Ajax-loader

'anglikán egyház' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Szántó György Tibor - Anglikán ​reformáció, angol forradalom
Anglikán ​reformáció, angol forradalom - szikár címszavak, azonban kétszáz lázas és forrongó esztendő örvénylő eseményeit sűrítik magukba. És karizmatikus egyéniségeket, abszurd történelmi helyzeteket, megdöbbentő emberi és közösségi sorstragédiákat. Az egyetemes história egyik legfontosabb korszakát, amelynek során a lélek üdve társadalmi méretekben is előbbre való volt az anyagi boldogulásnál. A földcsuszamlásszerű folyamatokat VIII. Henrik indította el: válnia kellett Aragóniai Katalintól, mert nem szült neki fiú utódot. A zseniális Thomas Cromwell, a nevezetes válás "jogásza" azonban vérpadon végezte. A reformáció szelleme mégis kiszabadult a palackból. I. Erzsébet sem tudta mederben tartani a harcias puritán áramlatokat. A homoszexuális I. Jakab és "rossz szelleme", Buckingham kora következett. Az eredmény: I. Károly, a mózesi törvény alapján népítélettel lefejezett Stuart-király rettenetes tragédiája. Majd a "lápi ember", Oliver Cromwell lépett a színre. A Lord Protector, aki nem akarta, hogy megkoronázzák. A Jézus Király második eljövetelét váró angol köztársaság elbukott, noha senki nem győzte le. A restauráció éveiben előbb a bohém II. Károly, majd öccse, II. Jakab kísérelték meg, hogy országaikat visszatereljék a katolikus államok családjába. Kudarcuk következménye a "dicsőséges forradalom" fojtott drámája. Szántó György Tibor, a nagy sikerű Anglia története szerzője tehát éppen azt az izgalmas periódust idézi meg, amelynek során az apró szigetország protestáns hitében megacélozódott társadalma Nagy-Britanniává szerveződve a földkerekség vezető hatalma lett.

Barbara Erskine - Az ​idő örvényében
Abi ​Rutherford otthagyja új állását, mert rendkívüli módon zavarja főnöke kiismerhetetlen viselkedése. Szereti a munkáját, egykori felettese pedig nyájas, tiszteletre méltó férfi volt. Kieran Scott viselkedése annál inkább meglepő számára, mert ő a Szent János-templom és Cambridge növekvő egyházközségének lelkésze. Történt valami, ami mélységesen felkavarta a férfit - ugyanakkor az egyházi hatóságok reakciója szokatlanul titokzatoskodó. Hosszú évszázadokkal ezelőtt egy idegen jelent meg Nyugat-Anglia barátságtalan lápvidékén a történettel, mely reménységet hozott a nyomorúságban sínylődők számára. Azonban elnyomó erők követték. Olyan erők, melyeknek eltökélt szándéka volt, hogy egyetlen gyengéd pillantású gyógyító se ássa alá a Római Birodalom törvényeit és kultúráját. Az idegen azt mondta, azért jött, hogy megmentse az embereket. De talán épp ő az, aki megmentésre szorul... Milyen kapcsolat állhat fenn e régmúlt események, valamint Abi és Kieran között? Miért próbálja az egyház olyan kétségbeesetten eltitkolni az emberek elől a történteket? A múltbeli hangok vajon félelmet keltők, vagy egy hosszú-hosszú ideje rejtőző titokra adhatnak választ?

Philip Boyce OCD - John ​Henry Newman
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

C. J. Sansom - Kard ​által
1537, ​Anglia. A gyökeres átalakulás, legnagyobb változások időszaka a szigetországban 1066 óta. VIII. Henrik az egyház legfőbb fejének nyilvánította magát, az ország pedig kegyetlen új törvényekre és manipulált perekre ébred. Thomas Cromwell különleges megbízottakat küld szét az országba, hogy vizsgálódjanak a kolostorokban. Ám a sussexi partvidéken, Scarnsea monostorában Cromwell megbízottját, Robin Singletont holtan találják: valaki levágta a fejét. A gyilkosságot szentségtörő események kísérik – feláldoznak egy fekete kakast a templom oltárán, és eltűnik Scarnsea kolostorának híres ereklyéje. Cromwell Matthew Shardlake-et, a jogászt küldi az árulás és a halál légkörébe, hogy kiderítse: kik állnak a sötét események mögött. Shardlake-et nyomozása arra kényszeríti, hogy mindent megkérdőjelezzen, amit megtud, sőt még és azt is, amiben igazán hisz… „A történelmi regények szerelmesei nem fognak csalódni Sansomban.” Booklist „C. J. Sansom a Kard általlal biztosította a helyét a legjobb történelmikrimi-írók sorában.” P. D. James „Ravasz cselekményvezetésével és sötét, atmoszférikus prózájával Sansom egyike a legígéretesebb krimiszerzőknek.” Publishers Weekly

Sister Frances Dominica - Just ​My Reflection
Sister ​Frances Dominca is an Anglican nun who founded Helen House in Oxford, the world's first hospice for children with life-limiting illnesses and their families. In this book, Sister Frances Dominica draws on her experience as director of Helen House to suggest practical choices at the time of death and find comfort in expressing love for their child to the very last. The first section offers advice on the various decisions that will have to be made, the options open to the family and the legal requirements. The second section is an anthology of readings, songs and prayers from which the family may create a funeral service which is fitting for their child.

Jean Plaidy - Murder ​Most Royal
One ​powerful king. Two tragic queens. In the court of Henry VIII, it was dangerous for a woman to catch the king’s eye. Anne Boleyn and Catherine Howard were cousins. Both were beautiful women, though very different in temperament. They each learned that Henry’s passion was all-consuming–and fickle. Sophisticated Anne Boleyn, raised in the decadent court of France, was in love with another man when King Henry claimed her as his own. Being his mistress gave her a position of power; being his queen put her life in jeopardy. Her younger cousin, Catherine Howard, was only fifteen when she was swept into the circle of King Henry. Her innocence attracted him, but a past mistake was destined to haunt her. Painted in the rich colors of Tudor England, Murder Most Royal is a page-turning journey into the lives of two of the wives of the tempestuous Henry VIII.

John Henry Newman - Apologia ​pro vita sua
John ​Henry Newman már anglikán papként és oxfordi egyetemi lelkészként az egyház megújításának kötelezte el magát, de úgy, hogy az egyház valódi - dogmatikus és autokratikus, de éppen ezért kifogyhatatlan szellemi gazdagságot hordozó történelmi stabilitást biztosító - természetét próbálta föltárni. Útkeresése és elkötelezettsége a római katolikus egyházba vezette. Apologiájának, vagyis áttérése és élete igazolásának a titka és varázsa a vallásos hitélmény újrafölfedezése, megélése, filozófiai megalapozása, teológiája megvédése, hirdetése, realitásának fölismerése.

Covers_117465
The ​New Testament - Revised Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - The ​New Testament - Revised
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barbara Erskine - Time's ​Legacy
In ​present-day Cambridge, Abi, a recently ordained priest of the Church of England, is appointed to a notoriously difficult parish. The priest in charge is the charismatic but fundamentalist Kier. He objects to her mysticism, her practice of healing in particular. When she sees a vision of a congregation in an old church, Kier accuses her of witchcraft, but Abi soon sees more visions; an entire Roman family history, dark with betrayal and a promise of bloody revenge. With foreboding forces building up to violence, Abi must battle the approaching terror along with her own personal demons, drawing upon the expertise of Druidry and shamanism from a questionable source…

Nemeshegyi Péter - John ​Henry Newman vándorútja
Newman ​anglikán lelkészként a XIX. század első felében elkötelezetten küzdött kora liberalizmusa ellen. Az egyházatyák műveit tanulmányozva azonban felismerte, hogy az ősegyház nem az anglikán, hanem a Római Katolikus Egyházban él tovább, ezért 1843-ban lemondott hivataláról, otthagyta ragyogó akadémiai pályafutását, és kétévi teljes magány után letette a katolikus hitvallást. Az ezt követő időszakban könyvei és lelkipásztori munkája révén az angol katolikus megújulás vezéralakjává vált. Ez a kis könyv az általa bejárt utat tárja a magyar olvasók elé.

Ismeretlen szerző - John ​Henry Newman életművéről
A ​19. század talán leghíresebb konvertitája John Henry Newman (1801--1889). A század közepén egyik vezéregyénisége volt az anglikán egyház megújítását célzó "Oxford-mozgalom"-nak, amelynek több tagja -- így ő is -- végül belépett a katolikus egyházba. 1847-ben Rómában pappá szentelték. Bár már anglikán lelkészként és az oxfordi egyetem tanáraként is korának egyik leghíresebb szónoka és teológusa volt, tevékenységét folytonos gyanakvás kísérte: az anglikánok árulással vádolták áttéréséért, római katolikus oldalon viszont idegenkedve fogadták. 1879-ben XIII. Leó pápa bíborossá kreálta. Gondolatai mindmáig elevenek, következetes Isten-keresése pedig a ma emberének is bátorító. Sírfelirata találóan fejezi ki életútját: "Ex umbris et imaginibus in veritatem", "Árnyakból és képekből tartunk az igazság felé". Sapientia füzetek 1. Füzetünk a főiskola 2002. február 16-án tartott tudományos konferenciáján elhangzott előadások szövegét tartalmazza.

Kollekciók