Ajax-loader

'kritikai gondolkodás' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Diriczi Tibor - A ​megjelentetett titok
"...az ​élő egyház, mely Krisztus láthatatlan teste, nem szervezett rendszer formájában jelent meg, nem volt szervezeti szabályzata, bejegyzett neve, hivatalos dokumentációja, gazdasági vezetése, adószáma. Ugyanúgy nem volt egy ember vagy embercsoport, aki szervezte és vezette volna. Az élő gyülekezetet a Szent Lélek hozza létre és tartja fenn, összetartó ereje a testvéri szeretet." Könyvünk erről a láthatatlan egyházról szól. Nem illúziókról, hanem arról, hogy miként éli meg - különösen az utolsó időkben - a keresztyénség sok ezer darabra szakadt közösségeiben hitét.

Northrop Frye - A ​kritika anatómiája
Northrop ​Frye irodalomkritikus neve a magyar irodalom szakmai körökben jól ismert. Alapművét, A kritika anatómiáját sűrűn emlegetik, de olvasni keveseknek állt módjában, magyarul eddig csak néhány részlete jelent meg. A kötet négy esszét tartalmaz: a Történeti kritika, az Etikai kritika, az Archetipikus kritika és a Retorikai kritika címűeket. "Frye diakrón és szinkrón értelemben is kísérletet tesz, hogy rekonstruálja az irodalom sokféle jelensége mögött rejlő átfogó értelemrendet, mely a szimbólumok motívumrendszerré való összeállásából jön létre. Történetileg egymást követő fikcionális kifejezésmódokat különít el a szerint az arisztotelészi gondolat szerint, hogy a hősök vagy jobbak, vagy rosszabbak, vagy olyanok, mint mi." A mítoszkritika néven ismert irodalomirányzat e legnevesebb képviselője így ír a kritika szerepéről: "Összekovácsolhatja a kettétört kapcsokat teremtés és tudás, művészet és tudomány, mítosz és fogalom között... ha a kritikusok továbbra is csak a maguk dolgát végzik, mind egyértelműbben ez lesz fáradozásaik társadalmi és gyakorlati eredménye." Így legyen.

Pablo Hidalgo - Star ​Wars - Propaganda
A ​művészet tükröt tart a világ elé. Legyen szó poszterről, amely a birodalmi elnyomás jelképeként egy bolygó fölött lebegő csillagrombolót ábrázol, vagy a lázadóktól származó, falra festett szimbólumról, amely a remény üzenetét közvetíti, esetleg egy faliképről, amelyen a rohamosztagosok ábrázolásában testesül meg az Első Rend egysége, ezek a lenyomatok a félelemgyárak és az ellenük harcoló idealizmus eszközeként bemutatják a politikai élet és a közvélemény változásait. A Star Wars: Propaganda kódexként fűzi össze a képek mögött rejlő történeteket - hogyan készültek, milyen formában őrizték meg az adott korszakot, és ki volt az alkotójuk -, így mutatja be azt a haragot, szenvedélyt és korrupciót, amely a galaxis legnagyobb háborúit fűtötte. Ez a könyv a Star Wars világának nagy jelentőségű képei mellett tíz különleges, kivehető posztert is tartalmaz. Igazi gyűjtők számára kötelező darab!

Ismeretlen szerző - Olvasásfejlesztés ​iskolában és könyvtárban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Békés Márton - Böcskei Balázs - Ki!
A ​város egykor drámai színház, közösen írott szöveg volt, mára biztos pontok nélküli áramlás, infokommunikációs hálózatok csomópontja. Az indusztrializáció utáni városból végletekig ellenőrzött metropolisz lett. Egyik oldalán egy új globális gazdaság szimbolikus és térbeli előrenyomulásával, a másikon lakóhelyi szegregációval, a „láthatatlan” kultúra és a reménytelenség rétegeinek egymásra rakódásával. Ahogyan a kibernetikai urbanizáció fokozatosan térkép- és emlékezet nélküli hellyé változtatja a várost, úgy esik szét a személyiség. A város falaival együtt énünk határai is leomlanak, hogy bizonytalan brand-identitások kiárusítható elemeivé váljunk. A metafizika a külvárosba költözött. A még alvás közben is fáradt külvárosoknak – mint a valamikori város szellemiségét őrző menedékhelyeknek – egyetlen lehetőségük van a kitörésre, hogy a terek harcában eséllyel vegyék fel a küzdelmet az egyneműsítőkkel szemben. Kitörésük betörés lesz, hogy bevegyék a belvárost. Kitörésük a városon belüli és azon kívüli határok visszaállításáért folyik. Céljuk a holnap is visszatérés, a hajnallal, amikor kiterjesztik a szürkületet, és utat törnek az alkonyzóna árnyainak. Alakok sejlenek fel, akik bejönnek, de nem mennek munkába, nem a láthatatlanság, hanem a láthatóság a céljuk. A belváros gyarmatosító agresszivitására a felállással felelnek. Nincs több rejtőzködés, reklámszatyor fülét lehajtott fejjel szorítás. A váratlan, a nem tervezett, a spontán ünnepét hozzák el. Láthatóvá válásukkal itt lesz a jogos erő nemessége, a harc utáni hazatérés öröme, a rajtaütést követő csendes, ködszerű visszahúzódás, a sötétben farkasok módjára felbukkanó, ökölbe szoruló árnyak, a füst, amely kirakatokat és árcédulákat takar el. Kezdődik.

Neil Gaiman - Art ​Matters
A ​creative call to arms from the mind of Neil Gaiman, combining his extraordinary words with deft and striking illustrations by Chris Riddell. Art Matters will inspire its readers to seize the day in the name of art. Be bold. Be rebellious. Choose art. It matters. Neil Gaiman once said that 'the world always seems brighter when you've just made something that wasn't there before'. This little book is the embodiment of that vision. Drawn together from speeches, poems and creative manifestos, Art Matters explores how reading, imagining and creating can change the world, and will be inspirational to young and old.

Friedrich Nietzsche - Virradat ​- Gondolatok az erkölcsi előítéletekről
Friedrich ​Nietzsche egészséges élete végén így emlékezik erre a művére: "E könyvvel kezdődik hadjáratom a morál ellen. (...) Ez a munka óvatosan fogalmazva vesz búcsút mindattól, amit eleddig morál néven tiszteltek, sőt imádtak, de ez még nem mond ellent annak, hogy egyetlen negatív szó sem fordul elő benne; ez az írás nem támad, nem gonoszkodik - inkább gömbölydeden, boldogan sütkérezik a napon, akár valami sziklák között napfürdőző tengeri állat. ... E könyv véletlen érintésére még ma is majdnem minden mondata megelevenedik bennem, aminek hatására ismét valami feledhetetlent merítek a mélyből: az egész felszín megremeg az emlékezés finom borzongásától."

Alain Badiou - L'aventure ​de la philosophie française
Dans ​la seconde moitié du XXe siècle en France, un moment philosophique s'est développé qui, par son ampleur et sa nouveauté, se laisse comparer tant au moment grec classique qu'à celui de l'idéalisme allemand. Entre L'Etre et le néant de Sartre (1943) et le dernier livre de Deleuze, Qu'est-ce que la philosophie? (1991), on voit se succéder existentialisme, structuralisme, déconstruction, postmodernisme, réalisme spéculatif... Alain Badiou montre qu'en dépit des apparences cette période possède une sorte d'unité : la bataille autour de la notion de sujet (malgré la diversité des positions), la discussion de l'héritage allemand de Regel à Heidegger, l'engagement politique, l'intimité avec la littérature, autant de points de convergence pour des penseurs si divers et parfois opposés. Ce livre réunit des textes sur Jean-Paul Sartre, Gilles Deleuze, Georges Canguilhem, Paul Ricoeur, Louis Althusser, Jean-François Iyotard, Françoise Proust, Jean-Luc Nancy, Barbara Cassin, Christian Jambet et Guy Lardreau, Jacques Rancière, textes qui ont en commun la vivacité et la clarté propres à Alain Badiou.

Németh Zoltán - Olvasáserotika
A ​fiatal, Madách-díjas szerző immár harmadik kötete olyan tanulmányokat tartalmaz, amelyek a kritika általános kérdéseivel, a kritikaírás elméletével és gyakorlatával egyaránt foglalkoznak. De olyan írások is bekerültek a válogatásba, amelyekben a szerző konkrét szövegek kapcsán fejti ki véleményét az irodalom és az irodalmi érték időbeliségének kérdéseiről. Számba veszi az irodalomelméleti irányzatokat, s úgymond „élesben” foglalkozik irodalmi szöveg és érték kérdéseivel, Grendel Lajos, Esterházy Péter prózájával, Tőzsér Árpád és mások költészetével.

Robert E. Bartholomew - Benjamin Radford - Hoaxes, ​Myths, and Manias: Why We Need Critical Thinking
- ​What factors led to the "Martian panic" of 1938? - Why did so many people conclude that an alien spaceship crashed in Roswell, New Mexico, in 1947? - How do we explain the frenzied dance manias that captivated thousands of Europeans during the Middle Ages? Thinking is an innate ability that most people take for granted. But--like writing and public speaking--thinking well is a skill that can be learned and improved with practice. Hoaxes, myths, and manias occur when people give in to unreason, emotion, and unfounded belief. Our ability to think and reason needs to be exercised, tested, and sharpened to make us able to evaluate new situations as they arise. In this unique introduction to critical thinking, Robert Bartholomew and Benjamin Radford first lay out the principles of critical thinking and then invite readers to put these principles to the test by examining a number of unusual and challenging case studies. Assembling a wide range of bizarre but actual incidents that span different cultures and time periods, they demonstrate how the tools of critical thinking can help reveal the truth behind strange events and seemingly mysterious behaviour. Bartholomew and Radford show that reality is very much a social construction, that cultural assumptions play a large part in our judgments about what is normal and what is deviant, and that the use of critical reasoning is our best means of ensuring an objective perspective.

Raksányi Árpád - Feljegyzések ​mindennapi élettapasztalatokból és életboldogító eszmékből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Northrop Frye - Anatomy ​of Criticism
Striking ​out at the conception of criticism as restricted to mere opinion or ritual gesture, Northrop Frye wrote this magisterial work proceeding on the assumption that criticism is a structure of thought and knowledge in its own right. Employing examples of world literature from ancient times to the present, he provides a conceptual framework for the examination of literature. In four brilliant essays on historical, ethical, archetypical, and rhetorical criticism, he applies "scientific" method in an effort to change the character of criticism from the casual to the causal, from the random and intuitive to the systematic. Harold Bloom contributes a fascinating and highly personal preface that examines Frye's mode of criticism and thought (as opposed to Frye's criticism itself) as being indispensable in the modern literary world.

Rolf Dobelli - The ​Art of Thinking Clearly
The ​Art of Thinking Clearly by world-class thinker and entrepreneur Rolf Dobelli is an eye-opening look at human psychology and reasoning -- essential reading for anyone who wants to avoid "cognitive errors" and make better choices in all aspects of their lives. Have you ever: Invested time in something that, with hindsight, just wasn't worth it? Or continued doing something you knew was bad for you? These are examples of cognitive biases, simple errors we all make in our day-to-day thinking. But by knowing what they are and how to spot them, we can avoid them and make better decisions. Simple, clear, and always surprising, this indispensable book will change the way you think and transform your decision-making--work, at home, every day. It reveals, in 99 short chapters, the most common errors of judgment, and how to avoid them.

Hidas Zoltán - Törékeny ​értelemvilágaink
A ​kultúra jelen felfogása, mint minden más elemzés és leírás is, szétdarabolja azt, ami a tapasztalás számára beláthatóan egész is lehet. És mégis, az értelmezések rendezésének legközvetlenebb tétje mindvégig a saját érintettségünk. Ez a közvetlen érintettség mindenekelőtt az emberi méltóságnak, a személyes egyszeriségnek és az önmagáért értékelt közösségnek a mi kultúránkban kibontakozott igényét és eszményét érinti. Az emberi jelenségek ilyen rendszerezése még nem rendszer, a kultúra nem "világképlet". Amit így látunk: értelmezések szövevénye, amelynek erői és összefüggései közt eleven emberek élik az életüket, akik különféle értelemben és mértékben tapasztalják és vélik magukat szabadnak vagy éppen kiszolgáltatottnak. Mindezekről, azaz önmagunk és világunk meg-megújuló értési kísérleteiről és azok körülményeiről szólnak a kötet fejezetei. Az önmaga és mások megértésére törekvés a tudatos ember sajátja, aki véges volta ellenére a végtelent is megcélozza. Ha a világ nem is, de ennek híján értelemvilágok roppanhatnak össze. A magára eszmélő öntudat súlyát minden belső és külső mozdulat hordozza, ha a gondolkodásban valaki önmagát veti latba. A gondolkodás persze nem az egyetlen az ember elevenségéből kiszakítható emberi viszony. A gondolatnak ez az összeszedettsége és a megértésnek ez a komolysága azonban olyan felelősség, amely - közvetítő, teremtő és megtartó szavaink révén - nem csak önmagának felel.

Mark Gungor - Férfiagy, ​női agy
A ​házasság egy kozmikus vicc, annyira különbözünk egymástól – írja az előadásairól készült videók révén hazánkban is nagy népszerűségnek örvendő szerző. Magyarul elsőként megjelenő könyvében kertelés nélkül, ugyanakkor szórakoztató módon beszél arról, hogy a sikeres házasság a különbözőségeink ellenére bárki számára elérhető, aki kész tenni érte.

Rozsnyai Ervin - Közösségi ​társadalom és filozófia
A ​tőkés árutermelés rendszerében, amely idegen munka gazdasági kényszerrel való kisajátítására épül, a termelés nem a reális emberi szükségletekhez, hanem a tőke értékesülési szükségleteihez igazodik. Ezért jár együtt a tőkefelhalmozódás a nyomor felhalmozódásával, a az emberi faj társadalmi sokoldalúsága a személyes képességek egyoldalúságával, a civilizáció felszárnyalása kulturális és erkölcsi zülléssel. Minél magabiztosabban uralkodik az ember a természeten, annál fenyegetőbben nőnek fölébe saját viszonyai, és ma már az emberi létet, sőt magát az élet fennmaradását veszélyeztetik.

Iris Marion Young - On ​Female Body Experience
Written ​over a span of more than two decades, the essays by Iris Marion Young collected in this volume describe diverse aspects of women's lived body experience in modern Western societies. Drawing on the ideas of several twentieth century continental philosophers - including Simone de Beauvoir, Martin Heidegger, Luce Irigaray, Julia Kristeva, and Maurice Merleau-Ponty - Young constructs rigorous analytic categories for interpreting embodied subjectivity. The essays combine theoretical description of experience with normative evaluation of the unjust constraints on their freedom and opportunity that continue to burden many women. The lead essay rethinks the purpose of the category of "gender" for feminist theory, after important debates have questioned its usefulness. Young's classic essay, _"Throwing Like a Girl,"_ is reprinted here, along with a comment of the impact of that essay twenty years later. Newer essays include reflection on the meaning of being at home, and the need for privacy in old age residences. Other essays analyze aspects of the experience of women and girls that have received little attention even in feminist theory - such as the sexuality of breasts, or menstruation as punctuation in a woman's life story. Young describes the phenomenology of moving in a pregnant body and the tactile pleasures of clothing. While academically rigorous, the essays are also written with engaging style, incorporating vivid imagery and autobiographical narrative. _On Female Body Experience_ raises issues and takes positions that speak to scholars and students in philosophy, sociology, geography, medicine, nursing, and education.

Covers_334917
Modern ​Literary Theory Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Modern ​Literary Theory
Covering ​the key theoretical approaches in modern literary theory, the text includes essays and documents that are essential reading for students of literature and critical theory. The original structure of the book has been improved and new material has been added, including extracts from the writings of Marx, Freud, and de Beauvoir, and a new section devoted to contemporary critical debates and issues.

Kollekciók