Ajax-loader

'Dunaújváros' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Miskolczi Miklós - Velem ​üzentek
Miskolczi ​Miklós könyve különböző témájú riportokon, hiteles emberi sorsok bemutatásán keresztül vall Dunaújváros születéséről, negyedszázados múltjáról, de főként jelenéről, annak az embernek a szenvedélyességével, aki személyes sorsával is kapcsolódott a város születéséhez (egyike volt azoknak a lelkes fiataloknak, akik önként vállalták, hogy részt vesznek a nagyszabású építkezések munkálataiban), átélte a hatalmas erőfeszítések korszakát, s a város sorsához ma is ezernyi szál fűzi. Dunaújváros mai társadalmát vizsgálva reális képekben tárja fel a munkások életét, a lakáskérdést, a fiatalok vágyait, problémáit, mindenütt tényszerű adatokkal alátámasztva megállapításait. Nem idealizál - munkájával a város történelmi önismeretéhez kíván hozzájárulni. A kötetet változatos fénykép-illusztrációk egészítik ki.

Miskolczi Miklós - Város ​lesz, csakazértis...
Aligha ​van még egy ilyen gigantikus alkotás, amely annyira összenőtt volna három évtizedes történelmünkkel, mint Dunaújváros. Szinte a semmiből született az ország újjászületésével egyidőben, megkapta és kinőtte az új viszonyok "gyermekbetegségeit", és mára olyannyira belegyökerezett az ország képébe, tudatunkba, mintha mindig is ott lett volna. Sztálinváros-Dunaújváros története kicsiben az új viszonyok története. A kezdeti nagy fellendülést rövid megtorpanás követte, aztán a már megteremtett alapokra csöndesebb, emberibb léptékű hétköznapok épültek. Nemcsak a nehézipari bázis telepítése, növekedése tükrözi a változásokat, hanem a város arculata, az itt összesereglett emberek átalakulása is. Néhány irodalmi alkotás után most a szociográfus tesz kísérletet arra, hogy a szociológia módszereivel, de irodalmi eszközökkel bemutassa ezt a változást. Dunaújváros a születésétől fogva napjainkig az érdeklődés középpontjában áll; kimondva vagy kimondatlanul mindenkinek van valamilyen véleménye róla. Miskolczi Miklósnak elsőként tehát meg kellett tisztítania a város történetét a megszépítő legendáktól, aztán pedig a rosszindulatú torzításoktól, hogy végül szándéka szerint és a lehetőségekhez képest elfogulatlanul, hitelesen leírja Dunaújváros múltját, jelenét eredményeivel és kudarcaival, erényeivel és hibáival együtt.

Tábori Zoltán - Vasmű
1996-97 ​között két éven keresztül járt a szerző Dunaújvárosba, hogy a vasmű több száz munkását megismerje, hogy beleélje magát a gyár sajátos hangulatú miliőjébe. A vasgyártás üzemeinek pontos leírása - kokszoló, nagyolvasztó, acélmű, meleghengermű, hideghengermű, lemezalakító - során az olvasó megismerkedik az acélgyártás technológiai menetével is; mindeközben interjúkkal átszőtt fejezetekben bontakozik ki előtte egy-egy munkásportré, és mindig csak az, mert tudatos választás volt az író részéről a "kékgallérosok" világa felől megjeleníteni az ötvenedik születésnapját ünneplő vasmű (most Dunaferr Rt.) mindennapi életét. ; A Magyarország felfedezése sorozat legújabb kötetét - méltón elődeihez - "földhözragadt" szemlélet jellemzi. Statisztikai pontossággal írja le az adatokat, a tárgyi világot és élethű portrékat fest a szereplőkről. Nemcsak a "munka világában" mutatja be őket, de sokszor egész életutakat, nemegyszer kisiklott életutakat fejt fel. Több száz munkásarc kissé szürke, egyhangú, bár a maga nemében egyedi megelevenítése teszi érdekessé a kötetet. Sajátos világ ez, kissé szűk látókörrel - ez teszi kevésbé izgalmassá a paraszti élet változatosságát leíró falujáró szociográfiákhoz képest, bár ugyanúgy a reveláció erejével hat, de kevésbé együttérzést, mint inkább sajnálatot vált ki az olvasóból: "A választásokra nem megy el. A Béke városrészbeli lakásuk külön birodalom, ülőgarnitúra van az alkóvos nagyszoba mindkét térfelén, díszítmények lógnak-állnak mindenütt: falióra, szalmapajzs, lopótök, korsóban bambusz, szárazvirág, sarokban asztalkán nagy rézmozsár, kis rézmozsár, petróleumlámpa. A padlószőnyegen további szőnyegek fekszenek, a falat gigantposzter borítja: pálmafás tengerpart." A beszűkült élet környezete ez - "a melós csak az otthoni dolgokba tud beleszólni" - ahonnan nemcsak kilépni nehéz, sokszor bennmaradni is csak ügyeskedéssel, "némi rokoni protekcióval" lehet a mai munkanélküliséggel terhes világban. - A mai munkásélet valósága iránt érdeklődőknek ajánlható.

Miskolczi Miklós - Dunaújváros
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_300017
Tavasz ​'74 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Tavasz ​'74
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_300019
Tavasz ​'71 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Tavasz ​'71
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_299956
Tavasz ​68 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Tavasz ​68
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_300016
Tavasz ​67 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Tavasz ​67
Dunaújvárosi ​fiatalok változatos életéről, álmaikról, hétköznapjaikról, ünnepeikről, örömeikről és bánataikról vallanak a Tavasz 67 alkotói. Az irodalom, a művészet eszközeivel mondják el változó korunkról, szépülő jelenünkről és jövőnkről a legszebbet - az igazat. A Dunaújvárosi Ifjúsági Napok alkalmával, a KISZ VII. kongresszusára készülődve nyújtjuk át e füzetet kedves fiatal barátainknak. A KISZ Dunaújvárosi Bizottsága

Ismeretlen szerző - Dunaújvárosi ​Főiskola jubileumi almanach
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Miskolczi Miklós - A ​Boró
Borovszky ​Ambrus, a Dunai Vasmű történetének emblematikus alakja 1912. augusztus elsején született. 100. születésnapja alkalmából A Boró — Egy szocialista karrier titkai című könyvvel tiszteleg Miskolczi Miklós író, újságíró. Néhány mondat a szerző tollából a könyvről: "Szentté avatását nem vállalnám. Lovas szobrát se kell felállítani a Vasmű úton. De születésének 100. évfordulóján elfelejteni is korai lenne Borovszky Ambrust, akinek neve, munkássága majdnem egyet jelent a megvalósult Dunaújvárossal és a Dunai Vasművel. Ez a könyv arra vállalkozik, hogy eleddig ismeretlen képet közvetítsen a Boró-ról. Elhallgatásokról, titkokról szól, amelyeket többnyire már csak levéltárakból lehetett előkotorni. Részletekről, amelyek nem csak a fiatalabb olvasókat, de kortársait is meglepik."

Covers_278138
Mesék ​könyve Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Mesék ​könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_296321
Dunaújváros ​földrajza Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Dunaújváros ​földrajza
A ​Földrajzi monográfiák jelen - tizedik - kötete első szocialista iparvárosunk földrajzát tárgyalja. A módszerében, tartalmában és szemléletében egyaránt újszerű városföldrajzi monográfia két fő részre tagolódik. Az első rész a terület földtani felépítésével és ősföldrajzi fejlődéstörténeti múltjával szoros összefüggésben Dunaújváros és környéke természeti adottságait, erőforrásait tartalmazza. A második rész Dunaújváros gazdaságföldrajzi adottságainak szintézisét foglalja magába: többek között a város történeti múltját, a népesség dinamikus fejlődését, a Vasmű és a város ipari létesítményeinek kialakulását, a termelés helyi és területi kapcsolatait, a városépítés koncepcióját és a környezetvédelem időszerű kérdéseit elemzi. A kötet mondanivalóját 76 ábra, 68 táblázat és 28 fénykép egészíti ki, teszi szemléletessé.

B. Horváth Jolán - Keszi Tamás - Az ​Intercisa Múzeum őskori állandó kiállításának katalógusa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Miskolczi Miklós - Kacagtató ​Sztalin-városi anekdoták
Szerencsés ​az, akinek öregkorára megadatik a visszaemlékezés képessége. És lehetősége. Még szerencsésebb, akinek van is mire visszaemlékeznie. Hátha még kedve is van hozzá! Biztos vagyok abban, hogy még sokan (itt) vagyunk, ilyen szerencsések. A mindig új meg új szerencsések jöttével pedig a derűs anekdotázás társasági szokása soha nem fog elmúlni. Tudom, hogy a városalapítás hősei már elmentek, de a hősök tanúi és fiai még együtt vagyunk, akik első kézből ismerjük, őrizzük a legendákat. E könyv utolsó, üresen hagyott lapjai arra szolgálnak, hogy - amennyiben kedvük támad - mások is anekdotázzanak, nosztalgiázzanak, mesélgessenek, írjanak megélt régi időkről. Ady Endrétől kölcsönzött szavakkal pedig biztatom és köszönöm is a mindig újakat: fel fiúk, csak semmi félelem! Van dolgotok. Ma is vannak, holnap is lesznek anekdotákba foglalható, megőrzésre érdemes, kacagtató városi történetek, emberek, esetek, butaságok, fonákságok. Nem ússzátok meg! Nem kerülhetitek el, hogy rajtatok is kacagjon az utókor!

Jakabos Sára - Fehér ​köpenyben
Jakabos ​Sára 1945. november 23-án született Kézdivásárhelyen. Általános orvosként Moldvában, egy kilenc faluból álló község felnőtt és gyerekorvos teendőit látta el két éven át, majd újabb két évig a szülővárosához közeli Bereck községben, kezdetben gyerek-, majd felnőttorvos. 1975-ben került Kézdivásárhelyre, ahol másfél évet körzeti orvosként, munka-egészségtani képzést követően üzemorvosként dolgozott. Általános szakorvosi (principal) vizsga után, üzemorvosi munkája mellett a helyi kórház belosztályán teljesít ügyeleti szolgálatot. 1990-ben férjével és két gyerekével áttelepedtek Magyarországra. Dunaújvárosban, kezdetben a Pszichiátria Kórház beosztott orvosaként tevékenykedett, majd 1994-ben pszichiátriából, 1996-ban biofizikai orvoslásból, 1998-ban addiktológiából szakvizsgázott, 2001-ben Autogén tréning alapfokból, 2004-ben az Európai Addikció Súlyossági Index alkalmazásából szerzett tanúsítványt. 1999-től, jelenleg is, adjunktusi beosztásban dolgozik a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Pszichiátria osztályán.

Bóna István - VII. ​századi avar települések és Árpád-kori magyar falu Dunaújvárosban
1966 ​őszén a véletlen hozta napvilágra az avarok régóta keresett állandó telepét. A mai Dunaújváros Duna fölé emelkedő fennsíkján az ásatások lakásmaradványokat tártak fel. A leletek - elsősorban edénymaradványok -a VII. század első és második harmadára keltezik a települést. Az egykori lakóhelyeket határoló, egymásba ásott árkok és az egymásra rétegződő házalapok szerint a települést háromszor újították meg. A könyv a három települési korszaknak megfelelően vizsgálja az avarok gazdasági és társadalmi fejlődését. Részletesen foglalkozik az avarkori házak eredetével, részben keleti, részben helyi későrómai szerkezeti elemeivel. A dunaújvárosi avar telepek jelentősége egyedülálló: először nyújtanak bepillantást az avarság települési viszonyaiba és gazdasági életébe. Az avar telepek szomszédságában XI - XIII. századi magyar falu házalapjai és kemencéi kerültek elő. Hazánkban ez az első összefüggő falu ebből a korszakból, jelentősége nem kisebb, mint az avar falué.

Buza Andrea - Keszi Tamás - Aranytárgyak ​az Intercisa Múzeum gyűjteményéből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_437217
Intercisa Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Intercisa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Visy Zsolt - A ​római limes Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Visy Zsolt - Intercisa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lőrincz Barnabás - Vezető ​az Intercisa Múzeum római kőtárához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vicze Magdolna - Bronze ​Age Cemetery at Dunaújváros - Duna-dűlő
E ​kötet megjelentetésével az Eötvös Loránd Tudományegyetem Régészeti Intézete a magyar bronzkorkutatással szemben fennálló, több mint hatvanéves kötelezettségének tesz eleget. A Dissertationes Pannonicae sorozat több ezer bronzkori temetkezés leleteinek gyűjteményes bemutatásával indul újra, amelyek megmentésére az 1950-es évek egyik legnagyobb építési területén, Dunaújvárosban került sor. A kötet alapjául a szerző 2001-ben megvédett PhD disszertációja szolgál, amely tizenöt év kitartó és fáradságos kutatómunkájának eredménye. Az eredetileg több mint 1600 sírból álló hányattatott sorsú temetőből 918 temetkezés sírmellékleteinek azonosítására, restaurálására és vizsgálatára került sor a feldolgozás során. A korai bronzkortól egészen a késő bronzkorig használatban levő birituális temetőről készült tanulmányból részletes kép bontakozik ki a Közép-Duna völgyének anyagi kultúrájáról, temetkezési szokásairól, és a régióban élt társadalmi csoportok kapcsolatrendszeréről.

Covers_181057
Dunaújváros ​története Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Dunaújváros ​története
A ​monográfia főbb fejezetei: vidékünk története a kezdetektől a török kiűzéséig - természetföldrajzi áttekintés, az ember megtelepedése, az újkőkor hagyatéka, terület a bronzkorban, késő vaskor: a kelták, római kor, Intercisa hadtörténete, Intercisa "pogári" települése és lakói, Intercisa temetői, a Kálvária utcai ásatás, az avar kor, Pentele a közép- és kora újkorban. Dunapentele - Dunaújváros a török kiűzésétől a renszerváltásig: Dunapentele a 17. század végétől a 19. század közepéig, a polgári fejlődés évszázada, Dunapentele oktatásügye, Dunapentele gazdasági néprajza, Dunapentelétől Sztálinvárosig, Dunaújváros oktatásügye, építészete, képzőművészetek, közművelődés és művészetek, sport. A kötetet eseménynaptár (1990-2000), hely- és névmutató, angol, német és francia nyelvű összefoglalás zárja. A kötet a kutatóteremben használható.

Szendrődi Tibor - Éberhardt Béla - A ​mi fáink
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Palotai Boris - Kakasszó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Sándor - A ​kapu és a határ: mindennapi Sztálinváros
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók