Ajax-loader

'addiktológia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Máté Gábor - A ​sóvárgás démona
Tanulhatunk ​bármit a drogosoktól? Tudjuk egyáltalán, közülünk hányan szenvedélybetegek? A munkamániát még most is gyakran erénynek tekintjük, az alkohol-, nikotin- vagy internetfüggőség, a szex- vagy vásárlásmánia, az étkezési zavarok a normális társadalomban sem ritka jelenségek. Vajon mi bajunk az életünkkel, hogy önmérgezéssel próbálunk enyhülést találni? Miért olyan nehéz megszabadulni rossz szokásainktól még akkor is, ha azok egészségünket vagy az emberi kapcsolatainkat veszélyeztetik? A sóvárgás démonában Máté Gábor, a világhírű tudós a klinikai tapasztalatok és a legfrissebb tudományos eredmények segítségével elemzi a függőségeket, és segíteni próbál, hogy felszabadulhassunk az érzelmeinket és viselkedésünket uraló erők alól. - Dr. Máté Gábor 1944-ben született Budapesten. Családjával 1957-ben vándorolt ki Kanadába. Több mint húsz évig családorvosként dolgozott, hét évig volt a Vancouveri Kórház orvosi koordinátora, jelenleg drogklinikákon és egészségügyi központokban végzi munkáját. Célkitűzése, hogy felhívja a figyelmet a betegségek tágabb összefüggéseire.

Zacher Gábor - A ​Zacher 2.0
A ​nemzet toxikológusa sztorizik, tanít - még mindig van mondanivalója - és nem utolsósorban szórakoztat. ,,Köszönöm, jól vagyok!" Sokan megkérdezték tőlem az utóbbi időben, hogy érzem magam, hogy vagyok, és mindenkinek ugyanezt válaszoltam. Az első Zacher-könyv megjelenése óta eltelt nyolc évben sok minden megváltozott úgy a sokak által kedvelt sürgősségis és toxikológus háza táján, mint a világban. A kábítószer-piaci robbanás, a számtalan új drog megjelenése komoly kihívás elé állítja a szakembereket, és az alkohollal összefüggő esetek száma sem akar csökkenni. ,,A Zacher" olyan új, azóta fel- és elismert szenvedélyekről is mesél, mint az okostelefon-függés és a Snapchat-diszmorfia, de vet egy pillantást a múltba is. Kendőzetlenül elénk tárja: ha tudatmódosító szerekről volt szó, bizony eleink, köztük kiváló művészek sem voltak képesek mindig kimondani a hárombetűs varázsszót, a ,,nem"-et. A tőle már megszokott könnyedséggel és humorral fűszerezve bepillantást enged kedvenc területére, a kézzelfogható mérgek és a mérgező (virtuális) függések világába, hogy közelebb kerülve hozzá, többet értsünk abból, miért érdemes nemet mondani - és felhívja a figyelmet arra, hogy léteznek jó függések is: ha rajta múlna, mindannyiunkat elküldene futni!

Németh Attila - Gerevich József - Addikciók
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hoyer Mária - Sóvárgás ​és szenvedés
"(...) ​E könyv szerzője egyike azon úttörőknek, akik a kábítószerek és drogos viselkedési zavarok nagyarányú megjelenését követően (az első speciális járóbeteg-ellátó intézményekben) megindították a pszichoanalitikus jellegű kezeléseket. Természetesen itt nem igazi pszichoanalitikus terápiák történtek, még ha a pszichoanalitikus elméletben az Eissler által ajánlott "paraméterváltást" - vagyis a klasszikus terápiás szabályoknak a súlyos pszichopatológiához alkalmazó engedményes, lazább, módosított használatát - is próbálta volna valaki alkalmazni. Drogbetegekkel szinte lehetetlen ambuláns módon igazi terápiát folytatni. Ez talán terápiás közösségekben, eszmei értékek körül szerveződő életformaműhelyekben valósítható meg. Ám drogfüggő emberekkel is létrehozható terápiás kapcsolat. Felbukkanó nehézségeikben lehet őket segíteni. Kezelhetetlen feszültségeik, zavaró értelmi görcseik feldolgozásába be lehet vonni a szülőket, és lehet próbálkozni a családi rendszerfolyamatok javító befolyásolásával." (Dr. Buda Béla)

Takách Gáspár - Miért ​ne igyunk... sokat
Hazánkban ​csaknem egymillió ember él az alkoholbetegség rabságában - az érintett családokat tekintve ez az adat még megrázóbb. Az évről évre növekvő betegek száma miatt is aktuális foglalkozni ezzel az egész társadalmat sújtó problémakörrel. E kötet szerzője egyike azon orvosoknak, aki életét szentelte a szenvedélybetegek gyógyításának. Könyve hiteles tudósítás a gyógyítás különböző módszereiről és a családi környezet nyújtotta nélkülözhetetlen segítségről.

Buda Béla - Az ​elme gyógyítása
Pszichiátria: ​betegségek és betegek, gyógyszerek és lelki terápiák, kórházak és rendelők sajátos világ az egészségügyön belül, a test, a lélek és a társadalom határterületein. Az elmúlt évtizedek sok változást, fejlődést hoztak, de a 19. század végének szemléletmódjai és viszonyai még együtt élnek a 21. századéval, számos ellentmondást tapasztalható a tudomány és a gyakorlat között. Egy orvosi szakma tartja kézben az ellátást, miközben új segítő szakmák működnek, működnének közre. A közvélemény tájékozatlan, a közfelfogás hárító, miközben a társadalom megoldásokat várna a krónikus és leépülő betegek ellátásában, az öngyilkosság, az alkoholfogyasztás és a droghasználat megelőzésében, kezelésében. Buda Béla könyve e problémakörbe igyekszik bevezetni az olvasót, azonban könyve nem csak a szakmabelieknek szól: szándéka éppen az, hogy a köztudatban, közbeszédben meglévő háttérismeretekre utalva, különböző összefüggések és jelenségek metszeteit bemutatva az érdeklődő laikusok számára is érthetővé tegye a helyzetet. A pszichoterapeuta szerző nemcsak lassan félévszázados szakmai tapasztalataiból indul ki, hanem felhasználja korábbi szakirodalmi munkásságának részleteit is, köztük szaktudományos publikációkat is. Ezek azért is szükségesek, mert a problémafelvetés mellett a szerző szándéka a szaktudományi párbeszéd és vita megindítása. Különös vállalkozás tehát a könyv: Buda Béla elkötelezett híve szakmájának, mégis a kritikai számvetés szükségességét hirdeti a jobbítás, a fejlődés érdekében. Keserédes a hangnem, vállalt szubjektivitás váltakozik pontos dokumentációs törekvésekkel. A szelíd provokáció szándékos: ezekről a dolgokról őszintén, nyíltan, akár véleményeket ütköztetve is beszélni kell - ezt szeretné a könyv elősegíteni.

Thomas Szasz - Szertartásos ​kémia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Korszerű ​addiktológiai mérőmódszerek
Ez ​a könyv az elmúlt tizenöt év termése. Arra tesz kísérletet, hogy az addiktológiai kutatás és klinikai gyakorlat számára magyar nyelven elérhető mérőmódszereket (interjúkat, teszteket) megismertesse az olvasóval, bemutassa működésüket, érvényességüket és megbízhatóságukat. Több szempontból sem törekszik teljességre. Egyrészt a magyar nyelvre átültetett módszerek nem merítik ki a teljes nemzetközi palettát. Másrészt az itt bemutatott mérőeszközök kizárólag az Addiktológiai Kutató Intézetben folytatott kutatások fő- vagy melléktermékeinek tekinthetők. Ez nem jelenti azt, hogy egyes mérőeszközök már korábban ne szerepeltek volna hazai kutatásokban vagy a pszichometriai gyakorlatban (Rosenberg Önértékelési Skála, Temperamentum és Karakter Kérdőív, Hiperkinetikus Zavar Kérdőív, Képességek és Nehézségek Kérdőív, stb.), e tesztek nyelvi validálására sem az Addiktológiai Kutató Intézet keretében került sor. E mérőeszközök megbízhatósági és érvényességi vizsgálatára azért volt szükség, mert korábban hasonló vizsgálat nem történt, és kutatásban való alkalmazásuknak, illetve a kutatási eredmények publikálásának e vizsgálat jelenti a fő feltételét.

Ismeretlen szerző - Addiktológiai ​zavarok pszichoterápiája
Az ​addiktológiai zavarok egyre nagyobb mértékű terjedése az ellátásban résztvevők számára is napról napra nagyobb kihívást nyújt, kiemelten azokban az esetekben, amikor más komorbid pszichiátriai zavar is fennáll. Kötetünkben amellett érvelünk, hogy a pszichoterápia megfelelő eszköz lehet az addiktológiai zavarok kezelésében, mely régi vitatémaként merül fel szakmai fórumokon, illetve számos esetben válik kérdésessé egy-egy szerhasználó beteg ellátórendszerben megtett útja során. A cél egy olyan tanulmánykötet összeállítása volt, melyben a különböző pszichoterápiás módszerek alkalmazási lehetőségeit ismerheti meg az olvasó. A kötet hasznos támpontul szolgálhat az addiktológiai zavarokkal küzdők terápiáját és továbbirányítási lehetőségeit illetően, mind a pszichiátriai és addiktológiai ellátásban dolgozó gyakorló szakemberek, mind az alapellátásban dolgozók (pl. háziorvosok) számára. Törekedtünk arra, hogy mind a klasszikus, nagy múltra tekintő módszerek (pl. analitikus, pszichodinamikus terápiák, hipnoterápia, humanisztikus megközelítések), mind az újabb, modernebb irányzatok (pl. séma-terápia, internet-alapú programok, EMDR, mindfulness alapú módszerek) is képviseltessék magukat, reflektálva a magyarországi módszerspecifikus képzések kínálatára.

Bácskai Erika - Gerevich József - Kokainprobléma ​Magyarországon
Európában ​a kilencvenes évek második felében kezdték a kokainfogyasztást problémaként észlelni. Ekkor vetődött fel egy európai "kokain-projekt" gondolata, amely egy jeles kutatókból álló konzorcium pályázata révén a Európai Bizottság jóvoltából 2002-re ért célba. A Bizottság támogatásával 2002-2003-ban valósult meg az az összehasonlító kutatási program, amelynek keretében "Kokain- és crack-fogyasztók támogatási szükségletei Európában" címmel kilenc európai országban térképezték fel egy időben a kokainfogyasztók pszichoszociális problémáit és kezelési igényének sajátosságait. Hazánk is részt vett ebben a kutatásban és a most megjelent könyv a kutatás legfontosabb eredményeit adja közre, az európai drogfogyasztás általános tendenciáinak vázolásától egészen a kokain-kutatás publikációs listájáig, de elsősorban a szerzők saját, hazai kutatási eredményeit bemutatva.

Tommy Hellsten - Víziló ​a nappaliban
"Azt ​mondják, hogy az alkoholizmustól szenvedő család olyan lakásban él, ahol víziló van a nappaliban. Víziló, amelynek a létezését el kell titkolni. Senki nem tudja kikerülni, mert teljesen kitölti a nappalit, egyrészt hatalmas testével, másrészt félelmetességével. Masszívan jelen van, és leköti a családtagok energiáinak nagy részét. A víziló jelenlétének letagadása még nehezebbé teszi a feladatot. A család mégis alkalmazkodni tud a helyzethez - igaz, ez nem menne mindnyájuk személyiségének nagyon átalakulása és az egymással való kapcsolat komolyabb átalakulása nélkül. A család három alapszabályt fejleszt ki, amelyek betartása életben maradásuk alapja: "Ne beszélj, ne érezz, ne bízz!" A fenti idézetben az alkoholizmus szó helyére beilleszthetnénk a kábítószerfüggést, a családon belüli erőszakot, az abúzust és bármelyik olyan függést okozó szert vagy folyamatot, amely vízilóként titokban, de nagyon is érezhetően átveszi az irányítást a család élete felett. A könyvben az író levezeti, hogy lehet ezt a vízilovat látható és így kezelhetővé tenni. "A fény a sötétségben születik." "Nagyon boldog vagyok, hogy a harmint éve finnül megjelent könyvem most magyarul is elérhető lesz. Finnországban akkor mozgalmat indított el, százezrek értették meg, és szabadultak fel általa szégyenérzetük és múltjuk tudatalttiban rekedt terhétől. Szívből kívánom, hogy magyar olvasóim is átélhessék ezt. Nagyon hálás vagyok, hogy részt vehettem ennek a kiadványnak a megszületésében." Porvoo, 2021. október 22. - Tommy Hellsten

Covers_335504
Polihistória Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Polihistória
Az ​ünneplés életigenlés, a köszöntés szeretetkifejezés. Ünneplő köszöntésünk ekképp illeti meg az emberszolgálati professziók puritán professzorát és polihisztorát, Buda Bélát, aki életútján elérkezett a hetvenedik év megállójához. Ez a kötet tisztelgés páratlanul impozáns szellemi teljesítménye, fénylő szellemisége, mintaadó moralitása, szakmaetikai magatartása, intellektuális tevékenysége és különleges kapcsolathálózat építésére képes, mások megsegítésére, kollégáinak szolgálatára mindig kész személyisége előtt. Lényében sűrűsödik a század(ezred)fordulónak a múltat a jövővel összekötő értelmiségi személyiségeszménye: a hiteles, autentikus, körülményfüggetlen, szabad alkotó ember, aki bármely mostoha körülményben rendkívülit képes alkotni. Tisztelettel köszöntjük a „közvetlen emberi kommunikáció" szerelmesét, aki komputeromorf világunkba belenőve ma már az internetről is játszi könnyedséggel sugározza szét a legfrissebb szakmai-tudományos információkat, tudást terjeszt, tanít "nem középiskolás fokon"! Életművének eddig született értékeire tekintve mindünket elfoghat az ámulat alkotó erőinek sokágúsága, a szellemi dimenziók tágassága és műveinek már-már számbavehetetlen sokasága láttán. Buda Béla kétségkívül évtizedek óta mindenütt jelen van a magyar értelmiségi létezés valóságában. A tudománytörténet, kommunikáció, nyelvészet, antropológia, szociológia, addiktológia, szexológia, szuicidológia, pszichiátria-pszichoterápia (a pszichoanalízistől a családterápián át a csoportterápiákig) és a mentálhigiéné területein éppúgy otthonos, mint a szakképviselet és a kapcsolatok nemzetközi színterein, ahol szakmai nagykövetünknek tekinthetjük. Minden közösségisége mellett mégis benne tisztelhetjük a szellemi szabadságát soha fel nem adó, megvesztegethetetlenül autonóm embert.

Covers_40278
Az ​addiktológia alapjai II. Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - Az ​addiktológia alapjai II.
A ​jelen kötet az addiktológia témakörét tárgyaló könyvsorozatba illeszkedik, ám önállóan is egységes egészet alkot. A négy nagy tematikus blokkból álló kézikönyv bevezető fejezete a központi idegrendszer alapvető neu rotranszmitter-rendszereit, ezek hatásmechanizmusát, valamint a pszichoaktív szerek hatásának közvetítésében betöltött szerepét mutatja be. A második rész öt fejezete a pszichoaktív szerekkel foglalkozik. A nyitó tanulmány az alkoholhasználatot és annak egészségkárosító következményeit tárgyalja; több új aspektussal gazdagítva az alkoholprobléma előző kötetben nyújtott bemutatását. A második írás az altatószerek használatának addiktológiai vonatkozásait veszi sorra, majd két terjedelmesebb fejezet következik, amelyek az amfetamin típusú stimulánsok, illetőleg a hallucinogén szerek részletes bemutatását célozzák. A rész utolsó fejezete egy viszonylag új jelenségnek, a herbáldrogok használatának jellegzetességeit ismerteti. A harmadik rész ismét egyetlen, bár terjedelmes tanulmányt tartalmaz. A hiánypótló írás – első magyar nyelvű összefoglalóként – az addiktológia területén használatos különböző mérési eljárásokról, kérdőívekről nyújt áttekintést. A záró rész négy fejezete epidemiológiai kérdéseket tárgyal az alkoholprobléma epidemiológiai és szociológiai vonatkozásaitól a különböző speciális populációk (fogvatartottak, táncos szórakozóhelyeket látogatók stb.) körében végzett kutatások eredményein és a drogfüggőséghez társuló komorbid pszichiátriai zavarok kérdéskörén át a HIV-fertozés és a droghasználat kapcsolatának bemutatásáig. A szakembereknek és érdeklődőknek egyaránt ajánlott kötet – különösen az első és a harmadik kötettel kiegészülve – komplex képet tud adni az addiktológia viszonylag fiatal, ám dinamikusan fejlődő tudományágáról.

822829_5
Az ​addiktológia alapjai IV. Ismeretlen szerző
10

Ismeretlen szerző - Az ​addiktológia alapjai IV.
2007-ben ​látott napvilágot Az addiktológia alapjai című sorozat első része, majd 2009-ben két további kötet jelent meg. A mostani IV. rész a szenvedélybetegségek egy speciális területével, a viselkedési addikciókkal foglalkozik. A függőségek jelentős része ugyanis nem kémiai szerekhez, alkoholhoz vagy egyéb drogokhoz kapcsolódik, hanem valamilyen viselkedéssel kapcsolatosan alakul ki.

Abraham J. Twerski - Addictive ​Thinking
Author ​Abraham Twerski reveals how self-deceptive thought can undermine self-esteem and threaten the sobriety of a recovering individuals and offers hope to those seeking a healthy and rewarding recovery. Abnormal thinking in addiction was originally recognized by members of Alcoholics Anonymous, who coined the term "stinking thinking." Addictive thinking often appears rational superficially, hence addicts as well as their family members are easily seduced by the attendant--and erroneous--reasoning process it can foster. In Addictive Thinking, author Abraham Twerski reveals how self-deceptive thought can undermine self-esteem and threaten the sobriety of a recovering individual. This timely revision of the original classic includes updated information and research on depression and affective disorders, the relationship between addictive thinking and relapse, and the origins of addictive thought. Ultimately, Addictive Thinking offers hope to those seeking a healthy and rewarding life recovery.

Ismeretlen szerző - Felépülés ​a függőségből: szerencsejáték és szerhasználat
A ​szerencsejáték-függőség a gyakorlatban nem csupán a függő személyiség egyik problémája; a kezelés, felépülés eredményes megközelítéséhez a szerhasználatokat is – elsősorban alkohol, másodsorban kábítószer – tárgyaljuk a téma teljes körű feldolgozásában. A könyv célja kettős: egyrészt az érintett vagy veszélyeztetett függők és hozzátartozóik, valamint a kezelésben dolgozó szakemberek számára nyújt segítséget. Az olvasmányos, rendszerezett ismeretanyagot tartalmazó könyvet a kliensek művészetterápián készült munkái színesítik.

Covers_156695
Az ​addiktológia alapjai Ismeretlen szerző
8

Ismeretlen szerző - Az ​addiktológia alapjai
Az ​addiktológia tematikáját széles körben, valamennyi érintett tudományág szempontjából áttekintő és azt a legalapvetőbb ismeretek összefoglalásán, a részletes kutatási eredmények és modellek ismertetésén, a kurrens elméletek, terápiák és egyéb intervenciós lehetőségek bemutatásán keresztül kimerítően tárgyaló kötettel régóta adós az addiktológia egyébiránt gazdag hazai szakirodalma. A jelen kézikönyv egy olyan sorozat első kötete, amely ennek a célkitűzésnek a jegyében született. Első része az addiktológia alapfogalmainak tisztázását követően a függőséget okozó szerekkel, illetve az addiktív viselkedésformákkal foglalkozik. Az illegális szerekkel, a szerves oldószerekkel és a legális gyógyszerekkel foglalkozó tanulmányt az alkohol- és a nikotinaddikciónak — mint a pszichoaktív szerrel kapcsolatos függőségek két legelterjedtebb formájának — a tárgyalása követi. A kötet „legvaskosabb", és a hazai szakirodalomban igazi újdonságot jelentő fejezete a pszichoaktív szerek használatától független addiktív viselkedésformákat tekinti át. A második rész mindenekelőtt a drogepidemiológiai kutatásokban alkalmazott módszerekbe enged betekintést, valamint pontos leírást nyújt a nélkülözhetetlen epidemiológiai alapfogalmakról. A második tanulmány a magyar társadalom drogérintettségét ismerteti középiskolások és a felnőtt populáció körében az elmúlt másfél évtizedben végzett kutatások alapján. A harmadik rész az addikciók, elsősorban a drogfüggőség kialakulásának és fennmaradásának okaival foglalkozik. Az itt található öt fejezet a téma különböző aspektusait járja körül a neurobiologia legújabb kutatási eredményeitől a pszichoanalitikus, pszichodinamikus elméletek és a bűnelkövető magatartás gyermek- és serdülőkori meghatározóinak elemzésén át a devianciák, elsősorban a drogproblémák szociálpszichológiai és szociológiai modelljeinek bemutatásáig, a hazai kutatási adatok értelmezéséig. A kötet a megelőzés teoretikus kérdéseinek, illetve a prevenciós modellekkel kapcsolatos legfrissebb kutatási eredményeknek az ismertetésével zárul.

Nagy Zsolt - Az ​üveghegyen túl
Magyarországon ​az "alkoholista" és a "drogos" súlyosan megbélyegző szavak. Ez a stigmatizáció rontja a segítségkérés esélyeit, végső soron a gyógyulás lehetőségét. Ezért fontos megismernünk minden olyan lehetőséget, ami javítja a szenvedélybetegek életminőségét. A felépülési szemlélet a gyógyítás és gyógyulás, a beteg-betegség fogalmak újraértelmezését jelenti. Nagy Zsolt a felépülési mozgalmakban résztvevők élettörténeti elbeszéléseit, "tanulságos történeteit" tárja elénk. A könyv olvasása során megértjük, milyen tényezők hatására dönt valaki, hogy az "aktív függőségből a józanodás világába" lépjen. Segítenek-e ebben a felépülési narratívák és mi a szerepe a felépülők közösségének? A szerző bemutatja a józanságmunka szerepét a felépülésben és ehhez kapcsolódóan a józanodók értékrendjét. A holisztikus kiindulás és a biopszichoszociális szemlélet fontos elemévé válik a felépülés, a keresztmetszeti állapot helyett az élettörténeti megközelítés. A könyv mind az addiktológiai praxis, mind pedig a függőségekkel kapcsolatos közpolitikák szempontjából lényeges.

Békési Tímea - Kassai Szilvia - Újraépített ​életek
Hogyan ​lehet túlélni a gyerekkort függő szülők mellett? Milyen nehézségeket okoz ez a súlyos családi örökség? Miként lehet feldolgozni ezt a traumát? Hazánkban több millió embert érint, mégis kevés szó esik arról, milyen következményekkel jár, ha valaki szenvedélybeteg szülőkkel nő fel. A függőség ugyanis nemcsak az alkoholbeteget vagy szerhasználót, hanem a családi rendszer egészét érinti, minden családtag életére jelentősen kihat. Az addiktológiai konzultáns és interkulturális pszichológia-szakértő szerzőpáros tabudöntögető könyve átfogó képet ad a témáról. A személyes élettörténetek - Karafiáth Orsolya, Tompa Andrea és Kiskovács Attila, valamint az inkognitójukat megőrző interjúalanyok őszinte vallomásai - bepillantást engednek számos függőségben érintett család életébe, és felvázolják a változás lehetőségeit. A hiánypótló kötet az érintettek, szakemberek és érdeklődők számára is hasznos információkkal, fogódzókkal szolgál. Rámutat arra, hogy bár bizonyos mértékig meghatároz minket, honnan jövünk, végső soron többek vagyunk, mint a traumáink összessége - és újraépíthetjük az életünket.

Kaló Zsuzsa - Bevezetés ​a szerhasználó nők világába
Az ​addiktológia tudománya hosszú évtizedekig a férfiakra fókuszált, az 1990-es évektől azonban felismerték, hogy a nemi különbségek fontosak a szenvedélybetegség pontosabb megértésében és a szerhasználó lányok és nők hatékonyabb kezelésében. Ebben a kötetben a nők és a szerhasználat sajátosságainak ismertetése történik meg a legfrissebb nemzetközi és hazai kutatások, valamint a klinikai gyakorlatok tükrében. Mit tudunk a női szerhasználatról? Milyen elméleti modellekben értelmezhető? Milyen kezelések hatékonyak? Mennyire integráltak a női szerhasználatról szerzett ismeretek a kezelésben? Milyen segítő, illetve gátló tényezői vannak a lányok és nők kezelésbe kerülésének? Menynyire érvényesülnek a női szerhasználatról szerzett ismeretek a szakmapolitikai döntésekben? A női szerhasználatot három nagyobb témakörre bontva érdemes tárgyalni: elméletek, kutatások és intervenciók. Ezt a hármas szerkezetet követi jelen kézikönyv is, amely elhelyezi a női szerhasználatot az addikció modelljeiben és elméleteiben, bemutatja a női szerhasználat jellemzőit, ismerteti egy budapesti várandós szerhasználó nők körében végzett kvalitatív kutatás eredményeit, valamint összegzi a hatékony kezelés és a női szerhasználatra érzékeny szakmapolitika ismertetőjegyeit. KALÓ ZSUZSA egyetemi adjunktus az ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézetében, az ELTE Kvalitatív Pszichológia Kutatócsoport alapító tagja, az AKUT Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Magyar Addiktológiai Társaság elnökségi tagja, számos nemzetközi szakmai szervezetben tölt be aktív szerepet. Főbb kutatási területei a kvalitatív pszichológiai vizsgálatok, a kvalitatív drogkutatások, a női traumák és a szerhasználat összefüggéseinek feltárása, valamint az új pszichoaktív szerek használatának témaköre.

Révai Gábor - Beszélgetések ​a függőségről
Ne ​higgyük, hogy a különböző kormányok a maguk bölcsességében, a racionalitás és a veszélyesség szempontja alapján döntik el, hogy egy szer legális vagy illegális. Demetrovics Zsolt A függő a legérzékenyebb a családban, aki kimutatja azt a sok bajt, amivel a család még nem nézett szembe nyíltan. Máté Gábor A két legtöbb halálos áldozatot követelő, rendkívül addiktív pszichoaktív anyag egyébként legális. Úgy hívják őket, hogy alkohol és nikotin. Szummer Csaba Révai Gábor író interjúalanyaival olyan témát jár körül, amely szinte mindenkit érint: a függőség kérdését. Pálinka-nagyhatalom vagyunk - figyelmeztet a szerző -, miközben Magyarországon alkohol okozta májzsugorodásban mintegy ötször annyian halnak meg, mint Európa más országaiban. A kábítószer-használatot a nagy többség szigorúan elítéli, tiltja a jog is, a könyvben nyilatkozó szakemberek azonban - eltérő terápiás módszereik ellenére - a jogi tiltást egyhangúan helytelenítik. Az ismeretterjesztésen túlmenően a Beszélgetések a függőségről célkitűzése az addikciókat körülvevő társadalmi és jogi környezet befolyásolása, valamint annak elősegítése, hogy előítéleteinket hátrahagyva elmozduljunk végre a megértés és az elfogadás irányába.

Kapitány-Fövény Máté - Ezerarcú ​függőség
_Örökölhető-e ​a függőség?_ _Miben különbözik a fiatal-, a közép- és az időskori szenvedélybetegség?_ _Hogyan ismerhetjük fel, hogy van-e életünkben olyan elakadás, amely akár egy későbbi_ _addikció formájában ölthet testet?_ _És egyáltalán, mikor mondhatjuk ki, hogy szenvedélybetegek vagyunk?_ A minden második embert érintő függőség ezerféle arcát mutatja a mindennapjaink során. A kötet fejezetei egy-egy életkori szakaszt és egy ahhoz köthető kockázati tényezőt járnak körül korszerű kutatási eredmények és terápiás esetek érzékletes bemutatásával. A kötődési problémákat, a trauma hatásait, az identitás kríziseit és az emlékezet szerepét alkohol- és drogfüggő, szerencsejáték-, szex-, internet- és videójáték-függő páciensek történetein keresztül ismerhetjük meg. Az Ezerarcú függőség nemcsak a gyógyulás és a megelőzés modern lehetőségeit mutatja be, de betekintést nyújt a szenvedélybetegségek jövőjébe is.

David Nutt - Drugs ​- Without the Hot Air
Prof ​David Nutt was appointed chairman of the UK Government's Advisory Council on the Misuse of Drugs (ACMD), in 2008. In 2009 he published an editorial in the Journal of Psychopharmacology, comparing the harms caused by horse-riding with the effect of taking ecstasy or cannabis. As a result of this and other comments on the harms caused by legal and illegal drugs, he was sacked by the then Home Secretary. In "Drugs - without the hot air", Prof Nutt puts the case for an evidence-based scientific approach to drugs. In straightforward languages for the lay person, he explains what drugs are, how they affect the body and the mind, and why people take them and get addicted to them. He shows how we can quantify the overall harms of a drug, addressing issues from direct danger of death, through to environmental, financial and family factors, to obtain a true indication of the overall effect of a drug. Then, working from the facts, he recommends how society ought to address drugs and drug-taking, to minimize the harms at every level. * How do drugs act on the mind and body? * Which is the worst drug of all? * What is addiction? How do drugs become addictive? How can addiction be treated? * Why did Native Indians never get addicted to smoking but we do? * Drugs of the future: alcohol substitutes. * cognition enhancers for memory intellect. * Why did Queen Victoria take cannabis and cocaine? * Does making drugs illegal work? If not, should drugs be sold in supermarkets instead? * Psychedelics for creativity: should scientists take LSD? (Kary Mullis and Francis Crick did.) * Performance drugs in sport. * Where to find help if you need it. * What should I tell my children about drugs? And when? * How much does the War on Drugs cost? What unintended consequences does it have? Is it effective? * Not all drugs harm equally. We need to quantify the harms of each and every drug. Then we can make informed decisions regarding our choice of lifestyle, and policymakers can take a rational approach to legislation on alcohol, cocaine, heroin, tobacco etc. A potential deep rift between governments' need to appear tough on drugs on the one hand, and a rational evidence-based approach to drugs legislation and treatment, could have very damaging consequences.

Covers_335177
Felépülő ​közösségek Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Felépülő ​közösségek
A ​könyv a hazai addiktológia meghatározó alakja, a korszerű felépülési modell elveinek és gyakorlatának hazai meghonosítója, Kelemen Gábor tiszteletére született tanulmányok gyűjteménye. Szerzői olyan közeli munkatársak - többen barátok és tanítványok is egyben -, akik a szakma nyelvén mondják el mindazt, mit jelent(ett) számukra Kelemen elméleti és terápiás gyakorlati munkássága. A kötet különlegessége: nem csak ismert szakemberek, hanem felépülő/felépült egykori szenvedélybetegek is írásokat közölnek benne.

Gerald G. May - Függőség ​és kegyelem
A ​pszichiáter szerző a jól ismert addikciók mellett olyan függőségek kialakulását és működését is bemutatja, mint a munka, szex, teljesítmény, felelősség, kapcsolat, énkép, intimitás. Hangsúlyozza: szenvedéseink utat nyitnak Isten különleges szeretete és kegyelme számára.

Ismeretlen szerző - Addiktológiai ​szöveggyűjtemény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kapitány-Fövény Máté - Függőben
_Mit ​él át egy függő, ha lemond a szenvedélyéről, és újra szembe kell néznie önmagával?_ Tamás alkoholbeteg, akkor is, ha ezt nehezére esik elfogadni. A terápia során nem pusztán a megvonási tünetekkel és az elemi erejű sóvárgással kell megbirkóznia. A függősége hátterében megbújó problémák is felszínre kerülnek: az édesanyjával való szimbiotikus viszonya, indulatainak örökös elfojtása, a felnőtté válás elutasítása. A kérdés az: mi marad, ha elvesszük az alkoholt? _Mi történik a terápiás rendelő zárt ajtaja mögött?_ Még ma is sokan hiszik, hogy aki pszichológushoz jár, az őrült vagy gyenge. A terapeuta esetei köteteiben egy-egy pszichoterápia történetét követhetjük nyomon az első találkozástól a lezárásig. Miközben betekintést nyerünk a terápia folyamatába és a különböző módszerek működésébe, megérthetjük, hogyan segít a pszichoterápia teljesebb életet élni. A rendkívüli szaktudással és empátiával megírt esetek olyan, mindnyájunkat érintő élethelyzeteket mutatnak be, mint a felnőtté válás, a párkapcsolati problémák, az életközepi válság, a betegséggel való küzdelem vagy a gyász. A szakemberek és laikus olvasók számára egyaránt érdekes kötetekben nemcsak egy-egy személyes sors bontakozik ki előttünk, hanem a terapeuta gondolkodásmódját is megismerhetjük.

Gabor Maté - In ​the Realm of Hungry Ghosts
From ​street-dwelling drug addicts to high-functioning workaholics, the continuum of addiction cuts a wide and painful swath through our culture. Blending first-person accounts, riveting case studies, cutting-edge research and passionate argument, _In the Realm of Hungry Ghosts_ takes a panoramic yet highly intimate look at this widespread and perplexing human ailment. Countering prevailing notions of addiction as either a genetic disease or an individual moral failure, Dr. Gabor Maté presents an eloquent case that addiction - all addiction - is in fact a case of human development gone askew.

Dudits Dénes - Életmentő ​könyv
Ha ​az a célod, hogy megmentsd az életét valakinek, akit szeretsz, akkor ezt a könyv neked szól. Ez a szeretted most is éppen azon munkálkodik, hogy módszeresen tönkretegye önmagát, droggal, alkohollal vagy gyógyszerekkel. Te azonban vissza akarod rántani a szakadék széléről, és én azt állítom, hogy ez sikerülhet is. Persze jelenleg úgy tűnhet, hogy őt az égvilágon semmi sem érdekli, csak a szer és a kábulat az élet helyett egyfajta életpótlék. Még azzal sincs tisztában, hogy milyen nagy szüksége lenne segítségre, miközben Te azt hallod a szakemberektől: egy szenvedélybeteget csak akkor lehet megmenteni, ha az illető maga akarja és kéri ezt. Én azonban azt állítom: nem igaz, hogy csak azon a szerfüggőn lehet segíteni, aki magától felismeri, hogy mekkora bajban van, és önszántából szakemberhez fordul. Valójában már akkor közbe lehet lépni, amikor az illetőnek még nincs betegségtudata, és tapasztalatom szerint vissza lehet hozni akár a gödör fenekéről is. Gondolj erre a könyvre úgy, mint egy mentőkötélre, amellyel közösen elhúzzuk a fuldoklót a mentőcsónakig, hogy aztán a szakemberek segíthessenek rajta úgy, ahogy kell. Ez egy olyan mentőexpedíció lesz, amelyben rajtad és rajtam kívül az érintett többi hozzátartozója is részt vesz majd. Csak együtt tudunk valóban célt érni, ráadásul ez az összefogás a függőn kívül a többi családtagnak is segíteni fog. Abban a családban ugyanis, amelyben egy szenvedélybeteg él, nem kizárólag a függő van bajban, hanem egytől egyig mindenki. Vágjunk hát bele! Ismerd meg azt a módszert, amely a szenvedélybetegség árnyékában élő családok ezreinek adta már vissza a reményt szerte a világon: az intervenciót.

Kollekciók