Ajax-loader

'természetvédelem' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Pintér Tibor - Nagy Irén - Zoopedagógia ​és fenntarthatóságra nevelés
A ​Fővárosi Állat- és Növénykert, a Pécsi Állatkert és Akvárium - Terrárium, az FSC Magyarországi Tereptanulmányi Központ és a KÖRLÁNC Kiemelten Közhasznú Országos Egyesület közösen konferenciát szervezett pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak, környezeti nevelőknek és egyetemi, főiskolai hallgatóknak. Az első hazai, országos zoopedagógiai konferencia 1995-ben zajlott Szegeden, a hazai környezeti nevelők, pedagógusok nagy érdeklődésével és részvételével. A közös munka eredményeként megszületett az első összefoglaló kiadvány ebben a témakörben (Pedagógiai lehetőségek az állatkertekben címmel). Az azóta eltelt évek alatt a hazai állatkertek szakemberei újabb tapasztalatokat gyűjtöttek e speciális területről és a Magyar Állatkertek Szövetségén belül létrejött egy Zoopedagógiai szakcsoport. Az utóbbi években nemzetközi és hazai konferenciák sora foglalkozik a fenntarthatóságra nevelés kérdésével, így időszerűvé vált egy újabb szakmai találkozó megszervezése. A konferencia célközönsége az a mintegy 150 hazai óvodapedagógus, tanító, tanár volt, aki elkötelezett az állatkerti oktatás - nevelés iránt. Mit is jelent a zoopedagógia? Szerencsére környezeti nevelési körökben egyre többen ismerik már ezt az elnevezést, amely az élő gyűjteményekben (állatkertek, vadasparkok) végzett oktató - nevelő munkát jelenti. Célja az élővilág szeretetének és védelmének elérése. A három napos konferencia alatt hazai és külföldi előadók beszéltek a fenntarthatóságról, az állatokhoz való viszonyunkról, az állatkerti nevelésről. Emellett a résztvevők csoportmunka során összegyűjtötték és megvitatták saját tapasztalataikat és megfogalmazták jövőbeni elképzeléseiket.

Covers_204018
Környezettechnika Ismeretlen szerző
11

Ismeretlen szerző - Környezettechnika
A ​környezetkárosítás egyik jelentős forrása maga az emberi tevékenység. Ennek mértéke a technikai eszközök használatával megsokszorozódott, ilyenformán az ipar, ill. az iparszerű tevékenység a környezetszennyezés fő okozójává lépett elő. Környezetünk védelmének leghatékonyabb módja, ha a tevékenység végzésekor a technika minden lehetőségét felhasználva megakadályozzuk a környezet károsításait. A környezet megóvása érdekében alkalmazott technika az ún. környezettechnika tehát az ipar, a mezőgazdaság, a kereskedelem, a szolgáltatás, stb. területén a tevékenységgel szervesen összefüggő kérdés. E könyv a környezettechnika területén tevékenykedő, vagy azzal kapcsolatba kerülő egyetemi oktatók, hallgatók, kutatók és ezen a szakterületen dolgozó szakemberek számára készül, hogy részükre a környezetkárosítás csökkentésének lehetőségeit, technikai és technológiai eszközeit, valamint ezek alkalmazásával összefüggő műszaki-ökonómiai számításokat foglalja össze.A könyv szakmai színvonalában, nyelvezetében, felépítésében a célhoz igazodóan alapfogalmakat, összefüggéseket, adatokat, rendezéseket, jogszabályokat, számítási példákat tartalmaz rendszerezett a mindennapos munkavégzéshez is könnyen felhasználható formában. A könyv az egyes kapcsolódó szakterületek részleteire a vonatkozó szakirodalmakat, hazai és külföldi szabványokat fejezetenként adja meg. A könyv tehát egyfelől ismereti alapját jelenti a környezetvédelemmel kapcsolatos tennivalóknak, másfelől elősegíti a szakterület specialistáival, ill. a hatósági tevékenységgel való szakszerű együttműködést.

Faragó Sándor - Élőhelyfejlesztés ​az apróvad-gazdálkodásban
Ismertető: nagyüzemi ​mezőgazdálkodás következményeként az apróvad élőhelyei lecsökkentek, eltűntek az árokpartok, a védelmet jelentő fás-cserjés területfoltok, a vízrendezéssel szűkültek a vizes, tocsogós mélyedések. Mindezeket a mezei és vízi vadállomány is megsínylette. E káros folyamat visszafordításának lehetőségeit tárja fel a szerző, aki kezdeményezője, elméleti és gyakorlati szakembere a fenntartható apróvad-gazdálkodásnak hazánkban.A könyvben leírt módszerekkel alakíthatók ki azok a "vadbarát", változatos mezei és vízi életterek, amelyekben kiegyensúlyozottan élhetnek az állatok és növények közösségei, s válhat értékteremtővé a természetet ismerő, tisztelő és azzal harmóniában élő ember.

%c3%96z%c3%b6nn%c3%b6v%c3%a9nyek
Özönnövények ​I-II. Ismeretlen szerző
6

Ismeretlen szerző - Özönnövények ​I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kriska György - Az ​édesvizek és védelmük
Édesvizeink ​és védelmük napjainkban folyamatosan az érdeklődés előterében állnak, köszönhetően a gyakori árvizeknek, folyamszennyezéseknek. Az aggódó szeretet és tenni akarás azonban nem elég vízkincsünk megőrzéséhez; megóvni, megvédeni csak azt tudjuk, amit jól ismerünk. Az általános- és középiskolában korlátozottan van csak lehetőség vizeink biológiájának megismerésére és a természettel harmóniában való együttéléshez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzésére. A vizek ökológiájával kapcsolatos ismeretek összegzésén túl hasznos gyakorlati vizsgálati módszereket is bemutat. A szerző célja, hogy könyvével a cselekvő természetvédelemhez nyújtson segítséget. Ajánljuk ezért minden tanárnak, diáknak és más érdeklődő olvasónak, aki féltik és védi természeti környezetünk egyik legszebb és legsérülékenyebb részét: édesvizeinket.

Arúp Kumár Datta - Az ​orrszarvú-akció
Idilli ​táj a mai Indiában? De vajon nem gyilkos kés, ami a rinocérosz hátából meredezik? S az amott legelésző elefántra hamarosan fölpattannak a Brahmaputra partján a rettenthetetlen fiúk - három modern Maugli -, hogy megakadályozzák brutális orvvadászok és hidegvérű, pénzsóvár távol-keleti ügynökök aljas cselszövését, amellyel a kiveszőben lévő, szinte utolsó értékes nagyvadak életére törnek. Ami a szemünk előtt pereg, az már a "dzsungeltelenítés" könyve...

Covers_115037
Meghökkentő ​természet Ismeretlen szerző
9

Ismeretlen szerző - Meghökkentő ​természet
Noha ​a kutatók napról napra többet tudnak Földünkről, az a mai napig számos titkot rejt magában. A könyv megmagyarázhatatlan jelenségeket és megoldott rejtélyeket egyaránt bemutat. - olyan élőlényeket, régészeti leleteket, geológiai képződményeket és földrajzi jelenségeket tár az olvasó elé, amelyeket csak kevesen és ritkán láthatnak, tapasztalhatnak, ezért számos mítosz övezi őket - sok mindenre a mai napig nincs meggyőző magyarázat - ugyanakkor több esetben is megalapozott tényekkel cáfolunk évszázados legendákat - olvasóinkat elvezetjük bolygónk szélsőséges élőhelyeire - csodálatos és ritka felvételeket, valamint izgalmas olvasmányt kínálunk minden, természet iránt érdeklődő embernek.

Barta Zoltán - Futó János - Galambos István - H. Harmat Beáta - Kasper Ágota - Kutasi Csaba - A ​Bakony
A ​Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Körének hiánypótló kiadványa elsősorban a nagyközönség számára készült ismeretterjesztő munka, mely közérthető módon mutatja be a térség geológiáját, élőhelyeit és élővilágát, áttekintést nyújt az elmúlt évek természetvédelmi kutatásairól, valamint a Bakony régi és az új védett területeiről. Mindezeken túl a vállalkozó szellemű olvasó információt szerezhet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park bemutatóhelyeiről, tanösvényeiről, a Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállításairól, valamint a témával kapcsolatos ajánlott irodalomról. A kötet mellékletében színes fényképeken tekinthetjük meg a terület védett állatait, növényeit és barlangjait.

Németh Imre - Némethné Katona Judit - Zöld ​kalandra fel I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fábián Gyula - Ökológiai ​rendező elvek a környezet- és természetvédelemben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Douglas Adams - Mark Carwardine - Last ​Chance to See
"Very ​funny and moving...The glimpses of rare fauna seem to have enlarged [Adams'] thinking, enlivened his world; and so might the animals do for us all, if we were to help them live." THE WASHINGTON POST BOOK WORLD Join bestselling author Douglas Adams and zooligist Mark Carwardine as they take off around the world in search of exotic, endangered creatures. Hilarious and poignant--as only Douglas Adams can be--LAST CHANCE TO SEE is an entertaining and arresting odyssey through the Earth's magnificent wildlife galaxy.

Végh László - Szám Dorottya - Hetesi Zsolt - Utolsó ​kísérlet
Ötven ​éve még aligha volt olyan ember a világon, aki tudományos szempontokat mérlegelve arra a következtetésre jutott volna, hogy a rohamosan fejlődő emberiséget a végpusztulás veszélye fenyegeti. Gazdagodott, növekedett a világ, a tudomány haladása szédítő távlatokat vetített, elénk. Bízhattunk abban, hogy az atommagfúziót szolgálatunkba állítva kimeríthetetlen erőforráshoz jut az ember, és már az 1970-es évekre elkészül az első ilyen erőmű. Hittük, meghódíthatjuk a világűrt és gyarmatosíthatjuk a Naprendszert, valamennyi erő- és nyersanyagforrását a szolgálatunkba állíthatjuk. Ám vagy negyven évvel ezelőtt különböző nemzetiségű értelmiségiek egy csoportja felismerte és meg is fogalmazta, hogy kimeríthetetlen erőforrás nélkül az emberiség egészét sújtó válság felé tartunk. Ahogy telt az idő, egyre érzékelhetőbbekké váltak az erőforrás- és a világméretű környezeti válság jelei. Az 1973-as olajválság után lecsökkent a gazdaság növekedésének üteme. 1985-re lelassult a mezőgazdasági termelés több mint harminc éven át tartó igen gyors növekedése, és láthatóvá vált, hogy az iparszerű mezőgazdaság végzetesen károsítja a termőföldet és az édesvízkészleteket. Tíz éve a világ kőolajkészleteit felmérő szakemberek egy csoportja a nyilvánosság elé tárta, hogy már egy ideje évente sokkal több kőolajat használunk fel, mint amennyi új készletet évente találunk. Most 2008-ra megugrottak a kőolaj, földgáz és az élelmiszerek árai, és egyre hevesebb küzdelem folyik a bolygó még megmaradt erőforrásainak elosztásáért. 2008 őszére az USA egyre mélyülő pénzügyi válsága az egész világra kiterjedő pénzügyi és gazdasági válságra vezetett. Ez a könyv a világválság emberi és anyagi hátteréről, az összeomlással fenyegető átmenet zárható lefolyásáról és a felkészülés lehetőségeiről szól. Előrebocsátanánk, a Kárpát-medence népei a világ többi részéhez viszonyítva jobb jövőben reménykedhetnek. De a megmaradásra csak akkor lehet számottevő esélyünk, ha már most szembenézünk azzal, hogy ténylegesen milyen helyzetben vagyunk, mi várhat reánk és felkészülünk a jövőre.

Somogyi Zoltán - Erdő ​nélkül?
A ​jelen városlakó embere erdővel legfeljebb kirádulásokon találkozik, és az őt körülvevő civilizáció azt hiteti el vele, hogy az erdőre legfeljebb kiránduls és a fatermesztéd miatt van szükség. De vajon így van-e ez? Mekkora az értéke az erdőtől kapott termékeknek és szolgáltatásoknak, amelyeket sokszor anélkül veszünk igénybe, hogy tudnánk róluk? Érdemes-e kivárni, hogy akkor és ott ismerjük meg ezeket az értékeket, amikor és ahol eltűnik az erdő? Egyáltalán: létezhet emberi társadalom erdő nélkül? Nem lesz inkább - éppen fordítva - egyre nagyobb szükségünk az erdőkre a környezetszennyezéssel és a földi erőforrások egyre intenzívebb kiélésével járó társadalmi fejlődésében? Ezeknek a problémáknak a felvetésére és elemzésére az ezredfordulón égetően szükség van, hiszen - ahogyan azt a könyv bemutatja - egy erdő nélküli világ felé haladunk. A könyv azt is szemlélteti, milyen változások érzékelhetők az erdők degradálódásában, és azt a kérdést is felteszi, hogy miért van szükségünk az erdők biológiai változatosságára? Az erdők helyzete és az erdőgazdálkodás elemzése további kérdéseket is felvet: szükségünk van-e őserdőkre? Felhasználhatjuk-e az erdőket a globális klímaváltozás veszélyeinek csökkentésére? Mik a fenntartható erdőgazdálkodás fenntartható alapelemei? A 48 táblázattal, ábrával és jegyzetekkel ellátott, 250 oldalas könyvet ajánljuk mind az erdőgazdálkodással foglalkozó szakközönségnek, mind a természetvédőknek, mind pedig azoknak, akik az erdővel valamilyen más módon vannak kapcsolatban - mindenkinek ajánljuk hát a könyvet, hogy ne maradjunk erdő nélkül.

Madarassy Anikó - Természetvédelem, ​környezetgazdálkodás
A ​kötet közérthetően, de hitelesen mutatja be Magyarország természeti környezetének legfontosabb jellemzőit, jelenlegi állapotát és a környezetgazdálkodás elvét, a természeti erőforrások használatára épített mezőgazdálkodás új megoldásait. Szem előtt tartja az EU-s követelményeket, igyekszik világos eligazítást adni annak útvesztőiben.

Léczfalvy Sándor - Felszín ​alatti vizeink
A ​könyv 1998 decemberében elhunyt szerzője, dr. Léczfalvy Sándor közel fél évszázadon keresztül foglalkozott a felszín alatti vizek tudományos kérdéseivel, azok feltárásának és hasznosításának műszaki tervezési feladataival. Életében Magyarország valamennyi felszín alatti vízfajtájával találkozott, ezen felül több távoli országban végzett szakértői tevékenységet. Hazánk számos ivó- és ipari vízműve épült meg és ma is működik vízfeltárási eredményei, és vízmű-tervei alapján. Tudományos működése eredményeként "Felszín alatti víztározás forrásfoglalások segítségével" c. értekezése alapján 1965-ben megkapta az Akadémiától a "műszaki tudományok kandidátusa" fokozatot. Szerencsés körülmény, hogy a szerző szakmai törekvései és fáradhatatlan munkálkodása a magyarországi vízkutatás és vízellátás legmozgalmasabb időszakára (1950-1990) estek, amikor a vízellátás fejlesztésével az ország szinte teljes területén foglalkozhatott. Több könyve és a hazai, valamint a külföldi szaksajtóban közölt számos tanulmányának megjelenését követően, tapasztalatainak és tudományos eredményeinek rendszerezett összefoglalását és egységes könyvbe szerkesztését kezdte meg. Haláláig ezt az anyagot sikerült kéziratba fogalmaznia. A fogalmazványok, sok esetben a ceruzás, vázlatos ábrák megszerkesztése, a teljes szakmai anyagnak a szerző által hagyományozott tartalomjegyzék szerinti rendezése, összességében a teljes szakanyag kiadásra való előkészítése felesége munkájának az eredménye. A könyv, tartalmát tekintve három nagyobb logikai egységből áll. Egy része részletes tudományos elemzés a felszín alatti vizek hidrológiai, földtani és vízminőségi sajátosságairól. Másik része műszaki-technológiai elemzés a vízkészletek feltárásáról és azok igénybevételéről. Harmadik része ismerteti a szerzőnek Magyarország parti szűrésű-, réteg- és hasadékvizeire vonatkozó feltárási eredményeit a feltárt helyi vízbeszerzési adottságok részletes leírását. A könyv kilenc fejezetre tagozódik. Az 1. fejezet a felszín alól történő víztermelés eszközeit és folyamatait a rendszer-elv jegyében foglalja össze, miután ezt az elvet részletesebben is megvilágította. A 2-5. fejezetek a talajvizekkel, a parti szűrésű vizekkel, a réteg- és hasadékvizekkel foglalkoznak. A 6-7. fejezetek a vízbeszerzés műtárgyait, azok típusait mutatják be. A 8. fejezet a szerző tervei alapján megvalósult vízműveket és azok üzemi tapasztalatait részletezi. A 9. fejezet a vízmű-telepítés környezetvédelmi és vízkészlet védelmi kérdéseit tartalmazza. A könyv részleteit illetően a harmadikként említett esettanulmányi leírások az ismeretanyag egyedülálló és legfontosabb részei. Az ország szinte valamennyi jelentős vízföldtani tájára elkészített felmérések, adatok és elemzések a szakirodalomban a műszaki közvélemény számára eddig lényegükben ismeretlenek voltak, s egyedileg is, főleg pedig összességükben nagy segítséget nyújthatnak akár a meglévő vízművek fenntartásához, azok fejlesztéséhez, akár új vízművek létesítéséhez. A tudományág és a szakmai oktatás ezek mellett különleges minőségű és mennyiségű információs anyaghoz jut. Ugyanakkor a mérnöki gyakorlat tájékozódása, szakvélemények megalapozása az esettanulmányok felhasználásával a jövőben lényeges színvonal-emelést képes elérni. A szöveg rendezői részére fontos irányelv volt, hogy a szerző által összeállított szöveg stílusához, egyéniségére jellemző eredeti gondolatmenetéhez nem szabad hozzányúlniuk, legfeljebb néhány, a kézzel írott szövegben kevéssé tökéletesen olvasható szavakat, mondatfűzéseket a szakmailag is legvalószínűbb változat megtalálásával lehetett és kellett pótolniuk. Az előbbiekkel azonos volt a szöveggondozás hozzáállása a már említett, szintén minden fejezetet jellemző logikai egységre: a felszín alatti vizek hidrológiai, földtani és vízminőségi sajátosságairól szóló tudományos elemzésre. Ez csak annyiban különbözik az esettanulmányoktól, hogy itt nem feltétlenül az egyes vízművek egyedi sajátosságairól van szó, hanem általános, illetve általánosítható olyan fogalmakról, amelyek a felszín alatti vizeket és azok tudományát jellemezve a vízművek nagyobb csoportjaira, típusaira vonatkoztathatók. Külön említést érdemel a műszaki-technológiai elemzések anyaga. Ezek az elemzések matematikai összefüggések alkalmazását és számpéldák megoldását tartalmazzák, nem elsősorban azzal az iskolás céllal, hogy a számításokat az olvasó ezáltal is gyakorolhassa, hanem azért, hogy nagyságrendi következtetéseket vonhasson le vagy, hogy a vizsgált vízművek esetében meghatározható nagyságrendek ismeretében akár megérthesse a szerző ismertetett tervezési és kivitelezési lépéseit, akár érzékeltesse az ezek nyomán fellépő tervezési és üzemeltetési problémák súlyát.

Ismeretlen szerző - Természet ​- Erdő - Gazdálkodás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rimóczi Imre - Gombaválogató ​2.
A ​Gombaválogató könyvsorozat eddig megjelent 8 kötetét azzal a céllal hozta létre a Szaktudás Kiadó Ház, hogy hazánk nagygomba világából csaknem 1200 fajt bemutasson, megismertessen. A sorozat első kötete 15, a második 14 évvel ezelőtt jelent meg. Már a negyedik kötet megjelenése idején - 2000-ben - felmerült az igény a már azidőtájt sem kapható első kötet újbóli kiadására. Ezért indította el a Kiadó 2007 nyarán a sorozat újbóli megjelenését az első kötettel, és most a második Gombaválogató átdolgozott, bővített kiadását veheti kezébe az olvasó.

Borsos Béla - Azok ​a bizonyos könnyű léptek
"Könnyű ​léptekkel járj tavasszal, Földanya áldott állapotban van" - mondják az indiánok. Azt értik alatta, hogy a Föld, a görög mitológiában a széleskeblű ősanya, Gaia ( Gea ) az, amely a földi életet hordozza és az ember csak egy lény a sok közül, mely testét tapodja. Ám emberlétünk nem csak áldás, átok is: azok a módszerek, technikák, átalakítások, amelyeket tiszteletlenül végrehajtunk az ősanya testén, hogy civilizációnkat felépítsük és bonyolult társadalmainkban még bonyolultabb emberi- gazdasági kapcsolatok hálóit fonjuk, alapvető érdekellentétben állnak a természeti folyamatokkal és a rendszerrel, amelyből kinőttünk. Mára ez az ellentét túlment azon a határon, amit a bolygó önfenntartását végző puffer mechanizmusok még tolerálni képesek. Az emberi társadalom végleges és végzetes nyomokat hagy az ökológiai rendszereken, amelyek pedig saját létének alapját is adják. Ez a könyv elemzi azokat az ismeretelméleti körülményeket, amelyek az ökológiai válság kialakulásához vezettek, majd azokat a tudományos eredményeket, - beleértve a rendszerelmélet, a káoszelmélet, az oceanográfia, légkörkutatás, ökológia és környezettudományok eredményeit is - amelyek betekintést nyújtanak az emberi társadalom és a természeti rendszerek rendszerszintű kapcsolataiba. Az egyre jobban széttöredező és részterületekre tagolt megismerés kényszerű szintézise nélkül reményünk sincs rá, hogy megelőzzük a bajt. Ez a kulcsa annak, hogy valóban megértsük, felfogjuk, mit is művelünk elvakultságunkban, hogyan fűrészeljük a faágat, melyen ücsörgünk.

Ismeretlen szerző - Magyarországi ​települések védett természeti értékei
Aki ​fellapozza ezt a könyvet, színes csodákat lát: hatalmas méretű tölgyeket, fenyőket, varázslatos fasorokat, különleges alakú sziklákat, festői szépségű tavakat, végtelenbe vesző rónákat, virágözönt és őszi lombkoronát, behavazott romokat. Hol vannak ezek a szépségek? Igen, mind itt van Magyarországon!... Lehet, hogy pár száz métert kell kapaszkodni egy kaptárkőhöz, lehet, hogy kilométereket kell gyalogolni egy orchideás rétig. A könyv tanulsága szerint megéri a fáradságot.

Molnár Géza - Város ​vagy vidék?
Világunk ​változásai egyre egyszerűbben észrevehetőek. Forrásaink, lehetőségeink szembetűnően fogynak, miként az időnk is. Eltűntek mindazok a közösségi megoldások, vidéki önszerveződések, amelyek képesek voltak a természettel tartós összhangban együttműködni. Eltűnt az a szerves műveltség, amely hosszú távon biztosította az emberi közösségek értékmegőrző tevékenységét. Eltűnt az a szemlélet, amely a természetet társnak és nem versenytársnak képzelte. Eltűnt, mert a természetben már csak a biomasszát, a nyersanyagforrást és a szemétlerakó helyét látja a mai rendszer. Azonban a probléma megoldásának, a természet helyreállításának igénye kínál egy olyan utat, amely egyelőre alig hangzik hihetően, mégis megoldás lehet: ez az út a vidéki termelői létforma. Korábban elhitették velünk, és el is hittük, hogy dolgunk nem a termelés, hanem a pénzkeresés. Annyi pénzt kell keresni, hogy meg tudjunk venni mindent. Manapság már az egykori földművelő vidék is ezt az utat járja: tömegben, ipari eszközökkel termel, és a terményt értékesíti, majd rábízza magát az ellátórendszerre. A Földre gyakorolt hatás, a vészes erőforrás- és nyersanyag-kimerülés csökkenthető, ha helyben termelünk, ha helyben állítunk elő energiát, ha csökkenteni tudjuk a nagy szállítóláncoktól és az ipari szinten működő feldolgozórendszertől való függést, ha ismét képesek leszünk egyre inkább helyi termelésre. Ennek egyik első lépése: újra megtanulni a természettel összhangban élni, termelni, létezni.

Covers_98992
29

Ismeretlen szerző - Magyarország ​emlőseinek atlasza
A ​Magyarország emlőseinek atlasza hiánypótló kötet, amely hazánk valamennyi emlősfaját bemutatja. A legújabb természettudományos, biológiai ismeretek felhasználásával készült. Hazánk természetföldrajzi és botanikai jellemzésén túl megismerteti az olvasót a hazai emlősfauna kialakulásával, az emlősfajok rendszertanával, természetvédelmi szerepével. A szakszerű és olvasmányos fajleírások mellett szereplő elterjedési térképek összeállítását 424 kutató és természetvédelmi szakember adatai tették lehetővé. A könyv külön értéke a teljességre törekvő szakirodalom-jegyzék, amely az elmúlt évtizedek magyar emlőstani publikációit összegzi. A kötetet kiváló hazai természetfotósok színes felvételei teszik látványossá.

Dr. Németh Rozália - Dr. Kohl Ágnes - Száraz Péter - Ember ​és környezete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Nemzeti ​parkjaink - Jelen és jövő
Nemzeti ​parkjainkról

%c3%a9rt
Értékőrző ​Magyarország Ismeretlen szerző
8

Ismeretlen szerző - Értékőrző ​Magyarország
A ​kötet tartalmából: * Budapest ékessége, az ország szíve - A Duna két partja és a Budai Várnegyed * A főváros tengelye, tó ölelte történelmi emlékhellyel - Az Andrássy út és a Hősök tere * Világörökség a föld alatt - Az Aggteleki-karszt barlangjai * Népek, évezredek harmonikus együttélése - A Fertő tó - Neusiedler See kultúrtáj * A táj és az építészet összhangja - Hollókő, az ófalu * A "végtelen" magyar puszta - A Hortobágyi Nemzeti Park * Ezer év történelem a mában - A Pannonhalmi Bencés Főapátság és környezete * Ókeresztény emlékek őrzője - Pécs-Sopiane sírépítmény-együttese * Folyók, hegyek találkozásánál aszút érlelő, vulkanikus eredetű táj - A Tokaji Történelmi Borvidék * Évmilliók hagyatéka - A budai termálkarszt * Kövek hátán gazdag élővilág - Az Aggteleki Nemzeti Park * A "magyar tenger" koronája - A Balaton-felvidéki Nemzeti Park * A síkság és a magashegység ütközőzónája - A Bükki Nemzeti Park * Vadvízország hírmondója - A Duna-Dráva Nemzeti Park * Három nagy táj ölelkezése - A Duna-Ipoly Nemzeti Park * Két ország közös kincse - A Fertő-Hanság Nemzeti Park * Szikes puszták, mozgó homokbuckák mozaikja - A Kiskunsági Nemzeti Park * Oázis a művelt földek szorításában - A Körös-Maros Nemzeti Park * Lágyan ívelő dombok, rétek, források, lápok - Az Őrségi Nemzeti Park

Ismeretlen szerző - Növényföldrajz, ​társulástan és ökológia
A ​Növényföldrajz, társulástan és ökológia megjelenése valóságos társadalmi szükségletet elégít ki, hiszen hosszú esztendők óta felsőoktatási intézmények számára nincs olyan tankönyv, amely a gyakorlat számára is nélkülözhetetlen növényföldrajzi, társulástani, ökológiai, környezet- és természetvédelmi ismereteket korszerűen összefoglalja.

Ismeretlen szerző - Emlős ​ragadozók Magyarországon
A ​hazai emlős ragadozók többnyire rejtett életet élnek és ritkán lehet őket megfigyelni. Az alkalmankénti, általában izgalmas közvetlen találkozások mellett, legtöbbször csak jelekből, nyomokból, zsákmánymaradványokból, kotorékokból vagy odúkból, esetleg a fellelhető ürülékekből következtethetünk egy-egy ragadozó jelenlétére. Ezért aztán nem véletlen, hogy e fajokról ismereteink sokszor még annál is hiányosabbak, mint azt gondolnánk. A természet és a biológia iránti érdeklődés mellett valószínűleg az ismeretlenség is hozzájárul ahhoz, hogy mintegy negyed évszázaddal ezelőtt az ország több egyetemén, fiatal kutatók figyelme az emlős ragadozók felé fordult. A kötet szerzői az elmúlt bő két évtizedben felhalmozott ismereteiket mutatják be, jó szívvel ajánlva a természetet figyelő és szerető olvasóinknak.

Bob Campbell - Camilla de la Bédoyére - Dian ​Fossey harca a gorillákért
Dian ​Fosseyt 1985. december 27-én, a kora reggeli órákban holtan találták tábori kunyhójában. Azóta sem tudjuk, ki volt a gyilkosa. Kötetünk Dian Fossey rendkívüli történetét adja közre, éspedig azoknak a leveleknek a tükrében, amelyekben csípősen gunyoros vagy éppen melankóliával átszínezett hangon, de mindig izgalmasan és szórakoztatóan írt családjának, barátainak a "nagymajmok legnagyszerűbbjei" között eltöltött évek boldog és szomorú pillanatairól. Bob Campbell, a látszólag oly félelmetes, valójában félénk és visszahúzódó gorillák neves fotográfusa, éveken keresztül volt Dian legközelebbi munkatársa Karisokéban. Kötetünk emléket állít az eszmének, amelyért Dian Fossey élt és dolgozott. Az ő kutatásainak hála, ma már sokkal jobban ismerjük a hegyi gorillákat, ám a kérdés ugyanolyan kínzó, mint húsz esztendővel ezelőtt: vajon milyen sors, milyen jövő várhat ezekre a nemes és csodálatos teremtményekre?

Kapocsy György - A ​magyarság nevezetes fái
Az ​öreg fák - majdnem emberek. Nem történetük, sorsuk van. És oly kevesen vannak már... Kíméljétek hát őket! Ha arra jártok, zarándokút legyen feléjük minden léptetek. Hagyjátok otthon, vagy dobjátok félre a gyilkos fejszét! És jó fiúként, kalapot emelve, illendően köszöntsétek!

Bukki_nemzeti_park
A ​Bükki Nemzeti Park Ismeretlen szerző
13

Ismeretlen szerző - A ​Bükki Nemzeti Park
A ​Bükk hegységre vonatkozó természeti és kultúrtörténeti ismeretek tárháza ez a könyv. Olvashatunk benne a hegység földrajzi helyzetéről, földtani felépítéséről, növény- és állatvilágáról, a hegyvidéken és a környezetében letelepedett népek régészeti, történeti, néprajzi hagyatékáról, valamint a Bükki Nemzeti Parkban végzett természetvédelmi tevékenységről.

Covers_114827
7

Ismeretlen szerző - A ​Mátrai Tájvédelmi Körzet
A ​Bükki Nemzeti Park Igazgatóság monográfiái sorozat 4. kötete a 25 éve létrehozott Mátrai Tájvédelmi Körzet területén és táji környezetében lévő természeti és kulturális örökséget tárja fel. A kötet alkotói bemutatják a Kárpátok belső vulkáni övezetéhez tartozó Mátra földtni értékeit, gazdag formakincsét, a vulkáni utóműködés során képződött értelepek vonzásában kialakult bányák és a hegytetőkön megbújó őskori erődített telepek, valamint középkori várak történetét. Az írások átfogó képet adnak a cseres-tölgyesek, a bükkösök vagy éppen a hegyi rétek gazdag élővilágáról csakúgy, mint a hegységet megában foglaló tájegységben folyó természetvédelmi tevékenységről.

Orbán Zoltán - Közoktatást ​segítő intézmények a fenntarthatóság-pedagógiában
A ​szerző 1968-ban született a Tolna megyei Dombóváron. A középiskola elvégzése után tíz évig különböző és változatos munkahelyeken dolgozott. Volt riasztóberendezés-szerelő, segédmunkás és biztosítóberendezés-műszerész a Magyar Államvasutaknál, éjjeliőr, majd a fővárosban ablakszigetelő, állatmenhelyi gondozó, tűzoltókészülék-szerelő és üzletvezető egy állatkereskedésben. 1997-ben a Fővárosi Állat- és Növénykertbe került, ahol állatgondozói és állatbemutatói munkakört töltött be. Ebben az időszakban kezdte el tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának pedagógia szakán. Az egyetemet már a Jászberényi Állat- és Növénykert állatkert-pedagógus főápolójaként fejezte be. Az itt folytatott fenntarthatóság-pedagógiai kutatásairól rendszeresen publikál hazai és külföldi szaklapokban. Jelenleg a Magyar Állatkertek Szövetsége Állatkert-pedagógiai Szakcsoportjának a vezetője. Civil életében, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület gyűrűzőjeként, hazai kutatótáborokban és nemzetközi expedíciókon vesz részt, eddig Ukrajnában, Romániában, Bulgáriában, Görögországban, Olaszországban, Szenegálban és Egyiptomban járt. Szenegáli útjáról 1995-ben könyve is megjelent Az egérmadarak földjén címmel. A gyűrűzés mellett viselkedésökológiai kutatásokkal is foglalkozik, cikkeket ír és előadásokat tart. Környezetpedagógusként szakmai vezetője a tápiógyörgyei Bíbicfészek Erdei Iskolának, mely az ország egyetlen minősített önkormányzati erdei iskolája; a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány farmosi oktatóközpontjának; illetve elnökségi tagja az MME Környezeti Nevelési Szakosztályának. Orbán Zoltán jelenleg Jászberényben él.

Ismeretlen szerző - A ​mocsári teknős múltja, jelene, jövője
Az ​Állatkerti Kötetek a Természetért című sorozat ezen, részében hazánk egyetlen teknősfaját mutatjuk be. Könyvünkben azokról a kutatásokról is számot adunk, amelyek a legnagyobb csendben, mégis a legteljesebb odaadással folytak és folynak, s amelyek alapján végre hű képet kaphatunk az Emys orbicularis hazai állományáról. A kötet értékét jelentősen növeli, hogy magyarul ez az első összefoglaló monográfia a mocsári teknősről.

Kollekciók