Ajax-loader

'ifjúságpolitika' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Covers_555034
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Ha ​ott lennék Havannában...
A ​londoni Albert Hallban 1945 novemberében a világ ifjúságának küldöttei ünnepélyes fogadalmat tettek: "Esküszünk, hogy szerte a világon az ifjúság egységét építjük, bármely fajhoz vagy nemzethez tartozunk is, bármilyen legyen is bőrünk színe vagy meggyőződésünk." Ennek a gondolatnak jegyében találkoznak a világ fiataljai immár tizenegyedszer, Kuba fővárosában, 1978 nyarán. Ott lesz a VIT-en a magyar gyerekek képviseletében egy kis csapatnyi úttörő is. A többiek itthon készülnek a találkozóra, feladatokat vállalnak a nemzetközi szolidaritás szellemében, kis VIT-eket rendeznek, s a szokottnál is nagyobb érdeklődéssel tekintenek a VIT-nek otthont adó amerikai szigetországra, a szocialista Kubára. Nekik szól ez a könyv.

Covers_250677
Ifjúságszociológia Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Ifjúságszociológia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - A ​fogyatékossággal élő fiatal felnőttek társadalmi integrálódásának esélyei és lehetőségei a mai Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Társadalmi ​átalakulás és ifjúság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Harald Roth - Ich ​will Spass!?
Was ​fasziniert junge Menschen heute, welche Vorstellungen aund Traeume haben sie?

Joël Kotek - Az ​ifjú gárda
1966-ban ​a kaliforniai Rampart magazin sorozatban közölt olyan újságcikkeket, amelyek a CIA kapcsolatait tárták fel a legtöbb ifjúsági szervezettel. Ez a felfedezés bombaként robbant. Hogy megértsük, miért épült be a CIA a diákszervezetekbe, nem Washingtonból, hanem Moszkvából kell kiindulnunk. Moszkvának pontos terve volt. A bolsevikok eszében ötlött fel először, hogy az ifjúságot politikai és ideológiai fegyverként bevessék. 1919 táján a Komintern pontos, mindenre kiterjedő terv szerint mintegy száz ifjú kommunistát szórt szét a kor legfontosabb ifjúsági mozgalmaiban. A sejtkiépítés politikájának következtében 1946-ban a Szovjetunió már vitathatatlanul gyámsága alatt tartotta a fiatalok és a diákok fő világszervezeteit. A nyugati kormányok igen lassan ocsúdtak fel és szánták rá magukat ellenlépésekre. A hidegháború azonban kedvezett a kihívásnak. Joël Kotek bemutatja, mivel bűvölték el a Kreml urai a fiatalokat, hogyan mozgatták évtizedeken át az ifjúsági és diákszervezetek életét és munkáját, és miképpen lendült ellentámadásba a CIA. A tanulmány elbeszéli Kelet és Nyugat között az óriási harcot, amelynek tétje az ifjúság. JOËL KOTEK történész a párizsi Politikai Intézet doktora, a brüsszeli Szabadegyetem tanára. Pierre Rigoulot-val társszerzője A táborok évszázada című nagyszabású munkának.

Balla Viktória - Bánszegi Zsuzsa - Kiss Andrea - Németh Zita - Szabó Krisztina - Az ​ifjúsági munka fogalomtára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_177921
Ifjúságügy Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Ifjúságügy
Az ​ifjúsággal kapcsolatban két fő filozófia lehetséges: tekinthet a társadalom az ifjúságra, mint a rossz hatásoktól védelmezni kívánt csoportra, és tekinthet mint erőforrásra, mint lehetőségre. Továbbra is dominálni fog-e az ifjúságot két szegmensében látó és láttató ifjúságvédelmi (youth care) elitformáló politika? A közélet továbbra is problémahelyzetet, megoldandó konfliktusokat, válságkezelést igénylő kérdéseket lát-e ott, ahol láthatna lehetőséget, unikális szempontokat, dinamizáló erőforrást? Az Ifjúságügy című - Magyarországon az első összefoglaló jellegű - könyv ezen kérdésekre keresi a választ, s a modellalkotás igényével olyan elképzelést vázol fel, amely meghatározza az ifjúsági szakmát, ifjúsági munkát, ifjúságügyet, választ ad azon kérdésekre, hogy kik a szereplői, művelői, alanyai, mit csinálnak, és miért, milyen területek tartoznak tevékenységeikhez, miben különbözik feladatuk az oktatási stb. világokétól. A könyv igyekszik tehát részletesen és alaposan tárgyalni az ifjúságügy, ifjúsági szakma, ifjúsági munka helyzetét és folyamatait, módszereit és eredményeit. Az ifjúsági szektorban tevékenykedők többsége szerint ugyanis az ifjúságügy csakúgy mint két évtizede a szociális szektor, mára önálló szakmává érett. Bár módszerei nem egyediek (kölcsönveszi a szociológia, vezetéselmélet, politológia, pszichológia eszköztárát), témája mégis önálló: olyan sajátos élethelyzettel és szakmával foglalkozik, amely nem elsődleges tárgya más tudományterületeknek. Az ifjúsági ügyek többet jelentenek, több felelősséget, több akciót követelnek meg a magyar államtól, de akár Európától, mint amennyi a múltban vagy a jelenben megvalósult. Az 1848-as márciusi ifjak vagy az 1968-as diákfelkelések, de akár a 2006. szeptemberi Szabadság téri zavargások is igazolják: amit ma megteszünk vagy elmulasztunk, az akár a közeljövő-ben is érezteti jótékony, avagy káros hatását, s ily módon a holnap ifjúságára lesz elsősorban hatással. Kis túlzással: ha nem segítjük hozzá a ma ifjait a demokráciatechnikák elsajátításához, el fog tűnni Mazsola a darabjaira szétvert tévészékházból.

Missing--book
Riport ​a családról Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Riport ​a családról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_401069
Ifjúsági ​élethelyzetek Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Ifjúsági ​élethelyzetek
Érdekes ​könyvet vehet a kezébe az Olvasó. Szerzői, szerkesztői egyetemi hallgatók. Fiatalok, a Debreceni Egyetem szociológia szakos hallgatói és a Szociológia Tanszék Ifjúságszociológiai Műhelyének tagjai. A kötetbe szerkesztett tanulmányok azonban sokkal tágabb problémaérzékenységet tükröznek, mint a saját korosztályra és a saját élethelyzetre való tudományos önreflexió, noha a témák zöme és a kötet szerkezete az egyetemista lét köré szerveződik. A kötet cikkeinek elméleti megalapozottsága és a cikkek alapjául szolgáló empirikus kutatások módszertani arzenálja messze meghaladja a szabvány egyetemi dolgozatok tinta ízű színvonalát. Fiatal kollégák tanulmányait olvashatjuk az okosan szerkesztett kötetben. Olyan tanulmányokat, melyeket minden ifjúságszociológiával foglalkozó egyetemistának, oktatónak és kutatónak érdemes elolvasnia. A kutatók elsősorban friss ötleteket, ihletet és a szakma iránti lelkesedésük megújításához szükséges muníciót meríthetnek ezekből az írásokból. Az ifjúságszociológia oktatói pedig annak örülhetnek a leginkább, hogy eggyel több olyan kötetet ajánlhatnak kötelező irodalomként, amit bizonyosan szívesen fognak olvasni a szerzőket követő évfolyamok hallgatói. A szociológia iránt érdeklődő egyetemisták és mások pedig érdekes, olvasmányos írásokból bővíthetik ismereteiket a fiatalokról és a mai magyar társadalomról.

Covers_235753
Ifjúság ​2004 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Ifjúság ​2004
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Vezérkönyv ​agrárifjúsági vezetők számára
Az ​újrainduló KALOT, vagyis a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete vezérkönyve a mozgalom célkitűzéseit, a szervezkedés módszereit, a vezetés kérdéseit tárgyalja. A mozgalmat megindító Kerkai Jenő jezsuita atya ebben a jelmondatban foglalta össze a célkitűzést: "Jöjjenek, segítsenek nekem felemelni a magyar népet!" Ez valláserkölcsi alapon krisztusibb ember, műveltebb falu, életerős kis egyedek és önérzetes magyarok nevelését jelentette.

Elekes Zsuzsanna - Egy ​változó kor változó ifjúsága
Az ​ESPAD 1995-ben indult azzal a céllal, hogy rendszeresen ismétlődő, időben és nemzetközileg összehasonlítható adatokat gyűjtsön Európa fiataljainak dohányzási, alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól. Ez a kötet az ESPAD 2007. évi negyedik hullámának eredményei alapján mutatja be a magyar diákok fogyasztási szokásait és az elmúlt 12 évben bekövetkezett változásokat. A szerző vizsgálja, milyen tényezők befolyásolják a különböző szerek kipróbálását, rendszeres vagy problémás fogyasztását, valamint azt, hogy az elmúlt 12 év változásai milyen mértékben érintették az eltérő társadalmi-demográfiai csoportokba tartozó fiatalokat. Foglalkozik a különböző fogyasztási formák együttjárásával, és megpróbálja körülhatárolni a fiataloknak azt a csoportját, amely leginkább tekinthető problémás fogyasztónak. Az ESPAD 2007. évi eredményei változást mutatnak a különböző szerek európai elterjedtségében. A magyarországi adatok sok tekintetben követik a nemzetközi trendeket. A kötet bemutatja az Európában végbement változásokat, vizsgálja, hogy a magyar fiatalok tiltottszer- és legálisszer-fogyasztása mennyiben tér el Európa más országainak fiataljaiétól, melyek azok a fogyasztási formák, amelyek alapján a magyar diákok Európa élén találhatóak, és melyek azok, amelyek alapján elmaradnak az európai átlagtól. Kísérletet tesz annak értelmezésére, hogy milyen társadalmi jelenségek magyarázhatják a fiatalok fogyasztási szokásaiban bekövetkezett változásokat. A kötet a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet szakmai forrás sorozatának a kutatások 12. része.

Kollekciók