Ajax-loader

'naprendszer' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Kim-stanley-robinson-2312-b1
elérhető
64

Kim Stanley Robinson - 2312
A ​tudományos és technológiai fejlődés rendkívüli jövő előtt nyitotta meg az utat. Már nem a Föld az emberiség kizárólagos otthona: új lakóhelyek létesültek a Naprendszer holdjain és bolygóin, sőt még azokon is túl. 2312-ben azonban események sorozata kényszeríti az emberiséget arra, hogy szembenézzen múltjával, jelenével és jövőjével. A történet a Merkúron kezdődik, Terminátor városában, a mérnöktudomány eddig sosem látott csodájában. Swan Er Hong a nagyanyját gyászolja, Terminátor városának egyik legbefolyásosabb patrónusát. Mivel halálának váratlansága és tisztázatlan körülményei nem hagyják nyugodni, Swan útra kel a Naprendszerben, ám még csak nem is sejti, hogy ezzel nem csak saját életét, de az egész emberiségét is örökre megváltoztatja. Swan egykoron bolygókat teremtett - most azonban abba a tervbe is belepillanthat, amely az elpusztításukat célozza. A 2312 merész és zseniális látomás az emberiség jövőjéről, egyúttal magával ragadó jellemrajz azokról az emberekről, akik a jövő történéseit alakítják - nagy jelentőségű sci-fi a műfaj egyik legtehetségesebb írójától.

Kiszel Vilmos - Varga Ágnes - Csillagmesék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Stephen W. Hawking - Az ​idő rövid története
ÚJ, ​BŐVÍTETT ÉS ÁTDOLGOZOTT KIADÁS Ez a könyv a XX. század klasszikussá vált, rengeteg meglepetést kínáló tudományos ismeretterjesztő munkája. Az ősrobbanástól az általános relativitáselméletig sok helyen próbára teszi a fantáziánkat, és kiszélesíti a Világegyetemről alkotott elképzeléseinket. Volt-e kezdete az időnek? Folyhat-e visszafelé az idő? Végtelen-e a Világegyetem, vagy vannak határai? Csak néhány kérdés azok közül, amelyeket Stephen Hawking klasszikussá vált mesterművében érint. Bevezetésként áttekinti a mindenségről alkotott legjelentősebb elméleteket Newtontól Einsteinig, majd elmerül a tér és az idő legrejtettebb titkaiban az ősrobbanástól a spirálgalaxisokon és az erős kölcsönhatáson keresztül a fekete lyukakig. Az idő rövid története tömör és világos nyelvezete milliókkal ismertette meg az univerzumot és annak csodáit. Ez az új kiadás Hawking utolsó gondolatait is tartalmazza a határ nélküli elképzelésről, a sötét energiáról, az információs paradoxonról, az örökké tartó felfúvódásról, a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás megfigyeléséről és a gravitációs hullámok felfedezéséről.

Nagy István György - Űrhajózás
Korunk ​- az űrhajózás kora. Az ember lerázta magáról azokat a bilincseket, amelyek időtlen idők óta a Földhöz láncolták, és kilépett a világűrbe, a kozmoszba. Új eszközeivel nemcsak a Hold, a bolygók, a Naprendszer, sőt az egész világmindenség titkait fürkészi, hanem mindinkább megismeri magát a Földet és kozmikus környezetét is. Mind hasznosabbakká válnak az űrhajózás gyakorlati alkalmazásai a meteorológiában, a távközlésben, a földi erőforrások kutatásában. Az űrhajózási eszközök igen eltérő nagyságúak: nem ritka közöttük a néhány centiméteres méretű és tíz-egynéhány kilogramm tömegű éppúgy, mint a sok méteres és több tonnás űrállomás. Ezért nemegyszer még arra sem volt mód, hogy az ugyanazon a táblán szereplő különböző típusú űreszközöket azonos méretarányban ábrázolhassuk. Mégis úgy gondoljuk, aki végiglapozgatja a következő oldalakat, megismeri majd az űrkutatásnak, a kozmosz felderítésének legfontosabb állomásait.

Abonyi Ivánné - Szentesi György - Mihály Szabolcs - Űrhajózási ​lexikon
A ​nagy sikerre való tekintettel immár második kiadásban megjelenő mű az első magyar nyelvű lexikon a világűr meghódításával és hasznosításával kapcsolatos új ismeretekről. Változatosan tájékoztat minden, az űrhajózás és űrkutatás körébe tartozó kérdésről: rakétatechnikáról, űreszközökről, űrorvostanról, asztrodinamikáról, irányítástechnikáról, az űrtechnika gyakorlati alkalmazásairól (meteorológia, távközlés, navigáció, erőforrás-kutatás, stb.), a kozmikus fizikáról, a bolygókutatás eredményeiről, az űrhajózás történetéről, űrcsillagászatról és a világűrjogról. A Függelék az 1957-1980 közötti űrkísérletek fontosabb adatait táblázatos formában tartalmazza. A mintegy 2500 címszót 1500 ábra, köztük számos színes űrfelvétel illusztrálja. A lexikont - a szovjet Űrhajózási Kisenciklopédia felhasználásával - az űrhajózás-űrkutatás legjobb magyar szakemberei írták és szerkesztették. Az Űrhajózási Lexikon mindazoknak szól, akiket érdekel korunk egyik legnagyobb tudományos-technikai vívmánya, a világűr birtokbavétele. Tudományos kutatóknak, oktatóknak, diákoknak és a tudomány eredményei iránt érdeklődő minden olvasónak ajánlja a könyvet az Akadémiai és a Zrínyi Katonai Kiadó.

Hédervári Péter - A ​Naprendszeren innen és túl
A ​sok nagy sikerű könyv szerzője legújabb művében arra vállalkozik, hogy a világegyetemmel ismertesse meg olvasóit. A megszokottól eltérően legtágabb "otthonunkból", a világmindenségből szűkíti a kört, először azzal foglalkozva, hogyan is keletkezett a világegyetem, (ősrobbanás elmélete, a kozmikus űrökkel kapcsolatos legújabb szovjet és amerikai kutatási eredmények, a szuperhalmazok, a kvazárok stb.) Ezután a Tejútrendszert mutatja be, szerkezetét, a kozmikus ködöket, világító és sötét felhőket, csillagtársulásokat, a csillagok keletkezését, fejlődését, típusait. Így közeledünk „hazafelé”, a Naprendszerbe. Megismerhetjük a mindannyiunkat éltető Napot, társainkat a bolygókat, a holdakat, üstökösöket, meteorrajokat stb. A könyv felépítése újszerű, hiszen nem anyabolygónkból indul ki, s így általánosít, hanem az irtózatos méretektől halad a parányi ember felé, aki kicsiny ugyan, de tudása, szellemi ereje képes legyőzni a hatalmas távolságokat is. A könyv alapgondolata világnézeti szempontból rendkívül fontos: a világ megismerhető! Számos fénykép – több színes is – teszi érdekessé, izgalmassá A Mi Világunk című ismeretterjesztő könyvsorozat első darabját. (A sorozat következő kötete: Juhász Árpád – A kék bolygó)

Isaac Asimov - Az ​aszteroidák kalózai
Egy ​elvetemült űrkalózbanda huszonö tévvel ezelőtt megölte David szüleit. David Starrt elcsalogatják az űr mélységes mélyébe, ahol a galaxison át veszedelmes kalandok várják, míg el nem jön a bosszú végzetes pillanata....

Philip K. Dick - Az ​Alfa hold klánjai
A ​Holdat őrültek lakják. De azok sem normálisak, akik el akarják foglalni. Az Alfa III M2 hold egészen mostanáig senkit sem érdekelt. A volt elmegyógyintézet kezeltjeiből álló telepesek klánokba szerveződve és viszonylagos nyugalomban élték skizofrén, paranoiás, mániákus, hebefrén, rögeszmés-kényszeres, depresszív vagy polimorfikus skizofrén életüket. De a látomások most valami kívülről érkező szörnyű veszély eljövetelét jelzik. Chuck Rittersdorf a CIA ügynökeként dolgozik a Földön, a házassága darabokra hullott, pszichiáter felesége az Alfa III M2 holdra készül utazni. Chuck azonban nem törődik bele ilyen könnyen a helyzetbe, és a saját kezébe próbálja venni az események alakulását. Az eddig békés hold hamarosan nemcsak kettejük ádáz harcának, hanem egy galaktikus összecsapásnak is a helyszínévé válik.

Erich Übelacker - A ​Nap
Az ​őseink számára rejtélyesnek hitt égitest szakszerű, közérthető, szemléletes bemutatásával, számos jelenségre és titokra kapunk feleletet. Megtudhatjuk, hogy mi az ózonréteg, összeütközhet-e a Nap a csillagokkal, s fekete lyukká válhat-e majd. Színes fotókkal és ábrákkal gazdagon illusztrált könyv.

Arthur C. Clarke - Stephen Baxter - Napvihar
„Újabb ​fergeteges kaland, már alig vártuk.” − New York Times Book Rewiew „Azoknak, akik a fantasztikus regényekben is szeretik a jól megalapozott tudományt és a problémamegoldásra kész embereket.” − Publisher Weekly 2037. június 9. Bisesa Dutt, az ENSZ békefenntartó erőinek hadnagya felbukkan Londonban, öt évvel azután, hogy átzuhant egy párhuzamos világba. Csakhogy a Földön eközben mindössze egyetlen nap telt el, és látszólag senki nem tud arról a jelenségről, amely a bolygó körül darabjaira törte a téridőt. Aztán egy rekordméretű napkitörés szinte megbénítja az emberi civilizációt, és a csillagászok közlik, ez még csak előfutára volt a fenyegető igazi katasztrófának. Megakadályozható-e a világégés, különösen ha kiderül, hogy egy idegen értelem mozgatja a háttérből a szálakat? Az SF két élő klasszikusa tovább szövi lebilincselő meséjét az emberi faj újabb Odisszeiájáról, amelyben régről ismert, emlékezetes fordulatok váltogatják egymást kiszámíthatatlanul sorjázó, eredeti ötletekkel.

Michael Rowan-Robinson - Kozmikus ​tájkép
Nemigen ​lehet irigylésre méltó helyzetben a szerző, ha olyan olvasóra talál, aki az öt érzékéből valami ráadásképpen kapott hatodik sugallatára csupán egyet tart bizalmára érdemesnek, így szólván: Hiszem, ha látom! De Robinson kifog az ilyen megátalkodott olvasón: E könyvben láthat majd annyit, hogy csak győzze hittel. Jócskán kitágítja szemhatárát.

Ted Enik - Eva Moore - Az ​űrfelfedezők
Sziasztok, ​a nevem Carlos. Miss Mici osztályába járok. Hallottál már a Miciről? Folyton tanulmányi kirándulásra visz bennünket a Varázslatos Iskolabuszon. Sosem tudjuk előre, mi fog történni, ha beszállunk a buszba. Csak azt tudjuk, hogy valamelyik természettudományos tantárgyból - ezek a Mici kedvencei - sok-sok érdekességet fogunk tanulni. Egyszer nagyon messzire elkalandoztunk, kimentünk a világűrbe. Igazi űrfelfedezők lettünk és rengeteg mindent megtudtunk a Naprendszerről. De ez még mind semmi. Készüljetek fel életetek legklasszabb utazására! 4, 3, 2, 1... Kilövés!

Arthur C. Clarke - Stephen Baxter - Sunstorm
When ​Sir Arthur C. Clarke, the greatest science fiction writer ever, teams up with award-winning author Stephen Baxter, who shares Clarke’s bold vision of a future where technology and humanism advance hand in hand, the result is bound to be a book of stellar ambition and accomplishment. Such was the case with Time’s Eye. Now, in the highly anticipated sequel, Clarke and Baxter draw their epic to a triumphant conclusion that is as mind-blowing as anything in Clarke’s famous Space Odyssey series. SUNSTORM Returned to the Earth of 2037 by the Firstborn, mysterious beings of almost limitless technological prowess, Bisesa Dutt is haunted by the memories of her five years spent on the strange alternate Earth called Mir, a jigsaw-puzzle world made up of lands and people cut out of different eras of Earth’s history. Why did the Firstborn create Mir? Why was Bisesa taken there and then brought back on the day after her original disappearance? Bisesa’s questions receive a chilling answer when scientists discover an anomaly in the sun’s core–an anomaly that has no natural cause is evidence of alien intervention over two thousand years before. Now plans set in motion millennia ago by inscrutable watchers light-years away are coming to fruition in a sunstorm designed to scour the Earth of all life in a bombardment of deadly radiation. Thus commences a furious race against a ticking solar time bomb. But even now, as apocalypse looms, cooperation is not easy for the peoples and nations of the Earth. Religious and political differences threaten to undermine every effort. And all the while, the Firstborn are watching...

Róbert Čeman - Eduard Pittich - A ​Világegyetem 1. - A Naprendszer
Ez ​a könyv a Naprendszer extrém jelenségeivel ismertet meg bennünket. A rekordok mellett érdekes képet kaphatunk a Napról, a bolygókról, a holdakról, a kisbolygókról, az üstökösökről és a meteoritokról. A könyv azok számára készült, akiket érdekel a csillagászat, de értékes segítséget nyújt az általános és középiskolás oktatásnál is. A színes fényképeken és rajzokon a világegyetem számtalan jelenségét láthatjuk. Megtalálható a csillagászat történetének részletes összefoglalása, és nem hiányzik a könnyebb böngészést elősegítő szójegyzék sem.

Stephen Paul Thomas - Gócpont
A ​Marson egy légibusz a végzete felé rohan, egy idősödő zsaru menti meg az utasait a pusztulástól... de ez még csak a kezdet. Alex Sverlov horgonykötélbe akadt lábbal tér magához az Indiai-óceán vizén hánykolódva... de ez még csak a kezdet. A Földön egy új birodalom, az Új-Kínai Császárság két korlátozott atomháborúban leigázza Ázsiát... de ez még csak a kezdet. Az M-kórokozó pusztító útjára indul a Naprendszerben létesített kolóniákon... De ez még mindig csak a kezdet. Ebben az első lapjától az utolsóig lebilincselően izgalmas regényben a főszereplők egy naprendszer méretű fertőzés gócpontjaiban találják magukat, miközben a háttérben náluk sokkalta nagyobb szellemi és fizikai erők mozgatják a szálakat. Új a világ, új a kórokozó, de a konfliktus a régi. Csak úgy fejtheted meg a titkait, ha a Gócpontba kerülsz. 400 évvel járunk a Holdraszállás után. A világ jelentős mértékben átalakult, az egyén számára szinte átláthatatlanul kiszélesedett. A Földet az emberiség régen kinőtte, de időközben meghódította a Naprendszert, ahol kolóniákon éli mindennapjait. Új államok, új élet- és érdekközösségek uralkodnak. A jövő sokszínű és változatos képet mutat Stephen Paul Thomas nagyszabású, bemutatkozó sci-fi regényében. Ám egy regény attól még nem válik izgalmassá, hogy csupán érdekesen felfesti számunkra a - szép új világot. A gócpont sem erről szól. A több szálon futó, időben és térben ide-oda ugráló történet egy, az egész világot behálózó, hajmeresztő összeesküvés krónikája. A világ különböző pontjain különös megbetegedés okoz látványos rosszulléteket. Hamarosan kiderül, hogy az ismeretlen kórokozó jóval nagyobb veszélyt rejt magában. Olyan mértékű pusztulás rémével fenyeget, amire még nem volt példa. Ha a legrosszabb megtörténik, az alapvetően írja át az emberiség regénybeli jelenét, ha egyáltalán maradnak túlélők. A tét tehát óriási, az idő pedig egyre fogy. Néhány elkötelezett ember azonban felveszi a versenyt az ismeretlennel... talán, mert ez a végzetük. Stephen Paul Thomas regénye nemcsak hogy az első szavától az utolsóig a könyvhöz bilincseli az olvasóját, de utána sokáig nem ereszti el. A hidegrázós események pontos és érzékletes dokumentálása, valamint a szépen kibontott karakterek és összefűzött történetszálak rendkívül átélhetővé teszik a történetet, míg a regény kérdésfelvetései, az azokra adott válaszok, és a felvázolt konfliktus meglepő megoldása-feloldása pedig elgondolkoztatják az olvasót: vajon ő mire lenne képes, meddig menne el, és mit áldozna fel önmaga és az emberiség megmentése érdekében. Elfogadná-e a végzetét vagy inkább szembefordulna vele...

Lukács László - Nibiru ​- A halálbolygó
Nibiru ​- A halálbolygó Napjainkban vészjósló, félelemkeltő, egyben gondolatébresztő híradások jutnak el hozzánk. A Földet végveszély fenyegeti, közeledik valami, ami a pusztulást hoz ránk. A maja naptár utolsó ciklusa hamarosan véget ér. Özönvíz és perzselő tűz árasztja el otthonunkat. "Tetteink súlya alapján megmérettetünk, felemelkedünk vagy elbukunk." Közeleg a végítélet - eljött az Apokalipszis napja" Képzeljük el egy bolygót, mely Földünknél huszonháromszor nagyobb! Ez a bolygó legyen tagja naprendszerünknek! Nap körüli keringési ideje 3600 év! Ezt a bolygót nevezzük például Nibirunak! Találjuk ki, mikor ér el hozzánk!? Legyen ez a nap az igen közeli jövőben! 2012. december 21. - Világvége?

Ismeretlen szerző - Gyermek ​enciklopédia - A Nap és a bolygók
A ​Nap körül nyolc bolygó, ezek mellékbolygói és aszteroidák keringenek... De hogyan és mikor keletkeztek? Mi az a galaxis? Mi a különbség egy bolygó és egy csillag között? Lehet, hogy máshol is van élet? Lépjünk be A Nap és a bolygók atlaszával a hatalmas Világegyetembe és vizsgáljuk meg közelebbről azt a kis pontot, amelyet a mi Naprendszerünk foglal el benne.

Stephen W. Hawking - A ​Brief History of Time
Brief ​History of Time, published in 1988, was a landmark volume in science writing and in world-wide acclaim and popularity, with more than 9 million copies in print globally. The original edition was on the cutting edge of what was then known about the origins and nature of the universe. But the ensuing years have seen extraordinary advances in the technology of observing both the micro - and the macrocosmic world - observations that have confirmed many of Hawking's theoretical predictions in the first edition of his book. Now a decade later, this edition updates the chapters throughout to document those advances, and also includes an entirely new chapter on Wormholes and Time Travel and a new introduction. It make vividly clear why A Brief History of Time has transformed our view of the universe.

Arthur E. Powell - Az ​élet fejlődése a Naprendszerben
A ​Powell sorozat ötödik, záró kötete összefoglalja mindazt, amit az ősi bölcsesség az emberiség Naprendszerünkben történt kialakulásáról és fejlődési útjáról tanít. Miután megismerjük a Naprendszer látható és láthatatlan bolygóinak felépítését, működési elvét és működési ciklusait, szó esik a könyvben azok kialakulásáról, az élet kibontakozásáról és fejlődéséről az egyes periódusokon keresztül, és arról, hogy az ásványi, növényi, állati és emberi birodalmak mikor, hogyan és milyen feltételek teljesülése esetén kerülnek magasabb osztályba. Megismerkedhetünk a korábbi emberiségek és jelenlegi emberiségünk elé kitűzött célokkal, az emberi fejlődést segítő és vezető magasztos lényekkel, az okkult kronológiával és a Naprendszer korával kapcsolatos számításokkal. A kötet második része az okkult antropológiával foglalkozik, és bemutatja az emberiség különféle gyökérfajait és alfajait, azok legfontosabb jellegzetességeit, vonásait és történelmét. Ennek az összetett rendszernek az összefüggéseibe ágyazva tökéletesen beleilleszkednek a Lemuriáról és Atlantiszról szóló ismereteink. Ezt a csodálatos világot személytelen, objektív törvények irányítják, egy számunkra szinte felfoghatatlanul magasztos isteni fejlődési terv alapján. A könyv hatalmas kitekintés az évmilliók és évmilliárdok alatt lezajló fejlődésre, ami rádöbbenti az embert, hogy a mindenség annál sokkal összetettebb rendszer, mint amit a hivatalos tudomány és az emberiség jelentős része ma gondol róla.

Jyouji Hayashi - The ​Ouroboros Wave
Ninety ​years from now, a satellite detects a nearby black hole scientists dub Kali for the Hindu goddess of destruction. Humanity embarks on a generations-long project to tap the energy of the black hole, and found colonies on planets across the solar system. Earth and Mars and the moons Europa (Jupiter) and Titan (Uranus) develop radically different societies, with only Kali, that swirling vortex of destruction and creation, and the hated but crucial Artificial Accretion Disk Development association (AADD) in common.

Stephanie Turnbull - Sun, ​Moon and stars
What ​is the Sun made of? How did astronauts get to the Moon and what did they find there? In this book you'll find the answers and lots more about what's out in space. Sun, moon and stars is part of an exciting series of books for children who are beginning to read on their own. The easy-to-read text has been written with the help of a reading expert.

F. W. Taylor - The ​Cambridge Photographic Guide to the Planets
The ​Cambridge Photographic Guide to the Planets includes a broad selection of the latest images of the planets, moons, comets, and asteroids of the Earth's Solar System. Beginning with a comprehensive introduction to the planetary system, its origin and its evolution, physicist Frederick Taylor devotes each chapter to a different planet or Solar System body, with a thorough presentation of its moons and rings, and incorporates images from planetary missions and explanatory captions. Having worked with NASA and the European Space Agency on missions to Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Mercury, and Titan, Taylor offers an unusually experienced perspective in this comprehensive reference. Frederic W. Taylor is Halley Professor of Physics at the University of Oxford and a Distinguished Visiting Scientist in the Earth and Space Sciences Division at the Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology. His research interests include the physics of planetary atmospheres; experimental methods for studying atmospheres; and the theory of atmospheric radiation and atmospheric molecular spectroscopy.

Stephen W. Hawking - Rövid ​válaszok a nagy kérdésekre
A ​világhírű kozmológus, a világsikert aratott, Az idő rövid története írója ebben a zseniális, posztumusz munkájában az univerzum legátfogóbb kérdéseivel kapcsolatos gondolatait hagyja ránk. Hogyan kezdődött az univerzum története? Fennmarad-e az emberiség a Földön? Van-e másutt is intelligens élet a Naprendszerünkön kívül? Túlszárnyal-e bennünket valamikor a mesterséges intelligencia? Rendkívüli pályafutása során Stephen Hawking kiterjesztette az univerzumra vonatkozó ismereteinket, és lerántotta a leplet a mindenség több nagy titkáról. Bár tudományos munkáiban a fekete lyukakkal, a képzetes idővel és a párhuzamos történelmekkel foglalkozott, így gondolatai sokszor a végtelen világűr legtávolabbi mélységeiben kalandoztak, Hawking mégis szilárdan hitt abban, hogy a tudománynak döntő szerepe van földi problémáink megoldásában. Most, amikor katasztrofális változásokkal nézünk szembe – az éghajlatváltozással, a fenyegető nukleáris háborúval és a mesterséges szuperintelligencia megjelenésével – Stephen Hawking az emberiséget foglalkoztató legsürgősebb kérdések felé fordította figyelmét. Messze szárnyaló, intellektuálisan felvillanyozó, szenvedélyesen érvelő és a szerzőjére jellemző humorral átitatott könyv a Rövid válaszok a nagy kérdésekre. A történelem egyik legkiválóbb elméje utolsó könyvében személyes véleményét fejti ki azokról a kihívásokról, amelyekkel emberi fajként szembe kell néznünk, és arról, merre tart bolygónk.

Kereszturi Ákos - Mars
Magyarországnyi ​vulkánok, kontinensnyi kanyonok, lassan kúszó homokdűnék és temérdek helyben várakozó gleccser. Bár csak fele akkora, mint a Föld, felszínének területe megegyezik bolygónk szárazföldjeivel. A Mars felszíne minden más égitestnél jobban hasonlít a Földére a Naprendszerben, folyamatai és alakzatai sokban emlékeztetnek az itteniekre. Ugyanakkor a speciális viszonyok sok, a Földön megszokottól eltérő alakzatot, folyamatot eredményeztek. A könyv tételesen sorra veszi és bemutatja a vörös bolygó geológiáját, földrajzát, meteorológiáját, valamint néhány potenciális biológiai vonatkozását. Egzotikus forgószelekkel, ősi tómedencékkel, évszakos fagytakaróval, eltemetett gleccserekkel és további érdekességekkel mutatja be bolygószomszédunkat az érdeklődőnek mai ismereteink alapján a könyv.

Ismeretlen szerző - Fedezd ​fel a világot! - Csillagászat - A Naprendszer
A ​sorozat tizenegyedik kötetében feltárulnak a Naprendszer titkai. A könyv bemutatja a Föld közvetlen szomszédságában keringő bolygókat, a bolygók csillagászati, geológiai, topográfiai és egyéb sajátosságait. Felsorakoztatja a Naprendszer megismerésére törekvő ember legfontosabb eredményeit, kitérve a csillagászat és az űrkutatás történelmi jelentőségű pillanataira. Az olvasó éppúgy megismerheti a Naprendszer legnagyobb bolygóját, mint a kozmikus viszonyok között parányoknak számító aszteroidákat.

ifj. Xántus János - Otthonunk ​a naprendszer
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Serge Brunier - Solar ​System Voyage
In ​the last few decades, the exploration of our solar system has revealed fascinating details about the worlds that lie beyond our Earth. This lavishly illustrated book invites the reader on a journey through the solar system. After locating our planetary system in the Universe, Brunier describes the Sun and its planets, the large satellites, asteroids, and comets. Photographs and information taken from the latest space missions allow readers to experience spectacular scenes: the lunar plains scarred by asteroid impacts, the frozen deserts of Mars and Europa, the continuously erupting volcanoes of Io and the giant geysers of Triton, the rings of Saturn and the clouds of Venus and Titan, and the powerful crash of the comet Shoemaker-Levy into Jupiter. Inspired by the extraordinary photographs and incisive text, readers of Solar System Voyage will gain a greater appreciation of the hospitable planet we call home. Serge Brunier is chief editor of the journal Ciel et Espace, a photojournalist, and the author of many nonfiction books aimed at both specialists and the general public.

James S. A. Corey - Tiamat ​dühe
Galaxisszerte ​ezerháromszáz kapu nyílt a különböző naprendszerekbe. Ám miközben az emberiség egy idegen civilizáció romjain építgeti csillagközi birodalmát, az ősi rejtélyek és az új fenyegetések egyre veszedelmesebbé válnak. A halott rendszerekben, ahová a gyűrűkapuk vezetnek, még az idegenek lakta bolygóknál is különösebb dolgokra lelnek a felfedezők. Elvi Okoye kétségbeesetten kutatja a még az emberek megjelenése előtt zajlott hajdani népirtás eszközeit, és fegyvereket keres az elképzelhetetlen határait súroló erők ellen. Az ilyen tudásnak azonban felfoghatatlan ára van. A birodalom szívében Teresa Duarte arra készül, hogy átvegye édesapja isteni magasságokba törő terveinek terhét. A szociopata tudós, Paolo Cortazár és a fogolyként tartott James Holden csupán két veszélyforrás az intrikáktól nyüzsgő palotában, de Teresa a saját feje után megy, és olyan titkokat rejteget, amelyekről még apja, az uralkodó sem sejt semmit. Az emberiség birodalmában szétszóródva pedig a _Rocinante_ legénységének tagjai szerveznek bátor ellenállást Duarte autokrata rendszerével szemben. A régi világ emléke lassan elenyészik, és egyre biztosabbnak tűnik Laconia örökös, megtörhetetlen uralma – ezzel együtt pedig egy olyan háború lehetősége, amelyből az emberiség csakis vesztesként jöhet ki. Mert a világok között megbúvó rémség ellen a bátorság és a nagyravágyás semmire sem elég…

Svante Arrhenius - A ​világegyetem élete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Donald K. Yeomans - Near-Earth ​Objects
Of ​all the natural disasters that could befall us, only an Earth impact by a large comet or asteroid has the potential to end civilization in a single blow. Yet these near-Earth objects also offer tantalizing clues to our solar system's origins, and someday could even serve as stepping-stones for space exploration. In this book, Donald Yeomans introduces readers to the science of near-Earth objects--its history, applications, and ongoing quest to find near-Earth objects before they find us. In its course around the sun, the Earth passes through a veritable shooting gallery of millions of nearby comets and asteroids. One such asteroid is thought to have plunged into our planet sixty-five million years ago, triggering a global catastrophe that killed off the dinosaurs. Yeomans provides an up-to-date and accessible guide for understanding the threats posed by near-Earth objects, and also explains how early collisions with them delivered the ingredients that made life on Earth possible. He shows how later impacts spurred evolution, allowing only the most adaptable species to thrive--in fact, we humans may owe our very existence to objects that struck our planet. Yeomans takes readers behind the scenes of today's efforts to find, track, and study near-Earth objects. He shows how the same comets and asteroids most likely to collide with us could also be mined for precious natural resources like water and oxygen, and used as watering holes and fueling stations for expeditions to Mars and the outermost reaches of our solar system.

Hannu Koskinen - Physics ​of Space Storms
This ​unique , authoritative book introduces and accurately depicts the current state-of-the art in the field of space storms. Professor Koskinen, renowned expert in the field, takes the basic understanding of the system, together with the pyhsics of space plasmas, and produces a treatment of space storms. He combines a solid base describing space physics phenomena with a rigourous theoretical basis. The topics range from the storms in the solar atmosphere through the solar wind, magnetosphere and ionosphere to the production of the storm-related geoelectric field on the ground. The most up-to-date information available ist presented in a clear, analytical and quantitative way. The book is divided into three parts. Part 1 is a phenomenological introduction to space weather from the Sun to the Earth. Part 2 comprehensively presents the fundamental concepts of space plasma physics. It consists of discussions of fundamental concepts of plasma physics, starting from underlying electrodynamics and statistical physics of charged particles and continuing to single particle motion in homogeneous electromagnetic fields, waves in cold plasma approximation, Vlasov theory, magnetohydrodynamics, instabilities in space plasmas, reconnection and dynamo. Part 3 bridges the gap between the fundamental plasma physics and research level physics of space storms. This part discusses radiation and scattering processes, transport and diffiusion, shocks and shock acceleration, storms on the Sun, in the magnetosphere, the coupling to the atmosphere and ground. The book is concluded wtih a brief review of what is known of space stroms on other planets. One tool for building this briege ist extensive cross-referencing between the various chapters. Exercise problems of varying difficulty are embedded within the main body of the text.

Covers_770073
A ​világűr 2023 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​világűr 2023
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók