Ajax-loader

'anglikán egyház' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Philippa Gregory - A ​másik Boleyn lány
A ​romantikus történelmi szerelmes regényeiről ismert szerző első magyar nyelven megjelenő regénye VIII. Henrik udvarába kalauzolja el az olvasókat. A fiatal király erőtől, tettvágytól duzzadó férfi, ám asszonya, Aragóniai Katalin nem tud életképes fiúnak életet adni. Henrik türelmetlenül áhítja a fiú örököst, s mivel Katalin nem képes eme vágyát beteljesíteni, figyelme a fiatal udvarhölgyek felé fordul. A helyzetet kihasználva, a Boleyn család mindent elkövet, hogy Henrik szeme a már férjezett Maryn (a kevéssé ismert másik Boleyn lányon, Anna húgán) akadjon meg. Mary végül is szerelmes lesz Henrikbe, az erős, hatalmas férfit látja Anglia legnagyobb emberében, a királyban. S bár vígan lovagolnak, vadásznak, táncolnak s szeretkeznek, Mary úgy érzi, becsapta és ő maga is megalázta szeretett királynéját, Katalint. Ez a lelkiismeret-furdalás aztán örökre ott marad szívében. Időközben az addig a francia udvarban nevelkedő Anna is hazatér. Mindenben segíti testvérét, de már nem testvéri szeretetből, hanem abból a meggyőződésből, hogy a családnak segít a legtöbbet, ha Henrik ágyasát istápolja. Mary először egy leány- majd egy fiúgyermekkel ajándékozza meg a királyt. Henrik boldog: lám, tud ő fiút nemzeni, hiszen nem rajta múlik. Mary azonban fáradt, kimerült, már nem is kívánja a királyt mint férfit: Henrik teste már nem fiatalosan ruganyos, és szeretőjére telepedve meglehetősen súlyos. Mary szeretőből anyává lett, valóságos anyatigrissé, akinek mindennél és mindenkinél fontosabb két királyi porontya. Elérkezett hát Anna ideje. Hihetetlen ambícióval és önbizalommal tör előre, célja nem kisebb, mint a király soron következő szeretőjévé, s majdan királynővé válni. Maryvel szembeszegülve harcol a király kegyeiért. És mint ahogy arról már történelemórán is értesültünk, a Boleyn és Howard családok leánykája valóban királyné lesz. Izgalmas, sok feszültséggel és félelemmel teli a történetben ez az időszak, a történetet sok-sok mellékszál teszi még érdekesebbé és színesebbé. A számos nyelven megjelent és nagy sikert aratott regényből előbb a BBC készített rendkívül népszerű televíziós sorozatot, majd Hollywood is lecsapott rá: neves sztárokkal készül a mozifilm, melyet idén karácsony előtt mutatnak be.

Philippa Gregory - The ​Other Boleyn Girl
Mary ​Boleyn catches the eye of Henry VIII when she is a girl of just fourteen. But her joy is cut short when she discovers that she is a pawn in her family's plots. When the capricious king's interest warnes, Mary is ordered to pass on her knowledge of how to please him to her friend and rival: her sister, Anne. Anne soon becomes irresistible to Henry, and Mary must resign herself to being the other Boleyn girl. But beyond the court is a man who dares to challenge the power of her family to offer Mary a life of freedom and passion. If only she has the courage to break away - before the Boleyn enemies turn on the Boleyn girls... (Harper, 2011)

Szántó György Tibor - Anglikán ​reformáció, angol forradalom
Anglikán ​reformáció, angol forradalom - szikár címszavak, azonban kétszáz lázas és forrongó esztendő örvénylő eseményeit sűrítik magukba. És karizmatikus egyéniségeket, abszurd történelmi helyzeteket, megdöbbentő emberi és közösségi sorstragédiákat. Az egyetemes história egyik legfontosabb korszakát, amelynek során a lélek üdve társadalmi méretekben is előbbre való volt az anyagi boldogulásnál. A földcsuszamlásszerű folyamatokat VIII. Henrik indította el: válnia kellett Aragóniai Katalintól, mert nem szült neki fiú utódot. A zseniális Thomas Cromwell, a nevezetes válás "jogásza" azonban vérpadon végezte. A reformáció szelleme mégis kiszabadult a palackból. I. Erzsébet sem tudta mederben tartani a harcias puritán áramlatokat. A homoszexuális I. Jakab és "rossz szelleme", Buckingham kora következett. Az eredmény: I. Károly, a mózesi törvény alapján népítélettel lefejezett Stuart-király rettenetes tragédiája. Majd a "lápi ember", Oliver Cromwell lépett a színre. A Lord Protector, aki nem akarta, hogy megkoronázzák. A Jézus Király második eljövetelét váró angol köztársaság elbukott, noha senki nem győzte le. A restauráció éveiben előbb a bohém II. Károly, majd öccse, II. Jakab kísérelték meg, hogy országaikat visszatereljék a katolikus államok családjába. Kudarcuk következménye a "dicsőséges forradalom" fojtott drámája. Szántó György Tibor, a nagy sikerű Anglia története szerzője tehát éppen azt az izgalmas periódust idézi meg, amelynek során az apró szigetország protestáns hitében megacélozódott társadalma Nagy-Britanniává szerveződve a földkerekség vezető hatalma lett.

Barbara Erskine - Az ​idő örvényében
Abi ​Rutherford otthagyja új állását, mert rendkívüli módon zavarja főnöke kiismerhetetlen viselkedése. Szereti a munkáját, egykori felettese pedig nyájas, tiszteletre méltó férfi volt. Kieran Scott viselkedése annál inkább meglepő számára, mert ő a Szent János-templom és Cambridge növekvő egyházközségének lelkésze. Történt valami, ami mélységesen felkavarta a férfit - ugyanakkor az egyházi hatóságok reakciója szokatlanul titokzatoskodó. Hosszú évszázadokkal ezelőtt egy idegen jelent meg Nyugat-Anglia barátságtalan lápvidékén a történettel, mely reménységet hozott a nyomorúságban sínylődők számára. Azonban elnyomó erők követték. Olyan erők, melyeknek eltökélt szándéka volt, hogy egyetlen gyengéd pillantású gyógyító se ássa alá a Római Birodalom törvényeit és kultúráját. Az idegen azt mondta, azért jött, hogy megmentse az embereket. De talán épp ő az, aki megmentésre szorul... Milyen kapcsolat állhat fenn e régmúlt események, valamint Abi és Kieran között? Miért próbálja az egyház olyan kétségbeesetten eltitkolni az emberek elől a történteket? A múltbeli hangok vajon félelmet keltők, vagy egy hosszú-hosszú ideje rejtőző titokra adhatnak választ?

Philip Boyce OCD - John ​Henry Newman
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

C. J. Sansom - Kard ​által
1537, ​Anglia. A gyökeres átalakulás, legnagyobb változások időszaka a szigetországban 1066 óta. VIII. Henrik az egyház legfőbb fejének nyilvánította magát, az ország pedig kegyetlen új törvényekre és manipulált perekre ébred. Thomas Cromwell különleges megbízottakat küld szét az országba, hogy vizsgálódjanak a kolostorokban. Ám a sussexi partvidéken, Scarnsea monostorában Cromwell megbízottját, Robin Singletont holtan találják: valaki levágta a fejét. A gyilkosságot szentségtörő események kísérik – feláldoznak egy fekete kakast a templom oltárán, és eltűnik Scarnsea kolostorának híres ereklyéje. Cromwell Matthew Shardlake-et, a jogászt küldi az árulás és a halál légkörébe, hogy kiderítse: kik állnak a sötét események mögött. Shardlake-et nyomozása arra kényszeríti, hogy mindent megkérdőjelezzen, amit megtud, sőt még és azt is, amiben igazán hisz… „A történelmi regények szerelmesei nem fognak csalódni Sansomban.” Booklist „C. J. Sansom a Kard általlal biztosította a helyét a legjobb történelmikrimi-írók sorában.” P. D. James „Ravasz cselekményvezetésével és sötét, atmoszférikus prózájával Sansom egyike a legígéretesebb krimiszerzőknek.” Publishers Weekly

Sister Frances Dominica - Just ​My Reflection
Sister ​Frances Dominca is an Anglican nun who founded Helen House in Oxford, the world's first hospice for children with life-limiting illnesses and their families. In this book, Sister Frances Dominica draws on her experience as director of Helen House to suggest practical choices at the time of death and find comfort in expressing love for their child to the very last. The first section offers advice on the various decisions that will have to be made, the options open to the family and the legal requirements. The second section is an anthology of readings, songs and prayers from which the family may create a funeral service which is fitting for their child.

C. J. Sansom - Dissolution
Henry ​VIII has proclaimed himself Supreme Head of the Church and the country is waking up to savage new laws, rigged trials and the greatest network of informers ever seen. Under the order of Thomas Cromwell, a team of commissioners is sent through the country to investigate the monasteries. There can only be one outcome: the monasteries are to be dissolved. But on the Sussex coast, at the monastery of Scarnsea, events have spiralled out of control. Cromwell's Commissioner, Robin Singleton has been found dead, his head severed from his body. His horrific murder is accompanied by equally sinister acts of sacrilege - a black cockerel sacrificed on the altar, and the disappearance of Scarnsea's Great Relic. Dr Matthew Shardlake, lawyer and long-time supporter of Reform, has been sent by Cromwell into this atmosphere of treachery and death. But Shardlake's investigation soon forces him to question everything he hears, and everything that he intrinsically believes...

Jean Plaidy - Murder ​Most Royal
One ​powerful king. Two tragic queens. In the court of Henry VIII, it was dangerous for a woman to catch the king’s eye. Anne Boleyn and Catherine Howard were cousins. Both were beautiful women, though very different in temperament. They each learned that Henry’s passion was all-consuming–and fickle. Sophisticated Anne Boleyn, raised in the decadent court of France, was in love with another man when King Henry claimed her as his own. Being his mistress gave her a position of power; being his queen put her life in jeopardy. Her younger cousin, Catherine Howard, was only fifteen when she was swept into the circle of King Henry. Her innocence attracted him, but a past mistake was destined to haunt her. Painted in the rich colors of Tudor England, Murder Most Royal is a page-turning journey into the lives of two of the wives of the tempestuous Henry VIII.

John Henry Newman - Apologia ​Pro Vita Sua (angol)
A ​highly influential figure in the Church of England, John Henry Newman stunned the Anglican community in 1843, when he left his position as vicar of St. Mary's, Oxford, to join the Roman Catholic church. Perhaps no one took greater offense than Protestant clergyman Charles Kingsley, whose scathing attacks against Newman's faith and honor inspired this brilliant response. Apologia Pro Vita Sua, Newman's spiritual autobiography, explores the depths and nature of Christianity with flowing prose and a conversational style that has ensured its status as a classic. "False ideas may be refuted by argument, but by true ideas alone are they expelled. I will vanquish," Newman promised, "not my accuser, but my judges." His honest and passionate defense consists of a personal history of his religious convictions, from earliest memory through the Oxford movement and his ultimate conversion. His concluding point-by-point refutation of Kingsley's charges features thought-provoking contentions that strike at the very roots of the principles underlying Protestantism. Newman won respect and admiration with his Apologia, a work that has helped clarify perceptions of Roman Catholicism among readers of every faith.

Gerhard Ludwig Müller - Aki ​fényt gyújtott a sötétségben
John ​Henry Newman életútjánál és lenyűgöző személyiségénél semmivel sem kevésbé jelentősek teológiai elgondolásai. Gerhard Ludwig Müller könyve pontosan e két tényezőt igyekszik összhangba hozni egymással. Müller kötete azért nyújt nagy segítséget a magyar olvasónak, mert részletesen taglalja az életrajzot és egységesen mutatja be a newmani tanítást. A szerző azt sem hallgatja el, hogy Newman azért is az egyetemes egyháztörténet és a keresztény gondolkodás legnagyobbjai közé tartozik, mert sokan megpróbálják kisajátítani maguknak, s valamilyen szűkebb csoport zászlóvivőjének igyekeznek megtenni. Csakhogy szellemisége minden efféle kísérletnek ellenáll. Aki egyik művében azt olvassa, hogy mindig az egyházi dogma volt vallási magatartásának alapja, az másutt arról értesül, hogy az egész egyháznak a teológia a vezérelve, a teológiai gondolkodás pedig szabad, sőt egymástól eltérő nézőpontoknak is egyforma létjogosultságot biztosíthat. Görföl Tibor

John Henry Newman - Apologia ​pro vita sua
John ​Henry Newman már anglikán papként és oxfordi egyetemi lelkészként az egyház megújításának kötelezte el magát, de úgy, hogy az egyház valódi - dogmatikus és autokratikus, de éppen ezért kifogyhatatlan szellemi gazdagságot hordozó történelmi stabilitást biztosító - természetét próbálta föltárni. Útkeresése és elkötelezettsége a római katolikus egyházba vezette. Apologiájának, vagyis áttérése és élete igazolásának a titka és varázsa a vallásos hitélmény újrafölfedezése, megélése, filozófiai megalapozása, teológiája megvédése, hirdetése, realitásának fölismerése.

Covers_117465
The ​New Testament - Revised Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - The ​New Testament - Revised
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

John Henry Newman - Láthatatlan ​valóság
"Egy ​kinyilatkoztatott vallásnak különösen költőinek kell lennie... Egyúj világba vezet minket - a lehető legfenségesebb látványok, a leggyengédebb és legtisztább érzelmek ellenállhatatlanul vonzó világába... Keresztények számára a dolgok költői szemlélete kötelesség... mindent a hit árnyalataival kell kiszíneznünk, hogy minden eseményben isteni értelmet keressünk és emberfölötti irányultságot lássunk."

James Runcie - The ​Road to Grantchester
The ​captivating prequel to the treasured Grantchester series follows the life, loves and losses of a young Sidney Chambers in post-war London It is 1938, and eighteen-year-old Sidney Chambers is dancing the quickstep with Amanda Kendall at her brother Robert's birthday party at the Caledonian Club. No one can believe, on this golden evening, that there could ever be another war. Returning to London seven years later, Sidney has gained a Military Cross, and lost his best friend on the battlefields of Italy. The carefree youth that he and his friends were promised has been blown apart, just like the rest of the world - and Sidney, carrying a terrible, secret guilt, must decide what to do with the rest of his life. But he has heard a call: constant, though quiet, and growing ever more persistent. To the incredulity of his family and the derision of his friends - the irrepressible actor Freddie, and the beautiful, spiky Amanda - Sidney must now negotiate his path to God: the course of which, much like true love, never runs smooth. The touching, engaging and surprising origin story of the Grantchester Mysteries's beloved Archdeacon, Sidney Chambers, The Road to Grantchester will delight new and old fans alike.

Barbara Erskine - Time's ​Legacy
In ​present-day Cambridge, Abi, a recently ordained priest of the Church of England, is appointed to a notoriously difficult parish. The priest in charge is the charismatic but fundamentalist Kier. He objects to her mysticism, her practice of healing in particular. When she sees a vision of a congregation in an old church, Kier accuses her of witchcraft, but Abi soon sees more visions; an entire Roman family history, dark with betrayal and a promise of bloody revenge. With foreboding forces building up to violence, Abi must battle the approaching terror along with her own personal demons, drawing upon the expertise of Druidry and shamanism from a questionable source…

Ismeretlen szerző - Childhood, ​Youth and Religious Minorities in Early Modern Europe
This ​edited collection examines different aspects of the experience and significance of childhood, youth and family relations in minority religious groups in north-west Europe in the late medieval, Reformation and post-Reformation era. It aims to take a comparative approach, including chapters on Protestant, Catholic and Jewish communities. The chapters are organised into themed sections, on 'Childhood, religious practice and minority status', 'Family and responses to persecution', and 'Religious division and the family: co-operation and conflict'. Contributors to the volume consider issues such as religious conversion, the impact of persecution on childhood and family life, emotion and affectivity, the role of childhood and memory, state intervention in children's religious upbringing, the impact of confessionally mixed marriages, persecution and co-existence. Some chapters focus on one confessional group, whilst others make comparisons between them.

Nemeshegyi Péter - John ​Henry Newman vándorútja
Newman ​anglikán lelkészként a XIX. század első felében elkötelezetten küzdött kora liberalizmusa ellen. Az egyházatyák műveit tanulmányozva azonban felismerte, hogy az ősegyház nem az anglikán, hanem a Római Katolikus Egyházban él tovább, ezért 1843-ban lemondott hivataláról, otthagyta ragyogó akadémiai pályafutását, és kétévi teljes magány után letette a katolikus hitvallást. Az ezt követő időszakban könyvei és lelkipásztori munkája révén az angol katolikus megújulás vezéralakjává vált. Ez a kis könyv az általa bejárt utat tárja a magyar olvasók elé.

Ismeretlen szerző - John ​Henry Newman életművéről
A ​19. század talán leghíresebb konvertitája John Henry Newman (1801--1889). A század közepén egyik vezéregyénisége volt az anglikán egyház megújítását célzó "Oxford-mozgalom"-nak, amelynek több tagja -- így ő is -- végül belépett a katolikus egyházba. 1847-ben Rómában pappá szentelték. Bár már anglikán lelkészként és az oxfordi egyetem tanáraként is korának egyik leghíresebb szónoka és teológusa volt, tevékenységét folytonos gyanakvás kísérte: az anglikánok árulással vádolták áttéréséért, római katolikus oldalon viszont idegenkedve fogadták. 1879-ben XIII. Leó pápa bíborossá kreálta. Gondolatai mindmáig elevenek, következetes Isten-keresése pedig a ma emberének is bátorító. Sírfelirata találóan fejezi ki életútját: "Ex umbris et imaginibus in veritatem", "Árnyakból és képekből tartunk az igazság felé". Sapientia füzetek 1. Füzetünk a főiskola 2002. február 16-án tartott tudományos konferenciáján elhangzott előadások szövegét tartalmazza.

G. J. Meyer - The ​Tudors
For ​the first time in decades, here, in a single volume, is a fresh look at the fabled Tudor dynasty, comprising some of the most enigmatic figures ever to rule a country. Acclaimed historian G. J. Meyer reveals the flesh-and-bone reality in all its wild excess. In 1485, young Henry Tudor, whose claim to the throne was so weak as to be almost laughable, crossed the English Channel from France at the head of a ragtag little army and took the crown from the family that had ruled England for almost four hundred years. Half a century later his son, Henry VIII, desperate to rid himself of his first wife in order to marry a second, launched a reign of terror aimed at taking powers no previous monarch had even dreamed of possessing. In the process he plunged his kingdom into generations of division and disorder, creating a legacy of blood and betrayal that would blight the lives of his children and the destiny of his country. The boy king Edward VI, a fervent believer in reforming the English church, died before bringing to fruition his dream of a second English Reformation. Mary I, the disgraced daughter of Catherine of Aragon, tried and failed to reestablish the Catholic Church and produce an heir. And finally came Elizabeth I, who devoted her life to creating an image of herself as Gloriana the Virgin Queen but, behind that mask, sacrificed all chance of personal happiness in order to survive. The Tudors weaves together all the sinners and saints, the tragedies and triumphs, the high dreams and dark crimes, that reveal the Tudor era to be, in its enthralling, notorious truth, as momentous and as fascinating as the fictions audiences have come to love.

G. J. Meyer - A ​Tudorok
1485-ben ​az ifjú Tudor Henrik – akinek trónra való igénye oly gyenge volt, hogy szinte nevetségesnek tűnt – elindult Franciaországból, és egy szedett-vedett kis sereg élén, a Csatornán átkelve elragadta a koronát az Angliát közel négyszáz esztendeje uraló családtól. Fél évszázaddal később a fia, VIII. Henrik kétségbeesetten próbált megszabadulni első feleségétől, hogy nőül vehesse a másodikat, és eközben irgalmatlan eszközök bevetésével megpróbált olyan hatalomra szert tenni, amilyenről korábban még egyetlen király sem álmodott. Ténykedésének következtében az országa többnemzedéknyi időre a megosztottság és a káosz színterévé vált; a vér és az árulás olyan örökségét sikerült megteremtenie, amely megrontotta gyermekei életét és megmételyezte a királyság sorsát. VI. Eduárd, a gyermekkirály, aki lelkesen hitt az angol egyház megreformálásában, már azelőtt meghalt, hogy láthatta volna álma valóra válását. I. Mária, Aragóniai Katalin kegyvesztetté vált leánya megpróbálta visszaállítani a katolikus egyház uralmát, de ezzel éppúgy kudarcot vallott, mint azzal a szándékával, hogy örököst hagyjon maga után. Őt I. Erzsébet követte a trónon, aki látszólag arra áldozta az életét, hogy megteremtse önmaga, a Szűz Királynő dicsőséges, már-már mesebeli képét, ám a tündéri maszk mögött egy igencsak célratörő asszony rejtőzött, egy olyan személy, aki feláldozta a személyes boldogsága valamennyi esélyét annak érdekében, hogy életben és trónon maradhasson. A Tudorok bemutatja valamennyi bűnös és szent sorsát, a tragédiákat és a diadalokat, a nagy álmokat és a sötét bűnöket, és fellebbenti a fátylat a Tudor-korról, ámulatba ejtő és borzongást keltő igazságairól, s teszi ezt oly hozzáértő és lebilincselő módon, amelyet nem csupán a történelmi írások, de a regények rajongói is szeretni fognak.

Kollekciók