Ajax-loader

'természetvédelem' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Dr. Pájer József - Természetvédelem ​az ezredfordulón
A ​könyv elsősorban a korszerű természetvédelem elvi alapjait, fogalomrendszerét, a védendő értékek sajátosságait, az alkalmazható módszereket és a szabályozás jellemzőit kívánja megismertetni az olvasóval, de ezen túlmenően részletesen bemutatja Magyarország nemzeti parkjainak értékeit is.

Tarjánné Tajnafői Anna - Somogy ​megye természeti értékei
Barátságos ​dombhátak, végtelennek tűnő erdőségek, mély völgyekben kiszélesedő láprétek, háborítatlan élővilág - ez Zselic, Somogyország legvonzóbb része. E táj egyharmadát borítja erdő, a bükk rengetege, cseres és gyertyános-tölgyesek. A patakvölgyekben meghúzódó aprófalvak lakóinak életfeltétele az erdő. Élnek az erdőből, de éltetik, védik, vigyázzák is. A magát somogyinak valló szerző nem kis büszkeséggel mutatja be ezt az emberi léptékhez oly közel álló, növény- és állatfajokban gazdag tájat, hagyományőrző kultúráját, szíves vendéglátását.

Rakonczay Zoltán - Természetvédelem
A ​könyv a természetvédelem legfontosabb alapelveit egyetemesen ismerteti, természetesen - elsősorban példákon keresztül - különös figyelmet fordít a hazai körülményekre. A szerző az öt alapvető fejezetből háromban olyan ismereteket foglal össze, amelyek lényegét minden felsőfokú végzettségű szakembernek illene elsajátítani, de azokat elsősorban a mezőgazdászoknak, az erdészeknek és a pedagógusoknak szánta. Az utolsó két fejezet elsősorban azoknak a szakembereknek szól, akik a természetvédelemmel hivatásszerűen kívánnak foglalkozni. A tankönyv legtöbb ismeretanyaga - az állandóan változó statisztikai adatokon kívül - a harmadik évezred első évtizedeiben biztosan nem fog átdolgozásra szorulni.

Ismeretlen szerző - Szélenergia ​és természetvédelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_152375
Pro ​Natura 1991-1994 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Pro ​Natura 1991-1994
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mahunka Sándor - Gödöllő ​- Természetvédelmi és Vadászattörténeti Kiállítás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baráz Csaba - Kaptárkövek ​földje
A ​Bükkaljára leginkább két jelző illik: sokrétű és rejtőzködő. Emellett: különös és egyedi. Mind a földtörténete, mind az élővilága, miond pedig az itt kialakult népi kultúra egyaránt hordozzák az átmeneti jellegű tájak, a határterületek sajátosságait. Ebben a tájban benne van egy kicsit az Alföld végtelen rónasága és a Kárpátok vadregényes hegyvidéke. Itt ellentétes hatások találkoznak, hiszen nyitott mindkét irányba, mindkét véglet felé és különbségek karakteres egységgé, mert egyfajta zártság is jellemzi ezt a szelíd, hegységelőtéri dombvidéket. E tájban élő ember léte egyszerű és hangsúlytalan. Az ide születettek soha nem gyakoroltak politikia hatalémat, óvakodtak az absztrakt szerepektől. Az ilyen vidéket elkerülik a háborúk, nem tarolják le hadseregek, földjén nem dúlnak sorsdöntő csaták. A Bükkalja - egy-két, a szabályt erősítő kivételtől eltekintve - mindig kívül állt a történelem sodorvonalán. Ezt a kívülállást, ezt a rejteki életformát e táj kontemplativitást (elmélyedést, elmélkedést, szemlélődést) serkentő voltasegítette elő. A Bükkalja olyannyira észrevehetetlen, hogy még a magyar népi kultúra régiói közt sem szerepel. Észak felől a Felföld déli kultúrális régióival - Palócfölddel, Mátraaljával és a Bükk "mögött" levő Barkósággal - érintkezik, dél felől az Alföld keleti középrégiójának részét képező "Borsodi-hevesi Tisza mente" néprajzi tájaival. Mindegyik szomszéd kisrégió kihasít magának néhány települést a Bükkaljából: a néprajztudomány képviselői Egert például a Mátraaljához sorolják, Tardot, Tibolddarócot vagy éppen Kisgyőrt a Borsodi-Mezőséget magába foglaló Tisza mentéhez. Holott itt alakult ki a Kárpát-medence egyik legkülönlegesebb, legösszetettebb tájépítészeti jelensége, a bükkaljai kőkultúra, amelynek gyökere a prehisztorikus időkbe nyúlik vissza. E napjainkban is még élő kőkultúrának és az itt élő nép lelkének kulcst a kaptárkövek -a régi idők, az Aranykor rejtélyes és néma tanúi - jelentik. Óvni kell őket, hiszen a tájhoz kötött tradíciók, de maga az Őshagyomány jóformán már csak e faragott sziklák által hordozott rejtjeles üzenetekből rekonstruálható.

Edward O. Wilson - Az ​élet jövője
Edward ​O. Wilson, a világ egyik legtekintélyesebb tudósa elkészítette eddigi legidőszerűbb és legfontosabb könyvét, amely egyszerre szenvedélyes felhívás, hogy mentsük meg a Föld élő örökségét, és terv a mentőakció megvalósítására. Ebben a káprázatosan intelligens és végső soron reményteli könyvben Wilson leírja a természet világának kincseit, amelyeket örökre elveszíthetünk (sokszor olyan állatokat, rovarokat, növényeket, amelyeket csak a minap fedeztek fel, és amelyek mérhetetlen értéket jelenthetnek számunkra táplálékként, védelemként és betegségeink gyógyításában), és hogy mit tehetünk a megmentésükért. Menet közben feltérképezi a természetvédelmi mozgalom etikai és vallási alapjait, és kipukkasztja a mítoszt, miszerint a környezetvédelmi jog nem fér össze a gazdasági növekedéssel, megmutatva, hogyan biztosíthatják a természetvédelem új módszerei a gazdaság hosszú távú virágzását. Az élet jövője talán az egyik legfontosabb könyv, ami valaha megjelent: megindítóan írja le bioszféránkat, de útmutatást is ad, hogy miként védjük meg összes faját, beleértve az emberiséget is.

Horváth Ferenc - Nagy-Berek ​- Fehér-vízi láp
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baráz Csaba - dr. Kiss Gábor - Holló Sándor - Szakrális ​kőemlékeink
Hazánk ​egyes tájain néhány környezetéből kiemelkedő szikla, kőtorony felületébe valaha fülkéket faragott az ember. Az ilyen fülkékkel – és a fülkék környezetében látható kőbe vésett csatornákkal, lyukakkal, kőüstökkel, tál alakú mélyedésekkel vagy éppen sziklahelyiségekkel – rendelkező földtani-felszínalaktani képződményeket nevezzük összefoglalóan kaptárköveknek. Fontos megjegyezni, hogy a magyarországi kaptárkövek topográfiai felmérését elvégző Mihály Péter tanulmányaiban kaptárköveknek a kaptárfülkékkel rendelkező sziklákat tekinti. Kaptárfülkének pedig csak azokat a fülkéket nevezi, amelyek peremén – az épségben lévőknél még jól láthatóan – bemélyedő keret fut körbe, s széleiken néhol lyukak is kivehetők. A kaptárkő a fülkés sziklák legelterjedtebb elnevezése: ezt a kifejezést használják a turistakalauzok, az útikönyvek és a szakirodalom is. Ez a név – első közelítésben – a fülkék kifaragásának egyik közkeletű magyarázatára, a sziklaméhészetre utal. A helyi lakosok azonban a fülkés sziklákat hívják „köpüsköveknek”, „vakablakos köveknek”, „bálványköveknek”, „püspöksüvegnek” is (lásd: „Kaptárkövek, bálványkövek, köpüskövek – a fülkés sziklák elnevezése” című keretes részt). Több fülkés sziklát pedig – különösen a Dunántúlon – tulajdonnévvel illettek: Ördögtorony, Bábaszék, Nyerges, Kecske-kő, Király széke, Jenői-torony, Vércse-szikla stb. Az erdők mélyén, völgyek oldalában rejtőző vagy a napsütötte dombhátakon magasodó kaptárkövek – különösen a szabályos kúpformájúak – impozáns méreteikkel, sötétlő üregeikkel mitikus hangulatot árasztanak. Nem véletlen, hogy más magyarázatok is születtek a fülkék eredetére. A XIX. század neves egri történész papja, Bartalos Gyula az általa sziklalobroknak nevezett képződményeket egy „emelkedett szellemű nép emlékszerű műveinek, síremlékeinek” tartotta. A kaptárkövek első kutatójaként így írt a fülkés sziklákról (Bartalos G y. 1885. 348–349.): „E lobroknak szemléletén a keleti regék jutnak eszünkbe, és képzelnünk egy ismeretlen eszmekörbe vezet, érezzük, hogy egy rég eltűnt korszak emlékeivel állunk szemben, hogy nagy jelentőség lehet e kövekhez kötve, mert az ember kis okból nem szánja el magát nagy munkára.” Mivel a kaptárkövek faragott-vésett sziklái magukon viselik az ember formaalakító tevékenységének nyomait, valamint többségükhöz helyi monda, eredetmonda is fűződik, ezért a fülkés sziklákat az ún. „jeles kövek” csoportjába soroljuk (Baráz Cs. – Kiss G. 2007).

