Ajax-loader

'térképészet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Plihál Katalin - A ​térképnyomtatás művészete a kezdetektől a 19. század végéig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Klinghammer István - Térképészet ​és geoinformatika I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Veszprém ​megye régészeti topográfiája 1.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Strömpl Gábor - Térképolvasás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jeremy Black - Térképek ​világtörténete
Végigkíséri ​a térképészet történetét a nyomtatás feltalálása előtti koroktól napjainkig - Megismertet azokkal a jelentősebb térképészekkel, felfedezőkkel és technológiai vívmányokkal, amelyek a segítségünkre voltak a világról alkotott képünk formálásában - Részletesen, de könnyen követhető módon ismertet meg a különféle szárazföldi és tengeri térképekkel a felfedezések korától a gyarmatosítások koráig

Gazdag László - Útitársunk ​a térkép
A ​térkép nélkülözhetetlen útitársa a természetjárónak, kirándulónak, autótúrázónak egyaránt. E könyv megjelentetésével azt szeretnénk elérni, hogy a térkép ismert jó barátunk, segítőtársunk legyen túráink során. A szerző úgy állította össze munkáját, hogy a magyar és nemzetközi térképek használatéhoz szükséges minden fontos tudnivalóra választ kapjon az olvasó. A térkép segítségével tájékozódni tudjon ismeretlen terepen, településen, könnyen kiismerje magát a térképeken használt jelkulcsok tömegében. Megismertet a szerző a térképábrázolás legfontosabb típusaival, majd a könyv második részében a térkép történetéről és a térképi ábrázolás fejlődéséről ad vázlatos áttekintést. A könyvet kb. 170 magyarázó rajz és fénykép illusztrálja.

Gábor Imre - Térképpel ​a kezünkben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ralph E. Ehrenberg - Térképek ​könyve - A kartográfia képes története
Az ​emberiség már története kezdetei óta azon igyekszik, hogy megismerje és feltérképezze az őt körülvevő világot. Állhatatos törekvései nyomán nagyon sokféle alkatú és rendeltetésű térkép született a mindennapi célokat szolgáló útikalauzoktól és a vallás által ihletett műremekektől a legnagyobb pontosságra törekvő, tudományos igénnyel szerkesztett atlaszokig. A kötet a kartográfia lebilincselő történetét követi nyomon: négy és félezer esztendőt áttekintve, öt világrészt bejárva végigvezet a térképkészítés tudományának és művészetének múltján, jelenén és jövőjén, felrajzolja a számítógépes adatgyűjtés és térképkészítés, a virtuális valóság alkalmazásának új lehetőségeit és távlatait.

Reisz T. Csaba - Magyarország ​általános térképének elkészítése a 19. század első évtizedében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Klinghammer István - Pápay Gyula - Török Zsolt - Kartográfiatörténet
A ​könyvet a térképészet, kartográfia olyan jeles képviselői készítették, akik már több évtizede foglalkoznak a témával. Három nagy fejezete a szerzők kutatási területét tükrözi. Az első fejezet A történetiséga térképészetben, a második fejezet A térképtudomány fejlődésének alapvonalai, a harmadik fejezet A tematikus kartográfia fejlődése címet kapta. A három nagy egység ötvözetéből érdekes információkat kaphatunk a térképészet történetéről az i.e. 700-tól egészen a legújabb nemzeti és regionális atlaszokig, illetve világűrtérképekig; olvashatunk a kartográfia kialakulásáról az egyes korszakokban és országokban.

Babos Imre - Szodfridt István - Tóth Béla - Horváthné Proszt Sára - Járó Zoltán - Király László - Erdészeti ​termőhelyfeltárás és térképezés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_234856
Chart ​No 1. Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Chart ​No 1.
Chart ​No. 1, Nautical Chart Symbols Abbreviations and Terms, incorporates the symbols used by the International Hydrographic Organization (IHO), while listing alongside them the currently preferred U.S. symbols used by the National Ocean Service (NOS) and the National Geospatial-Intelligence Agency (NGA). Also shown are IHO symbols and symbols used on foreign charts reproduced by NGA. Additional sections show the typical layout of NOS charts, as well as examples of charted tide levels and other charted tidal data.

Gróf László - Carta ​Hungarica
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók