Ajax-loader

'eszperantó nyelvű' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Kalocsay Kálmán - Rendszeres ​eszperantó nyelvtan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baghy Gyula - Eszperanto ​nyelvkönyv
A ​nemzetközi nyelv eszméje többszáz éves. Tudósok hosszú sora foglalkozott a kérdéssel. Már Comenius, Leibniz, Descartes, Bacon és mások rámutattak műveikben a nemzetközi nyelv szükségességére, de elméleti tervezeteik nem oldották meg a problémát. Ez érthető. Abban az időben még jobbára csak a tudomány emberei érezték egy ilyen nyelv hiányát. Azóta a technika, a közlekedés, a kereskedelem, az idegenforgalom fejlődése, a szélesebb körben és gyakorlatilag érezhetővé tették egy nemzetközi nyelv szükségét. Így születtek meg a különböző megoldási kísérletek, amelyek közül az eszperantó nyelv szerzett legnagyobb népszerűséget, és bizonyult legmegfelelőbbnek a kérdés megoldására. Dr. Zamenhof Lajos Lázár 1887-ben D-ro Esperanto álnéven adta ki művét. A fiatal varsói lengyel szemorvos évtizedes munkával alkotta meg az eszperantó nyelvet; szókincsét az élőnyelvek anyagából vette, logikus és leegyszerűsített nyelvtant szerkesztett, s munkáját minden jog fenntartása nélkül az emberiség rendelkezésére bocsátotta, hogy az élet növelje, fejlessze hasznossá, ha megfelel céljának, vagy utasítsa el, ha alkalmatlan a nemzetközi érintkezés előmozdítására.

Eszpe
Eszperantó-magyar ​szótár Ismeretlen szerző
6

Ismeretlen szerző - Eszperantó-magyar ​szótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benczik Vilmos - Kaszab Andor - Eszperantó-magyar ​diáklevelezés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilvási László - Eszperantó-magyar ​és magyar-eszperantó szótár (szójegyzék)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Helen Davies - Horváth József - Kezdők ​eszperantó nyelvkönyve
A ​világhírű Usborne Kiadó színes, szórakoztató képekkel illusztrált szótárai azzal a céllal készültek, hogy megkönnyítsék és kellemes időtöltéssé tegyék a nyelvtanulást. Mindegyikben több mint kétezer, a mindennapi életben gyakran használt szó és kifejezés található. A szavakat egy-egy téma köré csoportosítottuk (A család, A test, Ház és lakás, Öltözködés, Élelmiszerek, Bevásárlás, Autóval, Nyaralás, Sport stb.), s a mulatságos képek, jelenetek szinte sugallják a szavak értelmét. A könyv végén a legfontosabb tudnivalókat összegző néhány oldal következik A nyelvtanról dióhéjban címmel. Befejezésül pedig szójegyzék található. Ebben a magyar ábécé rendjét követve azokat a szavakat, kifejezéseket és mondatokat adjuk közre, amelyek a könyv illusztrált oldalain előfordulnak.

Covers_449290
Szókincspróba ​1. Ismeretlen szerző
12

Ismeretlen szerző - Szókincspróba ​1.
A ​Szókincspróba füzetek (1 -2) célja, hogy ki-ki maga ellenőrizhesse, mennyire sikerült elsajátítania az adott nyelv szókincsét. Nincs más dolgunk, mint hogy a képek melletti rubrikákba beírjuk a megfelelő szót vagy kifejezést - persze az idegen nyelven. A képek most is segítenek abban, hogy felfrissítsük emlékezetünket. Akinek sikerül maradéktalanul megbirkóznia a Szókincspróba feladataival, az elmondhatja: valóban birtokában van az illető nyelv alapszókincsének.

Dr. Mátéffy József - Nagy István - Eszperantó ​társalgási zsebkönyv
Az ​eszperantó mozgalomnak az egész világon és az utóbbi években hazánkban is történt megerősödése szükségessé teszi, hogy minél több eszperantó nyelven kiadott könyv álljon az érdeklődők rendelkezésére, amelyek segítségével - a nyelvtani ismeretek elsajátítása után - jártasságot szerezhessenek a nemzetközi nyelv gyakorlati alkalmazásában is. A nemzetközi nyelv gyakorlati alkalmazásának egyik fontos területe a külföldiekkel való társalgás, amelyre sor kerülthet külföldre utazásunk során vagy belföldön is, ha külföldi eszperantisták látogatják meg hazánkat. A gyakorlati alkalmazás területének ez a kettőssége szabta meg e zsebkönyv összeállítását is. A zsebkönyv ennek megfelelően olyan kifejezéseket, kérdéseket és feleleteket tartalmaz, amelyekre leggyakrabban van szükség eszperantistákkal való találkozás során. A témakörök kiválasztását, azok terjedelmét fontosságuk és gyakoriságuk szabta meg. Az egyes tárgykörökről adott társalgási anyag nem képez folyamatos, összefüggő párbeszédet, mert ez csökkentené annak lehetőségét, hogy minél több és változatosabb kifejezés kerüljön ismertetésre. Ettől a módszertől csak ott tértünk el, ahol az összefüggő társalgási forma tárgyánál fogva megengedte változatos kifejezések alkalmazását, mint pl. egy külkereskedelmi tárgyalás vagy a budapesti városnézés esetében. A társalgási részt követő nyelvtani ismertető emlékeztetőül szolgál azoknak, akik az eszperantót magánúton vagy tanfolyamon már elsajátították. Feltételezi a nyelvtani elemek ismeretét, ezért nem ad fogalmi meghatározásokat, viszont a leglényegesebb tudnivalókat tömören összefoglalja. A "Függelék" rész a legfontosabb szócsoportokból ad egy kis összeállítást, tartalmazza továbbá az eszperantó nyelvben használt legfontosabb rövidítéseket, amelyek főleg újságolvasás közben lépten-nyomon előfordulhatnak.

Le' Psiko - Hunda ​Vivo
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Géza Gárdonyi - Steloj ​de Eger
La ​leganto tenas en la manoj romantikan, historian aventurromanon pri la unua duono de la 16a jarcento. Ĝi kaptas la atenton per spirhaltigaj aventuroj, fuĝigoj, emociigas per amo kaj malamo, fidelo kaj perfido, sinofero kaj insidoj, kondukas la leganton al pitoreskaj kaj ekzotikaj pejzaĝoj, pentras la vivon, morojn kaj la ĉiutagojn de la 16-jarcentaj Hungario kaj Turkio, priskribas la luktojn de la lando kontraŭ du grandpotencoj kaj okazintaĵfidele - tamen atentostreĉe - fabelas pri la heroa defendo de fortikaĵo kontraŭ enorma superforto, heroeco de virinoj, patrujamo. La verko konsideriĝas la plej populara junulara romano en Hungario.

Géza Gárdonyi - Sklavoj ​de Dio
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemere István - La ​Monto
Nemere ​István A Hegy című regényének eredeti eszperantó nyelvű kiadása.

Covers_203386
La ​nova testamento Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - La ​nova testamento
A ​Biblia újszövetségi részének eszperantó nyelvű fordítása. (8*13 cm)

Covers_308141
La ​kato en la sako Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - La ​kato en la sako
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Polgár László - Pechess ​ember elchesste / Ŝakitoj en kaĉo kaj peĉo
"Ebbe ​a műbe sokk vicc került, s talán új műfaj született a komédia és a vígjáték után: viccjáték. Nem ez az első könyvem, amelyben az olvasó humorral és viccel találkozhat." (A szerző)

Charlotte Brontë - Jane ​Eyre (eszperantó)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Imre Madách - La ​Tragedio de l'Homo
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ulrich Matthias - Esperanto
La ​libro Jam de pli ol 100 jaroj Esperanto servas al la komprenigxo inter kristanoj el la tuta mondo. Tiu cxi libro rakontas pri la historio kaj nuntempo de la katolika kaj protestanta Esperanto-movado. Kaj gxi vortigas la argumentojn por lingvo, pri kies avantagxoj kristanaj esperantistoj cxian denove konsciigxas. La auxtoro D-ro Ulrich Matthias, naskita en 1966 en Bad Pyrmont, Germanio, studis matematikon en Heidelberg, kie li doktorigxis en 1994. Li laboras kiel asekura matematikisto en Wiesbaden. Esperanton li eklernis en 1986. Ekde tiam li partoprenis – krom en la gxenerala movado – ankaux en multaj katolikaj kaj ekumenaj Esperanto-arangxoj. Ekde 1992 li estas estrarano pri publikaj rilatoj de la germana sekcio de Internacia Katolika Unuigxo Esperantista (IKUE).

Ismeretlen szerző - Mikroszámítógép ​- mikroelektronikai értelmező szótár I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Julian Modest - Mistera ​lumo
Noveloj ​originale verkitaj en Esperanto. Eszperantó elbeszélések.

Polgár László - Eszperantó ​és sakk
A ​neves szerző érdekes kötete sakkról, eszperantóról és a kettő viszonyáról.

George Orwell - 1984 ​(eszperantó)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Attila József - Urboranda ​Nokto
A ​kötet József Attila költeményeiből ad válogatást, eszperantó nyelven. Néhány vers több fordításban is megtalálható.

Antoine de Saint-Exupéry - La ​eta princo
Fama ​verko de franco, kiu estis aviadisto dum la dua mondmilito. Saint-Exupéry verkis la libron en la franca, Pierre Delaire unue tradukis ĝin en Esperanton, kaj la unua eldono aperis en 1961. Ĉi tiu eldono estas rezulto de kunlaboro de multaj homoj, sub la ĉef-ordiginto Francisko Lorrain, kiu loĝas en Montreal kaj estas membro de Esperanto-USA.

Kollekciók