Ajax-loader

'Tolna megye' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Illyés Gyula - Puszták ​népe
A ​Puszták népe voltaképpen egy avantgárd gesztusból, André Gide 1927-es Kongói utazásának ösztönzésére született. Illyés Gyula a magyar "tengerfenék titkai közé reflektorfényt vető" (Babits) írószociográfiájával, máig nem múló hatású remekműben ábrázolta a két háború között a hazai hitbizományok és nagybirtokok vergődő cselédnépének életét, saját pusztai gyerekkora világát.

Bächer Iván - Az ​elhagyott falu
„A ​kötet persze más is, több is ennél. Amit Bächer Iván szociográfusként, vizsgálódó újságíróként rögzít, azt voltaképpen – az általánosság, a számok, a trendek és hasonlók szintjén – máshonnan is tudhatjuk, s ha érdekel bennünket a dolog, tudjuk is. De hogy mindezekben benne lenni vagy legalábbis mindezeknek a közvetlen közelében lenni milyen érzés, azt már Gold Jenőtől tudjuk meg, azaz egy irodalmi alak és a sajátosan irodalmi tapasztalat révén. Bächer ugyanis legalább annyira író ebben a könyvében, mint amennyire újságíró, a kötet darabjai legalább annyira novellák, mint amennyire tudósítások. Itt-ott jólesően nyugtázzuk a nagy elődök szellemujjlenyomatait, Tömörkényt, Mórát, Móriczot, a magyar parasztnovellisztika divatjamúlt, csodálatos örökségét is, bár az elegy: a kimondó-figyelemfelhívó újságírói indulat és a közhasznúnál több és maradandóbb irodalmi látomás összjátéka érdekes módon ismét inkább a hatvanas éveket idézi, Galgóczit és – a ma már elfeledett – Galambos Lajos néhány jobb falusi elbeszélését.” (Takács Ferenc)

Kunszabó Ferenc - Sárköz
"Parasztból ​lett munkáskáder - írták lapomra azokban a jellegzetes években, s én erre nagyon büszke voltam, bár mindig éreztem, hogy van valami pontatlanság a megállapításban. Nagyon lassan jöttem rá, hogy dupla a hiba. Mindjárt az első, hogy sohasem voltam paraszt: tanyán születtem, a Nyíregyháza melletti Kacsabokorban, és a nyírségi pusztákon nőttem-nevelkedtem... A falvak zárt világa! - az nagyon messze eset mitőlünk, és nem annyira az odavezető utak homokverte kilométereiben, hanem a kistulajdonon alapuló másfajta életstílusban, gondolkodásmódban mérve... És a második hiba a megállapításban, hogy bár suhanckoromban ipari szakmát tanultam, s évekig dolgoztam üzemi munkahelyeken, mégsem lett belőlem munkás sem, soha. Pedig a felszabadulás adta lehetőségek között válhattam volna értelmiségivé is, mint annyi osztályos társam. Válhattam volna, hisz szakérettségi után egyetemet végeztem, és dolgoztam értelmiségi munkakörökben - olyanban dolgozom most is, éppen. Idegeimben, az élet és a világ dolgaira adott reflexeimben még ma is visszaüt az "elszenvedett" gyermekkor, minduntalan... Tízéves koromban láttam először gőzmozdonyt, és mikor fújtatni kezdett, úgy elszaladtam, hogy édesanyám alig tudott előkaparni a bokrok közül. Azóta persze megszoktam a sugárhajtású repülőgépet is - de soha nem tudok megilletődés nélkül nyúlni sem a rádióhoz, sem más technikai eszközhöz, csakúgy, mint szocialista társadalmunk azon jelenségeihez, melyekkel foglalkoznom adatott --- És azt hiszem, nagyon sokakkal utazom "egy hajóban": múltunkat nem rázhatjuk le magunkról; gyermekeink már le tudják rázni - a mienket. A sajátjukat majd ők sem, sohasem. És az ő leendő múltjukat most csináljuk nekik, napról napra."

Huba László - Dél-Dunántúl
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Andrásfalvy Bertalan - Sárközi ​hímzések régen és ma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kalotás Zsolt - A ​tolnai Mezőföld természeti kincsei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Töttös Gábor - A ​szekszárdi szőlő és bor
A ​könyv a borvidék kialakulását és fejlődését kíséri végig, az Árpád-kortól napjainkig. Foglalkozik a szőlőtermesztés és a borászat szakkérdéseivel is, valamint fejezetet szentel az irodalom és a művészetek szekszárdi szőlőhöz és borhoz fűződő kapcsolatának is.

Lázár Ervin - Csillagmajor
Lázár ​Ervin (1936) a mai magyar prózairodalom talán legeredetibb hangú elbeszélője, s ez a méltán megcsodált eredetiség valóban az "írói hang" varázslatos tulajdonsága, amivel az író "megénekli" a világát. Ebben a kötetében a valaha volt pusztát és embereit, ahol gyerekkorát töltötte. Lázár Ervin ugyanis a Tolna megyei Alsórácegrespusztán nevelkedett, ez volt az ő gyerekkorának az Édenkertje, s nem is titkolja, hogy a nagyvárosból, ahol évtizedek óta él, "állandó nosztalgia húz vissza falura, isten háta mögötti helyekre". Ez az isten háta mögötti emberi világ volt az ő írói képzeletének a nevelője, s kincses emlékeiből táplálkozik ma is, mert ez ugyanolyan gazdag és kimeríthetetlen terepe a teljes fényű létezésnek, mint a metropolisok vagy a megalopolisok kavargó-nyüzsgő élete, s az ember, akinél - Szophoklész szerint - "nincs csudálatosabb", szívének reményeivel és sorsának nyomorúságával ebben a valóságot írói látomásokkal és költészettel át- meg átszőtt "Csillagmajorban" ugyanúgy megmutatkozik, mint a világnak bármelyik más színterén.

Covers_161208
Bogyiszlói ​képek Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Bogyiszlói ​képek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Szekszárd ​- Béri Balogh Ádám Múzeum IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Treszl Gábor - Pannónia-expedíció
Jó ​szívvel ajánlom ezt a rendhagyó útinaplót figyelmükbe. Nyomon követhetik, hogyan lett egy gigantikus kalandból küldetés. S hogyan lett egy hófehér zászló a küldetés szimbóluma. A híradásokból annak idején megtudhattuk, hogy két paksi fiatalember, Treszl Gábor és Magyar Zoltán 2008-ban óriási vállakozásba fogott: az 1967-es gyártású T5 típusú oldalkocsis Pannóniával elmotorozni a pekingi olimpiára. Miről szól a könyv? A Pannónia-expedíció veterános zarándokútjáról. A négy hónapos, közel huszonnégyezer kilométeres kaland során a fiúk eljutottak a Don-kanyarba, Kazakisztán végtelen sztyeppéire, Szibériába, a Góbi sivatag csodálatos világába, az olimpiára. Az olvasó a könyv lapjain végigkísérheti hőseink küzdelmét a hivatali bürokrácia sokfejű szörnyével, az útközben sokasodó műszaki problémákkal, betegségekkel, Szibéria zord időjárásával, sivatagi körülményekkel, Ázsia úttalan útjaival. A motorosok mesélnek az útjukba került népek önzetlen segítségéről, a madjar törzzsel való különleges találkozásról a kazakisztáni Torgaj-vidéken. Gratulálunk a fiúknak kitartásukért, bátorságukért, e ritka, példamutató teljesítményért. Büszke vagyok rá, hogy ott lehettünk amikor begurult a Pannónia-expedíció három hőse: Treló, Zoli és Panni néni - stílszerűen a Hősök terére.

Csepregi Béla - Petőfi ​Sárszentlőrincen
Petőfi ​és Sárszentlőrinc kapcsolata nem általánosan ismert és nem egyértelműen értékelt tény. Bár a Petőfi-kutatás ma már általában behatóan elemzi és értékeli a sárszentlőrinci éveket, mégse fordít rá mindig olyan figyelmet, amit megérdemelne, s nem enged annak olyan teret, ami a páratlanul rövid költői életútból két évet joggal megilletne. Szükségesnek és indokoltnak látszik azért, hogy a költő születésének 150. évfordulója alkalmából részletesebben is feltárjuk és bemutassuk kétévi diákoskodása színhelyét, iskoláját, tanárait, azokat a hatásokat és kapcsolatokat, amelyek később is megmaradtak s a csodálatosan gazdag költői életműben is gyümölcsöztek.

Vendel-Mohay Lajosné - "Áll ​a régi ház még"
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_40392
88 ​Tolna megyei népdal Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - 88 ​Tolna megyei népdal
Tolna ​megye igen gazdag népművészeti kincsekben, ezen belül népzenei hagyományokban. Lapozzunk bele bármelyik ének-zenetankönyvbe, vagy népdalkiadványba, hallgassunk meg akármilyen népzenei műsort a rádióban, televizíóban, vagy dalostalálkozón, biztosan számos tolnai dalra bukkanunk. Köz-Tolna, Nyugat-Tolna, Kelet-Tolna, Sárköz, Székelység dalait ismerhetjük meg.

Vasy Géza - Ozora ​- Várkastély / Illyés Gyula Életműkiállítás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rosner Gyula - Szekszárd ​- Béri Balogh Ádám Múzeum III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona Imre - Sárköz
Évszázadok ​óta külön színt képvisel a Sárköz népe a magyar kultúrában. E sajátos népcsoport életformája, viselete, munkakultúrája és táncai a népi teremtőerőnek nagyszerű megnyilvánulásai. A folyóktól szaggatott, dombos táj kemény munkára kényszerítette lakóit, s a történelem sokszor változtatták életük külső megnyilvánulásait. E gazdag múltat és az általa befolyásolt jelent ismerteti Katona Imre, aki sok éven át kutatta e nép életét. Könyve tudományos hitelességgel vonzó képet fest a sárközi magyarok küzdelmekkel teljes hétköznapjairól.

Leopold Lajos - A ​presztízs
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiss G. Péter - Paks
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csányi László - Bejártam ​Tolnát-Baranyát
Vallomások ​a szülőföldről - így lehetne röviden jellemezni kiadónk sorozatát, amely tizenkét kötetben egy sokak számára kevéssé ismert, fölfedezésre váró országot mutat be: Magyarországot. Neves írók, költők vállalkoztak arra, hogy a fölnevelő táj arculatát megrajzolják, megcsodáltassák műemlékeit, népi művészetét, irdodalmi hagyományait, bemutassák az ott élők táj- és életformáló mindennapjait. Más-más hangon, de közös céllal szólnak hozzánk ezek az írások: országjárásra, fölfedezőutakra sarkallnak, jól tudva, hogy csak az átélt élmény maradandó.

Ismeretlen szerző - Körbe-karikába ​Baranya, Fejér és Tolna megyében
Kedves ​túrázó! A térképgyűjteményben, melyet Ön most a kezében tart, Baranya, Fejér és Tolna megyei kerékpáros túraútvonalakat mutatunk be. A térképgyűjtemény különlegessége, hogy a túraleírások közel negyven Baranya, Fejér és Tolna megyei természetkedvelő kerékpáros tollából származnak. E három megye természetbarát és sportkedvelő lakói ajánlják kedvenc túraútvonalaikat mindazoknak, akik szeretik a természetet, a sportot és az érdekes szabadidős programokat. A túraleírások a javasolt útvonalak mellett praktikus információkkal is szolgálnak. A szerzők külön is felhívják a figyelmet szűkebb-tágabb lakóhelyük látnivalóira, nevezetességeire.

Bősze Sándor - Kistérségek ​Értékleltára – Paksi Kistérség
A ​statisztikai kistérségek adottságait külön-külön kötetben, egységes szerkezetben feldolgozó kézikönyvek célja, hogy bemutassák az adott kistérséghez tartozó települések értékeit, azokat, amelyekre ráépülhet a jövő stratégiája. A szöveges értékleltár-értékelés kiterjed a kistérség táji, természeti, idegenforgalmi arculatának, gazdasági adottságainak s gyakorlatának, épített örökségének, emlékhelyeinek, népi mesterségének, az utóbbi témakörön belül: élő néprajzi és hagyomány-örökségének a feldolgozására.

Covers_198182
Tolna Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Tolna
Tolna ​megye az ország kisebb megyéi közé tartozik, de természeti adottságai, gazdag történelmi múltja, gyorsan fejlődő gazdasága és kultúrája méltóvá teszi a figyelemre. Ezen a Duna melletti dimbes-dombos tájon már sok ezer évvel ezelőtt megtelepedett az ember. Az Árpádok korában hazánknak egyik legsűrűbben lakott vidéke volt, ám a következő századok szinte pusztává tették. A XVII. század végétől indult meg újra az élet, a lakosság főleg mezőgazdasággal foglalkozott. A felszabadulás után, kivált az utóbbi két évtizedben az ipar is fejlődésnek indult. Itt kezdte meg működését az ország első atomerőműve, s ez máris érzékelhető hatást gyakorol a megye egészére. Ennek a gyorsuló haladásnak jelentős erőforrásai a gazdag kulturális hagyományok és a megye népének tradicionális munkaszeretete. Tolna természeti szépségei, a sok helyütt még szinte érintetlen természet (Gemenc, Gyulaj, Tamási, a Sötétvölgyi erdő stb.), az ősi földvárak fennmaradt sáncai, az Árpád-kori templomok és középkori várak romjai, a feltárt és restaurálás alatt levő kastélyok maradandó élményt ígérnek. Az ország megyéit bemutató sorozat tizenkettedik kötetét, az eddig megjelentekhez hasonlóan, a megyét alaposan ismerő szakemberek írták, akik a szűkebb szülőföld szeretetét jól ötvözik a tárgyilagos pontossággal.

Covers_178557
Tolna ​megye Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Tolna ​megye
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Szőke Sándor - Dombóvár
Ez ​a könyv egy sorozat láncszemeként Dombóvárral foglalkozik. Célom az volt, hogy a község rövid történetét, földrajzát, gazdasági és kulturális életét, valamint településföldrajzát vázoljam. Munkám nem egyedülálló ebben a tárgykörben, előttem már Csekefalvi Irén, Gyánti Erzsébet és Szanyi István tanárok foglalkoztak Dombóvár történetével. Ez a kiadvány Dombóvár életének szintézisét akarja nyújtani. Ha valamiben segítségére lesz az utánam következő kutatóknak, akik a teljesség igényével akarják feltárni a témát, akkor elértem célomat. Igy szeretnék hozzájárulni ahhoz is, hogy a dombóváriak ne csak szeressék, hanem megismerjék lakóhelyüket.

Covers_468926
Elszentült ​a nap az égrül Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Elszentült ​a nap az égrül
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fazekas Imre - Tolna ​megye nappali lepkéi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Tolna ​megyei székely népmesék
A ​Bukovina Kiadó azon fáradozik, hogy mindent elérhetővé tegyen, ami a bukovinai székelyek számára fontos, érdekes, vagy hasznos. Kelemen Zoltán bukovinai mesék gyűjtéseit tartalmazó kötetet a '64-ben adták ki utoljára. Mára ez az értékes gyűjtemény beszerezhetetlenné vált, ezt a hiányt kívánjuk most pótolni az eredetivel megegyező reprintkiadvánnyal.

Covers_213988
0

Ismeretlen szerző - Györkönyi ​Károly emlékezete
Füzetsorozatunk ​Györköny község múltjának egy-egy részletét kívánja bemutatni. Szeretnénk, ha ezzel is erősebb szálak fűznék az itt élőket és az elszármazottakat szűkebb hazánkhoz.

Ismeretlen szerző - Szemelvények ​Sárszentlőrinc múltjából
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

E. M. Miller - Az ​Örökség
Középkor: ​A magyarországi vámpírtársadalom vezetője segítséget kér a Kamarilla vezetőjétől, mert titokzatos eltűnések és egy gyilkosság borzolja a falu lakosainak idegeit és mindennapjait. A Falu boszorkánya, Amanda ekkor megjósolja Morpheusnak Julietta érkezését, de sem ő, sem pedig társai nem hisznek neki. Majd amit mesének hittek 460 évvel később valósággá válik. Julietta Speer és barátnője élete egy csapásra megváltozik, miután levelet kapnak egy ügyvédi irodától, miszerint házat örököltek Magyarországon. Mindeközben újjáéled a gonosz, és izgatottan várja két ellenfelének a megérkezését. Titokzatos, rímekbe szedett üzeneteket küld számukra.

Szőts Zoltán - Völgységi ​múzeumi tanösvény és tematikus utak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók