Ajax-loader

'ellenreformáció' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ismeretlen szerző - A reneszánsztól az ellenreformációig - Világtörténelmi enciklopédia
A Világtörténelmi enciklopédia sorozat 9. része

Walter Nigg - Az ​erős asszony
A ​könyv Ward Máriának, az angolkisasszonyok alapítójának küzdelmes élete. Ward Mária az ellenreformáció egyik legkiemelkedőbb egyénisége: életében szeretett egyháza kemény próbának vetette alá, és még boldoggá sem avatta, mint annyi más alapítót. Az általa alapított szerzetesintézményt is csak halála után, 1703-ban hagyta jóvá az Egyház. (Magyarországra Pázmány Péter hívta meg az angolkisasszonyokat, még az alapító életében, 1627-ben.) A szerző számos mozzanatban mutat rá, mennyire alkalmas eszményképe lehet a mai keresztényeknek a ,,szent amazon'': Ward Mária. A nagymamák és édesanyák vallásnevelő szerepétől a nehézségek között is kitartó hithűségen keresztül a lelki élet manapság sok hiányzó mozzanatáig a szerző rövid kis eszmefuttatásokkal mindig utal arra, hogy nekünk keresztényeknek olyan kincsesbánya áll rendelkezésünkre, amelynek értékeit csak meg kell ismerni, és kovásza lehetünk a jelen és jövő világnak. (Forrás: http://www.ppek.hu/k349.htm)

Pázmány Péter - Felelet ​az Magyari István sárvári praedicatornak az Ország romlása okairúl írt könyvére
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rónay György - Pázmány ​ébresztése
A ​kötet Pázmány ébresztését életművéből nyújtott válogatással szorgalmazza. Hogy Pázmány ébresztését ma elsőrendűen időszerűnek érezzük, időszerűbbnek, mint valaha: annak oka a teológiának a „reneszánsza”, - nem annyira a maga területén, ahol legföljebb csak folytatásról lehet szó, nem újjászületésről - hanem a világban, a laikusok között. A feleletet, melyre annyian szomjaznak, a magyar Pázmány magyarul s magyar szív szerint tudja megadni a magyar szíveknek. S ha mások büszkék lehetnek Bellárminjukra és Suarezukra, vagy Cajetanusukra: miért ne legyünk büszkék mi Pázmányra? S miért ne úgy legyünk rá büszkék, mint élő erőre, ahelyett, hogy meddő s holt „tudományos” anyagnak tekintenők. Mikor Pázmányt ébresztjük, magunkat ébresztjük: ébresztjük őt, hogy fölébresszen és magunkra ébresszen minket.

Pázmány Péter - Pázmány ​Péter bíbornok esztergomi érsek Magyarország prímása összes munkái I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - A ​reneszánsztól az ellenreformációig
A ​Világtörténelmi enciklopédia sorozat 9. része

Sík Sándor - Pázmány, ​az ember és az író
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csák Alajos Cirjék - Kelemen ​Didák csodás élete és működése
A ​szerző a minorita rend egykori tartományfőnöke volt. Célja Kelemen Didák ferences hitszónok, tartományfőnök (1683-1744) boldoggá avatásának előmozdítása. Kelemen Didák Nyírbátorban és Miskolcon épített templomot, rendházat, iskolát.

Kollekciók