Ajax-loader

'adatvédelem' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Sasvári Rudolf - Üzleti ​hírszerzés
Az ​üzleti hírszerzés piaca jelentős változásokon ment keresztül Magyarországon is az elmúlt évek során. Egyre több helyen oktatják az üzleti hírszerzést, egyre több magánnyomozó irodát bíznak meg ilyen jellegű ügyekkel, és egyre több cég fordít kiemelt figyelmet az üzleti hírszerzésre, illetve annak elhárítására is, mert csak így tudnak versenyben maradni. Sasvári Rudolf tankönyvekre jellemző alapossággal megírt munkája hiánypótló mű: számba veszi mindazokat a technikákat, amelyek az üzleti hírszerzés alapjait jelentik. Könyvében kiemelt figyelmet fordít a hírszerzés talán legfontosabb tényezőjére, a titkos informátorokra, azaz ügynökökre. Az olvasó mindent megtudhat az ügynöktartás gyakorlati részleteiről az ügynökjelölt kiválasztásától kezdve a kapcsolat megszüntetéséig. A régebben elhárító tisztként dolgozó, így a témát első kézből ismerő szerző ezen felül tárgyalja a titkos operációk eszköztárát és módszereit éppúgy, mint a technikai hírszerzést. Az üzleti hírszerzés piaca jelentős változásokon ment keresztül Magyarországon is az elmúlt évek során. Egyre több helyen oktatják az üzleti hírszerzést, egyre több magánnyomozó irodát bíznak meg ilyen jellegű ügyekkel, és egyre több cég fordít kiemelt figyelmet az üzleti hírszerzésre, illetve annak elhárítására is, mert csak így tudnak versenyben maradni. Sasvári Rudolf tankönyvekre jellemző alapossággal megírt munkája hiánypótló mű: számba veszi mindazokat a technikákat, amelyek az üzleti hírszerzés alapjait jelentik. Könyvében kiemelt figyelmet fordít a hírszerzés talán legfontosabb tényezőjére, a titkos informátorokra, azaz ügynökökre. Az olvasó mindent megtudhat az ügynöktartás gyakorlati részleteiről az ügynökjelölt kiválasztásától kezdve a kapcsolat megszüntetéséig. A régebben elhárító tisztként dolgozó, így a témát első kézből ismerő szerző ezen felül tárgyalja a titkos operációk eszköztárát és módszereit éppúgy, mint a technikai hírszerzést

Glenn Greenwald - A ​Snowden-ügy
2013 ​májusában Glenn Greenwald elindult Hongkongba, hogy találkozzon egy névtelen forrással, aki saját állítása szerint elképesztő bizonyítékokkal rendelkezik az amerikai kormány kiterjedt kémtevékenységéről. A 29 éves Edward Snowden a Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) alkalmazottja volt, és az általa nyilvánosság elé tárt dokumentumok a közelmúlt történelmének egyik legnagyobb port felkavaró híre volt, ami igen heves vitákat váltott ki a nemzetbiztonság és az információs önrendelkezés kérdéseiről. Greenwald most először illeszti egymás mellé az összes mozaikdarabkát, felidézi Hongkongban töltött eseménydús tíz napját, megvizsgálja a The Guardianban közölt tudósításaiban már körbejárt megfigyelési tevékenység szélesebb összefüggéseit és következményeit. A szerző vadonatúj információkkal szolgál az NSA példátlan visszaéléseiről a személyesen Snowdentől kapott és korábban sehol máshol nem publikált dokumentumokkal támasztva alá állításait.

Jóri András - Adatvédelmi ​kézikönyv
2005-ben ​lesz tíz éve, hogy az Országgyűlés megválasztotta Magyarország első adatvédelmi biztosát. Az elmúlt évtizedben a jogalkalmazónak mind a magán-, mind a közszférában egyre gyakrabban kellett szembesülnie az adatvédelmi jog alkalmazásának problémáival. Az adatvédelmi jogot a teljesség igényével, az elméleti alapoktól a gyakorlati értelmezési kérdésekig tárgyaló ? a hatályos törvény kommentárját is magában foglaló ? munka mindeközben nincs a magyar könyvpiacon. Ezt a hiányt kívánja pótolni kiadónk az Adatvédelmi kézikönyvvel. A kötet ? az adatvédelmi jog történetét és elméleti kérdéseit tárgyaló bevezető fejezeten túl ? a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény kommentárja: az egyes rendelkezésekhez kapcsolódóan a szerző összefoglalja az adatvédelmi biztos és a bíróságok vonatkozó gyakorlatát. Ezen túlmenően feltárja az egyes rendelkezések kapcsolatát az Európai Unió 95/46/EK irányelvével; a kommentár hagyományos műfaji kereteit esetenként túllépve, javaslatokat is tesz a jogalkotó számára a szabályozás reformjára.

Arany Tóth Mariann - Munkavállalók ​személyes adatainak védelme a magyar munkajogban
A ​kötet a hazai munkajog egyik legaktuálisabb területét, a munkavállalók személyes adatainak védelmét vizsgálja. Az elemzés közérthetően tálalja a személyes adatok védelmének alkotmányos, polgári jogi és legrészletesebben ennek munkajogi összefüggéseit. A szerző nemzetközi áttekintés keretei között dolgozta fel a bírói joggyakorlatot, és hasznos ajánlásokat fogalmaz meg a gyakorló szakemberek számára. A tartalommutatóval kezdődő és tárgymutatóval végződő könyv foglalkozik a korszerű információs technikák (telefonhasználat, internet, elektronikus megfigyelés, stb.) használata során felmerülő új kérdésekkel is. Az irodalomjegyzék kitekintést nyújt a hazai és nemzetközi szakirodalomra. A kötet hasznos a munkáltatók, az érdek-képviseleti szervek, a munkavállalók, a joggyakorlat különféle területein dolgozók, valamint a munkaközvetítéssel foglalkozó szakemberek számára.

Jánosa András - Juhász Imre - Kaderják Gyula - Kálmán Endre - Paál Éva - A ​számítástechnika gyakorlati alkalmazása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Babócsy László - Füzessy Tamás - Windows ​NT 4.0 hálózatok
Ajánljuk ​azoknak a könyvet, akik a Windows NT 4.0 Szerver működésével, telepítésével, konfigurálásával szeretnének megismerkedni. A könyv megfelelő útmutatást ad rendszergazdák számára is a legfontosabb felügyeleti tevékenységek ellátásához. Az új renszer, a Windows 2000 legfontosabb ismeretei is megtalálhatók a könyvben, természetesen csak annak érdekében, hogy a különbségeket be tudjuk mutatni. Harmadik bővített, átdolgozott kiadás. 1999.

Covers_206801
100%-os ​PC védelem Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - 100%-os ​PC védelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

F. Ható Katalin - Adatbiztonság, ​adatvédelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Majtényi László - Az ​információs szabadságok
A ​könyv szerzője a Magyar Köztársaság első adatvédelmi biztosa. Ez az új mű a személyes adatok védelmének és az információszabadságnak kultúrtörténeti, elméleti és gyakorlati problémáit egyaránt tárgyalja. A monografikus feldolgozás az információs privacy és az állam átláthatóságának nemzetközi és a hazai szakirodalmát és jogi szabályozásának történetét értékelve segíti az elméleti és gyakorló jogász tájékozódását. Több száz nemzetközi és hazai jogeset elemzésével mutatja be a gyorsan fejlődő jogterületet, és segíti a jogalkalmazót és a jogkeresőt. A könyv kitér az információs jogok történetére, a hazai, a környező és a távoli országok adatvédelmi és információszabadság szabályozásaira is, bemutatva a személyes adatok védelmének jogintézményeit. Külön fejezet tárgyalja az információs jogok fogalmi kategóriáit és az ezek között felfedezhető, de olykor rejtett joglogikai kapcsolatokat. Külön fejezetek tárgyalnak olyan, a szektorális adatvédelem körébe tartozó problémahalmazokat, mint az éles szakmai vitákat kiváltó bírósági adatkezelés, a munkahelyi adatvédelem, a direkt marketing, az egészségügyi, genetikai adatok felhasználhatósága, az új technológiák információs jogi implikációi és az elektronikus információszabadság. A melléklet az adatvédelmi biztosi esetjogot foglalja össze. A könyvet elsősorban az elméleti és gyakorlati szakembereknek és a téma iránt érdeklődő nem jogászoknak is ajánljuk.

Auer Péterné - Dr. Borda József - István Lajos - Adatvédelmi ​kézikönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mike Andrews - James A. Whittaker - Hogyan ​törjünk fel webhelyeket
Az, ​hogy a hackerek könyörtelenül megtámadják majd webhelyeinket, webalkalmazásainkat és webszolgáltatásainkat, olyan elkerülhetetlen, mint a halál vagy az adók - ha pedig ilyen támadásoknak vagyunk kitéve, jobb ha még az előtt felderítjük a sebezhető pontokat, mielőtt a támadók rájuk lelnének. Ebben segít a webes alapú programok biztonsági tesztelésének alapkönyve: a Hogyan törjünk föl webhelyeket.

Ismeretlen szerző - Adatvédelem ​és információszabadság a mindennapokban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Luke Harding - The ​Snowden Files
(A ​nemzetközi e-könyv verzió fülszövege:) It began with a tantalising, anonymous email: "I am a senior member of the intelligence community..." No name, no job title, no further details. What followed was the most spectacular intelligence breach in history: leaking highly sensitive secrets from the heart of US power. The Snowden Files is about how a 29-year-old contractor working for the top secret National Security Agency became the world's most wanted man. It is about the journalists who stumbled into the story of their lives and published against the odds. Moving between Hong Kong and Hawaii, London to New York, the NSA and GCHQ, award-winning Guardian journalist Luke Harding spins a high-octane account of secrets and defiance, integrity and intrigue. Branded a traitor and hailed a hero, infuriating some and inspiring others, Snowden took extraordinary risks to reveal what he knew. It shocked the world and sparked global debate. This is the story they didn't want you to hear.

Michael Gurnow - The ​Edward Snowden Affair
_The ​Edward Snowden Affair_ is groundbreaking look at Edward Snowden, the NSA, the media that broke the story, and the politicians involved in America and around the world. Author Michael Gurnow presents the facts about how the story broke, the technologies and techniques used by the NSA, and the reactions of key political figures. This is the only in-depth look at the Edward Snowden affair written by an author with more than a decade of IT experience. While conducting research for an article on Internet security writer Michael Gurnow noticed there was something odd in the world's response to Edward Snowden and the National Security Agency spying scandal. Fascinated by the public reaction and how diametrically opposed politicians were in strange agreement Gurnow threw himself into the story. The result is a meticulously researched book. A gifted writer Gurnow breaks down the facts in an easy to follow and fast paced telling of the events that led up to the Snowden revelations, the media response, and the cat and mouse game that followed between the media and politicians around the world. The narrative begins with Snowden literally growing up in the shadow of the National Security Agency. The author explains how Snowden was able to gain access to classified information, and how he was able to make off with it, and avoid capture by the American intelligence community. Michael Gurnow breaks down the technologies and techniques used by the NSA to capture and store massive amounts of information. He reveals in an objective way how select members of the media broke the story, and the political, legal and technological implications of Snowden's disclosures.

Edward Lucas - The ​Snowden Operation
In ​his sensational new book, Economist senior editor Edward Lucas lays bare the naïveté, hypocrisy and sinister background surrounding Edward Snowden, the fugitive American intelligence contractor now living in Moscow. "The Snowden Operation", demolishes Snowden's claim to be a whistleblower. Drawing on 30 years' experience observing the world of intelligence, Lucas depicts Snowden as at best reckless and naïve, and at worst a saboteur. He stole far more secrets than were necessary to make his case and did so in a deliberately damaging matter. Any benefits to the public debate about issues such as meta-data and encryption are far outweighed by the damage done to the West’s security, diplomacy and economic interests. “The Snowden Operation” highlights the inconsistencies and puzzles in the account of events given by the “Snowdenistas”. It explains how Russia could have sponsored Snowden’s data heist – the greatest disaster ever to hit Western intelligence, and one whose effects have neatly suited Vladimir Putin’s Russia.

Hanti Péter - Kommentár ​az egészségügyi adatvédelmi törvényhez
Az ​egészségügyben különösen érzékeny, szenzitív adatok kezelését valósítják meg, - ide értve a beteg egészségi állapotával, és az orvosi titokkal összefüggő adatokat és azok továbbítását -, melyek fokozott oltalomra méltóak, ezért az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény speciális szabályokat ír elő. Dr. Hanti Péter gyakorló orvosként, biztosítási és egészségügyi szakjogászként gyakorlati tapasztalatai alapján mutat rá a szabályozás összefüggéseire, sajátosságaira, és hiányosságaira is. A kommentár az Adatvédelmi törvény és az új Polgári Törvénykönyv kapcsolódó rendelkezéseit is tartalmazza és összefüggéseiben magyarázza, ezáltal biztosítja mind az elméleti, mind a gyakorló szakemberek számára a teljes rálátást. A kommentár műfajának megfelelőn a szerző az egyes paragrafusokhoz rendelten magyarázza a jogszabályt, azzal a céllal, hogy a mindennapokban használható segédletet készítsen az egészségügyi joggal foglalkozó, valamint az egészségügy területén dolgozó szakembereknek.

Galántai Zoltán - E-privacy ​olvasókönyv
Az ​elmúlt évekre jellemző volt a privacyt védő törvények gyors visszaszorulása, illetve az, hogy minden korábbinál nagyobb mértékűvé vált az adatmegosztás a cégek, a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok között. Világszerte növekedett a lehallgatások száma, és bozóttűzként terjedtek el az olyan biometrikus azonosítási módszerek, mint amilyen például az arcfelismerő kamera. "Az internetből mára minket megfigyelő eszköz lett, és a jövőben a számítógépek elsődleges feladata is a megfigyelésünk lehetővé tétele lesz", mondja Simon Davies, a Privacy International alapítója. És ez bizony elég nagy baj. Dr. Galántai Zoltán a Privacy International nemzetközi vezetőbizottságának a tagja és Privacy Hírlevél főszerkesztője. "Az Orwell által elképzelt totalitáriánus diktatúra nem az egyik napról a másikra jön létre... az apró szabadságjogok és a privacy megnyírbálása fog elvezetni hozzá" (New Scientist Editorial, 2001. május 5.)

Stuart Mcclure - Joel Scambray - George Kurtz - Hacking ​Exposed 6
The ​world's bestselling computer security book - fully expanded and updated "Right now you hold in your hand one of the most successful security books ever written. Rather than being a sideline participant, leverage the valuable insights Hacking Exposed 6 provides to help yourself, your company, and your country fight cyber-crime." -From the Foreword by Dave DeWalt, President and CEO, McAfee, Inc. "For security to be successful in any company, you must ‘think evil' and be attuned to your ‘real risk'...Hacking Expose 6 defines both." -Patrick Heim, CISO, Kaiser Permanente "The definitive resource to understanding the hacking mindset and the defenses against it." -Vince Rossi, CEO & President, St. Bernard Software "Identity theft costs billions every year and unless you understand the threat, you will be destined to be a victim of it. Hacking Exposed 6 gives you the tools you need to prevent being a victim." -Bill Loesch, CTO, Guard ID Systems "This book is current, comprehensive, thoughtful, backed by experience, and appropriately free of vendor-bias-prized features for any security practitioner in need of information." -Kip Boyle, CISO, PEMCO Mutual Insurance Company "The Hacking Exposed series has become the definitive reference for security professionals from the moment it was first released, and the 6th edition maintains its place on my bookshelf," -Jeff Moss, Founder of the popular Black Hat Security Conference Meet the formidable demands of security in today's hyperconnected world with expert guidance from the world-renowned Hacking Exposed team. Following the time-tested "attack-countermeasure" philosophy, this 10th anniversary edition has been fully overhauled to cover the latest insidious weapons in the hacker's extensive arsenal. New and updated material: - New chapter on hacking hardware, including lock bumping, access card cloning, RFID hacks, USB U3 exploits, and Bluetooth device hijacking - Updated Windows attacks and countermeasures, including new Vista and Server 2008 vulnerabilities and Metasploit exploits - The latest UNIX Trojan and rootkit techniques and dangling pointer and input validation exploits - New wireless and RFID security tools, including multilayered encryption and gateways - All-new tracerouting and eavesdropping techniques used to target network hardware and Cisco devices - Updated DoS, man-in-the-middle, DNS poisoning, and buffer overflow coverage - VPN and VoIP exploits, including Google and TFTP tricks, SIP flooding, and IPsec hacking - Fully updated chapters on hacking the Internet user, web hacking, and securing code

Ismeretlen szerző - Adatvédelem ​és információszabadság a gyakorlatban
Az ​Adatvédelem és információszabadság a gyakorlatban egy hiánypótló mű, mely a különböző jogterületek alkalmazása közben felmerülő adatvédelmi problémákat elemzi. A téma elméleti részét Jóri András adatvédelmi biztos a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényhez fűzött rövid kommentárja alapozza meg. A számos elméleti és gyakorlati szakemberből álló szerzőgárda pedig garancia, hogy strukturált, többoldalú elemzéseket kap az Olvasó a bűnügyi nyilvántartásoktól az adóigazgatásig, kitekintve az Európai Unió érintett szervezeteinek működésére is. A meritum sorozathoz hasonló ikonok használata pedig technikai könnyebbséget jelent az Olvasónak, jelezve, hogy ez egy mindennapos segítségnek szánt gyakorlati kézikönyv.

Gömbös Ervin - Informatika ​és hatalom
A ​politikai vezetésnek mindenkor lényegbevágó feladata felismerni azokat a főbb folyamatokat, amelyek mélyen hatnak a társadalmi és gazdasági viszonyokra, és átformálják azokat. A vezetés csak e felismerés birtokában tud igazodni az új követelményekhez, illetve tudja a társadalmat reális célok érdekében, megfelelő irányban mozgósítani, a különböző tevékenységi formákat összehangolni. Alapvető kérdés tehát, hogy informatikával a politika szintjén is foglalkozzanak. Az informatika társadalmi-gazdaság alkalmazásának és hatásának sokrétűségét - ezáltal politikai fontosság - felismerve, parlamentek., kormányok, tömegszervezetek, nemzetközi fórumok tanulmányozzák az általa felvetett problémákat. Belpolitikai jelentősége mellett mind fontosabb eleme lesz a külpolitikának is, az országok közötti gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatok alakulásának.

Adam Shostack - Andrew Stewart - The ​New School of Information Security
After ​decades of hard work by some of the world's smartest people -- and billions of dollars invested -- security ought to be demonstrably getting better. Why isn't it? And what can we do about it? In The New School of Information Security, leading security experts Adam Shostack and Andrew Stewart offer provocative, compelling answers to both questions.

Glenn Greenwald - No ​Place to Hide
In ​May 2013, Glenn Greenwald set out for Hong Kong to meet an anonymous source who claimed to have astonishing evidence of pervasive government spying and insisted on communicating only through heavily encrypted channels. That source turned out to be the 29-year-old NSA contractor Edward Snowden, and his revelations about the agency’s widespread, systemic overreach proved to be some of the most explosive and consequential news in recent history, triggering a fierce debate over national security and information privacy. As the arguments rage on and the government considers various proposals for reform, it is clear that we have yet to see the full impact of Snowden’s disclosures. Now for the first time, Greenwald fits all the pieces together, recounting his high-intensity ten-day trip to Hong Kong, examining the broader implications of the surveillance detailed in his reporting for _The Guardian_, and revealing fresh information on the NSA’s unprecedented abuse of power with never-before-seen documents entrusted to him by Snowden himself. Going beyond NSA specifics, Greenwald also takes on the establishment media, excoriating their habitual avoidance of adversarial reporting on the government and their failure to serve the interests of the people. Finally, he asks what it means both for individuals and for a nation’s political health when a government pries so invasively into the private lives of its citizens—and considers what safeguards and forms of oversight are necessary to protect democracy in the digital age. Coming at a landmark moment in American history, _No Place to Hide_ is a fearless, incisive, and essential contribution to our understanding of the U.S. surveillance state.

Dutka Judit - Egy ​hungarikum születése
A ​KÜRT Adatmentés úgy lett hungarikum, hogy az előkészítő bizottság tagjai ellenezték. Három percet kaptam a tizennyolc-húsz fős bizottság előtt, hogy meggyőzzem őket, miszerint a KÜRT Adatmentés megérdemli ezt az elismerést. Ez idő alatt olyan érdeklődéssel figyeltek, hogy egy pisszenés nem volt a teremben. Ennek eredményeképpen az egyenkénti szavazásnál mindenki igennel voksolt, és a titkos szavazáson sem volt tartózkodó. Magyarországon a műszaki alkotások közül először a KÜRT Adatmentés vált hungarikummá.

Kollekciók