Ajax-loader

'jogszabály' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Alapt
Magyarország ​Alaptörvénye Ismeretlen szerző
elérhető
5

Ismeretlen szerző - Magyarország ​Alaptörvénye
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Belovics Ervin - Gibicsár Gyula - Koczka Éva - Korda György - Mohácsi Péter - Szeder Gyula - Temesvári László - A ​büntető törvénykönyv magyarázata
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bócz Endre - Horváth Tibor - Kereszty Béla - Koczka Éva - Korda György - Mohácsi Péter - Papp László - Végvári Réka - Nagy Ferenc - A ​büntető törvénykönyv magyarázata
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

D%c3%b6w_k%c3%b6nyv0052
Büntető ​Törvénykönyv Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Büntető ​Törvénykönyv
Az ​utóbbi két évtized büntetőjogi jogalkotása sem a modellek, sem az azonos modellen belül követhető koncepciók tekintetében nem mutat egységes képet. [...] Az "állandó mozgás" bizonytalansággal tölti el a jogtisztelő állampolgárokat, a jogalkalmazók számára pedig nem kevés nehézséget jelent ennek a helyzetnek a feldolgozása a napi gyakorlatban. Ez a kiadvány nem csupán a Btk. egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegének közlésével, hanem a bírói gyakorlat statikus elemeit jelentő jogegységi és elvi jellegű döntésekből, valamint a problémamegoldást irányító eseti határozatokból történő válogatással kíván segítséget nyújtani a jogalkalmazók, az egyetemi oktatók és a tanulmányaikat folytató hallgatók és a büntetőjog világában "egyszerű" felhasználóként eligazodni kívánók számára.

Bachrathy Kornél - Boros Pál - Dr. Novák Imre - Gergely Lajos - Mindennapi ​pénzügyeink
Könyvünk ​pontos, részletes eligazítást ad az egész lakosságot érintő mindennapi pénzügyek intézéséhez. Milyen ügyekkel foglalkozik az OTP? Mit kell tudni a különböző vámügyekről? Mikor lehet dolgunk a Magyar Nemzeti Bank Devizaigazgatóságán vagy a Pénzintézeti Központban? Mikor kerülnek kapcsolatba magánszemélyek a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézettel? Milyen biztosítások köthetők az Állami Biztosítóval? Mit kell tudni a lakosságot érintő különböző adófajtákról és illetékekről? Ezekre a kérdésekre ad útbaigazítást könyvünk, amelyből megtudható az is, hogy az egyes ügyek gyors és zökkenőmentes intézéséhez milyen iratokra van szükség, és az ügyintézést hol, milyen szervnél kell elkezdeni.

Zlinszky János - A ​tizenkéttáblás törvény töredékei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Tomori Erika - Értékpapírjog ​és a tőkepiac szabályozása
Taglalja ​és ismerteti azokat a normákat, amelyek az értékpapírok létére, gazdasági funkciójára, kibocsátására és forgalmára vonatkoznak, továbbá foglalkozik a tőkepiac alapvető intézményeivel. Tárgyalja a kapcsolódó, polgári jog által szabályozott intézményeket, és azokat a jogszabályokat is, amelyek a piac működését, felügyeletét és biztonságát szabályozzák.

Polg-torv
Polgári ​Törvénykönyv Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Polgári ​Törvénykönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

844916_5
Pénzügyi ​jog II. Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - Pénzügyi ​jog II.
A ​kötet új szerkezetben, részben változatlan tartalommal a pénzügyi jog egyetemi tananyagának második része. A pénzügyi jogtudomány és a többi pénzügyi tudományág (elsősorban pénzügytan) által elfogadott és ajánlott rendszert követve, az új kiadású Pénzügyi jog II. kötetben tárgyalt témakörök a következők: a közbevételi jog eljárásjogi része, az adók, illetékek és más adó jellegű kötelezettségek anyagi jogi szabályai, a nemzetközi pénzügyi jog vázlata, a nemzetközi adójog és a közösségi vámjog.

Ismeretlen szerző - Könyvtárosok ​kézikönyve 4. - Határterületek
A ​negyedik kötet a kézikönyv gyakorlati használatát kívánja elősegíteni. Első részében a könyvtár- és információtudomány tájékoztatási forrásainak elemzésére kerül sor, a kötet így tárgyalja a bibliográfiákat, referáló folyóiratokat, külföldi és hazai adatbázisokat, adattárakat, enciklopédiákat. Ezeket a hatályos jogszabályok, normatív dokumentumok, szabványok rendszerező bemutatása követi. Önálló kötetbe szervezésüket az indokolja, hogy a normatívák, az előírások és a szabályzatok gyakran változnak, részletes ismertetésük pedig megtörné a többi kötet elméleti jellegét. E változások egy külön kötetben jobban és gyorsabban követhetőek.

Kránitz Mariann - A ​korrupciós bűnözés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rakvács József - A ​lakás- és üdülőtulajdon kézikönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ábrahám István - Honffy Pál - Kelemen Endréné - Nagy J. József - Standovár Tiborné - Závodszky Géza - Kiadói ​ismeretek
A ​Pedagógus Szakma Megújítása Projekt Programirodája 1992 őszén három ízben indított továbbképzést leendő tankönyvszerzők és -szerkesztők részére. A tanfolyamok írásos anyagát gyűjtöttük össze abban a reményben, hogy hasznos tudnivalókat adhatunk át az érdeklődő pedagógusoknak a tankönyvek születéséről.

Fazekas Judit - Köncse Tamásné - Fogyasztóvédelmi ​kódex
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_232922
Vásárolok, ​tehát vagyok! Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Vásárolok, ​tehát vagyok!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Erdészné Nagy Gizella - Tóth Liboriuszné - A ​társadalombiztosítás időszerű kérdéseiről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Schön András - Vágó Tibor - Az ​ítélet: halál?
"A ​tenyésztőknek sasszemük van, már az első pár hét alatt kiválogatják a legéletképesebb jószágokat. Az alomban ezek a legerőszakosabbak, főleg, ha kajálásról van szó. Fontos, hogy a kiszemelt kutyát ingerszegény környezetben tartsák, elkülönítve. Meg kell akadályozni a kutya szocializációját, vagyis hogy más kutyákkal és emberekkel érintkezésbe kerüljön. Egy istene lehet csak: a gazdája. A láncon tartott, elszigetelten élő eb magától is bevadul, ám ezt még fokozni kell. Amikor az állat idegrendszere tökéletesen instabillá vált, az ingerküszöb a nulla alatt van, kezdődhet a kutya fizikai felkészítése: fokozatos futtatás, majd futóasztalra kötik, ahol naponta több kilométert is „lepörgetnek" vele. A futószalag elé valamilyen csalit szoktak kötni, hogy meglegyen szükséges motiváció. Például macskát, kiskutyát, nyulat. Az viszont tökéletesen légből kapott hülyeség, hogy a viadorok saját sintéreket foglalkoztatnak, akik begyűjtik és csaliként eladják nekik a kóbor ebeket. Következik a küzdőeb fogásának erősítése. Vagyis hogy kőkemény legyen a harapása." A felkészítő procedúra mellett, megismerkedhetünk a harcikutyák fajtáival, és a magyar jogszabályokkal.

Ismeretlen szerző - Munkavédelmi ​jogszabályok gyűjteménye
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hack Emil - Kresz ​- A közúti közlekedés szabályai és értelmezésük
E ​könyv tartalmazza a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeleteinek a módosításokat magába építő, egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegét, ami kiterjed a legújabb, 2010. január 1-jétől hatályos KRESZ-módosításokra is. Mellékletként megtalálhatóak a KRESZ hivatkozásaiban megemlített jogszabályok ide vonatkozó kivonatai is, amelyek szükségesek a téma átlátásához. A kiegészítő rendelkezésekre utaló helyeket kék csillagokkal jelöltük a szövegsorok szélén, valamint a lap alján, a lábjegyzetek mellett. A kapcsolódó jogszabályok idézetei kivonatos és tájékoztató jellegűek, ill. üzemben tartók számára legfontosabb részletek kigyűjtésével.

Ácsné Molnár Judit - Számvitel ​közhasznú és nem közhasznú társadalmi szervezeteknek, (köz)alapítványoknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lomnici Zoltán - Az ​alapítványok és közalapítványok kézikönyve
Magyarországon ​az alapítványok szerepe a XVIII. századot követően értékelődött fel. Megkülönböztettek köz-, magán- és családi alapítványokat, az alapító okirat szándékától függően. Az alapítványok jogi személynek minősültek és bármely világi vagy egyházi célra létesülhettek. Az alapítványi jog fejlődése a második világháborút követően megtört, hiszen a mindenről gondoskodó állam illúzióját rombolta volna az alapítványok széles körű szerepvállalása. Csak közvetlenül a rendszerváltást megelőzően kerülhetett sor az alapítvány jogintézményének feltámasztására, hiszen 1987-ig közérdekű célra való kötelezettségvállalásnak minősült az alapítvány-rendelés. Az ide vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket az 1987. évi 11. törvényerejű rendelet a Ptk.-nak a VI. fejezetébe iktatta be, de a bírói gyakorlatban kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy a több alpontból álló egyetlen paragrafus számos lényeges kérdésre nem ad választ. Erre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság eseti döntésekben és kollégiumi állásfoglalásokkal mutatott utat. A bírói gyakorlat rendkívüli jelenetőségét bizonyítja, hogy a kimunkált megoldásokat szinte szó szerint átvette a törvényalkotó a Polgári Törvénykönyv módosításakor, és így megállapítható, hogy erőteljesen érvényesült a bíróságok jogfejlestő szerepe. A könyv Első része az alapítvány nyilvántartásba vételének kérdéseit tekinti át, a Második részben az alapítványok működésének feltételeit részletezi, a Harmadik rész a közalapítványokat érintő legfontosabb jogszabályi rendelkezések szerepelnek, részben kivonatos közléssel.

Futó Gábor - Társadalombiztosítás, ​2008
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gál Judit - Vezekényi Ursula - Cégjogi ​útmutató gazdasági társaságok cégügyeiben
1998. ​június 16-án hatályba lép az 1997:CXLV tv. a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról. Az új és egységes szerkezetű törvény létrejöttét a mélyreható szemléleti és jogintézményi változások indokolták. A törvény igyekszik definiálni mindazokat a fogalmakat melyek megértése nélkül cégeljárási cselekmények nem végezhetők. A könyv ehhez kíván fontos segítséget nyújtani a jogalkalmazónak. A kiadvány a bejegyzési és változás bejegyzési, valamint a jogorvoslati eljárás szabályainak pontos ismertetésén túl tanáccsal szolgál ezen kérelmek összekészítéséhez is. Kidolgozza a legteljesebb körben, hogy az egyes bejegyzési és változás bejegyzési kérelmekhez típusonként milyen mellékletek csatolására van szükség. Gyakorlati útmutatást ad a cégjogi alapfogalmak meghatározásához, foglalkozik a cégjegyzéket nem érintő bejelentési kötelezettségekkel, a törvényességi felügyeleti eljárással és a hivatalbóli törlési eljárással. Ismerteti a cégbírósághoz intézhető egyéb kérelmek (cégkivonat, cégmásolat, cégbizonyítvány kérésének) szabályait, valamint a társasági törvény alapján előterjeszthető (például ügyvezetés felülvizsgálata, legfőbb szerv összehívása iránti) kérelmek benyújtásának rendjét. Kidolgozza azokat a kötelezően végrehajtandó társasági szerződési (alapszabályi, alapító okirati) módosításokat, melyeket a társaságoknak a Gt. új szabályai folytán a közeljövőben el kell végezniük. Aktuális iratmintákat mutat be, melyek a bejegyzési, változás bejegyzési kérelmek előterjesztéséhez segítséget nyújthatnak.

Gál Judit - A ​gazdasági társaságok átalakulásának új szabályai
A ​társasági törvény és a cégtörvény újraszabályozta a gazdasági társaságok egymás közti átalakulását. A könyv az átalakulás, egyesülés, szétválás és ezek változatainak átfogó ismertetését adja, gyakorlati tanácsokkal látja el a jogalkalmazót és segítséget kíván nyújtani a jogértelmezési problémák megoldásához. Foglalkozik többek között az átalakulási jogutódlás perjogi vonatkozásaival, - az átalakulás fordulónapjával az ex nunc hatályú bejegyzés összefüggésében; - a felszámolás, végelszámolás és átalakulás kapcsolatával; - az átalakulási fogalmak új értelmezésével; - a készítendő vagyonmérleg-tervezetekkel és fordulónapjukkal; - az átalakulás egyéb általános és különös szabályaival és a speciális esetekkel; - a gyakorlati tennivalókkal és a bejegyzési eljárásban beadandó iratokkal; - a közhasznú társaság átalakulásával és elemzi az átalakulás és konszernjog kapcsolatát. A könyv iratmintákkal és konkrét példákkal szolgál az átalakulási ügyek dokumentálásához, részletezi az átalakulási folyamat egyes lépéseit és utal a számviteli teendőkre.

Ismeretlen szerző - A ​társasági törvény magyarázatokkal és mintákkal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Egyéni ​vállalkozók kézikönyve '90
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vágó László - Tanácsi ​ügyiratkezelők kézikönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_220547
Munkahelyi ​ügyeink lexikona Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Munkahelyi ​ügyeink lexikona
Munkahelyünkön ​is számos intézni való ügyünk van, sok esetben tudni szeretnénk, hogy dolgainkat jól intézték-e. A jogok és kötelességek pontos ismerete ma már nélkülözhetetlen minden munkaviszonyban álló dolgozó számára. A Mindennapi ügyeink lexikonának 1983. évi első kiadása után joggal vetették fel, hogy az egyébként sikeres kiadvány kevés tájékoztatást adott a munkahelyi ügyek intézéséhez. Négy esztendő múltán a Mindennapi ügyeink lexikonának új, átdolgozott kiadása jelent meg, ennek a folytatása ez a kötet. A kiadó és a közreműködők úgy vélik, hogy a munkahelyen előforduló, ismeretet, tájékoztatást és útbaigazítást igénylő ügyek nagy többségét tartalmazza a Munkahelyi ügyeink lexikona. Minthogy ez úttörő vállalkozás, nem támaszkodhattunk korábbi tapasztalatokra, bizonyosan lehet majd a címszavak körét bővíteni.

Covers_217444
Tanácstörvény Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Tanácstörvény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Vállalati ​dolgozók kézikönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_210739
A ​Polgári Törvénykönyv Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - A ​Polgári Törvénykönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zugorné Rácz Éva - Az ​egyéni vállalkozás alapismeretei 2007
Hiánypótló ​könyvünk értékes ismeretanyagot ad: - a kezdő egyéni vállalkozó teendőiről; - a tevékenység elindításának törvényi követelményeiröl; - a bér-, adó- és járulékszámításokról, a fizetési kötelezettségekröl; - a könyvvezetésről, a bizonylatok és nyilvántartások kezeléséről; - az üzleti terv elkészítésének általános szempontjairól. Törvények értelmezését segítik a közérthetően megfogalmazott jogi meghatározások.

Kollekciók