Ajax-loader

'készségfejlesztő' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Hajdu Sándor - Novák Lászlóné - Scherlein Márta - Furfangos ​fejtörő
A ​gyermekek képességei nem egyenletesen fejlődnek. Közel egyharmad részük az iskolába lépés pillanatában az átlagosnál lényegesen jobb adottságokkal rendelkezik. Ezeknek a gyermekeknek a képességei csak akkor fejlődhetnek megfelelő ütemben, ha az adottságuknak megfelelő szintű feladatok elé állítjuk őket. Csak így érhetjük el, hogy ezek a tehetségek ne kallódjanak el, és később is pozitívan kötődjenek a matematikához. A feladatgyűjtemény segítségével ezt a nevelési feladatot oldhatjuk meg. A fejezetcímek: 1. Figyelj! Gondolkozz!; 2. Számoljunk 5-ig; 3. Számoljunk 10-ig; 4. Számoljunk 20-ig; 5. Számoljunk 100-ig; 6. Geometriai játékok; 7. Hányféleképpen? Mint láttuk, a fejezetek követik az iskolai tananyag építkezését első osztály év elejétől második osztály év végéig, továbbá a matematikai tartalom szerint is tagolódnak. Ezért a feladatok feldolgozása - elsősorban tehetséggondozás céljából - jól beépíthető a differenciáltan szervezett gyakorlóórák menetébe. A feladatgyűjtemény feladatsorai átlagos nehézségű feladatokkal kezdődnek, és fokozatosan nehezedő, egyre összetettebb feladatokkal folytatódnak, így alkalmasak az indirekt, illetve a direkt differenciálásra egyaránt. A feladatok szövege, tipográfiai megoldása olyan, hogy a tehetséges tanulók egy-egy mintafeladat közös megoldása után önállóan is képesek boldogulni a feladat megoldásával, ezért ők (döntően) egyéni munkában is megoldhatják a feladatot.

Johanna Friedl - Margret Nussbaum - Gyermekjátékok ​az első évekre
Az ​első életévek meghatározóak a gyermekek fejlődésében. Valamennyi érzékszervüket használják környezetük megismeréséhez. Ebben a könyvben több mint 100 játék és foglalkoztató ötlet kínál lehetőségeket a vidám játékhoz és egyben a tanuláshoz. A kiadvány segít a szülőknek és a pedagógusoknak abban, hogy megfelelő játékokat, feladatokat alkalmazzanak a gyermekek mozgásfejlődésének elősegítéséhez, beszédkészségének javításához, tovább érzékelésének finomításához és fantáziájának kiteljesüléséhez.

Gránitzné Ribarits Valéria - Ligetfalvi Mihályné - Ki(s)számoló ​- feladatok 3. osztályosoknak
A ​matematika eredményes tanulásának és tudásának alapja az optimális számolási készség. A számolási készség kialakulásához hosszú út vezet, sok gyakorlásra van szükség. Ennek megoldásához kíván segítséget adni a kiadvány gyerekeknek, szülőknek és pedagógusoknak. A gyerekek ebben a füzetben sok feladatot találnak a számolás gyakorlásához, a számolási rutin megszerzéséhez. A szülők számára ez a feladatgyűjtemény egy jó eszköz az otthoni gyakoroltatáshoz, gyermekük hatékony tanulásának támogatásához. A pedagógusok sok olyan feladatot találnak a kiadványban, amely lehetőséget ad a tanórai differenciálásra, segítve ezzel a tanulási szükségletekhez igazodó tanítás-tanulás megvalósítását. Minden kedves használónak örömteli munkát kívánunk!

Gianni Rodari - A ​képzelet grammatikája
Gianni ​Rodari könyvét sok nyelvre lefordították, világszerte szülők, pedagógusok tankönyve lett: ma már elképzelhetetlen, hogy ne ismerje ezt az alapvető művet az, aki gyerekekkel foglalkozik, aki gyerekkel akar szót érteni. Ez a könyv nem a fölöslegesen okoskodó-tudományoskodó traktátusok stílusában íródott, hanem maga is gyönyörködtető, szórakoztató, elbűvölő olvasmány arról, hogy miként is férkőzhet közel a felnőtt a gyermek észjárásához, gondolkodásához - végső soron: a lelkületéhez. Mivel a gyerek a képzelet segítségével értelmezi a világot, Rodari számára kézenfekvő, hogy a képzelet működésének titkait fürkéssze, és megalkossa a fantázia működésének, sőt fejlesztésének mindenki számára hozzáférhető, játékos enciklopédiáját. Aki ezt a varázslatos, lebilincselő könyvet elolvassa - megtanul olvasni a gyermekek gondolataiban, néha logikátlannak tűnő fantáziálásaikban ; és ő is képes lesz megértetni magát a gyerekekkel.

Ifj. Papp László - Origami ​- Papírcsodák kezdőknek - haladóknak
Ez ​a könyv ékes bizonyítéka az emberi találékonyságnak, az alkotóképesség sokszínűségének. Hogyan lehet egyszerű papírból egy kis kézügyességgel papírcsodákat alkotni? Nem más ez, mint az Origami. Ahogy a XX. század embere egyre jobban megismeri ezt a játékot, úgy lesz egyre népszerűbb a gyerekek és a felnőttek körében is. Az Origami azon kívül, hogy kellemes időtöltés, kiválóan alkalmas a gyerekek vizuális képességeinek, kézügyességének fejlesztésére akár már az óvodában is, de legfőképpen iskolás korban. Könyvünk segítséget szeretne nyújtani mindazoknak, akik érdeklődnek a papírhajtogatás iránt, viszont még csak most szeretnék megtenni az első lépéseket a papírfigurák varázslatos világa felé. Ifj. Papp László alkotó fantáziáját dicséri a válogatás, mely azáltal, hogy a néhány lépéssel elkészíthető formákon át elvezeti az érdeklődőt a bonyolultabb figurákig, segítséget nyújt eme ősi játék fortélyainak elsajátítására is.

Simone Cave - Caroline Fertleman - Az ​okos baba
"A ​kislányom még a pocakomban volt, amikor a közös játékot elkezdtem vele. Megkocogtattam a hasam, vagy énekeltem, dúdoltam neki, és ő mindenre mozgással, forgolódással válaszolt. Tudatta velem, hogy hallja, érti, mit csinálok, és nagyon várja már, hogy ezt a remek mókát a pocakon kívül is folytassuk. Nem is álltam le a játékkal a születése után, azóta sem telik el úgy nap, hogy ne próbálnánk ki, fedeznénk fel közösen valami új dolgot. Erre a könyvre azért figyeltem fel, mert megmutatja, hogy felesleges a boltba rohanni drága játékokért, hiszen egyszerű, otthon fellelhető eszközökkel is leköthetjük csöppségünk figyelmét. A játék által pedig nemcsak szórakozik, hanem tanul és fejlődik is. Összehangoltabb lesz a mozgása, érettebbé válnak az érzékszervei, igénye lesz a beszédre. Általában véve a figyelme kinyílik a világra. Drága szülők, ragaszkodjatok hát ti is a közösen eltöltött, hasznos programokhoz, mert a mi legdrágább kincseinknek a legnagyobb örömet az jelenti, ha veletek együtt fedezhetik fel a világot. Platón már rég megmondta: Tudod-e, hogy a kezdet a legfontosabb, általában is, de különösen a fiatal és zsenge lényeknél? Hiszen leginkább ilyenkor lehet őket formálni, s ilyenkor vésődik beléjük az a forma, amelyet bennük kialakítani vágyunk. Mindenkinek jó játékot kívánok!" - (Gombos Edina) Ez a hiánypótló kötet a 0-2 éves gyermek megfelelő értelmi-érzelmi fejlődéséhez szükséges szülői támogatás kialakításához nyújt elméleti hátteret és kézzelfogható ötleteket.

Ismeretlen szerző - Walt ​Disney - Donald Kacsa kalandjai
A ​nagysikerű Walt disney rajzfilmben már megismerkedhettünk a mese szereplőivel. Órákon át tartó felhőtlen kikapcsolódást nyújt a játékos kedvű ifjú érdeklődőknek. Ez a kiadvány fejtörőkkel, játékos feladatokkal fejleszti a gyermek kreativitását, aki saját fantáziájával és a bábfigurák segítségével eljut a mesék birodalmába. Ebben segítenek a kifesthető oldalak, és a kivágható színes papírbábok, amikkel újrajátszhatja a történetet.

B. Méhes Vera - Nézz ​körül és mesélj róla I-II.
A ​képeket nézegető kisgyerek szereti megmutatni, megnevezni, amit lát. Nagyobb gyerek már arról is szívesen mesél, ami közben önmagáról, saját életéről eszébe jut. A beszélgetéssel szorosabbá válik kapcsolata a megfigyelései, élményei iránt érdeklődő felnőttel, bővülnek ismeretei, fejlődik beszédkészsége, kifejezheti érzelmeit, és szívesebben lapozgatja a képeskönyvet. Így kezdjük olvasóvá nevelni a gyermekünket.

Oskar Brunner - Akrilfestés
Ha ​"dél", akkor nyaralás, napfény, jókedv és romantikus érzések: egy pillantás a tengerre, táj ciprusokkal, gazdagon termő citromfácska, festői épülethomlokzatok vagy egy hangulatos taverna. Megmutatjuk, hogyan lehet ezeket az impressziókat egészen egyszerűen, akrilfestékkel tetszetős képekké alakítani.

Kun Fruzsina - Formák
A ​Színes világok vagány könyvsorozatában játékosan tanulhatunk a formákról, az érzésekről, az ellentétekről és a számokról is. A gyerekek kezébe illő, művészi kötetben Kun Fruzsi ismerős helyzeteken keresztül ismerteti meg a legkisebbekkel az alapvető formákat. A nagyobbakra nehezebb feladatok várnak: számolás, összefüggések keresése és a csupa nagybetűvel írt egyszerű szavak olvasása mind örömforrás lehet.

Ismeretlen szerző - Színezd ​ki... és rajzolj te is
SZÍNEZD ​KI... ÉS RAJZOLJ TE IS Íráskészséget fejlesztő feladatlap-gyűjtemény 4-7 éves gyerekeknek (Diszlexiásoknak is használható!) A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Gyakorló Óvodájának Logopédiai Tagozatán készült. Összeállította: Rosta Katalin, File Edit, Arany Ildikó. Tartalom: A lefelé-felfelé irányok megkülönböztetése Az eleje, közepe, vége fogalmak kialakítása és megerősítése A fenn, középen és lenn fogalmának kialakítása és megerősítése, bevezetés a hármas vonalközbe A bal-jobb irány kialakítása és megkülönböztetése A térbeli tájékozódás fejlesztése A balról jobbra haladás irányának kialakítása és fejlesztése A komplex iránydifferenciálás kialakítása A szem-kéz koordináció fejlesztése A formaállandóság kialakítása A betűelemek írásának gyakorlása A vizuális elemzőkészség fejlesztése Göncöl Kiadó, Budapest, 2002.

Aszalai Anett - Horváthné Csapucha Klára - Dr. Rónáné Falus Júlia - Horváth Judit - Amit ​az óvónőnek észre kell venni
Gyűjteményünk ​célja, hogy az elméleti és gyakorlati tapasztalatainkat összesítve segítséget nyújtsunk az óvodapedagógusoknak megelőzni, időben észrevenni, okosan korrigálni a hiányosságokat. Felhalmozott ismeretanyagunk alapján próbáltuk szakszerűen, mégis mindenki számára közérthetően megfogalmazni azokat az információkat, amelyek segítségével ráismerhetővé és azonosíthatóvá válnak a különböző részképességek és azok hiányosságai, a pszichológiai rendellenességek. A hangsúlyt mégis mindannyian az óvodai megelőző, preventív munkára helyezzük. Az óvónőre, akinek elméleti tudását és gyakorlati tapasztalatait segítünk rendszerezni, és hangsúlyozzuk felelősségét a gyerekeknek nyújtott játékválaszték összeállításánál, a megelőzés munkájában.

Róka Sándor - A ​kocka
A ​tanítási órákon ritkán szerepelnek térbeli tájékozódást igénylő feladatok, de versenyeken sem gyakoriak az ilyen példák. A térbeli feladatok megoldásához gyakran szükség van jó térlátásra, melyet gyakorlással lehet fejleszteni, s ebben segíthetnek a füzetben levő példák. A feladatok többsége versenyekről való, ezért ezek megoldása segíti a versenyekre való felkészülést is. A térszemlélet fejlesztése hasznos mindenki számára, s különösen fontos ez az építészek, mérnökök, képzőművészek számára. Használható a füzet szakköri foglalkozásokon, de önállóan is.

Paul Shipton - Chit ​Chat 2 - Class Book
A ​two-level course that challenges young learners, developing skills in reading and writing as well as listening and speaking.

Covers_108690
Ismerd ​meg a számokat Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Ismerd ​meg a számokat
A ​csillogó színekkel teli vidám kötetet - mely a számok világába vezet be - a kisebbek mellett az írással és olvasással most ismerkedő gyerekek is nagy haszonnal forgathatják! A sorozat további kötetei: Ismerd meg a formákat; Ismerd meg a színeket.

Covers_203408
Ismerd ​meg a formákat Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Ismerd ​meg a formákat
A ​csillogó színekkel teli vidám kötetet - mely a színek világába vezet be - a kisebbek mellett az írással és olvasással most ismerkedő gyerekek is nagy haszonnal forgathatják! A sorozat további kötetei: Ismerd meg a számokat; Ismerd meg a formákat.

Csizmadia Judit - Kurucz István - Szókincskereső
Anyanyelvi ​játékok "Én boldog pillanataimban gyermeknek érzem magamat és akkor derűs a szívem, ha munkámban játékot fedezek föl. Félek a játszani nem tudó emberektől és mindig azon leszek, hogy az emberek játékos kedve el ne lankadjon, hogy azok a szűkös életfeltételek, melyek a játék kedvét és lehetőségét szegik, megszűnjenek." József Attila Szalay Könyvkiadó és Kereskedőház Kft., Kisújszállás

Ismeretlen szerző - Hobbiállatok ​- Tapintós felfedező
Milyen ​érzés a cica szőrét simogatni, és milyen a halak pikkelye, sima, érdes vagy puha? Próbáld ki! A könyv a tapintáson és vidám illusztrációkon keresztül ad választ a feltett kérdésekre. A valódihoz hasonló anyagú betétek a felfedezés élményét nyújtják. Miközben a kicsik játszva ismerkednek a házi kedvencekkel, kezük finommotorikus mozgása és képzelőerejük is fejlődik. Tapintásélmény, játék és tanulás. 18 hónapos kortól ajánljuk!

Covers_288009
Mandalák Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Mandalák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rajziskola
Rajziskola Ismeretlen szerző
9

Ismeretlen szerző - Rajziskola
A ​páratlan rajztechnikák gyakorlatias és praktikus kézikönyve ez, amelyet elsősorban a rajzolni szerető gyerekeknek, de szülőknek és tanároknak is bátran ajánlunk. A könyv lépésről lépésre tanítja meg a különféle egyszerű majd bonyolultabb képek megrajzolását. Néhány egyszerű alapforma - körök, ovális formák és vonalak - segítségével rögtön kész is a rajzunk. Csak követni kell az utasításokat, és rajzról rajzra egyre nagyobb lesz a sikerélmény.

Széplaki Erzsébet - Szövegértést ​fejlesztő gyakorlatok - 8. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kun Fruzsina - Arcok
A ​Színes világok vagány könyvsorozatában játékosan tanulhatunk az érzésekről, formákról, az ellentétekről és a számokról is. A gyerekek kezébe illő, művészi kötetben Kun Fruzsi ismerős helyzeteken keresztül ismerteti meg a legkisebbekkel az alapvető emberi érzéseket. A nagyobbak pedig saját érzéseik megfogalmazásához is segítséget kapnak a csupa nagybetűvel írt kérdésekkel.

Gránitzné Ribarits Valéria - Ligetfalvi Mihályné - Ki(s)számoló ​- Feladatok 4. osztályosoknak
Ismered ​a _Ki(s)számoló_ sorozatot? Ha nem, itt az ideje, hogy az idén már segítségével gyakorold a 4. osztályos számítási feladatokat! Keresd meg azokat az oldalakat, amelyek témájáról most tanultok; nézd meg a mintapéldákat, majd annak alapján oldd meg a feladatokat! Bizonyára gyorsabb, ügyesebb, okosabb leszel a tanítási órákon! Tudásodat a "Mit tudok?" oldalakkal is ellenőrizheted! Amennyiben az előző évek tananyagaiból vannak hiányosságaid, keresd a 3. osztályos füzetünket; ha jövőre szeretnél segítséget kapni, ahhoz hozzájárul az 5. osztályos _Ki(s)számoló nagyoknak_ és _ki(s)méregető_ kiadványunk.

Berényi Nagy Péter - Mókás ​ABC
Különös ​világba kalauzolom el könyvemben az olvasót. Firkaország nincs a térképen, bár gyermekkorunk óta tudjuk, hogy létezik. Ott található valahol a képzelet és a valóság határán, állandóan változik, akár magunk is alakíthatjuk! Bármikor beléphetünk oda, nem kell hozzá más, csak egy kis fantázia és egy ceruza. Firkaország lakói közül most a betűk mutatkoznak be egy Mókás Betű Bál keretében... A könyv nem csak az ABC-re tanít meg, a betűkhöz egy-egy mókás versike is tartozik. Az olvasás gyakorlása mellett játékos keresgélésre is hívlak Benneteket! Keressétek meg a lapok alján található szavak jelentését a képeken!

Ismeretlen szerző - Mihez ​hasonlít? - Találd meg a párját!
Párokat ​kereshetnek meg a kicsik hasonlóság szerint, így tanulhatnak is. Elektra Kiadóház, 2006. A sorozatot tervezte: Jevgenyij Antonyenkov Illusztrálta: Igor Szitnyikov és Tatjana Szitnyikova A könyv eredeti címe: Na sto pohozse szemecsko? Izdatyelsztvo Arkaim, 2004. Russia

Nógrádi Csilla - Radvány Zsuzsa - Cifra ​Palota
Kedves ​felnőttek - Papák, Mamák, Nagymamák és Nagypapák, és mindenki, akinek a közvetlen környezetében gyerekek élnek! Hasznos könyvet tart a kezében, mely egyaránt jó szolgálatot tesz, ha van vagy ha nincs ideje és kedve a figyelmet követelő gyerekkel foglalkozni, játszani. Talál a kötetben olyan játékot vagy játékosan megoldható feladatot, amelyet önállóan játszhat egy gyerek. De van társasjáték vagy olyan kézimunka-feladat is, amely feltételezi a felnőtt segítségét. A könyv az óvodás és kisiskolás korosztályt szólítja meg. Azokat, akik szeretik az elmélyült játékot, kézimunkát (kivágás, ragasztás, gyurmakészítés, stb.). De szól a mozgékony gyerekekhez is, hiszen jobbnál jobb szabadban játszható társasjátékokat ajánl, vagy éppen kirándulás során megoldandó játékos gyűjtő feladatokat. Megpróbálja megmozgatni a gyerekek képzelőerejét, szabad teret adva alkotókészségüknek. Segítséget nyújt a kreatív készség megállapítására, az esetleges beszédproblémák kiszűrésére. Bizonyos ismeretterjesztő feladatra is vállalkozik. Segít otthonosabban mozogni a betűk és a számok világában, igyekszik idejében ránevelni a gyerekeket a természet szeretetére és védelmére. Tanácsokat ad ajándékkészítéshez és egyéb praktikus dolgokhoz. Irodalmi anyaga a szépirodalom remekeiből vett válogatás. A kötet négy fő részre - négy évszakra - tagolódik, ezekben tér ki részletesen az évszakhoz fűződő tudnivalókra, játékokra, ünnepekre. A Cifra palotának hat kis lakója van, az ő életüknek egy évét követve ismerkedhetünk meg játékosan mindazzal, amit e könyv olvasóinak kínál. Halász Judit

Jonathan Marks - English ​Pronunciation in Use Elementary
The ​best-selling English Pronunciation in Use is a comprehensive reference and practice book suitable for self-study or classroom work. Fifty easy-to-use units cover all aspects of pronunciation, including individual sounds, word stress, connected speech and intonation. Each unit is supported by audio material in a range of accents, available on audio CD. An additional reference section offers a glossary of specialized terms, help with the pronunciation of numbers and geographical names and fun exercises on phonemic symbols and minimal pairs. The CD-ROM provides a wide variety of additional interactive activities to reinforce the pronunciation covered in the book, as well as tests, progress checks, games and animated diagrams of the mouth showing learners how to produce individual sounds. Students can also record themselves and compare their pronunciation with one of the many models provided.

Ugrinné Pártos Eszter - Munkagépek
Ez ​az első olyan kifestőkönyv, mely a gyerekek térlátását játszva fejleszti. A füzetben kétféle vonalvastagság található. A vastag vonal segítségével elkülönülnek a különböző formák, míg a vékonyabb vonalak, a formán belüli tónusokat (sötét-világos) mutatják meg. Például a fa lombját nem egyszínű zöldre festhetik, hanem a többféle zöld (világos-, közép- és sötétzöld) alkalmazásával térbelivé válnak a formák.

Peter Knorr - Doro Göbel - Rejtvényes ​vakáció a világ körül
Böngéssz, ​nyomozz és oldj meg rejtélyeket a világ legkülönbözőbb pontjain! Legyen az úti cél akár a csodás Róma, a szeretett Budapest, a távoli Mexikó, vagy a rejtelmes Lofot-szigetek, amerre a Kofferes család jár, ott mindig történik valami. És mégis folyton azt kutatjuk: merre lehetnek? Milyen kalandba keverednek Párizsban, a Louvre-ban? Kivel szambáznak Brazíliában? Ki csókolhatja meg a törzsfőnök lányát a Csendes-óceán egyik aprócska szigetén? 13 bőrnadrágot keresünk velük Tokióban, 26 elgurult sajtgolyót hajkurászunk Amszterdamban, 23 vőlegény cilinderét próbáljuk visszaszerezni a kínai nagy fal tövében. De kaméleondodók és tüskés ördögök, na meg rózsaszín pudlik is elbújtak a több mint 30 rejtvényképen, arra várva, hogy felfedezzétek őket. Segítsetek a Kofferes családnak: utazzatok és töprengjetek velük, legyetek ti is részesei a rejtvényes föld körüli utazásnak!

Sóti Klára - Iskolába ​készülök
Ez ​a füzet az iskolával kapcsolatos tenni- és tudnivalókkal foglalkozik, a mondókák megismerésével és a játékos feladatok megoldásával segít frissen tartani azt a tudást, amit a gyerekek már korábban megszereztek.

Dr. Pavlenko Alexander - Angol-magyar ​társalgási témák angol anyanyelvűektől középfokú szint
Angol-magyar ​társalgási témák - Középfok. Ez a könyv segít megtanulni folyékonyan és természetesen beszélni angolul, beszédmódban és stílusban kevéssé eltérve az anyanyelven beszélőktől; segít felkészülni az érettségire, közép- és felsőfokú nyelvvizsgára, vagy az egyetemi felvételire. A könyvet használhatjuk olvasásra, vagy angolról magyarra, illetve magyarról angolra való fordításra. A mellékelt hanganyag segít az anyanyelven beszélők gyors élő beszédének hallás utáni értésében, javítja a kiejtést, illetve segédanyagként szolgálhat a szinkrontolmácsolás gyakorlásához.

Hársing Lajos - Ismerd ​meg agyadat
Ugye ​szeret játszani? Ez a könyv éppen a játékos kedvét igyekszik kielégíteni rengeteg feladatával, rejtvényével. A kérdések nem tanulással, olvasással szerzett műveltségre épülnek, hanem az ember veleszületett képességeire.

Kollekciók