Ajax-loader

'fémipar' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Adolf Frischherz - Herbert Piegler - Fémtechnológia ​2.
A ​Fémtechnológia 1. alapismeretek folytatása kiegészítve a CNC megmunkálás alapelveivel és gyártási eljárásaival. Hőkezelési eljárások elvi leírásai is megtalálhatók.

Várhegyi István - Egységes ​fémipari alapképzés - Technológia I.
E ​tankönyv a szakmunkásképzés korszerűsítési törekvéseinek jegyében készült. Ezt tükrözi a tartalma, amely többféle vas-, fém- és műszeripari szakma alapképzését vonja egységes keretbe, ugyanakkor az egyes szakmák speciális követelményeit is tartalmazza.

Joe Delaronde - A ​kovácsolás alapjai
A ​könyv célja, hogy megismertesse a tűzikovácsolás alapjait, és ezáltal a vállalkozó szellemű olvasó el tudjon készíteni egyszerű fémtárgyakat.

Fogarasi Gyula - Adamik Mátyás - Hegesztett ​betonacél vázak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Adolf Frischherz - Paul Skop - Fémtechnológia ​1.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Boza Pál - Burunyi Pál - CNC ​forgácsolás 2. - CNC gépkezelés
A ​CNC-vezérlésű eszterga- és marógépek alapvető kezelési, és a kapcsolódó technológiai ismereteket a szerszámgép-szerszám és vezérlő együttes szemléltetésével mutatjuk be. Amennyiben az olvasó nem az általunk kiválasztott vezérléstípussal dolgozik, általános CNC-s ismeretei alapján más vezérlésekhez is alkalmazhatja az itt leírtakat. Az egyes üzemmódok tárgyalásánál az NCT104T(M) vezérlő fontosabb szolgáltatásait összehasonlítjuk más vezérlések által biztosított szolgáltatásokkal.

Dr. Boza Pál - Burunyi Pál - CNC ​forgácsolás 1. - CNC programszerkesztés
"A ​tankönyv a CNC gépkezelés című tankönyvvel együtt alkotja azt a tananyagcsomagot, amely a CNC gépkezeléshez szükséges elméleti és gyakorlati információkat tartalmazza. A CNC-gépekre történő technológiai tervezéshez fontos, hogy ismerjük a hagyományos forgácsolási eljárásokat (esztergálás, marás), illetve az ezekhez kapcsolódó alapfogalmakat. A különböző programvezérlések közül a számjegyvezérlés esetében a pogramkészítés és a programtárolás lehetővé teszi, hogy a kis-és közép sorozatgyártásban is gazdaságosan kihasználjuk a CNC-technika előnyeit. Ebben a kötetben a vezérléstől független alapfogalmakat és a CNC-technikához kapcsolódó technikai információkat mutatjuk be. Majd a CNC-vezérlésű esztergák és marók programozását tekintjük át a DIN 66025 szabványban leírtak alapján, a FANUC ""0"", az NCT-104T és az NCT-104M vezérlések ismertetésén keresztül. "

Járfás Istvánné - Koncz Ferenc - Róka Gyuláné - Fémipari ​anyag- és gyártásismeret
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kalotai István - Czabalay László - Épületlakatos ​munka
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ian Pickford - Antik ​ezüst
Ian ​Pickford tömör, olvasmányos összefoglalása az antik ezütről nemcsak a kezdő gyűjtők fontos kalauza, hanem az ezüsthöz jól értőknek is kedves könyve lesz. Nélkülözhetetlen alapinformációt ad a kötet bevezető része az ezüstről mint fémről, majd a fémjelzés bonyolult rendszeréről, az ezüstművesség fogásairől, segítséget nyújt az egyes eljárásokról és arról, hogyan ismerhető fel akár a legügyesebb hamisítvány is. Az európai ezüst történeti áttekintése, a legfontosabb országok antik ezüstjének bemutatása mellett részletes ismertetést kapunk a brit ezüstművesek működési köréről a kezdetektől napjainkig, az angol régiségpiac sajátos árukészletéről és a legértékesebb egyedi darabokról is. Alapos történeti elemzést ad a szerző az egyes szívesen gyűjtött és mindennapi használatban előforduló tárgycsoportokról. Több mint ötvenféle tárgytípusról tudunk meg mindent - a kiskanáltól a gyertyatartóig és a kávéskannától a sótartóig. Minden fejezetben olvashatunk arról is, melyek az adott tárgyféleség sérülékeny pontjai, hol keressük az esetleges javítás vagy átalakítás nyomát, hogyan gondozzuk ezüsttárgyainkat. Bemutatja a hamisítók trükkjeit is. Bőséges elemzést kapunk az ezüstözés külfönféle módozatairól is, hiszen ez más helyütt ritkán ismertetett, ám igen fontos terület. A kötet részletes ismertetést nyújt a szakkönyvekről, tanácsot ad, hogy hol vásároljunk, valamint mely múzeumokban láthatunk jelentős ezüstgyűjteményeket.

Pallai Sándor - Nemesfémipari ​zsebkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lehoczky Csaba - Lánghegesztés ​és lángvágás
Az ​Ipari szakkönyvtár könyvei mindenekelőtt a szakmunkásoknak készülnek. A gyakorlati szakembereknek szükséges ismereteket foglalják össze azzal a céllal, hogy megkönnyítsék a munkát, elősegítsék az ésszerű, gyors és jó minőségű termelést, a korszerű technika helyes alkalmazását, a munkaeszközök és munkamódszerek tökéletesítését, ezeken keresztül a szakmunkások magasabb szakmai felkészültségét. Az Ipari Szakkönyvtár kötetei tehát a lakatosok, esztergályosok, bádogosok, kovácsok, kohászok, kőművesek, villanyszerelők, asztalosok, víz-, gáz-, központifűtés- és felvonószerelők, ácsok, burkolók, hegesztők, híradástechnikai, ipari, műszeripari, vegyipari, élelmiszeripari, textilipari, bőripari, műanyagipari stb. dolgozók részére készülnek. Ott óhajtanak lenni munkahelyeiken és otthonaikban, hogy segítségükre legyenek a gyakorlati, szakmai problémák megoldásában. Hasznos és megbecsült, különösebb fáradságot nem igénylő olvasmányok kívánnak lenni az otthoni időtöltés alkalmával. Munka közben pedig emlékeztetőként, "utánnéző"-ként kérnek helyet a polcon vagy a munkapad sarkán.

Jean-Pierre Reymond - A ​föld és a tűz gyermekei, a fémek
- ​Miért van szükség a fémekre? - Miről ismerheted fel a fémet? - Hogyan munkálta meg az ősember a vasat? - Miért ötvözik a fémeket? - Mitől rozsdásodik meg a vas? - Hogyan dolgozik a kovács? - Miről álmodoztak az alkimisták? - Hogyan készül az acél?

Simon Sándor - Fémipari ​alapképzés
Fő ​fejezetek: A munkahely és környezete; Mérés és ellenőrzés; A kalapács használata, a nyújtás; Egyengetés; Előrajzolás síkban; Hajlítás; Vágás, harapás, faragás, vésés; Nyírás; Lyukasztás; Fűrészelés; A bonyolultabb mérő- és ellenőrzőeszközök, használatuk; Térbeli előrajzolás; Reszelés; Szerszámélezés; Fúrás és süllyesztés; Dörzsölés; Szegecselés; Kézi menetvágás; Csavarozás; Lágyforrasztás; Fémragasztás; Hántolás és csiszolás; Kovácsolás és hőkezelés; Keményforrasztás; Gázhegesztés; Ívhegesztés; Esztergálás; Marás és gyalulás A tankönyv az elméleti ismereteken kívül kérdéseket, feladatokat, valamint munkavédelmi, balesetelhárítási utasításokat, előírásokat is tartalmaz. Minden fejezet összefoglalással és ellenőrző kérdésekkel zárul. A könyv végén található ellenőrző lapok, felmérőlapok segítik a tananyag elsajátítását, begyakorlását, rendszerezését.

Ismeretlen szerző - A ​Csepel Vas- és Fémművek munkásai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Verő József - Káldor Mihály - Vasötvözetek ​fémtana
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gagyi-Pálffy András - 50 ​éves az OMBKE öntészeti szakosztálya
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_150533
CNC ​esztergálás Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - CNC ​esztergálás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

K%c3%a9mia
elérhető
30

Hans Breuer - Kémia
A ​kémia szerepe a gazdasági életben egyre nagyobb lesz. A modern technológiai folyamatok é s a környezetvédelem rejtelmei ma már alig érthetőek bizonyos fokú kémiai tájékozottság nélkül. Ennek megszerzéséhez bátran ajánljuk atlaszunkat, mely a sorozat jellegének megfelelően - színes táblák és tömör szövegoldalak segítségével - ismertet meg e nagy múltú tudománnyal. A Kémia atlaszt az olvasók széles körének ajánljuk: középiskolásoknak, laboránsoknak, technikusoknak, egyetemi hallgatóknak és tanároknak, a környezetvédelemmel foglalkozóknak és mindazoknak, akik egyes címszavakból rövid ismertetést és összefoglalást keresnek.

Mircea Eliade - Kovácsok ​és alkimisták
Fémművesség, ​mágia és alkímia: a föld mélyének sötétjében rejlő, "élő" érc, a kovács kohójában vörösen izzó, megolvadt fém, a retortában bugyborékoló kotyvalék, kénből arany, az örök élet elixírje - megannyi titok és misztérium, amely a kezdetektől fogva csodálattal vegyes félelemmel töltötte el a be nem avatottak fantáziáját! Ebbe a misztikus, titokzatos világba kalauzol el bennünket a világhírű vallástörténész, M. Eliade munkája, amely nem annyira a fémek technika- és kultúrtörténetével, mint inkább az "archaikus embernek" az Anyaghoz való vallásos viszonyával foglalkozik - meglepő, eredeti kapcsolatokat fedezve és fedve fel számunkra a fémek, a bányászat, a kovácsmesterség, a meteorok, a tűzgyújtás, a termékenység, az antropogónia, az alkímia, valamint a jungi mélypszichológia világa között.

Morva Rezső - Amit ​a fémekről tudni kell
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pereházy Károly - Stílus ​és technika a kovácsoltvas-művességben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Makai Ágnes - Héri Vera - Kitüntetések
"E ​különlegesen szép album borítóján arany, ezüst, tűzzománc csillog, de a könyv nem ékszereket, hanem ékszerként ragyogó kitüntetéseket mutat be, zömében színes képeken. A reprezentatív kötet a két legnagyobb magyarországi kitüntetésgyűjtemény – a Magyar Nemzeti Múzeum és a Hadtörténeti Múzeum – anyagából mintegy négyszáz magyar és külföldi katonai és polgári rendjelet, kitüntető érmét, keresztet és jelvényt ismertet történelmi sorrendben. Értékét növeli, hogy ezek jó részét a nagyközönség sem átfogó igényű könyvben, sem kiállításon nem láthatta. A tartalmas bevezető tanulmányt kitűnően egészíti ki a katalógus. Ez a bemutatott tárgyak szakszerű leírását tartalmazza, mely nemcsak anyaguk, méretük adatait adja meg, hanem feldolgozza a rajtuk található jelzéseket is; így bár a könyv nem szakmunka, a szakemberek és a gyűjtők számára is nélkülözhetetlen adatokat közöl."

O. Morávek - V. Baborovský - Acélok ​hőkezelésének alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dömötör Pál - A ​vasöntő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jéki László - Vasasok ​Vasason
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tardy - International ​Hallmarks on Silver
On ​27th June 1975 a new international agreement, the Convention on e Control and Marking of Articles of Precious Metals, will come into fore. The Convention will provide the first international Common Control Hallmark in the very long history of the certifying of articles made of gold, silver and platinum.

Frederick Bradbury - Bradbury's ​Book of Hallmarks
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gillemot László - Metallográfia ​és anyagvizsgálat
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Oberfrank Ferenc - Az ​aranyművesség története
Az ​aranyművesség történetének első kiadása 1986-ban jelent meg, és régés-régen elfogyott. Talán említeni sem kell, hogy azóta mennyi változás történt a világon, különösen Európának abban a régiójában, ahol hazánk is elhelyezkedik.A magyar ötvösség helyzete hűen tükrözi a múlt és korunk politikai és gazdasági változásait: sok öröm és még több csalódás adatott és adatik művelőinek. A nemesfémiparban és -kereskedelemben világszerte alapvető átrendeződések zajlanak: szinte átrajzolódik a térkép, alig ismerjük ki magunkat rajta. A magyar ötvösség fönnmaradásának csak akkor van esélye, ha fölkészültebb, rugalmasabb, mint versenytársai. Az aranyművesség története c. mű olyan szakmai tanfolyamok oktatási anyagává vált, amelyeken az elmúlt esztendőkben több mint ezer hallgató vett részt. Úgy gondoltuk, hogy legalább a mi szakmánkban fogadjuk meg Széchenyi István, intelmét, amely szerint a haza fölvirágoztatásának útja három lépcsőfokon át vezet: a kulturális fölemelkedés (és ezen ő nem csupán a humán, hanem a szakmai kultúrát is értette - erről tanúskodik egész életműve), a gazdasági megerősödés és a politikai szabadság (nála a sorrend sem közömbös!). Az átdolgozás és a bővítés révén áttekinthetőbb szerkezetűvé vált a könyv, információi korszerűbbek és bőségesebbek.

Makádi András - Fémek ​marása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hegedűs József - Fémipari ​kéziszerszámok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók