Ajax-loader

'1940-es évek' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Kate Furnivall - The ​Far Side of the Sun
Bahamas, ​1943. Twenty-two-year-old Dodie Wyatt has escaped her turbulent past and now lives in a shack on a beach near downtown Nassau, where she works in a hotel. But one night her peace is shattered when she tries to help a man she finds stabbed in an alleyway. On the other side of town, wealthy diplomat's wife Ella Stanford is content keeping her husband out of Britain and away from his Nazi friends in Germany while she throws herself into charitable work for the town's poverty-stricken community and entertainment for the military troops. But when one of the richest men in the world is found killed in his Nassau mansion, these two very different women - Dodie, a shy introvert, and Ella, a confident socialite - are drawn together. The gruesome death spirals the already unstable island into violence, deceit, greed and death, and Dodie and Ella have only each other to rely on as their ordered lives are blown apart...

Marjay Frigyes - Keresztes ​hadjárat 1941...
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mitrovits Miklós - Sztálin ​árnyékában
A ​2. világháború után a győztes nagyhatalmak a teheráni-jaltai-potsdami konferenciákon felosztották egymás között Európát és a világot. A közép-európai államok a Szovjetunió érdekszférájába kerültek. A kötet azt mutatja be, hogy a szovjet modellt 1948-ig hogyan tették általánossá ezekben az államokban. A kötet tanulmányait neves magyar és külföldi történészek írták, mint pl. Palasik Mária, Ö. Kovács József, Marcin Zaremba, Stefano Bottoni, Mark Kramer. A tanulmányokat fekete-fehér fotók illusztrálják.

Covers_401543
Pécsi ​levelek 1944-ből Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Pécsi ​levelek 1944-ből
Az ​európai zsidóság története legnagyobb kataklizmájának bemutatására vállalkozik Hábel János forrásgyűjteményében, amelyben a pécsi (és bizonyos szempontból a Baranya megyei) izraelita lakosság 1930-as évekbeli és második világháborús szenvedéseit tárja az érdeklődő Olvasó elé. A levelekből összeállított dokumentumválogatás azt kívánja ismertetni, hogy a „leghatalmasabb operáció” egyes szakaszai miként valósultak meg Pécsett 1944-ben. A kiválasztott iratok betekintést nyújtanak a rendvédelmi és a közigazgatási szerveket, az „őskeresztény” lakosságot, a pécsi Zsidó Központi Tanácsot, valamint a törvény által zsidónak tekintendő személyeket foglalkoztató eseményekbe és feladatokba, gondokba és reményekbe. A zsidóság megsemmisítésére tett kísérletek részletei mellett természetesen néhány emberies gesztus is megelevenedik előttünk, például az, amikor a pécsi gettó rendőrparancsnoka egy alig három éves fiúgyermeket mentett ki a halál torkából, s adott át édesanyjának. Hábel János a levelet mint műfajt rendkívül tág keretek között értelmezte, így a forrásválogatás során a formai szempontokat egyáltalán nem vette figyelembe. Így levélnek minősült többek között egy füzetlap sarkára biggyesztett másfél soros szöveg, amely a gettóból jutott el a keresztény címzetthez, vagy egy polgármesternek küldött „rádiótávirat” is. A kötet külön érdekessége pedig az, hogy az Olvasó képet kaphat arról is, hogy a korszak embere miként, milyen szemüvegen keresztül értesülhetett a zsidók gettósításának, majd koncentrációs táborokba szállításának folyamatáról, ugyanis Hábel munkája összeállítása során fontos szerepet szánt a korabeli napilap, a Dunántúl hasábjain megjelent cikkeknek is. Természetesen Hábel János tisztában van azzal, hogy a mecsekaljai városban élő zsidóságot ért katasztrófa eseménytörténete, valamint annak emberi és lelki következményei nem rekonstruálhatók csupán egy forráscsoport alapján, azonban a kötettel óriási lépést tesz ebbe az irányba. A munka egyúttal további kutatások kiindulópontját is képezheti, amelyek a jövőben a kérdéskör további aspektusait vehetik nagyító alá.

Szekér Nóra - Titkos ​társaság
1947 ​- a fordulat éve. A háború utáni reményteli többpártrendszert ekkor érte az első látványos támadás: megkezdődött az a koncepciós persorozat, melynek során számos vezető kisgazda politikusra "rábizonyították" a köztársaság megdöntésének vádját. Így sikerült eltávolítani a politikai életből sokak mellett a párt főtitkárát, Kovács Bélát, a miniszterelnök Nagy Ferencet, az országgyűlés elnökét, Varga Bélát, és olyannyira meggyengíteni a Kisgazdapártot, hogy nem gördíthetett már akadályt a kommunista hatalomátvétel elé. Ebben a politikai színdarabban, amellyel a jövő koncepciós pereinek prototípusát is kikísérletezték, a főszerepet a Magyar Testvéri Közösség nevű szervezetre osztották. Ezt az úgymond horthysta reakciósokat tömörítő szélsőjobboldali titkos társaságot kiáltották ki a köztársaságellenes összeesküvés koordinátorának. De mi volt valójában ez a Titkos társaság? Szekér Nóra könyve erre a kérdésre keresi a választ. A koncepciós perekben kialakított torz kép felülvizsgálata során megismerkedhetünk a kommunista hatalomátvétel és -gyakorlás módszertanával, az államvédelmi szervek munkamódszerével. Elénk tárul a konspiráció világa, egy titkos társaság szervezeti felépítése, gyakorlati működése és politikai-társadalmi szerepe. A Közösség története árnyalja azoknak a politikai rendszereknek a történetét is, melyekben szerepet játszott.

Morten Jessen - A ​Focke-Wulf 190-es
1938 ​tavaszán, kevéssel azután, hogy a Messerschmitt Bf 109-est rendszerbe állították, a Reichsluftfahrtministerium (Légügyi Minisztérium) azzal a kéréssel fordult a Focke-Wulf céghez, hogy dolgozzon ki terveket egy alternatív vadászgép megalkotására . A különböző tervek közül az Fw 190-esé nyerte el a megrendelők tetszését. Az I. világháborúban a gyalogságnál és a lovasságnál szolgáló Kurt Tank jól tudta, a felszerelés milyen körülmények közé kerül háború idején, épp ezért egy erős harci gépet akart létrehozni, melyet könnyű használni, a karbantartása sem bonyolult, súlyos csapást képes mérni az ellenségre, ugyanakkor maga is sokat bír.

Rochus Misch - Az ​utolsó szemtanú
Az ​1917-ben Németország egyik keleti tartományában, Felső-Sziléziában született Rochus Misch besorozott fiatalként 1937-ben a katonaság helyett választotta az SS-VT-t, ahol - a testmagasságának köszönhetően - Hitler testőrezredénél, a Leibstandarte SS Adolf Hitlernél találta magát. Azok után, hogy 1939-ben súlyosan megsebesült a lengyelországi hadjáratban, Hitler környezetéhez osztották be, eleinte mindenesként, később telefonkezelőként. Ebbéli minőségében - jelesül azzal, hogy egészen a Harmadik Birodalom legutolsó napjaiig a főnöke szolgálatában maradt - hagyta ott szerény névjegyét a történelmen. Misch sosem kereste a nyilvánosságot, sőt az életrajzát sem akarta megírni. Az előszóban azt írja, a személye iránti növekvő érdeklődés és az általa közkeletű tévedésnek ítélt feltételezések tisztázási szándéka vezetett ahhoz, hogy 2008-ban hozzáfogott a könyv megírásához. Miután 1953-ban hazatért a szovjet hadifogságból, átlagos, hétköznapi életet élt, amit a történelem csak 2000 után fedezett fel, mikor kiderült, hogy Hitler bunkerének kevés életben lévő túlélője közé tartozik. Idővel pedig ő maradt az egyetlen. Ezzel együtt Rochus Mischnek volt mondanivalója a történtekről. Hitler SS-kíséretének a tagjaként mindenhová elkísérte a Führert. Akár a berlini kancelláriáról, akár Obersalzbergről, akár a kelet-poroszországi Farkasodúról volt szó, mindig Hitler közvetlen közelében tartózkodott, egyike volt azon kevés testőrnek, akiknek állandóan látó- és hallótávolságon belül kellett lenniük a diktátortól. Innen természetesen kiváló rálátása nyílt a Harmadik Birodalom csúcsvezetésének életvitelére, ideértve magát Hitlert is, aki név szerint is ismerte őt. Jelen memoárkötet ennek a közelségnek az eredménye. Rochus Misch egy lebilincselő történelmi kor fontos szemtanúja volt, az ő szavaival élve nem jelentős személyiség, de nagy jelentőségű események tanúja.

Bruce Gamble - Fortress ​Rabaul
The ​winner of the Gold Medal (Military Writers Society of America) and Editor's Choice Award (Stone & Stone Second World War Books) is now available in paperback format. Since its 2010 release, Fortress Rabaul has been hailed as the triumphant midpoint of Bruce Gamble's award-winning military nonfiction trilogy, following his critically acclaimed Darkest Hour (December 2006) and preceding Target: Rabaul (November 2013). In this, the Zenith Press series' renowned second installment, Gamble chronicles the crucial role of Japan's island stronghold - Fortress Rabaul - located in the Southwest Pacific during World War II. For most of the war, the mere mention of Rabaul sent shudders through thousands of Allied airmen. With millions of square feet of housing and storage facilities supporting a hundred thousand imperial Japanese soldiers and naval personnel, Simpson Harbour and the airfields there were the focus of hundreds of U.S. Air Force missions. Recounted through Gamble's meticulous, airtight research and told in his signature accessible narrative style, you'll quickly see why Colonel Walter Boyne, USAF (Ret.), has called Fortress Rabaul his "tour de force."

Bruce Gamble - Target: ​Rabaul
As ​the final book in Bruce Gamble's esteemed trilogy on the War in the Pacific, Target: Rabaul picks up where Fortress Rabaul, the second installment, leaves off--and sets the stage for the major Allied aerial engagements of 1943-1945, which would result in the defeat of Japan. March 1943, Washington, D.C.: Major General George Kenney, commander of the 5th Air Force, begins to formulate plans for Cartwheel--a 2-year campaign to neutralize Rabaul, Japan's most notorious stronghold, with the use of unescorted daylight bombing raids against the base and the heavily-defended satellite installations nearby. The undertaking would prove to be anything but straightforward, and the story of Rabaul's destruction remains one of the most gripping of World War II's Pacific Theater. In Target: Rabaul, award-winning military historian Bruce Gamble expertly narrates the Allied air raids against the stronghold: the premature celebrations by George Kenney and Gen. Douglas MacArthur; the bequeathing of authority to Adm. William F. "Bull" Halsey; the unprecedented number of near-constant air battles that immediately followed; the Japanese retreat to Truk Lagoon in 1944; and their ultimate surrender to Allied forces in August 1945. This amazing story, one that profiles the bravery and resolve of the Allies in the horrific Pacific battleground, is the turbulent conclusion to an acclaimed trilogy from one of today's most talented nonfiction military authors.

Ismeretlen szerző - Az ​1944-1949 közötti magyar történelemről
Felszabadulás ​vagy megszállás volt 1945? Bábkormányt vezetett-e dálnoki Miklós Béla? Miért nem lett háborús bűnös Horthy Miklós? Mi volt a Dévaványai és a Vésztői Köztársaság? Kik voltak a kisnyilasok és mi lett velük? Miért volt szükség államformaváltásra 1946-ban? Ki milyen demokráciát képzelt el? Lehetett-e élni élelmiszerjegy nélkül? Új nyelven beszélt a politika? Miért a Kossuth-címer lett az ország jelképe? Kolhozok voltak-e a szövetkezetek? Mit gondolt a politikáról az utca embere? Ki volt az úr a Balkánon? Hogyan alakult a vallásszabadság ügye? Az ifjúság megforgatta az egész világot? Foglyul ejtette-e a politika a sportot? Kérdések és válaszok sorozatunk újabb kötetében több mint 120 kérdésre talál választ az olvasó a magyar történelem 1944–1949 közötti éveiről. Sajátos helyzetet jelentettek ezek az évek történelmünkben. A világháború utolsó szakaszában a szó szoros értelmében kettészakadt az ország: két kormánya és két parlamentje volt. Annak ellenére, hogy külföldi csapatok állomásoztak itt és ellenőrizték szinte minden lépésünket, a függetlenség visszaszerzésével és a demokrácia bevezetésével, köztársasággal kísérletezett az ország és vezetői. Sajnos csak néhány évig: Magyarország két diktatúra – a náci és a sztálinista – közé szorult. Mostanság az akkor történteket besorolják Rákosi Mátyás uralmának előkészítésébe, ahogy ő is szívesen beszélt így a koalíciós évekről. Persze nem így volt ez; pártharcok dúltak, miközben igazi demokratikus politikusokat ismert meg a közvélemény. Az embereket mindeközben lefoglalta a háború utáni hétköznapi élet számos gondja, baja, bánata, sikere. A II. világháború rettenete és a nyilas gyilkos tobzódás szörnyűségei után valami más következett. Ez a kis könyv dióhéjban igyekszik beszámolni az akkori élet legkülönbözőbb területeiről, köztük az eredményekről és a derűs pillanatokról is. A kötet a Kérdések és válaszok sorozat hetedik része.

Adolf Galland - 104 ​légigyőzelmem
A ​lázadót, aki a mindenható Birodalmi Légimarsallal pimaszkodni mert, Adolf Gallandnak hívták. Az eset az angliai légicsata idején történt. Galland, a német légierő, a Luftwaffe vadászórepülő-tábornoka, a legendás, több mint száz légigyőzelmet adatott "ászok" egyike, túlélte a háborút. Életrajza - ez a könyv - a második világháború német vadászrepülésének dokumentum-hitelességű története, hiszen a fegyvernem kialakulásának kezdeteitől, a harmincas évek közepétől részt vett benne. A könyv ugyanakkor lélegzetelállítóan izgalmas olvasmány, kalandregény a javából. De ezek a kalandok a valóságban is megtörténtek, a könyv minden betűje igaz! Arról pedig, hogy a magyar szöveg ugyanúgy magával ragadja olvasóját, ahogyan az eredetinek sikerült, a szerző két egykori harcostársa, maguk is kitűnő vadászrepülők - gondoskodik: Cserny Miklós és Tobak Tibor.

Covers_245218
Bevégeztetett Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Bevégeztetett
Kínában ​1922-től 1947-ig létezett jezsuita misszió Támingban, Hopej tartományban, a Sárga folyó vidékén. A naplót író szerzetes 1934-ben érkezett a kínai városba, de csak az utolsó két év drámai eseményeit örökítette meg, amikor a központi kormányzattal szembe helyezkedő egyetemista csoport, a "szellemirtó gárda" megjelent a misszió területén és megszervezte a néptörvényeket. Megkezdődött a szerzetesek és híveik üldözése, megkínzása és elkergetése... A napló nem csupán értékes dokumentum, de mint a kulturális forradalom előképe, döbbenetes olvasmány is.

Barnaky Péter - Panther ​on the Battlefield 2.
A ​PeKo Publishing fotómonográfia-sorozatának legújabb része a II. világháború egyik leghíresebb német páncélosának, a Panther harckocsinak alváltozatait és azok ismertetőjegyeit mutatja be több, mint száz, kiváló minőségű fekete-fehér fénykép közre adásával. Az egész oldalas fényképek segítségével megismerhetjük a német közepes páncélos történetét, alkalmazását és a járműveket használó alakulatokat.

Markus Zusak - Boktjuven
När ​döden berättar en historia, måste du lyssna Tyskland 1939. Landet håller andan. Döden har aldrig haft mer att göra, och det är bara början. Liesel Memingers liv förändras när hon plockar upp en bok på marken bredvid son lillebrors grav. Det är dödgrävarens handbok som lämnats där av misstag och det är den första bok hon stjäl. Hon inleder en kärleksaffär med ord och böcker när hon med hjälp av sin fosterpappa lär sig läsa. Och böcker är den röda tråden i denna sofistikerat komponerade roman. Böckerna öppnar upp nya världar för Liesel och snart börjar hon stjäla fler böcker - från nazisternas bokbål, borgmästarens bibliotek, varhelst böcker står att finna. Hon delar sina böcker med sina grannar när de sitter i skyddsrummen under bombningarna och med den jude som gömmer sig i familjens källare. Och till sist är det den bok hon själv skriver som bokstavligen räddar livet på henne. Prisbelönta Markus Zusak har skrivit en underbar och bestående berättelse om ordens makt och böckernas förmåga att ge näring till själen. Markus Zusak är född 1975 och bor i Sydney med sin fru och dotter. Vid 33 års ålder har han ett namn om sig att vara en av dagens mest innovativa och poetiska författare. När Boktjuven publicerades kallades han ett litterärt fenomen i amerikansk och australiensisk press. Markus Zusak är författaren till flera böcker för unga vuxna - Fighting Ruben Wolfe, Underdog, Getting the Girl och I am the Messenger, vinnare av Children's Book Council Book of the Year i Australien och 2006 års Printz Honor for excellence in Young Adult Literature. Boktjuven tilldelades Book Sense Book of the Year Awards 2007 och har bl a varit nummer ett på New York Times Bestseller list - två gånger!

Arthur Golden - Memorias ​de una geisha
Una ​sensación literaria y bestseller internacional presenta con perfecta autenticidad y exquisito lirismo las fieles confesiones de una de las geishas más famosas de Japón. En Memorias de una geisha entramos a un mundo donde las apariencias son de suma importancia; donde la virginidad de una niña es subastada al mejor postor; donde las mujeres son entrenadas para seducir a los hombres más poderosos; y donde el amor es desde–ado como una mera ilusión. Es una obra de ficción única y triunfal– al mismo tiempo romántica, erótica y de suspenso –absolutamente inolvidable.

Tim Powers - Declare
As ​a young double agent infiltrating the Soviet spy network in Nazi-occupied Paris, Andrew Hale finds himself caught up in a secret, even more ruthless war. Two decades later, in 1963, he will be forced to confront again the nightmare that has haunted his adult life: a lethal unfinished operation code-named Declare. From the corridors of Whitehall to the Arabian desert, from post-war Berlin to the streets of Cold War Moscow, Hale's desperate quest draws him into international politics and gritty espionage tradecraft -- and inexorably drives Hale, the fiery and beautiful Communist agent Elena Teresa Ceniza-Bendiga, and Kim Philby, mysterious traitor to the British cause, to a deadly confrontation on the high glaciers of Mount Ararat, in the very shadow of the fabulous and perilous Ark.

Osamu Tezuka - Message ​to Adolf 2.
In ​part two of "Message to Adolf," with World War II escalating things have become quite heated for the Adolfs. Adolf Kaufman is now enrolled in a Hitler Youth Academy. While there he quickly is taught to distinguish between races and religions. He would eventually hand out stars of David to Jews in his community. His work, some of which would be physically difficult, would lead to a visit with the FUhrer. Unfortunately as young Kaufman would reach such heights, he like Kamil and Tohge before him would find out that Hitler may have a very heavy secret he is hiding.

Covers_128634
Pesti ​kabaré 1945-1966 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Pesti ​kabaré 1945-1966
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ruta Sepetys - Le ​sel de nos larmes
Hiver ​1945. Quatre adolescents. Quatre destinées. Chacun né dans un pays différent. Chacun traqué et hanté par sa propre guerre. Parmi les milliers de réfugiés fuyant à pied vers la côte de la mer Baltique devant l’avancée des troupes soviétiques, quatre adolescents sont réunis par le destin pour affronter le froid, la faim, la peur, les bombes… Tous partagent un même but : embarquer sur le Wilhelm Gustloff, un énorme navire promesse de liberté… Ruta Sepetys révèle la plus grande tragédie de l’histoire maritime, qui a fait six fois plus de victimes que le Titanic. Cette catastrophe méconnue lui inspire une vibrante histoire d’amour, de courage et d’amitié.

Helmut Ritgen - The ​6th Panzer Division 1937-45
This ​well-informed account of the 6th Panzer Division is especially useful because the author fought with the 11th Panzer Regiment. It documents the inception, formation and structure of the division and chronologically follows its progress throughout the war. The text is supported by photographs taken by the author during World War II and offers a detailed examination of life in the Panzers whilst simultaneously documenting their relentless progress. Feared by Allied infantrymen and devastating in their swift prosecution of the early war the Panzers were the modern German fighting men; well equipped, superbly motivated and unstoppably successful. Until the Allies were able to consolidate their troops, re-engineer their equipment and redraw their tactics the Panzers dominated Europe with a thunderous conquering power.

Covers_444732
Decorative ​Arts 30s & 40s Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Decorative ​Arts 30s & 40s
Taschen's ​Decorative Art series, whose six installments now span the 20th century up through the 1970s, carefully reproduces the best of Studio Magazine's Decorative Art yearbook. Published annually from 1906 until 1980, the yearbook was dedicated to the latest currents in architecture, interiors, furniture, lighting, glassware, textiles, metalware, and ceramics. Since the publication went out of print, the now hard-to-find yearbooks have become highly prized by collectors and dealers. So how can the rest of us have a look? Taschen, of course! Preserving the yearbooks' original page layouts, Taschen's new Decorative Art books bring you an authentic experience of each decade's design trends and styles. Collect them all!Decorative art in the 1930s and '40s experienced a great shift from romanticism to rationalism, from the opulent Art Deco style to pared-down, pragmatic Modernism. Having made its debut in the late 1920s, the Modern Movement continued with force through the 1930s, championed most notably by Le Corbusier and Richard Neutra. Modernism's stark minimalism and use of industrial materials, which had previously seemed cold and threatening, became more accepted as a rational response to a time of great economic hardship. Excess and luxury were largely replaced by economy and simplicity as the Modernist style became more and more common.Through the end of the 1930s up until the postwar period, Modernism's original coolness was gradually replaced by more warm and human characteristics. Incorporating factors such as nature and psychology, as in the work of Charles Eames and Alvar Aalto, became a crucial part of Modernist design. This fascinating transition from hard-edgedModernism to its softer, more organic descendent is faithfully reproduced in Decorative Arts 1930s & 1940s. An essential reference for anyone interested in this period!

Eugene B. Sledge - Pokol ​a Csendes-óceánon
Eugene ​B. Sledge második világháborúban nagy hírnevet szerzett tengerészgyalogos hadosztályban, az 5-ös tengerészgyalogosok 3. zászlóaljában szolgált Peleliun és Okinaván. Feljegyzéseit, naplójegyzeteit Újtestamentumában rejtegette. Ebből született a Pokol a Csendes-óceánon című könyv, amely végtelen egyszerűséggel és őszinteséggel meséli el, mit élt át egy tengerészgyalogos a csendes-óceáni hadszíntéren vívott brutálisan kegyetlen háborúban. Mi mentette meg, mi fenyegette és mi változtatta meg az életét. Elmeséli azt is, hogyan tanulta meg gyűlölni és gyilkolni - később szeretni - embertársait.

Jon Latimer - Tobruk ​1941
In ​March 1941, with Wavell's British troops having routed the Italians from Cyrenaica, General Erwin Rommel arrived in Tripoli to command the Deutsches Afrikakorps. Over the next two years the Afrikakorps and its commander would become legendary. In his first offensive, Rommel swept across the desert, driving the British back to the Egyptian frontier and capturing much of the 2nd Armoured Division in the process. One thorn remained in his side - the vital port of Tobruk continued to resist. If it could hold out Rommel's offensive might be halted. Wavell instructed General Morshead and his garrison of 30,000 determined Australians to hold at all cost. The scene was set for one of the epic struggles of the desert war.

Hans von Luck - Páncélosparancsnok
Hans ​von Luck ezredes egy német harckocsi lövegtornyából irányította Rommel 7., majd 21. páncéloshadosztályának a felderítőzászlóalját. El-Alamein, a Kasserine-hágó, Lengyelország, Belgium, Normandia a D-napon, a szörnyű orosz front – von Luck mindenütt ott harcolt a világ legjobbjai közé tartozó katonákkal. Német katonákkal. A Német Kereszt háborús érdemérem arany fokozatával valamint a Vaskereszt Lovagkeresztjével kitüntetett von Luck katonatisztként és úriemberként szól olvasóihoz. Az események sodrában élő szemtanú eleven részletességgel megírt, ritka értékes, megindító memoárja a II. világháborús irodalom egyik klasszikusává vált: első kézből származó krónika a Hitler háborúját vívó kiváló katona dicsőségéről és elkerülhetetlen tragédiájáról.

ifj. Sarkady Sándor - Légiharcok ​és légiesemények 1944-1945-ben Sopron vármegyében
„Valaki ​hangosan imádkozni kezdett: Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes... A többiek átvették az imát és minél erősebben zúgtak felettünk a gépek, annál hangosabban, rimánkodóbban zúgott az ima is... Odakünn rengett és recsegett a világ, a rengő pincében pedig hullott a vakolat a görnyedt nyakakba...”

John Mortimer - Charade
It's ​June 1944 in an English seaside resort and a shy young man has just joined an army film unit making a documentary about army training.

Agatha Christie - Der ​Todeswirbel
Ein ​großes Familiendrama um Abhängigkeiten, vorgetäuschte Identitäten, Erpressung- und natürlich Mord und Totschlag! Als der wohlhabende Gordon Cloade stirbt, hinterlässt er einen Clan, in dem jeder aus den verschiedensten Gründen auf die Großzügigkeit Gordons angewiesen war. Die junge Witwe wird nun von allen Seiten bedrängt, dunkle Geheimnisse werden gelüftet, Erpresser tauchen auf, Morde geschehen - bis am Ende Hercule Poirot die Fäden entwirrt und den wahren Täter enttarnt.

Dunajszky Géza - Arcok ​és sorsok
Károly ​bácsi a templomdomb legmagasabb pontján várta be Böske nénit. Egymást átölelve mentek tovább a temetőbe, a nagybátyám és apám szüleinek sírjához, hogy elmondjanak értük egy imát, és egy fájdalmas érintéssel a keresztfától is örökre búcsút vegyenek. Máskor is így volt ez, virággal a kezükben mindig megálltak nagyszüleim sírjánál. Most azonban nem volt virág a kezükben, ma már tudom: a szívüket hozták nekik akkor virág helyett.

Rachael Herron - Eliza's ​Home
From ​bestselling author Rachael Herron comes at long last, Eliza Carpenter’s story. Home isn’t always a place… It's 1945, the war is over, the GIs are returning , and Eliza is on the run. At least, she would be if her truck hadn't broken down in the middle of nowhere and her money hadn't, quite literally, flown out the window. So when Joshua Carpenter, a cowboy with the most brilliant blue eyes she has ever seen, stops to offer her help, Eliza can't afford to say no… Joshua, it seems, is single-handedly building a home for himself on farmland just outside the town of Cypress Hollow. And as Eliza is about to discover, sometimes running away is the only way to come home...

Hollósi Gábor - A ​pozsonyi hídfő
Munkánkat ​szeretettel ajánljuk minden olyan Olvasónak, aki érdeklődik az 1940-es évek második felének magyar-csehszlovák kapcsolatai iránt, amikor a Beneş-dekrétumok, a lakosságcsere-egyezmény és Magyarország újabb területvesztesége nyomán történeti mélypontra süllyedt a két állam viszonya. Annyira, hogy ismeretlen tettes még Kiss Roland gépkocsijáról is letörte a rádióantennát és letépte az egyik magyar zászlót a Carlton szálló előtt Pozsonyban... Az 1947. évi párizsi békeszerződéssel Magyarország területe tovább csökkent, a trianoni határokhoz képest három, Pozsonyhoz közeli településsel lett kisebb. Horvátjárfalu, Oroszvár, Dunacsún, Rajka és Bezenye szerepelt a tervezetben, végül azonban Csehszlovákia csak az első három községet kapta meg. A békeszerződés nem rögzítette az új határvonal pontos részleteit, azt a két ország kormányának képviselőiből álló Határrendező Bizottságnak kellett két hónap alatt kijelölni. A bizottság döntött a területátadáshoz kapcsolódó más kérdésekben is - például rögzítette a helyben maradó, illetve az "önként" áttelepülő lakosság jogait -, így az 1947 októberében megkezdődött tárgyalásai egészen 1949 elejéig tolódtak ki. Kötetünkben a Magyar-Csehszlovák Határrendező Bizottság működését és megállapodásait mutatjuk be, melynek magyar kormányküldöttségét Kiss Roland államtitkár, a "bibliás szocialista" vezette, és melyben rendkívüli követként és meghatalmazott miniszterként Szondy Viktor, a nemzetközi jog kiváló tudósa is részt vett.

David Benioff - City ​of Thieves
As ​wise and funny as it is thrilling and original - the story of two young men on an impossible adventure. A writer visits his retired grandparents in Florida to document their experience during the infamous siege of Leningrad. His grandmother won't talk about it, but his grandfather reluctantly consents. The result is the captivating odyssey of two young men trying to survive against desperate odds. Lev Beniov considers himself built for deprivation. He's small, smart, and insecure, a Jewish virgin too young for the army, who spends his nights working as a volunteer firefighter with friends from his building. When a dead German paratrooper lands in his street, Lev is caught looting the body and dragged to jail, fearing for his life. He shares his cell with the charismatic and grandiose Kolya, a handsome young soldier arrested on desertion charges. Instead of the standard bullet in the back of the head, Lev and Kolya are given a shot at saving their own lives by complying with an outrageous directive: secure a dozen eggs for a powerful colonel to use in his daughter's wedding cake. In a city cut off from all supplies and suffering unbelievable deprivation, Lev and Kolya embark on a hunt to find the impossible. A search that takes them through the dire lawlessness of Leningrad and the devastated surrounding countryside creates an unlikely bond between this earnest, lust-filled teenager and an endearing lothario with the gifts of a conman. Set within the monumental events of history, _City of Thieves_ is an intimate coming-of-age tale with an utterly contemporary feel for how boys become men.

Robert Kershaw - Az ​arnhemi csata
1944. ​szeptember, a Market Garden hadművelet Hollandiában. Arnhem, Eindhoven, Nijmegen és a "Pokol Országútja". Túl messze volt a híd, és a szövetséges ejtőernyősöknek nem sikerült fél évvel lerövidíteniük a második világháborút. A szerző a brit hadsereg ejtőernyőstisztjeként a német levéltárak megnyíló anyagai alapján kezdte kutatni azt, hogyan érte el a német hadsereg az utolsó győzelmét a nyugati fronton. A könyv egyedülálló módon a csata mindkét oldalát bemutatja. A több száz túlélővel készült nagyszámú interjú ad árnyalt képet erről a kaotikus csatáról, ahol a "pedáns németek" szedett-vedett harccsoportjai küzdöttek a "hidegvérű britek" nekivadult ejtőernyőseivel. A történetírás közhelyei helyett olyan csatát ismerünk meg, amely aggasztóan hasonlít a modern helyi háborúkra. Kershaw egészen újszerű módon közelít a témához: megírta az addig arctalan tömegként megjelenő ellenség, a németek arnhemi csatáját is. A brit és német szál állandó megfeleltetésével többet ismerünk meg, mint pusztán azt, mi történt Hollandiában 1944 szeptemberében. Bepillantást nyerünk abba, hogy a harcolók szintjén miként vívják a csatákat, és mit csinálnak a tábornokok, amikor nem az emlékirataikban lakkozzák a cselekedeteiket.

Kollekciók