Ajax-loader

'pop-art' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Klaus Honnef - Andy ​Warhol
A ​20. század képzőművészetének legendás alakja, Andy Warhol reklámgrafikusból lett a hatvanas években berobbant pop art meghatározó személyiségévé. Cseh emigráns szülők gyermekeként, Andrew Warhola néven látta meg a napvilágot, majd egész pályája az amerikai álom megtestesülését, a milliomos sztár-művész vágyott életformájának elérését példázza. Azt gondolnánk élete nyitott könyv az akkoriban acélosodó médiumoknak köszönhetően, pedig a kötet szerzője az életút felvázolásakor elismeri, mennyire titokzatoskodó is volt a magát nemcsak festőként és grafikusként, de avantgárd filmesként és zenészként (Velvet Underground) is kipróbáló alkotó. Ki ne ismerné a Campbells konzervekről, vagy Marilyn Monroe-ról készült szitanyomat-sorozatát, melyekkel végleg ledöntötte a magas művészetek eladdig stabilnak hitt határait, beemelve a művészettörténet hajójába a kommersz tömegkultúra sorozattermékeit. A fekete-fehér és színes reprodukciók híven demonstrálják azt a művészeti forradalmat, ami Warhol 1949-es New Yorkba költözése után lezajlott. Az ellentmondásosságot mindvégig sajátjának tudó, szeriális munkáival tudatosan provokáló művész munkássága a későbbi polgárpukkasztás etalonja lett. Találóan jegyezték meg róla: műveit a pénz festi szépre.

Muveszet_a_20._szazadban_rschfh
Művészet ​a 20. században Ismeretlen szerző
15

Ismeretlen szerző - Művészet ​a 20. században
Abban ​az időszakban, amelyet e könyv tárgyal, a képzőművészet szerkezete és funkciója, a kultúrában és a mindennapi életben betöltött helye alapvetően megváltozott. Már a 19. században elkezdődött az a folyamat, amely tudatos szakítást jelentett a klasszikus görög-római kultúrán alapuló esztétikával; ennek nyomán szinte áttekinthetetlenül sokféle irányzat és stílus, műfaj és kifejezési forma jelent meg, ami nemcsak az áttekintést teszi majdhogynem lehetetlenné, hanem a művek megértését, a befogadást is megnehezíti. A négy szerző közös munkája, amelyben önálló fejezetekre osztva tekinthetjük át a festészet, a szobrászat, az új médiumok, illetve a fotó történetét, nagyívű kísérlet arra, hogy szintézisbe foglalják azt, amiről még a szakembereknek sincs feltétlenül összképe. Az elképesztő számú alkotó, a majdhogynem követhetetlenül sok kiállítás és rendezvény szinte kizárja azt, hogy objektívan mérlegelhessünk. Hiányzik ehhez a kellő történelmi távlat is; márpedig a jelen kötet tudatosan törekszik arra, hogy ne csak a művészetben nagy áttörést hozó évtizedekről, a klasszikus avantgárd mozgalmakról legyen benne szó; hasonló részletességgel mutatja be a könyv a második világháború utáni fél évszázad és ezen belül a közelmúlt, a kortárs művészet történéseit is. Koncepciója szerint nem csupán felsorolja a század kulcsfiguráit és kiemelkedő alkotásait, hanem ezen túlmenően a szellemi folyamatok minél következetesebb és teljesebb feltárására is törekszik. A mintegy 1000 reprodukciót tartalmazó kötethez hatalmas terjedelmű lexikon kapcsolódik, amely az életrajzi adatokon kívül részletes bibliográfiát is tartalmaz.

Andy Warhol - Pat Hackett - POPism
A ​cultural storm swept through the 1960s - Pop Art, psychedelia, Bob Dylanm underground film-making - and its centre in New York was Andy Warhol. His studio, the Manhattan loft known as the Factory, was the hub of the '60s scene, the place where he created the large canvases of soup cans and cultural icons that defined Pop Art, where everyone from Lou Reed and the Velvet Underground to Edie Sedgwick coul be found, where Chelsea Girls and Warhol's other classics were shot and where Warhol himself could observe these extraordinary times. Anecdotal, funny and frank, POPism is the ultimate insider's account of the decade that changed the world. 'Absorbing as the best telephone gossip, funny yet full of insights' Christopher Isherwood

Victor Bockris - The ​Life and Death of Andy Warhol
The ​only major biography of Andy Warhol, reissued to coincide with his 75th birthday. Artist, filmmaker, magazine publisher, instigator of Pop Art, Andy Warhol (1928-1987) used his canvasses of dollar bills, soup cans, and celebrities to subvert distinctions between high and popular culture. His spectacular career encompassed the underground scene as well as the equally deviant worlds of politics, show business, and high society. Warhol is the definitive chronicle of Warhol's storied life.

Tilman Osterwold - Pop ​Art
TASCHEN's ​25th anniversary ? Special edition! Large-format hardcover edition at a special bestseller price ?Everything is beautiful, ? raved Andy Warhol, in raptures at the glamour of modern life, consumer society, and the world of the media and its stars; his proclamation can be considered the maxim of the pop generation, which included artists Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Claes Oldenberg, Robert Rauschenberg, James Rosenquist, Tom Wesselmann, and Richard Hamilton, among others. The pop artists of the 1960s had a profound effect on the cloth of art history and their influence can be clearly seen in art today. Here, Tilman Osterwald explores the styles, themes, and sources of pop art around the world.

Hiresfest_107
3

Ismeretlen szerző - Híres ​festők 107. - A pop-art
Mi ​az oka, hogy a mai lakások oly mások és annyira vonzók? Erre a kérdésre - ami nem más, mint a pop első autentikus művének címe (1956; Richard Hamilton) - a választ az irányzat természetében lehet megtalálni. A pop-art megjelenése először Angliában, majd az Egyesült Államokban nagy felháborodást és sok ellenérzést váltott ki, ugyanakkor néhány galéria tulajdonosában és néhány kritikusban nem kis lelkesedést keltett. Az új művészek az uralkodó absztrakt művészet ellen lépnek fel és nem félnek a botránytól. Új kifejezési eszközöket keresnek, azt szeretnék, ha a néző aktívan részt venne az alkotói folyamatban. Úgy térnek vissza a realizmushoz, hogy a fogyasztói társadalom termékeiben találnak inspirációt. A kezdeti kedvetlenség ellenére a pop-artnak sikerült a XX. század egyik legjelentősebb festészeti irányzatává válnia.

Charles Stuckey - Vincent Fremont - John Richardson - Andy ​Warhol
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Marco Livingstone - Pop ​Art: A Continuing History
Pop ​art brilliantly blended the banal and the mythic, creating the most genuinely popular movement in modern art. Marco Livingstone's comprehensive history charts the international development of Pop from its origins in the 1950s and 1960s, and illustrates the work of more than 130 artists, much of which was previously unpublished. The serious and provocative intent of Pop artists is no longer in doubt, and it is now clear that Pop exerted a strong influence on subsequent developments in art. Pop's open attitude to subject matter, style, and technique eliminated dichotomies between high and low art, representation and abstraction, and between the small world of art experts and a wide enthusiastic public. Embracing consumer culture in its attention to brand-name products, comics, and movie stars, artists such as Johns, Liechtenstein, Oldenburg, Rosenquist, Ruscha, and Warhol expanded the range of imagery and technique. The many varieties of Pop inspired a younger generation of artists, includingHaring, Koons, Opie, and Salle, who produced work that was deeply indebted to Pop's attitudes and form.

Lucy R. Lippard - Pop ​Art
Pop ​Art embodied the spirit of the 1960s. Despite its carnival aspects, its orgiastic color and giant scale, it was based on a tough, no-nonsense, no-refinement standard appropriate to its time. Here several critics, each involved in Pop Art, but with different backgrounds, vividly bring the movement to life. Lucy Lippard examines Pop's precursor and related styles, ranging from folk art, Surrealism and Dada, to Assemblage, Rauschenberg and Jasper Johns. Lawrence Alloway contributes a chapter on the development of pop in England; Nancy Marmer considers Californian pop; Nicolas Calas, a member of the Surrealist movement in the 1930s and 40s assesses Pop icons. 187 illus., 18 in color.

Keserü Katalin - Variációk ​a pop artra
Keserü ​Katalin könyve az első kísérlet arra, hogy feltérképezzen egy stílusvonulatot az utolsó negyven év magyar művészetében. Választása a pop artra esett, egy olyan művészeti fejleményre, mely a kifejezés szűkebb, egzaktabb értelmében ugyan csupán néhány művész (Konkoly, Tót, Frey, Siskov, Lakner stb.) pályafutásának egy rövidebb, kb. 1966-1970 közötti szakaszára korlátozódott, előzményeit és utóéletét, leágazásait és odalhajtásait, hatását és részleges jelenlétét tekintve azonban bizonyos vonatkozásokban átfogja az egész, a 60-as évek elejétől napjainkig terjedő korszakot. Könyve elején a pop art különböző, a szakirodalomban használt definícióit szembesíti egymással, majd a fogalom egy szélesebb, a stiláris vonatkozásokon túlnyúló értelmezését használva megkísérli azt beágyazni a magyar művészet társadalmi-politikai kontextusába. A szürnaturalizmus és az Iparterv-kiállítások "popirányú" elemzésén túl Keserü könyve számba veszi a kor magyar viszonyaihoz adaptált pop art speciális ikonográfiai vonatkozásait is. A mű második részében a pop art utóéletéről, illetve a konceptualizmushoz, az individuális mitológiákhoz és a 70-es évek egyéb művészeti fejleményeihez való kapcsolódásáról van szó. Majd ennek a tágabb pop art-értelmezésnek megfelelően Keserü elemzi a Vajda Lajos Stúdió részben a neodadához köthető tevékenységét, a festészeti new wave ide köthető megnyilvánulásait. Könyve a korszak magyar művészete egyik legfontosabb vonulatának érzékeny, gondolatokban gazdag s nyilván további vitákra ingerlő összefoglalása.

Nadine Kathe Monem - Pop ​Art Book
Exploding ​out of the austerity of post-war culture Pop Art was fast, fun and truly democratic. Young art practitioners took up themes widely available through popular culture, politics and consumerism, transforming this 'low-brow' material into high artistic innovation and forever changing the face of art. The Pop Art Book includes the work of Eduardo Paolozzi, Richard Hamilton, David Hockney, Jann Haworth, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Peter Blake, Jasper Johns, Nigel Henderson, Robert Rauschenberg, Robert Indiana, R B Kitaj and many other artists whose work spurred on a new era in artistic practice. The book provides a playful introduction to the genealogy of Pop Art, as well as the themes and events that inspired its practitioners, such as American consumer culture, Marilyn Monroe, comics, the space race, Malcolm X, The Beatles, JFK, The Rolling Stones, pin-ups and the automobile. Combining visual excitement, accessible commentary and fun, interactive elements, the Pop Art Book sheds new light on a revolution in art history.

Kollekciók