Ajax-loader

'ezredforduló' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ádám Tamás - Máglyák ​ideje
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Száraz Miklós György - Lovak ​a ködben
Egy ​felvidéki kislány kalandjai napjaink, az ezredforduló Budapestjén. Egy egyetemista lány tanulóéveinek története. És egy nagy szerelemé. A lány tizennyolc évesen érkezik felvidéki városkájából, és már az első nap összetalálkozik leendő szerelmével. Mondhatnánk azt is, hogy kettejük néhány bolond szerelmes évének krónikája ez a könyv. De akkor nagyon is keveset mondanánk. Hiszen a két ember közös sorsa mögött ott örvénylik és gomolyog a múlt. Két család, két csonka család sorsa is kirajzolódik ebben a sodró, hömpölygő, napsütéses és zivataros könyvben. Az országé. A nemzeté. Álmok és ábrándok, szomorú és vidám, szívszorító és kacagtató emlékképek, napsütött vagy ködbe vesző történetek színes forgataga ez a kitűnő regény. Egyszerre derűs és szomorú, és persze melankolikus is. Keserédes, miként maga az élet. Megríkat, aztán újra megnevettet. A végére megtanulunk egyszerre sírni és nevetni. Az Ezüst Macska szerzője ismét varázslatos világba kalauzolja el olvasóját.

Kende Péter - Az ​igazi Orbán
Egy ​könyv, melynek már első része is felborzolta a kedélyeket, megjelenése után több per indult. "Némely szakember szerint Orbán fő személyiségjegyei aggasztóak. Persze, mint e tragikusan megosztott hazában mindent, ezt is másként látják rajongói, mint ellenfelei. Ám a szemfényvesztés, a humbug sem takarja el: a maszk ráforradt arcára. S ha mögüle olykor mégis előbukkan az igazi Orbán Viktor, az még rosszabb... Mélységesen jellemző Orbánékra, amit az ügyészséggel, saját egykori besúgóikkal, vagy például Grosics Gyula dolgában műveltek. Idézet Orbán horoszkópjából, amelyet e könyv kiadója rendelt az asztrológustól: a Mars az aszcendensen áll, a Jupiter a kosban, ennek ura tehát a Mars - tehát a játékszabályokat szereti ő diktálni, a demokrácia számára mindig azt jelenti, amit éppen ő ért rajta..." - olvashatjuk a kötetben.

Janikovszky Éva - De ​szép ez az élet!
A ​fenti megállapításnak, amit - szíves beleegyezésével - ötéves unokámtól, Verustól vettem kölcsön, az ő hangszerelésében egyértelműen lelkes, ujjongó csengése volt. Ám, mint tudjuk, ugyanez a kijelentés más hanglejtéssel talán gyakrabban hangzik el, elsősorban a felnőttek, a nyugdíjas korúak ajkáról, s így éppen ellenkező értelmet nyer. Úgy lefelé konyul. Hogy kinek van igaza? Szerintem mindkét nézet jogos, az élet ugyanis hol derűs, hol meg borús. Egy biztos: egyetlen életünk van, ne hagyjuk hát, hogy eluralkodjék rajtunk a rosszkedv. Tessék elhinni, hogy mindennek van humoros oldala is. Csak meg kell találni. Erre tettem kísérletet a kötetbe gyűjtött, rövid írásaimmal. Önök majd eldöntik, milyen sikerrel. Janikovszky Éva

Laki Mihály - Szalai Júlia - Vállakozók ​vagy polgárok?
A ​könyv arra keresi a választ, honnan indultak és milyen utakon-módokon jutottak a hazai gazdaság élére az ezredforduló magyar nagyvállalkozói, illetve, hamar gyarapodó gazdasági befolyásukhoz az évek folyamán miféle régi és új társadalmi szerepeket társítottak. E tényfeltáró kérdések nyomán azt igyekszik körüljárni, hogy a piac térhódításával történelmileg igen rövid idő alatt megizmosodott hazai tőke merőben a vagyonosok új osztályát teremtette-e meg, vagy ennél mélyrehatóbb változásokról volt és van szó, amelyek révén a hazai nagyvállalkozókkal egyszersmind az ezredforduló magyar társadalmának mintaadó új polgári rétege is színre lépett. A kettős kérdésre a szerzők a gazdaságszociológiában, a társadalomstatisztikában, valamint a társadalomtörténeti kutatásokban alkalmazott módszerek egyes elemeinek kombinálásával kialakított vizsgálati módszerük segítségével keresik a választ. A könyv alapjául szolgáló mélyinterjús kutatásban egy sor család és foglalkozástörténeti adat összegyűjtésével járnak utána annak, hogy kik és milyen utakon-módokon váltak nagyvállalkozóvá a kilencvenes évek végére; az életutak végigkövetésével feltárják a réteg társadalomrajzát és mára kicsiszolódott polgárias jegyeit; a gazdálkodás eljárásmódjainak részletes bemutatásával pedig megrajzolják a vállalatalapítástól a naggyá válásig ívelő vállalkozói karrierek meghatározó típusait.

Janikovszky Éva - Ájlávjú
Kötelességem ​figyelmeztetni a kedves olvasót, a cím félrevezető. Nem szerelmes történeteket tartalmaz a kötet. Hanem? Az úgy van, hogy az ember idős korban már kevesebbet ügyintéz, szaladgál, nyüzsög. Inkább elgondolkozik ezen-azon, ír, írogat, így a századvégen, ezredelőn. Különösen, ha írónak hiszi magát. Aztán összegyűlik egy kötetre való. De miért jut eszébe éppen ez a cím? Mert a tévésorozatok, az angolszász nyelvterületen készült filmek jóvoltából angolul gyakran hallja. Magyarul csak szeretné hallani. De valahogy hiánycikk. Még a falfirkákon is többnyire angolul olvasható, hogy I love Brigi - Karesz. Azonkívül az angol nyelvű vallomás nemcsak egyes számban szeret, hanem többes számban is. Akár a kedves olvasó is magára veheti. Ha akarja. Rosszkedvet oszlató humort, szeretetből fakadó türelmet, megértést kínálok annak, aki vevő rá.

Yossef Bodansky - Békecsapda
Az ​Egyesült Államokban 2002-ben jelent meg a hazájában elismert Közel-Kelet-szakértő kötete, melyben az arab-izraeli konfliktus okait, illetve a térség geopolitikai helyzetének az utóbbi szűk két évtizedben történt változásait kívánja feltárni és elemezni.

Derek Walters - A ​Kígyó
Ha ​születésnapja az alábbi dátumok közé esik, Ön a KÍGYÓ jegyében született. Könyvünkben megtalálja a KÍGYÓ jellemvonásait, útmutatásunk alapján kiszámíthatja napi horoszkópját. 1905. február 4 - 1906. január 24. --- Fa-Kígyó 1917. január 23 - 1918. február 10. --- Tűz-Kígyó 1929. február 10 - 1930. január 29. --- Föld-Kígyó 1941. január 27 - 1942. február 14. --- Fém-Kígyó 1953. február 14 - 1954. február 2. --- Víz-Kígyó 1965. február 2 - 1966. január 20. --- Fa-Kígyó 1977. február 18 - 1978. február 6. --- Tűz-Kígyó 1989. február 6 - 1990. január 26. --- Föld-Kígyó

Ferencz Győző - Az ​alany mint tárgy
A ​kritika köztes státuszú műfaj, az esszé és a tudományos értekezés közötti sávban bárhol elhelyezkedhet. A könyvbírálatot ez a paradox szabadság teszi intellektuálisan izgalmas műfajjá: a kritikusnak filológiai előzmények nélkül, viszont szerteágazó ismereteket mozgósítva kell értékítéletet alkotni egy-egy új vagy új kiadású műről. Voltaképpen tehát problémamegoldó feladat, amelynek azonban nincs egy vagy akár két helyes megoldása, szemben a többivel, amely téves. De mégis, szűk keretek között, egyvonalú retorikai érvelés során ítéletet kell alkotni. A kritika sikere talán nem is az ítélet helyességén múlik, hanem hogy sikerül-e találni azt a problémát, amely a könyv lényegét ragadja meg, és amely miatt érdemes írni róla. (Ferencz Győző) Ferencz Győző magyar és külföldi, kortárs és klasszikus szerzőkkel és műveikkel foglalkozó, széles skálájú írásai ékes bizonyítékok arra, hogy szerzőjük tudatában van annak a morális felelősségnek, amely a napi kritikus, az „első olvasó” és ennyiben minden más olvasó, a szakmai közösség és a nagyközönség előolvasója szükségképpeni sajátja. Mint ahogy afelől sem hagynak kétségben, hogy a napi kritikus közvetlen és közérthető módon „olvasóbarát” recenzióinak az elemző és értékelő momentumait az irodalomtudós maximális elméleti felkészültsége, a mélyen átérzett szakmai kötelességtudat szavatolja. (Takács Ferenc)

Levendel Júlia - Megijesztenéd ​a vidám madarakat?
... ​és a hatalmas döndülés után nem tudja, kilépjen-e, mert iszonyatos hangja volt a vastag tölgyfához vágódó, s aztán kőre zuhanó testnek, nem lehetett gondolkodnia, meggondolnia, mi ez, ki ez... mintha egy óriás hozta és teljes erőből odacsapta volna az ajtajához...

Covers_123853
0

Ismeretlen szerző - Magyar ​próza az ezredfordulón
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tiziano Terzani - A ​vég nekem a kezdet
Egy ​zen szerzetes a cellája csendjében üldögélve kézbe vesz egy ecsetet, és minden figyelmét összeszedve, földi létének utolsó mozdulatával rajzol egy szabályos kört. A nagybeteg Tiziano Terzani, tudván, hogy közeleg a vég, Folco fiával beszélget az életéről, újságírói pályájáról, a hidegháború alatt forrongó és átalakuló világ gyújtópontjain átélt kalandjairól, spirituális megvilágosodásáról. A könyv, amelynek szövegén átüt Terzani utánozhatatlan beszédstílusa, egy olyan ember derűjéről árulkodik, aki többé már nem harcol, csupán boldogan felidézi kalandokban és szerelmekben gazdag életét. "Azt kérded, végül mit hagyok hátra? Egy könyvet, amely talán valakinek segíthet abban, hogy tisztábban lássa a világot, hogy jobban élvezze, és tágabb összefüggéseiben szemlélje a saját életét, azzal a látásmóddal, amely bennem oly erősen él." Orsignában, a tibeti stílusban berendezett kunyhójától pár lépésnyire, egy fa tövében elmélyülten mesél arról, hogy beutazván a nagyvilágot, miként kereste egész életében az igazságot. S miközben megpróbálja értelmezni tetteit, élete során megélt különféle szerepeit, a háttérben egy egész korszak körvonalazódik az Olvasó előtt. Gondolatait legfőképpen a fiatalokhoz intézi, amikor hangsúlyozza, mennyire fontos az életben a képzelőerő, az új és a más iránti érdeklődés, valamint a bátorság egy szabad, hiteles élet felvállalására, amelyben az ember megvalósíthatja önmagát.

Padisák Mihály - Ezer ​szállal
Könyvünk ​írói határainkon kívül élő magyar fiatalok, kétszáznál többen. Írásaik vallomások, melyek a lélek mélységeiből kívánkoznak elő, a jó barátnak szánták, és mindazoknak akik ugyanígy fogadják. Az ezredfordulót megelőző tíz esztendő és az ezredforduló nekem és rádióműsoromnak írt több tízezer levélből, pályamunkából válogattam e kötetet, úgy, hogy valójában jellemző hű tükre legyen íróik lelkének. Azokénak, akik ezer szállal kötődnek ahhoz, ami nekünk itthon természetes: magyarságukhoz.

Carl Sagan - Milliárdok ​és milliárdok
A ​csillagász Carl Sagan, a világ legelismertebb tudományos írója, Pulitzer-díjas, és számos ismeretterjesztő bestseller szerzője ezúttal utolsó, gondolatébresztő és provokatív tanulmánygyűjteményét adja közre. Az írások témája széles skálát ölel fel, a sakkjáték keletkezésétől a marsbeli élet problémáján és a globális felmelegedésen keresztül az abortuszról folyó vitáig. Sagan utolsó könyve a természettudományokban, a matematikában és az űrkutatásban szerzett ismereteinket a mindennapokra alkalmazza. Emellett napjaink legellentmondásosabb kérdései közül is érint néhányat, és segít felfogni a minket körülvevő világot, amint az a közelgő új évezred kihívásaival készül szembenézni. Ráadásként az utolsó tanulmányban különleges bepillantást merünk Sagan gondolatainak legmélyébe, hiszen ezt akkor írta, amikor már tisztában volt saját halála közeledtével.

Pócza Kálmán - Álmaink ​állama
A ​kötet felépítése szerint a mai magyarországi valóságból indul ki, hogy aztán a befejező tanulmányok a politikai filozófia néhány alapvető megfontolásával záruljanak. A első tanulmányban Fricz Tamás arra keresi a választ, hogy az elmúlt több mint három év milyen alapvető változásokat hozott a politika és az államról alkotott felfogás terén, hogy tehát az Orbán-kormány államfelfogása miként befolyásolta mai politikai életünket. A második tanulmányban Csizmadia Ervin a pártok kapcsolati tőkéjének működését, működtetését vizsgálja, tehát olyan hatalmi csomópontok elemzésére vállalkozik, amelyek az államon kívül is léteznek, de ugyanakkor az államot a mögöttük húzódó különböző érdekcsoportok érdekérvényesítési terepéül is használják. Löffler Tibor viszont már az elmúlt tíz évre irányítva a figyelmet, kicsit kiszélesíti az elemzés körét, hiszen azt vizsgálja meg, hogy milyen továbbélő káros hatásai vannak az el-múlt negyven évnek az államról való gondolkodás területén a kommunizmus gyakorlati bukása után. Vasali Zoltán írása az állam és a nemzetközi szervezetek környezetvédelmi szerepvállalásának szükségességét vizsgálja, ami a globalizáció és a nemzetállamok szuverenitásának viszonyában kiemelkedő jelentőséggel bír. A negyedik értekezésben Tóth Gy. László az elkövetkezendő évekről gondolkodván azt veszi számba, hogy vajon a nemzetállamra mint meghatározott érdekekkel rendelkező egyedi cselekvőre milyen sors várhat az európai egységesülési folyamatban. A következő esszében Botos Máté a közpénzek elosztása kapcsán azon elmélkedik, hogy az elkövetkezendő időkben egy erősen centralizált elosztó-kirovó, avagy egy decentralizált, tagolt államra van-e szükségünk. Hörcher Ferenc filozófiai megközelítésből is provokatívnak tűnő állítása után, miszerint az államnak bizonyos értelemben csak virtuális valósága van (hiszen az állam fogalmát mindig mi határozzuk meg), annak jár utána, hogy milyennek is kellene lennie az államról alkotott felfogásunknak. Szintén a politikafilozófia területét érinti a kötet szerkesztőjének írása, melyben korunk egyik legkiemelkedőbb politikafilozófusának, John Rawlsnak az elméletét veszi górcső alá. Utolsóként, de talán a kötet gyöngyszemeként Béndek Péter mélyen-szántó elemzését olvashatjuk, mely a liberalizmus alapjainak megkérdőjelezésével mindenki számára tanulságos, bár korántsem könnyed olvasmányként szolgálhat.

P%c3%a1rhuzamos_dimenzi%c3%b3k
Párhuzamos ​dimenziók Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Párhuzamos ​dimenziók
A ​párhuzamos dimenziók egymás mellett élnek és egymásba érnek. Olyan szövegeket tartalmaz ez a válogatás kötet, amelyek egymástól nagyon távol eső tudomány-területről származnak, valahol mégis egymásra utalnak, egymásra visszhangzanak.

Vajda György - Energiapolitika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kuliffay Hanna - Hazugságok ​szárnyain
Kuliffay ​Hanna, aki évtizedek óta az Egyesült Államokban élve szenvedélyes megfigyelőjévé és elemzőjévé vált az amerikai külpolitikának - és akinek cikkeit, tudósításait többek között a Pesti Hírlap, a Napi Magyarország, a Reform Magazin, a Magyar Demokrata közölte -, eltúlzott általánosításnak tartja az Európában gyakori véleményt: "Az amerikaiak mind háborús őrültek!" Az egyik ok, amiért rendszeresen virtuális tollat ragad, annak hangsúlyozása, hogy a társadalmi és politikai viszonylatokat figyelembe véve az ország népe ebben az esetben sem azonosítható kollektíven a kormánnyal. Írásaiban a tradíciókban gazdag, demokratikus jellegű amerikai pluralizmus folyamatos igényét látva, híveinek elszántságában, küzdőképességében bízva ír az alternatív médiáról, a békemozgalmakról, a tiltakozó jellegű individuális áldozatvállalásról. Véleménye szerint a Bibliát literálisan értelmező George W. Bush Henry Kíssiniger cinikus mondását is szó szerint véve - "a demokrácia túl fontos ahhoz, hogy az emberek szavazással döntsenek róla" - vitte bele Amerikát választási csalás és hazugságok sorozata révén a közelkeleti kátyúba, amely a szeptember 11-i tragédia háborús indokként való kihasználásának alapötletével kezdődött ... A tartalomból: - Kész őrültség - Hazugságok szárnyain - A lélek embere: George W. Bush - Hamisított tények és adatok - Lenin árnya a Fehér Házban - Irak - Bush Vietnamja - Hullahegyekre épülő demokrácia - Háborús mítoszok - Az igazságközlés igénye

Zupkó Gábor - Közigazgatási ​reformirányzatok az ezredfordulón
Kevés ​szakember mondhatja el magáról, hogy a választott témakörben egyrészt összesíteni és értékelni tudja az európai, valamint az Európán kívüli reformirányzatokat, másrészt mindezeket - a magyar adottságok szempontjából megszűrve - gyakorlati államszervezőként alkalmazhatta a helyi és a központi igazgatásban.

Rob de Wijk - A ​NATO az ezredforduló küszöbén
Ez ​az áttörő mű felvázolja az irányvonalat,amely a megbeszélések során a NATO politikai és katonai apparátusában kirajzolódott,valamint azt,ahogyan a megbeszélések a politikai folyamatot befolyásolták.

Halász Gábor - A ​magyar közoktatás az ezredfordulón
A ​XXI. század első éveiben különösen nagy súllyal vetődik fel az a kérdés, vajon közoktatásunk milyen irányban fejlődjék tovább. Egy évtizeddel a politikai és gazdasági rendszer átalakulását követően lassan véget ér az a szakasz, melyben a közoktatás változásait a társadalmi, gazdasági és politikai környezet drámai mértékű és gyorsaságú átalakulása determinálta. Minden jel szerint a végéhez közeledik az a gazdasági válságperiódus, amelyben gondolkodásunkat a túlélés, az átvészelés kényszerei határozták meg. A gazdasági növekedés elindulása és tartósnak bizonyulása együtt jár azzal, hogy a "válságmenedzselés" helyét a jövőben kihívásokra való felkészülés, a tervezés és a perspektívák latolgatása veszi át. Ez a könyv elsősorban a közoktatás jövőjéről, a jövőbeni teendőkről szól, de kiindulópontja a jelen bemutatása és értékelése. Olvasása nemcsak pedagógusoknak, a közoktatásban dolgozó szakembereknek és a tanári pályára készülőknek ajánlható, hanem mindenkinek, akit érdekel az oktatás jelene és jövője, és többet szeretne tudni a terület hazai és nemzetközi fejlődési trendjeiről.

Illés Iván - Közép- ​és Délkelet-Európa az ezredfordulón
A ​könyv magyar nyelven elsőként mutatja be átfogóan a Lengyelországtól Albániáig terjedő közép- és dél-kelet-európai térség elmúlt évtizedbeli átalakulását, valamint európai integrációjának feladatait, esélyeit. A figyelmet kevésbé a jól ismert politikai, mint inkább a gazdasági, társadalmi, közigazgatási és környezeti folyamatokra fordítja. Elemzi a privatizáció, a mezőgazdasági átalakulás, a városi és vidéki területek fejlődésének azonosságait és országok közötti különbségeit. Nagy figyelmet szentel a folyamatok egyes országokon belüli differenciálódásának, az egyes régiók sajátos fejlődésének és problémáinak. Tágabb környezetünk átalakításának összehasonlító bemutatása megkönnyíti a hazai folyamatok reálisabb értékelését is, ezért a könyv szélesebb olvasói kör érdeklődésére tarthat számot. A gazdasági és a regionális folyamatokra helyezett súlypontja révén pedig jól felhasználható a gazdasági és földrajzi felsőoktatásban.

Louise_l._hay_millennium_2000
Millennium ​2000 Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Millennium ​2000
Ki ​mit vár az új évezredtől? Önnek szántuk ezt a könyvet, kedves olvasó, ha úgy gondolja, a 2000. év beköszöntével katasztrófahullám veszi kezdetét, minden káoszba merül, s életünket pusztulás fenyegeti. Szeretnénk meggyőzni, nem így van. A szeretet és béke korszaka jön el, a lehetőségek s az újrakezdés évezrede. Önnek szántuk ezt a könyvet, ha hisz egy jobb kor eljövetelében, de úgy érzi, egyedül van ezzel, vagy csak szűkebb környezete ért egyet Önnel. Ez a kis kötet felszólítás, kapcsolódjon be a Föld összes Önhöz hasonlóan gondolkodó egyénének és csoportjának pozitív gondolatáramába. Világunk olyan, amilyennek teremtjük. Dolgozzunk együtt egy új, emberségesebb és megértőbb évezred kialakításán!

Antalóczy Tímea - Szomszédok ​közt
Magyarországon ​a rendszerváltást megelőzően, illetve azzal párhuzamosan a szappanoperák óriási közönségsikere jelezte, hogy ez a műfaj igen jelentős társadalmi funkciót tölt be: a nyugati életforma, a gazdagság világa, a piaci és fogyasztói társadalom életmodelljei jelentős részben éppen e műfaj közvetítésével jutottak el a magyar közönség széles tömegeihez. A szappanoperák számának növekedésével együtt egyre több publicisztikus vélekedés született a műfajról, tudományos igényű és színvonalú elemzés azonban annál kevesebb. Amikor Antalóczy Tímea kutatómunkája elkezdődött, vizsgálatának tárgya még a tudomány által lenézett műfajok körébe tartozott; ő azon kutatók egyike, aki először tekintette a tömegkultúra ezen nagyon fontos pillérét a szociológiai kutatás rangjára érdemes területnek, s vette tudományos vizsgálat alá. E könyve eddigi kutatómunkájának egyfajta összefoglalása: a műfaj sokoldalú körüljárása, a fogadtatás sajátosságait sorra vevő, körültekintően egzakt, saját módszereken alapuló elemzés, ugyanakkor annyira olvasmányos és közérthető, amennyire az egy ilyen populáris műfaj elemzőitől kötelezően elvárható, hiszen az ilyen elemzés célja többek között az, hogy a szappanoperák fogyasztóinak óriási tábora tisztában legyen a műfaj nyelvével, belső törvényeivel: hogy ne váljék annak áldozatává.

Benkő Péter - Magyarország ​regionális politikai földrajza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Magyar ​régészet az ezredfordulón
Magyar ​régészet az ezredfordulón egy félezer oldalas, gazdagon illusztrált könyv, 79 szerző és 11 szerkesztő három éves munkája. Átfogó képet ad a Kárpát-medence régészetének helyzetéről és eredményeiről, egyrészt az elmúlt 200 esztendő tudós-kutatóinak állít emléket, másrészt azoknak a népeknek, amelyek a Kárpát-medencében több ezer esztendő alatt tárgyi emléket hagytak. A kötet 13 fejezetében a kezdetektől napjainkig kutatott korszakok időrendjét követve rajzolódik ki a magyar föld régmúltja. A könyvben a régészet módszereiről is szó esik, így az olvasók olyan átfogó kiadványt vehetnek kézbe, amely által ez a különleges szakma és alig ismert művelői közelebb kerülhetnek a közönséghez. A könyv végén átfogó bibliográfia kapott helyet. A többnyire színes helyszíni felvételek, rekonstrukciós rajzok és tárgyfotók mellett minden fejezetben térképmelléklet, illetve a tudományágban egyedülálló részletességű kronológiai táblázat is található.

Készman József - Magyarországi ​kortársművészet az ezredfordulón
A ​MŰVÉSZET MINDENKIÉ! könyvsorozat célja a magyar képzőművészet népszerűsítése, hogy ne csak száraz, a szakmai közönség számára használható művészettörténeti könyvek legyenek a piacon, hanem olvasmányos, színes reprodukciókkal teletűzdelt albumok is, megnyitva ezzel a művészetek kapuját a műkedvelők, érdeklődők előtt is. A sorozat első darabja a Magyarországi Kortársművészet az Ezredfordulón az utóbbi öt-hat év legjelentősebb műalkotásai közül válogat.

Cseresnyés Ferenc - Migráció ​az ezredfordulón
Az ​emberek lakóhelyükről történő önkéntes, vagy valamely kényszer hatására kialakuló elvándorlása, migrációja a társadalom normális jelenségének tekinthető. A könyv e politikai, demográfiai, szociális és gazdasági dimenzióval rendelkező folyamattal és következményeivel, az Európa Unió tagállamainak menedékjogaiban fellelhető különbségekkel foglalkozik.

Roboz Léna - Balkáni ​árnyak
Az ​ezredforduló Budapestjén járunk. A harmincéves, kisiklott életű újságírónő a kávéját szürcsölgeti a szerkesztőségben. Főszerkesztője új üggyel bízza meg, hogy bizonyítson: egy hazai korrupciógyanús ügyletet kéne felgöngyölíteni, melynek szálai a Balkánra vezetnek. Miközben a lány egyre mélyebbre ás, egy balkáni gyilkossági ügybe is beleszalad, és saját múltjában is szörnyű titokra lel. A Balkáni árnyak című krimi a társadalom egyik fontos rákfenéjét, a korrupciót járja körül. Megvesztegető ajándékot ne fogadj el! (Kiv 23, 8)

Manuel Castells - Az ​identitás hatalma
Ma ​a globalizációval egyidejűleg egy másik, ezzel ellentétes folyamatnak is tanúi vagyunk a világban: erősödik a különböző csoportok önazonosság tudata, pl. nemek, vallások, nemzetek, etnikumok szerint. A két egymással ellentétes folyamat hatása tükröződik napjaink társadalmi küzdelmeiben és politikai konfliktusaiban is. Az információs forradalommal megvalósult a gazdasági tevékenységek világméretűvé válása, a munka rugalmassá, ugyanakkor bizonytalanná vált, és kialakult a "virtuális valóság" kultúrája, melyben a média és számítógépek által közvetített világ a való élettel egyenértékűként jelenik meg. A család intézménye, valamint a patriarchátus válságban van, a nemi szerepek megváltoztak. A szerző két főbb irányt különböztet meg az identitás-felvállaló mozgalmakban: proaktívat és reaktívat. A feminista és a környezetvédő mozgalom az előbbihez tartozik. A reaktív mozgalmak haladásellenesek: a családi, vallási, nemzeti, etnikai hovatartozás határozza meg cselekedeteiket (pl. az iszlám fundamentalizmus, az amerikai keresztény fundamentalizmus, a mexikói zapatisták, a 90-es évek milicista és patrióta mozgalmai Amerikában stb.). A szerző végigveszi az Egyesült Államok, Nyugat-Európa, Oroszország, Mexikó, Bolívia, az iszlám világ, Kína és Japán különböző társadalmi folyamatait, melyek funkcióikat és lényegüket tekintve szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Bemutatja, hogy a törekvéseik támogatására a médiát egyformán felhasználó techno-ökonómiai erők és a társadalmi átalakulást érlelő mozgalmak együttes, egymásnak ellentmondó támadásai a lét alapkategóriáit fenyegetik. Ezen ellentmondó trendek között vergődve megkérdőjeleződik, válságba kerül a nemzetállam, de maga a politikai demokrácia fogalma is. Manuel Castells 1942-ben született Spanyolországban. A szociológia és a tervgazdálkodás professzora, a Kaliforniai Egyetem Nyugat-Európa kutató központjának elnöke, az Európai Akadémia tagja. Párizs és Madrid egyetemein is tanított, a világ legkülönbözőbb egyetemeinek volt vendég-professzora. Tizenhét könyve jelent meg. Ez a kötet "Az információ kora: gazdaság, társadalom és kultúra" c. háromkötetes sorozat második része.

Szilágyi Tibor - Katonai ​szakképzettsége: színész
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Leonard_%e2%80%8bcohen
Leonard ​Cohen Ismeretlen szerző
elérhető
7

Ismeretlen szerző - Leonard ​Cohen
41 ​év, 26 interjú, 19 vers angolul és magyarul "Elegáns és előzékeny társalgó, az interjúk szerzői ezt szinte egységesen tanúsítják. Viszont keselyűként csap le a jó kérdésekben rejtőző szellemi prédára. Persze hogy finoman narcisztikus, amikor a szellemi teljesítményéről van szó, mégis végtelenül szerény, és híján van az üres öntetszelgésnek és önkímélésnek. Sose álszent, mindig szókimondó." -Müller Péter Sziámi "Az ember, aki ezekből a beszélgetésekből kirajzolódik, éppolyan bonyolult és meglepő, mint a karrierje. Kijelenti, hogy nem kedveli a beszédet, ugyanakkor időnként kifejezetten bőbeszédű. Éveken át szinte bárkinek, időbeli korlátozás nélkül nyilatkozik, majd hosszú évekre visszahúzódik egy zen kolostorba, és egyáltalán nem ad interjút. A legtöbb újságíró elbűvölő úriemberként emlegeti, de néhányan szóvá teszik megkérdőjelezhető viselkedését és részeg locsogását. Cohen érzelmi állapotai éppoly változatosak ezekben a beszélgetésekben, mint a témái, hangulatait mégis nehéz kiolvasni belőlük. A fiatal és a középkorú Cohen hol gunyoros, hol cinikus vagy éppen játékos. És mintha nem is lenne egészen őszinte, talán még magával sem; olykor inkább szerepel, ahelyett hogy szívből szólna. De legalább következetesen érdekes, még ha ismétlésekbe, netán önellentmondásokba keveredik is. Aztán a 90-es évek végén eljön egy pillanat, amikortól kezd úgy viszonyulni mindahhoz, amit korábban mondott, mint valami "fedősztorihoz". Innentől egyre inkább lerántja magáról a leplet, sokkal nyíltabban beszél a depressziójáról, a kapcsolatairól és a pályafutásáról." -Jeff Burger "Tinédzser koromban én voltam az egyetlen a társaságomban, aki hallgatta őt, méghozzá buzgón, mindennap, az iskola után. Úgy éreztem, hogy a barátom, és ezen az érzésen a találkozásunk sem változtatott." -Suzanne Vega Leonard Norman Cohen (1934) kanadai költő, regényíró, énekes és dalszövegíró. Korunk egyik legjelentősebb előadóművésze. Jeff Burger író, újságíró, szerkesztő, a Springsteen on Springsteen című könyv szerkesztője. Rendszeresen publikál a Barron's, a Family Circle, a GQ, a Los Angeles Times és a Reader's Digest magazinokban. Ridgewoodban (New Jersey) él.

Kollekciók