Ajax-loader

'konzervativizmus' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Joanne Harris - Chocolat
When ​an exotic stranger, Vianne Rocher, arrives in the French village of Lansquenet and opens a chocolate boutique directly opposite the church, Father Reynaud identifies her as a serious danger to his flock - especially as it is the beginning of Lent, the traditional season of self-denial. War is declared as the priest denounces the newcomer's wares as the ultimate sin. Suddenly Vianne's shop-cum-café means that there is somewhere for secrets to be whispered, grievances to be aired, dreams to be tested. But Vianne's plans for an Easter Chocolate Festival divide the whole community in a conflict that escalates into a 'Church not Chocolate' battle. As mouths water in anticipation, can the solemnity of the Church compare with the pagan passion of a chocolate éclair?

151637
elérhető
219

Joanne Harris - Csokoládé
Ismeretlen, ​titokzatos fiatal nő, Vianne Rocher érkezik a kis faluba, Lasquenet-be, és megnyitja "csokoládézóját" - a tenyérnyi kávézóval kombinált csokoládéboltot. Végre van egy hely, ahol elsuttoghatók a titkok, megszellőztethetők a sérelmek, kipróbálhatók az álmok. Amikor Vianne húsvétra csokoládéfesztivált szervez, a falu egész közösségét megosztja... Íme az első olyan regény, amelyben a csokoládé elfoglalja a maga méltó helyét. A tartalmas, okos és franciásan pajzán könyv valamennyi érzékszervnek irodalmi ünnepet kínál.

Béládi Miklós - Pomogáts Béla - Rónay László - A ​nyugati magyar irodalom 1945 után
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kontler László - Az ​állam rejtelmei
A ​törvények betűjének tisztázatlanságát, végrehajtóinak morális tartásával kompenzáló ősi hagyomány országunk egyszerű, férfias, bennszülött szellemének hamisítatlan terméke. Egyetlen darabkáját sem mertem levakarni a tiszteletreméltó rozsdának, mely inkább ékesíti és megőrzi, semmint sorvasztja a fémet... A közélet rejtelmessége abban áll, hogy a kialakult rend alakítóinak akaratától függetlenül éri el a legmagasabb gyakorlati tökély fokát. A gyarló értelem számára a szokás, a láthatatlan kéz (vagyis a szándékolatlan következmények) és Isten útjai egyaránt kifürkészhetetlenek, de a viszonylag legjobb megoldáshoz vezetnek.

Francis Fukuyama - Amerika ​válaszúton
Ez ​a könyv az al-Kaida 2001. szeptember 11-ei támadása óta folytatott amerikai külpolitikával foglalkozik. Számomra személyes fontosságú ez a téma. Minthogy hosszú ideje neokonzervatívnak tartom magam, úgy gondoltam, azonos világnézetet vallok sok más neokonzervatívval, köztük azon barátaimmal és ismerőseimmel, akik George W. Bush adminisztrációjában teljesítenek szolgálatot. Arra a következtetésre jutottam azonban, hogy a neokonzervativizmus politikai szimbólumként és gondolatkörként egyaránt olyasvalamivé fejlődött, amit nem tudok többé támogatni. Ez a könyv a neokonzervatív örökség megvilágítását kísérli meg. Megpróbálom benne kifejteni, hogy nézetem szerint hol tévesztett utat a Bush-kormányzat, és igyekszem alternatívát körvonalazni az Egyesült Államok számára a világ többi részével fenntartott kapcsolataiban.

Somogyi Zoltán - Ránc ​az alsónadrágon
Nagyanyám ​áldott szerencsével tért vissza Auschwitzból, hogy idehaza megkeresse gyermekét, a Szegeden magányosan kóválygó nagybátyámat. Ezzel a pedigrével akár a szélsőjobboldali-antiszemita Jobbik alelnöke is lehettem volna. Nagyanyám nagypolgári családból származott, a mindent államosító negyvenes, majd az ötvenes években is "gyönyörű" csehszlovák női táskákkal kereskedett Pécsett. Ha ezt vesszük, csatlakozhattam volna az egykori kommunista ifjúsági vezető által alapított Demokratikus Koalícióhoz is. Volt a családnak kommunista ága, az, amely az MSZMP-s Pozsgayban és Szűrösben hitt. Ez bőven elég lett volna, hogy az antikommunista, jobboldali Fideszhez álljak. Másodnagynénikém ki nem állhatta a ma már elismert egyházként működő Hit Gyülekezetét - én meg a nagynénikémet, de ezt sosem árultam el neki -, így küzdhettem volna a liberális Szabad Demokraták Szövetségének valamely országos politikai tisztségéért. Szerkesztője voltam a konzervatív-liberális Tamás Gáspár Miklós első, Magyarországon kiadott könyvének (amelynek előszavában, nagy büszkeségemre, "ifjú barátjának" nevezett), így aztán lett volna később protekcióm ahhoz, hogy a kommunista Zöld Baloldalhoz csatlakozzam. Ez sem így lett. Inkább a volt szocialista miniszter, Bokros Lajos és a konzervatív Dávid Ibolya által fémjelzett piac- és versenypárti MDF-politikát választottam. A párt korábbi alelnökének első kérdése egy sörözéssel egybekötött ismerkedésen az volt hozzám, a későbbi kampányfőnökhöz, hogy "milyen vallású is vagyok tulajdonképpen". Aztán lehallgatták az összes telefonbeszélgetésemet, meggyanúsították - később, a választások után, természetesen felmentették - a párt vezetőit. Mindezek után úgy döntöttem, kiszállok ebből, és inkább írok a XXI. század magyarországi közéletének néhány páratlan pillanatáról, feketelistákról, zsarolt közéleti szereplőkről, mamelukokról, éjszaka titokban szavazó képviselőkről, a hatalomba őrültekről, meg persze jóindulatú bolondokról, olyanokról, mint amilyen magam is voltam valaha.

Köpeczi Béla - Új ​konzervativizmus és új jobboldal
A ​szerző ismerteti az új konzervativizmus és az új jobboldal eszmei forrásait, összefoglalja különböző irányzatainak sajátosságait, különösen az amerikai és a francia változatokra összpontosítva. Szembeállítja az új konzervativizmus és az új jobboldal tételeit a haladó gondolkodás évszázadok alatt kialakult érveivel. A válaszadásba nemcsak a marxisták, hanem más baloldaliak nézeteit is bevonja. A szerző fő törekvése az, hogy bemutassa, hogyan alkalmazza a politika az új konzervatív és az új jobboldali ideológia egyes elemeit, s ebből a szempontból kiemelten vizsgálja az értelmiség szerepét. A vizsgálatot kiterjeszti a kultúra területére is, többek között foglalkozik a posztmodernizmus jelenségeivel. A jobboldal és a baloldal szembenállását korunk globális problémáinak összefüggésében világítja meg.

Nicolás Gómez Dávila - További ​széljegyzetek egy rejtett szöveghez
Lassacskán ​bekövetkezik, amitől az arisztokratikus visszavonultságban élő bogotái remete, Nicolás Gómez Dávila (1913-1994) alighanem a legjobban rettegett: kanonizált szerzővé válik. Amióta a kilencvenes években néhány európai értelmiségi felhívta rá az európai olvasók figyelmét, alig ismerünk latin-amerikai gondolkodót, akinek életműve ilyen élénk érdeklődést keltene, mint az övé. Bár életében csak barátai és családtagjai számára tette elérhetővé írásait, később olyan csodálókat szerzett, mint Ernst Jünger, Álvaro Mutis vagy Heiner Müller. Szenvedélyes korszerűtlenségét életével hitelesítette: franciaországi tanulóéveit és egy európai utazást leszámítva szinte egész életét Bogotá melletti villájában, pontosabban harmincezer kötetes magánkönyvtárában töltötte. El reaccionario auténtico című esszéjének köszönhetően többen a XX. század egyik legjelentősebb politikai teológusának, a Joseph de Maistre és Juan Donoso Cortés nevével fémjelzett ultramontán hagyomány utolsó képviselőjének tekintik, noha saját meghatározása szerint a reakciós "nem visszafordulni akar, hanem más úton járni". Gondolatainak feszültsége abból ered, hogy hierarchikus világképe, katolicizmusa és antidemokratizmusa ellenére is az individuumba, illetve a tagadás gesztusába vetette minden reményét. Szellemi partizánharcként felfogott sajátos, mély hitében gyökerező szkepticizmusa minden ideológiától távol tartotta - nem meglepő hát, hogy a politikai szerepvállalástól konzekvensen elzárkózott. Gómez Dávila - mint a modernitás több hajótöröttje - minden filozófiai rendszeralkotást szócséplésnek, a csupán megsejthető, ám kifejezhetetlen "rejtett szöveg" meghamisításának ítélt, így már első kötetei, a Notas és a Textos is csak rövid esszéket, feljegyzéseket tartalmaztak. Mivel a civilizáció lényegét a klasszikusokkal folytatott párbeszédben látta, és szakadatlanul kerete az egyedül tisztességes, vagyis a hallgatáshoz legközelebb eső megszólalási formát, végül kizárólag "széljegyzeteket" írt. Aforizmáinak 1977 és 1992 között publikált öt kötetével - melyeknek utolsó darabját tartja kezében az olvasó - az európai hagyomány "közhelyeinek" kívánt méltó nyughelyet biztosítani. George Steiner - aki ugyancsak jól ismeri Gómez Dávila írásait - "püthagoraszi műfajnak" nevezte ezt a töredékekből építkező, egyszerre áttetszően világos és enigmatikus írásmódot, amelyet mindenkor a vulgaritás elleni küzdelem hív életre, és amely így mindig a száműzöttek, a rosszkor születettek, egyszóval a nagy legyőzöttek sajátja.

707032
A ​modernitás válsága Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​modernitás válsága
A ​jelen kötet magyar nyelven is hozzáférhetővé teszi az egyesült államokbeli konzervatív publicisztika néhány kiemelkedő írását, amelyek ennek a műfajnak a hőskorában születtek. A szerzők egy része európai, ám éppen ez a tény biztosította számukra azt a figyelmet, amely az Egyesült Államokban kibontakozó konzervativizmust megtermékenyítette. A harmincas évektől kezdve egyre nagyobb számban jelentek meg olyan politikai tárgyú dolgozatok, amelyek az Európában eluralkodó totalitarizmussal szemben a szabadság, a jogrend, a demokrácia alapkérdéseit taglalták. E kérdések középpontjában az önkényuralom problémája állt, amelynek alapján felmerült annak elméleti feladata, hogy meghatározzuk a totalitarizmusra nemet mondó, sok esetben a kereszténység alapján álló felfogások egységes szerkezetét.

Covers_348118
A ​hagyomány politikája Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​hagyomány politikája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Békés Márton - Az ​utolsó felkelés
Titkos ​jelek figyelmeztetnek rá nap, mint nap, hogy közeleg az utolsó felkelés ideje, amelynek körvonalai először képzeletünkben sejlenek fel, majd hamarosan a tapasztalat horizontján is megjelennek. Nem betört bankkirakatok, megbénított vasútvonalak, vagy egy általános sztrájk jelzi eljöttét. Hanem rókák halk neszezése a szemetesek között pirkadatkor és egy farkaspár szépséges vadállati heroizmusa. Ide tartoznak a mindenütt jelenlévő digitális zaj elől az erdők csendjébe menekülők meghitt sétái, és amikor éjszakánként erdőt álmodunk városunk közepére, reggel pedig félszegen keresgéljük nyomait. Fantáziánk homályából néhanapján előkerül személyiségünk valamely vonása, amely egy állat totemisztikus jegyeit viseli – becses paleolitikus emlékeink ezek. Hozzuk csak felszínre kőkori mítoszainkat, és szegezzük szembe a kibernetikai kolonizációval! A természet megbízható szövetségesünk lesz ebben, mert mindig visszaveszi azt, amit az övé volt. És vajon mi nem volt az övé?

John Lukacs - Visszafelé...
A ​történelmi-politikai tárgyú, nagyszerű könyvek szerzője ebben a gyűjteményben lírai oldaláról mutatkozik be – közel fél évszázad utazásainak egyes momentumait eleveníti fel, az 1954-es velencei érkezéstől az 1996-os baden-badeni emlékező sétáig –, ám ezeket a szubjektív kirándulásokat, lírai memoárokat át- meg átszövi a történelem.

Egedy Gergely - Brit ​konzervatív gondolkodás és politika
A ​kötet a konzervatív politikai gondolkodás nagy-britanniai fejlődéséről fest képet a francia forradalom időszakától a XX. század végéig. Csaknem három éves munkám során figyelembe kívántam venni a brit filozófia konzervatívként minősíthető áramlatának, valamint a Konzervatív Párt és a konzervatív politika történetének a hatását is. Különösen az utóbbiét, hiszen a politikai eszmék maguktól értetődően elválaszthatatlanok konkrét történeti kontextusuktól és az őket képviselő pártok mindenkori helyzetétől. Az egyes korszakokban a minimálisan szükségesnek látszó mértékig vázoltam a történeti-politikai hátteret, és foglalkozik a konzervatív nézetek társadalmi "hordozóival" is. Vállalt feladatomnak mindazonáltal azt tekintettem, hogy a konzervatív gondolkodás eszméinek, fogalmainak és érveinek a fejlődéstörténetét elemezzem a történettudomány és a politikaelmélet látásmódjának sajátos ötvözésével. Meggyőződésem, hogy a politikai eszmék és fogalmak történetének kutatása egyaránt gazdagíthatja a történettudományt és a politikaelméletet, sőt talán a hazai politikai kultúra fejlődését is segítheti. Különösen igaz ez a konzervatív gondolkodás esetében, amely Magyarországon - történeti okokból - jóval kevesebb kutatót vonz, mint a liberális vagy szocialista eszmerendszer. Mivel jómagam másfél évtizede kutatom (és tanítom) Nagy-Britannia XIX-XX. századi politikai történetét, illetve egy évtizede foglalkozom a konzervativizmus elméleti kérdéseivel a Magyar Szemle hasábjain, magától értetődőnek találtam e két vizsgált terület összekapcsolása abban a reményben, hogy a nemzetközi kitekintés a magyar eszmetörténet kutatói számára is hasznos lehet.

Békés Márton - Amerikai ​neokonzervativizmus
Békés ​Márton korábbi műveiben az európai és a magyar konzervatív gyökereket (Vendée és a Vendvidék "géniuszát") vizsgálta meg, most természetes módon figyel a világpolitika-formáló amerikai eszmékre. Az amerikai neokonzervativizmus eszmetörténete ma félreértéseken és féligazságokon hízó összeesküvés-elméletek és a külpolitikai zsurnalizmus áldozata – állítja legújabb könyvében. E monográfiában tehát leírja a teljes szellemi, kulturális, történeti és politikai környezetét. Számot ad filozófiai, politikai, gazdaságelméleti és nemzetközi gondolatairól. Áttekinti a második világégés eloltásától egészen a Bush-éra lezárultáig folytatott utat. Különös figyelmet fordít eközben a szellemi áramlat két generációja közötti lényeges különbségekre, illetve azok elméleti tisztázására. A neokonzervativizmus első változata eszerint az amerikai konzervativizmus és az atlanti kultúrkör hagyományainak sikeres és autentikus aktualizálása, amelyre Békés Márton bevallott szimpátiával tekint, míg a forradalmi neokonzervativizmust e kötet szerzője erősen bírálja.

Molnár Tamás - A ​jobb és a bal
Mikor ​1789 elkövetkezett, és vele együtt a modern "alaptan" doktrínák, mint a liberalizmus, szekularizmus, marxizmus, a jobboldal képtelen lett felmérni igazi helyzetét. Mint már láttuk, a baloldal mindig érzi, hogy a forradalom a küszöbön áll, főként a krízisidőkben. Ha nincs krízis, a baloldal kreál egyet, ha nincs osztályharc, támaszt egyet a családon vagy az iskolán belül. Erre a jobboldal képtelen; kedvelt állapota a rend, a hierarchikus gondolat, a csendes reform, a hosszú lejáratú immobilitás. Ilyen formán a jobb nem vesz tudomást a közelgő viharról, nem mozgósít; a múltra hivatkozik, vagyis arra, hogy "nincs új a nap alatt", elegendő a múltban tanult leckét alkalmazni. Ezzel szemben a baloldal mindig úgy találja, hogy több egyenlőségre van szükség, több morális felzárkózásra, több jogra a még attól megfosztottak számára (nők, gyerekek, sérültek, állatok). A baloldali lista végtelen; a jobboldalon nincs lista, legfeljebb a baloldali lista kritikája. Egyik a forradalmat célozza meg; másik az ideális múltat. Emlékezzünk Antall József szemrehányására: "tetszettek volna forradalmat csinálni!" A mondat magában foglalta a tézisünket: a forradalom és a jobboldal ellentétes fogalmak.

Veadandp0193
Korrajz ​2005 Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Korrajz ​2005
A ​XX. és XXI. Század Intézet megalakulása óta egyik legfontosabb céljának tartja, hogy hazai és nemzetközi konferenciákat szervezzen mindazon témakörökben, amelyek az elmúlt század történelmét, és az új évszázad szellemi irányait, tájékozódását meghatározzák. A Korrajz mint évkönyv kiváló alkalmat ad arra, hogy ezekből a konferenciákból ízelítőt adjon, a tanácskozáson elhangzott előadásokat közreadja. A Konzervativizmus régen és ma címmel megrendezett nemzetközi konferencia az elmúlt évek egyik legizgalmasabb tanácskozása volt. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy a Korrajz 2005-öt teljes egészében ennek a témának szenteljük. Milyen lehetőségei vannak a konzervatív eszmeiségnek a mai nyugati és posztkommunista világban? Van-e visszaút az ideológiai kiegyensúlyozottsághoz egy totális hatalmi rendszerű időszak után? Hogyan értelmezi a konzervativizmus politika és erkölcs kapcsolatát? Hányféle konzervativizmus létezik? Szükségszerű-e a konzervatív politikai eszmerendszer kapcsolata a vallással? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresik a választ az évkönyvben megjelent írások szerzői, a XX., a XXI. Század Intézet és a Habsburg Intézet által közösen rendezett tanácskozás magyar és külföldi előadói.

Roger Scruton - A ​pesszimizmus haszna és a hamis remény veszélye
Scruton ​állítja, hogy az európai történelem tragédiái és katasztrófái a hamis optimizmusnak és az abból származó tévhiteknek voltak a következményei. E tévhitek helyett a szerző szenvedélyesen védelmezi mind a civil társadalmat, mind a szabadságot. Bemutatja, hogy az európai civilizáció igazi öröksége nem a hamis idealizmusok, amelyek majdnem elpusztították a nácizmus, a fasizmus és a kommunizmus különböző formái, hanem a megbocsátás és irónia kultúrája, amit most kell védeni azoktól, akik támadják. A pesszimizmus haszna egy mélyreható változás idején íródott szenvedélyes védőbeszéd az ésszerűségért és felelősségért.

Szabó Miklós - Az ​újkonzervativizmus és a jobboldali radikalizmus története (1867–1918)
A ​gyűlölet tárgya régen jelen van már fejtegetéseinkben. A „liberalizmus”, a „burzsoá”, a „kozmopolita” helyébe mindenütt szabadon behelyettesíthető a „zsidó”. A probléma messze nem a burzsoázia és a földbirtokos rétegek gazdasági konkurenciaharca. Az asszimiláció kérdésében – abban ugyanis, hogy a polgárság asszimilálódjék-e a nemesi politikai vezető réteghez, vagy az asszimilálódjék a felemelkedő polgársághoz – a magyar polgári fejlődés egész társadalmi-politikai problematikája fölvetődik. A kérdés tehát: megvalósul-e a polgári liberális társadalmi, politikai és gazdasági szerkezet mint a fejlett kapitalizmus adekvát formája, avagy elvetél. Mind az agrárius, mind a klerikális liberalizmuskritikában s konzervatív programban állandóan jelen van a kérdés antiszemita értelmezése. Az agrárius körök ezt kevésbé mondják ki, mint a klerikálisok, de náluk is fokozatosan tért nyernek az antiszemita kirohanások.

Joanne Harris - Chocolat ​(francia)
Ouvrir ​une confiserie dans un village de deux cents habitants, c'est risqué ; mais en face de l'église, la veille du Carème, c'est de la provocation ! Et la guerre a lieu entre les partisans des nourritures terrestres et ceux des promesses célestes. Un savoureux éloge de la tolérance.

Covers_153224
A ​dolgok természete Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - A ​dolgok természete
A ​hanyatlás egyben kezdet is. Mivel manapság sok kérdésről még mindig csak perzsául lehet beszélni, ezért egyelőre nyitott kérdés, hogy mi lesz a posztkommunizmus után. Lehetséges-e egy új rezsimet a dolgok természetére és a szellem erejére alapítani? Ha nincs is szükség munkásosztályra, ettől még magától értetődőnek kell lennie az értelmiség uralmának? Nincs-e vajon összefüggés az értelmiségi nélkülözhetetlensége és a politikai hatalmat gyakorlók legitimitásának megkérdőjelezhetetlensége között? A progresszió mozgalmának kimerülése nem függ-e össze azzal, hogy a baloldali értelmiségi morális integritásának utolsó szilánkját is elvesztette? Valóságos vagy csupán látszat a progresszív értelmiségi politikától való függetlensége? Lehetséges-e egy új rezsimet nem az értelmiségi látszólagos nélkülözhetetlenségére – és az ezzel járó fölényére –, hanem a szellem valóságos erejére alapozni? Igazuk lesz-e azoknak, akik szerint a politika tudománya nem az üres fecsegés tárháza, hanem kiemelkedő politikusok és államférfiak azon képessége, hogy megfelelően kezeljék a különböző helyzeteket?

Olajos Péter - Konzervatív ​zöldség
A ​gyorsuló környezeti és klimatikus változások radikális gyorsasággal alakítják át életünket. Egy új paradigmának, a zöldgazdaság születésének vagyunk tanúi. De mi is az a zöldgazdaság? Milyen alkotóelemei vannak és hogyan fejlődött ki, hogy mára a fosszilis energiahordozókon nyugvó világunkban egy lehetséges váltómodellként emlegetik. A könyv nemzetközi és hazai példákon keresztül mutatja be az olvasónak a zöldgazdaság múltját, jelenét és lehetséges jövőjét. Mindemellett választ keres olyan kérdésekre is, hogy létezik-e konzervatív, polgári indíttatású zöldpolitika. Ha van, akkor mi lenne ennek az elvi alapja, és milyen politikai, gyakorlati célkitűzések és feladatok határozhatóak meg belőle. A szerző több éves európai uniós tapasztalatait összegzi e könyvében, és ad az érdeklődők számára iránytűt ahhoz, hogy eligazodjanak a zöld fogalmak, a zöldpolitika és a szemünk előtt kibontakozó zöldgazdaság útvesztőiben. Olajos Péter szervező-vegyészmérnök, környezetvédelmi szakmérnök, konzervatív európai uniós szakpolitikus. 2004 és 2009 között európai parlamenti képviselő (EPPED), a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság tagja, valamint a Fenntartható Fejlődés Munkacsoport alelnöke. 2007 májusában megválasztották az Európai Parlament Klímaváltozással foglalkozó Ad hoc Bizottság tagjává. Büszke tulajdonosa a hazai biotermelők és -feldolgozók adományozta ökonagyköveti címnek. Szerkesztője és szerzője a Ma és Holnap című, fenntartható fejlődéssel foglalkozó lap uniós rovatának.

John Kekes - A ​konzervatizmus ésszerűsége
John ​Kekes második magyar nyelven is olvasható könyve az ugyanebben a sorozatban 1999-ben megjelent A liberalizmus ellen címet viselő könyv folytatása. A szerző szándéka szerint a két kötet egymást kiegészítve képviseli ütőképes formában a korszerű konzervatív politikai filozófia alapjait. Jelen könyv gondolatmenetének pilléreit a szkepticizmus, a pluralizmus, a tradicionalizmus és a pesszimizmus - illetve ezek kifejtése - adják. Ezek az álláspontok Kekes felfogása szerint két-két szélsőség között helyezkednek el, s valamilyen alapvetően fontos erkölcsi igazságot fejeznek ki. Kekes szerint az erkölcs a politikai tevékenység magja. Szerkezete háromszintű: egyetemes, társadalmi és egyéni erkölcsi követelményeket különböztethetünk meg, s a legfontosabb követelmény éppen ennek a hármas szerkezetnek a megőrzése. Csak olyan politikai berendezkedés fogadható el, amely ezt a feladatot teljesíteni képes, s amely - ennek révén - a lehető legnagyobb mértékben mozdítja előre minden egyes egyén boldogulását, segíti elő életfelfogásának valóra váltását. A könyv célja, hogy megmutassa: ezt a feladatot az említett erkölcsi igazságokat képviselő konzervatizmus képes a legmegfelelőbben teljesíteni. A könyv nem filozófusoknak íródott elsősorban, érveit minden átlagos műveltségű ember képes megérteni és méltányolni. De ebben nagy mértékben segítenek a szerző filozófusi erényei: az érvek szabatos, félreérthetetlen megfogalmazása, a szoros, végsőkig letisztult, kérlelhetetlen logikájú gondolatmenet, a problémákkal való racionális, szentimentalizmustól mentes szembenézés, s a szilárdan vallott politikai meggyőződés. Magyar nyelven ma már viszonylag sok színvonalas történeti megközelítésű értekezés olvasható a konzervatizmussal kapcsolatban. Az érvek és a logika erejére támaszkodó munka azonban alig. John Kekes könyve ezek közé tartozik.

Edmund Burke - Töprengések ​a francia forradalomról
A ​lovagiasság kora a múlté..., s örökre oda Európa dicsősége. Az összes szép illúzió, mely a hatalmat szelíddé, az engedelmességet kötetlenné tette, s harmonizált az élet különböző árnyalataival, s amely finoman beolvasztotta a politikába azokat az érzelmeket, melyek megszépítik a magánemberek társadalmát, s enyhét adják - szertefoszlanak a világosság és az értelem új, hódító birodalmától... Egészítsük ki, ha úgy tetszik, de tartsuk meg, amit őseink ránk hagytak, s a brit alkotmány szilárd talaján állva elégedjünk meg azzal, hogy megcsodáljuk, de ne próbáljuk meg követni a francia aeronautákat kétségbeesett repülésükben. A brit konzervativizmus klasszikus művének első magyar kiadása.

Pető Zoltán - Edmund ​Burke és kritikusai
A ​tanulmány az ízlés politikáját – a politikai esztétikának nevezett beszédmódot – vizsgálja a Dicsőséges Forradalom utáni brit társadalomban, és arra keres választ, hogyan kapcsolódott össze az ízlés és a politika az ancien régime-ben. Az elemzés a kor egyik legjelesebb brit gondolkodója, Edmund Burke esztétikai és politikai nézeteinek összefüggéseit feltárva közelíti meg a kérdést. Kiemelt figyelmet fordít a politikai autoritás esztétikai megalapozhatóságára, majd a Burke által védelmezett arisztokratikus politika- és társadalomfelfogást szembeállítja az ízlés kritikusainak, a kor radikális és demokrata íróinak – köztük Thomas Paine, Mary Wollstonecraft és James Mackintosh – nézeteivel. Pető Zoltán (1986) az ELTE BTK-n szerzett történelem és esztétika szakos diplomát 2012-ben. 2014-től a Molnár Tamás Kutató Központ ösztöndíjas kutatója, 2015-től a PPKE BTK politikaelméleti doktori iskolájának hallgatója. Kutatási területe a konzervatív politikai gondolkodás története, főképp a XVII–XIX. századi angolszász konzervativizmus.

Concha Győző - A ​konzervatív és a liberális elv
A ​XX. század első felének egyik legnevesebb jogászprofesszora, közírója, politikusa (felsőházi tag) összegyűjtött legfontosabb tanulmányai jogról, ideológiákról, politikai kérdésekről és történelemről.

Roger Scruton - Futóbolondok, ​csalók, agitátorok
Semmi ​sem leplezte le jobban a kommunizmus követőit, mint a „lét határozza meg a tudatot” tétel állandó szajkózása. Ők is tisztában voltak vele, hogy Karl Marx állítása merő tévedés, ezért aztán hatalmas energiákkal kísérelték meg a tudat átformálását. Mivel politikai utódjaik, a kortárs baloldali gondolkodás képviselői is tisztában vannak a világ valódi rendjével, éjt nappallá téve, könyvtárakat megtöltő lendülettel igyekeznek filozófiai alapot teremteni eszméiknek. Roger Scruton, az angol konzervatív filozófus számukra légy a levesben, kavics a cipőben, bors az orruk alatt. Futóbolondok, csalók, agitátorok című könyvében Scruton nagy türelemmel és rendkívül szórakoztatóan bontja le a hamis légvárakat. A kötet végére magunk sem értjük, hogyan futhattak be ekkora pályát a baloldal pehelysúlyú sztárjai. Illetve dehogynem!

Sally Fallon - Mary G. Enig - Nourishing ​Traditions
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sally Fallon Morrel - Thomas S. Cowan - The ​Nourishing Traditions Book of Baby & Child Care
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Roger Scruton - How ​to Be a Conservative
What ​does it mean to be a conservative in an age so sceptical of conservatism? How can we live in the presence of our 'canonized forefathers' at a time when their cultural, religious and political bequest is so routinely rejected? With soft left-liberalism as the dominant force in Western politics, what can conservatives now contribute to public debate that will not be dismissed as pure nostalgia? In this highly personal and witty book, renowned philosopher Roger Scruton explains how to live as a conservative in spite of the pressures to exist otherwise. Drawing on his own experience as a counter-cultural presence in public life, Scruton argues that while humanity might survive in the absence of the conservative outlook, it certainly wont flourish. How to be a Conservative is not only a blueprint for modern conservatism. It is a heartfelt appeal on behalf of old fashioned decencies and values, which are the bedrock of our weakened, but still enduring civilization.

Roger Scruton - Green ​Philosophy
The ​environment has long been the undisputed territory of the political Left, which has seen the principal threats to the earth as issuing from international capitalism, consumerism and the over-exploitation of natural resources. In Green Philosophy, Scruton argues that conservatism is far better suited to tackle environmental problems than either liberalism or socialism. He shows that rather than entrusting the environment to unwieldy NGOs and international committees, we must assume personal responsibility and foster local sovereignty. People must be empowered to take charge of their environment, to care for it as a home, and to affirm themselves through the kind of local associations that have been the traditional goal of conservative politics. Our common future is by no means assured, but as Roger Scruton clearly demonstrates in this important book, there is a path that we can take which could ensure the future safety of our planet and our species.

Béndek Péter - Van-e ​kiút a nemzetből?
A ​polgári demokrácia lényege, hogy azt a tulajdonukat (életüket, birtokukat, szabadságukat, és vele a moralitásuk lehetőségét) óvó emberek hozzák létre és üzemeltetik. Polgári demokráciában nem érvényesíthető az ilyen jogokról való lemondás - az ember nem dönthet úgy, hogy feladja a szabadságát -, azaz a többség döntése autokrácia vagy "illiberális demokrácia" mellett ab ovo érvénytelen, és akinek ez mond valamit, az ember örök lelke, ezért Isten ellen való is.

Ann Coulter - Adios, ​America
Ann ​Coulter is back, more fearless than ever. In Adios, America she touches the third rail in American politics, attacking the immigration issue head-on and flying in the face of La Raza, the Democrats, a media determined to cover up immigrants' crimes, churches that get paid by the government for their "charity," and greedy Republican businessmen and campaign consultants—all of whom are profiting handsomely from mass immigration that’s tearing the country apart. Applying her trademark biting humor to the disaster that is U.S. immigration policy, Coulter proves that immigration is the most important issue facing America today.

Kollekciók