Ajax-loader

'hímzés' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Alzbeta Lichnerova - Keresztszemes ​hímzés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_355519
Nagy ​Kézimunkakönyv Ismeretlen szerző
9

Ismeretlen szerző - Nagy ​Kézimunkakönyv
Burda Divatos ​és értékes kézimunkák sokféle technikával, 156 oldalon Asztalterítők - Függönyök - Hímzett képek - Szőnyegek - Ágynemű gyerekeknek- Mintakendők - Üdvözlőlapok - Fali díszek - Törülközők - Szalvéták - Plüssállatok - Hímzett ábécék - Edényfogók - Blúzok - Kötények - Paraván - Szettek - Nappali takarók - Szegélyek - Táskák - Szatyor - Székkárpitok - Hímzett kendőcskék befőttekre - Kis terítők - Lámpaernyő - Pólók

Lengyel Györgyi - Népi ​kézimunkák
Köztudott, ​hogy a népi hagyományok őrzésének nemcsak nálunk, hanem világszerte mélyebb értelme van. Minden népnek megvan a maga hagyománykincse, és amikor ezt ápoljuk, az élet sokszínűségét védjük. Könyvünk bevezet a népi hímzés kimeríthetetlen gazdagságába, ismerteti eredetét, társadalmi szerepét, a tájegység sajátosságait, a változatos motívum- és színvilágot. A szerző a képzőművész érzékenységével és a tudományos kutató alaposságábal válogatta össze hímzéskincsünk legszebb régi és a hagyományt méltóképpen továbbfejlesztő újabb darabjait. A művészi ízlés, a látáskultúra fejlesztésének szolgálatában foglalkozik a ritmus, az arány, a szimmetria, a kompozíció kérdésével, a díszítőelemek elhelyezésével, a színek érzelmi hatásával. A kézimunkázást művészi jellegű alkotótevékenységnek tekinti, amelynek célja otthon, a környezet korszerű, igényes megszépítése. Tanácsokat ad a kézimunkák esztétikus elkészítéséhez. A könyv szinte teljes egészében kivitelezett, kész darabokra épül. Több mint 150 kézimunka fotóját és leolvasható mintarajzát mutatja be; közli a minták leírását, elvégezve esztéteikai elemzésüket. A technikai ábrá a különböző öltések kivitelezését szemléltetik. A szerkezeti rendet elsődlegesen nem a téjegységi csoportosítás, hanem a gyakorlati és művészi szempont határozza meg. A hímzések kivitelezésében vannak könnyebb és nehezebb öltésfajták, egyszínűek és több színben pompázóak. A minták rendjében a könnyebben kivitelezhető technikáktól a bonyolultabbak felé haladunk. A kézimunkát kedvelők bizonyára most is örömüket lelik a bemutatott régi és új dalabokban, amelyek a leolvasható minták és az elemzések segítségébel művészi igényű, szép munkák elkészítésére serkentenek.

Lengyel Györgyi - Király ​Ilus
A ​kalocsai népművészet sajátos ága a falfestés, pingálás. Motívumokban, színekben hasonlóan gazdag a hímzés. A könyv bemutatja a legjelesebb mesterek nemzedékeit, elemzi a hagyományt továbbfejlesztő kiváló népművészek egyéni stílusát, kedvelt motívum és színvilágát, sajátos komponálásmódját. A kalocsai népművészet történetében különleges helyet foglal el Kovácsné Király Ilusnak - népművészetünk egyik legnagyobb hagyományteremtő egyéniségének - mintaíró és hímző művészete. Fejlődési korszakainak legjellemzőbb alkotásait behatóan elemzi a szerző. Az ellenállhatatlan derűt árasztó pingálások, színes, virágos terítők, falvédők, függönyök, párnák, blúzok, gyermekruhák országos és nemzetközi sikerei világszerte ismertté tették a kalocsai népművészetet, amely ma is egyik legvirágzóbb központja népi iparművészetünknek.

Siegrun Boß-Kulbe - A ​keresztszemes hímzés
"Keresztszemes ​hímzéssel álomszép virágmotívumokat készíthetünk. A pasztell színösszeállítás különös könnyedséget kölcsönöz az elkészített mintáknak. Keresztszemes hímzéssel díszíthetünk párnákat, asztali futókat, mobiltelefontartót, üdvözlőkártyákat és még sok minden mást is. Fogjunk hozzá bátran, tegyük egyedivé lakásunkat saját készítésű hímzésekkel, vagy lepjük meg szeretteinket! Könyvünkben részletesen ismertetjük a hímzési technikákat, megadjuk az anyagszükségletet és az elkészítés módját." (A szerző)

Herczeg Beáta - A ​hímzéstől a subrikálásig
Ez ​a könyv segítséget nyújt ahhoz, hogy megismerkedjünk a kézimunkázás legkülönfélébb technikáival, eszközeivel, alapanyagaival. Kézimunkáinkkal szépíthetjük, otthonosabbá tehetjük környezetünket, a szépen sikerült munkadarabok pedig az alkotás örömével ajándékozzák meg készítőjét. E könyv leírásai és szakrajzai segítségével a legegyszerűbb öltések ismeretétől eljuthatunk a könnyű és nehezebb, látványos technikák megtanulásához, mint amilyen például a címben is említett subrikálás, vagy akár a bardzselló. A leírásokat minták, öltések szakrajzai, szakmai ábrák, fekete-fehér és színes fotók egészítik ki. A könyv függelékében pedig az olvasó leszámolható és átmásolható mintagyűjtemény sokaságából válogathat.

Fél Edit - Magyar ​népi vászonhímzések
A ​vászonhímzések a magyar népművészet egyik sajátos ágát alkotják. A szűcs- és szűrhímzésektől, valamint a kerámiától és a bútorművességtől egyaránt eltérnek abban, hogy nem tanult mesteremberek készítményei. Asszonyi munka volt a hímzés, az otthon négy fala között készült, s elsősorban a házbelsőt volt hivatva díszíteni. Így nem is lett belőlük eladásra felkínált, vásári holmi. A könyv tájékoztat az öltésformákról, amelyekkel e hímzéseket varrták: a motívumokról, amelyeket díszítőelemül használtak, továbbá a szerkesztési elvek rendszereiről, melyek nyomán a vászon adott részét díszítő szándékkal kivarrták. Végül stíluselemzések alapján meghatározza a magyar népi vászonhímzések lokális csoportjait. A magyar gyűjtemények mintegy 30 000 tárgyak kitevő, nagyszámú anyagából 31 fekete-fehér és 22 színes kép, valamint 28 rajz ad ízelítőt három évszázad paraszti hímzésgyakorlatából.

Marta Mannová - Így ​hímezzünk
" ​A Népi hímzés, éppen úgy mint a népdal és a tánc, a népművészet nagyon jellegzetes és elterjedt megnyilvánulása.Eredete a régmúltba nyúlik vissza. Mint a népművészet minden megnyilvánulása, magán viseli az egyes korszakok különböző befolyásainak jeleit. Lakáskultúránk és öltözködésünk igényeinek növekedésével a régi hímzési technikák bővültek, módosultak és újak is keletkeztek." "A modern textilipar elterjedése, a technika fejlődése és megnövekedett élettempó a népi hímzés, mint a ruházat esztétikus kiegészítője iránti érdeklődés hanyatlását vonja maga után. A népviselet lassan eltűnik, s a mai ember életében az egyszerűbb, célszerűbb, olcsóbb konfekciós ruhák váltják fel. A hímzés csak szórakoztató időtöltéssé válik. A népviselet eredeti igényes, bonyolult mintáit módosítják, egyszerűsítik, hogy a mai követelményeknek megfeleljen."

Pető Margit - Rozmaring ​ága, virágnak virága
"A ​matyólagziban az első bokrétavivő vitte az aranyozott rozmaringot a vőlegénynek. Az a legnagyobb dicsőség, első bokrétavivőnek lennyi...De csak az első rokon lehetett. Cifra tányérba az aranyrozmaring. A Naggyor Erzsa lagzijába első bokrétavivő vótam. Mintha most is hallanám, Borószile de édesdeden mondta: kislányom te vagy az első, ittég a tányír a rozmaringval e - te vigyed!" Így mesél első személyben a matyó asszonysorsot megszemélyesítő Mari néni, s ahogy ő Borószile hangját szinte hallja, úgy halljuk szinte mi is az övét. Akár arról mesél, hogyan dolgoztak a matyó asszonyok a varróban, akár arról, milyen is a krumpliskalács avagy milyen volt a stafírungja egy matyó menyasszonynak, milyen hímzés dukált a lepedőszélre a gyerekágyat fekvő asszony ágyán, egy pillanatra sem tudjuk kivonni magunkat az elbeszélés varázsa alól. Pető Margit textilszakos iparművész, rajztanár. Édesanyja a régi matyó "íróasszonyok" egyike, akinek a kezén százszámra születtek a hímzésminták, a százféle virág. Ezért e könyv valóban tőről fakadt alkotás.

N. Fülöp Katalin - Magyarországi ​nemzetiségek hímzésmintái
A ​magyarországi nemzetiségek hímzéseiből készült válogatás a kézimunkázóknak kínál újabb választékot. Hazánk lakosságának mintegy 4-5%-a nem magyar anyanyelvű. E kisebbségben élő lakosság elődei főként a török hódoltság után telepedtek le a XVII. század végétől kezdve; legtöbben a XVIII. század folyamán. De élnek németek már a középkor óta is a Nyugat-Dunántúlon és Nagybörzsönyben. A németek aránya kb. 2,5%, ők vannak a legtöbben; a délszlávok száma számottevő még, a románoké kb. 0,3%. A németek nem hímeztek sokat, inkább csak a házbeli textileket; a ruhákat alig. A délszlávok - e névvel jelöljük a horvátokat, szerbeket, szlovéneket - sokat és jellegzetesen hímeztek. Különösen a déli Duna és a Dráva menti horvátok - egyik jelentős csoportjuk a baranyai, bácskai sokácok - még e század elején is maguk szőtték, és hímzéssel is díszítették ruhadarabjaikat, a felsőruhaként is viselt ingeket, pendelyeket. A szlovákok képviselik a gyűjteményben az új népi hímzőstílust, nevezetesek az olcsó, gyári alapanyagból varrt és színes hímzéssel díszített pruszlikok, ingek, kötények, főkötők napjainkig élő viseletéről. A békési, néhány határ menti faluban élő románok hímzéseiből régies, fehérhímzéses lepedőket választottunk, viseletük a századforduló elején már polgáriasodó. A gyűjtemény lapjai bizonyítják, hogy ahogy a hímzéstechnikák, a hímzésminták sem csupán egyetlen népé vagy egyetlen időszaké. Térben és időben messze terjedt, ismerős minták változatait éppúgy megtaláljuk a nemzetiségek hímzései között, mint az esetleg drága vagy korábban kedvelt, de már nem kapható alapanyag, díszítmény ügyes helyettestítéséből kialakult mintákat. A gyűjteményben közölt minták eredeti darabjait a budapesti Néprajzi Múzeum őrzi, néhány a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumé.

Bakó László - Bakó Terézia - Keresztszemesek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alzbeta Lichnerova - A ​hímzés varázsa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lynette Anderson - Kutya, ​macska, varrótű
Aki ​szereti a kutyákat és a macskákat, imádni fogja ezeket a csodaszép tárgyakat is, amelyek a varrótű segítségével kelnek életre. A szívderítően bájos motívumok több technika - hímzés, foltvarrás, letűzés, klasszikus patchworkblokkok - ötvözetéből születtek. A 17 mesés alkotás között találunk egyszerű faliképet, párnákat és takarókat, de praktikus táskákat, tűpárnákat és varrókészletet is.

Dr. Jámbor Kálmánné - Rábaközi ​hímzések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Emese - Kreatív ​lakásdíszítés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Andrásfalvy Bertalan - Sárközi ​hímzések régen és ma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kocsisné Szirmai Fóris Mária - Tiszavidéki ​keresztszemes hímzésminták
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_325589
Keresztszemes ​hímzések Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Keresztszemes ​hímzések
A ​keresztszemes hímzés könnyű és nagyon mutatós hímzésfajta. Könyvünkben az évszakok alapján gyűjtöttük csokorba a mintákat, és számos ötletet adunk az alkalmazásukra. A legtöbb embernek a hímzésről azonnal a terítő jut az eszébe, pedig a hímzett motívumokkal párnák, függönyök, táskák, neszesszerek éppúgy díszíthetők, sőt még fali díszeket, adventi naptárt is készíthetünk. A kereskedelemben a hímzőfonalak széles színválasztéka kapható, ezért a motívumokat más színösszeállításban is elkészíthetjük. A kötetben részletesen bemutatjuk a hímzéstechnikákat, így azok könnyen elsajátíthatók, és a könyvben szereplő ötleteken kívül saját elképzeléseinket is megvalósíthatjuk. Ne feledjük, a kész tárgyak nemcsak otthonunkat díszíthetik, hanem kedves, egyedi ajándékok is lehetnek szeretteinknek. A hímzéshez jó szórakozást kíván a Szerző

Lengyel Györgyi - Kézimunkák
Lengyel ​Györgyi könyveit jól ismerik a népművészet barátai, mintáit szívesen készítik a kézimunkázó nők. A népművészeti hagyomány csak akkor élhet tovább - vallja a szerző -, ha nem zárjuk múzeumi vitrinekbe és raktárakba, hanem mai életünknek is szerves részévé válik, s örökké megújulva, környezetünk megszépítője lesz. Könyvei nemcsak válogatott minták gyűjteményei, és nem szorítkoznak kizárólag a különféle technikák átadására. Szerzőjük a kézimunkázást művészeti jellegű, alkotó tevékenységnek tekinti, amelynek célja az otthon, a környezet korszerű, igényes megszépítése. Környezet-esztétikai elgondolásai művelődéstörténeti alapon bontakoznak ki.

Kardos Katalin - Kalocsai ​géphímzés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

2014-10-13_08.26.38
Hímzett ​babaruhák Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - Hímzett ​babaruhák
E ​kivételesen szépen illusztrált könyv nyolc egyedi, gyönyörű babaruha elkészítésének módját, illetve szabásmintáját mutatja be. Az egészen egyszerűtől a legkényesebb ízlést kielégítő csipkével és különleges hímzéssel díszített darabokig szebbnél szebb ruhácskák közül válogathatunk. A jól követhető és a munkafázisokat bemutató fotók elvarázsolnak mindenkit, aki szívesen varr, álljon bármely szintjén is e tudománynak.

Covers_131528
A ​szalaghímzés ábécéje Ismeretlen szerző
27

Ismeretlen szerző - A ​szalaghímzés ábécéje
Ez ​az a hobbi, amin sosem fog az idő: emberemlékezet óta ezreket ejt rabul ez a szaktudást nem igénylő kedvtelés, és a munka eredményeként létrejövő remekbeszabott kézimunkák varázsa. A könyv lapjain bemutatott több mint negyven kézimunka nemcsak a szemet gyönyörködteti, hanem további alkotások elkészítéséhez is ötleteket ad. Az alapöltésekkel és hímzési technikákkal - fényképek segítségével - lépésről lépésre ismerkedhetünk meg, a minden részletre kiterjedő, egyértelmű utasítások kíséretében.

Lengyel Györgyi - Keresztszemes ​kézimunkák
A ​szerzőt ugyanaz a cél vezette, mint előző könyveiben: szép mintákat adni a kézimunkázók kezébe és ezzel emelni népünk ízléskultúráját. A keresztszemes hímzés a kézimunka ősi emlékeket őrző, nemzetközileg rendkívül kedvelt válfaja. A szerző foglalkozik a mintarokonság, mintavándorlás kérdéseivel. Miképpen lehetséges, hogy egymástól sok ezer kilométer távolságban élő népek bizonyos motívumai nemritkán csaknem azonos megformálásban jelenik meg? Ezeknek a motívumoknak valamikor jelképes értelmük volt, amelyek később a népművészetben elhomályosultak, csak díszítő szerepük maradt meg. A könyv bevezetője ősi, mértanias motívumok, továbbá a gránátalma néhány jellegzetes példájának szemléltetése után a nemzetközileg legelterjedtebb motívum, az életfa a madárral sokféle változatát mutatja be. A minták elrendezésében nem a tájegységi szempont, hanem a jellegzetes motívumok és kompozíciós módok szolgálnak alapul. Külön-külön csoportot alkotnak a középkori, a szőtteseredetű, a reneszánsz és a törökös, valamint a későbbi stílushatásokat tükröző minták a barokktól a szecesszióig. A szerző mindazzal, amit elmond a jelek, jelképek értelméről, a mintarokonságról, a történelmi stílusok hatásáról, a szomszédos népek kölcsönhatásáról, a hagyományról - látni is tanít, hogy ne csak gyönyörködéssel végezzük a munkát, hanem tudjuk is, mit csinálunk, művelődéstörténeti ismeretekkel is gyarapodjunk. A kötet több mint 200 képet és ugyanannyi leolvasható mintalapot tartalmaz, köztük néhány érdekes külföldi mintát is, melyek kivarrására bizonyára sokan fognak szívesen vállalkozni, A technikai kivitelezést segíti a különböző öltésmódok ismertetése.

Tompa Béláné - Varga Marianna - Palóc ​hímzések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Kézimunka ​- Enciklopédia lépésről lépésre
Kézimunkázók ​mai generációjának készült útmutató, mely a régi tudást újszerű ötletekkel ötvözi - alapok, bonyolultabb technikák, mintaleírások és több mint 50 ruhadarab. A könyvből könnyen megtanulhatjuk a fortélyokat és rögtön hasznosíthatjuk is azokat a gyakorlatban. Ezek a kipróbált, időtlen technikák új világot nyitnak meg előttünk!

Cs. Gergely Gizella - Haáz Sándor - Udvarhelyi ​varrottasok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Deák Istvánné - Keresztszemes ​minták
Napjainkban ​egyre népszerűbbek a régi hagyományokkal rendelkező kézműves tevékenységek, mint például a keresztszemes hímzés. Ezzel a technikával a modern otthonokat is sokoldalúan dekorálhatjuk, de saját készítésű, egyedi ajándékokkal is meglepetést szerezhetünk szeretteinknek. Könyvünk 30 féle különlegesen szép mintát tartalmaz.

Jane Bull - Az ​én művem
Elő ​a tűkkel, alkoss szépeket! Szeretnél valamilyen csodálatos díszt vagy egyedi ajándékot készíteni? Akkor ez a könyv épp neked való. Az én művem megtanítja a varrás, a hímzés és a kötés alapvető lépéseit egyszerű mintákkal , hogy rengeteg mókás művet tervezhess. Az erszényektől, sapkáktól kezdve a ruhadíszekig és puha játékokig – ebben a könyvben sok ötletes és lelkesítő feladatot találsz: valósítsd meg mindet!

Marie-Anne Réthoret-Mélin - Boldog ​karácsonyt!
A ​karácsony varázslatos ünnep, mindannyiunk számára megható. A könyv szerzője Marie-Anne Réthoret-Mélin, akinek angolszász stílusú kézimunkái mindenkit kigyógyítanak az év végi fásultságból. Marie-Anne pontosan tudja, mi adja meg otthonának az ünnepi hangulatot: névre szóló Mikulás-csizmák, puha takaró, süteményes doboz, adventi naptár vagy egy ünnepi terítő a fa alá. Ezeken kívül üdvözlőlapok, a vendégeknek szánt apró figyelmességek, összesen több mint 25 gyönyörűen kivitelezett karácsonyi kézimunka várja, hogy az ügyes kezek meghímezzék őket.

Lengyel Györgyi - Kalocsai ​virágok
Lengyel ​Györgyi több,mint kétszáz válogatottan szép kézimunka bemutatásával és elemzésével átfogó képet nyújt az országszerte és a nagyvilágban különösen kedvelt kalocsai hímzés történetéről, stílusrétegeiről, motívum-és színvilágának, kompozíciós rendjének fejlődéséről a kezdetektől - az egyszerű fehér hímzésektől a legszebb virágos réttel vetélkedő színes hímzésekig./ A kalocsai népművészetet nem kellett a feledésből visszahozni,új életre kelteni:ékes példája annak,hogy a paraszti elszigeteltség megszűnte után tovább élhet a hagyomány,most már népi iparművészetként,új formákban és alkalmazásban, új technikák és anyagok felhasználásával,a régi szűk közösségek helyett az egész társadalom esztétikai igényeit szolgálva. A mai kalocsai stílust ugyanaz a nép teremti meg meg,mint a régebbi stílust rétegeket./ A minták elrendezésében kettős alapelv érvényesül: a történeti kialakulás rendje, a különböző technikák találkozása az egyes darabokon,a színesedési folyamat: ugyanakkor közvetlenül ehhez kapcsolódva megmutatja a szerző,hogyan élnek tovább a különböző stílusrétegek a mai kézimunkákon./ A kalocsai hímzések romlatlan szépségének megőrzése érdekében Lengyel Györgyi felhívja a figyelmet azokra a legfontosabb tudnivalókra,amelyeket a kézimunkázóknak szemmel kell tartaniuk.

Paul Ilona - Zsille Zsigmondné - Keresztszemes ​hímzésminták
A ​keresztszemes hímzés a világ minden táján népszerű és divatos. Elterjedtségét valószínűleg egyszerű öltésmódjának és sokoldalú felhasználhatóságának köszönheti. A keresztszemek kivarrásához ugyanis nincs szükség különösebb hímzőkészségre, ezzel az egyszerű technikával mégis szinte korlátlanul állíthatunk elő díszítéseket, - akár néhány öltéses apró mintákat, akár pompás színhatású, gazdag mintázatokat. Népi és modern minták egyaránt készíthetők keresztszemes hímzéssel. A népi keresztszemes mintakincs általában a legtöbb országban gazdag választékú, s hogy oly sokáig élő maradt a legtöbb népnél, ezt is az egyszerű kézimunka-technika magyarázza. A magyar keresztszemes népi minták is rendkívül szépek és sokfélék. Ezeket a mintákat kézimunkázó nőink jól ismerik, hiszen csak a Minerva Kiadó gondozásában több ilyen tárgyú kötet látott napvilágot.

Komlósi Aladárné - Szigetvár-vidéki ​fehérhímzések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók