Ajax-loader

'áltörténelmi' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Paál Zoltán - Arvisura ​- Igazszólás
Amikor ​1998. közepén az Arvisura első kiadása megjelent, Püski Sándorral, a könyv kiadójával együtt bíztunk benne, hogy az első kiadást 2-3 év múlva követheti a többi. Így Gesta Hungarorum és a Tárihi Üngürüsz örökbecsű közlései után egyre több érdeklődő honditársunk olvashatja az Arvisurából is a magyar eredet-regét, mely Paál Zoltán átiratában, a Hun és a Magyar Törzsszövetség rovásírásos krónikája alapján jött létre. Most, - nagy örömünkre - a III. évezred kezdetekor, kézbe vehetően itt van az Arvisura második, átszerkesztett, javított és bővített kiadása: -átszerkesztett, mert az előszó után mindjárt Paál Zoltán munkája kezdődik. Ezt követi Szalaváré Turával való találkozásának, majd beavatásának története. Az értelmező-kiegészítő tanulmányok a "Függelék" c. részbe kerültek; -javított, mert az első kiadásban a leggondosabb szerkesztői és lektori munka ellenére is maradtak korrigálni valók; - bővített, mert Paál Zoltán kiterjedt levelezésének jelentős részét átnézve - melyért külön köszönet Szili Istvánnak - a "Levélkivonatok" c. rész terjedelme megtöbbszöröződött és olyan érdekes közlésekkel bővült, melyek az Arvisusák rovását, illetve dr. Zsiray Miklós e tárgyú munkásságát is új megvilágításba helyezik. Külön öröm számomra, hogy a 349. Arvisura előkerülésével, eggyel bővült a kötetbe fogalt Arvisurák köre. Két új ábra és a térképek jegyzéke is helyet kapott az új kiadásban.

C. S. Pacat - A ​rab herceg
„Ez ​itt Vere. Kéjsóvár és dekadens. A mézédes méreg földje.” Damen népének hős harcosa, és Akielos trónjának jogos örököse. Ám amikor féltestvére magához ragadja a hatalmat, Damen fogságba esik, megfosztják az identitásától, és elküldik ágyas rabszolgának az ellenséges ország hercegéhez. Új gazdája, Laurent herceg gyönyörű, manipulatív és halálos – a verei királyi udvar legrosszabb oldalát testesíti meg. Az ottani életveszélyes politikai cselszövések közepette azonban semmi sem az, aminek látszik. Így amikor Damen a verei trónért folytatott harc kereszttüzében találja magát, kénytelen összefogni Laurent-nal, hogy életben maradjon, és megmentse a hazáját. Damen számára csak egy szabály létezik: soha, de soha nem szabad felfednie a személyazonosságát. Hiszen pont arra az emberre van szüksége, akinek a legtöbb oka van rá, hogy mindenkinél jobban gyűlölje őt… Ármány, intrika és bizarr társadalmak. Utoljára a Trónok harcában láttuk ilyen plasztikusan beteg lelkek aljasságát, a gátlástalan hatalomvágyat és torz személyiségek tobzódását, ahol tort ül a gonosz. Hagyd, hogy elképesszen!

Baráth Tibor - A ​magyar népek őstörténete
Összefoglaló ​mű a magyari népek egyiptomi, mezopotámiai és kárpát medencei tartózkodásairól, írásos nyelvi és egyéb kulturális emlékeiről.

Karel Čapek - Elbeszélések
A ​harmincas években a cseh újságolvasók különleges csemegéje volt egy-egy "vonal alatt" megjelent Capek-elbeszélés, karcolat, szatíra, bűnügyi történet. Kötetünk válogatása a "zsebbéli" történetek javára épül ( a teljes gyűjtemény magyarul Betörők, bírák, bűvészek és társaik címmel jelent meg), kiegészítve a Kálvária, Kínos történetek és Apokrifok (magyarul Történelmi görbe tükör címen látott napvilágot) legjobb darabjaival, valamint az író utolsó lélegzetvételű művével, az Első csapat című kisregénnyel.

Karel Čapek - Történelmi ​görbe tükör
Szeretné ​hallani, mi volt Janácek, a neandervölgyi ősember véleménye ezekről (azokról!) a mai fiatalokról? Kit és miért kért Arkhimédész, hogy ne zavarja a köreit? Mi Rómeó és Júlia igazi története? Čapek névtelen hősei kommentálják a legendás történelmi pillanatokat Benedek Miklós hangján. Őt, őket hallgatva ráeszmélünk: nincsenek is oly távol tőlünk: kései leszármazottaikkal találkozunk nap mint nap...

Lawrence E. Joseph - Apokalipszis ​2012
A ​civilizáció végének tudományos vizsgálata Ne nézzenek fel! Nem segít. Nem tudnak elmenekülni, nem tudnak olyan mély gödröt ásni, amiben elrejtőzhetnének. Közeleg a vég, és semmit sem tehetnek ellene. De akkor miért olvassák el ezt a könyvet? Azért, mert amikor már nemcsak a vallási fanatikusok hajtogatják, hogy elpusztul a világunk, hanem a tudósok is lehetőnek tartják, akkor nem foghatjuk be a fülünket. A tudomány jelenlegi állása szerint: -évmilliók óta fenyeget minket a teljes pusztulás, -a Nap a sugárzási minimumán sokkal rosszabb, mint a maximumán, elég egyetlen félresikerült plazmakitörés, és mind megsülünk, -a Földet a káros sugárzásoktól védő mágneses mezőn egyre növekszik egy rejtélyes rés, -a Naprendszer a galaxis egy energetikai szempontból kedvezőtlen régiója felé tart, -a Yellowstone szupervulkán kitörni készül, a kitörését pedig nukleáris tél és a földi élet kilencven százalékának pusztulása fogja követni, -a maják, a világ legjobb naptárkészítői azt állítják, hogy 2012. december 21-én bekövetkezik a világvége. Látják? Semmit sem tehetnek, de akár hátra is dőlhetnek és élvezhetik a műsort. Jót fognak röhögni.

Marin Sorescu - Hideglelés
Ezúttal ​két drámáját adjuk közre: a XV. századi áltörténelmi környezetben játszódó s a bukaresti Bulandra Színházban kiemelkedő sikert aratott Hideglelést, valamint az Anyaöl színművét , amely - sajátosan ötvözve a népi játékok, a klasszikus tragédiák és a groteszk különféle elemeit - a születés és a halál, a keletkezés és az elmúlás örök misztériumát telíti új tartalommal.

Ismeretlen szerző - Őseink ​szemével - történetek az Igazszólásból
Válogatás ​a palóc Igazszólásból, Paál Zoltán Arvisurájából Dernő oszlopai Atlantic titka Vörösszemöldökű Örök béke és rokonság Budavári beavatott központ Nehéz királynak lenni A szószegő király, Anonymus kivégzése Hunyadiak a szegedi béke árnyékában

Bolesław Prus - A ​fáraó
A ​nagy lengyel realista írónak ez a műve az ókori Egyiptomba visz bennünket. Várakozással ismerkedünk meg a regény hősével, a fiatal fáraóval, és egyre növekvő érdeklődéssel követjük útját. Nagyra törő uralkodó ő: országát hatalmassá akarja tenni, és segíteni az elnyomott, kiszolgáltatott parasztság sorsán. De tervei végrehajtásában megakadályozza a főpapság, mely a világi hatalmat is kezébe akarja ragadni, és a fáraót bábként rángatni. A fáraó és a főpapság között összetűzésre kerül sor. A fiatal fáraó elpusztul a küzdelemben, de eszméi annyira élőek és erősek, hogy éppen ellenfelei kénytelenek azokat megvalósítani. A mű nemcsak színes, lebilincselő olvasmány, hanem tanulságos korrajz is. A szerző mesteri kézzel eleveníti fel a társadalmi hátteret, megmutatja az egymással szemben álló rétegeket, megismertet bennünket az ország mindennapi életével, kultúrájával, vallásával.

Michael Moorcock - Gloriána, ​avagy a kielégítetlen királynő
Michael ​Moorcock áltörténelmi históriájában a gyönyörű és hatalmas Gloriána uralkodik Albion gigászi birodalma fölött. A királynő boldognak tűnik, országa a béke és bőség korát éli, ám az arany máz alatt az uralkodó kötelességei súlyától szenved és kicsapongásban keres feloldozást. Gloriána sem tudja azonban, hogy aranykorát kancellárja elnyomás, rettegés és besúgók hálózata útján tartja fönt. Amikor a legveszedelmesebb kém, Quire kapitány úgy érzi, az udvar megsértette őt, és a királynőt elcsábítva bosszút áll, Albionra sötétség borul.

Badiny Jós Ferenc - Igaz ​történelmünk vezérfonala Árpádig
Badiny ​Jós Ferenc életműsorozatának ezen kötete a magyar őstörténet kutatásától Atilla küldetésén és a történelmünk eddig eltitkolt szakaszain keresztül egészen a honfoglalásig kalauzolja olvasóit. Az Argentínában élő, ott sumerológiát oktató, a magyar őstörténetről meglehetősen egyéni nézeteket valló szerző A sorsdöntő államalapítás című könyvében arról értekezik, hogy a 890-es években lezajlott honfoglalás a Keletről Nyugatra tartó magyar népmozgalomnak csak egyik hulláma volt, valójában a magyar nép több ezer éve lakosa a Kárpát-medencének. E kötet előzményének tekinthető az 1995-ben írt Igaz történelmünk..., amely a magyar őstörténelem sumer-hun-magyar kontinuitáson alapuló összefoglalása kíván lenni. A szerző kiindulópontja szerint a finnugor rokonság teóriája csak a marxista történettudomány nemzetgyalázó hazugsága, hiszen a magyarság őshazája a 'termékeny félhold' vidéke, a pártusok, sumerek földje, és innét történt őseink kirajzása, jóval a 'hivatalos történettudomány' által megállapított kor előtt, és e kirajzás egészen a mai Belgium területéig terjedt.

Badiny Jós Ferenc - A ​táltos isten / Az istenes honfoglalók / A magyar Szent Korona / Jézushitű Atilla
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Somerset Maugham - Blake ​Fred
A ​távoli, titokzatos keletre csábít minket Maugham regénye. Hősei az író korábbi műveiből bukkannak fel, hogy önálló életre keljenek, s az életükről meséljenek. Az angol Saunders doktor a keletiek között találja meg nyugalmát. Egy napon elindul, hogy bebarangolja az indonéziai szigetvilágot. Útja során ismerkedik meg a bátor gazfickóval, Nichols kapitánnyal és társával, Blake Freddel. Különös kalandokba sodródnak, különös emberekkel találkoznak, és a fülledt, párás levegőben az alvó parázs alól felizzik a tűz... a szerelem, a szenvedély a gyűlölet, a harag és a halál. S. Maugham ebben a regényében is kitünően jeleníti meg a távoli kultúrákban élő európai emberek rendhagyó életét.

Richard Rudgley - A ​kőkor elveszett civilizációi
A ​kőkor merész és vállalkozó szellemű felfedezői már jóval a nagy földrajzi felfedezések előtt megismerték a világ nagyobb földterületeit. Az ősi sumerok első írásos feljegyzései olyan újkőkori jegyeket viselnek magukon, melyek egyértelműen őskőkori eredetre utalnak. A civilizált társadalmak matematikai és csillagászati ismeretei a kőkor tudományos eredményeit tükrözik. Az olyan technológiai és ipari tevékenységek, mint például a szerszámkészítés, a bányászat vagy a pirotechnika, mind-mind a kőkorból származnak, sőt még a fontos orvosi tevékenységek is, ideértve az olyan sebészeti beavatkozásokat is, mint a koponyaékelés...

René Noorbergen - Az ​elveszett fajok titkai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jen Wang - El ​príncipe y la modista
El ​príncipe Sebastian está buscando novia. O mejor dicho, sus padres la están buscando por él, porque Sebastian está demasiado ocupado tratando de esconder su pequeño secreto. Al príncipe lo que más le gusta es vestirse de mujer y salir a disfrutar de la noche parisina, siempre ocultando su identidad. El arma secreta de Sebastian -y también su mejor amiga- es la brillante costurera Frances, quien debe ocultar públicamente su propio oficio para evitar sospechas (y seguir trabajando en exclusiva para el príncipe). Nadie debe saber quién es ella ni qué hace cuando entra en palacio, lo que convierte su vida en un misterio para todos. Día a día, su colaboración con el príncipe aumenta casi tanto como sus mutuos sentimientos. ¿Serán capaces de encontrar la manera de disimular su relación ante la familia real o se atreverán a exponer el doble secreto?

Jen Wang - The ​Prince and the Dressmaker
Paris, ​at the dawn of the modern age: Prince Sebastian is looking for a bride―or rather, his parents are looking for one for him. Sebastian is too busy hiding his secret life from everyone. At night he puts on daring dresses and takes Paris by storm as the fabulous Lady Crystallia―the hottest fashion icon in the world capital of fashion! Sebastian’s secret weapon (and best friend) is the brilliant dressmaker Frances―one of only two people who know the truth: sometimes this boy wears dresses. But Frances dreams of greatness, and being someone’s secret weapon means being a secret. Forever. How long can Frances defer her dreams to protect a friend? Jen Wang weaves an exuberantly romantic tale of identity, young love, art, and family. A fairy tale for any age, The Prince and the Dressmaker will steal your heart.

C. S. Pacat - Prince's ​Gambit
With ​their countries on the brink of war, Damen and his new master, Prince Laurent, must exchange the intrigues of the palace for the sweeping might of the battlefield as they travel to the border to avert a lethal plot. Forced to hide his identity, Damen finds himself increasingly drawn to the dangerous, charismatic Laurent. But as the fledgling trust between the two men deepens, the truth of secrets from both their pasts is poised to deal them the crowning death blow…

C. S. Pacat - Captive ​Prince
“This ​was Vere, voluptous and decadent, country of honeyed poison.” Damen is a warrior hero to his people, and the rightful heir to the throne of Akielos, but when his half brother seizes power, Damen is captured, stripped of his identity, and sent to serve the prince of an enemy nation as a pleasure slave. Beautiful, manipulative and deadly, his new master Prince Laurent epitomizes the worst of the court at Vere. But in the lethal political web of the Verethian court, nothing is at it seems, and when Damen finds himself caught up in a play for the throne, he must work together with Laurent to survive and save his country. For Damen, there is just one rule: never, ever reveal his true identity. Because the one man Damen needs is the one man who has more reasons to hate him than anyone else…

Alexandra Rowland - A ​Taste of Gold and Iron
The ​Goblin Emperor meets "Magnificent Century" in Alexandra Rowland's A Taste of Gold and Iron, where a queer central romance unfolds in a fantasy world reminiscent of the Ottoman Empire. Kadou, the shy prince of Arasht, finds himself at odds with one of the most powerful ambassadors at court—the body-father of the queen's new child—in an altercation which results in his humiliation. To prove his loyalty to the queen, his sister, Kadou takes responsibility for the investigation of a break-in at one of their guilds, with the help of his newly appointed bodyguard, the coldly handsome Evemer, who seems to tolerate him at best. In Arasht, where princes can touch-taste precious metals with their fingers and myth runs side by side with history, counterfeiting is heresy, and the conspiracy they discover could cripple the kingdom’s financial standing and bring about its ruin.

Catherine Gayle - Pariah
After ​selling his major’s commission in the Dragoons, Lord Roman Sullivan wants nothing more than a calm, sedate life in the country where he’s agreed to act as steward over his father’s estate. Society is no place for a man who can’t sleep without fear of attacking an innocent in the night, after all. But upon his arrival, madness lands in his path in the form of a secret-keeping pixie of a lady, a precocious boy, a lady in the throes of dementia, and a band of rabidly loyal servants, who combine to capture both his attention and what’s left of his heart in one fell swoop. Bethanne Shelton keeps a great many secrets, most of which are not hers to reveal. Keeping them close to her chest is the one sure way to make certain her life remains as normal as possible. Even her family can’t discover the truth, lest Finn be taken away from her. In order to protect him, she ignores the whispers of pariah and worse. But her Aunt Rosaline’s health is rapidly declining, and Roman is the only one able to calm her. He’s getting too close, and if he unveils Bethanne’s mysteries, she’ll lose her family. One thing is certain: no matter what happens, she is bound to lose her heart.

C. S. Pacat - Green ​but for a Season
Green ​but for a Season is the first of a series of four Captive Prince short stories. It follows the relationship between Jord and Aimeric and is set during the events of Prince’s Gambit.

C. S. Pacat - Zniewolony ​książę
Po ​śmierci króla Akielos prawowity następca tronu, książę Damen, zostaje zostaje pojmany i wtrącony do lochu. Jego przyrodni brat pozbawia go tożsamości i wysyła jako niewolnika do haremu księcia wrogiego kraju. Od tego momentu Damen musi znaleźć sposób, aby przeżyć na dworze, za którego kulisami toczy się podstępna walka o tron, w którą mimowolnie zostaje wplątany. Niegdyś potężny wojownik, teraz obdarty z godności niewolnik będzie musiał walczyć o przetrwanie sprzymierzając się ze swoim największym wrogiem. Jego nowy pan, książę Laurent, jest bowiem równie urodziwy co wyrachowany i śmiertelnie niebezpieczny. Jedno jest pewne – tożsamość Damena musi pozostać tajemnicą. W końcu ten, którego pomocy potrzebuje, ma najwięcej powodów, aby go nienawidzić… Trylogia Captive Prince to światowy bestseller autorstwa australijskiej pisarki C.S. Pacat. Poznaj trzymającą w napięciu historię, w której nic nie jest takie, jakim wydaje się na początku.

C. S. Pacat - The ​Summer Palace and Other Stories
Follow ​Damen, Laurent and the supporting characters of Captive Prince on a series of adventures set in and around the events of the novels - and beyond, to learn what happens after the final page in the trilogy is turned.

Ismeretlen szerző - Sukitore: ​Bosszú az éjszakában
Az ​1930-as években játszódó erotikus történetben egy titokzatos nő tartja különös félelemben a Méltóságos urat. A legváratlanabb időben és helyeken bukkan fel, hogy megalázza azt a férfit, aki oly sok fájdalmat okozott a családjának. Célja, hogy tönkretegye a fiatal úr becsületét, méltóságát. Vajon meddig hagyhatja ezt az ifjú birtokos és megkapja a végső büntetését? Az ebook elérhető a Google Play Könyvek között.

C. S. Pacat - El ​príncipe cautivo
Damen ​es un heroico guerrero y el legítimo heredero del trono de Akielos. Pero cuando su medio hermano se hace con el poder, Damen es capturado y vendido como esclavo de placer al príncipe de una nación enemiga. Su nuevo amo, Laurent, es atractivo, manipulador y mortífero: es decir, encarna lo peor de Vere, su país. Pero en la telaraña letal de la política de la corte, nada es lo que parece, y Damen se verá obligado a trabajar con su enemigo para sobrevivir y salvar a su país, y descubrirá que al hombre que más necesita para conseguir su libertad es al que nunca deberá revelar su identidad… por mucho que lo desee.

C. S. Pacat - El ​juego del príncipe
Para ​conseguir la libertad, deberá salvar a su peor enemigo El regente de Vere está decidido a acabar con su sobrino, el príncipe Laurent, y planea hacerlo declarando la guerra a la nación enemiga de Akielos, un conflicto que arrasará los dos reinos. Tras conocer esto, Laurent y su esclavo, Damen, viajarán a la frontera con el fin de detener la terrible conspiración que podría acabar con sus vidas. Damen se sentirá cada vez más atraído por el letal y carismático Laurent, pero ¿durante cuánto tiempo podrá mantener oculta su verdadera identidad?

C. S. Pacat - Narodziny ​królów
Gdy ​szokująca prawda wychodzi na jaw, Damen zmuszony jest stanąć przed Laurentem jako następca tronu Akielos, a zarazem mężczyzna, który zabił jego ukochanego brata. Czy książę Vere zdoła przekonać się do zawarcia sojuszu z kimś, kogo od lat nienawidził i pragnął jego śmierci? Tymczasem wojska regenta zmierzają na południe, gdzie swoje siły gromadzi również Kastor. To właśnie stolica Akielos stanie się areną, na której rozstrzygną się losy obydwu królestw. Czy Damen i Laurent zdołają odsunąć na bok prywatne urazy, zjednoczyć wrogie sobie armie i pokonać uzurpatorów, którzy odebrali im trony? Żaden z nich nawet nie podejrzewa, jak daleko sięga intryga regenta i jakie odkrycia czekają u kresu tej wyprawy... Oto ostatnia część emocjonującej trylogii „Zniewolony książę”! Książka dostępna jest również w wersji z dodatkiem – obwolutą autorstwa Katarzyny „Ulvar” Bekus. Jest to wersja limitowana, do nabycia tylko w sklepie wydawnictwa.

Melinda Bald - Teadélután
Vajon ​igazak a pletykák? Milyen titkot őriznek a pajta falai? Egy teadélután, ahol minden kiderül.

Fogarasi András - Kerengő ​a Számtemplomban
Szakmai ​berkekben ismerős az *anyag is, hullám is* fogalma. Ám a rezgéseivel gondolatteremtő, alkotó, művészetével kifejező enber e kettősség egyoldalú s szinte kizárólagos megértése révén még csak a Mengyelejev-táblázat elemeivel való műveletekig jutott. A szerző A Számtemplom népei nyomában című kötetében a másik oldal jelenségeivel foglalkozott az eddig ismert utolérési szinteken. Jelenlegi Kerengő a Számtemplomban című munkája folytatásnak tekinthető, megismerhetjük a költő lírai én-jét, valamint a clermonti zsinat 1095-beli felhívása nyomán kényszerből tudatalattivá tett állapotában, töredékességében feltárul rímek közé rejtve a magyarság titkos története is - ahogy azt a kötet szerzője látja.

Gerő András - Se ​nő, se zsidó
A ​helyszín: az Osztrák-Magyar Monarchia, s azon belül is német Ausztria. Az idő: a XIX-XX. század fordulója, a századelő. A főszereplők: a rasszizmus és a nőellenesség, nőgyűlölet. Együtt, közösen. Az az arc, amit itt a századelő német-ausztriai világa mutat, viszonylag kevéssé ismert. A történelmi emlékezet inkább azokat a nagyszerű magaskulturális teljesítményeket őrizte meg, amelyek egyébként maradandónak bizonyultak. Schnitzler, Hofmannstahl, Freud, Musil, Kraus - mindezek a nevek (és mások is) azt tanúsítják, hogy a századforduló-századelő német-osztrák horizontján, az intellektuális és politikai értelemben recsegő-ropogó Monarchia keretei között milyen kiemelkedő szellemi alkotók és alkotások jelentek meg. De persze más nevek is feltűntek. Hiszen ha egyszer a bejáratottan működő társadalom és állam zavarai érzékelhetők, akkor sokféle érzékelés, válaszreakció lehetséges. Guido von List, Lanz von Liebenfels, Otto Weininger, Arthur Tre-bitsch - és mások - szellemi értelemben éppúgy ennek a korszaknak a szülöttei és termékei. Az ő nevüket általában nem úgy tartjuk számon, mint a Monarchia egyik szellemi arculatának képviselőjét. Az elmúlt időkben egyre többen a német nácizmus szellemi előzményeként említik meg némelyiküket. Pedig ők is az osztrák valóságból, szellemi közegből jöttek, ők is a Monarchia bomló és bomlasztani kívánt értékvilágát kérdőjelezték meg, méghozzá radikálisan. Miért lenne az egyik arc hitelesebb történetileg, mint a másik?

Catherine Gayle - Lord ​Rotheby's Influence
The ​first three full novels in Catherine Gayle’s Lord Rotheby’s Influence series, available now in a single box set. TWICE A RAKE When Aurora Hyatt loses her journal in Hyde Park, her ruin is a foregone conclusion. If anyone discovers her writings, they'll find scandalous fantasies involving the newest rake in Town alongside entirely-too-candid thoughts about her typical dreary suitors. Aurora will either be forced into a loveless marriage with the first nodcock to make an offer, or she'll be assigned a permanent position on the shelf. What catastrophe will God smote down upon her next? If Niles Thornton, Baron Quinton, desires to maintain any semblance of his current lifestyle, he must fulfill the requirements his grandfather, Lord Rotheby, has set for him. When he is nearly barreled over by a racing curricle and a journal lands at his feet, his troubles are over. Inside the journal’s pages, Quin discovers a scandal waiting to happen. Surely a young lady who would write such brazen things in a journal must recognize the necessity of a hasty marriage, even if the gentleman making the offer is less-than-honorable. In a drunken haze, Quin kisses Aurora on a crowded ballroom floor, necessitating their immediate marriage. His troubles are only beginning, as Aurora's writings are soon the focus of both gossip rags and drawing room conversation. When word arrives of an even greater scandal following in his wife's wake, will he prove himself a drunken abuser like his father or the loving husband of Aurora's fantasies? SAVING GRACE The blasted man will not stop following her. Well, he isn’t following her…not exactly. They are just always thrown together, and he is everything she wants but can’t have. It is downright infuriating—especially when he kisses her. Lady Grace Abernathy has been ravished and left pregnant. This would not be such a gargantuan problem if Lord Alexander Hardwicke would simply stay away from her as she asked. But leave it to her meddling Aunt Dorothea to continually thrust the two into each other’s company against both their wishes. These distractions are more than a lady should be forced to bear. Alex left London to visit his deceased father’s oldest friend, Lord Rotheby, and to get away from his mother and her matchmaking schemes, only to run into more of the same at every turn. But the more time he spends in the company of Lady Grace, the less he finds himself able to ignore his growing attraction—and his burgeoning need to protect her. Must he cause a scandal in order to protect her from one? MERELY A MISS Miss Jane Matthews feels completely out of place amongst the finery of the ton. She’s the daughter of a country vicar, for goodness sake, and nearly a spinster to boot. But when her distant cousin—a dowager duchess, of all people—offers to sponsor her for a Season in London, she agrees, but only so she can search for a storefront for her business. Perhaps, in that regard the Season won’t all be in vain. The widower of a loveless marriage, Peter Hardwicke, the Duke of Somerton, has already done his duty and provided an heir for his dukedom, so he sees no reason to remarry. Taking a wife would only mean adding a new responsibility to his already too-full schedule. He’s more than busy enough keeping his family in line—not to mention sorting out the myriad problems plaguing one of his estates. But when Lord Utley, a childhood friend who has been on the wrong side of Peter’s ire for many years now, takes an unlikely interest in Jane, Peter has to intervene. He’ll be damned if he’ll allow Utley to ruin yet another life. But will rescuing Jane from Utley’s clutches land Peter with another loveless marriage?

Kollekciók