Ajax-loader

'térképészet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Rockenbauer Pál - Amiről ​a térkép mesél
"Nincs ​a világon izgalmasabb, kalandosabb, érdekfeszítőbb könyv, mint a térkép. A száraz adatok, szélességi és hosszúsági fokok, hegycsúcsok, városok, folyók nevei mind-mind egy izgalmas fejezet címei." A Búvár sorozat legújabb kötete a térképen előforduló nevek eredetét mondja el, érdekes mitológiai, történelmi és felfedezéstörténeti eseményeket idézve fel. A kötetet gazdag fényképanyag és sok rajz egészíti ki.

Gábor Imre - Horváth Árpád - A ​haditérképek históriája
Zrínyi ​Miklós (1620-1664) "Vitéz hadnagy" című munkájából idézünk: "Az mely kapitány az földnek csínját nem tudja, keveset viszen végbe a maga szándékában... Egy árok, egy patak, egy szalma oka volt sokszor hadak veszedelmének: mennyivel inkább kell hát tudni a hegyeket, mint feküsznek, a mezőket, melyre szélednek, az erdőknek járását, a vizeknek folyását." Az idézett sorok jól bizonyítják, hogy a hadvezérnek ismernie és a harc során fel is kell használnia a terep adta lehetőségeket. Ehhez pedig térképre is szüksége van. A könyv szerzői munkájukban a katonai térképészet és a katonaföldrajz történetéből vett képek felvillantásával vezetik végig az olvasót azon a hosszú és érdekes úton, amely a tájékozódás legősibb eszközeitől és módszereitől a légi fotogrammetriai eljárással készült, napjainkban is használt legkorszerűbb térképekig vezet. Könyvünknek - A haditérképek históriájának - megírása során nagy figyelmet fordítanak a magyar térképészet, a magyarországi térképkészítés és kiemelkedő művelőinek bemutatására. Ki, hol és mikor rajzolta az első térképet - nem tudjuk. A legrégebbi korokból ránk maradt térképéket állatbőrre, fakéregre festették, mammutagyarra vésték vagy agyagba nyomták. A térképkészítés technikája - művészete - az idők folyamán sokat változott. A szerzők a görögök és a rómaiak kezdetleges térképei után a középkor és a nagy felfedezések korának térképeit tekintik a térképkészítés első időszakának. Ebben a magyar Mikoviny Sámuel munkássága kimagaslik. A térképezés fellendülésének kezdetét hazánkban a térképkészítésnél alkalmazott vetületek rendszerezése, a térképészmérnöki képzés és a magyarországi "Első katonai felvétel" jelzi. Valóban korfordulót a XVIII. és a XIX. században végrehajtott "Második katonai felvétel" térképei, valamint a térképezést forradalmasító fotogrammetria kialakulása hozott. A magyar Lipszky János, Kanitz Fülöp és Tóth Ágoston nevei fémjelzik ezt a kort. A XIX. és a XX. századot átfogó utolsó száz évben érte el a térképezés és a térképkészítés a mai szintet. Létrejöttében az első és a második világháborúnak nem kis szerepe volt. A katonaföldrajz ebben az időben válik a hadtudomány fontos, a hadvezérek munkájának nélkülözhetetlen részévé. A technikai fejlődés - elsősorban a repülés, a légifényképezés és a fotogrammetika - hatalmas távlatokat nyitott meg a térképészet számára. Hogyan alakulnak napjaink haditérképei, milyenek lesznek vagy lehetnek a jövő haditérképei - ezekkel a gondolatokkal zárják könyvüket a szerzők.

Sümeghy Zoltán - Unger Zoltán - Gál Tamás - Térképészet
A ​szerzők a térképészet rejtelmeibe engednek betekintést.

Sümeghy Zoltán - Unger János - Horváth Janina - Földtudományi ​és földrajzi számítási feladatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Plihál Katalin - Magyarország ​legszebb térképei
Kiadónk ​ezzel a kötettel egy több évszázadon át tartó időutazásra hívja meg olvasóit. A kötet szerzője dr. Plihál Katalin, az Országos Széchényi Könyvtár Térképosztályának vezetője, aki a térképek jellegzetességeit, különleges vonásait és legérdekesebb részleteit egyaránt bemutatja. A térképleírásokat, valamint a 200 térképet és térképrészletet, az összes térképet teljességében bemutató CD-ROM is kíséri.

Császár Ákos - Bevezetés ​az általános topológiába
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Unger János - Bevezetés ​a térképészetbe
Az ​ember ősidők óta törekszik arra, hogy megismerje és valamilyen formában megörökítse környezetét. Az első ábrák, melyeket sziklába véstek, fába faragtak, papíruszra rajzoltak, azt tanúsítják, hogy az embereknek évezredekkel ezelőtt is szükségük volt az általuk ismert világban való tájékozódáshoz környezetüket bemutató vázlatokra. Manapság már műholdak segítségével figyelik bolygónk - és más égitestek - felszínét és rögzítik a változásokat. Az egyre nagyobb mértékben és méretben megismert környezet térbeli sajátosságainak átfogó bemutatására, változásainak rögzítésére az egyik legalkalmasabb ábrázolási forma ma is a térkép...

Anatolij Tomilin - A ​térképészet históriája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dsc_0656a
Officina ​képes világatlasz Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Officina ​képes világatlasz
Hogyan ​kezdődhetett az élet a Földön? Hogyan keletkeznek a hegységek, a vulkánok, a földrengések, a tornádók és hurrikánok, a légköri jelenségek, az apály és a dagály? Mi okozza az évszakok váltakozásait? Mi határozza meg az időjárást? Hogyan élnek a növények és az állatok a változatos klímájú területeken? Ezekre és ezekhez hasonló, mindenkit izgató kérdésekre is választ ad e rendhagyó világatlasz 134 térképoldalával, az eligazodást segítő 126 oldalas regiszterével és 96 oldalas képes mellékletével.

Stegena Lajos - Korok ​és térképek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nicholas Crane - Mercator
Mercator ​csaknem fél évezreddel ezelőtt készítette az első modern, tudományos megalapozottságú világtérképet. Csodálatra méltó teljesítmény, annál is inkább, mert ezt a politikai instabilitás, a tudományos rivalizálás és a nehéz fizikai körülmények egyaránt nagyon bonyolulttá tették, áadásul folyton egyensúlyoznia kellett az egyház és a tudomány között. Kitűnően megírt tudományos életrajz.

Papp-Váry Árpád - Magyarország ​története térképeken
A ​térkép a történelem leghűbb lenyomata. A könyvben korabeli térképeken követhetjük végig Magyarország történetét Pannónia római kori ábrázolásától egészen a 2002. évi országgyűlési választásig. Olyan térképeken, melyek egyszerre földrajzi remekművek szemet gyönyörködtető művészi alkotások. Lebilincselő történeteket olvashatunk születésükről, alkotóiknak életéről és a térképkészítés egykori módjairól. A térképeket csodálva pedig kicsit mi is elrepülhetünk a múltba.

Csendes László - Térképhistória
"Volt ​olyan vármegye, ahol II. József halála után a földmérési anyagok elpusztítását így indokolták: A házszámokat, mint a gyalázatos szolgaság bélyegeit, rögtön megsemmisítjük... A földjeinken vagy a határokon elhelyezett jelzőket kitépetjük."

Ismeretlen szerző - Magyarország ​1:300 000, a megyék 1:150 000 és a turistaterületek különböző méretarányú térképeinek jelkulcsa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Timothy Brook - Vermeer ​kalapja
Johannes ​Vermeer élete során valószínűleg soha nem hagyta el Delftet. Timothy Brook mégis az ő festményei segítségével mutatja be, milyen sűrű háló kötötte össze a világ különböző pontjait már az 1600-as években. Descartes Amszterdamot "a lehető dolgok kincsesládájának" nevezte, ahol minden kapható volt, és ugyanezt el lehetett mondani Delftről is. Vermeer festményein különböző tárgyak nyitnak ablakot az egyre tágasabb nagyvilágra: egy (amerikai hód gereznájából készült) magas kalap, egy kínai porcelán gyümölcsöstál, amelyből perzsaszőnyegre gurulnak a gyümölcsök, ezüstpénzek (dél-amerikai ezüstből), néger rabszolgafiú úrnője széke mögött, egyre részletesebb térképek a földrészekről és az óceánokról. A XXI. század elejének egyik legfontosabb szava a "multikulturalizmus". Nagyon modern fogalom. Vagy mégsem? Ez a könyv bemutatja, hogy a fogalom gyökerei a XVI-XVII. századra nyúlnak vissza. A híres felfedezők lábnyomába lépve tömegek indulnak meg Európából a világ többi része felé, hír és pénz reményében. Elsüllyedt hajók roncsai, halott rabszolgák és tengerészek tetemei szegélyezik a világkereskedelem ekkoriban kialakuló útvonalait, és állandó dohányfüst kavarog fölöttük. A földrajzi fölfedezéseknek hála a világ egyszerre kezd tágulni és szűkülni, és a folyamat a mai napig sem állt meg. Az Európa Diákkönyvtár párjaként elindított új sorozatban olyan művek kerülnek kiadásra, melyek frissen, naprakészen és élvezetes formában összegzik mindazt, amit a történelem, a kultúrtörténet, a társadalom- és természettudományok legfontosabb kérdéseiről tudnia kell és tudnia érdemes a művelt, felkészült diáknak és a tájékozott felnőtt olvasónak.

Mucsi László - Műholdas ​távérzékelés
A ​távérzékelés fizikai alapjai, meteorológiai, erőforrás-kutató műholdak, mikrohullámú rendszerek.

Ismeretlen szerző - A ​történelem segédtudományai
Az ​1998-ban megjelent tankönyv javított, átdolgozott kiadása a történelem segédtudományairól ad a területek legkiválóbb szakembereinek tollából áttekintést: történeti földrajz és kartográfia, történeti ökológia, kronológia (időszámítástan), antropológia, szfragusztika (pecséttan), inszigniológia (jelvénytan), heraldika (címertan), numizmatika (pénztörténet és éremtan), paleográfia (írástörténet), epigráfia (felirattan), diplomatika (oklevéltan, irattan), kriptográfia (titkosírások tana), genealógia (származástan), az egyes tisztségviselők hivatali és életútját kutató archontológia, illetve prozográfia, a történelem segítőtársaként szolgáló nyelvtudomány, a régi forrásszövegeket vizsgáló filológia, a metrológia (mértékek tana) és a múlt szrerplőinek megjelenítését vizsgáló történeti ikonográfia.

Covers_194367
Győr-Moson-Sopron Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Győr-Moson-Sopron
A ​digitális ortofotó speciális légi felvételek perspektív torzításoktól mentesített változata.E nem mindennapi képek az ezredforduló légi fényképészeti csúcstechnológiájával készültek. A reprezentatív kiadvány Győr-Moson-Sopron megye nyolc városa vonzerejének különleges bemutatása mellett közvetlenül használható műszaki, gazdasági, tudományos elemzésekhez, tervezésekhez. Szárnyaló felfedező utunkat könnyíti, hogy az ortofotókon a teljes utcanévhálózat is olvasható.Részlet a szerkesztő előszavából:"Mi ragadta meg először figyelmét? A népdalbeli csornai Koronára ragyogó napfény? A Nádasdy uradalom, Kapuvár látványa? Kisfaludy Károly szülőföldje, Tét kisvárosi nyugalma? Fertőd míves Esterházy-kastélyparkjának történelmet idéző átrendeződése? Pannonhalma pazar, világörökségi varázsú, festői épülettömbű Bencés főapátsága? Sopron középkori magjának ódon műemlékekkel ékes várkerületi rajza? Egymásba torkolló folyókon átívelő karcsú hidak "gyönyörű Győrnek gyöngyvára" körül?

Ismeretlen szerző - Köztes-Európa ​1763-1993 - Térképgyűjtemény
A ​kötet Köztes-Európát, a modern kori történelem mozgó "határsáv"-ját, a Finnországtól Görögországig, Csehországtól Moldáviáig terjedő kisnemzeti régiót vizsgálja. Bemutatja Köztes-Európa tizenöt államalkotó nemzetét, a nemzeti mozgalmakat, az első világháború következményeként kialakult konszolidálódó nemzetállamokat, a modern birodalmak korát, a régió második nemzeti forradalmát, majd a területi változásokra koncentrálva áttekintést ad a nemzetállamok útjáról. A kötet több mint 300 térképet tartalmaz, amelyekhez egy-egy oldal magyarázat járul. A munkát földrajzinév-szótár, statisztika, névmutató egészíti ki.

Fedeles Tamás - Pécs ​topográfiája a kezdetektől a 20. század elejéig
Pécs ​több mint két évezredes múltra visszatekintő története régóta foglalkoztatja a kutatókat, ennek ellenére a város évezredeket átívelő morfológiai, topográfiai fejlődését bemutató összefoglaló munka mindezidáig még nem született. A Magyar Várostörténeti Atlasz program keretében néhány éve megkezdett kutatásoknak többek között éppen az a célja, hogy e hiátust megszüntessék. A Pécs Várostörténeti Atlasz e kutatásokra szervezett munkacsoportjának tagjai az eddig elvégzett kutatásaik eredményeit adják közre e kötet hasábjain. A munka természetesen e tanulmánykötet megjelenésével még korántsem tekinthető lezártnak, hiszen a vállalkozás végső célja a település topográfiai változásait bemutató, magyar és angol nyelvű, tematikus térképekkel, a városról készült reprodukciókkal, valamint részletes adattárral ellátott várostörténeti atlasz elkészítése. Az egyes korszakokat merőben eltérő forrásadottság jellemzi, mindemellett a kútfők feldolgozottsága is meglehetősen nagy eltérést mutat. Ebből következik, hogy jelen kötet tanulmányai között akadnak komplexnek tekinthető feldolgozások és egy-egy részletkérdést mikro-elemzéssel feltáró dolgozatok egyaránt. Az őskortól az oszmán uralom végéig tartó időszakra vonatkozó kutatások lezártnak tekinthetők. Magától értetődően – a dolog természetéből adódóan – ez csak a pillanatnyi állapotra vonatkozik, hiszen az újabb régészeti feltárások, esetlegesen felbukkanó – az eddigi tapasztalatok alapján vélhetőleg csekély számú – közép- és koraújkori források némileg árnyalhatják jelenlegi ismereteinket. Talán kissé meglepő módon a 18. századtól kezdődő periódus tekinthető a legkevésbé feldolgozottnak topográfiai szempontból. Dacára annak (vagy éppen azért), hogy a levéltári források, a rendelkezésre álló térképek, városábrázolások száma éppen a hódoltság időszakát követően indult nagyarányú gyarapodásnak. A kutatások alapját Madas József minuciózus munkával összeállított adattárai jelentik, melyek vezérfonalként szolgálnak a témában elmélyedni kívánók számára. Ugyanakkor az említett kötetek minden értékük ellenére a város szerkezeti változásainak, topográfiai fejlődésének bemutatása során hangsúlyozottan „mindössze” kiindulópontot jelentenek. Hiszen a közölt adatokra alapozva, azokat az eredeti forrásokkal összevetve, kiegészítve, térképre vetítve nyílik lehetőség a város térbeli gyarapodását, morfológiai változásait folyamatában bemutató, komplex összefoglalás elkészítésére.

Velősy Béla - Természetjárás, ​térképismeret
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Láng Sándor - Matematikai-csillagászati ​földrajz és térképészet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Györffy János - Térképészet ​és geoinformatika II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pálffy István - Tájékozódás ​a vízen, a levegőben, és a kozmoszban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Papp-Váry Árpád - A ​térképolvasás titkai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Klinghammer István - Papp-Váry Árpád - Földünk ​tükre a térkép
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Erdély ​és a Részek térképe és helységnévtára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gazdag László - Útitársunk ​a térkép
A ​térkép nélkülözhetetlen útitársa a természetjárónak, kirándulónak, autótúrázónak egyaránt. E könyv megjelentetésével azt szeretnénk elérni, hogy a térkép ismert jó barátunk, segítőtársunk legyen túráink során. A szerző úgy állította össze munkáját, hogy a magyar és nemzetközi térképek használatéhoz szükséges minden fontos tudnivalóra választ kapjon az olvasó. A térkép segítségével tájékozódni tudjon ismeretlen terepen, településen, könnyen kiismerje magát a térképeken használt jelkulcsok tömegében. Megismertet a szerző a térképábrázolás legfontosabb típusaival, majd a könyv második részében a térkép történetéről és a térképi ábrázolás fejlődéséről ad vázlatos áttekintést. A könyvet kb. 170 magyarázó rajz és fénykép illusztrálja.

Kisari Balla György - Manó ​Kogutowicz: The Great Hungarian Cartographer
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Klinghammer István - Pápay Gyula - Török Zsolt - Kartográfiatörténet
A ​könyvet a térképészet, kartográfia olyan jeles képviselői készítették, akik már több évtizede foglalkoznak a témával. Három nagy fejezete a szerzők kutatási területét tükrözi. Az első fejezet A történetiséga térképészetben, a második fejezet A térképtudomány fejlődésének alapvonalai, a harmadik fejezet A tematikus kartográfia fejlődése címet kapta. A három nagy egység ötvözetéből érdekes információkat kaphatunk a térképészet történetéről az i.e. 700-tól egészen a legújabb nemzeti és regionális atlaszokig, illetve világűrtérképekig; olvashatunk a kartográfia kialakulásáról az egyes korszakokban és országokban.

Lukács Tibor - Staudinger Jánosné - Gross Miklós - Geodéziai ​és térképészeti munkák automatizálása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csizmadia Norbert - Geopillanat
Térben ​és időben különleges geopillanat részesei vagyunk, új értékrend van kialakulóban, melyben a tudásé, a kreativitásé a legnagyobb szerep. A gazdasági erővonalak a korábbi centrumokról a perifériákra húzódnak, így alakulhatnak ki a múlt határvidékeiből a jövő központjai. Kik lesznek ennek a korszaknak a nyertes nemzetei, közösségei, vezetői és hatalmai? A nagyok vagy a kicsik? Az erősek vagy a gyorsak? A centrumok vagy a perifériák? A 21. század felfedezőinek és geostratégiáinak feladata, hogy e páratlan lehetőségekkel és globális léptékű környezeti, társadalmi, gazdasági kihívásokkal teli, folyamatosan változó korszakhoz útmutatást adjanak. Fúziók korában élünk, hálózatok világában és minél több oldalról közelítünk meg egy-egy kihívást, annál könnyebben találhatunk rá választ és valós megoldást. Ehhez új térképekre van szükségünk, melyek nem nélkülözik a régiek bölcsességét és eszközeit, de kiegészítik őket a ma tudásával. Ez az "Útikönyv" ebben a különleges geopillanatban segít eligazodni - 100 térképpel, ábrával, infografikával - mely térképet és iránytűt ad az olvasó kezébe...

Kollekciók