Ajax-loader

'olvasókönyv' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Varga Katalin - Gőgös ​Gúnár Gedeon
A ​bravúros írói teljesítménnyel létrehozott Gőgös Gúnár Gedeon című kötetünket szülők és kisiskolások nemzedékei ismerték meg. A mesék, versek zöme szándékosan hiányos betűkészlettel íródott, azért, hogy már azok az első osztályosok is önállóan olvashassák, akik még nem ismerik az egész ábécét. A tartalomjegyzékben a mesék, versek címe mellett megjelöltük, melyik hangzó tanításában és gyakoroltatásában segít az adott szöveg. Ott, ahol külön hangzót nem tüntettünk fel, az eddig megismerteket kívánjuk ismételtetni. Reméljük, hogy a kis- és nagybetűket együttesen tanuló első osztályosok ugyanolyan örömmel forgatják majd a Gőgös Gúnár Gedeonnak ezt a változatát, mint a korábbi kiadások olvasói. A kötetet K. Lukáts Kató eredeti, színes rajzai díszítik.

Nemeskürty István - Édes ​Erdély
Az ​erdélyi magyarság helyzete egyre inkább foglalkoztatja hazánk közvéleményét. Súlyosodó körülményeik a tárgyilagosságra törekvő emberekben is indulatokat gerjesztenek. Ugyanakkor Erdély sorsával, az utóbbi hetvenegynéhány esztendő eseményeivel, tényeivel mind kevesebben vannak tisztában. Mi történt? Mikor? Hogyan? Miért? Ez a könyv ilyen és hasonló kérdésekre ad választ. Tényeket, adatokat rögzít. Kerüli az indulatokat keltő vagy fokozó érzelmi mozzanatokat. A tisztánlátást igyekszik segíteni. Erre nagy szükség van. Számos okmány, adat, tény ebben az összefüggésben először lát napvilágot. Ez az olvasókönyv arra törekszik: minél békésebb, emberségesebb, civilizáltabb körülmények között vívhassa ki elemi jogait az erdélyi magyarság.

Hargitai Katalin - Játékvár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga Domokos - Irodalmi ​olvasókönyv 5.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Istvánné Smid Anna - Csicsergő ​- Zenei előképző 1. - Olvasókönyv és foglalkoztató
A ​könyv elsősorban azon csoportok számára készült, amelyek 1 év alatt végzik el az előképzős anyagot. A kisiskolás gyermek zenei készségének játékos, komplex fejlesztésében, a zenei írás-olvasás megalapozásában és megszerettetésében kíván segíteni. Gazdag zenei anyagával - magyar és európai gyermekdalok, Kodály Zoltán gyermekeknek írt dallamai, magyar népi gyermekjátékok, mondókák, versek - és játékos szemléltető rajzaival igyekszik segíteni a készségfejlesztést és a tudatosítást.

Móra Ferenc - Olvasókönyv ​Móra Ferenc műveiből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Romankovics András - Romankovicsné Tóth Júlia - Meixner Ildikó - Olvasókönyv ​1.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alföldy Jenő - Irodalom ​8.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Img066
Nézz ​körül! Ismeretlen szerző
elérhető
3

Ismeretlen szerző - Nézz ​körül!
Kedves ​Pajtás! Miről olvashatsz ebben a könyvben? Sokféle olvasmányt találhatsz itt. Sok könyvből válogattunk össze számodra írásokat mindarról, amit magad is tapasztalhatsz, ha nyitott szemmel jársz a világban. Ne légy türelmetlen! Figyelmesen olvasd el a kiválasztott fejezetet! Azután végezd el tanácsunk szerint a kísérleteket, megfigyeléseket.

Romankovics András - Romankovicsné Tóth Katalin - Negyedikes ​olvasókönyv
Az ​Olvasókönyv tartalmából kiemeljük, hogy a görög regék között "Odüsszeusz bolyongásai" is szerepelnek, folytatjuk a bibliai történeteket, a bonyolultabb cselekményű népmeséket, a különböző írói megközelítéseket (Andersen, Rodari, Lázár Ervin) reprezentáló meséket, de lesznek benne "operamesék", megható állattörténetek, Mátyás utáni történelmünk érdekes alakjairól szóló szemelvények... A prózai anyag mellett az ún. "felnőtt lírikusok" (Ady, Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád, Nagy László stb.) negyedikeseket megérintő versei is helyet kapnak..."

Covers_325368
A ​madárlátta kenyér Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​madárlátta kenyér
Házi ​olvasmányok az V.- VIII. osztályosok számára.

Báthori Anna Zsuzsanna - Hétszínvilág
Ikertestvére ​a 3. osztályos Hétszínvirág tankönyvnek. Mindent megtalálunk benne, amivel az előző évfolyamon már megismerkedtek a gyerekek, de bővebben, magasabb színvonalon, az életkori sajátosságoknak megfelelően. Továbbra is nagy hangsúlyt kap a történelem tanítását előkészítő társadalomismereti fejezet, melyben a Rákóczi szabadságharctól 1956. október 23-ig kalauzoljuk el a gyerekeket. A szemelvények feldolgozása nagy segítséget fog jelenteni a felsőtagozatba lépéskor az új tantárgy megismerésekor. A képzőművészeti illusztrációk lehetőséget nyújtanak a tantárgyi koncentrációra. A tankönyv sugározza a hazaszeretetre nevelés fontosságát, magyarságtudatunk kialakításának lehetőségét. A munkafüzet a nehezebb és könnyebb tananyagrészek didaktikus egymásra épülésével szolgálja az olvasóvá nevelést, az értő szöveg olvasás céljait, a fogalmazástanítás lehetőségeit. AP 040112

Varga Katalin - Mosó ​Masa mosodája
E ​könyv - mintegy a Gőgös Gúnár Gedeon című olvasó mesekönyv folytatásaként - a kisiskolások nyelvtanulását, illetve helyesírásuk fejlesztését segíti. A mesék elég rövidek ahhoz, hogy az olvasással épphogy barátkozó gyerekek örömüket leljék bennük, és a fokozott figyelmet követelő betűzgetés mellett követni tudják a történetek fordulatait is. Egy-egy mesén belül a pirossal kiemelt betűk vagy szavak mindig egy-egy helyesírási szabályt rejtenek, ezzel is segítik a megértést, a gyakorlást. A könyvet forgathatják már az első osztályosok is, hiszen a helyesírás elsajátítása gyakran éveket vesz igénybe. A tartalomjegyzékben feltüntetésre került, hogy az egyes mesék milyen helyesírási szabály gyakorlására szolgálnak. A tanítás mellett Varga Katalin természetesen szórakoztat is rövid, tréfás történeteivel. Az F. Győrffy Anna eredeti színes rajzaival megjelenő kötet igazi iskolai segédkönyv, már nemzedékek nőttek fel rajta.

Érsek Rózsa - Vidám ​olvasó
A ​Vidám olvasó lehetőséget nyújt az olvasás, az irodalom megszerettetésére. Használható segédeszközként a tanórákon, alkalmazható egyéni képességfejlesztésre, felzárkóztatásra, napközis és otthoni gyakorlásra. Különböző szintű, az olvasástechnikát fejlesztő feladatai fokozatosan, megbízhatóan segítik az olvasástanulást és megalapozzák a helyesírást. A gyakorlatban ismétlődő szótagok lehetőséget adnak a többszöri bevésésre, megelőzik a diszlexia kialakulását, sikerélményt nyújtanak használóinak. Ízléses színvilága, eseményképei, bájos figurái motiválóan hatnak a kisiskolásokra, elősegítik az integrált anyanyelvi nevelést, gyarapítják a tanulók szókincsét.

Ismeretlen szerző - Történelmi ​olvasókönyv 4/1. - Forrásszemelvények az egyetemes és a magyar történelem tanításához (1849-1914)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_202964
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Múltunk, ​jelenünk, jövőnk
A ​Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelés 4. osztályos tankönyvcsaládjának tagja a Múltunk, jelenünk, jövőnk című olvasókönyv. A tankönyv elsődlegesen a szövegértő olvasási képességet fejleszti a tanulókban, a szövegből tanulást készíti elő a későbbi évfolyamokon folyó képességfejlesztés alapozása érdekében. A szerzők célja nem politikai eseménytörténetet feldolgozó könyv készítése volt. A szemelvények válogatásakor az életmódtörténet, a tudomány- és technikatörténet, a művelődés- és művészettörténet, a hadtörténet legfontosabb, legérdekesebb eseményeit, történéseit kívánták bemutatni. Az olvasmányok felkeltik a tanulók érdeklődését a múlt, a jelen és a jövő embert alakító, embert próbáló kérdései iránt. A tankönyv három nagy tartalmi egységét a cím is mutatja. A Múltunk részben az egyetemes és hazai történések legfontosabbnak vélt eseményeit villantják fel a szerzők a XVII. század közepétől a második világháború végéig. A Jelenünk című fejezetben a ma élő emberek mindennapjait befolyásoló események, tudományos és technikai találmányok, az élet minden területén tapasztalható újítások és jelenségek sorakoznak fel. A Jövőnk legizgalmasabb kérdéseit feszegeti, boncolgatja a tankönyv utolsó fejezete.

Covers_151514
Megérett ​az idő Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Megérett ​az idő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alföldy Jenő - Simon Anna - Irodalom ​7
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Image_gallery?1423866199
Irodalmi ​olvasókönyv 3. Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Irodalmi ​olvasókönyv 3.
Az ​olvasókönyv a Nemzeti Tankönyvkiadó új alsós tankönyvcsaládjának egyik darabja. Ez a kötet egy több éves folyamat alkotóeleme. A már megjelent kiadványok : Ábécés olvasókönyv (1. osztály), Olvasókönyv (2. osztály) folytatása. A szerző az olvasókönyv anyagát kilenc nagy témakörbe rendezte a gyermekek érdeklődési köre szerint. Az olvasókönyv elején a tanévkezdő fejezet az iskolára hangolja a gyerekeket, A mesék vándorai kirándulásra viszi őket a világ meseirodalmába, az Ültessünk fát, virágot remek prózai és verses alkotással neveli a bontakozó gyermeki elmét a természet szeretetére, védelmére. Az olvasókönyv tartós kötése okán több évig használható, forgatható, az olvasmányok újra és újra felidézhetők.

Burai Lászlóné - Dr. Faragó Attiláné - Eszterlánc
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Burai Lászlóné - Dr. Faragó Attiláné - Hétszínvirág ​olvasókönyv 3.
Az ​olvasókönyv változatos olvasmányélményeket kínál a korosztály számára. Szemelvényeivel erkölcsi értékeket közvetít, pozitív viselkedésformákat mutat be, megalapozza a tanulók általános műveltségét, a hagyományok tiszteletére, ápolására nevel. A válogatás alapja a klasszikus és a mai magyar irodalom. A különböző műfajú olvasmányok alkalmasak a szövegelemzési algoritmusok megtanítására, az olvasás technikájának, az élőbeszédnek a fejlesztésére, a tanulás módszereinek a megismerésére. A könyvben újdonságként megjelentek a kérdések, feladatok, melyek csak a munkafüzet használatával válnak teljessé.

Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna - T. Aszódi Éva - Tarbay Ede - Mese ​és valóság
A ​tudatos és körültekintő szövegválogatásnak köszönhetően az ABC-ház tankönyvcsalád aktualizált tartalmú olvasmánygyűjteményei többet nyújtanak egy hagyományos olvasókönyvnél. A magyar és világirodalom kiemelkedő alkotásaiból választott versek, mesék, elbeszélések, valamint az ismeretterjesztő szövegek feldolgozása során szórakoztató, lebilincselő módon erősítik a kulcskompetenciákat. Hasznos és érdekes tudnivalókat közvetítenek a természetről, a tudomány világáról, az értékek tiszteletére és védelmére nevelnek. A történeti tárgyú olvasmányok erősítik az állampolgári kompetenciát, az ismeretnyújtáson túl a nemzethez való érzelmi kötődés erősödését is elősegítve. A népköltészet alkotásain, a klasszikus és kortárs szerzők művein keresztül a diákok betekintést nyerhetnek az irodalom világába. A dramatizált népi játékok teret engednek a kreativitásnak, a szólások és közmondások bővítik a szókincset, és színesítik a kifejezőkészséget, a találós kérdések önálló gondolkodásra késztetnek. A könyvet Deák Ferenc Munkácsy-díjas grafikusművész színes illusztrációi díszítik.

Covers_175032
Mondák ​Mátyás királyról Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Mondák ​Mátyás királyról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alföldy Jenő - Simon Anna - Irodalom ​7.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balla Árpád - Történelmi ​olvasókönyv az általános iskola 6. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alföldy Jenő - Irodalom ​6.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Komlósi Sándor - Neveléstörténeti ​olvasókönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_140933
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Történelmi ​olvasókönyv - XX. század
Nemzeti ​Tankönyvkiadó új, négykötetes Történelmi olvasókönyv-sorozata igazodik a történelemtanítás megváltozott céljaihoz, új hangsúlyaihoz. A kötetek szerzői kevésbé ismert, színesebb, és a bemutatni akart korszakot hívebben tükröző forrásokat válogattak. A források megértését az összeállító rövid magyarázatai segítik. A történelemtanár az általános iskolai és a középiskolai tanórákhoz egyaránt talál megfelelő forrásokat. Sorozatunk negyedik kötete egyetemes és magyar történelemből egyaránt az első világháború kitöréséig terjedő időszaktól 1990-ig közöl forrásokat. A politikatörténet dokumentumai mellett az életmóddal és a történelmi személyiségekkel is megismertet. A gyűjteményt memoárok és szépirodalmi alkotások részletei, s a magyar rendszerváltozás dokumentumai teszik érdekessé. A forrásokat tanulmányozva elgondolkozhatunk a tömegek történelemformáló szerepéről.

Okor
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Történelmi ​olvasókönyv - Ókor
A ​Nemzeti Tankönyvkiadó új, négykötetes Történelmi olvasókönyv-sorozata igazodik a történelemtanítás megváltozott céljaihoz, új hangsúlyaihoz. A kötetek szerzői kevésbé ismert, színesebb, és a bemutatni akart korszakot hívebben tükröző forrásokat válogattak. A politikai események, társadalmi ellentétek helyett többet olvashatunk a mindennapokról, életmódról, a történelemformáló egyéniségekről, jogfejlődésről, eszmékről és a kultúra sokszínű világáról. A források megértését az összeállító rövid magyarázatai segítik. A történelemtanár az általános iskolai és a középiskolai tanórákhoz egyaránt talál megfelelő forrásokat. Borhy László Ókor című kötetéből nemcsak az ókori Kelet isteni uralkodóinak hiúságáról és emberi gyöngéiről, hanem az egyiptomi gyermekek sorsáról, gyilkossági ügyekről, kölcsönügyletekről olvashatunk. Eldönthetjük, hogy jó volt-e élni a távolról csodált athéni demokráciában. A római diktátorok példáján keresztül megérthetjük, milyen apróságokon múlhat a dicsőség, a torz egyéniségű császárok sorsa pedig arra int, hogy nincs az a hatalom, amely bármit megtehetne, de sokszor túl sok embernek kell elpusztulnia, amíg ez kiderül. Megtudhatjuk, hogy már Róma utcáin is bírságolták a szabálysértőket, s mosolyoghatunk a fürdő zajától nyugodni nem tudó római polgár panaszain.

Balla Árpád - Történelem ​olvasókönyv 6. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Józsefné Urbán Ildikó - Kiss Gáborné - Szabóné Tóvári Éva - Irodalmi ​olvasókönyv az általános iskola 5. osztálya számára
Ötödik ​osztályosok lettetek. Bizonyára érdeklődéssel veszitek kezetekbe új tankönyveiteket. Végiglapozzátok az irodalmi olvasókönyvet is, megnézitek a fejezetek, olvasmányok címét, a képeket, ábrákat. Az első fejezetnek már a címe is sok szép történetet ígér: Mesék, mítoszok, mondák az emberről, aki az igazságra, tudásra, szépre, boldogságra vágyódik. Bátran vágjatok neki a hosszabb művek olvasásának is, a hősök útját követve sok érdekes kalandban lesz részetek! Biztosan kedves olvasmányotok lesz a János Vitéz is. Könyvetek a Kukorica Jancsiból János vitézzé, majd Tündérország királyává lett egyszerű juhászlegény minden kalandját tartalmazza. A ,,Rólad szól a mese!" című harmadik fejezet olvasmányaiban a régi és a mai gyerekek életének izgalmas eseményei elevednek meg. Tudnotok kell, hogy az ötven, száz, kétszáz évvel ezelőtt vagy még régebben született művek írói nem minden szót a mai helyesírási szabályok szerint írtak. A költők, írók iránti tiszteletből tankönyvünk megőrizte a művek alkotóinak eredeti helyesírását. Ha kíváncsiak vagytok a műalkotások szerzőinek életére, a tankönyv végén lévő Irodalmi arcképcsarnokban erről is olvashattok. Érdekes olvasmányokat találtok könyvetek Szöveggyűjtemény című részében is. Az órákon megismert műveken kívül ezeket is olvasgassátok! Jó tanulást, sikeres munkát kívánunk!

Dr. Mohácsy Károly - Abaffy Lászlóné - Irodalmi ​olvasókönyv 6.
A ​hatodik osztályosoknak készült Irodalmi olvasókönyv is az "Olvasni jó!" gondolat jegyében készült. Ebben az évfolyamban is a könyvek, az olvasás megszerettetését s az irodalmi szövegek pontos, jó megértését tekintjük a legfontosabb feladatnak. A kerettantervhez igazodó irodalmi anyag gerincét magyar írók elbeszélései, magyar mondák, néphagyományon alapuló színes történetek alkotják. Az irodalmi alkotásokkal való tüzetes foglalkozást nem csupán tanulási tevékenységnek tekintjük, hanem a műveltséget gyarapító, a viselkedést, a magatartást pallérozó szórakozásnak, érdekes foglalatosságnak is.

Kollekciók