Ajax-loader

'irodalomtanítás' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Domonkos Péter - Irodalmi ​szöveggyűjtemény III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_174480
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Irodalmi ​szöveggyűjtemény III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arató László - Pála Károly - A ​szöveg vonzásában I.
Arató ​László és Pála Károly kitűnő könyvsorozatot indított meg. Egy olyan irodalomtudományi megalapozottságú olvasási stratégiát tanítanak meg, amely érdekes, modern, és bár a világ bármely fejlett irodalomtanítási rendszerében beválna, mégis lehetővé teszi a magyar irodalomtól elvárt nemzeti identitás új szemléletű, modern olvasói elsajátítását is. (Bókay Antal)

Dr. Mohácsy Károly - Irodalom ​I.
Külső ​formájában megváltozott s az újabb követelményekhez igazított tankönyvünk a középiskolák 9. évfolyama számára készült. Az irodalom elméletébe és történeti múltjába szeretnénk segítségével bevezetni az ifjú olvasóinkat.

Turcsányi Márta - Irodalom ​5.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Széplaki György - Vilcsek Béla - Világjáró ​7.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Teleki József - Kötelező ​olvasmányok röviden 1-2. osztály
Írók, ​művek: Homérosz A trójai mondakör Iliász Odüsszeia Szophoklész A thébai mondakör Antigoné Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem Moliére: Tartuffe, A fösvény W. Shakespeare: Romeo és Júlia, Sok hűhó semmiért Daniel Defoe: Robinson Crusoe Jonathan Swift: Gulliver utazásai Voltaire: Candide avagy az optimizmus E.T.A. Hoffmann: Az arany virágcserép Katona József: Bánk bán Honoré de Balsac: Goriot apó Alekszandr Sz. Puskin: Anyegin Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde Nyikolaj V. Gogol: Az orr, A köpönyeg Arany János: Toldi, Toldi estéje

Radóczné Bálint Ildikó - Virág Gyuláné - Irodalom ​5.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pethőné Nagy Csilla - Irodalomkönyv ​10.
A ​Korona Kiadó új irodalomkönyv-sorozata korszerű, tanulható, sőt élvezhető ismeretanyagot nyújt, egyben hatékonyan készít fel az _új, készségeket és képességeket mérő érettségire_. A művészi kifejezésmódok, a stíluseszközök funkcióinak értelmezése, a toposzok és a művekben megjelenő mögöttes stílusokhoz készült bevezető részek egységben láttatják a legfontosabb irodalmi, történelmi, filozófiai és társművészeti folyamatokat. A tankönyvsorozat fő célja, hogy a kreatív gondolkodás, az önálló véleménynyilvánítás képességét, a kulturált vitatechnikát a _kérdések-feladatok_ segítségével is fejlessze. Már az elsős könyv esszéírási gyakorlatai is az érettségi dolgozat nívós elkészítésére készítik fel a tanulókat. A tankönyv szerzője, Pethőné Nagy Csilla a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnáziumának vezető tanára. A 9., 10. és 12. évfolyamosoknak szóló tankönyv és szöveggyűjtemény már kapható, 2004-ban megjelenik egy, a négy évfolyam szakmódszertanát magába foglaló _Tanári kézikönyv_.

Hársing Lajos - Játék ​- világ - irodalom
Kinek ​szól ez a könyv? - kérdezi, aki kezébe veszi a kötetet. Mindenkinek, aki szívesen tölti idejét irodalmi kérdések megválaszolásával. Szól ez a könyv tanároknak, akiknek munkájáról a hétköznapok szürkeségében eltűnt a játék, és nincs idejük arra, hogy az órák színesítéséhez maguk találjanak ki vagy állítsanak össze fejtörőket. Szól ez a könyv klubfoglalkozások, úttörőházi összejövetelek szervezőinek is. Nem utolsó sorban pedig szól az egyéni olvasóknak, időseknek, fiataloknak egyaránt; mindazoknak, akik szeretik az irodalmat, és szeretnek játszani. A szerző a kötet összeállításakor elsősorban az általános iskola felső tagozatának irodalomkönyveit, házi és ajánlott olvasmányait tartotta szem előtt, de hivatkozik más, klasszikusnak számító ifjúsági regényekre is.

Seres József - Szépprózai ​művek elemzése az általános iskolában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alföldy Jenő - Simon Anna - Irodalom ​7
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földvári Erika - Olvasókönyv ​2.
A ​tankönyvcsalád gerincét az olvasókönyv adja. Ez tartalmazza az olvasás, a rajz és a technika órák anyagát. Ehhez kapcsolódnak a munkatankönyvek: a környezetismeret és az ének-zene tanításához; valamint a munkafüzetek: az olvasás és az írás-helyesírás gyakorlásához. Az olvasókönyv célja a szöveghű olvasási készség fejlesztése, a sokoldalú, élményszerű ismeretszerzés, az összefüggések felismerése, a gondolkodás fejlesztése.

Kiss Gáborné - Versközelben
Mire ​jó az irodalom? Mi a tanár szerepe?Művek és gyerekek találkozása. A munkaformákról, -módszerekről

Lami Pál - Rónai Béla - Lant ​és toll
Ajánljuk ​a LANT és TOLL első kötetét és a szövegyűjteményt is azoknak a PEDAGÓGUSOKNAK, akik az előregyártott értékelések helyett a maguk tapasztalatára és tudására támaszkodva kívánnak tanítani; ajánljuk azoknak a SZÜLŐKNEK, akik gyermeküknek segíteni szeretnének; és mindazon GYEREKEKNEK, akik egyszerűen leírt, pontos válaszokat várnak kérdéseikre, hogy igazán megérthessék az irodalom nagyjait, s kezükbe vehessék a sok-sok olvasnivaló közül korukhoz legjobban illő alkotásokat.

Cserhalmi Zsuzsa - Irodalomkönyv ​8.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Mohácsy Károly - Vasy Géza - Kiegészítő ​füzet az irodalom tankönyvhöz IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alföldy Jenő - Irodalom ​olvasókönyv 5
"A ​fekete-fehér kivitel helyett teljes terjedelmében színes tankönyveket kínálunk az iskolai munkához. Az illusztrációk száma megkétszereződött, hogy a vizuális kommunikáció térhódításához szokott tanulók otthonosan érezhessék magukat a tankönyvekben. A képek, rajzok az illusztráláson túl a tananyag feldolgozását is erőteljesebben segítik: sok esetben kérdés, feladat kapcsolódik hozzájuk, másutt maga a rajz (folyamatábraként, gondolattérképként) segít az ismeretek megértésében. A gazdag feladatanyag új típusú kérdéskultúrát is meghonosít a tankönyvsorozatban: több a gondolkodtató, képességfejlesztő, problémamegoldó, kompetenciaközpontú feladat. Feldolgozási szempontokkal, feladatsorokkal felvértezett új fejezetek kerültek be, mai házi olvasmányokat ajánlva tanár és diák figyelmébe. A középiskolai felvételikre közvetlen módon is felkészítő, azok módszertanát alkalmazó modulokat építettünk be az anyagba."

Irodalom_szg_4
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Irodalmi ​szöveggyűjtemény IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alföldy Jenő - Irodalom ​6.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szegedy-Maszák Mihály - Szörényi László - Veres András - Horváth Iván - Zemplényi Ferenc - Irodalmi ​szöveggyűjtemény a gimnázium II. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bene Kálmán - Gyémánt Csilla - Magyar ​irodalom 7. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Madocsai László - Irodalom ​9
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_149645
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Irodalmi ​szöveggyűjtemény I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Img_0021
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Irodalmi ​szöveggyűjtemény 10.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Img_0028
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Irodalmi ​szöveggyűjtemény 11.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Img_0030
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Irodalmi ​szöveggyűjtemény 12.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Madocsai László - Irodalom ​10
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sipos Sándor - Irodalom ​III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_210902
Irodalom ​- Nyelvtan Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Irodalom ​- Nyelvtan
A ​sulizsebkönyvek-sorozatban több témakört is érintettünk, a hagyományokat követve elsősorban ez is a felső tagozatos diákoknak szól, de természetesen a középiskolások számára is hasznos segédeszköz lehet, hisz ők újra találkoznak a benne foglaltakkal. Elég néhány perc, akár óraközi szünet is, és máris kikereshető az adott fogalom magyarázata, a szabály, a rövid életrajz, az időpont és esemény, ami az órai munka közben, feleltetéskor vagy dolgozatírásnál szóba kerülhet. Nem árt tehát, ha a sulizsebkönyv az iskolában ott lapul a táskádban.

Pethőné Nagy Csilla - Irodalomkönyv ​11.
A ​Korona Kiadó új irodalomkönyv-sorozata korszerű, tanulható, sőt élvezhető ismeretanyagot nyújt, egyben hatékonyan készít fel az új, készségeket és képességeket mérő érettségire...

Madocsai László - Irodalom ​szöveggyűjtemény a középiskolák 12. évfolyama számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók