Ajax-loader

'fáraó' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ghyczy-Dráveczky Zsuzsa - Asszony ​a fáraók trónján
A ​fáraó halála után ki teheti fejére Egyiptom Kettős Koronáját? Két fia, a beteges Thotmesz és az Amon-papok neveltje, az erős és nagyravágyó Thutmózisz közül az utóbbi nem a fényes Palotában, hanem az asszonyházban jött világra, tehát fattyú, ha félig "isteni" vér is... A fáraó a lányát, Hatsepszutot jelöli meg örökösének, de ki látott még asszonyt ülni a fáraó trónján? A papok úgy döntenek, legyenek a testvérek házasok, de melyik fiú a kettő közül? Itt csak a csoda segíthet, és az nem is marad el! A regény a Thutmóziszok ádáz viszályának korát eleveníti fel, központi alakja mégis a történelem első fáraónője, aki 20 évig uralkodott a Nílus völgye felett. Hatsepszut Maat-ka-ré fáraónő gyönyörű, rendkívüli egyéniségű, varázslatosan vonzó asszony volt, aki a testvérét,és egyben a Királyi Férjet ütötte ki az uralkodásból, felvirágoztatta Egyiptomot és ritka tehetségével ujja köré csavarta mind a politikusokat, mind a hatalmaskodó papokat. Egy odaadó férfi állt tetteinek hátterében, aki mindvégig a fáraónő "jó szelleme" volt: a hűséges kegyenc, Hatsepszut egyetlen igazi szerelme...

Bolesław Prus - A ​fáraó
A ​nagy lengyel realista írónak ez a műve az ókori Egyiptomba visz bennünket. Várakozással ismerkedünk meg a regény hősével, a fiatal fáraóval, és egyre növekvő érdeklődéssel követjük útját. Nagyra törő uralkodó ő: országát hatalmassá akarja tenni, és segíteni az elnyomott, kiszolgáltatott parasztság sorsán. De tervei végrehajtásában megakadályozza a főpapság, mely a világi hatalmat is kezébe akarja ragadni, és a fáraót bábként rángatni. A fáraó és a főpapság között összetűzésre kerül sor. A fiatal fáraó elpusztul a küzdelemben, de eszméi annyira élőek és erősek, hogy éppen ellenfelei kénytelenek azokat megvalósítani. A mű nemcsak színes, lebilincselő olvasmány, hanem tanulságos korrajz is. A szerző mesteri kézzel eleveníti fel a társadalmi hátteret, megmutatja az egymással szemben álló rétegeket, megismertet bennünket az ország mindennapi életével, kultúrájával, vallásával.

Wilbur Smith - A ​folyó istene
1988. ​január 5-én egy egyiptomi tudós ősi királysírt nyitott fel a Nílus nyugati partján. A falakon lévő csodás festmények és hieroglifák között váratlanul rejtett fülke tárult fel, benne tíz alabástrom váza, mindegyikükben írott tekercsek. A tudós Wilbur Smith-t kérte fel, hogy az eredeti szöveget fogalmazza át mai nyelvre. Az átfogalmazásból a világhírű kalandregényíró talán legelbűvölőbb könyve született meg. "Alig kezdtem el dolgozni a szövegen, máris teljes egészében beleéltem magam e távoli kor írójának világába és személyiségébe. Megszerettem Taitát, a rabszolgát. Rádöbbentem, hogy az emberi érzések és vágyak mily keveset változtak e hosszú idő alatt, és itt motoszkált bennem az izgalmas gondolat, hogy a hős Tanus múmiája még ma is ott fekszik a Mamose fáraó sértetlen, épen maradt sírjában." (Wilbur Smith)

Lőrincz L. László - A ​föld alatti piramis
Samuel ​Nelson magánzsaru utálja, ha lefűrészelt csövű vadászpuskát fognak rá: ezúttal mégis ez történik. A következmény? Lélegzetelállítóan izgalmas hajsza egy titokzatos csecsemő után, akinek hosszában is vannak bordái a mellkasában; egy rejtélyes szkarabeusz filmvetítésbe kezd; a kis fekete kalapos belemászik a szemétládába, majd elhatározza, hogy megöli Nelsont; végül összeáll minden idők leghihetetlenebb régészeti expedíciója, hogy megkeresse a legendás föld alatti piramist.

Mika Waltari - Szinuhe
Magával ​ragadott Théba láza, gazdag és híres akartam lenni, és hasznomra felhasználni azt az időt, mikor még mindenki ismeri e nevet: "Szinuhe, Ő, aki magányos." Mika Waltari, neves finn író regényében Szinuhe, a fáraó barátja és orvosa beszéli el életének eseményekben bővelkedő, fordulatos történetét. Szavai nyomán megelevenedik előttünk az akkori nagy városok, Théba, Babilon, Kréta lüktető, tarka világa, feltárulnak a fáraó aranyházának titkai és a kikötőnegyedek sikátorainak élete. Szinuhe nyitott szemmel jár a fény és a nyomor világában, látja az elnyomottak görnyedező hátát, hallja a hatalomért vívott öldöklő harcokban az emberek halálhörgését. Életére születésétől fogva súlyos rejtély nehezedik, amely magányossá teszi, és keserű tapasztalatai után még magányosabb lesz. A végső kétségbeeséstől azonban megóvja mély humanizmusa, s ez ad neki erőt ahhoz, hogy minden tudásával egy ellenséges, értetlen világban is az igazságot szolgálja.

Paul Doherty - Ré ​álarca
A ​tengeri rablókkal a Nílus deltájában vívott csatái legyengítik és kimerítik II. Tuthmósziszt, de vigaszt talál a győzelmében és a dicsőséges fogadtatásban, amiben a Thébába való visszatértekor minden bizonnyal részesül majd. Csakhogy a folyó Thébával átellenes partján néhányan nem örülnek a hazatérésnek, és egy csapatnyi bérgyilkos felfogad egy boszorkányt, hogy megszentségtelenítsék a fáraó befejezetlen sírját. Miután újra találkozik feleségével, Hatsepszuttal és népével, Tuthmószisz Amon-Ré szobra előtt áll. Fülében ott cseng a tömeg éjenzése és a harsonák zengése. Egy óra múlva azonban halott, a thébaiak pedig nem tudják kiverni a fejükből a korábban látott baljós előjeleket, a sebesült galambokat az égen. Szóbeszéd kap szárnyra, a királyi fővároson híresztelések söpörnek végig, miközben Hatsepszut megfogadja, hogy kideríti az igazságot. Amerotke, egy köztiszteletben álló thébai bíró segítségével nekivág, hogy fényt derítsen Egyiptom ősi titkaira.

Violaine Vanoyeke - Örökkévaló ​utazás
Hatsepszut ​teljhatalmú fáraónőként uralkodik. Férje, II. Tuthmószisz fáraó ez ellen nem tehet semmit. Csakhogy amíg Hatsepszutnak csupán két lánya van, addig a férfit Iszet, a táncosnő fiúgyermekkel ajándékozza meg. Vajon a királynőnek sikerül-e háttérbe szorítania a törekvő ifjút, akit egykoron majd III. Tuthmósziszként ismer meg a világ? Szerelme, Szenmut segítségével ki tudja-e játszani az összeesküvőket, és meg tudja-e védeni birodalma határait az ellenségtől? A fáraónőnek szentelt trilógia harmadik kötetének megírásánál Violaine Vanoyeke olyan információkat is felhasznált, amelyeket a nagyközönség elől elzárt ásatások során feltárt sztélék szövegeiből merített.

Niki Horin - Tutanhamon
Fedezd ​föl az ősi Egyiptom örök nagyszerűségét! Ez a kiadvány a bámulatos képek és érdekfeszítő olvasmányok mellett négy, egyenként 96 darabos kirakót is tartalmaz.

Laura Wood - Poppy ​Pym and the Pharaoh's Curse
The ​extraordinary story of a little girl raised in a circus who is about to embark on a boarding school adventure. Featuring an ancient Egyptian curse, two best friends (one who wants to be taller and one who knows everything), secretive teachers, dangerous accidents, a mystery to be solved and a menagerie of circus characters.

Hans-Christian Huf - Szfinx ​1.
Szfinx ​1 - a történelem rejtélyei A labirintustól a fáraók utolsó mosolyáig TARTALOM BEVEZETÉS Szfinx - a történelem rejtélyei MINÓSZ KIRÁLY BIRODALMA Kréta - az elveszett Paradicsom , A Minótaurosz labirintusa , Minósz király palotája , Bikaisten vagy szörnyeteg , Kréta aranykora , A phaisztoszi titkosírás , A Holtak Palotája , Ahol istenek születnek , Anemoszpiliai emberáldozat , Istenek átka avagy emberi kéz műve? , Harcosok népe , A minószi birodalom bukása. HANNIBÁL, AKITŐL RÓMA RETTEGETT Mesék és mítoszok , A világ leggazdagabb városa , Harcos ifjúkor , Hadvezéri felemelkedése , A hadüzenet , Út Keletre , Vihar Itália felett , A háború második esztendeje , Cannae , Karthágó , A győztes felőrlése , Hannibal ante portas , A vég , Epilógus KLEOPÁTRA - A FÁRAÓK UTOLSÓ MOSOLYA A meglepetés , Paloták a tenger fenekén , Szerencsés lelet , Az Aranyváros , Egy szoknyapecér színre lép , Szerelmesek utazása , Rókavadászat , Híresek és hírhedettek: Kleopátra ősei , ,,Gyűlölöm a királynőt!" , A Napkelet illata , A Dionüszosz-misztériumok , Új pénzérmék , Napkelet napnyugat ellen , Az áruló asszony , Istenek alkonya , Ki volt Kleopátra A HUNOK LEROHANJÁK EURÓPÁT HAJSZA A BOROSTYÁNSZOBA UTÁN KÉPEK JEGYZÉKE

Joyce Tyldesley - Ramszesz ​- Egyiptom legnagyobb fáraója
II. ​Ramszesz hat évtizeden át uralkodott az ókori Egyiptomban. Hadvezérként a hettiták, a szírek és a sherden kalózok ellen vezetett hadjáratokat, királyként rengeteg épületet építtetett, emlékműveit Egyiptom minden szegletében megtalálhatjuk. Uralkodása alatt Egyiptom olyan békés és termékeny időszakot élt meg, mint egyetlen másik király uralkodása alatt sem. Joyce Tyldesley mélyen beleásta magát a nagy király életébe, hogy elénk tárhassa az ókori Egyiptom legjelentősebb uralkodójának igaz történetét. A régészeti leletek és történelmi tények felhasználásával megírt életrajz megdöbbentően hiteles képet fest Ramszesz uralkodásáról és életéről, gondosan elválasztva a legendákat a tényektől.

Violaine Vanoyeke - A ​királyi korona
A ​thébai udvarban mint a trón örökösét mutatták be, ám Hatsepszut jól tudja, hogy apja első feleségétől született féltestvére, II. Tuthmószisz ugyanúgy uralkodni szeretne Egyiptom felett, ahogyan ő. A féltestvéreknek végül össze kell házasodniuk, hiszen így kívánja a hagyomány. Az "igazi fáraó" mégis Hatsepszut lesz, ő vezeti a sereget, ő néz szembe a veszéllyel, s mindemellett férfiruhában jár, hogy teljesítse Amon isten akaratát. Szívében és lelkében azonban igazi nő lakozik. Szenvedélyesen beleszeret Szenmutba, akit I. Tuthmószisz nevezett ki tanácsadójává, hogy megtanítsa lányát egy királynő kötelességeire. A hűséges tanácsadó segítségével aztán Hatsepszut fényes pályát fut be, s megépítteti Egyiptom legszebb templomait, köztük a Deir el-Bahar-i pompázatos szentélyt.

Violaine Vanoyeke - Théba ​hercegnője
A ​fáraónőről szóló trilógia ezen első kötetében a szerző feléleszti Egyiptom egykori csodálatos ragyogását, s elkalauzol bennünket Krétára és az ősi Mezopotámiába is. A szerző varázsos tolla felfedi a történelem álomszerű csodáit. A Királyok Völgyével átellenben fekvő Thébában Amósze királyné egyre kevésbé bízik abban, hogy fiúörökössel ajándékozhatja meg Tuthmószisz fáraót. Két lányuk közül csak Hatsepszut maradt életben, s a fáraó első felesége azon mesterkedik, hogy Tuthmószisztól született fiai egyikét ültessék a trónra. Hatsepszut azonban nem egy könnyedén eltiporható fiatal lány: nem tűri, hogy féltestvérei eltöröljék dinasztiáját...

Nemere István - Tutanhamon ​és II. Ramszesz kora
Az ​ókori Egyiptom történetének 4. része persze nem csak a két, címben is említett fáraóról szól. Ebben a kötetben egy időre otthagyjuk a régi kort és elrepülünk az időben a huszadik századba, hogy lássuk, kik, mikor, milyen izgalmas körülmények között találták meg a híres fáraó sírját. II. Ramszesz élete kész kalandregény - ő volt az ország legnagyobb uralkodója, hadi és egyéb sikereivel minden más fáraót felülmúlt.

Cathrin Smith - Teremtők
Egy ​ásatás már önmagában is izgalmas, ha találnak valamit, vagy valakit, különösen ha az épp a sokak által titokzatosnak vélt Ehnaton fáraó. Milyen titkokat rejthet még az egyiptomi sivatag a méltatlanul eltemetett uralkodón kívül? Mi köze lehetett a Frigyládához és annak apró, de hiteles másolatához neki, és a mellette talált két megnyúlt fejű múmiának? Hogyan jönnek összefüggésbe a hotelban történő gyilkosságok, a Nagy Piramis, az igazi Frigyláda, és az ókori halottak beszéde? A szálakat a lentről és fentről felbukkanó idegenek bonyolítják tovább, akik olyan titkokat mesélnek el az emberiségről a főhősnőnek, s olyan világot mutatnak meg, amely minden képzeletét felülmúlja.

Andrzej Wójcikiewicz - A ​Fáraó felébresztése
"E ​könyv emberek történetét írja le, akik csupán néhány év leforgása alatt olyan nagy számú különös egybeesést éltek meg, hogy egyszer csak megértették, hogy mindez nem lehet véletlen. E könyv főszereplője Lucyna, aki egy lengyel városban, Wroclawban él. A könyvben őt az Élet Asszonyának hívják, a valódi neve Lucyna Lobos. Általa indult el útjára a 'Fáraó felébresztésének' története. Lucyna különleges képességgel rendelkezik, amit egy klinikai halál állapotából való visszatérés után kezdett érzékelni önmagán. A könyv valódi beszélgetésekből tartalmaz szemelvényeket, melyek regressziós hipnózis és telepatikus kapcsolatteremtés (transz) útján jöttek létre 2001. május és 2005. július között. (...)" (a Szerző) A könyvben leírt történet valóságos eseményekről és emberekről szól.

Siegfried Obermeier - II. ​Ramszesz
Egyiptom ​II. Ramszesz idején. A fáraó istenként uralkodik Nílus-parti birodalmában. Az udvar és a nép közötti korlát átléphetetlen. A kérlelhetetlen rend ellen vét a Piaj építőmester és a fáraó szép leánya, Meritamun között szövődő szerelem. Egy történet szenvedélyről és árulásról az ókori Egyiptomban.

Jaromir Malek - Tutanhamon ​kincsei
Az ​ókori Egyiptom öröksége máig elbűvölő hatással bír. Sírrablók és régészek évszázadokon át igyekeztek felkutatni a fáraók sírjainak elrejtett kincseit; végül 1922. november 26-án felfedezték Tutanhamon király sírját, amely bűvöletbe ejtette a világot. Sohasem találtak még egyetlen olyan sírhelyet sem, amely ennyire jó állapotban, hiánytalanul maradt volna fenn. Azóta is történetek keringenek a sír felfedezéséről, valamint arról a gyermekkirályról, aki több mint 3000 év háborítatlan pihenés után maga is legendává vált, s ma is világszerte megmozgatja az emberek képzeletét. A kötet az ókori Egyiptom összetett életének leírásával és magyarázatával mutatja be Tutanhamon rövid életét. A korábbi egyiptológusok munkásságának ismertetése után részletesen tudósít a közelmúlt felfedezéseiről, valamint az eredeti expedícióról, melyről maga Howard Carter (a sír egyik felfedezője) saját levéltára alapján alkothatunk képet. Ez a csodálatosan illusztrált könyv több mint 30 ritka dokumentum kivehető másolatát tartalmazza.

Mika Waltari - The ​Egyptian
First ​published in the United States in 1949 and widely condemned as obscene, The Egyptian outsold every other novel published that year, and remains a classic; readers worldwide have testified to its life-changing power. It is a full-bodied re-creation of a largely forgotten era in the world's history: the Egypt of the 14th century B.C.E., when pharaohs and gods contended with the near-collapse of history's greatest empire. This epic tale encompasses the whole of the then-known world, from Babylon to Crete, from Thebes to Jerusalem, while centering around one unforgettable figure: Sinuhe, a man of mysterious origins who rises from the depths of degradation to become personal physician to Pharaoh Akhnaton.

Nicholas Harris - Egy ​sírrablás naplója
El ​sem hinnéd, mi történt velünk! Azt már meséltük, hogy nagyapánál nem lehet unatkozni, de ezt a szünidőt sosem fogjuk elfelejteni. Éppen a dolgozószobájában, az őskori könyvek között kutakodtunk, amikor a polcok mögött egy ajtóra bukkantunk. Benne volt a kulcs, elfordítottuk, és 3000 évet visszautaztunk az időben. Képzeld, a fáraó palotájában találtuk magunkat! És ez még mind semmi! Hamarosan egy sírrablás kellős közepébe csöppentünk. Théba zegzugos utcáin menekültünk rosszarcú, tagbaszakadt alakok elől. És annyi mindent láttunk, annyi minden történt - jártunk a királysírban, megnéztük a piramisokat, meglestük a balzsamozást, harci szekéren oroszlánokra vadásztunk, hajóztunk a Níluson, és még az új fáraóval is barátságot kötöttünk. Milyen kár, hogy nem lehettél velünk! De mindent pontosan lejegyeztünk a naplónkba. Ha elolvasod, olyan lesz, mintha ott jártál volna! Talán hamarosan újabb izgalmas kalandok várnak ránk és te is velünk tarthatsz!

Holden Rose - A ​fáraó jogara
Howard ​Matheu vagyok, nyolc és fél éves, de most kapóra jönne, ha tizenkettő lennék. Annak is örülnék, ha a múzeumban maradnának a tárgyak, mire odaérünk megnézni őket. Emellett nagyon kellene egy eredeti ötlet a halloweenes jelmezemhez, és igazán elárulhatná valaki, hogy Nitának mi baja van velem... De azt hiszem, ezekkel a gondokkal inkább megküzdök egyedül, vagy a titkos társaságommal, csak ez a Kheopsz fáraó hagyjon már minket békén! Mert így se nyomozni, se tanulni, se aludni nem tudunk! Most pedig leírtam ide azt, amit tudnod kell, neked és mindazoknak, akik kíváncsiak rá, mi is történt valójában. Mielőtt belekezdesz, fontos, hogy tudd: ez nem mese! Ez egy detektívtörténet gyerekeknek.

Zahi Hawass - A ​fáraók birodalma
A ​könyvben a szerző újszerű megvilágításba helyezi a fáraók világát, illetve az egyiptológia tudományának régebbi és a modern kori változatát. Az ókori Egyiptomról festett tablón helyet kapott az építészet, a képzőművészet, a mitológia, az uralkodók magánélete, a közemberek mindennapjai, és mindazok, akik e nép történelmének alakításában szerepet játszottak. A kötet mindezek mellett páratlan betekintést nyújt a legújabb felfedezésekbe és ásatási munkálatokba.

Covers_329755
Királyok, ​hősök, vezérek Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Királyok, ​hősök, vezérek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

762269
A ​fáraók titkai Ismeretlen szerző
6

Ismeretlen szerző - A ​fáraók titkai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Renzo Barsotti - Antiguo ​Egipto
Los ​faraones, las pirámides, el Nilo, la religión, los entierros, la vida cotidiana y más. Descubra el Antiguo Egipto viajando a través del tiempo.

Dale M. Brown - Egypt ​- Land of Pharaohs
This ​book discusses the history of the Egyptian pharoahs.

Rose-Marie Hagen - Rainer Hagen - Egypt: ​People - Gods - Pharaohs
From ​Cheops, Ramses and Tutankhamun to the world of laborers and craftsmenWhat do we really know about our ancestors? Not about the rulers and generals, but about laborers, farmers, soldiers and families. Egypt is a perfect case in point, almost a blank slate for most of us as it regards details of their everyday life. This useful and informative book attempts to set the record straight by offering a distinctive take on that most mythologized of epochs. Who would have guessed, for example, that the first strike in recorded history took place in 1152 BC during work on the necropolis in the Valley of the Kings, a protest by construction workers against delayed deliveries of oil and flour? Two fairly banal commodities maybe, but essential: oil protected the skin against the savage desert climate, whilst flour was the base ingredient for thirty different kinds of nutritional cake.It is this detailed examination of the evidence that distinguishes this volume, with chapters on everything from relationships to leisure activities, the role of women to the manufacture of mummies. And just like the mummies, "fragile as eggshell but solid as a statue" and magically able to transcend death, both people and country are brought alive for us again.The authors:Rose-Marie Hagen was born in Switzerland and studied History and Literature in Lausanne. Rainer Hagen studied Literature and Theater Science in Munich. They are also the authors of What Great Paintings Say.

Bene Zoltán - Fekete ​föld
Az ​önálló, kultúrájában és gondolkodásmódjában még egységes óegyiptomi állam utolsó évtizedeiben játszódik a történet. A valós történelmi események kulisszái között az ókori emberek mindennapi életét próbálja föleleveníteni a szerző. s talán a ma embere is magára ismeri e díszletek közepette.

Mika Waltari - Sinuhe ​egyptiläinen
Sinuhe ​on löytölapsi, joka kasvaa köyhän lääkärin poikana Thebassa. Hän valmistuu itsekin lääkäriksi ja toimii faaraon aivokirurgina. Monien myrskyisten vaiheiden, rakkauksien ja pettymyksien jälkeen hän muistelee maanpakolaisena itäisen meren rannalla nuoruuttaan ja hulluuttaan. Sinuhesta tuli ilmestyttyään kansainvälinen bestseller, minkä lisäksi se valloittaa Suomessakin jatkuvasti uusia lukijasukupolvia.

Ismeretlen szerző - Egyiptom: ​a fáraók és múmiák országa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jen Green - Tutanhamon ​sírja
Meghívunk ​egy hihetetlen háromdimenziós utazásra Tutanhamon sírjába, hogy Te is felfedezhesd az ókori Egyiptom kincseinek titkait. Csomagold ki Tutanhamon múmiáját, fejtsd meg a hieroglifákat, nézz bele a temetkezési edényekbe, csodáld meg az ókori egyiptomi civilizáció díszeit és ékszereit! A kötet különlegessége a három dimenziós kihajtható és kivágott képek.

Jan Stradling - Bad ​Girls and Wicked Women
The ​Most Powerful, Shocking, Amazing, Thrilling and Dangerous Women of All Time This historic survey of 22 of the most ruthless, ambitious women of all time will inspire readers at the same time as it shocks. These are sassy, brilliant, magnetic, cunning, and tough-as-nails women who defied the social mores of their eras. Each gripping story speaks for itself: from Queen Mary I who did 'what it took' to protect Catholicism in England, to Madame Mao who became one of communist China's most powerful and feared leaders, to Georgia Tann who, as a director of the Tennessee Children's Home, made millions selling babies on the black market. These anti-heroines battled against the odds and often against the status quo, succeeding in turning the power structure, if only for a short time, directly on its head. Some were cruel, others visionary, yet others blinded by ambition or love. Many were driven by a powerful combination of these and other primal forces.

Kollekciók