Ajax-loader

'emlékkönyv' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Popper Péter - Különben ​jól vagyok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Medbh McGuckian - Remembering ​Seamus Heaney / Emlékezés Seamus Heaney-re
Publication ​of Medbh McGuckian's address to the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, September 2014, to commemorate the first anniversary of the death of Seamus Heaney. In English with Preface by Michael McAteer and Hungarian translation by Győző Ferencz

Vas Ágnes - Mit ​írjak az emlékkönyvekbe?
Mélyen ​Tisztelt Olvasó! Ebben a könyvben segítséget szeretnék nyújtani mindazoknak, akikre az a nehéz, felelősségteljes, de kellemes feladat hárul, hogy a barát vagy a barátnő a kezébe nyomja az emlékkönyvét, hogy írjon vagy rajzoljon bele. Ezt a feladatot szeretném megkönnyítani ezzel a könyvvel. Senki nem állíthatja, hogy egy túlzottan tapasztalt ember könyvét tartja a kezében - lévén, hogy 14 éves vagyok -, de "emlékkönyv-dolgokban" van némi tapasztalatom, és azt hiszem nem mindegy, hogy mit ír az ember egy emlékkönyvbe, hiszen - mint egy kivehetetlen pecsét - az örökké ottmarad...

Vas Ágnes - Mit ​írjak az emlékkönyvekbe?
Mélyen ​Tisztelt Olvasó! Ebben a könyvben segítséget szeretnék nyújtani mindazoknak, akikre az a nehéz, felelősségteljes, de kellemes feladat hárul, hogy a barát vagy a barátnő a kezébe nyomja az emlékkönyvét, hogy írjon vagy rajzoljon bele. Ezt a feladatot szeretném megkönnyítani ezzel a könyvvel. Senki nem állíthatja, hogy egy túlzottan tapasztalt ember könyvét tartja a kezében - lévén, hogy 14 éves vagyok -, de "emlékkönyv-dolgokban" van némi tapasztalatom, és azt hiszem nem mindegy, hogy mit ír az ember egy emlékkönyvbe, hiszen - mint egy kivehetetlen pecsét - az örökké ottmarad...

Edesanyamnak_szeretettel
Édesanyámnak ​szeretettel Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Édesanyámnak ​szeretettel
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_164375
Csontváry-emlékkönyv Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Csontváry-emlékkönyv
A ​Csontváry-festményeket megvásároló és évtizedeken át féltve őrző Gerlóczy Gedeon építészmérnök gyűjtötte össze azt a nagy írásos anyagot, amelynek alapján Németh Lajos, a művész munkásságának legjobb ismerője megszerkesztette a kötetet. Áttekintést kapunk itt a Csontváryról szóló irodalomról éppúgy, mint Csontváry saját írásairól.

Covers_369102
Rend ​és kaland Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Rend ​és kaland
Egy ​válogatásnak sosem egyszerű találó címet adni. Különösen nem egy olyannak, amely ötven év élő irodalmát öleli fel, miközben értekező prózájának jelentős része klasszikus hagyományaink felé is üzen. A rend és a kaland fogalmainak párosa talán azért is szerencsés az Alföld félévszázados történelmének bekerítésére, mert a folyóirat legjellegzetesebb, legértékesebb vonulatait jelzi. Egyfelől a nemes tradíciók kritikus tiszteletét, a filológiában megnyilatkozó alázatot, a komplex pályaképeken és a műelemzéseken átsugárzó irodalomtörténeti igényességet. Másfelől az állandó fiatalítás gesztusát, a kételkedés jogát, használatra érett új és korszerű teóriák gyakorlati alkalmazását. Egy válogatás mindig rejt magában szubjektív elemeket. Valószínűleg most sincs ez másképp. Küldetéstudat és magas szintű nyelvi kísérletezés között eléggé reménytelen a kényes egyensúlyt megtalálni. Mint ahogy szinte esetenként módosul csinosodó provincia és országos horizont, határon inneni és túli teljesítmény, öregedő és pályakezdő nemzedék korrekt megítélésének szempontja. A kötetben szereplő nyolcvankilenc alkotóhoz talán nem szükséges különösebb kommentár. A dolgok természetéből, a behatárolt lehetőségekből adódik, hogy a kimaradt jelentős értékek a fájdalmasak. Nekik azt üzenhetjük: velük együtt vagyunk ilyen gazdagok. A szerkesztő

Covers_220984
Emlékek ​könyve Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Emlékek ​könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

László József - B. Molnár László - A ​Király
Az ​emlékkötetben exkluzív interjút olvashatunk az özveggyel, Zámbó Edittel, megemlékeznek róla a zenésztársak: Jankai Béla, Pálmai Zoltán, Komáromi István, Galambos Lajos, Túri Lui, Joós István, Kaszás Péter és Pásztor László. Részleteket olvashatunk TV-interjúkból, a rajongói levelekből és az internetes hozzászólásokból is. Megtudhatjuk mi történt a végzetes hajnalon...

1035492_5
A ​társadalom aspektusai Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​társadalom aspektusai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek_elek_eml%c3%a9kk%c3%b6nyve
Benedek ​Elek emlékkönyve Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Benedek ​Elek emlékkönyve
Benedek ​Elek a mesék, balladák, mondák földjén, az Erdővidék egy kis falujában született 1859-ben. Az Erdővidék a Székelyföld legeldugottabb tája. Szelíden emelkedő hegyek veszik körül észak, kelet és dél felől, csupán nyugati oldalán mutatkozik egy kis kilátás más vidékre. "Kicsiny falu az én falum, legkisebb az egész vidéken, s a legszebb - írja róla Benedek Elek. - Gyerekkoromban alig hatszáz lakója volt, s ennek is a jó felerészét az én nemzetségem tevé." Több mint száz évre emlékezik vissza Benedek Elek Édes anyaföldem című önéletrajzi írásában, s emléke ebben a száz évben sem halványodott. Ritkán adatik meg meseírónak, hogy a neve ennyire elevenen fennmaradjon, sorsa pedig ugyancsak figyelemre méltó, a kort idéző. Tragikus, majdhogynem hősi élete sok tekintetben példát mutató még a dédunokák számára is. Kisbaconban, itt ebben a kis falucskában, Erdély közepén áll ma is az emlékháza, melyet iskolák, gyerekcsoportok és nevének tisztelői keresnek fel nap nap után. Ő akkor ment haza Pestről kis falujába, amikor onnan kétszázezer kivándorlóval találta szembe magát, akkor tanult meg románul, amikor ezt nem vették tőle jó néven, hogy a román népmeséket fordíthassa magyarra, s szerkesztette a Cimborát, ezt a közkedvelt gyerekújságot, míg anyagi okokból meg nem kellett szüntetni. Aznap, amikor erről beszámolt barátjának, Szentimrei Jenőnek, kiesett a toll a kezéből, agyvérzést kapott, és meghalt. A mai gyerekek több, mint hárommillió példányban találkozhattak nevével, műveivel, utoljára a Magyar mese- és mondavilág három kötetével, melynek szépséges székely nyelvezete különös élményt nyújt az olvasónak. Benedek Elek azt mondotta, hogy ha a vadász nyúlra lő, akkor ő a nyúl pártján van, de ha a nyúl káposztába harap, a káposztát védi. Életével, emberi harcaival és a gyerekirodalom iránti rajongásával tudott ilyen példaképszerűen fennmaradni ekkora időn át. Ez a könyv sok érdekes képet tartalmaz, elsárgult, múlt századi fényképeket és későbbi tájképeket az Erdővidékről, Benedek Elek síremlékről és a kisbaconi emlékházról.

Ismeretlen szerző - Emlékkönyv ​Móra Ferenc 30 éves írói jubileumára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gross Arnold - Gross ​Arnold emlékkönyve
Talán ​még a századforduló idején tette le kinőtt játékait a kislány és a kisfiú, akkortájt csinosította szobáját csipkékkel, porcelánfigurákkal az ifjú hölgy, s akkor írták a közhely-bölcsességeket a bársonykötésű emlékkönyvekbe. Azóta kézműipari kordokumentumokká nemesedtek a babák, játékállatok, kis bútorok, épp úgy, mint a drága csipkék, hímzések, porcelánfigurák. A dísztárgyakat egy mai művész: Gross Arnold gyűjtötte össze, s emelte át változó-visszatérő motívumokként finoman színezett rézkarcainak mesevilágába. Szelényi Károly a rézkarcokból és a dísztárgyakból csendéleteket komponált, fényképein együtt láthatjuk a valóságos régi csecsebecséket és azok "égi mását" Gross Arnold játékos-nosztalgikus rézkarcain. Egy kitűnő művész osztja meg velünk alkotóműhelyének titkait az Emlékkönyv lapjain, s szemünk láttára játszik az egymásra rétegződő idővel: az emlékekkel.

Covers_326354
Dajkáld ​völgy eme várost Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Dajkáld ​völgy eme várost
"Apor ​Elemér igazi újrafelfedezésének ideje most érkezett el. Ha nem akarjuk lelkiismeretünket újabbmulasztással terhelni, hozzá kell látnunk ehhez a halaszthatatlan feladathoz. Vere dignum et iustum est - illõ és igazságos - hogy elismerjük: már most is nyílvánvaló, késõbb pedig bizonyára még jobban látható lesz: a XX. századi Egerrõl, a Bükkrõl nála szebben senki sem dalolt. Igézõ hangon mond áldást csodálatos multú,architektúrai szépségû lakóhelyére, a számára Civitást jelentõ Egerre" Dr. Cs. Varga István

Helen Exley - Álmodj, ​remélj!
" ​A reménynek, tarka díszben, lelked oltalmas hona, hangtalan dalol édesen, és nem hallgat el soha.."

Covers_289420
Éltető ​anyanyelvünk Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Éltető ​anyanyelvünk
Rádió- ​és televízióműsorokból, írásaiból szinte mindenki ismeri, sőt gyakran meg is szólítják az utcán: „Álljunk meg egy szóra!” Ő Grétsy László, a nyelvész, a nyelvművelő, a közismert értelmiségi, legtöbbeknek „a” tanár úr, aki csaknem fél évszázada figyeli, vizsgálja a nyelvet, őrködik anyanyelvünk szépségén, változatosságán. Tudományos megalapozottsággal, szívesen, szeretettel, türelemmel és bizakodva foglalkozik az anyanyelvvel. Hisz, vagy legalábbis bizakodik a magyar nyelv erejében és jövőjében. Grétsy László 70. születésnapján 106 nyelvész és közéleti személyiség köszönti őt írásával. Ezekből kirajzolódik a mai magyar nyelvtudomány és nyelvművelés számos időszerű gondolata, sarokpontja, vitatott vagy vitatható kérdése. A kötet a magyar nyelvművelés elméletének és gyakorlatának egyik legátfogóbb áttekintése. Szerzői az ünnepelttel együtt egyetértenek abban, hogy az anyanyelvről bizakodva kell szólni, s vallják, hogy ez az „éltető” közegünk.

Covers_529324
Ballagási ​emlékkönyv Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Ballagási ​emlékkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_360027
Krúdy ​Gyula 1878-1968 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Krúdy ​Gyula 1878-1968
1968 ​kettős Krúdy-jubileum éve. Kilencven év­vel ezelőtt született s 35 éve halt meg városunk nagy írófia. A kettős alkalom sokféle lehetőséget kínál a szülőváros hálájának kifejezésére, de ezek közül is a legfontosabbnak érezzük ennek az emlékkönyvnek a kiadását, mert ezzel olyan do­kumentumot adhatunk az érdeklődők kezébe, amely nemcsak az ünnepi alkalmak perceinek hangulatát teheti még bensőségesebbé, hanem hosszú időn át forrása és erősítője lehet egy még intenzívebb Krúdy-kultusz kibontakozásának, s egyúttal az egész ország előtt is szemléltetően példázza városunknak és megyénknek az íróhoz fűződő egyre erősödő és mélyülő kapcsolatát. Régi óhaj valósul meg ezzel a kiadvánnyal. Igaz, Krúdy művei ma már modern és szép kia­dásokban csaknem kivétel nélkül hozzáférhetők. Az óriási kiterjedésű életműben azonban az egyszerű olvasó számára nem könnyű az eliga­zodás. Régtől fogva tudjuk például, hogy írásait mennyire át meg átszövik a nyírségi vonatkozá­sok, a szülőföldhöz való bensőséges ragaszkodás szálai. Mennyivel teljesebb és hitelesebb lehet azonban a róla alkotott képünk, ha műveinek ezeket a csodálatos gyöngyszemeit, a szülőföld­höz írt gyönyörű vallomásait, a nyíri tájnak eze­ket az utolérhetetlen hangulatú rajzait most Krúdy-emlékkönyvünkben végre együtt olvas­hatjuk. Szemelvény-gyűjteményünk emellett jó szolgá­latot tehet pedagógusaink kezében a szűkebb ha­za szeretetére és megbecsülésére való nevelésben. De valószínűleg haszonnal forgathatják a külön­böző irodalmi rendezvények és műsorok össze­állítói is. A tanulmányok és emlékezések pedig segítenek bennünket Krúdy jobb megértésében, abban, hogy művészetét, amely mindig is a mienk volt, most már valóban és véglegesen birtokunk­ba vegyük. Örülünk, hogy a kettős jubileumot szerény kiadványunkkal is emlékezetesebbé tehetjük, és ezzel az ünnepi érzéssel köszöntjük az olvasót.

Balogh Elemér - A ​tanár úr
Balogh ​Elemér regénye a tragikus halált halt Brusznyai Árpádnak állít emléket, akit az 56-os forradalom után koncepciós perben ítéltek el és végeztek ki. Életszentsége és erkölcsi példaadása a mai ifjúság számára felbecsülhetetlen.

Veadandp0214
Stációk Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Stációk
Amikor ​a XX. századot jelzőkkel illetjük, gyakran hangzik el rövid összegzésként a háborúk vagy a tudomány évszázada elnevezés. Öröknek hitt birodalmak emelkedései és bukásai, izmusok egymásnak feszülése és az emberi szellem hihetetlen távlatokat nyitó lehetőségei jelzik azokat a végleteket, melyek között emberek milliói keresték a választ az élet miértjére. Birodalmi célok útkereszteződésében mit ér egyetlen ember sorsa, mit érnek az egyén céljai és szándékai? Radnóti élete a szenvedély és a szenvedés megrázó keveredése, lélek és a szellem csodálatos szárnyalása a legszebb és legmélyebb érzelmi kapcsolatok és az embert elpusztító legalantasabb ösztönök fölött. Az embertelenség idején adható egyetlen értelmes válasz: a legtisztább értékekhez való menekülés, a szépség keresése belső világunkban és emlékeinkben, s ha sorsunk azt követeli, akkor az élet feladása önfeladás nélkül, mert voltak és talán lesznek is még korok, amikor az építő értelem helyett a pusztítás tombol már-már fékezhetetlenül.

Covers_162729
Volt ​egyszer egy Ifipark Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Volt ​egyszer egy Ifipark
A ​Budai Ifjúsági Park 1961. augusztus 20-án minden különösebb propaganda nélkül nyitotta meg kapuit a budapesti fiatalok előtt. S bár az első évben csak egy hónapig tartott nyitva -a korabeli sajtó beszámolója szerint - a környezet, az ide csillámló Duna, a szolid társaság, a Nebuló zenekar kitűnő játéka mágnesként vonzotta ide a szórakozni vágyókat. Az ötlet a Budapesti KISZ Bizottságé volt. Eredetileg a Citadellát szemelték ki erre a célra, de a Fővárosi Tanácsnak más tervei voltak ezzel az épülettel. Az építők két hónap alatt varázsolták újjá a háborúban súlyosan megsérült Várdomb alatti új szórakozó helyet. Aztán szintén felsőbb döntésre 1984. szeptember 23-án, 23 év sikeres működés után bezárt az addigra legendás hely. ..Ez a könyv ennek a helynek meséli el a történetét.

Covers_288128
Holocaust ​emlékkönyv Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Holocaust ​emlékkönyv
1994 ​tavasza és ősze között - a vidéki zsidóság deportálásának 50. évfordulóján - a Teljes Evangéliumi Diák- és Ifjúsági Szövetség "Ne menj tovább, barátom!." címmel konferenciasorozatot szervezett. Ezen a kilenc konferencián a magyar szellemi és tudományos élet neves személyiségei - történészek, írók, teológusok, újságírók, politikusok - nem csak az áldozatokra emlékeztek: igyekeztek feltárni és megérteni a százezrek halálát hozó "vészkorszak" hátterét, felmérni következményeit. Mészöly Miklós, Lakatos István, Mezei András, Pákolitz István, Csordás Gábor, Csalog Zsolt, Kertész Imre, Balassa Péter írói esszében, versben, emlékező prózában fejezték ki mondanivalójukat, a történészek - Buzinkay Géza, Laczkó Miklós, Szabó Miklós, Varga László és mások - a holocaust szellemi előzményeit, a magyar antiszemitizmus történeti alakulását, az adatolható históriai körülményeket tették vizsgálódásuk tárgyává. A keresztény és zsidó teológusok a magyar holocaust tragikus tanulságait, az igazi párbeszéd szükségességét emelték ki: a pszichológus és szociálpszichológus előadók a tragédia lelki nyomairól, az asszimiláció, a beilleszkedés későbbi következményeiről és mai jelenségeiről rajzoltak képet. A rendezvények többségén a helyi zsidóság kitelepítésének történetéről is külön előadás hangzott el - a kiadvány helyismereti szempontból is számontartandó előadásai: Eger, Gyöngyös, Paks, Érd, Hatvan, Mezőkövesd, Nagyatád, illetőleg Komárom-Esztergom megye zsidóságának történetéről, deportálásáról szóló írásokat is tartalmaznak. A kilenc konferencia teljes írásos anyagának foglalata, a rendezvények közreműködőiről, támogatóiról is adatokat közlő emlékkönyv a magyar holocaust-irodalom egyik leggazdagabb darabja. Az 1944-es vidéki deportálások írásos emlékeinek reprodukcióival, fényképekkel illusztrált szép kivitelű kiadvány - helytörténeti forrásműként is figyelemre méltó.

Carter Alan - U2 ​Wide awake in America
Based ​on interviews with the Irish rock-band U2 and its management since 1980, this book describes tours, concerts and recording sessions, and considers the price the band has paid for its success. It presents an account of the promotion of raw talent to mainstream America and elsewhere.

Covers_223138
Örkény ​emlékkönyv Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Örkény ​emlékkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kellér Dezső - Fogom ​a függönyt
"A ​konferanszié személye hozzá van nőve a függönyhöz. Így ábrázolják a fényképek, és így élnek az emberek tudatában is. Hogy fogják a függönyt. Neves elődeim is fogták. Nagy Endre is, Békeffy is" - így kezdi Kellér Dezső e könyvhöz írt előszavát, amelyben megindokolja, miért fogja ő is a függönyt. De ezúttal nem a nézőhöz szól, hanem az olvasóhoz, nem élőszóval, hanem írásban, tehát: - függöny nélkül. Mégis majdnem bizonyos, hogy az olvasó nemcsak az ő félszeg tartását, rekedtes hangját, jellegzetes gesztusait képzeli hozzá majd az írásos szöveghez, hanem a függönyt is, mert olvasás közben is úgy érzi, mintha konferanszié a függönybe kapaszkodva beszélne hozzá. Akár ifjúsága színhelyéről, a "Csikágó"-ról, vagy a New York kávéház "civil" vendégeiről mesél, akár barátaira és kedvenceire emlékezik, Honthy Hannára, az operett királynőjére, szerzőtársára, Békeffi Istvánra, a játékos Komlós Vilire és másokra. Szintúgy a konferanszié szól hozzánk, amikor elmondja, hogyan találta fel a maszek szót, vagy amikor feltárja a kabarédal műhelyét, rövid naplójegyzeteiben pedig konferanszok poénjait lehet felfedezni. De akadnak a könyvben valóságos konferanszok is, amelyek az elmúlt években a kabér függönye előtt hangzottak el. Ami pedig a Kellér-tréfákat illeti, nem kétséges, hogy a kedves olvasó a csattanóra szinte látja maga előtt az összecsapodó függönyt, és talán hallja is a közönség tapsát.

Covers_301401
Júnusz ​Emre emlékkönyv Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Júnusz ​Emre emlékkönyv
Az ​1991. esztendőt az UNESCO Júnusz Emre, a középkori török irodalom legnagyobb költője születésének 750. évfordulója tiszteletére Nemzetközi Júnusz Emre Emlékévvé nyilvánította. Ebből az alkalomból a világ minden részén - így Magyarországon is - ünnepségekre, megemlékezésekre, tudományos ülésszakokra került sor. Kötetünk a hazai rendezvények előadásainak anyagát teszi közzé, továbbá egy válogatást a költő legszebb verseiből. Júnusz Emre költészete a meglepetés erejével hat a magyar olvasóra: filozófiai mélység, izzó misztikus hit és a forró szerelem érzése hevíti át e XIII-XIV. századi verseket, amelyek kifejezésmódjukban közel állnak a népköltészethez.

T. S. Eliot - Romhányi József - Macskák
Ez ​egy évfordulós emlékkönyv. 30 éve játsszák a Macskákat a Madách Színházban – és majdnem ugyanannyi ideje hiányzik már közülünk Romhányi József. Szirtes Tamás Seregi Lászlóval akkor egy világszenzációból magyar csodát csinált. Ennek a musicalnek a titka máig megfejthetetlen. Meséje sincs, zenéjét Andrew Lloyd Webber a Nobel-díjas T.S. Eliot verseire komponálta. Ezek ugyanis lefordíthatóak – ámde hogyan is lehetne átültetni több generációs angolszász kultuszukat? A legendás Rímhányó – ráduplázva a két kőkorszaki szaki sikerére – magyar Macskákat teremtett. Saját költői-nyelvi díszeit mint egy karácsonyfa ágaira, úgy aggatta rá az eredeti szövegre. (Közülük leginkább az angolosan hangzó, de csak magyarul „beszélő” macskaneveket szeretjük.) - Harminc a Karminca! – akár énekelhetnénk is. Örök érték, örüljünk neki.

Gaal György - Bánffy ​Miklós emlékkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Máté János - Kard ​és könny
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Erzsébet - Vezérlő ​csillagom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Tanárunknak ​tisztelettel - Irodalmi emlékkönyv
Tanévzáró ​idején, pedagógusnapon gond lehet a találó ajándék, amely a tanítványi hálát kifejezze. A virág gyorsan hervad, a kávéskészlet nem stílszerű, de egy szép és alkalmasan választott könyv maradandó és kedves emlék lehet. Ez a tetszetős kivitelű irodalmi emlékkönyv a tanári pályáról, a nevelői hivatás nagyszerűségéről beszél a legkiválóbb magyar írók és költők szavaival. Iskolai élményeiket idézik, hajdani tanáraik emlékét rajzolják meg élő és klasszikus alkotóink Mikszáthtól Vas Istvánig. S akik maguk is katedrán álltak – Babits, Füst Milán, Móra és márok –, megosztják velünk páratlan értékű nevelői tapasztalataikat. Hogy a rangos irodalmi élmény személyessé váljék, könyvünk elején az ajándékozó személyek vagy osztályok írják be bátran nevüket.

Sugár Róbert - Ugye, ​hogy nem felejtesz el?
..."De ​hogyan is felejthetnénk el Fényes Szabolcsot, a csaknem félszáz operett, zenés játék, a több mint százharminc film kitűnő komponistáját, a sok száz sláger sikeres szerzőjét, a Fővárosi Operett Színház hajdani igazgatóját, a Fészek Művész Klub hétfő esti rendszeres mozilátogatóját..." Ha élne, most lenne 75 éves. Halála előtt néhány nappal ígértem meg, hogy e könyv a jubileumra elkészül. Ám ő, ismerve a magyar nyomda útvesztőit, nem hitt benne. Mi viszont azt nem hittük, hogy Fényes Szabolcs e könyv megjelenését már nem értheti meg.

Kollekciók