Ajax-loader

'ecuadori' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Fegyverek_szomoru_ejszakaja
2

Ismeretlen szerző - Fegyverek ​szomorú éjszakája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ángel F. Rojas - A ​menekülő falu
A ​latin-amerikai modern szépprózában különösen kiemelkedő helyet foglalnak el az ecuadori fiatal írók. Közéjük tartozik Ángel F. Rojas is, akinek nevével és művével most ismerkedik meg a magyar olvasó. A menekülő falu tiszta és becsületes szándékú regény. Ecuador Loja nevű tartományban, a hegyek között, ahol az Andok vonulatai lassan elsimulnak az Amazon lapályain, egy apró, magányos tanya gazdája, Joaquín Reinoso egy délután különös, távoli dübörgést hall. Lehet, hogy vihar közeledik, talán földrengés, vagy mégis bűnhődnie kell a régi bűnért, amely miatt ide menekült, s most érte jönnek? Nem. A falu, az ő elhagyott faluja, Yangana vonul fáradtan, gyötrődve az úttalan hegyi ösvényeken, mind a százhatvan család, állataival és minden megmozdítható vagyonával. A különös, modern szerkezetű regényből lassan kibontakozik a teljes kép. A kis falu sorsában, mint vízcseppben a tenger, benne tükrőződik Dél-Amerika őslakosságának szomorú sorsa. De felvillan már egy-egy fénysugár is, gyülekeznek az új erők, akik, ha még nem találtak rá az igaz útra, odáig már eljutottak, hogy fellázadnak a tehetetlenség, a teljes kiszolgáltatottság ellen. A regény a mai Latin-Amerika központi problémájának művészi megjelenítése, rendkívül érdekes, színes, nem mindennapi olvasmány.

25672-shamans_unbound_hoppal_mihaly-w_800x0
Shamans ​Unbound Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Shamans ​Unbound
The ​articles in this volume are based on the papers presented at the 8th conference of the International Society for Shamanistic Research (ISSR) held in Dobogókő, Hungary (June 1-6, 2007). About seventy people participated in the conference and fifty-five papers were presented on the proposed main topics: 1. Revival or Continuation of Shamanism; 2. Visual Presentation of Shamanic Rituals; 3. Shamanhood as a Way of Identity Building among Minorities. The papers were held in three workdays and ten sessions. The conference ended with the general assembly of the ISSR. Some of the articles are worth of attention as they contain interesting new ideas or data: shamanism among the Buryats, Darkhat Mongols, Yakuts, Koreans, Khanty, Mari, Soras, Semang-Negritos, as well as shamans in Central Asian Popular Islam. Unfortunately not all participants have sent us the final version of their papers. Thus, there are twenty two articles published in this volume. However, fourteen papers have already been published in the booklet of abstracts. Others have been published in the 16th volume of the journal of Shaman. So the majority (two-thirds) of the papers are available in print.

Jorge Icaza - Indián ​átok
Alfonso ​Pereira mai napja nem sok jóval biztatott. Nem tudta sehogysem kivágni magát kinzó és ellentmondó gondolataiból és gondjaiból. Az imént ott is hagytam feleségét és lányát, törjék ők a fejüket azon a kérdésen, amely őt gyötörte, és, mint mondotta nekik, »tisztességét végveszedelemmel fenyegeti«. Minthogy helyzete valóban kínos volt, maga is hitte, hogy ez így van, s nyomatékul bevágta maga után az ajtót, amikor elment hazulról: ajkáról egy egész litániára való káromkodás pergett szét. Arca, melyet az erős napfény vörhenyessé zománcozott s telt és kemény volt a vidék jófajta sűrű hegyi levegőjétől, most bíborlilába borult.

Covers_42999
Dél ​Keresztje Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Dél ​Keresztje
Dél-Amerika ​éjszakájában szabálytalan keresztet formázó csillagkép - a Dél Keresztje - világít és a földrész lakói jelképüknek tekintik. A Dél Keresztje spanyol és portugál nyelvű országaiból jó néhány poéta üzenete eljutott már hozzánk, másoknak csak a hírét ismerjük és emlékezünk, hogy nagy irodalmi díjak jutalmazottjai között nem egy Latin-Amerikai költő nevét olvastuk. Ez a gyűjtemény most lírai tájképet ad nemcsak a távoli földrész irodalmáról, hanem a számunkra néha különös, máskor pedig meglepően rokon érzelemvilágáról, fájdalmairól, örömeiről, örök és új problémáiról. Rubén Daríó, Pablo Neruda, Nicolás Guillén, Gabriela Mistral, José Martí, Leopoldo Lugones, Julio Herrera y Reissig és számos más kiváló Latin-Amerikai költő verseit legjobb műfordítóink ültették át magyarra.

Covers_204408
Járom ​és csillag Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Járom ​és csillag
Az ​Egyesült Államok déli határától a Tűzföldig terjedő hatalmas földdarabot nyelvileg a spanyol túlnyomó aránya jellemzi, de a szubkontinensnyi Brazília révén a portugál is jelentős képviselethez jut. E földrész költészete sokáig csak mint az európai anyaországok "kihelyezett részlege" létezett, de a századfordulótól kezdve innen indult útjára sok megújító kezdeményezés Európa számára is. Könyvünkhöz hasonló méretű és jellegű, átfogó összeállítás még nem jelent meg magyar nyelven. A kötetet végigolvasva, érezhetjük és élvezhetjük a nagy színgazdagságot, de legfőbb élményünk mégis inkább a sokféleségben megnyilvánuló egység lesz, egy számunkra különös és messzi világ emberileg nagyon is közelinek ható, közös üzenete.

Covers_233347
1

Ismeretlen szerző - Hispán-amerikai ​költők tára
Ez ​a gyűjtemény az amerikai földrész spanyol nyelven írt költészetét mutatja be. Öt évszázad líráját ismerheti meg belőle az olvasó. 17 ország 318 költőjét. Első ízben jelenik meg gazdag anyag a 16., 17., 18. század latin-amerikai lírájából. Kötetünk jelentősen bővíti az Újvilág függetlenségi háborúinak költészetéről kialakított hazai képet, az ecuadori José Joaquín de Olmedo, a venezuelai Andrés Bello, a kubai José María de Heredia, az ugyancsak kubai José Martí verseinek reprezentatív választékával, és nem feledkezik meg Latin-Amerika vallásos költészetéről sem. A huszadik század legnagyobbjai, a nicaraguai Rubén Darío, aki költői pályáját még a 19. században kezdte, a chilei Gabriela Mistral, a perui César Vallejo, az argentin Jorge Luis Borges, a kubai Nicolás Guillén, a chilei Pablo Neruda, a mexikói Octavio Paz, a nicaraguai Ernesto Cardenal szinte kötetnyi verssel van jelen. A válogató, Simor András, a vele kortárs-nemzedék tagjai közül a legjelentősebbeket, így a kubai Fayad Jamíst, a guatemalai Otto René Castillót, a salvadori Roque Daltont, a venezuelai Víctor Valera Morát, az argentin Juan Gelmant az antológiákban szokásosnál nagyobb anyaggal szerepelteti. A gyűjtemény felvillantja a legújabb nemzedék tagjainak líráját is. Az olvasó tájékozódását életrajzi jegyzetek és jegyzetszótár segítik.

Kollekciók