Ajax-loader

'szaknyelv' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Szabóné Zavaczki Andrea - Zavaczki Gabriella - Matematikai ​képlet- és fogalomtár
A ​kötet összegyűjti mindazokat a matematikai képleteket és fogalmakat, melyeket az általános iskola nyolc osztályában tanítanak. Nem a tananyag, hanem a fogalmak és műveletek egymásra épülése, logikája szerint halad, mégis teljes áttekintést ad az általános iskolai matematikai tananyagról, követelményekről. A kötet első, számtani része a számhalmazok fogalmával, a római számokkal, az egész- és törtszámokkal és a velük való műveletekkel, hatványokkal foglalkozik, míg a második rész az általános iskolában szükséges geometriai ismereteket foglalja össze. Először mindig a matematikai szabály ismertetése áll, melyet példákon keresztül világítanak meg az összeállítók, végül felhívják a figyelmet azokra a dolgokra, melyeket feltétlenül meg kell jegyzeni.

Tóthné Pánya Marianna - Földrajzi ​fogalomtár
Ez ​a Fogalomtár a jelenleg forgalomban lévő földrajztankönyvek alapján került összeállításra. Pedagógusként sokszor tapasztalható, hogy a leckék gyors megértésénél, a feleléseknél a földrajzi szakkifejezések félreértése, pontatlan használata milyen sok gondot okoz. A Fogalomtár tömör, rövid magyarázatai nemcsak a mindennapi tanulást segítik, hanem lehetőséget biztosítanak a tanulás során előforduló, közismertnek tartott fogalmak pontos értelmezésére.

Homonnay Péter - Angol-magyar ​számítástechnikai szótár
A ​számítástechnika nyelve az angol. A számítógépekhez adott dokumentációkat sok esetben le sem fordítják, mert mire elkészülne a magyar kiadás, az operációs rendszer adott változata elévül. Célszerű az eredeti szakkönyvet használni és néhány száz angol szakkifejezést elsajátítani. Ebben igyekszik segíteni ez az összeállítás. A szavak válogatásakor figyelembe vettem a Magyar Szabványügyi Hivatal számítástechnikával foglalkozó 1980-1981-es kiadványait, az IBM adatfeldolgozási szótárt, valamint hazánkban megjelent többféle adatfeldolgozási szótárt. A szótár nem tartalmaz lyukkártyatechnikára (Hollerith) hivatkozó szakkifejezést, mert az már elavult. A szótár viszonylag sok, a számítástechnikától látszólag független közhasznú szót is tartalmaz egyrészt azért, hogy nagyszótárt lehetőleg ne kelljen használni, másrészt egy-egy szónak sokféle magyar megfelelője közül azokat válogattam ki, amelyek az erdeti szövegkörnyezetben felmerültek. Néhány angol kifejezés legjobb magyar megfelelője az erdeti angol szó, de ilyenkor is feltöntettem a különböző vállalatoknál használt, sokszor eltérő magyar szakkifejezést, ami az értelmezésben segít. Az összeállítás főleg a TPA-11 számítógépcsalád felhasználói (alkalmazói) programozóinak nyújt segítséget, de ÉSZR és személyi számítógépek (PC) környezetében dolgozó, angolul kevéssé tudó munkatársak számára is segédeszköz lehet. Budapest, 1986. augusztus

Mozsárné Magay Eszter - P. Márkus Katalin - Angol-magyar ​munkahelyi szótár
• az ​angol nyelvű munkahelyi kommunikáció során leggyakrabban használt állandósult szókapcsolatok, kifejezések • célzottan az irodai környezetben dolgozók számára összeállított szókincs és példaanyag • több mint 20 000 címszó • információs ablakok: segítenek az üzleti levelezésben, tárgyalás és telefonálás lebonyolításában, organogrammal és jegyzőkönyvmintával • egyértelmű és könnyen áttekinthető felépítés – kék színű címszavak és kék szí­nű ekvivalensek a jobb elkülönülés és a könnyebb keresés érdekében • függelék: országnevek, mértékegységek, számok és rendhagyó igék táblázata

Covers_332693
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Gazdaságpolitikai ​kisszótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csillag Jánosné - Kelecsényi Lászlóné - Dr. Welker Ottóné - Külkereskedelmi ​ismeretek német nyelven
Könyvünk ​annak a főiskolai jegyzetnek átdolgozott, ill. kiegészített változata, amelyet évekig használtunk a Külkereskedelmi Főiskolán, és amely jól bevált. Jegyzetünket annak idején Kornis Lőrinc "Külkereskedelmi ismeretek német nyelven" című, sokkal részletesebb, nagyobb terjedelmű tankönyve alapján írtuk, amelynek nagyrészt megtartottuk a felépítését. Célunk az, hogy a külkereskedelmi szaknyelvet tanulóknak segítsünk az alapvető szókincs elsajátításában. Bár a tanuló a szakszavakkal elméleti témák tárgyalása során találkozik, ezeknek a szavaknak a jó része nélkülözhetetlen a kereskedelmi tárgyalásokon és a levelezésben. A szövegek esetleges egyéni feldolgozását megkönnyítendő könyvünkhöz szószedetet készítettünk, és a függelékben levélminták is találhatók, amelyek áttekinthetőbbé teszik a külkereskedelmi ügylet lebonyolításának folyamatát, ezenkívül ízelítőt adnak a levelezés szókincséből is.

Dr. Gyöngyössy Istvánné - Angol ​nyelv a vendéglátásban, az idegenforgalomban és a kereskedelemben
Teljesen ​kezdőknek teszi lehetővé ez a könyv, hogy - anyagának elsajátításával - eljussanak a belkereskedelmi nyelvi alapvizsga szintjéig az angol nyelvben. A modern, beszélt angol nyelvnek az ismeretét adja. E nyelvkönyv gondosan - és sok humorral - összeállított, életszerű helyzeteket tükröző olvasmányai, kevés nyelvtani magyarázata és sok-sok gyakorlati útmutatása révén a tanuló szinte már az elő leckétől kezdve alkalmazni tudja a tanultakat. Szinte észrevétlenül éri el a célt: képes a hazánkba egyre nagyobb számban érkező idegeneket útbaigazítani akár benzinkutat keres, akár vásárolni kíván nála, akár városnézésre vágyik, akár étkezni akar, s tanácsot kért. A cél tehát: angolul beszélni megtanítani a vendéglátóipar, s a kereskedelem és az idegenforgalom dolgozóit. Eszközei: világos helyzetek bemutatása, sallangmentes, automatizáló vidám tanulás.

Covers_171634
Pszichológia Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Pszichológia
A ​Diák-Kiskönyvtár a tudomány és a művészetek területén való ismeretszerzést segíti. A középiskolai tananyagra és a legfontosabb lexikonokra építve egy olyan összeállítást készítettünk, melyből könnyen és gyorsan lehet tájékozódni. Hasznos segítség lehet nemcsak feleletek és dolgozatok előtt, hanem minden olyan helyzetben, amikor nem áll rendelkezésre több kötetes lexikon, vagy kevés az idő a bővebb információ megszerzéséhez.

Radványi Tamás - Görgényi István - English ​for Business and Finance
"English ​for business and finance is an intermediate-to-advanced level coursebook for Hungarian students. It encompasses a wide range of business-related topics including, among other things, economics, banking, taxation, and insurance."

Görgényi István - Várkonyi Andrea - Felkészítő ​az angol gazdasági nyelvvizsgákra
Görgényi ​István és Várkonyi Andrea sok év tanári, vizsgáztatói és vizsgaszervezési tapasztalatát gyűjtötte össze ebben a kötetben. A könyv nélkülözhetetlen segédeszköze minden gazdasági jellegű nyelvvizsgára készülőnek, de bizonyos vagyok benne, hogy igen hasznos lehet akármilyen nyelvvizsgára készülő tanulónak vagy felkészítő tanárnak. A szerzők a könyv anyagát számtalan példával illusztrálták, és figyelmük a vizsgák technikai kérdéseitől a nyelvtanulás számos fortélyáig sok mindenre kiterjed. Radványi Tamás

Fazakas István - Virágnyelv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Radványi Katalin - Legbelső ​kör: a család
Az ​utóbbi évtizedekben megnőtt az olyan kiadványok száma, amelyek szülők beszámolóit tartalmazzák, és ezek alapján foglalkoznak az eltérő fejlődésű vagy krónikusan beteg gyermeket nevelő családokra jellemző problémákkal. Gyógypedagógus- és pszichológushallgatók szakdolgozataikban gyakran számolnak be a szülők körében végzett ilyen témájú kutatásaikról. A család a gyermek számára elsődleges fontosságú, a humánökológiai modell "legbelső köre", a társadalmi részvételre történő felkészítés legfontosabb eleme. A családtagok a gyermek eltérő fejlődése vagy krónikus egészségügyi problémái esetén az egyéni és a környezeti tényezők függvényében a helyzetet igen különböző szinteken képesek kezelni - vagy kevéssé kezelni. Fontos feladatunk, hogy a társadalom érzékenységét ezek iránt a családok iránt megnöveljük, hogy a családtagok számára kellő mértékű, megfelelő időben nyújtott egyéni segítséget biztosítsunk. A pozitív folyamat indikátorai azok a szakemberek, akik a családdal kapcsolatba kerülnek, és akiknél tudatos felkészülésre, felkészítésre van ahhoz szükség, hogy munkájukat kitartóan, hatékonyan és saját pszichés állapotuk sérülése nélkül végezzék.

Suara Róbert - Bokor Rezsőné - Felsőfokú ​orosz társalgási és külkereskedelmi nyelvkönyv
A ​mű folytatása a középfokú tankönyvnek. Az I. fejezetben feldolgozott társalgási leckék továbbfejlesztik az állami nyelvvizsgán megkövetelt témák szókincsét, újabb beszédszituációkban mutatják be a mindennapi életben használt kifejezéseket, nyelvi szerkezeteket. Ehhez a fejezethez tartozik a nyelvtani anyag is, amely sokrétű új ismeretekkel segíti elő az orosz nyelv tudatos használatát. Új vonása a nyelvtani anyagnak, hogy túllép az egyszerű mondat keretén, az összetett mondat és az ennél nagyobb nyelvi egységek, valamint a a párbeszéd nyelvtanát tárgyalja tüzetesebben. Az egyes leckékben itt is – mint a középfokú tankönyvben – bőséges beszéd- és nyelvtani gyakorlatok találhatók. ... E könyv ismeretanyagából az I. és II. fejezet az általános nyelvvizsga, a III. és IV. fejezet pedig a külkereskedelmi nyelvvizsga kötelező anyaga.

Bajnóczy Beatrix - Haavisto Kirsi - Angol-magyar, ​magyar-angol gazdasági szótár
Naprakész ​gazdasági alapszókincs - munkához és tanuláshoz Eredeti szövegkörnyezetből származó példák és azok fordítása Külön szakterületenként EU gazdasági szókincs

Farkas Zsuzsanna - Angol ​nyelv
Ezt ​a nyelvkönyvet nem véletlenül vette a kezébe. Valószínűleg azért tette, mert munkája során szüksége van/lesz az angol nyelv egy, az eddiginél magasabb szintű ismeretére, amelyet szeretne elsajátítani. E könyvünk egyaránt alkalmas otthoni tanulásra és tanfolyami könyvként is. Az egyes fejezetek jól elkülönítve tárgyalják a szakma legfontosabb területeit és egy-egy témához sokrétű feladatok tartoznak. A tematikus szószedetek lehetővé teszik egy-egy részterület szókincsének elsajátítását. A megoldási kulcsok a könyvben szereplő feladatok jó vagy helytelen elvégzésének ellenőrzésére szolgálnak.

Robert Tilley - Telefonálás
Az ​angol a gazdaság nemzetközi nyelve. A piac erőteljes globalizációjának következtében a jó angoltudás egyre fontosabb a szakmai siker eléréséhez. Aki külföldi üzleti partnerekkel folytat telefonos beszélgetéseket, annak helyesen és szakszerűen kell kifejeznie magát, ebben segít a Fit for Business English sorozat Telefonálás című kötete. A könyv bemutatja, hogyan kell angolul időpontot egyeztetni, felvilágosítást kérni és adni, megkeresésekre válaszolni, feltételekről tárgyalni és reklamációkat felvenni. A párbeszédek a gyakorlati élet példáira épülnek, és az angol mellett magyar fordításban is olvashatók. Tudásunkat különböző gyakorlatokkal, ill. tesztekkel fejleszthetjük és ellenőrizhetjük. E könyv mindenki számára nélkülözhetetlen, aki az üzleti életben megfelelő szinten akar angolul beszélni, és a szakmájában előre kíván lépni. A szerzőről: Róbert Tilley televíziós újságíróként, tudósítóként és producerként dolgozik, évek óta olyan angol TV-műsorokat gondoz, mint a News of the Week, a This Week és a Step in. Egyetemi oktatóként szemináriumokat tart Business English és Communication Skills címmel.

Bácskai Tamás - Bánfi Tamás - Sulyok-Pap Márta - Száz János - Ötnyelvű ​pénzügyi értelmező szótár
Magyar-angol-német-francia-olasz ​pénzügyi értelmező szótár

Radványi Tamás - Székács Györgyné - English ​for Business and Everyday Use
Középfokú ​társalgási és üzleti nyelvkönyv Radványi Tamás és Székács Györgyné English for Business and Everyday Use című középfokú társalgási és külkereskedelmi nyelvkönyve egy- vagy kétéves előtanulmányt követő felkészüléshez ajánlható. Az induló szint felméréséhez a könyv tartalmaz egy Entry Test-et. Ezután következik 15 lecke társalgási anyaggal, majd 20 lecke a nyelvileg nehezebb szakmai nyelvismereti tudnivalókkal. Minden leckében nyelvtani gyakorlatok is találhatóak. A kötet hanganyaga a kötet mellékleteként megjelent két audio CD-n található. A nyelvtanulás érdekes és szórakoztató is lehet, nem szükséges fáradságos munkának tekinteni. A könyv megírásakor lényeges szempont volt, hogy az üzletemberek ne csak a munkájukról tudjanak beszélni, hanem sokoldalú társalgók is legyenek. Ennek érdekében a szerzők a társalgási témákat különféle érdekes szituációkkal is kiegészítették. Ez a szakmai anyagot is tartalmazó nyelvkönyv nemcsak a szakmai gazdasági nyelvvizsgára való felkészülésben nélkülözhetetlen, de hasznos a külgazdasági kapcsolatok iránt érdeklődő nyelvtanulók számára is.

Vörös Éva - Egzotikus ​gyümölcsök magyar neveinek történeti-etimológiai szótára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Bank- ​és tőzsdei szakkifejezések öt nyelven
A ​pénzügyi intézmények és a nemzetközi pénzügyekkel foglalkozók számára adta ki a SALDO Pénzügyi Szervező és Tanácsadó Vállalat ezt a kiadványt, amely az egyes kifejezések német/francia/olasz/angol megfelelője, illetve magyar fordítása mellett magyar nyelven magyarázatot is tartalmaz.

Madari Ákos - E, ​mint Európa
Az ​1989-ben lezajlott rendszerváltás óta elismerést vált ki a megfigyelők körében Magyarország stabilitása, gazdasági és társadalmi fejlődése, valamint az Európai Unióhoz történő csatlakozás kérdésében tapasztalható politikai egyetértés. A Bizottság elismerte az állampolgárok, a társadalmi partnerek, az Országgyűlés és a közigazgatás kitartó erőfeszítéseit a csatlakozási követelmények teljesítése és az EU közös jogszabályainak követése, átvétele érdekében. Meggyőződésem, hogy ez a könyv segíteni fogja a szakkifejezések és mozaikszavak, a sajátos uniós kifejezések megértését, amelyek hamarosan közös szókincsünk részét képezik. Üdvözlöm tehát ezt a kiváló kezdeményezést. Magyarország mindig is szerves része volt Európának. Ezért örülök, hogy hamarosan az Európai Unió teljes jogú tagja lesz, s ez is hozzájárul földrészünk egyesítéséhez.

Susan Norman - We're ​in Business Student's Book
We're ​in Business is a one-year curse for business and commercial students at intermediate level. Authentic commercial information is presented and the four language skills practised in the context of an import!export agency. The commercial content is introduced step by step and recycled trhoughout the course. The sound structural programme and graded vocabulary development are fully integrated. Teh necessary language skills are developed through realistic job tasks. We're in Business can be used on its own or following on from its companion valume We Mean Business. We're in Business comprises: Students' Book Teachers' Book Workbook Students' casette of dialogues and listening exercises Language Laboratory drills (Set of 2 casettes)

Olaszy Kamilla - Wirtschaftsdeutsch ​- Großes Testbuch
A ​Wirtschaftsdeutsch - Großes Testbuch szakmai gyakorlókönyv azoknak a nyelvtanulóknak szól, akik megfelelő szókinccsel és nyelvtani ismeretekkel felvértezve készülnek a közép- és felsőfokú német szakmai nyelvvizsgára. A szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítványt több nyelvvizsga központban, számos vizsgahelyen lehet megszerezni. Ezeknek az akkreditált nyelvvizsgaközpontoknak a feladattípusait szem előtt tartva, kizárólag autentikus anyagok felhasználásával állítottam össze ezt a hat részből álló gyakorlókönyvet. A legfontosabb nyelvtani jelenségeken, (igék, főnevek, melléknevek, ezek vonzatai, határozók, elöljárók, kötőszavak, szenvedő szerkezetek stb.) valamint a szókincs bővítését célzó teszt feladatokon kívül külön fejezet gondoskodik a szöveg szinten történő gyakoroltatásáról, valamint produktív feladatok megoldásáról is. Egyedülálló a könyvben, hogy külön feladat szolgál a diagrammokhoz, ábrákhoz, gazdasági mutatók kifejezéséhez elengedhetetlenül szükséges nyelvi eszközök elsajátításáról (Redemittel zur Beschreibung von Schaubildern). A negyedik, illetve ötödik fejezet rendkívül változatos olvasás- illetve hallott szövegértési feladatokat tartalmaz. A megoldókulcsok, valamint a CD-n található hanganyagok transzkripciója a hatodik fejezetben található. Milyen formában lehet dolgozni a Wirtschaftsdeutsch - Großes Testbuch című könyvvel? - a könyv használható egyéni tanulás esetén, - csoportos formában történő felkészülésnél, - intenzív tanfolyamokon.

Furkó Bálint Péter - Angol ​üzleti túlélőszótár
*5300 ​szócikk *250 példamondat *egy tematikus és két szótári rész *az üzletemberek számára leggyakoribb témák és élethelyzetek: tárgyalások, prezentációk, telefonálás, levelezés, üzleti utak, vállalati pénzügyek *középpontban az amerikai nyelvhasználat *angol kiejtés magyar átírással *nehézségi szintek szerint kategorizált példamondatok *kezdőknek és haladóknak *az angol nyelvet napi szinten használó üzletembereknek *üzleti szaknyelvet tanulóknak *üzleti nyelvvizsgára készülőknek

Kovácsné Császti Gabriella - Study ​Economics
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Andrásné - Vajda Tibor - Enjoy ​Your Food!
A ​könyv a szakács és a cukrász szakképzés idegen nyelvi tananyagegységeinek követelményét fedi le. A beszéd-centrikusságon alapuló könyv tömör nyelvtani magyarázatokból, gyakorló feladatokból, találó párbeszédekből és több szintfelmérő tesztből épül fel. A leendő szakácsok megtalálják az ételkészítés és az étkezés minden fázisára vonatkozó szókincset: mértékegységek, konyhai- és evőeszközök, élelmiszerek beszerzése, tárolása, ételek kiszolgálása, vacsorák megtervezése, asztalterítés, valamint a vendégekről való gondoskodás. A könyv tartalmaz magyar és a nemzetközi konyháról szóló, kulturális ismereteket és tipikus magyar ételek receptjeit is. A témakörökhöz tartozó dialógusok közvetlenül alkalmazzák az új szókincset és nyelvi szerkezeteket, ezzel megfelelnek szituációs játékok előadásához. A könyvben a lényeges nyelvtani részeket szemléltető mondatok magyar fordítása is megtalálható, rejtvények, tréfák, képpel ellátott feladatok segítik a jobb megértést. A szakképesítéssel rendelkező álláskeresők számára jelentkezési űrlap, önéletrajzok, állásinterjú-minta is található. Bár magyar anyanyelvűek részére íródott, azonban az angol nyelvet beszélőket is bevezetheti a magyar nyelv, valamint az ételek és a sütemények világába.

Szaknyelvi_divatok
Szaknyelvi ​divatok Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Szaknyelvi ​divatok
Beszélhetünk-e ​magyarul a számítógéppel? Mi köze az argónak a szaknyelvekhez? Miféle szakszókat használunk otthon? Milyen a jó szakszó? Ebben a nyelvművelő tanulmánykötetben, amely a Nyelvi divatok folytatásaként íródott, öt nyelvész (Bíró Ágnes, Felde Györgyi, Kemény Gábor, Seregy Lajos, Tolcsvai Nagy Gábor) válaszol többek között ezekre a kérdésekre is. Az írásokból megismerkedhetünk a legkülönbözőbb foglalkozások — az autószerelő, a cipész, az orvos, a rendőr, a színész, az újságíró — szakszavaival, a hivatali zsargonnal, s olvashatunk olyan tipikus rádiós, televíziós bakikat is, amelyek az ellenkezőjére változtatják a mondat jelentését. A szaknyelvek anyanyelvünk egyik leggyorsabban változó rétegét alkotják. Valamilyen szaknyelvet mindenki ismer és használ, a rockzenész éppúgy, mint a háziasszony. Ennek a területnek a legfrissebb, legaktuálisabb sajátosságait foglalja össze a Szaknyelvi divatok című kötet.

Covers_138376
Irodalmi ​fogalomtár Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Irodalmi ​fogalomtár
E ​fogalomtár megkönnyíti az irodalom (dráma, líra, epika) megismerését, a belépést az írott mûvészet területére és az eligazodást az alkotók történelmi vonulatában és gondolataiban: S megkönnyíti az alsó-, középsõ- és felsõiskolák irodalmi tananyagának elsajátítását, vagy felidézését vizsgák vagy dolgozatírás elõtt. A-tól Z-ig tartalmazza a leggyakrabban elõforduló fogalmak jelentését. Tartalmazza: 1. az irodalom, a verstan, a dráma és az epika szakszókincsét; 2. a mûvekben elõforduló klasszikus és modern utalások jelentését és történetét; 3. a sûrûn emlegetett mitológiai, vallási, történelmi nevek, események magyarázatát. Helyet kapott továbbá, az alfabetikus rend szerint a világirodalomra nagy hatással levõ nemzeti irodalmak rövid története, a görögöktõl napjainkig.

Keszthelyi Mónika - Kommunikation ​und Verkauf im Handel
A ​nyelvkönyv a „Bolti eladó” és a „Kereskedő” szakképesítés „Kommunikáció idegen nyelven” tananyag-egységek tananyagelemeinek követelmény rendszerére épül. Ezek a következők: (9)0006-06 Bútorok és lakástextíliák forgalmazása (9)0007-06 Élelmiszerek- és vegyi áruk forgalmazása (9)0008-06 Ruházati termékek forgalmazása (9)0123- 06 A műszaki cikkek eladásával kapcsolatos követelmények 40121-06 Porcelán- és edényáruk eladásával kapcsolatos követelmények 40122-06 Zöldség-gyümölcs eladásával kapcsolatos követelmények A könyvben – a vizsgakövetelménynek megfelelően – a beszédkészséget fejlesztő feladatok vannak túlsúlyban. A kiadvány első fejezete egy általános kereskedelmi részt tartalmaz, az utolsó pedig egy általános munkavállalói részt. A nyelvkönyvben bemutatott valós helyzetek - megoldókulccsal - a már megszerzett ismeretek begyakorlására is alkalmasak. Az egyes témakörökhöz autentikus szövegekkel tarkított szövegértési feladatok kapcsolódnak. A könyvhöz tartozó hanganyag biztosítja a helyes kiejtés elsajátítását. A fentiek alapján ajánljuk a könyvet mindazoknak is, akik már nem vesznek részt képzésben, de a mindennapi gyakorlat során gyakran kerülnek kapcsolatba külföldi vásárlókkal.

Ismeretlen szerző - Kézikönyv ​film- és TV alkotóknak
A ​kézikönyv európai szemmel és a legfrissebb technikai adatokkal kívánja segíteni az operatőrök és minden filmes szakember munkáját.

Susan Norman - We're ​in Business Teacher's Book
We're ​in Business is a one-year curse for business and commercial students at intermediate level. Authentic commercial information is presented and the four language skills practised in the context of an import!export agency. The commercial content is introduced step by step and recycled trhoughout the course. The sound structural programme and graded vocabulary development are fully integrated. Teh necessary language skills are developed through realistic job tasks. We're in Business can be used on its own or following on from its companion valume We Mean Business. We're in Business comprises: Students' Book Teachers' Book Workbook Students' casette of dialogues and listening exercises Language Laboratory drills (Set of 2 casettes)

Nick Brieger - Simon Sweeney - The ​Language of Business English Workbook
The ​workbook is a grammar practicebook for Business English students at intermediate level and above.

Kollekciók