Ajax-loader

'1940-es évek' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Mucs Sándor - A ​magyar néphadsereg megszervezése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alfred Price - Légi ​háború a Reich felett
A ​könyv nem csupán egyedülállóan gazdag képanyaga miatt párját ritkító vállalkozás, hanem mert stratégiai, emberi és haditechnikai oldalról egyaránt részleteiben is hitelesen ábrázolja a Németország ege felett 1939 és 1945 között zajló légi háború nagy drámáját. Újszerű benne, hogy a szerző az eseményeket az összes küzdő fél szempontjából szemléli, méghozzá személyes beszámolókra is támaszkodva, ugyanis számos interjút volt módja készíteni a harcoló felek repülő- és légvédelmi tüzér katonáival a tábornokoktól az őrmesterekig. Alfred Price a brit légierő tisztjeként remek érzékkel világítja meg az alkalmazott haditechnikai eszközök, a stratégia és a taktika egymásra hatását, valamint az emberi tényező szerepét. A könyv bemutatja az egész háború alatt zajló hadászati bombázóoffenzíva történetét a brit RAF kezdeti tétova, a célt sokszor elvétő próbálkozásaitól az első 1000 gépes támadásokon át a kombinált brit-amerikai éjjel-nappali bombázás időszakáig. Megtudjuk, hogyan kényszerült a RAF Bombázóparancsnoksága bombázói navigációs és célzási technikájának tökéletlensége miatt a német nagyvárosok éjszakai gyújtóbombás támadására, és mit lépett erre válaszul a Luftwaffe. Price tárgyalja az amerikai USAAF színre lépését a B-17-es Repülő Erőddel, aztán az amerikaiak keserves csalódását és a német nappali vadászrepülők átmeneti sikereit, majd az ezután következő 1944-1945-ös, elsöprő erejű kombinált bombázóoffenzívát. A dráma végkifejleteként a háború végén már nem jutott elegendő német vadászgép - és főként pilóta - sem a nyugati invázió elhárítására, sem keleten a Vörös Hadsereg feltartóztatására. Végül pedig a német olajipar és közlekedési hálózat éjjel-nappali bombázása dermedt káoszba taszította a német hadigépezetet és a német társadalmat. A nagyszerű képeket tartalmazó könyv remek olvasmány a szélesebb olvasóközönség és a témával hivatásszerűen foglalkozók számára egyaránt, továbbá kincs a modellezőknek is!

Vida István - Iratok ​a magyar-szovjet kapcsolatok történetéhez
Magyarország ​a rendszerváltás előtt majd 40 évig a Szovjetunió befolyása alá tartozott, s a „szocialista" nagyhatalom meghatározó szerepet játszott mindabban, ami ebben az időszakban nálunk történt. Az e kötetben közreadott, zömében eddig magyarul nem közölt 135 dokumentum, amely oroszországi levéltárakból származik, betekintést nyújt abba, hogy a második világháború után, 1944 és 1948 között hogyan alakult a két ország viszonya, és milyen prioritásai voltak a Magyarországgal kapcsolatos szovjet külpolitikának. A budapesti szovjet követség jelentései, a külügyminisztériumi feljegyzések, a magyar politikusoknak, mindenekelőtt Rákosi Mátyásnak, Gero Ernőnek, Gyöngyösi Jánosnak Sztálinnal, Molotovval és más szovjet vezetőkkel folytatott tárgyalásairól készült emlékeztetők új megvilágításba helyezik a két ország közötti viszonyról korábban kialakult képet. Vonatkozik ez elsősorban a fegyverszüneti egyezmény megkötésével, a békeszerződés aláírásával, különösen Erdély hovatartozásának kérdésével, majd a barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerzodésscl kapcsolatos szovjet álláspontra. Érdekesek azok az új információk, amelyek a magyar hadifoglyok sorsával, a magyarországi belpolitikával, pártharcokkal, az Ideiglenes Nemzeti Kormány, Tildy Zoltán, Nagy Ferenc és Dinnyés Lajos kormányalakítási tárgyalásairól, az 1945-ös és az 1947-es választásokról szólnak. Rákosi, Gerő és más kommunista vezetők Moszkvába küldött levelei sokat elárulnak az MKP politikájáról, taktikájáról, s a pártnak a hatalom megszerzése érdekében tett erofeszítéseiról A szovjet diplomácia megkülönböztetett figyelemmel kísérte Magyarország viszonyának alakulását a szomszédos országokkal, főként Romániával és Csehszlovákiával, bőséges ismeretekkel rendelkezett az erdélyi és a felvidéki magyarság helyzetéről, a két ország magyarokkal szembeni, kisebbségellenes politikájáról. A kötetet ajánljuk mindazoknak, akiket mélyebben is érdekel Magyarország történetének ez a hatvan évvel ezelőtti, izgalmas periódusa.

Peter Antill - Crete ​1941
Operation ​Mercury, the German airborne assault on the island of Crete in May 1941, was the first strategic use of airborne forces in history. The assault began on 20 May, with landings near the island’s key airports, and reinforcements the next day allowed the German forces to capture one end of the runway at Maleme. By 24 May, the Germans were being reinforced by air on a huge scale and on 1 June Crete surrendered. This book describes how desperately close the battle had been and explains how German losses so shocked the Führer that he never again authorised a major airborne operation.

Amy Harmon - Homokból ​és hamuból
Olaszország, ​1943. Tombol a második világháború, az ország nagy részét megszállták a németek, a zsidó lakosságot deportálás és megsemmisítés fenyegeti. Évekkel ezelőtt Eva Rosselli és Angelo Bianco szinte testvérekként nevelkedtek, majd egymásba szerettek, ám a körülmények és a vallásuk elválasztotta őket egymástól. Hosszú idő után találkoznak újra: a zsidó származású Eva a Gestapo elől menekül, s nincs kihez fordulnia. Angelo felszentelt pap, s úgy dönt, befogadja a lányt a kolostorba. Eva rádöbben, hogy a katolikus egyház rajta kívül még sokaknak nyújt menedéket. A világ lángokban áll, az emberek nélkülöznek, és a két fiatalra is sorozatos megpróbáltatások várnak. Gyötrelmes választások elé kerülnek, mígnem a sors és a szerencse közbeszól, és életük legnehezebb döntését kell meghozniuk.

Ralph Brewster - Hontalanul ​Budapesten
Ralph ​Brewster könyve négy háborús év krónikája egy rejtőzni kényszerülő, a kultúra és művészetek iránt mélyen érdeklődő amerikai szemszögéből. Brewster, az olasz útlevéllel rendelkező amerikai világpolgár hontalanná válik, mert nem kíván Mussolini oldalán harcolni. A különleges utazó magyarországi bujkálásának dokumentumértékű története az 1940-es évek magyar társadalmának eddig még fel nem tárt, izgalmas szeletével ismertet meg.

Sipos András - A ​jövő Budapestje 1930-1960
A ​könyv városfejlesztési koncepciókon és rendezési terveken keresztül mutatja be, hogyan gondolkodtak a vizsgált korszak tervezői Budapestről. Hogyan próbáltak terveikkel alkalmazkodni az éles történelmi fordulatok következményeihez, a politikai környezet és a szellemi légkör gyakori radikális változásaihoz? Mennyiben vették át és alkalmazták a várostervezés nemzetközi irányzatait, hogyan egyeztették össze azokat Budapest sajátos igényeivel, a várospolitikai erőviszonyokkal, a mindenkori hatalom elvárásaival? Milyen elképzeléseket dolgoztak ki a városszerkezet átalakítására, a háborús károk enyhítésére, a mindvégig égető lakáskérdés megoldására, a motorizáció következményeinek kezelésére, a metróhálózat kiépítésére? Hogyan próbálták elérni a különböző építészcsoportok, hogy az ő terveik és vízióik szabják meg a város átalakulását és milyen reális esélyeik voltak erre? Az egykori tervek születésének és sorsának vizsgálata nem pusztán történeti érdekességű, de hozzájárulhat Budapestről alkotott mai képünk újragondolásához is, miközben módot ad arra, hogy ki-ki átgondolja saját épített környezete sorsának alakulását egy mozgalmas nemzedéknyi időszakban. A kötet így egyszerre tarthat számot a szakemberek – várostervezők, szociológusok, történészek – és a Budapesttel a mindennapokban együtt élők figyelmére.

Boros Zsuzsanna - Vichy-Franciaország ​(1940-1942)
Kollaboráció ​vagy nemzeti forradalom? Bábállam vagy egy új rendszer születése Franciaországban, Pétain marsall vezetésével? A francia történelemnek nálunk alig ismert, Franciaországban viszont az utóbbi évtizedekben igen viharos vitákat kiváltó periódusa. A szerző Magyarországon elsőként foglalkozik ezzel az izgalmas és bonyolult korszakkal. Munkájában csak érinti a németekkel való kollaboráció kérdését, témája a belpolitikai rendszerváltozás, amelynek ilyen széles körű feldolgozása a francia történeti irodalomban is újnak számító megközelítést jelent, és támaszkodik a szerző francia levéltárakban végzett kutatásaira is. A II. világháborúban elszenvedett katonai vereséget követően a fegyverszünet értelmében a meg nem szállt déli francia területek "fővárosa", az új francia kormány székhelye Vichy lett, az elegáns közép-franciaországi üdülőhely. Itt próbálják végrehajtani a liberális demokrácia ellenfelei azt az utolsó kísérletüket, hogy megdöntsék a francia forradalomból évszázados vajúdás után, 1870-ben született köztársasági rendszert. Vichy igen heterogén törekvések gyűjtőhelye volt: ellenforradalmi tradicionalisták és a Franciaország modernizációját sürgető technokraták ideig-óráig egy táborban találják magukat a parlamentáris demokrácia elleni fellépés során.

Anthony Hall - D-nap ​- Az Overlord hadművelet napról napra
1944. ​június 6-án - hadihajók és repülőgépek ezreinek támogatásával - 3000 deszantnaszádban 50 000 szövetséges katona szállt partra Normandiában, ezzel megkezdődött a náci megszállás alatt álló Európa felszabadítására irányuló szövetséges invázió. Az Overlord fedőnevű hadművelet és a D-napi partraszállás megkongatta a lélekharangot Hitler Németországa felett. Az Overlord, minden idők legnagyobb partraszállási hadművelete egyúttal a történelem egyik legizgalmasabb és legemlékezetesebb csatája volt. Az Overlord hadművelet napról napra időrendi sorrendben mutatja be a partraszállásokat, így az olvasó bepillantást nyer a normandiai invázió előkészületeibe, valamint megismeri a tengerparti és szárazföldi összecsapások legfontosabb mozzanatait. A könyv részletesen tárgyalja az egyes partraszállásokat június 6-án reggeltől a Utah, Omaha, Gold, Juno és Sword partszakaszokon egészen az inváziós hídfõk június 12-i egyesítéséig. A sorsdöntő összecsapások minden apró részletének bemutatása mellett a könyv külön ismerteti a meghatározó személyiségeket, köztük Dwight D. Eisenhower tábornokot, aki június 5-én eldöntötte az indulást és Bernard Montgomery tábornokot, a normandiai szárazföldi erők főparancsnokát. Külön cikkekben ismerteti a szövetségesek és a németek sorsdöntő fegyvereit, valamint az invázió első napjainak kulcsfontosságú cselekményeit. Közzéteszi továbbá szemtanúk: katonák, tengerészek, újságírók beszámolóit is, akik a saját szemükkel látták a partraszállás véres eseményeit és a június 6. után következő könyörtelen harcokat. Az Overlord hadművelet napról napra 300 fekete-fehér fényképpel, valamint térképekkel illusztrálja a partraszállásokat és az ezt követő harcokat. A térképek bemutatják a támadás előtt készített terveket, valamint a német és szövetséges erők mozdulatait a partraszállások után. A könyv elsősorban a nagyobb eseményeket emeli ki, de a szemtanúk beszámolói rávilágítanak a számtalan egyéni hőstettre, amelyek lehet, hogy nem játszottak meghatározó szerepet a hadműveletben, de összességükben mégis hozzájárultak annak sikeréhez, és bemutatják a végső cél elérése érdekében hozott egyéni áldozatokat. Anthony Hall író és szerkesztő szakterülete a hadtörténet és a katonai életrajzok. A II. világháborúval kapcsolatban írt a burmai hadjáratról, a második front vitáiról és David Stirling Különleges Légi Szolgálatáról. Ez a harmadik könyve a D-napról és az Overlord hadműveletről. Jelenleg az angliai Staffordshire-ben él és ír.

Alice Munro - Lives ​of Girls and Women
Lives ​of Girls and Women is the intensely readable, touching, and very funny story of Del Jordan, a young woman who journeys from the carelessness of childhood through an uneasy adolescence in search of love and sexual experience. As Del dreams of becoming famous, suffers embarrassment about her mother, endures the humiliation of her body's insistent desires, and tries desperately to fall in love, she grapples with the crises that mark the passage to womanhood.

Ismeretlen szerző - Kérdések ​és válaszok a Horthy-korról
Létezett-e ​olyan, hogy Horthy-rendszer? Kollaboráns vagy németellenes ellenáló volt-e Horthy Miklós? Mi a zsidó? Rémületet keltett-e az erdélyi és a felvidéki szellem? Milyen feminizmus volt a keresztény-konzervatív világban? Miért nem lett olajsejkség Zalából? Hány millió koldus országa volt Magyarország? Bűnös város votl-e Budapest? Amerikanizálódott-e a kultúra? Hová lett a budai világítótorony? Ki volt az igazi Trebitsch? - és így tovább. E kötetben egymás után sorakoznak a legkülönfélébb kérdésekre adott válaszok egy korszakról, amelyről az utóbbi években nemcsak a történészek vitáznak, hanem közéleti diskurzusokban is folyamatosan jelen van. Ezt a könyvet sokféleképpen lehet olvasni. Akár hagyományosan, az elejétől a végéig, akár tematikus kérdéscsoportonként: a politika, gazdaság, társadalom, kultúra, mindennapi élet és további egységek szerint, vagy akár tetszőleges kérdéstől elindulva a kereszthivatkozásokat követve, mindig új és újabb kérdésekhez és válaszokhoz jutva. Vagy csak az éppen minket érdeklő kérdést elolvasva, bárhol és bármikor, amikor épp egy kérdés-válasznyi időnk van. De olvashatjuk többféleképpen egyéni beállítódásunk szerint is: saját vagy családi sérelmeink, jó és rossz tapasztalataink, a büszkeség - ki mindenkit és mi mindent adtunk a világnak -, vagy természetes előítéleteink mentén. És mert minden könyvben kérdéseinkre keressük a választ, ez a kötet megkísérli, hogy néhány sokak fejében ott bujkáló kérdést szakszerűen és röviden megválaszoljon a sokféle igazság mögött rejlő történeti valóságot kutatva.

Józef Mackiewicz - A ​katyńi tömeggyilkosság
Az ​1940 tavaszi katyńi vérengzés a másik világháború egyik legvéresebb leszámolása volt, mely során az NKVD emberei több mint négyezer-négyszáz lengyel katonatisztet és elhurcolt polgári foglalkozású személyt végeztek ki a Szmolenszk közeli erdőben (a vérengzés más helyszíneken is folyt, s a legyilkoltak összlétszáma jóval tizenötezer fő felett lehetett). A tömegsírokat 1943-ban fedezték fel a Szovjetuniót megtámadó németek, s az esetet természetesen nyilvánosságra hozták, befeketítendő ellenfelüket, az akkor már a britekkel és amerikaiakkal szövetségben harcoló szovjeteket. Az 1943-ban zajló, német nyomás alatt munkálkodó, ám nemzetközi vizsgálóbizottság által végzett feltárásban részt vett Józef Mackiewitz is, aki elsőként 1948-ban jelentette meg tényfeltáró kötetét, A katyńi bűntény a dokumentumok fényében címmel, amely az első mű volt, mely lerántotta a leplet az aktuálpolitikai okokból eltusolt ügyről. Mackiewitz volt ugyanis az első, aki kimondta: nem a németek, hanem a szovjetek a felelősek a vérengzésért. Az azóta is számos nyelven megjelent mű első alkalommal olvasható magyarul.

Baránszky-Jób László - A ​jelenkori esztétika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Timothy Snyder - Fekete ​Föld
Történelem ​és figyelmeztetés A pusztulásnak és túlélésnek ebben a hatalmas történelmi áttekintésében Timothy Snyder újraértelmezi a holokausztot, és nemcsak új magyarázatot ad hozzá, de felfedi az ijesztő hasonlatosságokat a jelennel. Az emberiség egyetlen vigasza a holokauszttal kapcsolatban, hogy egyszeri volt, megismételhetetlen, és elmúlt. Ez a könyv talán éppen azért lett akkora siker szerte a világon, éppen azért váltott ki heves és ellentmondásos érzelmeket, mert ezt a tételt vitatja. Szerinte félreértjük a modern világot, és veszélyeztetjük a jövőt. A szerző, aki már több könyvben kutatta az emberiség történetének legvéresebb pusztítását, ezúttal a tények újraértelmezésével és eddig ismeretlen vallomások felhasználásával mutatja meg az analógiákat. Hitler ökológiai félelmei például meglepően emlékeztetnek a huszonegyedik századi ember félelmeire, így nincs okunk azt gondolni, hogy a holokauszt egyetlen beteg ember agyszüleménye volt. Snyder szerint a holokauszt a legkisebb elemében sem volt véletlen. Hitler jól átgondolt, hosszú távú tervének első állomása volt, a zsidók kiirtása után újabb és újabb pusztítás követte volna. De Snyder továbbmegy. Szerinte az okok, melyek kiváltották a világtörténelem legkiterjedtebb mészárlását, nem szűntek meg. Sőt. Bizonyítékai érthetőbbé teszik a pusztítást, és – ha lehet – még ijesztőbbé a jövőt. A Fekete Föld kihívó és provokatív, történelemkönyv és politikai teória, felháborító és zavarba ejtő – egyszerre. Nem egyszerűen arra figyelmeztet, hogy mindez a nem is olyan távoli jövőben megtörténhet. Hanem hogy, a logika alapján, meg is fog.

Jack Kerouac - On ​the Road - The Original Scroll
The ​legendary 1951 scroll draft of On the Road, published word for word as Kerouac originally composed it Though Jack Kerouac began thinking about the novel that was to become On the Road as early as 1947, it was not until three weeks in April 1951, in an apartment on West Twentieth Street in Manhattan, that he wrote the first full draft that was satisfactory to him. Typed out as one long, single-spaced paragraph on eight long sheets of tracing paper that he later taped together to form a 120 foot scroll, this document is among the most significant, celebrated, and provocative artifacts in contemporary American literary history. It represents the first full expression of Kerouac's revolutionary aesthetic, the identifiable point at which his thematic vision and narrative voice came together in a sustained burst of creative energy. It was also part of a wider vital experimentation in the American literary, musical, and visual arts in the post-World War II period. It was not until more than six years later, and several new drafts, that Viking published, in 1957, the novel known to us today. On the occasion of the fiftieth anniversary of On the Road, Viking will publish the 1951 scroll in a standard book format. The differences between the two versions are principally ones of significant detail and altered emphasis. The scroll is slightly longer and has a heightened linguistic virtuosity and a more sexually frenetic tone. It also uses the real names of Kerouac's friends instead of the fictional names he later invented for them. The transcription of the scroll was done by Howard Cunnell who, along with Joshua Kupetz, George Mouratidis, and Penny Vlagopoulos, provides a critical introduction that explains the fascinating compositional and publication history of On the Road and anchors the text in its historical, political, and social context.

Palasik Mária - A ​jogállamiság megteremtésének kísérlete és kudarca Magyarországon
Kísérlet ​és kudarc gyakran együtt járó fogalmak - különösen a magyar történelemben. Palasík Mária monográfiája azt vizsgálja, hogy hogyan sáfárkodtak a korabeli - hazai és nemzetközi - politikai erők az 1945-ben reánk köszöntő eséllyel, hogy végre demokratikus jogállam jöjjön létre hazánkban. A tanulmány bevezető részében áttekinti a jogállam fogalmának történetét, elméleti hátterét. A szerző az utóbbi években hozzáférhetővé vált levéltári források feltárásával, szinte az olvasóval együtt követi nyomon azt a politikai csatározást, amely 1945 és 1949 között folyt részint a nyílt színen, részint a kulisszák mögött, s a kísérlet közismert kudarcával zárult. A mű tárgyalásmódja változatos: hol a publicisztikára jellemző riportszerű részletességgel számol be az eseményekről, hol a politológia elvontabb fogalomrendszerével operálva összegez, következtet. E vonatkozásban tárgyilagosságra törekszik: a kor szereplőit nem kívánja a személyükhöz fűződő tényeket meghaladva értékelni, s mentes kíván maradni mindenféle aktualizálástól. A könyvet ajánljuk mindenkinek, aki szeretne többet megtudni a II. világháború utáni hazai törvényhozásról, igazságszolgáltatásról, a rendőri és államvédelmi szervek tevékenységéről, a jogalkotásról és a jogvédelemről, illetve az elkövetett jogsértésekről.

Konsztantyin Plesakov - Sztálin ​baklövése
1941. ​június 22-én Hitler masszív, három irányú támadást indított a Szovjetunió ellen, és tíz nap leforgása alatt csapatai Moszkva közelébe értek. Merész lépés volt ez, hiszen a két országot szövetségi szerződés kötötte egymáshoz, ám a történészek azóta is megdöbbentőnek tartják Sztálin reagálását: az invázió első napjaiban a nagyhatalmú szovjet hadvezetőség tétlenül nézte katonái százezreinek lemészárlását és fogságba esését. Konsztantyin Plesakov, a fiatal orosz történész eddig még nem ismert dokumentumok - szigorúan titkos politikai bizottsági anyagok, cenzúrázatlan hadvezéri memoárok, diplomáciai táviratok, NKVD-feljegyzések - tömegére támaszkodva hátborzongató portrét fest Sztálinról, a világtörténelem egyik legrettegettebb zsarnokáról: tétovázó, megbénult vezetőként állítja elénk. Nem volt hajlandó elhinni, hogy a németek csapnak le elsőként, hiába figyelmeztették erre különböző hírszerzői jelentések, a legutolsó pillanatig tovább szállíttatta a hadianyagot Németországnak, majd pedig gúzsba kötötte tábornokai kezét a támadást követő kulcsfontosságú órákban. Több mint egy hétig a dácsájában bujkált, irányítás nélkül hagyva az országot, és - mint Plesakov meggyőzően bizonyítja - kis híján elveszítve a hatalmát. Röviden: sorsára hagyta a hadseregét. Az eredmény iszonyatos volt: az első napok harcaiban minden hat katonából meghalt egy, a légierő jóformán a repülőtereken semmisült meg, és orosz civilek tíz-, sőt százezrei hullottak el menekülés közben, vagy maradtak hátra a kegyetlen náci uralom alatt. Az, hogy a Vörös Hadsereg végül visszaszerezze az első tíz napon elvesztett területeket, több mint tízmillió orosz életébe került. Plesakov szinte óráról órára ismerteti a keleti hadszíntér gyötrelmes első tíz napjának történetét, új megvilágításba helyezve egy rejtélyes és könyörtelen politikai vezetőt és az orosz történelem egyik legválságosabb szakaszát.

Kollekciók