassan kiderül, hogy elképzelései hamisak: éppen a mongolok és a kínaiak között támadnak ellenfelei. Hiába támogatják a japánok, belesüpped a hatalmas területek hadsereget felmorzsoló semmijébe.

Ford Madox Ford - A ​jó katona
Nem ​hiába adta e művének a szerző eredetileg "A világ legszomorúbb története" címet. Voltaképpen a szenvedély regényét írta meg, s hőse a módfelett derék ember, önmaga és mások pusztulását okozza lelki alkatával, azzal, hogy bár bővelkedik férfiúi erényekben, éppen a legfőbb, az álhatatosság, nem adatott meg neki. A narrátor a megcsalt férj, s elbeszélése mesterien vetíti elénk az ember emlékezetének működését: amint az események sorrendjét felborítva előre ugrik s vissza-visszatér az időben, nyomatékosan hitelesít, leköti az olvasót, s azt az érzést kelti benne, mintha maga idézné fel mindezt, mert valóban így működik az ember emlékezete.

Kollekciók