Ajax-loader

'áltörténelmi' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Bolesław Prus - A ​fáraó
A ​nagy lengyel realista írónak ez a műve az ókori Egyiptomba visz bennünket. Várakozással ismerkedünk meg a regény hősével, a fiatal fáraóval, és egyre növekvő érdeklődéssel követjük útját. Nagyra törő uralkodó ő: országát hatalmassá akarja tenni, és segíteni az elnyomott, kiszolgáltatott parasztság sorsán. De tervei végrehajtásában megakadályozza a főpapság, mely a világi hatalmat is kezébe akarja ragadni, és a fáraót bábként rángatni. A fáraó és a főpapság között összetűzésre kerül sor. A fiatal fáraó elpusztul a küzdelemben, de eszméi annyira élőek és erősek, hogy éppen ellenfelei kénytelenek azokat megvalósítani. A mű nemcsak színes, lebilincselő olvasmány, hanem tanulságos korrajz is. A szerző mesteri kézzel eleveníti fel a társadalmi hátteret, megmutatja az egymással szemben álló rétegeket, megismertet bennünket az ország mindennapi életével, kultúrájával, vallásával.

Paál Zoltán - Arvisura ​- Igazszólás
Amikor ​1998. közepén az Arvisura első kiadása megjelent, Püski Sándorral, a könyv kiadójával együtt bíztunk benne, hogy az első kiadást 2-3 év múlva követheti a többi. Így Gesta Hungarorum és a Tárihi Üngürüsz örökbecsű közlései után egyre több érdeklődő honditársunk olvashatja az Arvisurából is a magyar eredet-regét, mely Paál Zoltán átiratában, a Hun és a Magyar Törzsszövetség rovásírásos krónikája alapján jött létre. Most, - nagy örömünkre - a III. évezred kezdetekor, kézbe vehetően itt van az Arvisura második, átszerkesztett, javított és bővített kiadása: -átszerkesztett, mert az előszó után mindjárt Paál Zoltán munkája kezdődik. Ezt követi Szalaváré Turával való találkozásának, majd beavatásának története. Az értelmező-kiegészítő tanulmányok a "Függelék" c. részbe kerültek; -javított, mert az első kiadásban a leggondosabb szerkesztői és lektori munka ellenére is maradtak korrigálni valók; - bővített, mert Paál Zoltán kiterjedt levelezésének jelentős részét átnézve - melyért külön köszönet Szili Istvánnak - a "Levélkivonatok" c. rész terjedelme megtöbbszöröződött és olyan érdekes közlésekkel bővült, melyek az Arvisusák rovását, illetve dr. Zsiray Miklós e tárgyú munkásságát is új megvilágításba helyezik. Külön öröm számomra, hogy a 349. Arvisura előkerülésével, eggyel bővült a kötetbe fogalt Arvisurák köre. Két új ábra és a térképek jegyzéke is helyet kapott az új kiadásban.

C. S. Pacat - A ​rab herceg
„Ez ​itt Vere. Kéjsóvár és dekadens. A mézédes méreg földje.” Damen népének hős harcosa, és Akielos trónjának jogos örököse. Ám amikor féltestvére magához ragadja a hatalmat, Damen fogságba esik, megfosztják az identitásától, és elküldik ágyas rabszolgának az ellenséges ország hercegéhez. Új gazdája, Laurent herceg gyönyörű, manipulatív és halálos – a verei királyi udvar legrosszabb oldalát testesíti meg. Az ottani életveszélyes politikai cselszövések közepette azonban semmi sem az, aminek látszik. Így amikor Damen a verei trónért folytatott harc kereszttüzében találja magát, kénytelen összefogni Laurent-nal, hogy életben maradjon, és megmentse a hazáját. Damen számára csak egy szabály létezik: soha, de soha nem szabad felfednie a személyazonosságát. Hiszen pont arra az emberre van szüksége, akinek a legtöbb oka van rá, hogy mindenkinél jobban gyűlölje őt… Ármány, intrika és bizarr társadalmak. Utoljára a Trónok harcában láttuk ilyen plasztikusan beteg lelkek aljasságát, a gátlástalan hatalomvágyat és torz személyiségek tobzódását, ahol tort ül a gonosz. Hagyd, hogy elképesszen!

Baráth Tibor - A ​magyar népek őstörténete
Összefoglaló ​mű a magyari népek egyiptomi, mezopotámiai és kárpát medencei tartózkodásairól, írásos nyelvi és egyéb kulturális emlékeiről.

Karel Čapek - Elbeszélések
A ​harmincas években a cseh újságolvasók különleges csemegéje volt egy-egy "vonal alatt" megjelent Capek-elbeszélés, karcolat, szatíra, bűnügyi történet. Kötetünk válogatása a "zsebbéli" történetek javára épül ( a teljes gyűjtemény magyarul Betörők, bírák, bűvészek és társaik címmel jelent meg), kiegészítve a Kálvária, Kínos történetek és Apokrifok (magyarul Történelmi görbe tükör címen látott napvilágot) legjobb darabjaival, valamint az író utolsó lélegzetvételű művével, az Első csapat című kisregénnyel.

Karel Čapek - Történelmi ​görbe tükör
Szeretné ​hallani, mi volt Janácek, a neandervölgyi ősember véleménye ezekről (azokról!) a mai fiatalokról? Kit és miért kért Arkhimédész, hogy ne zavarja a köreit? Mi Rómeó és Júlia igazi története? Čapek névtelen hősei kommentálják a legendás történelmi pillanatokat Benedek Miklós hangján. Őt, őket hallgatva ráeszmélünk: nincsenek is oly távol tőlünk: kései leszármazottaikkal találkozunk nap mint nap...

Lawrence E. Joseph - Apokalipszis ​2012
A ​civilizáció végének tudományos vizsgálata Ne nézzenek fel! Nem segít. Nem tudnak elmenekülni, nem tudnak olyan mély gödröt ásni, amiben elrejtőzhetnének. Közeleg a vég, és semmit sem tehetnek ellene. De akkor miért olvassák el ezt a könyvet? Azért, mert amikor már nemcsak a vallási fanatikusok hajtogatják, hogy elpusztul a világunk, hanem a tudósok is lehetőnek tartják, akkor nem foghatjuk be a fülünket. A tudomány jelenlegi állása szerint: -évmilliók óta fenyeget minket a teljes pusztulás, -a Nap a sugárzási minimumán sokkal rosszabb, mint a maximumán, elég egyetlen félresikerült plazmakitörés, és mind megsülünk, -a Földet a káros sugárzásoktól védő mágneses mezőn egyre növekszik egy rejtélyes rés, -a Naprendszer a galaxis egy energetikai szempontból kedvezőtlen régiója felé tart, -a Yellowstone szupervulkán kitörni készül, a kitörését pedig nukleáris tél és a földi élet kilencven százalékának pusztulása fogja követni, -a maják, a világ legjobb naptárkészítői azt állítják, hogy 2012. december 21-én bekövetkezik a világvége. Látják? Semmit sem tehetnek, de akár hátra is dőlhetnek és élvezhetik a műsort. Jót fognak röhögni.

Marin Sorescu - Hideglelés
Ezúttal ​két drámáját adjuk közre: a XV. századi áltörténelmi környezetben játszódó s a bukaresti Bulandra Színházban kiemelkedő sikert aratott Hideglelést, valamint az Anyaöl színművét , amely - sajátosan ötvözve a népi játékok, a klasszikus tragédiák és a groteszk különféle elemeit - a születés és a halál, a keletkezés és az elmúlás örök misztériumát telíti új tartalommal.

Ismeretlen szerző - Őseink ​szemével - történetek az Igazszólásból
Válogatás ​a palóc Igazszólásból, Paál Zoltán Arvisurájából Dernő oszlopai Atlantic titka Vörösszemöldökű Örök béke és rokonság Budavári beavatott központ Nehéz királynak lenni A szószegő király, Anonymus kivégzése Hunyadiak a szegedi béke árnyékában

Michael Moorcock - Gloriána, ​avagy a kielégítetlen királynő
Michael ​Moorcock áltörténelmi históriájában a gyönyörű és hatalmas Gloriána uralkodik Albion gigászi birodalma fölött. A királynő boldognak tűnik, országa a béke és bőség korát éli, ám az arany máz alatt az uralkodó kötelességei súlyától szenved és kicsapongásban keres feloldozást. Gloriána sem tudja azonban, hogy aranykorát kancellárja elnyomás, rettegés és besúgók hálózata útján tartja fönt. Amikor a legveszedelmesebb kém, Quire kapitány úgy érzi, az udvar megsértette őt, és a királynőt elcsábítva bosszút áll, Albionra sötétség borul.

Badiny Jós Ferenc - Igaz ​történelmünk vezérfonala Árpádig
Badiny ​Jós Ferenc életműsorozatának ezen kötete a magyar őstörténet kutatásától Atilla küldetésén és a történelmünk eddig eltitkolt szakaszain keresztül egészen a honfoglalásig kalauzolja olvasóit. Az Argentínában élő, ott sumerológiát oktató, a magyar őstörténetről meglehetősen egyéni nézeteket valló szerző A sorsdöntő államalapítás című könyvében arról értekezik, hogy a 890-es években lezajlott honfoglalás a Keletről Nyugatra tartó magyar népmozgalomnak csak egyik hulláma volt, valójában a magyar nép több ezer éve lakosa a Kárpát-medencének. E kötet előzményének tekinthető az 1995-ben írt Igaz történelmünk..., amely a magyar őstörténelem sumer-hun-magyar kontinuitáson alapuló összefoglalása kíván lenni. A szerző kiindulópontja szerint a finnugor rokonság teóriája csak a marxista történettudomány nemzetgyalázó hazugsága, hiszen a magyarság őshazája a 'termékeny félhold' vidéke, a pártusok, sumerek földje, és innét történt őseink kirajzása, jóval a 'hivatalos történettudomány' által megállapított kor előtt, és e kirajzás egészen a mai Belgium területéig terjedt.

Badiny Jós Ferenc - A ​táltos isten / Az istenes honfoglalók / A magyar Szent Korona / Jézushitű Atilla
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Somerset Maugham - Blake ​Fred
A ​távoli, titokzatos keletre csábít minket Maugham regénye. Hősei az író korábbi műveiből bukkannak fel, hogy önálló életre keljenek, s az életükről meséljenek. Az angol Saunders doktor a keletiek között találja meg nyugalmát. Egy napon elindul, hogy bebarangolja az indonéziai szigetvilágot. Útja során ismerkedik meg a bátor gazfickóval, Nichols kapitánnyal és társával, Blake Freddel. Különös kalandokba sodródnak, különös emberekkel találkoznak, és a fülledt, párás levegőben az alvó parázs alól felizzik a tűz... a szerelem, a szenvedély a gyűlölet, a harag és a halál. S. Maugham ebben a regényében is kitünően jeleníti meg a távoli kultúrákban élő európai emberek rendhagyó életét.

Richard Rudgley - A ​kőkor elveszett civilizációi
A ​kőkor merész és vállalkozó szellemű felfedezői már jóval a nagy földrajzi felfedezések előtt megismerték a világ nagyobb földterületeit. Az ősi sumerok első írásos feljegyzései olyan újkőkori jegyeket viselnek magukon, melyek egyértelműen őskőkori eredetre utalnak. A civilizált társadalmak matematikai és csillagászati ismeretei a kőkor tudományos eredményeit tükrözik. Az olyan technológiai és ipari tevékenységek, mint például a szerszámkészítés, a bányászat vagy a pirotechnika, mind-mind a kőkorból származnak, sőt még a fontos orvosi tevékenységek is, ideértve az olyan sebészeti beavatkozásokat is, mint a koponyaékelés...

René Noorbergen - Az ​elveszett fajok titkai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Maureen Lee - The ​September Girls
In ​Liverpool, on a stormy September night in 1920, two women from very different backgrounds give birth to daughters in the same house. Enemies at first, they later become friends when separate troubles unite them. But friendship between their daughters, Cara and Sybil, is a different matter. Nineteen years later, at the beginning of the Second World War, Cara and Sybil find themselves thrown together when they enlist and are both stationed in Malta. It is a time of live-changing repercussions for them both while, back home in Liverpool, the bombs rain down on a defiant city. The September Girls is a compelling story of two families, their loves, secrets, and betrayals, and a powerful evocation of war-time Liverpool.

Jen Wang - El ​príncipe y la modista
El ​príncipe Sebastian está buscando novia. O mejor dicho, sus padres la están buscando por él, porque Sebastian está demasiado ocupado tratando de esconder su pequeño secreto. Al príncipe lo que más le gusta es vestirse de mujer y salir a disfrutar de la noche parisina, siempre ocultando su identidad. El arma secreta de Sebastian -y también su mejor amiga- es la brillante costurera Frances, quien debe ocultar públicamente su propio oficio para evitar sospechas (y seguir trabajando en exclusiva para el príncipe). Nadie debe saber quién es ella ni qué hace cuando entra en palacio, lo que convierte su vida en un misterio para todos. Día a día, su colaboración con el príncipe aumenta casi tanto como sus mutuos sentimientos. ¿Serán capaces de encontrar la manera de disimular su relación ante la familia real o se atreverán a exponer el doble secreto?

C. S. Pacat - Prince's ​Gambit
With ​their countries on the brink of war, Damen and his new master, Prince Laurent, must exchange the intrigues of the palace for the sweeping might of the battlefield as they travel to the border to avert a lethal plot. Forced to hide his identity, Damen finds himself increasingly drawn to the dangerous, charismatic Laurent. But as the fledgling trust between the two men deepens, the truth of secrets from both their pasts is poised to deal them the crowning death blow…

C. S. Pacat - Captive ​Prince (thai)
สำหรับประชาชนในประเทศ ​เดเมนคือวีรบุรุษแห่งสงคราม และเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์ที่ถูกต้องแห่งอาคีลอส แต่เมื่อพี่ชายต่างมารดาของเขายึดอำนาจและขึ้นครองราชย์ เขาก็ถูกจับ ถอดยศศักดิ์ และถูกส่งตัวไปเป็นทาสเพื่อรับใช้เจ้าชายแห่งประเทศศัตรู เจ้าชายลอเรนต์ ผู้ซึ่งงดงาม มากด้วยแผนการ และเปี่ยมไปด้วยอันตราย เจ้าชายองค์นี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดถึงความเสื่อมโทรมของเเคว้นเวียร์ ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในเเคว้นนั้น ทำให้เดเมนรู้ว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่จะเป็นไปตามที่ตาเห็น และเมื่อรู้ตัวแล้วว่ากำลังตกอยู่ระหว่างเกมการเมืองเพื่อแย่งชิงราชบัลลังก์แห่งเวียร์ เขาก็ค้นพบว่าตนเองจะต้องให้ความร่วมมือกับลอเรนต์เพื่อที่จะเอาชีวิตรอดจากที่นี่และเพื่อช่วยเหลือประเทศของเขา สำหรับเดเมนแล้ว มีกฎเพียงข้อเดียวที่เขาต้องรักษาไว้ให้ได้ นั่นก็คือ ห้ามให้ใครรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเขาโดยเด็ดขาด เพราะชายเพียงคนเดียวที่เขาจำเป็นต้องพึ่งพานั้น คือคนที่เกลียดชังเขายิ่งกว่าใครทั้งหมด...

Michael Moorcock - Gloriana
A ​fable satirizing Spenser's "The Fairie Queen" and reflecting the real life of Elizabeth I, tells of a woman who ascends to the throne upon the death of her debauched and corrupted father, King Hern. Gloriana's reign brings the Empire of Albion into a Golden Age, but her oppressive responsibilities choke her, prohibiting any form of sexual satisfaction, no matter what fetish she tries. Her problem is in fact symbolic of the hypocrisy of her entire court. While her life is meant to mirror that of her nation - an image of purity, virtue, enlightenment and prosperity - the truth is that her peaceful empire is kept secure by her wicked chancellor Monfallcon and his corrupt network of spies and murderers, the most sinister of whom is Captain Quire, who is commissioned to seduce Gloriana and thus bring down Albion and the entire empire.

C. S. Pacat - La ​rebelión del Rey
La ​verdad ha salido a la luz y ahora Damen debe elegir entre el trono y el amor Damen ha desvelado su identidad: es Damianos de Akielos, el hombre a quien Laurent juró matar, y ahora debe convencer al príncipe vereciano de que se alíe con él. El futuro de sus dos reinos, Akielos y Vere, corre peligro. Para recuperar el poder, Laurent y Damen deberán adentrarse en lo más profundo de Akielos y enfrentarse a los usurpadores que les han arrebatado sus reinos. Pero ¿sobrevivirá su frágil amor a la revelación de su identidad y al malvado plan de los enemigos? "El príncipe cautivo y El juego del príncipe son hitos de la fantasía épica, pero este volumen, sin duda, los supera. Un final magistral." Publisher's Weekly "Pacat ha puesto el listón muy alto con los dos primeros libros y, con La rebelión del rey, mantiene a los lectores cautivados hasta el final." RT Book Reviews

C. S. Pacat - Kings ​Rising
The ​worldwide phenomenon continues from the boldly original author of "Captive Prince" and "Prince s Gambit. ""Damianos of Akielos has returned." His identity now revealed, Damen must face his master Prince Laurent as Damianos of Akielos, the man Laurent has sworn to kill. On the brink of a momentous battle, the future of both their countries hangs in the balance. In the south, Kastor's forces are massing. In the north, the Regent's armies are mobilising for war. Damen's only hope of reclaiming his throne is to fight together with Laurent against their usurpers. Forced into an uneasy alliance the two princes journey deep into Akielos, where they face their most dangerous opposition yet. But even if the fragile trust they have built survives the revelation of Damen's identity can it stand against the Regents final, deadly play for the throne?

Ismeretlen szerző - Sukitore: ​Bosszú az éjszakában
Az ​1930-as években játszódó erotikus történetben egy titokzatos nő tartja különös félelemben a Méltóságos urat. A legváratlanabb időben és helyeken bukkan fel, hogy megalázza azt a férfit, aki oly sok fájdalmat okozott a családjának. Célja, hogy tönkretegye a fiatal úr becsületét, méltóságát. Vajon meddig hagyhatja ezt az ifjú birtokos és megkapja a végső büntetését? Az ebook elérhető a Google Play Könyvek között.

C. S. Pacat - El ​príncipe cautivo
Damen ​es un heroico guerrero y el legítimo heredero del trono de Akielos. Pero cuando su medio hermano se hace con el poder, Damen es capturado y vendido como esclavo de placer al príncipe de una nación enemiga. Su nuevo amo, Laurent, es atractivo, manipulador y mortífero: es decir, encarna lo peor de Vere, su país. Pero en la telaraña letal de la política de la corte, nada es lo que parece, y Damen se verá obligado a trabajar con su enemigo para sobrevivir y salvar a su país, y descubrirá que al hombre que más necesita para conseguir su libertad es al que nunca deberá revelar su identidad… por mucho que lo desee.

C. S. Pacat - El ​juego del príncipe
Para ​conseguir la libertad, deberá salvar a su peor enemigo El regente de Vere está decidido a acabar con su sobrino, el príncipe Laurent, y planea hacerlo declarando la guerra a la nación enemiga de Akielos, un conflicto que arrasará los dos reinos. Tras conocer esto, Laurent y su esclavo, Damen, viajarán a la frontera con el fin de detener la terrible conspiración que podría acabar con sus vidas. Damen se sentirá cada vez más atraído por el letal y carismático Laurent, pero ¿durante cuánto tiempo podrá mantener oculta su verdadera identidad?

C. S. Pacat - Narodziny ​królów
Gdy ​szokująca prawda wychodzi na jaw, Damen zmuszony jest stanąć przed Laurentem jako następca tronu Akielos, a zarazem mężczyzna, który zabił jego ukochanego brata. Czy książę Vere zdoła przekonać się do zawarcia sojuszu z kimś, kogo od lat nienawidził i pragnął jego śmierci? Tymczasem wojska regenta zmierzają na południe, gdzie swoje siły gromadzi również Kastor. To właśnie stolica Akielos stanie się areną, na której rozstrzygną się losy obydwu królestw. Czy Damen i Laurent zdołają odsunąć na bok prywatne urazy, zjednoczyć wrogie sobie armie i pokonać uzurpatorów, którzy odebrali im trony? Żaden z nich nawet nie podejrzewa, jak daleko sięga intryga regenta i jakie odkrycia czekają u kresu tej wyprawy... Oto ostatnia część emocjonującej trylogii „Zniewolony książę”! Książka dostępna jest również w wersji z dodatkiem – obwolutą autorstwa Katarzyny „Ulvar” Bekus. Jest to wersja limitowana, do nabycia tylko w sklepie wydawnictwa.

Juliet Marillier - The ​Dark Mirror
THE ​DARK MIRROR is the first book in Juliet Marillier's Bridei Chronicles. Bridei is a young nobleman fostered at the home of Broichan, one of the most powerful druids in the land. His earliest memories are not of hearth and kin but of this dark stranger who while not unkind is mysterious in his ways. The tasks that he sets Bridei appear to have one goal-to make him a vessel for some distant purpose. What that purpose is Bridei cannot fathom but he trusts the man and is content to learn all he can about the ways of the world. But something happens that will change Bridei's world forever...and possibly wreck all of Broichan's plans. For Bridei finds a child on their doorstep on a bitter MidWinter Eve, a child seemingly abandoned by the fairie folk. It is uncommonly bad luck to have truck with the Fair Folk and all counsel the babe's death. But Bridei sees an old and precious magic at work here and heedless of the danger fights to save the child. Broichan relents but is wary. The two grow up together and as Bridei comes to manhood he sees the shy girl Tuala blossom into a beautiful woman. Broichan sees the same process and feels only danger...for Tuala could be a key part in Bridei's future...or could spell his doom.

S. U. Pacat - Captive ​Prince 2.
“This ​was Vere’s most powerful lords unfurling their banners for war.” With their countries on the brink of war, Damen and his new master Prince Laurent must exchange the intrigues of the palace for the sweeping might of the battlefield as they travel to the border to avert a lethal plot. Forced to hide his identity, Damen finds himself drawn to the dangerous, charismatic Laurent. But as the fledgeling trust between the two men deepens, the truth of secrets from both their pasts is poised to deal them the crowning death blow...

Fogarasi András - Kerengő ​a Számtemplomban
Szakmai ​berkekben ismerős az *anyag is, hullám is* fogalma. Ám a rezgéseivel gondolatteremtő, alkotó, művészetével kifejező enber e kettősség egyoldalú s szinte kizárólagos megértése révén még csak a Mengyelejev-táblázat elemeivel való műveletekig jutott. A szerző A Számtemplom népei nyomában című kötetében a másik oldal jelenségeivel foglalkozott az eddig ismert utolérési szinteken. Jelenlegi Kerengő a Számtemplomban című munkája folytatásnak tekinthető, megismerhetjük a költő lírai én-jét, valamint a clermonti zsinat 1095-beli felhívása nyomán kényszerből tudatalattivá tett állapotában, töredékességében feltárul rímek közé rejtve a magyarság titkos története is - ahogy azt a kötet szerzője látja.

Aleksandr Voinov - Lying ​with Scorpions
If ​you lie with scorpions, you’d better have a taste for poison. Now that Kendras’s lover Adrastes has claimed the throne of Dalman, Kendras is tangled deeper than ever in politics and intrigue. As the new leader of the Scorpions and Adrastes’s one true friend, he and his men stand between Adrastes and those who wish him dead. And many do. Adrastes openly challenges the ocean priesthood for power while establishing himself at court and brokering with the realm’s various factions. He means for the Scorpions to become a fearsome legion again, but Kendras must first learn how to be a good officer and recruit to replace the fallen. His choices will determine the future of a group steeped in hundreds of years of history and tradition. As both Kendras and Adrastes settle old scores, a new enemy arises in Commander Graukar, a war hero loyal to the old order. In his formidable mountain fortress, Graukar may hold the balance of power. But while Adrastes aims to either rule or destroy Graukar, Kendras finds himself doubting Adrastes for the first time, and sharing more with Graukar than he ever thought possible.

Gerő András - Se ​nő, se zsidó
A ​helyszín: az Osztrák-Magyar Monarchia, s azon belül is német Ausztria. Az idő: a XIX-XX. század fordulója, a századelő. A főszereplők: a rasszizmus és a nőellenesség, nőgyűlölet. Együtt, közösen. Az az arc, amit itt a századelő német-ausztriai világa mutat, viszonylag kevéssé ismert. A történelmi emlékezet inkább azokat a nagyszerű magaskulturális teljesítményeket őrizte meg, amelyek egyébként maradandónak bizonyultak. Schnitzler, Hofmannstahl, Freud, Musil, Kraus - mindezek a nevek (és mások is) azt tanúsítják, hogy a századforduló-századelő német-osztrák horizontján, az intellektuális és politikai értelemben recsegő-ropogó Monarchia keretei között milyen kiemelkedő szellemi alkotók és alkotások jelentek meg. De persze más nevek is feltűntek. Hiszen ha egyszer a bejáratottan működő társadalom és állam zavarai érzékelhetők, akkor sokféle érzékelés, válaszreakció lehetséges. Guido von List, Lanz von Liebenfels, Otto Weininger, Arthur Tre-bitsch - és mások - szellemi értelemben éppúgy ennek a korszaknak a szülöttei és termékei. Az ő nevüket általában nem úgy tartjuk számon, mint a Monarchia egyik szellemi arculatának képviselőjét. Az elmúlt időkben egyre többen a német nácizmus szellemi előzményeként említik meg némelyiküket. Pedig ők is az osztrák valóságból, szellemi közegből jöttek, ők is a Monarchia bomló és bomlasztani kívánt értékvilágát kérdőjelezték meg, méghozzá radikálisan. Miért lenne az egyik arc hitelesebb történetileg, mint a másik?

Aleksandr Voinov - Scorpion
You ​learn your wisest lessons from your enemies. Assuming, of course, you survive the encounter. Kendras is a casualty of war: injured, penniless, and quite possibly the last surviving member of the only family he's ever known—the elite fighting force known as the Scorpions. When a steel-eyed stranger offers him medicine and shelter in exchange for submission and a secret task, Kendras has no choice but to accept. He is a Scorpion; he’ll do whatever it takes to survive. But his true goal is to rebuild the Scorpions. Neither Steel’s possessive nature nor Kendras’s shattered foot can keep him from finding the last of his brothers... or the mysterious leader of the Scorpions, a man who held Kendras’s heart long before Steel tried to take it for himself. The goal is simple, the situation anything but. To rescue his leader and escape from Steel for good, Kendras must fight through a morass of politics and intrigue, where enemies are allies and even allies have hidden agendas.

Kollekciók