Ajax-loader

'orosháza' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Darvas József - A ​legnagyobb magyar falu
Orosháza ​múltját s a harmincas évek nyomasztó jelenét állítja az olvasó elé Darvas József ebben a kitűnő szociográfiában. Könyvéről így ír a rövid bevezetőben: "Ez az írás voltaképpen kísérlet a falu társadalmi viszonyainak tárgyilagos és teljes megmutatására. A tárgyi föltételek adva voltak a munka elvégzésére. Eddigi életem legnagyobb részét lent töltöttem a falun, ott él az anyám, ott élnek testvéreim, rokonaim: egyszerű cselédemberek, mezőgazdasági munkások, féliparos-félparaszt proletárok. Közöttük éltem hosszú időn keresztül, és nem tudtam, hogy milyen vadbozótos vidéken élek... Az éveken keresztül belém ivódott élmények fölbuktak a tudat alól, és elrendeződve egy érdekes világképét tükrözték bennem. Ezt a világot próbáltam megmutatni eddigi írásaimban: regényeimben, novelláimban is."

Covers_414821
Orosháza Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Orosháza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Timár Ádám - Mester Kata - Mindjárt ​éjfél
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Verasztó Antal - Krétarajzok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Beck Zoltán - Dr. Becsi József - Koszorús Oszkár - Az ​orosházi tanyavilág átalakulása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Károlyi Fülöp Béla - Orosházi ​csudafa
Meséket ​kínál benne gyermekeknek és felnőtteknek. OROSHÁZI CSUDAFA van a borítójára címnek nyomtatva. A meséket Károlyi Fülöp Béla írta és gyűjtötte egybe. A borítót, grafikákat és a kötetben szereplő színes rajzokat meséktől való ihletettségében: Tóth Nóri készítette. A kilenc könyvre (fejezetre) osztott mesetár időszakokat és témákat fog egybe, vagy ha úgy tetszik választ el egymástól.

Verasztó Antal - Visszalopott ​idő
Én ​csak egyszerű varázsló szerettem volna lenni, leginkább olyan, akik a holt köveknek vissza tudja adni a beszéd ajándékát. Ha még meglenne a régi kulcslyuk, melyen át erre a csodára lestem, ma is befújna rajta a szél. Amikor ezeket a sorokat írom, éppen hetventöt éve vagyok azon az úton, amelyen láthatatlan örzőim elindították első lépéseimet.

Verasztó Antal - Lépcsők
Egyszer ​el fog következni az idő, amikor a feledés jótékony homályából kimentegetett írásaim már nem menekülhetnek könyvborítók védőszárnyai alá. Viszont, ha már útravalóval érkeztem ebbe az isten háta mögül való világomba, akkor a múlt idők megszállott kutatójaként a megsejtett titkokat továbbra is igyekszem a teremtő ösztön segítségével megtörtént valósággá formálni. Úgy érzem, ennyi a dolgom. a Szerző

Verasztó Antal - Batyu ​a kilincsen
Verasztó ​Antal írásainak föltétlenül van olyan vonulata is, amelyiket az alföldi tájegység sorsközössége iránti felelősségérzet fűt, szít, táplál. Azonban mégis azzal nyújt újat s eredetit, hogy nem bonyolult tételekkel operál, hanem szellemesen villantja eredetivé az ódon históriát... A "vox humana"- Fábri Zoltán szavával - "az emberséghez méltó értelem" jegyében született alkotások mellett a szubjektívabb hangolású írásai is sokáig zengenek-rezonálnak az olvasóban... (D.E.)

Károlyi Fülöp Béla - Ízes ​Orosháza
Ez ​a könyv sokak érdeklődését felkeltette, hiszen az ételek világába viszi el a szerező az olvasót, s közli a híres titkos recepteket, melyeket az orosházi háziasszonyok osztottak meg vele. A 19. századtól napjainkig találunk neves ételleírásokat, s ezek adják Orosháza ízeit. Készül már a második bővített kiadás.

Verasztó Antal - Móringkönyv ​1788--1835
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Orosh%c3%a1za
Orosháza ​városi ARCképek Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Orosháza ​városi ARCképek
Az ​orosháziak, a várost ismerők számára új megvilágításban olyan szépségeket tárunk fel, amelyeket eddig talán nem vettek észre. Az ide látogatóknak egy-egy képet, részletet villantunk fel, felkeltve bennük a vágyat arra, hogy megismerjék a teljes egészet.

Károlyi Fülöp Béla - Gyopárka ​tündér meséi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Károlyi Fülöp Béla - Amadeus ​kávéház
Az ​Amadeus kávéház novelláinak hangulata olyan, mint a világ: édesen keserű és keserűen édes. Két Orosháza jelenik meg a novellákban, mintegy időkapun át-átlépdelve olvashatjuk a mai szöveget és elmerenghetünk a régi Orosháza képein. A novellákban a szerző felidézi az Életet, amelyet megélt, azokat a kapcsokat, amelyek Orosházához, az egykoron tündérvarázsként jellemzett városhoz kötik.

Covers_363315
Orosháza ​néprajza Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Orosháza ​néprajza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh Örse - Hétköznapok ​fekete históriája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Verasztó Antal - Évgyűrűk
Verasztó ​Antal becsülettel megjárta azt a göröngyös utat, melyet egy író számára kijelölt az alkotói pálya. Versekkel kezdte, majd helytörténetírásra adta a fejét, és bizonyított. Olyan jelentős műveket hozott létre tizenkét kötetben, amelyek nélkül Orosháza nem tehetné le névjegyét a helytörténeti kutatások sorában. Majd később, több mint húsz év eltelte után vette a bátorságot, hogy prózában fejezze ki mindazt az élményt, tapasztalást, amely felgyülemlett benne. Verasztó Antal könyveiről szólni nem kis felelősség. Már csak azért sem, mert jómagam is orosházi születésű vagyok, és korban azonos a szerzővel. A krónikásnak, az írónak tisztelegni kell, mert ő az, aki mindazokat a pillanatokat, perceket, élményeket megragadja és az írás eszközeivel ábrázolja, melyek megőrzése csak így lehetséges... Írhattam volna többet is, a novellák elbírnák. Írhattam volna csak pár szót: Antal, ez könyv! Írások vannak benne! Kő-Szabó Imre író Vác

Kollekciók