Ajax-loader

'Somogy megye' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Knézy Judit - Somogy ​régi ételei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Thassy Jenő - Veszélyes ​vidék
Thassy ​Jenő 1920-ban született, régi magyar földbirtokos családban. Édesapját Dél-Magyarországon, Drávatamásiban levő kúriájában 1919-ben, még a trianoni határ megvonása előtt, szerb katonák megölték. A Horthy-korszak megszilárdította társadalmi keretek között - "gazdálkodás, katonaság álltak nyitva előttem, diplomáciához nem volt elég vagyonunk", emlékszik gyerekkorára - előbb a jezsuitáknál tanult, majd a Ludovikára került. Fiatal tisztként érte a háború; neveltetésénél és alkatánál fogva ekkor barátaival együtt a hagyományos emberiesség táborát választotta, s a nyilasuralom alatt már aktív ellenálló volt, üldözöttek, zsidók és mások életét mentette meg a sajátját kockáztatva. 1946-ban, huszonhat évesen szülőhazájának elhagyására kényszerült - csaknem öt esztendőt töltött Franciaországban, majd az Egyesült Államokban telepedett le, ahol 1952-től a Szabad Európa rádió munkatársa, 1973-tól mindmáig pedig az Amerika Hangja magyar osztályán dolgozik. Több regényt, számos novellát és egy színdarabot írt; első regénye Franciaországban jelent meg, és 1953-ban a Prix des Lectures díjjal tüntették ki; első angol nyelvű regényét 1961-ben adták ki New Yorkban; az a huszonöt éven át formálódó, nagyszabású műve, amelynek önéletrajzi változatát most kezében tartja az Olvasó, magyarul, magyar közönségnek íródott. Lebilincselő korrajz, önéletrajz, memoár és "kalandregény" egy sorsdöntő történelmi korszakból, az 1920-1945 közötti évekből - összegzés és számvetés.

Marton Veronika - A ​somogyi rovástábla és a táltos kövek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bernáth Aurél - Így ​éltünk Pannóniában
Az ​emlékiratokban gazdag magyar irodalmat eredeti és különleges szépségű művel gyarapítja Bernáth Aurél. Ez a mű a Kor és pálya címmel három kötetre tervezett visszaemlékezés első, önálló kötete. Hatvan esztendő távolából idézi fel a művész gyermekkorának és ifjúságának elsüllyedt világát, a családot, a szűkebb hazát, a somogyi tájat, a Balatont, a keszthelyi iskolai éveket, a serdülő lélek egész életre elhatározó élményeit, s piktúrával való találkozást Kaposváron, s idill és irónia fonódik össze a tökéletes mondatok eleganciájával megfogalmazott képben. Bernáth Aurél könyve magyar és európai: szervsen illeszkedik bele abba a ragyogó hagyományba, melyet az erdélyi emlékírók, Apor, Bethlen Miklós, Misztótfalusi és a többiek jelentenek irodalmunkban, vagy az újabb időkből Krúdy Gyula visszaemlékezései, ugyanakkor egy nagy európai jelentőségű művész provincializmustól mentes intellektusával elemzi, modernül fanyar filozófiája mérlegére helyezi ifjúkora elsüllyedt világát, mint Proust vagy Thomas Mann. A fanyar elemzés, az emlékező lélek ösztönös ítélete viszont mindenütt csodálatos harmóniát talál azokkal a lírai hevületből születő látomásokkal, amelyeket eddig Bernáth Aurél képeiről ismertünk. Az Így éltünk Pannóniában teli fényben ragyogó, megelevenített emlékezet, mélységes kultúrával átitatott önarckép, az "idillikus pannon" környezetből kinövő lélek érzékeny rezzenéseinek, fejlődésének hajszálfinom rajza, egy nagy művész festészetéhez méltó, irodalmi ajándéka. S ezt az ajándékot, az elmúlt évek egyik legjelentékenyebb irodalmi alkotását, a fiatal Bernáth Aurél első képeinek, korabeli Rippl-képeknek, és számos kedves dokumentumnak, továbbá a művész mostanában készített illusztrációinak gondos kivitelű reprodukciójával együtt veheti kézbe az olvasó.

Pethő Tibor - Balatonföldvár ​és környéke
A ​kötet három részre tagolódik: Az első általános képet fest a tájról, amelyre érkezünk, múltjáról, jelenéről, színeiről, hangulatairól, látnivalóiról s közbe-közbe egy-egy kedves, szórakoztató helybeli esetet, történetet is feljegyez. A második rész gyakorlati útmutatót ad, az ismertetett fürdőhelyek közérdekű címanyagát leltározza fel, a Tanácsházától a fodrászig, a szórakozóhelyektől a kirándulási lehetőségekig. Végül a függelék általános adatokat, érdekességeket gyűjt össze a Balatonról, dióhéjban adva mindazt, amit minden üdülőnek jó tudnia erről a sok színű és értékes természeti kincsről.

Huba László - Dél-Dunántúl
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Pál - Somogy ​megye
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tarjánné Tajnafői Anna - Somogy ​megye természeti értékei
Barátságos ​dombhátak, végtelennek tűnő erdőségek, mély völgyekben kiszélesedő láprétek, háborítatlan élővilág - ez Zselic, Somogyország legvonzóbb része. E táj egyharmadát borítja erdő, a bükk rengetege, cseres és gyertyános-tölgyesek. A patakvölgyekben meghúzódó aprófalvak lakóinak életfeltétele az erdő. Élnek az erdőből, de éltetik, védik, vigyázzák is. A magát somogyinak valló szerző nem kis büszkeséggel mutatja be ezt az emberi léptékhez oly közel álló, növény- és állatfajokban gazdag tájat, hagyományőrző kultúráját, szíves vendéglátását.

Covers_326851
Kaposvár Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Kaposvár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Troszt Tibor - Betyár ​világ
A ​"történelmi korrajz Somogy históriájának egy kevésbé... ismert fejezetét idézi fel... A történet előterében az 1800. évi inszurrekció - a Napóleon elleni nemesi felkelés - megyei balsikere rajzolódik ki, mely lázadáshoz, majd véres megtorláshoz »vezette« a kényszerű újoncozást. A cselekményben a »háttérből« megelevenedik a korabeli vármegye működési mechanizmusa; az udvari akarat kiszolgálásának kötelessége, sajátos konfliktushelyzetben a megyei szuverenitás, felemelkedés igényével. Mindez módot ad az izgalmas események felidézése során jelentős somogyi személyiségek portréjának felvázolására, mindenekelőtt: Sárközy István főszolgabíró; Pálóczi Horváth Ádám költő; gróf Széchényi Ferenc főispán »szerepeltetésével«. Ugyanakkor mód nyílik a polgárosodó Kaposvár szellemiségének, polgárai szellemiségének az érzékeltetésére is." Ezekkel a sorokkal ajánlotta figyelmembe 1994-ben könyvét a szerző, amelynek másfél évtizeddel megszületése után, kései, posztumusz megjelenésekor, 2009-ben sem írhatnánk pontosabb, találóbb, figyelemkeltőbb sorokat erről az olvasmányos, érdekes "regényes újságról". Legfeljebb azt tehetjük hozzá, hogy a Betyár világot olvasva rádöbbenünk: az újságíró, a színikritikus, a különböző publicisztikai műfajok igényes művelője irodalmár is volt a javából. Troszt Tiborban ugyanis a kiváló íráskészség, a széles körű műveltség, a történelmi érdeklődés irodalmi tehetséggel is párosult. A Sors azonban méltánytalanul bánt vele. 2007-ben bekövetkezett elhunyta következtében tehetsége a maga teljességében és gazdagságában sajnos nem bontakozhatott ki. Ám könyve a fiatalok és az idősebb nemzedék érdekfeszítő, tanulságos, hasznos olvasmánya lehet. Szirtes Gábor

Ismeretlen szerző - A ​kaposvári 503. számú Rippl-Rónai József Ipari Szakmunkásképző Intézet centenáriumi évkönyve (1886-1986)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_444623
Mosolyaink ​és könnyeink Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Mosolyaink ​és könnyeink
Antológiánk ​a barcsi ember hétköznapjaiból meríti témáit. A sokféleségben közös, hogy az alkotások mind az itt élők életérzését fejezik ki. A művek többsége a jelent és a közelmúltat ábrázolja, egy-két írás azonban emberöltő mélységekben tekint vissza az időben.

Covers_332846
Kaposvár Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Kaposvár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tüskés Tibor - Szülőföldünk, ​a Dunántúl
A ​Szülőföldünk... sorozat harmadik kötete a Dunántúlról szól. Ezt az országrészt nem is lehetne találóbban jellemezni, mint Keresztury Dezső szavaival: A Dunántúl "azért oly elragadó, mert egyszerre jelen és évmilliós múlt, természet és társadalom, növekedés és alkotás, sors és szabadság, otthon és nagyvilág." Ezt a sajátos világot tárja elénk ez a gazdag irodalmi olvasókönyv, amelyben dunántúli írók, költők, tudósok és művészek írásai találhatók. Megszólal itt a messzi történelmi múlt, régi krónikák lapjairól megelevenednek régi históriák; dicsőséges és vesztett csaták hősei, jelenetei vonulnak el szemünk előtt; kirajzolódnak a szemelvényekből apáink nehéz gondjai, ellentmondásos harcai, a közelmúlt sokszor hiábavaló, olykor eredményes küzdelmei; és megismerjük a Dunántúl változatos, sokszínű mai életét is. Az utolsó fejezetben költők és írók tesznek vallomást a Dunántúlhoz fűződő érzelmeikről. Egyikük a Balatonért vagy a Dunántúl más - oly sokféle! - természeti szépségéért, másikuk kedves városa fényeiért lelkesedik. Van köztük, aki egy vidám gyermekkori emlékét idézi föl, vagy az első gólyáról mesél. Egyesek a keserű múltat siratják, míg mások a tájak és a városok formálóját, az alkotó embert köszöntik. Van, aki a Dunántúl jövőjét rajzolja, színezi, és van, aki - mint Illyés Gyula - a szülőházáról, egy kétablakos kis dunántúli parasztházról ír - de végeredményben valamennyien a hazáról beszélnek. Így válik a Dunántúl mindnyájunk szülőföldjévé, hiszen "A hazám a házam tája, amely pillantásommal, ahogy növekszem, egyre bővül, széles gyűrűkben egyre távolabbi területekre terjed, mint a hullám a vízbe dobott kavics körül; világokat hódíthat, elérheti a csillagokat, - amikor a régi ház már örökre elmerült".

M. Kiss Sándor - Olvasókönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Bél ​Mátyás emlékezete Balatonkeresztúron
Ez ​az emlékkönyv annak az ünnepségnek az eseményeit és az ott elhangzott előadásokat adja közre, amelyet Bél Mátyás tiszteletére 1978. szeptember 28-án, Balatonkeresztúron rendeztek.

Fülöp Éva Mária - Szántódpuszta ​kapitalizmus kori agrártörténete 1848-1945
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sági Károly - Szántódpuszta ​története a magyar államalapításig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ágostházi László - Boross Marietta - Szántódpuszta ​építéstörténete
Az ​utazó ember és a környezetét szerető helyi lakosság is mindig érdeklődést tanúsít a régi épületek, műemlékek iránt. A múltat kutató helytörténészek által közreadott ismeretek közül általában az építmények múltját feltáró adatok kerülnek az érdeklődők figyelmének középpontjába. Ezért is vállalkozott az építész-néprajzkutató szerzőpáros a Szántódpusztán lévő építmények - e tanulmány keretében történő - "megszólaltatására". Szántódpusztának egyik legnagyobb értéke az itt található épületegyüttes, mely a tudatos védelemnek köszönheti fennmaradását. Az egykori majorság területén megtalálható az ól- és istállóépítményektől kezdve a cselédházon és kúrián keresztül egészen a kápolnáig minden, ami a hasonló mezőgazdasági településeken az adott korra jellemző volt.

Covers_118743
Gördülő ​idő Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Gördülő ​idő
A ​Kárpát-medence régészeti kultúrákban különlegesen gazdag és sokszínű. Bő másfél száz esztendeje folyik ennek kutatása, ami a magyar régészet a 20. század közepéig a világban folyó régészeti munka élvonalában, illetve érdeklődése homlokterében tartott. Az ezt követő korszakot 1990 körül egy újabb követte, amit akár a régészet "autópálya-korszakának" is nevezhetünk. Az autópályák építését megelőző, példa nélküli méretű feltárások több százezer négyzetméternyi terület régészeti átvizsgálását tették lehetővé. A régészek áldozatos, néha igen nehéz körülmények között végzett munkája csodálatos tárgyakat hoz a felszínre, és fontos összefüggéseket világít meg. Egy-egy lelet története így mintegy összekapcsolódik az autópályák építése történetével, egyben betekintést engedve a múlt országútjain vándorlók életébe és kultúrájába.

Szántó Gábor - A ​szép tájú Somogy
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Somogy
Somogy Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Somogy
Somogy ​megye a dunántúl déli részének közepén, a Balaton és a Dráva folyó között terül el. Területét tekintve a megyék között az ötödik, népsűrűsége szerint az ország egyik leggyérebben lakott tája. Az erdők itt valaha összefüggő rengeteget alkottak, ahol az irtványokon és a vízparti szárazulatokon megtelepedett lakosság állattartássyal és kisebb mértékben földműveléssel foglalkozott. Ma már csak a megye negyedét borítják erdők, de így is hazánk egyik legerdősültebb területe. A megye adottságaiból eredően a mezőgazdaság szerepe napjainkban is meghatározó, állapota és fejlődése jelentősen befolyásolja a lakosság életkörülményeit. Ipara az utóbbi két évtizedben indult jelentősebb fejlődésnek. Somogy természeti szépségei, elsősorban a Balatonnak a megyéhez tartozó jelentős szakasza - az arany- és ezüstpart - sok látogatót vonzanak. A kötet szerzői ezúttal is a megyében élő emberek, akik e táj lakossága gondjainak és vágyainak ismeretében adnak hű képet szűkebb pátriájuk múltjáról, mai életéről és jövőjéről.

Szelényi Károly - Balaton
Szelényi ​Károly első önálló kötete a Balaton környezetéről, építészeti értékeiről, 1978-ban jelent meg Keresztury Dezső bevezetőjével és verseivel. Egykori mester, Kálmán Kata mondta róla: amíg a műtárgyfényképezésben a holt anyagokat keltette életre, ebben a könyvben kilépett a szabad ég alá, és ott kereste a műtárgyakat, a tájjal egybehangolva. E könyv tiszteletadás korábbi nemzedékeknek, kiknek a vidék varázsát köszönhetjük, a hagyományokat ápoló kortársaknak, s főhajtás Keresztury Dezső szelleme előtt.

Magyar Eszter - Szántódpuszta ​a török hódoltságtól a szabadságharcig
Történelmünk ​150 éve, mely a török hódoltság időtartamára esik, szomorú, tragikus, de a közvélemény szerint érdekes és romantikus szakasza múltunknak. Ezt a kor gazdag irodalmának és néphagyományának fennmaradt emlékeiből táplálva tartjuk így emlékezetünkben. A most közreadott füzetünk - a szerző gondos kutatásai alapján - reális képet mutat be Szántódpuszta és környékének e korra eső történetéből. A törökök kiverése utáni időszak pedig fontos fejezet a település fejlődésében, hisz a puszta jelenlegi műemlékeinek nagy része ebben az időszakban épült, tovább fejlődött a ménes, és fellendült a gazdaság. A XVIII. és a XIX. század első fele tehát fontos változásokat eredményezett Szántódpuszta történetében és az ott élő emberek életében. Ezért méltó megkülönböztetett figyelemre e munka, melyből a tisztelt olvasó megismerheti a jelenleg is meglévő település kialakulását és az itt élő emberek küzdelmes életét.

Végh Antal - Egyedül ​a kastélyban
Író ​a könyvéről: Miért késztetném találgatásokra az olvasót? Regényemnek a világa Somogyország. Nem ismertem eddig ezt a vidéket, véletlenül vezetett oda az utam, aztán felkerestem a somogyi pusztákat újra és újra. Így született ez a regény, valós szereplőkkel, mindenki által bejárható, megtalálható helyekkel, azt azonban mégsem mondanám, hogy ma, 1970-ben Somogy ilyen, amilyennek ebben a könyvben leírtam. Legfeljebb ilyen is. Az elmondottak azonban csak hátterét jelentik a regényemnek. A főszereplő egy fiatal tanítónő, aki vállalja a magányt, a küzdelmet, de mi minden történik vele ottléte idején! Mi lehet az oka a somogyi puszták sorvadásának? Mi lesz azokkal, akiket a sors, a hivatásszeretet a pusztához köt még ma is? Meddig bírják ott az életet magukra maradva, utak nélkül, termékeny élet híján? És mit kapnak a pusztákról menekülők ott, ahol letelepedhetnek? Ilyen gondolatok foglalkoztattak, amikor ezt a regényt írtam, azzal a reménnyel, hátha nem lesz hiábavaló a pusztákért kiáltó szó.

Móricz Béla - Lipták Gábor - Zákonyi Ferenc - Fonyód ​és környéke
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csabainé Szántó Judit - A ​Mesztegnyői Honismereti és Természetvédő Egyesület a magyarságtudomány szolgálatában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Kiss F. László - Nemesvid ​befejezetlen krónikája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Knézy Judit - Fejezetek ​Somogy megye néprajzából
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Erdélyi Sándor - Tisztaság
Erdélyi ​Sándor költészete "tájjellegű" költészet, mégpedig a szónak egyáltalán nem lekicsinylő vagy leszűkítő értelmében. A tájegység, Somogy, nem több és nem kevesebb ebben az esetben, mint a megélhetőség egysége, az élmény kiváltója és visszaigazolója, az emlékek és a folytonosság őrzője. Más szóval: adottság, éppen úgy, akár a nagyváros. A fiatal költő ehhez az adottsághoz igazodik, mint egyetlen lehetséges, hitelességhez és valósághoz. Innen a versek komolysága, megbízhatósága, érzelmi tartása, magától értetődő egyszerűsége és csendes, tiszta hatása. A költészetet olyan pontosan meghatározni, mint valami fizikai jelenséget, vagy akár egy algebrai tételt, nem lehet. Talán a sakkjátékhoz tudnám inkább hasonlítani. Ugyanis nem elég a játék szeretete, ha nincs mögötte már némi mesterségbeli tudás, vagy ha az irracionálissal egy időben nincsen ott a gondolkodás realizmusa, meg kellő tapasztalat és tökéletesebbre való törekvés. Számítsuk még hozzá a meghatározó élményeket, egyéni sorsunk hozadékát: gyerekkort, szerelmet, családot. Gyenesdiáson születtem 1949-ben. 1955-től Somogy megyében, Kaposváron élek.

Szita Ferenc - Kéthelyi ​krónika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_161508
Somogyi ​kalendárium 1996 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Somogyi ​kalendárium 1996
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók