Ajax-loader

'természetvédelem' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Németh József - Egerszegi ​örökség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_149325
0

Ismeretlen szerző - Természetvédelmi ​útikalauz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vertse Albert - A ​kert madárvilága
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Farley Mowat - A ​mészárlás tengere
Könyvem ​nem egyes állatfajok kiirtásáról szól. A veszély az állatvilág egészét fenyegeti. Noha a könyv több fejezete olyan állatok történetével foglalkozik, amelyeket gyakorlatilag kipusztítottak, könyvem nagyobb része azokat a fajokat tárgyalja, amelyek önálló fajokként ma is élnek, azonban a létszámuk igen jelentősen megcsappant. Közülük sokból még létezik némi maradványpopuláció. Ezeknek a fennmaradása a jövőben attól függ, hogy az emberiség mekkora kegyet és jóindulatot hajlandó irántuk tanúsítani.

Gilbert Delahaye - Márti ​védi a természetet
Márti ​és barátnője Katica kint játszanak a szabadban ahol Karcsi bácsival beszélgetve remek ötletük támad. Így a két kislány nekiáll megszervezni a rovarnapot.

Temesi Ida - Hanság ​- Tájvédelmi Körzet - Öntésmajor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sterbetz István - Élő ​múzeumok
Élő ​múzeumokról, az ember oktalan vagy elkerülhetetlen környezetrombolása elől megmentett természeti értékekről szól ez a könyv. A görög museion kifejezésből származó múzeum fogalmánk egy meghatározott gyűjtőkör anyagát befogadó létesítményt értünk, amely egyrészt kiállításokon mutatja be, másrészt tudományos célokra tárolva őrzi az értékeket. A múzeum nemcsak a közművelődést szolgálja, hanem szakszerűen kezelt, tárolt vizsgálati anyagot ad a kutatómunkához is. Janus-arcának egyik oldalát százezrek csodálhatják meg, a másikat alig néhány beavatott ismeri. Múzeumi tárgyként egykor csupán a holt anyagot őrizték. A természeti környezet jelentőségének felismerése óta a természetvédelmi területekre és a védett élő szervezetekre is gyakran használják - hasonlatként - az "élő" múzeum kifejezést. Az élő múzeumok ugyanúgy bemutatják vagy raktározzák az értékekekt, mint az élettelen tárgyak klasszikus gyűjteményei. Vannak a közönség számára megnyitott, szabadtéri kiállításként megtekinthető, védett területek, de szerte a világon számos olyan terület is létezik, amelyet különböző okokból csak korlátozottan vagy sehogyan sem lehet meglátogatni. A lezárt sorompók mögött olyan látnivalók rejtőznek, amelyeknek a bemutatása még nincs kellően előkészítve, vagy éppen az eredményes védelem érdekében kell mellőzni a látogatással együtt járó környezeti megterhelést. Mi sem természetesebb, mint hogy az elzárt, a hozzáférhetetlen "kincsek" még kíváncsibbá tesznek bennünket. Megrövidítettnek érezzük magunkat, ha egyik-másik természetvédelmi területünkre vagy annak egyes övezeteibe nem kapunk látogatási engedélyt. Néha még azt is hajlamosak vagyunk feltételezni, hogy a korlátozó intézkedések részrehajlóak és öncélúak. A természetvédelem nemzetközi vonatkozásban is rohamosan gazdagodik. Szebbnél szebb kiadványok mutatják be a nagy nemzeti parkokat, amelyekben alig-alig megismerhető ritkaságokról bravúros felvételeket láthatunk. Könyvemben ezt a sokoldalú, ám a nem beavatottak elől elzárt szép világot szeretném bemutatni. Felelősséget, izgalmat, tépelődést, szürke hétköznapi gondokat, de ugyanakkor sok-sok élményt is jelent ez a tevékenység. Ha mindezekből sikerül most ízelítőt adnom, talán érthetőbbé válik, hogy hazánkban miért látogatható viszonylag kis rész a több mint 300 000 hektár védett területből. Budapest, 1979 februárjában A szerző

Donella Meadows - Jorgen Randers - Dennis Meadows - A ​növekedés határai
Mi ​történik, ha a népesedés korlátlanul folytatódik? Milyen környezeti következményekkel jár a gazdasági növekedés? Mit lehet tenni azért, hogy a Föld eltartóképességén belül maradjon az emberiség? Merre haladunk: egy fenntartható jövő vagy az összeomlás felé? - ezekre a kérdésekre keresett választ 1972-ben a Massachusetts Institute of Technology négy fiatal kutatója a Római Klub felkérésére. Kutatásaik eredményét A növekedés határai című könyvükben tették közzé. Üzenetük az volt, hogy többféle lehetőség áll az emberiség előtt, és igenis lehet összhangot teremteni az ökológiai és a gazdasági stabilitás között. A mostani, átdolgozott, bővített kiadás áttekinti az elmúlt harminc év globális fejlődési tendenciáit, ismerteti az eredeti elemzés lényeges részeit, továbbá összefoglalja mindazt az ismeretet, adatot és felismerést, amelyekre az elmúlt harminc év alatt szert tettünk e témával kapcsolatban. A helyes út kiválasztása a szerzők szerint alapvetően tőlünk függ: ha a növekedés határait, a fenntarthatóság kívánalmait végre nem korlátnak és fenyegetésnek tekintjük, hanem iránymutatásnak egy jobb világ felé, akkor még időben tudunk cselekedni.

Szitta Emese - Jakab Judit - Korompai Tamás - Leskó Gabriella - Szitta Tamás - Vida Noémi - Az ​Eger-patak állatvilága
Az ​Eger-patak forrása Balaton községtől északnyugatra eső Vajda-kút, s 68 km hosszan folyik egész a Tiszáig, számos mellékvíz is torkollik bele. A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület Élővilágvédelmi Szakosztálya 2009-ben elkezdte felmérni az Eger-patak egri és szarvaskői szakaszának élővilágát. Az Egyesület önkénteseinek megfigyeléseit és a mintavételek eredményeit, valamint neves egri kutatók rendelkezésre álló adatait dolgozza fel ez a könyv, és a természetről való tanulás legérdekesebb és legélvezetesebb formájához, a terepi foglalkozáshoz készült a fiatalabb korosztály számára. Rajzok, fotók (Szitta Tamás, Szitta Imola, Vida Noémi, Lányi Zoltán, Havasi Norbert, Batta Gergő, Szitta Emese) segítik a fajok jellemzését és azonosítását.

Kárász Imre - Heves ​megyei természetvédelmi kalauz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baráz Csaba - Varázslatos ​karsztvidék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baráz Csaba - Fűköh Levente - Karszt ​és élővilága
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

3_rejteki
Rejteki ​tanösvények Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Rejteki ​tanösvények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

2_felsotarkany
1

Ismeretlen szerző - Felsőtárkányi ​tanösvények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baráz Csaba - Gasztonyi Éva - Havasi Norbert - Juhász Gergely - Ludányi Csaba - Novák Richárd - Schmotzer András - Tarjáni Gitta - Heves ​megye helyi jelentőségű védett természeti értékei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Norman Myers - A ​süllyedő bárka
A ​bálnák vagy a tigrisek szomorú sorsáról nap mint nap hallunk, olvasunk. TV-műsorok sokasága foglalkozik a kipusztulás szélén álló érdekesebb élőlényekkel. De csak ezeket fenyegeti veszély? A szerző szerint valószínűleg már ma is naponta elveszítünk egy fajt, s ha a természetre nehezedő nyomás továbbra is fokozódik, az ezredfordulón akár óránként egy faj kipusztulására is számíthatunk. Lehet, hogy ezek a kihaló állatok, illetve növények nem lesznek olyan érdekesek, szépek, mint a tigris vagy egy orchidea, de az emberiség pótolhatatlan értékkel lesz szegényebb. Hogyan vethetünk gátat e rohamos pusztulásnak? Miként óvhatjuk meg bolygónk közös örökségét? Erre keres választ a neves angol tudós izgalmas, elgondolkodtató könyvében.

Ismeretlen szerző - A ​Körös-Maros Nemzeti Park növényvilága
A ​rendkívül látványos kónya zsályától a rejtőzködő szépségű pusztai tyúktaréjig számtalan szemet gyönyörködtető, értékes növényfajt találunk a Körös-Maros Nemzeti Parkban. A kötet a Dél-Tiszántúlt legjobban ismerő terepbotanikusok közreműködése révén teljes körűen, közérthető módon mutatja be hazánk hetedikként létrehozott nemzeti parkjának flóráját. A színes felvételekkel gazdagon illusztrált könyv 112 védett és veszélyeztetett növényfaj morfológiai bélyegekre, elterjedésre, veszélyeztetettségre és állománynagyságra vonatkozó információval, előfordulási térképpel, valamint habitusfotóval elkészített leírását tartalmazza, élőhelyeik részletes bemutatásával együtt. A kötet további fejezeteiből képet kapunk a Dél-Tiszántúl természetföldrajzi viszonyairól, növényvilágának kialakulásáról és megismerkedhetünk egykori és jelenkori kutatóinak munkásságával. A könyv külön erénye, hogy tartalmazza a szerzők által összeállított, a Dél-Tiszántúl 562 fajt számláló Vörös Listáját is. A kötet segítségével rácsodálkozhatunk a minket körülvevő tájban megbúvó növényritkaságokra, élőhelyeik különlegességére, egyediségére és remélhetőleg mind többeket sarkall ezek megismerésére, védelmére

Gyulai Iván - A ​biomassza-dilemma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth László - Savas ​eső
Hogyan ​kerülnek a kén- és nitrogénvegyületek a légkörbe? Savas anyagok terjedése a légkörben A savas ülepedés hatása a környezetre A védekezés, megelőzés lehetőségei Mit várhatunk a jövőben?

Sterbetz István - Természetvédő ​ösvényeken
Az ​1930-as, 40-es évektől kibontakozó időszak korszakváltó volt a magyar természetvédelem történetében. Ekkoriban ismerték föl, hogy az afféle szabadtéri muzeológiához hasonlítható, korábbi felfogás már idejét múlta, és a teendőket a sokféle élő meg élettelen értékkel működő rendszerek fenntartására kell alapozni. Emlékezéseimmel természeti környezetünk óvásának ezeket az útkereső, szemléletváltó évtizedeit idézem fel. Sterbetz István

Karel Juva - Antonín Hrabal - Václav Tlapák - A ​talaj, a növényzet, a víz és a levegő védelme
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Angela Serena Ildos - Giorgio G. Bardelli - A ​világ legszebb nemzeti parkjai
Fedezzük ​fel, hogy az ember a nemzeti parkok létrehozásával hogyan tudta megőrizni a természeti értékeket. Örömmel fogjuk tapasztalni, hogy bolygónk e páratlan kincseit nagy szakértelemmel és szeretettel gondozzák. Ezért, ha nyitott szemmel és szívvel közelítjük meg a különleges szépségű képeket, a könyv, mint egy bőségszaru, bőven ontja majd ajándékait, és végigkalauzol a világ legszebb tájain, jellegzetes növény-és állatvilágukon. Ha ez az élmény utazásra késztet, ez bizonyára azzal a tudattal történik majd, hogy az emberiség képes ugyan a természet átalakítására, de szerencsére elég bölcs ahhoz, hogy le is tudjon mondani e képességéről.

Ismeretlen szerző - A ​Karancs-Medves és a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet
A ​magyarországi Karancs–Medves Tájvédelmi Körzet és a szlovákiai Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet (Chránená Krajinná Oblasť Cerová vrchovina) természeti és kultúrtörténeti értékeinek megőrzéséért fáradozó magyarországi és szlovákiai természetvédők együttműködése – közel húsz éve – a két terület védetté nyilvánításának előkészítése időszakában kezdődött. Eredményeként létrejött az országhatár mentén közvetlenül csatlakozó két védett természeti terület. A munka természettudományi kutatások, faj- és élőhelyvédelmi tervek és programok megvalósításával, a közös ismeretterjesztési, oktatási és nevelési tevékenység megindításával és a két ország polgárait egyformán szolgáló bemutatóhelyek, tanösvények kialakításával folytatódott. Az elmúlt két évtized közös munkája alapozta meg azt a döntést, hogy az összegyűlt ismeretanyagot az érdeklődők elé tárjuk. A teljesség igényével indított munka olyan hatalmas terjedelmű lett, amit ésszerű határok közé kellett szorítani és könyv formába rendezni, szerkeszteni. A szerzők és a szerkesztők összehangolt munkája eredményeként megszületett a kötet, ami a térség alapműveként összegzi az eddigi eredményeket és lehetőséget teremt a következő nemzedékek további munkálkodására. Fogadják ezért olyan szeretettel a szerzők munkáját, amilyen odaadással és gondossággal ők azt készítették, és legyen hasznára az itt élőknek és a természetvédelem ügyének egyformán.

Schmidt Egon - Egy ​maréknyi természetvédelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemzetiparkakikunsagban
Nemzeti ​park a Kiskunságban Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Nemzeti ​park a Kiskunságban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Irányelvek ​a füves területek természetvédelmi szempontú kezeléséhez
A ​könyv acélja, hogy hazánk természetes és természetközeli élőhelyeinek természetvédelmi szempontú kezelésére, fenntartására a gyakorlatban alkalmazható módszereket javasoljon.

Rachel Carson - Néma ​tavasz
Rachel ​Louise Carson tengerbiológus, ökológus, író. Több könyv megírása után 1962-ben lett készen a Néma tavasszal, mely a máig tartó világhírt hozta el számára. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a korszakalkotó könyv megváltoztatta a történelem menetét, mert megjelenése után már nem lehetett a régi módon szemlélni az ember és környezete kölcsönhatását. Carson vészkiáltása országos vitát robbantott ki a növényvédő szerek használatáról, a tudomány felelősségéről és a technológiai haladás szabályozásáról. Tartott attól, hogy a technológia jóval gyorsabban fejlődik, mint az emberiség felelősségérzete Elsőként kiáltotta világgá, majd könyvében példák sorával bizonyította, hogy a növényvédő szerek esztelen használata visszafordíthatatlan pusztítást okoz a növény- és állatvilágban, és beláthatatlan következményei lehetnek az emberre. A leghatározottabban elutasította, hogy az ember céljául tűzze ki a természet leigázását, és tiltakozott az ellen hogy az emberiség egész környezetét elárasszák mérgező anyagokkal. Annál is inkább, mert a veszélyeztetettség mértéke nem ellenőrizhető, a tudósok pedig képtelenek pontosan megjósolni az élő szövet sejtjeiben felhalmozódó mérgek hosszú távú hatásait. Sokan e könyv megjelenésétől számítják a civilszervezeti és az állami környezetvédelem létrejöttét. Máig ható következményei között megemlíthetjük a DDT és más veszélyes vegyszerek használatának betiltását, a Föld Napjának megünneplését, a környezetvédelmi törvények születését és az állami ellenőrző szervek felállítását.

Ismeretlen szerző - Mezőgazdaság ​a természetvédelem szolgálatában
Az ​Európai Unió országaiban - és ez évtől hazánkban is - mezőgazdasági politikai koncepcióváltásra került sor, amely szerint közvetlen fizetség illeti meg azon gazdálkodókat, akik természeti, környezeti, kulturális értékeink fenntartását segítő gazdálkodási rendszert alkalmaznak. Ez az integrált mezőgazdasági - természetvédelmi - vidékfejlesztési politika alapozza meg a gazdaságilag hatékony és környezeti szempontból fenntartható mezőgazdaság térhódítását. Könyvünket iránytűnek szántuk, amely segít eligazodni a mezőgazdaság és a természetvédelem bonyolult kapcsolati rendszerében.

Thom Hartmann - Az ​ősi napfény utolsó órái
Ez ​a könyv arról szól, merre tart a világ, és mi, a modern világ szülöttei mit tehetünk érte. Úgy éljük az életünket, hogy szinte nem is foglalkozunk mással, mint a megszokott életformánk fenntartásával. Pedig a Föld bajban van, a természet válságon megy keresztül, minden összeomlani látszik körülöttünk - olajválság, természeti katasztrófák, globális felmelegedés, háborúk, a fajok rohamos kipusztulása -, miközben az általunk okozott katasztrófák lavináját illetően alig teszünk valamit, ami megállíthatna bennünket a lejtőn. Ha vissza akarunk kerülni a helyes útra, gyökeresen meg kell változtatnunk szokásainkat, szervesen be kell illeszkednünk az élet körforgásába. A könyvben felvázolt változtatásokkal elültethetnénk egy új ökológia, egy új Föld magvait, mielőtt ez az életképtelen, kaotikus rendszer végleg megsemmisíti önmagát. A könyv segít megérteni és jobbá tenni viszonyunkat a világhoz, a természethez, természeti erőforrásainkhoz és nem utolsó sorban önmagunkhoz.

Szürke Bagoly - A ​rengeteg zarándokai
Az ​indián származású író regényének főszereplői a hódok - ezek a kivételesen értelmes, izgalmasan érdekes, különös életet folytató állatok, amelyek hajdanán a magyarországi vizeket szegélyező galériaerdők rejtekeit is benépesítették.

Réthy Zsigmond - Békés ​megyei természetvédelmi kalauz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Standovár Tibor - Richard B. Primack - A ​természetvédelmi biológia alapjai
A ​tartalomból: A biológiai sokféleség - avagy mit véd a természetvédelmi biológia A biodiverzitás megoszlása a Földön Hány faj él a Földön Kihalás Az élőhelyek pusztulása, fragmentációja, és leromlása Túlzott hasznosítás, idegenhonos fajok és betegségek A kis populációk problémái Természetes élőhelyen kívüli - ex situ - védelem A Föld védett területei A nem védett területek jelentősége Restaurációs ökológia, élőhely-helyreállítás Nemzetközi természetvédelmi egyezmények A kiadványt számos táblázat, ábra és kép egészíti ki, zárásul pedig a kötet függelékében irodalomjegyzék, valamint tárgy- és névmutató is szerepel.

Kollekciók