Csörgő Anikó - Füzesi Zsuzsa - Csodaország ​- Zöld könyv
Ugye ​szeretsz kirándulni? Tavasszal, amikor a frissen zöldellő erdőben fülemülék csattognak, rigók és poszáták énekelnek, a pompás sárgarigó pedig úgy száll az ágak között, mint valami mesebeli aranygolyó? Vagy ősszel, amikor ökörnyál úszik a levegőben, útrakelnek a vándormadarak, a fecskék, a gólyák, pihenőre készülődnek a tópart békái és amikor szellő oson a fák közé, a búcsúzó, a sárga, barna és vörös ezernyi árnyalatában pompázó levelek kerengve, pörögve indulnak utolsó útjukra a föld felé? Ugye milyen nagyszerű érzés gázolni vagy akár hemperegni a halkan zizegő friss erdei avarban? Amikor ezt a gyönyörű könyvet először kézbe vettem és átlapoztam, érdekes módon a címoldalon és a hátulsó borítón látható Fidó Manó képei fogtak meg a legjobban. Úgy érzem, ezekben a rajzokban kifejezésre jut a kötet címe és egész mondanivalója: Csodaország! Vagy talán még inkább csodavilág! Hiszen a természet az egész világon gyönyörű és csodálatos. A könyv számtalan példát, lehetőséget kínál, ezért azt ajánlom, olvasd el egyszer, kétszer, talán háromszor is, aztán kapd a hónod alá, és együtt induljatok „felfedező útra". Nem is kell messzire menned, a hátizsákot és a mesebeli útravaló pogácsát nyugodtan otthon is felejtheted.

Timaffy László - Alexay Zoltán - Ezer ​sziget országa
Nálunk ​a gyermekkori bűvös estéken, ha apánk mesélt - egy kiapadhatatlan mese folydogált Ásványról, ahol aranyat lel a szegény ember is, a rárói Vadkertről, az elvadult kastélypark romantikus sűrűjéről, a Szentjánosi-tóról és a Föligyöpről, ahol kislegényként bandázott. Ott ladikon ment a gyerek "fődiszedrezni", a búcsúban krajcárért vette a dorombot, igaz, estére már vége is lett a zenélő szerszámnak. De tudott levéllel muzsikálni, fűzfa sípot, vízipuskát faragni, fejszével, bárddal, bicskával oly ügyesen bánni, ahogy vízimolnár ősei értettek a fafaragáshoz is. Mi csak bámultunk, városi gyerekek... - fűzi hozzá a szerkesztő a képeskönyvhöz, amelyben egy csodálatos vízibirodalmat mutatnak be a szerzők - a néprajzos Timaffy László és a biológus, természetfotós Alexay Zoltán - , védendő virágaival és állataival, találékony és szorgos népének régi mesterségeivel, történeteivel. Száznál több színes és fekete-fehér fotó és Gaal Domokos finom mívű rajzai illusztrálják a kötetet.

John Vaillant - A ​tigris
1997 ​decemberét írjuk. Emberevő tigris portyázik egy eldugott falucska mellett az orosz Távol-Keleten. A tigris nem csupán megöli az embereket, hanem megsemmisíti őket. Egy csapat ember és a kutyáik gyalog kénytelenek utánaeredni a sűrű erdőben, ráadásul brutális hidegben. Ahogy a nyomkövetők az áldozatok maradványait vizsgálják, felfedezik, hogy a támadások nem találomra történnek: a tigris a jelek szerint bosszúhadjáratot folytat. Meg kell találni a sebesült, éhező és rendkívül veszélyes állatot, mielőtt újra lecsap. Miközben elmeséli a különös események sorát, John Vaillant feledhetetlen képet nyújt erről a lenyűgöző és titokzatos régióról. Találkozunk az őshonos törzsekkel, akik évszázadokon át bálványozták a tigriseket és velük éltek; még a vadászzsákmányukat is megosztották velük. Tanúi leszünk az orosz telepesek érkezésének a tizenkilencedik és huszadik század fordulóján, a katonákénak és vadászokénak, akik jelentősen csökkentették a tigrispopulációt. És megismerjük a leszármazottaikat, akiket a nyomor orvvadászatra kényszerít, amivel még inkább felborítják a térség természetes egyensúlyát. Ez az ősi, feszült viszony ember és ragadozó között a lelke ennek a figyelemre méltó könyvnek. Találkozunk benne számos meglepő gondolattal arról, hogy ember és tigris talán úgy fejlődött, hogy együtt tudjon létezni, hogy mi emberek annak idején talán nem is vadásztunk, hanem ragadozó állatok prédáiból éltünk, és hogy a korai Homo sapiens talán simán passzolt a tigris ökoszisztémájába. Mindenek felett pedig megértjük a veszélyeztetett szibériai tigrist, ezt a kiemelkedően intelligens szuperragadozót, mely akár három méter hosszú és három mázsa is lehet, és amely hatalmas erdős-hegyes terület fölött uralkodik. A mesterien megírt és igen informatív elbeszélés középpontjában három szereplő áll: Vladimir Markov orvvadász, akit megölt a tigris; Jurij Trus főnyomozó; és maga a tigris. Izgalmas, lélegzetelállító történet emberről és természetről, mely elkerülhetetlen leszámoláshoz vezet egy tisztáson a tajga mélyén.

Zoltán Ödön - Felelősség ​a vadkárokért és a vadászattal kapcsolatos egyéb károkért
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

David Attenborough - Titokzatos ​állatok nyomában
A ​legtöbb állat, amely 1950-ben brit televízióban adásba került, lábtörlőn, vagy pokrócon üldögélt. A televízió lényegében élő műsorközeg volt. A filmet - mivel drága volt, ritkán használták, kivéve a hírműsorokat, így ha egy személyt, vagy egy állatot meg akartak jeleníteni a képernyőn, akkor annak el kellett mennie az észak -londoni Alexandra Palace-be. Az országban egyedül ott működött két apró stúdió, ahol a napi, mindössze négy-öt órányi televíziós műsort összeállították. A műsorok készítői és a nézők is azt gondolták, hogy a még gyermekcipőben járó médium legnagyobb erénye az azonnaliság. A képernyőn megjelenő események valóan akkor és úgy történtek, ahogyan a nézők látták. Ez a tudat különös ízt adott a televíziózásnak, mely azóta jórészt elillant már. Ha egy színész elfelejtette a következő mondatot, a súgást mindenki hallhatta. Ha egy politikus kijött a sodrából, azt ország-világ láthatta, és szó sem lehetett arról, hogy később meggondolja magát, és ragaszkodjék ahhoz, hogy óvatlanul elejtett szavait kivágják a műsorból. És ha az állatok viselkedtek neveletlenül, gazdájuk bosszúságán mindenki derülhetett.

Balogh János - A ​megsebzett bolygó
"A ​filmsorozat forgatókönyvéből és az úton készült felvételekből állítottam össze ezt a könyvet, azzal a céllal, hogy a filmben felvetett kérdéseket maradandóbb formában is eljuttassam azokhoz, akik a környezetvédelem és a természetvédelem iránt érdeklődnek... A három déli földrészen készült képek és a hozzájuk csatlakozó szöveg nemcsak szórakoztatni akar. Szeretnénk elgondolkoztatni, megdöbbenteni és felelősségre ébreszteni olvasóinkat. Elgondolkoztatni azon, hogy rombolhatjuk-e így tovább természeti környezetünket. Megdöbbenteni azzal, hogy ráeszméltetjük: az emberiség eddigi felelőtlensége csakugyan súlyosan megsebesítette bolygónkat. Felelősségre ébreszteni mindenkit, hogy nekünk - egyenként és személy szerint is - sok tennivalónk van az egészséges környezet, hazánk és bolygónk érdekében!"

Covers_139674
20

Ismeretlen szerző - Magyarország ​védett növényei
Hazánk ​botanikusainak nagy többsége vett részt abban a majd nyolc évig tartó kutatómunkában, amit nagyszabású adatgyűjtés és növényfotózás egészített ki. Erre az összegyűjtött anyagra támaszkodva csaknem harminc neves botanikus mutatja be hazánk több mint 500 védett növényét. A bevezető fejezetekben a természet és a növényvilág védelmének elveit, a növényföldrajzi, taxonómiai ismereteket és a könyv használatához szükséges tudnivalókat közlik a szerzők. Az oldalpárokon négy védett faj morfológiai leírása, élőhelye, előfordulási térképe szerepel a színes fotók mellett. A latin és magyar növénynevek mutatója zárja be ezt a páratlan összefogással készült művet.

Covers_220886
4

Ismeretlen szerző - A ​Kiskunságtól Bácsalmásig
A ​kötetben a Duna-Tisza köze csaknem 80 000 hektárnyi védett területét, ezt a végtelenséget sugárzó kiskunsági tájat ismerheti meg az olvasó. A védett területek növény- és állatvilága, a geológiai, hidrológiai, kultúrtörténeti értékek részletes bemutatása után a környezet- és természetvédelmi alapismeretekkel zárul a könyv, ezzel is elősegítve az értékőrző szemlélet kiteljesedését.

Lányi András - Porcelán ​az elefántboltban
Azért ​lettünk zöldek, mert nem volt más választásunk. Feléltük a jövőnket, elfogyott. A korlátlan növekedés illúziójáért cserébe feláldoztuk a természet és a kultúra világának gazdag változatosságát: ettől persze nem a hatalmunk nőtt, hanem a kiszolgáltatottságunk. Az ipari szenny mint a vízözön borítja el a földet, többé nincs hová menekülnünk a katasztrófa elől, önmagunk elől. Amit a természettel művelünk, ezen túl nem technológiai, hanem erkölcsi kérdés.

Molnár Sándor - Börcsök Zoltán - Mesélnek ​a fák
A ​mesék a fák színei között megsimogatják álmainkat. A lombjukat vesztő és őrző ágak sokszínű ruhája rejti a titkokat, amiket meglesni a tündérek társaságában érdemes. Az ember, aki szereti a fát és a mesét, a tündérek szárnyán repülve megszólítja a nagytermészetű óriásokat, a csendben virágba boruló cseresznyéket, és hallja bölcs hangjukat. Megérti őket, és segít nekünk abban, hogy közel kerülhessünk titkaikhoz. Sopron, 2012. augusztus 13. Szeretettel Cseh Gabriella tűzzománc művész

Schmidt Egon - Gyakorlati ​madárvédelem
Iparosodó ​korunk egyik következménye, hogy az állatok egyre nehezebben találják meg a megfelelő életkörülményeiket, és ha nem segítjük fennmaradásukat, számuk csökken. Így van ez a legtöbb madárral is. Schmidt Egon ornitológus e könyvben a madárvédelem fortélyaival ismerteti meg az olvasókat. Ír a város madárvédelemről, a talált kismadarak felneveléséről, az odúk készítésérről, a madarak téli táplálásáról.

Csapody István - Védett ​növényeink
Századunk ​egyik legnagyobb felismerése, hogy az egész Földön védenünk kell természeti környezetünket. Napjainkban már nem elég egyes területek növény- és állatvilágát védeni, hanem óvni kell a természetes vizeket, a talajt, a levegőt, és minden olyan környezeti elemet, amely élőlények vagy az ember létfeltételéhez tartozik. Ennek az átfogó törekvésnek része a pusztulással fenyegetett hazai növényfajok különleges védelme. A hazai környezetvédelemnek is alapvető feltétele, hogy lehetőleg minden állampolgár ismerje természeti értékeinket, a kíméletre szoruló fajokat és védett élőhelyüket. Ez a könyv a törvénnyel is védett 360 hazai növényfaj közül a leginkább veszélyeztetett 180-at ismerteti. Rövid jellemzést ad az egyes fajokról - több védett rokonfaj esetén a fajcsoportról is -, amellyel megkönnyíti a felismerést; leírja virágzási idejét, elterjedését, előfordulását és élőhelyét, végül pedig veszélyeztetésének körülményeit és védelmének módját. A könyv értékét és szépségét növeli Csapody Vera 70 színes akvarellje és Vajda Ernő, illetve Vajda László 72 növényfotója is.

Scott Brainerd - European ​Charter on Hunting and Biodiversity
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Haraszthy László - Gyakorlati ​ragadozómadár-védelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Banizs Károly - J. Mező Éva - Takács András Attila - A ​Székesfehérvári Sóstó természetvédelmi terület
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gerald Durrell - A ​lehorgonyzott bárka
Gerald ​Durrell világhírű természetbúvár kétéves korától fogva megszállottja volt az állatoknak, ekkor kezdett állatgyűjteményének létrehozásába is: a felnőttek legnagyobb megdöbbenésére, begyűjtött mindenféle élőlényt kezdve a fürge cselléktől egészen az ászkákig. Amikor felnőttként elhatározta, hogy létrehozza Jersey szigetén a Vadvédelmi Alapítványt, egyben azt is eldöntötte, hogy az különbözni fog a régi típusú állatkertektől, ahova a szülők vonakodva cipelik el csemetéiket. Hiszen e nyilvános állatbörtönökben semmi érdemleges nem történt, minthogy a látogató gyerkőcök elefántháton lovagolhattak, s elronthatták a hasukat a jégkrémtől. Természetesen a Durrell-féle állatkertben is megtalálhatta a látogató a szórakozást, ám egy egyszerű cirkuszi látványosságnál jóval több volt: kutatólaboratórium, oktatási intézmény és természetvédelmi egység is... 1976-ban, amikor Durrell ezt a könyvét írta, már javában működött saját állatkertje, de számos terve és vágya akkor még csak elképzelés volt a számára. Azóta ezek a vágyak valóra váltak: megépült a korszerű állatkórház és a biológiai laboratórium. Felépült a tágas hüllő- és kétéltű-bemutató és szaporító részleg. A korábbi kartotékos adatnyilvántartási rendszer helyett ma már korszerű számítógépes hálózat működik. Új tágas és látványos állatbemutatók épültek, amelyek minél szélesebb körben igyekeznek kielégíteni a bennük élő fajok természetes igényeit. Létrejött az a nemzetközi oktatási központ, amely a világ minden tájáról odaérkező diákokat oktatja a ritka és kipusztulófélben lévő fajok fogságban történő szaporítására és visszatelepítésére. A Jersey Állatkert eredményes szaporító munkájának köszönhetően néhány fajt már sikerült is visszatelepíteniük eredeti élőhelyeikre: pl. a fekete oroszlánmajmocskát vagy a mauritiusi rózsaszín galambot. Gerald Durrell könyvei ma is aktuálisak; emberek százainak és ezreinek szereznek maradandó élményeket a világ minden táján.

Jacques-Yves Cousteau - Frederic Dumas - A ​csend világa
Egy ​gyönyörű júniusi reggelen történt, 1943-ban. Felindulásomat nagy nehezen legyűrve érkeztem a bandoli állomásra, ahol egy Párizsból érkezett expresszküldemény várt rám. A láda hosszú évek erőfeszítéseinek eredményét és álmainak megvalósulását tartalmazta: egy vezeték nélküli búvárkészülék első példányát, amelyet Emile Gagnannal együtt terveztünk. A csomagot felraktam a jó öreg tragacsra, amelyet Roger Gary alaposan megtöltött üzemanyaggal, és máris robogtam a Villa Barry felé. Ott izgultak munkatársaim, Philippe Tailliez és Frédéric Dumas. Soha még gyermek nem bontotta fel türelmetlenebbül a karácsonyi ajándékot tartalmazó csomagot, mint amilyen türelmetlenül mi nyitottuk fel a ládát: ha ez az ördöngös készülék működni fog, búvárútjaink forradalmasodnak!

Haraszthy László - Értékőrző ​gazdálkodás Natura 2000 területeken
A ​Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 1991-ben alakult a rendszerváltást követő új természetvédelmi, térségfejlesztési kihívások megoldására. A Vértes és környékén található természeti és kulturális értékek megőrzése érdekében végzett legfőbb tevékenységeink: természetvédelmi kezelés, természetgazdálkodás, oktatás, szemléletformálás, ökoturizmus, műemlékvédelem, a Vértesi Natúrpark üzemeltetése. Egyik legjelentősebb kezdeményezésünk a helyi védett természetvédelmi területek létrehozása volt, melyekből egy évtizeddel később létrejött Magyarország első natúrparkja, a Vértesi Natúrpark. Tevékenységünk eredményeként megújultak a műemlékek, a legelésző ősi háziállatok megjelenésével ismét "élni" kezdett a táj, erdei iskolánkban, országos és határainkon túlívelő vetélkedőinken, szakmai gyakorlatokon ismerkedhetnek kicsik és nagyok a táj és a természet működésének alapelveivel és eközben kidolgoztuk a természetkímélő gyepgazdálkodás technológiáját is.

Ismeretlen szerző - Javasolt ​különleges madárvédelmi területek Magyarországon
Magyarország ​az Európai Unió teljes jogú tagjaként köteles az Európai Unió jogszabályait, a Közösségi Vívmányokat (az ún. "Acquis Communautaire'-t) nemzeti jogrendjébe beépíteni és azok végrehajtásáról gondoskodni. A természetvédelem területén a hazai jogszabályok majdnem teljes mértékben harmonizálnak a közösségi vívmányokkal. Hazánk jelentős hagyományokra visszatekintő állami és civil természetvédelmi törekvéseikhez a magunk lehetőségeivel és eszközeivel hozzájáruljunk és a jogszabályokban megfogalmazott célokat teljesítsük.

Szesztay Károly - Sz. Gábor Margit - Bolygónk ​véges türelme
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Papp József - Magyarország ​védett területei
Hogy ​elmegy az idő! Bizony, lassan-lassan már fiatal fává serdülnek a kis sarjak, amelyek az idő tájt ültetődtek, amikor ennek a tanulságos könyvnek első kiadása látta meg a napvilágot. Virágba borultak a gyenge cserjék, még törzsökösebbé vastagodtak az amúgy is tekintélyes, tiszteletre méltó faritkaságok, új erdők, ligetek fakadtak, s lehet, hogy az irántuk való szeretetünk is még jobban növekedett. Hisszük és valljuk, hogy ép lelkű ember születésének pillanatától kezdve eggyé forrott, haláláig együtt él a természettel - még akkor is, ha felnőtt ideje jó részét távol a természettől, gépteremben, íróasztal mellett, orvosi rendelőben vagy tanári szobában kénytelen tölteni.Ám ebben az esetben is - vagy még fokozottabban - vágyik olyan írásos művek után, amelyek a természet szépségei között tanulságosan kalauzolják el.

Németh József - Egerszegi ​örökség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók