Ajax-loader

'természetvédelem' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Joy Adamson - A ​pettyes szfinx nyomában
A ​tragikus körülmények között elhunyt nagynevű szerző ebben a művében "A pettyes szfinx" főhősének, Pippának, a gepárdnak további sorsát írja le. Pippa immár negyedszer hoz világra utódokat, s eddig 11 kölyke közül csupán hármat sikerült felnevelnie. Vajon milyen sors vár a negyedik alom ifjú gepárdjaira? A szerző úttalan utakon, tüskés bozótoson keresztül, jó és rossz időben, mindennap felkutatja a családot a szavannán, és élelemmel, tápszerekkel segíti Pippát és kicsinyeit. A kölykök szépen erősödnek, növekednek, és egyedülállóan érdekes, izgalmas jellemformálódásuknak s különböző egyéniségekké való kibontakozásuknak lehetünk tanúi. De még mielőtt elérnék a teljes önállóságukat, Pippát súlyos baleset éri, s az állatkórházban elpusztul. Az árván maradt kamaszokat Joy tovább segíti, amíg a merui hatóság ezt számára engedélyezi. J. Adamsonnak elsőként sikerült megfigyelnie és tanulmányoznia a vadon élő gepárdok "pubertáskorát", nemi ösztöneinek kibontakozását, sőt párosodását is. A mű azonban több mint a sok páratlan megfigyelés egyszerű összefoglalása. A szerző, aki jó néhány évtizedet töltött a kelet-afrikai szavannákon, beszámol néhány saját kalandjáról és a terület egyik-másik "lakójáról", pl. a pufogó viperáról, a fehér orrszarvúakról közöl színes történetet, de foglalkozik az állatkertben tartott gepárdok sorsával is.

Moldova György - Magyarország ​szennybemenetele
Moldova ​riportkönyve ezúttal a környezetvédelem hazai állapotáról tudósít. Rakonczay Zoltán - a magyar természetvédelem jelentős alakja - útitársául szegődve járja be a hazai tájakat és szembesül erdőink állapotával, vizeink szennyezettségével, a savanyodó talajjal, s mindazzal, ami egykori és mai törvényeink kijátszásának a következménye. Nemzeti parkjaink pusztulása, elszemetesedése a gondatlan emberi magatartás következménye, a természet kirablása a rövid távú "gondolkodás" eredménye. A hortobágyi táj éppúgy elveszíti páratlan szépségét, akárcsak a kiskunsági Nemzeti Park, s hogy nem csupán a pénz, hanem a szakértelem is hiányzik a természet védelméhez, azt a Fertő-Hanság környékének "új módi" rendbehozatala bizonyítja. Ez utóbbi Nemzeti Parkban holland szakértők dolgoztak az elmúlt években, s a nemzetközi program keretében saját gépeiket adták el nekünk, melyek viszont nem illeszkednek a tájba, inkább ártanak, mint használnak. Több fejezet szól a hajdani szovjet laktanyákról, a mérhetetlen talajszennyezésről. Záhony környéke az egyik legveszélyesebb "tűzfészek", ugyanakkor itt lát először Moldova komolynak tekinthető környezetvédelmi intézkedést. Ipari üzemeink ontják a mérget a földbe, a levegőbe, pusztul a madárvilág, az elnyomorodott ózdi munkanélküliek irtják az erdőt. Szomorú és riasztó az a kép, amit elénk tár a könyv, ugyanakkor sokat tehet az egyes ember is a természet érdekében.

Szerényi Gábor - Természetismereti, ​ökológiai és környezetvédelmi vizsgálatok terepen és laboratóriumban
A ​kötet mindazoknak a terepen és az iskolai laboratóriumban elvégezhető ökológiai vizsgálatoknak a leírását, az anyag- és eszközszükségletét tartalmazza, amelyek az ötödik osztálytól az emelt szintű érettségi letételéig a tananyag empirikus megismerésé segítik, ugyanakkor jóval több is annál. Ötleteket ad a környezetvédelmi, természetvédelmi, természetismereti táborok és terepgyakorlatok, erdei iskolák környezeti nevelési-szakmai programjainak kitöltéséhez is.

Kerényi Attila - Európa ​természet- és környezetvédelme
"Mi ​történt kontinensünkön a jégtakaró visszahúzódásától az Európai Unió környezetpolitikájáig? • Hogyan "győzte le" az ember a természetet a történelem során és milyen árat fizetett ezért? • Egészséges környezetet építettünk-e önmagunk számára? • Megáll-e az ember terjeszkedése a természet rovására? • Mekkora kontinensünk országainak ökológiai lábnyoma és mekkora az ökológiai hiánya? • Milyen gazdag Európa természeti és épített értékekben? • Hogyan óvjuk és miért romboljuk ezeket? • Milyen hatása van Európának más földrészek környezeti állapotára? • Hatékony-e az Európai Unió környezetpolitikája? • Megvalósítható-e a szép álom: a fenntartható fejlődés? Ez az első olyan magyar nyelvű könyv, amely mindezekre a kérdésekre és még számos hasonlóra keresi a választ. A földrészünk környezet- és természetvédelmét bemutató széles ívű művet közel 200 ábra, térkép és kép illusztrálja."

Douglas Adams - Mark Carwardine - Utoljára ​látható
A ​Galaxis útikalauz-trilógiával és a Dirk Gently-regényekkel Douglas Adams milliókkal szerettette meg az időben és térben való bolyongást. Az Utoljára látható folytatja az utat, de a hely ezúttal a Föld, jelen időben, és minden egyes leírt szó igaz. Csatlakozhatunk a népszerű íróhoz és társához, Mark Carwardine zoológushoz, amint bebarangolják a világot, különleges és veszélyeztetett állatfajok után kutatva. Új-Zélandon meglelik a gyámoltalan, de szeretni való papagájt, a kakapót: „Az ember legszívesebben megölelné és nyugtatgatná, hogy minden rendben lesz, bár tudja, hogy valószínűleg hazudik.” Indonéziában megtalálják az óriási komodói sárkányt: „Négy méternél is hosszabb és majd egy méter magas, ami teljesen rossz méret egy gyíknak.” Felkutatják a vak folyami delfint Kínában, a fe­hér ­orr­szar­vút Zaire-ben és néhány ritka madarat Mauritiuson, a már kihalt híres dodó egykori hazájában. Mindenhol bámulatba ejtő élővilágra bukkannak, de az egyre közelgő és fenyegető pusztulás nyomait is megtalálják. Az Utoljára látható egy túláradóan vidám útleírás és egy szívszaggató helyzetet bemutató természetkönyv egyvelege. Szórakoztató és elgondolkodtató olvasmány mindenkinek, akit egy csöppet is izgat a Föld élővilágának szépsége és változatossága.

Vad%c3%a1szati_almanach
6

Ismeretlen szerző - Millenniumi ​Vadászati Almanach
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

George Adamson - Oroszlánok ​között
George ​Adamson sosem állt rivaldafényben. Szerényen meghúzódott a háttérben világhírű felesége, Joy mögött. Ez a könyv életének summázata; lebilincselően izgalmas és megindító beszámoló küzdelmeiről, megpróbáltatásairól, sikereiről, kudarcairól: munkájáról az oroszlánok között. Folytonos harcban az orvvadászokkal, állandó veszélyek és a hatóságok zaklatásai közepette élt Kelet-Afrikában, miközben több, fogságban született vagy árvaságra jutott oroszlánkölyköt telepített vissza a vadonba. Az OROSZLÁNOK KÖZÖTT megkapó őszinteséggel beszél házasságukról, szép és hiteles portrét rajzol feleségéről, és beszámol azokról a tragikus eseményekről is, amelyek Joy halálát okozták. Könyve egy bölcs és bátor, ember- és természetszerető autodidakta arcképe is egyben; George Adamson mindannyiunk számára az emberség és a kitartás példája lehet.

Gerald Durrell - The ​Ark's Anniversary
When ​Gerald Durrell was six he told his mother that he intended to have his own zoo. This is the story of how he achieved his ambition - and how his dream grew into The Jersey Wildlife Preservation Trust, to become a major world force in wildlife conservation. Whether the author is on the trail of a bank manager or a pigmy hog, whether he is courting patrons or tracking a Gunther's gecko, his enthusiasm remains undiminished as, Noah-like, he gathers in his wonderful collection of rare and exotic animals to save them from extinction.

Jane Goodall - Nálatok ​vannak még állatok?
A ​világhírű csimpánzkutató új könyvéből megtudhatjuk, hogyan próbál a természet alkalmazkodni napjaink megváltozott körülményeihez, és megismerhetünk néhány olyan férfit és nőt, akik elszántan és a nehézségekkel nem törődve, akár hosszú évtizedeken keresztül dolgoznak azért, hogy egyes állatfajokat megmentsenek a kihalástól. Jane Goodall magával ragadó stílusú könyve mindannyiunkat ráébreszt arra, milyen sokat számít akár egyetlen ember szenvedélye és kitartása, és mennyi mindent tehetünk akár mi magunk is a természet sokszínűségének megőrzéséért. Igazán lelkesítő olvasmány, aktív és passzív természetvédők számára egyaránt! - Kirkus Reviews Jane Goodallnak nincsenek illúziói. Tisztában van vele, hogy az állatok megmentéséért vívott csatában eddig több a veszteség, mint a nyereség, de az elért sikereket mindenképpen lelkesítő megismerni. - Publishers Weekly

Farley Mowat - Meg ​kell ölni a bálnát?
1967-ben ​történt, hogy egy barázdás bálna, a tengerek csodálatos teremtményeinek egyike, Burgeo közelében egy kis sós vizű medence foglya lett, ahol az ember legszégyenletesebb vétkének - a gyilkolás gyönyörének - áldozatául esett. Noha ez a történet egyetlen bálnáról szól, nem csupán a bálnafajok kilátástalan jövőjét jósolja meg, hanem egyszersmind minden olyan állatfajét is, amelyet az ember a teljes kipusztulásig mészárol. A Kiadó reméli, hogy a nagy sikert aratott "Ne féljünk a farkastól" szerzőjének most közreadott legújabb művét is szeretettel fogadja a magyar olvasó.

Covers_109273
Ökovíziók Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Ökovíziók
Emberi ​tulajdonság, hogy szívesen feledkezünk meg a rosszról, és ha mégis eszünkbe idézik a tények, gondolkodásunk önvédelmi reflexei azonnal mozgósítják optimizmusunkat; az emberiség története folyamán annyi nehéz, kilátástalan helyzetéből talált már kiutat! hiszünk az emberben, majd ezt a kérdést is megoldja valahogy. Leleménnyel, lelkes munkával, és azzal a szerencsével, ami kétmillió éve kíséri fajtájának életét. Bízunk önmagunkban, okos kortársainkban, a mindenható tudományban, nincs hát nagy baj, úrrá leszünk majd a környezetszennyeződésen is. Az a véleményem, hogy ezúttal keservesen tévedünk, és tévedtünk, hibát hibára halmoztunk, lassan már két évszázada, ha nem régebben. Nem mentséget keresek, csupán az okokat próbálom végiggondolni, hogyan történhetett ez. Valószínűleg arról van szó, hogy a nagy francia forradalom óta - melynek következményei oly döntően határozták meg a fehér ember történelmét legalább századunk kezdetéig - az egymást követő generációk okos és lelkes, vagy okos, de gátlástalanul önző emberei, akiknek lehetőségük volt valamilyen mértékben beleszólni koruk mozgásának irányításába, minden más kérdést fontosabbnak tartottak, sőt arra, hogy az egyre gyorsuló technikai fejlődés szükségszerűen magával hozza a környezet megváltozását, valószínűleg nem is gondoltak. Bűnösnek kell-e tartanunk őket? A válasz nem egyértelmű. A nemzeti államok megteremtéséért harcoló hazafiakon, akik többsége ilyen államok megteremtéséért harcoló hazafiakon, akik többsége ilyen vagy olyan formában életét adta az eszméért, nehéz lenne ezt számonkérni. Ugyancsak ez a helyzet a 19. század tudósaival is, akik hittek abban, hogy felfedezéseikkel az emberiség javát szolgálják és azok technikai, nagyüzemi megvalósítójában, a gyárosban segítőjüket látták.

Covers_265169
Bakony, ​Balaton-felvidék Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Bakony, ​Balaton-felvidék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gerald Durrell - A ​véznaujjú maki meg én
"Az ​ágakon közeledett felém a homályban, átható tekintetű kerek szeme izzott, kanálforma füle, akár a radarernyő, ide-oda járt, mindegyik külön-külön, a maga akaratából, fehér bajsza rezgett-mozgott, akár a szenzor, fekete mancsa, vézna, hegyes ujjaival - a harmadik fantasztikusan hosszú volt - kényesen kocogtatta előrehaladtában az ágakat, mintha csak zongorista játszana egy különlegesen bonyolult Chopin-etűdöt." Így írja le Gerald Durrell megismerkedését a "véznaujjú maki"-val, a madagaszkári őserdő mélyén rejtőzködő legendás "áje-áje"-val. Ez a nagy fülű, bánatos szemű, hosszú ujjú állatka ma már csak kis kolóniákban él. Gerald Durrell - ezúttal is - azzal a szándékkal indult expedícióra, hogy Madagaszkáron találjon és összefogjon néhány pár áje-ájét, majd Jersey szigeti híres állatkertjében tenyészkolóniát létesítsen, s ezáltal ezt az állatot is megmentse a kipusztulástól. Durrell könyve élvezetes olvasmánya a laikus olvasónak is; "Gerry" angyali humorral írja le a magadaszkári zomá-t, az óriási piacot csakúgy, mint a bennszülöttek mulatságait, mindnenapi életüket, különös ételeiket és mágiájukat - és persze mindenekfelett az állatvilágot. Nemcsak a "sztár", a véznaujjú maki szerepel a könyvben, hanem az ugyancsak antropomorf tulajdonságokat felmutató más, őshonos élőlények - teknősök, ugrópatkányok és egyéb állatfajták -, no meg persze az expedíció bel- és kültagjai, különféle nemzetek fiai csakúgy, mint a szeretettel megrajzolt bennszülöttek, akik oly sokat segítenek Gerrynek, feleségének, Lee-nek, meg az egész expedíciónak. A kötetet a szerzőnek és - emberi-állati - társainak színes fényképei díszítik.

Gerald Durrell - Életem ​értelme
Az ​Életem értelme (amely a több tíz évvel ezelőtt Vadállatok bolondja címmel megjelent mű új fordítása) főhőse a serdülő Gerry Durrell, aki életében először munkába áll: ápolóként a whipsnade-i állatkertben. Játékos jegesmedvék, gézengúz gnúk, púpos pöffeszkedők és egyéb állatfajták kószálnak a könyv lapjain, halálra rémítve az állatkert gyanútlan látogatóit. Gerry pedig vigyorogva áll a forgatag közepén, és összekacsint az olvasóval: - Lám, mi tudjuk, hogyan kell az állatokkal bánni - nem úgy, mint ez a népség, amely ide mindennap becsődül. És ez az örökifjú állat- és emberbarát hamarosan megtalálta élete értelmét - a kihalással fenyegetett állatfajták megóvását. És megtalálta a módját, hogy mindezt a lehető legélvezetesebb formában közvetítse az olvasók millióinak.

Andrea Mertiny - A ​természet felfedezése és védelme
Miért ​sárgulnak ősszel a falevelek? Milyen madarak élnek a kertben? A legújabb színes Mi MICSODA kötet arra buzdítja ifjú olvasóját, hogy minden évszakban és a legegyszerűbb helyszíneken is figyelmesen szemlélje a természetet. Így megtudhatja, miért szeretik jobban a sünök a rendetlen kerteket, miért fontos a lepkének a csalán, és miért nem tudnak létezni a fák a gombák nélkül.

Carl Hiaasen - Surranó
Roy ​családja gyakran költözködik, így a srác már hozzászokott ahhoz, hogy mindenütt ő az "új fiú". Ám az iskolabuszon Royt sajnos kiszúrja a bivaly erejű Dana Matherson. Ha Dana nem mélyítette volna irtózatos mancsát Roy arcában, Roy soha nem veszi észre a szaladó fiút, akinél nem volt sem iskolatáska, sem könyvek és ami a legfurább, cipőt sem viselt! Roy a rejtély, azaz a fiú nyomába ered. Az üldözés következtében számos egyéb floridai érdekességgel is találkozik: hordozható vécébe rejtett aligátorokkal, egy harcias építkezési előmunkással, néhány üregi bagollyal, egy szellentő hangokat utánzó bajnokkal, egy bosszúálló környezetvédővel, néhány csúszós halacskával, a tervezett Palacsintaház vészjósló propagandafőnökével, valamint néhány különlegesen veszélyes mérges kígyóval, amelyeknek a farka természetesen csillog. Kiderül, hogy a floridai élet nem is olyan unalmas. Sőt!

Aczél Pál - A ​majmok és én
Ha ​a csimpánzok szemébe nézünk, nem kérdéses többé, hogy ők a legközelebbi rokonaink. Mégis mostohán bánunk velük, vadászunk rájuk, elvesszük szülőföldjüket, az őserdőt, a cirkuszok poklában saját magunk szánalmas karikatúrájaként mutogatjuk szellemileg és olykor testileg megnyomorított egyedeiket, és évente tízezrével áldozzuk fel őket, úgymond, a tudomány oltárán. Egy maroknyi ember mégis e kisemmizett rokonok megmentésén munkálkodik. Megpróbálják a már-már lehetetlen, a rabságban tartott csimpánzokat igyekeznek visszaszoktatni a Természetbe. E fáradságos munkában vesz részt a könyv szerzője, Aczél Pál, aki bölcs humorral megírt élményeit e kötetben teszi közkinccsé. A könyv lapjain megmutatkoznak a gondjára bízott csimpánzok, az európai ember számára néha érthetetlenül viselkedő őslakosok és az őserdő, amely otthont ad, illetve mindinkább csak otthont adott az embereknek és a csimpánzoknak egyaránt.

Róna István - Nagyhirű ​vadászok nyomában
Sorozatunkban ​ez a szerző harmadik, az eddigieknél nem kevésbé izgalmas hegymászó és vadászkalandok leírását közlő munkája. Az ismert vadász-író ebben a könyvében Dél-Amerikától Indián, Afrikán, a csendes-óceáni szigetvilágon és Grönlandon át a Kárpátokig olyan világhírű utazók, felfedezők és vadászok útját kíséri nyomon mint Kauffmann, Baker, Pedersen, Kesri Singh, Maderspach, Theodor Roosevelt - vagy a nem eléggé méltányolt Teleki Sámuel. Részletesen ismerteti olyan természetrajongó ismeretterjesztők életét és munkásságát, mint Brehm, Carl Hagenbeck és Walt Disney, akik közelebb hozták az állatok világát az emberiséghez. Így az olvasó szinte valamennyi világrészé vadfajáról, nagy hírű vadászáról, természetbúváráról színes és eleven leírást kap, s közben vadászati ismeretei is bővülnek. Kétségtelen, hogy Róna István új könyvét nemcsak a vadászok széles köre, hanem a természetet és az útleírásokat kedvelők nagy tábora is érdeklődéssel fogadja és élvezettel, haszonnal forgatja.

Endrédi Lajos - Pintér Tibor - Veprik Róbert - Zöld ​járőrként a mindennapokban
Az ​ember evolúciós mértékkel nézve a Földön legutoljára kialakult élőlények egyike. Bár hatalmas agykapacitással és komoly intelligenciával rendelkezünk, mégis mérhetetlenül felgyorsult szaporodásunk és az ebből egyenes arányban következő "elvevő" életmódunk révén hatalmas sebeket, károkat okozunk egész bolygónkon. Úgy gondoljuk, hogy a Zöld Járőr program egyrészt környezettudatosságra nevelést valósít meg, de egyúttal egy, a környezeti problémákra érzékenyítő, felvilágosító bűnmegelőzést is végez. Hiszünk abban, hogy a környezeti nevelés és a környezeti jog közösen, egymást erősítve segítheti elő a mai és jövő nemzedékek számára is egy élhető Föld fennmaradását.

Rácz Gábor - Az ​állatvilág utolsó menedékei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ferenc pápa - Laudato ​si’
„Milyen ​világot szeretnénk továbbadni azoknak, akik utánunk jönnek, a felnövekvő gyermekeknek? Miért jöttünk erre a világra? Milyen célért dolgozunk és küzdünk? Miért van ennek a földnek szüksége ránk? Ha nem tesszük fel ezeket az alapvető kérdéseket, nem hiszem, hogy az ökológiával kapcsolatos aggodalmaink jelentős hatásokat érhetnek el.” Ferenc pápa Ferenc pápa ökológiai témájú enciklikájával – a Naphimnusz első szavait idézve – Assisi Szent Ferenc nyomába lép és együtt dicsérik a Teremtőt a teremtett világért. Ezzel Ferenc pápa a mai világot élénken foglalkoztató ökológiai kérdéseket az egyházi tanítás első vonalába emelte. A hat fejezetből álló enciklika összefoglalja a tudományos problémákat, tárgyalja a témával foglalkozó bibliai részeket, feltárható okokat nevez meg, és arra is választ ad mit kell tennünk. Enciklikája két imádsággal zárul, amelyek közül egyik a keresztények számára íródott a másik az egyistenhívők nevében szól a teremtett világ értekeinek a megőrzéséért.

David Suzuki - Amanda McConnell - Szent ​harmónia
A ​világszerte nehezedő gazdasági helyzet sokak számára közvetlen létfenntartási gondokat jelent, mások az emberiség jövőjéért aggódnak. David Suzuki 1997-ben megjelent könyve a harmadik évezred felé haladó embernek a jelennel és a jövővel kapcsolatos kétségeit foglalja össze. Arra vállalkozik, hogy megvizsgálva múltunkat - azt, hogy miként is fejlődött az élet a Földön -, lehetséges kiutat találjon abból a kiegyensúlyozatlan helyzetből, melyet az emberi civilizáció akár saját történetéhez képest is röpke idő alatt hozott létre.

V%c3%a9dett
0

Ismeretlen szerző - Védett ​természeti értékeink
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyulai Iván - Védett ​természeti értékek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rakonczay Zoltán - A ​természetvédelem története Magyarországon
Bár ​93 törvény, 194 kormányrendelet, 176 miniszteri rendelet, 248 rendelet megalkotásának tényét tartalmazza a könyv, mégsem rendeletgyűjteményt tart kezében az olvasó, hanem egy fiatal, folyamatosan alakuló szakma megteremtésének a szervezet kiépítésének, a nemzetközi kapcsolatok létrehozásának, az anyagi háttér és a társadalmi támogatás megszerzésének és a megfelelő szakembergárda kiképzésének mozgalmas időszakát, nehézségeinek és sikereinek összefoglalását.

Jane Goodall - Marc Bekoff - Az ​utolsó pillanat
A ​két világhírű viselkedéskutató, Jane Goodall és Marc Bekoff összeállította azt a tíz parancsolatot, amelyet a bolygó gondnokaiként tiszteletben kell tartanunk. Szenvedélyesen és meggyőzően érvelnek amellett, hogy ha működtetjük e parancsolatokat az életünkben, akkor a Föld és valamennyi lakosa képes lesz harmonikusan együtt élni.Az utolsó pillanat kiterjeszti az állatokkal együtt élő ember kötelezettségeit - hiszen természetesen mi, emberek is az állatvilág részei vagyunk -, mert arra szólít fel, hogy tiszteljük az élőlények közötti kapcsolatrendszert, amikor az élőlényekkel való törődést tanuljuk, és becsüljünk meg minden fajt.

Ismeretlen szerző - Az ​európai bölény múltja, jelene, jövője
A ​könyv bemutatja az európai bölény megmentésének történetét, foglalkozik a már kipusztult kaukázusi és kárpáti bölények históriájával, s természetesen azt is leírja, hogyan élnek a bölények a természetben. A kötet külön aktualitása, hogy a Budapesti Állatkertben e könyv megjelenésével egy időben adták át az eredetileg 1912-ben épült, ám a második világháborúban megsemmisült Bölényház hű mását.

Papp József - A ​budai Sashegy élővilága
A ​dolomit hegyek kiváló őrzői a letűnt ősi világ korunkig fennmaradt növény- és állatfajainak. Ezek egyik legértékesebb pontja a budai SASHEGY, melynek 30 hektárnyi felső részét a természeti értékek fenntartása, megőrzése végett nyilvánította védetté 1957-ben az Országos Természetvédelmi Hivatal. Számos hazai, s jó néhány külföldi kutató tette vizsgálat tárgyává az itt tanulmányozható együttest, s a mellékelt bibliográfia tanúsága szerint több, mint két és félszáz cikkben, értekezésben számolt be eredményeiről. E cikkek adatai csak kellő kritikával értékelhetők ki, mert vannak köztük egy évszázadnál korábban írottak, s ezek az akkor kultúrhatásoktól kevéssé zavart egész hegy területére vonatkoznak, míg a közelmúltból származók a mai, védett felső terület adatait ismertetik csupán. E cikkek között néhány olyat is találhatunk, amelyik közvetlenül nem a hegy élővilágával foglalkozik, mégis ide soroltuk, mert a Sashegy geológiai adottságait ismerteti, vagy a hegy elnevezésével foglalkozik. A latin nevek után szögletes zárójelbe tett második latin név az annak idején használatos nevet jelöli. Az állatok felsorolásában, ahol az áttekinthetőség megkívánja, a családok szerinti felosztást választottuk. A hosszú adatsor összegyűjtéséhez segítséget nyújtottak: Ambrus Béla, Boros Ádám, Horánszky András, Keve András, Kováts Lajos, Loksa Imre, Pénzes Antal, Soó Rezső, Tóth Sándor, Újhelyi Lívia, Vajda László és sok más szaktárs, illesse őket köszönet e helyről is.

Radó Dezső - A ​növényzet szerepe a környezetvédelemben
Az ​emberi történelem kezdetétől 1900-ig tartott, míg Földünk népessége elérte a másfél milliárdot, a harmadik ezredévet pedig már 6 milliárd ember éri meg. Azelőtt ezer év sem volt elegendő 1 milliárdnyi emberi szaporulathoz, mára ez 11 év alatt megtörténik. A népesség növekedése hihetetlenül felgyorsult. A túlnépesedés folyamata természetesen következményekkel járt. Elpusztítottuk a Föld erdőtakarójának felét, dögletessé tettük városaink levegőjét, elszennyeztük vizeinket, és hulladékkal terítettük be a földet. A rohamosan növekvő városok és a Földet behálózó utak betonszőnyeggel terítették be a talajt, elszakítva bennünket ezzel az életet adó anyaföldtől. Kiszipolyoztuk a Föld méhének kincseit és vegyi anyagok tömegével mérgezzük környezetünket… E sorok írója közel 40 évi kutatómunkája alapján a növényzetre hívja fel a figyelmet, mint olyan természeti elemre, amelynek további pusztítása egyenlő a kollektív öngyilkosságunkkal. A tudományok eddigi eredményei alapján összefoglaló ismeretek következnek arról, hogy milyen szerepet játszik a növény környezetünk védelmében. A téma kikerülhetetlenné teszi bizonyos fizikai, kémiai, biológiai, sot, közgazdasági ismeretek felidézését, amelyek bizonyító ereje nem mellőzhető az oksági kapcsolatokban. Itt jegyzem meg, hogy az írás szerkezete a környezeti elemekhez igazodik. Ajánlom e könyvet mindazoknak, akik nem kívánnak belenyugodni környezetünk jóvátehetetlen romlásába és hisznek a megmenthető jövoben.

Al Gore - Mérlegen ​a Föld
AL ​GORE, Tennessee állam demokrata párti szenátora hét évig dolgozott újságíróként, mielőtt 1976-ban képviselőnek választották. 1984 óta a szenátus tagja, ahol annak a mozgalomnak lett a vezetője, amely meg akarja menteni a globális környezetet, és gondoskodni akar ról. Gore szenátor feleségével, Tipperrel és négy gyermekével a tenessee-i Carthage-ban és Washingtonban él. Al Gore-t 1992-ben az Amerikai Egyesült Államok alelnökévé választották. A világ megint kritikus pillanat előtt áll. A könyörtelen haladás megint áldozatokat kíván az egész világon, és megint csak bátor férfiak és asszonyok állnak a pusztulás útjában és szólítják fel a világot, hogy segítsen megállítani az inváziót. De ez alkalommal saját magunkat támadjuk és az ökológiai rendszert, amelynek magunk is részei vagyunk. Ezért most azzal kell szembenéznünk, hogy globális polgárháború tör ki azok között, akik nem hajlandók megfontolni a civilizáció könyörtelen előrenyomulásának következményeit és azok között, akik nem hajlandók néma cinkosok lenni a pusztításban. Egyre több és több lelkiismeretes ember csatlakozik az ellenálláshoz, de eljött az ideje, hogy ez a harc legyen a világcivilizáció központi rendező elve. Figyelmeztetést kaptunk a ránk váró sorsról, ha "fejet hajtunk a kész tények előtt." ... a történelem emlékezni fog, hogyan döntöttünk. A Mérlegen a Föld sürgető tettrehívás, izgalmas számvetés, a civilizációnk - magunk alkotta életformáink - rabságában tudattalanul, megszokásból vergődő emberiség nevében. Dokumentumok felsorakoztatásával, személyes tapasztalatait és a tudomány eredményeit felhasználva hív változtatásra minden embert a könyv írója.

Save0121
Natura ​könyvmagazin Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Natura ​könyvmagazin
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh Ferenc - Seregélyes Tibor - Ne ​bántsd a virágot
Néhány ​ritkaság a hazai növényvilágból. A természetvédelem hivatásos és amatőr munkásainak, mindazoknak, akik segítsége nélkül nem készülhetett volna el ez a könyv.

Kollekciók