Ajax-loader

'kritikai gondolkodás' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Diriczi Tibor - A ​megjelentetett titok
"...az ​élő egyház, mely Krisztus láthatatlan teste, nem szervezett rendszer formájában jelent meg, nem volt szervezeti szabályzata, bejegyzett neve, hivatalos dokumentációja, gazdasági vezetése, adószáma. Ugyanúgy nem volt egy ember vagy embercsoport, aki szervezte és vezette volna. Az élő gyülekezetet a Szent Lélek hozza létre és tartja fenn, összetartó ereje a testvéri szeretet." Könyvünk erről a láthatatlan egyházról szól. Nem illúziókról, hanem arról, hogy miként éli meg - különösen az utolsó időkben - a keresztyénség sok ezer darabra szakadt közösségeiben hitét.

Békés Márton - Böcskei Balázs - Ki!
A ​város egykor drámai színház, közösen írott szöveg volt, mára biztos pontok nélküli áramlás, infokommunikációs hálózatok csomópontja. Az indusztrializáció utáni városból végletekig ellenőrzött metropolisz lett. Egyik oldalán egy új globális gazdaság szimbolikus és térbeli előrenyomulásával, a másikon lakóhelyi szegregációval, a „láthatatlan” kultúra és a reménytelenség rétegeinek egymásra rakódásával. Ahogyan a kibernetikai urbanizáció fokozatosan térkép- és emlékezet nélküli hellyé változtatja a várost, úgy esik szét a személyiség. A város falaival együtt énünk határai is leomlanak, hogy bizonytalan brand-identitások kiárusítható elemeivé váljunk. A metafizika a külvárosba költözött. A még alvás közben is fáradt külvárosoknak – mint a valamikori város szellemiségét őrző menedékhelyeknek – egyetlen lehetőségük van a kitörésre, hogy a terek harcában eséllyel vegyék fel a küzdelmet az egyneműsítőkkel szemben. Kitörésük betörés lesz, hogy bevegyék a belvárost. Kitörésük a városon belüli és azon kívüli határok visszaállításáért folyik. Céljuk a holnap is visszatérés, a hajnallal, amikor kiterjesztik a szürkületet, és utat törnek az alkonyzóna árnyainak. Alakok sejlenek fel, akik bejönnek, de nem mennek munkába, nem a láthatatlanság, hanem a láthatóság a céljuk. A belváros gyarmatosító agresszivitására a felállással felelnek. Nincs több rejtőzködés, reklámszatyor fülét lehajtott fejjel szorítás. A váratlan, a nem tervezett, a spontán ünnepét hozzák el. Láthatóvá válásukkal itt lesz a jogos erő nemessége, a harc utáni hazatérés öröme, a rajtaütést követő csendes, ködszerű visszahúzódás, a sötétben farkasok módjára felbukkanó, ökölbe szoruló árnyak, a füst, amely kirakatokat és árcédulákat takar el. Kezdődik.

Friedrich Nietzsche - Virradat ​- Gondolatok az erkölcsi előítéletekről
Friedrich ​Nietzsche egészséges élete végén így emlékezik erre a művére: "E könyvvel kezdődik hadjáratom a morál ellen. (...) Ez a munka óvatosan fogalmazva vesz búcsút mindattól, amit eleddig morál néven tiszteltek, sőt imádtak, de ez még nem mond ellent annak, hogy egyetlen negatív szó sem fordul elő benne; ez az írás nem támad, nem gonoszkodik - inkább gömbölydeden, boldogan sütkérezik a napon, akár valami sziklák között napfürdőző tengeri állat. ... E könyv véletlen érintésére még ma is majdnem minden mondata megelevenedik bennem, aminek hatására ismét valami feledhetetlent merítek a mélyből: az egész felszín megremeg az emlékezés finom borzongásától."

Alain Badiou - L'aventure ​de la philosophie française
Dans ​la seconde moitié du XXe siècle en France, un moment philosophique s'est développé qui, par son ampleur et sa nouveauté, se laisse comparer tant au moment grec classique qu'à celui de l'idéalisme allemand. Entre L'Etre et le néant de Sartre (1943) et le dernier livre de Deleuze, Qu'est-ce que la philosophie? (1991), on voit se succéder existentialisme, structuralisme, déconstruction, postmodernisme, réalisme spéculatif... Alain Badiou montre qu'en dépit des apparences cette période possède une sorte d'unité : la bataille autour de la notion de sujet (malgré la diversité des positions), la discussion de l'héritage allemand de Regel à Heidegger, l'engagement politique, l'intimité avec la littérature, autant de points de convergence pour des penseurs si divers et parfois opposés. Ce livre réunit des textes sur Jean-Paul Sartre, Gilles Deleuze, Georges Canguilhem, Paul Ricoeur, Louis Althusser, Jean-François Iyotard, Françoise Proust, Jean-Luc Nancy, Barbara Cassin, Christian Jambet et Guy Lardreau, Jacques Rancière, textes qui ont en commun la vivacité et la clarté propres à Alain Badiou.

Kurt Vonnegut - Palm ​Sunday / Welcome to the Monkeyhouse
A ​diabolical government asserts control by eliminating orgasm from sex in the title story of Welcome to the Monkey House - setting the tone for a collection shot through with Vonnegut's acrid wit, and his bewilderment at the corruption of humanity. From riffs on country music, George Bush, and his mother's midnight mania, to a bitter-sweet tribute to a dead friend, Palm Sunday demonstrates why Kurt Vonnegut is equally well known as an essayist and commentator as he is a novelist. This caustic, funny and poignant collection resonates with Vonnegut's singular voice.

Németh Zoltán - Olvasáserotika
A ​fiatal, Madách-díjas szerző immár harmadik kötete olyan tanulmányokat tartalmaz, amelyek a kritika általános kérdéseivel, a kritikaírás elméletével és gyakorlatával egyaránt foglalkoznak. De olyan írások is bekerültek a válogatásba, amelyekben a szerző konkrét szövegek kapcsán fejti ki véleményét az irodalom és az irodalmi érték időbeliségének kérdéseiről. Számba veszi az irodalomelméleti irányzatokat, s úgymond „élesben” foglalkozik irodalmi szöveg és érték kérdéseivel, Grendel Lajos, Esterházy Péter prózájával, Tőzsér Árpád és mások költészetével.

Robert E. Bartholomew - Benjamin Radford - Hoaxes, ​Myths, and Manias: Why We Need Critical Thinking
- ​What factors led to the "Martian panic" of 1938? - Why did so many people conclude that an alien spaceship crashed in Roswell, New Mexico, in 1947? - How do we explain the frenzied dance manias that captivated thousands of Europeans during the Middle Ages? Thinking is an innate ability that most people take for granted. But--like writing and public speaking--thinking well is a skill that can be learned and improved with practice. Hoaxes, myths, and manias occur when people give in to unreason, emotion, and unfounded belief. Our ability to think and reason needs to be exercised, tested, and sharpened to make us able to evaluate new situations as they arise. In this unique introduction to critical thinking, Robert Bartholomew and Benjamin Radford first lay out the principles of critical thinking and then invite readers to put these principles to the test by examining a number of unusual and challenging case studies. Assembling a wide range of bizarre but actual incidents that span different cultures and time periods, they demonstrate how the tools of critical thinking can help reveal the truth behind strange events and seemingly mysterious behaviour. Bartholomew and Radford show that reality is very much a social construction, that cultural assumptions play a large part in our judgments about what is normal and what is deviant, and that the use of critical reasoning is our best means of ensuring an objective perspective.

Raksányi Árpád - Feljegyzések ​mindennapi élettapasztalatokból és életboldogító eszmékből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Demeter Katalin - Értékőrzés
Tanulmányok ​a megőrzendő természeti, társadalmi értékek fenntartásának és az életminőség fejlesztésének összehangolásáról A kötet írásai kísérletet tesznek a fenntarthatóságnak mint értékek fenntartásának, őrzésének egysége értelmezésére. A tanulmányokban a tudomány, az oktatás, az irodalom értékeiről esik szó,melyek a nemzedékek közötti folytonosságot és megértést, a racionalitást, a kritikai gondolkodást szolgálják.

Tiqqun - Introduction ​to civil war
Society ​no longer exists, at least in the sense of a differentiated whole. There is only a tangle of norms and mechanisms through which THEY hold together the scattered tatters of the global biopolitical fabric, through which THEY prevent its violent disintegration. Empire is the administrator of this desolation, the supreme manager of a process of listless implosion. Society is not in crisis, society is at an end. The things we used to take for granted have all been vaporized. Politics was one of these things, a Greek invention that condenses around an equation: to hold a position means to take sides, and to take sides means to unleash civil war. Civil war, position, sides--these were all one word in the Greek: stasis. If the history of the modern state in all its forms--absolute, liberal, welfare--has been the continuous attempt to ward off this stasis, the great novelty of contemporary imperial power is its embrace of civil war as a technique of governance and disorder as a means of maintaining control. Where the modern state was founded on the institution of the law and its constellation of divisions, exclusions, and repressions, imperial power has replaced them with a network of norms and apparatuses that conspire in the production of the biopolitical citizens of Empire. In their first book available in English, Tiqqun explores the possibility of a new practice of communism, finding a foundation for an ontology of the common in the politics of friendship and the free play of forms-of-life. They see the ruins of society as the ideal setting for the construction of the community to come. In other words: the situation is excellent. Now is not the time to lose courage.

Img002
Szépszeretet Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Szépszeretet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Simone de Beauvoir - The ​Second Sex
The ​classic manifesto of the liberated woman, this book explores every facet of a woman's life.

Covers_334917
Modern ​Literary Theory Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Modern ​Literary Theory
Covering ​the key theoretical approaches in modern literary theory, the text includes essays and documents that are essential reading for students of literature and critical theory. The original structure of the book has been improved and new material has been added, including extracts from the writings of Marx, Freud, and de Beauvoir, and a new section devoted to contemporary critical debates and issues.

Ernst Bloch - Korunk ​öröksége
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók