Ajax-loader

'bibliográfia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Rod Stewart - Rod ​– Önéletrajz
Rod ​Stewart már a sokadik azoknak a rocksztároknak a sorában, akik könyvben mondják el életük történetét, de az elsők közé tartozik, ha azokat vesszük számba, akiknek tényleg regénybe illik a sztorijuk, így önéletrajza is a legjobbak egyike a maga műfajában. Születésétől egészen 2013-ban megjelent új lemeze, a Timekészítéséig követi végig az énekes életpályáját a kötet, és gyakorlatilag minden részletre kitér. Tisztázódik, valóban dolgozott-e sírásóként Stewart, és tényleg csak egy hajszálon múlt-e, hogy előadóművész helyett profi futballista lett, majd kiderül, hogyan fedezte fel egy vasútállomáson a hatvanas évek népszerű brit énekese, Long John Baldry. És persze nem feledkezik meg a bulvársajtó egyik leghálásabb témájának számító magánéletéről sem: születésekor örökbe adott első gyermekéről, házasságairól, válásairól, futó kalandjairól, drogokról, partikról és pajzsmirigyrákjáról, aminek következtében úgy kellett újratanulnia az éneklést, hogy egy pillanatig sem lehetett biztos a sikerben. A könyv ugyanakkor nem puszta anekdotagyűjtemény, Stewart ugyanis időről-időre megállítja a történetet, hogy a szokásostól eltérő módon is bemutatkozzon: ír például hobbijáról, a modellvasút-építésről, a preraffaelita festők iránti rajongásáról, futballimádatáról, az apaságról, sőt még a frizurájáról is. Fanyar, önironikus humora pedig még ahhoz is elegendő, hogy ez utóbbiról szórakoztatóan tudjon nyilatkozni, így a kötet mindvégig szellemes és tartalmas marad nemcsak rajongói, hanem a zenei világ és a különleges élettörténetek iránt érdeklődő olvasók számára is.

Covers_268852
elérhető
0

Ismeretlen szerző - A ​Harminc év sorozat ismertetője (1945-1975)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_250746
elérhető
0

Ismeretlen szerző - A ​Statisztikai Hivatal vezetői, 1848-2009
A ​Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat 1990-ben, 20 évvel ezelőtt a Statisztikai Hivatal elnökeiről megjelentetett egy kiadványt A Statisztikai Hivatal elnökei (1867–1989) címmel, amelyben az 1867-től működő hivatalos statisztikai szervezet vezetőinek rövid szakmai életrajzát és publikációik válogatott bibliográfiáját tette közzé. A KSH Könyvtár erre a kötetre építve, megújítva, átdolgozva és bővítve jelenteti meg ismét a Hivatal vezetői munkásságát bemutató kiadványt. Az előző kötet bevezetője részletesebben ismerteti a Hivatal megalakulásának és működésének, vezetői tevékenységének történetét. Az itt leírtakkal az előző kötet bevezetőjét kívántuk kiegészíteni. A jelen kiadásban megváltoztattuk a kötet címét, valamint az átölelt időszakot. A most megjelent kötet Fényes Elek rövid szakmai életrajzával és a munkásságát bemutató válogatott bibliográfiával kezdődik. Ezt a kiegészítést azért tartottuk fontosnak, mert Fényes Elek az 1848-ban létesített első állami, hivatalos statisztikai szervezet, az Országos Statisztikai Hivatal vezetője volt, akit a 19. századi Magyarország legnagyobb leíró statisztikusaként tartunk számon, a statisztikai tudományos gondolkodás egyik kiemelkedő egyénisége, akinek helyet kellett kapnia a Statisztikai Hivatal vezetőit bemutató kiadványban. Ezért változtattuk meg az időintervallumot is. 1867 helyett 1848-tól, vagyis az Országos Statisztikai Hivatal létrejöttétől napjainkig, 2009-ig mutatjuk be a Hivatal vezetőinek összegző szakmai életútját és közöljük nagyobb jelentőségűnek ítélhető publikációikat. A könyvet színesítik a vezetőkről készült fotók, amelyeket a könyvtár kézirattárából és a Hivatal fotóarchívumából sikerült összegyűjtenünk. A vezetők fotói alatt található évszámok azt az időszakot jelzik, amikor a Hivatal élén álltak. A kiadvány elkészítésekor forrásként elsősorban A Statisztikai Hivatal elnökei (1867–1989) című kiadványt vettük alapul, legnagyobb részét bedolgoztuk mostani kötetünkbe, ezen kívül a különféle adattárak életrajzi anyagát, a KSH Könyvtár kézirattárát és az Internetet használtuk fel a korábbi anyag kiegészítéséhez, jelenlegi kiadványunk elkészítéséhez.

Horváth Árpád - Jedlik ​Ányos
Jedlik ​Ányos (1800-1895) Jedlik Ányos a XIX. század kiemelkedő magyar fizikusa. Számos nagy fontosságú felfedezés fűződik a nevéhez. Mindenkit megelőzve megalkotta az elektromotort, az egysarki dinamógépet, az első akkumulátort, felfedezte az elektromágneses forgások elvét, az általa szerkesztett "villámfeszítőket" a bécsi világkiállításon ezrek csodálták meg. Tudományos eredményeit napjainkban is hasznosítják az iparban.

Tasnádi Kubacska András - Lóczy ​Lajos
Lóczy ​Lajos (1849-1920) Lóczy Lajos a Távol-Keleten (Tibet, Kína, Mongólia) tett felfedező útjával az egész viláon ismert nevet vívott ki magának. Munkásságát a Magyar Tudományos Akadémia nagyfíjjal koszorúzta, az angol Királyi Földrajzi Társaság pedig a felfedezők kitüntetésére alapított aranyéremmel tüntette ki. Tudományos munkásságát fémjelzi 30 tudományos és népszerűsítő műve; gyakorlati tevékenységét az Állami Földtani Intézet igazgatójaként és a Műszaki Egyetem tanáraként fejtette ki.

Jonathan Kirsch - Dávid ​király
Dávid, ​a zsidók királya ugyanolyan esendő és gyarló volt, mint bármely halandó, népe mégis csodálta, Isten pedig sokkal nagyobb áldásban részesítette, mint Ábrahámot vagy Mózest. Ő volt az eredendő "alfa-hím", az autentikus szexszimbólum, aki egyszerre váltott ki csodálóiban hősimádatot és buja szerelmet. A karizmatikus vezető, az "Isten szíve szerinti ember" ugyanakkor ravasz fondorlatokra és véres gyilkosságokra is képes volt. Jonathan Kirsch a Dávid király - Izrael uralkodójának igaz élettörténete című művében teljes képet fest ennek az ellentmondásos személyiségnek minden erényéről és gyarlóságáról. Kirsch feszes, drámai szövege új pszichológiai mélységekbe viszi el Dávid életének jól ismert eseményeit - Góliát legyőzését, az első zsidó király, Saul erőtlen uralmának megdöntését, Jonatánhoz, Saul fiához, Dávid szeretett barátjához és talán szeretőjéhez fűződő tragikus viszonyát, ünnepelt uralkodását Jeruzsálemben, ahol nemzedékeken át trónon maradt dinasztiája. Mégis, minden nagysága ellenére Dávid szenvedélyei rabszolgája volt - telhetetlen szerető, aki elnyerve a gyönyörű Batseba szerelmét, titokban elrendezte az asszony ártatlan férjének halálát, könyörtelen harcos, kinek diadalát kegyetlenkedések kísérték, gondokkal küszködő apa, aki nem tudta megvédeni lányát a gyalázattól, s aki ellen fegyveres lázadást vezetett szeretett fia, Absalom. Jonathan Kirsch egybeszőve a bibliai szöveget az évszázadok értelmezéseivel és kommentárjaival, illetve a modern bibliakutatás és biblikus régészet döbbenetes felfedezéseivel, rendkívüli valósághűséggel, intimitással és képszerűséggel kelti életre Dávid királyt jelent kötet lapjain. Lebilincselő elbeszélése középpontjában egy hús-vér hős áll - nem a szentbeszédek és hittanórák lapos óriásölője, vagy a legendák és a művészet makulátlan uralkodója, hanem egy vonzó, zavarba ejtően ismerős ember - aki ma is ugyanolyan vibráló és magával ragadó, mint több ezer évvel ezelőtt.

Rózsaligeti László - Magyar ​olimpiai lexikon 1896-2002
652 ​magyar sportoló rövid életrajzát tartalmazza ez a lexikon. Ők azok, akik az 1896 és 2002 között megrendezett 27 nyári és 19 téli olimpia valamelyikén egyéni vagy csapatversenyben dobogós helyen végeztek. A szócikkek, ahogyan az egy lexikonhoz illik, tömörek és pontosak, tartalmazzák az összes keresztutalást, így az eligazodás közöttük egyszerű. Az olimpikonok biográfiái mellett az olimpiai szempontokból legfontosabb hazai sportegyesületeket is ismerteti a könyv. A számos melléklet, táblázat, többek között éremtáblázat, eredményességi táblázat fokozza a kötet hasznos kézikönyv jellegét. Körülbelül háromszáz fotó segít még inkább eligazodni a honi sport legnagyobbjai között. A könyv a 2000-ben megjelent első kiadás jelentősen bővített, átdolgozott és javított változata.

Huszár Lajos - F. Fejér Mária - A ​magyar numizmatika bibliográfiája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bertha Zoltán - Görömbei András - A ​romániai magyar irodalom válogatott bibliográfiája, 1971-1980
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Olasz ​könyvek magyarul - Magyar könyvek olaszul / Libri italiani in lingua ungherese - Libri ungheresi in lingua italiana
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Bevezetés ​a régi magyar irodalom filológiájába
A ​könyv mindenekelőtt a magyar szakos egyetemi és főiskolai oktatás szolgálatában áll, s mint ilyen, igyekszik megismertetni a tanulmányaikat kezdő hallgatókat a filológia alapfogalmaival, módszereivel, hogy megfelelő alapot adjon későbbi tanulmányaikhoz. Témáit és példaanyagát elsösorban a régi magyarországi irodalomból veszi, amely sajátosságainál fogva különösen alkalmas a szövegközpontú módszerek elsajátítására. Ugyanakkor a történeti elvű oktatás is lehetövé és szükségessé teszi a filológiának az irodalmunk első korszakainak tárgyalását közvetlenül megelöző vagy azzal párhuzamos elsajátítását. A tárgy interdiszciplináris jellege azonnal szembeötlő: a régi irodalom tanulmányozójának otthonosan kell mozognia több területen is (pl. paleográfia, könyv- és nyomdászattörténet, textológia, ideológiatörténet, bibliaismeret, az egyházak története, az antik kultúra, történeti földrajz, nyelvtörténet, bibliográfia - mindez a számítógépes technológia segítségével). A filológia egyetemi oktatása mindezt figyelembe véve alapvetően három témakörre épül: 1) kézikönyv ismeret, 2) textológia és szövegkiadás, 3) a tudományos munkák szerkesztése, a jegyzetelési, címleírási technika. Mindez egybevág a magyar szak képesítési követelményeit tartalmazó hatályos rendelettel, mely a teljes képzési idő alapképzési szakaszában előírja a "filológiai alapismeretek: bibliográfiai, könyvészeti alapismeretek, hagyományos és modem textológia" témaköreinek oktatását és elsajátítását (Magyar Közlöny, 2001/80. sz., 5889. p.).

L. Kozma Borbála - Ladányi Sándor - A ​Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteményének (Budapest) kéziratkatalógusa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gazda István - Bevezetés ​a reáltudományok történetének magyarországi könyvészetébe
Számos ​tudományágban készültek már az utóbbi években összefoglaló jellegű bibliográfiák, így főleg a történet- és az irodalomtudományban. Néhány reáltudományban (így például az orvostudomány és az agártudomány esetében) találkozhatunk hasonló összegzéssel, de a reáltudományokat összefoglalóan bemutató irodalmi adattár még nem készült. A kötet egyes fejezetei - tudományterületenként - tekintik végig a legfontosabb irodalmakat, közölve azok teljes címleírását, különös tekintettel az 1945 előtti időszakra.Az első részből megismerhetjük a tudománytörténeti vizsgálódásokat segítő, összefoglaló jellegű könyveket és szakmunkákat, ezt követik az egyes szakterületek. A kötet külön kiemelten foglalkozik a matematikatörténeti munkákkal, majd felsorolja a fizika, a kémia, a csillagászat, a földtudományok (geológia, geofizika, térképészet, földrajztudomány), a botanika és a zoológia irodalmát. A kötet utolsó nagy része az ún. alkalmazott tudományokkal foglalkozik, melyből megismerhetjük az orvostudomány, az állatorvos-tudomány, az agrártudományok és a műszaki tudományok bibliográfiáját. A kötetet rendkívül gazdag névmutató, valamint intézményi névmutató és internetes adatbázis zárja. Elsősorban a könyvkereskedelemmel és könyvkiadással foglalkozó szakemberek számára ajánlott, de természetesen haszonnal forgathatják azt az egyes érintett tudományterületek képviselői s a könyvtárosok is.

Covers_299618
Petrik-emlékkötet Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Petrik-emlékkötet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

H. Szász Anna Mária - Aldous ​Huxley világa
"Aldous ​Huxleyt két felsőfok segítségével próbálhatjuk meg saját szellemében és stílusában bemutatni: ő volt a legmagasabb angol író - 192 cm magasságával annyira feltűnő jelenség, hogy az utcán a vásott gyerekek gyakran utánakiabáltak: »Főnök, milyen az idő odafenn?« - és a XX. század egyik legvitatottabb angol írója. Pályájának minden szakaszán, valamennyi írásával szikrázó nézeteltéréseket szított a közönség körében és a kritika berkeiben, mégpedig olyan különös módon, hogy műveinek ugyanazon vonásai szolgáltatták az okot a lelkes elismerésre és egyidejűen az elutasító elmarasztalásra. A köztudatban egyszerre volt a modern szellem felszabadítója és felelőtlen szabadgondolkodó, korának legragyogóbb elméje és felszínes műveltségét fitogtató álbölcs, nemzedékének legszellemesebb embere és cinikus mizantróp, az emberiség boldogulásán fáradozó próféta és zavaros eszmék megszállott hirdetője" - írja könyvének bevezetőjében H. Szász Anna Mária, majd pedig hozzálát, hogy járható ösvényt vágjon az ellentmondó vélemények e dzsungelében, és a halála óta eltelt húsz év távlatából méltányos megvilágításba helyezze az egykor oly nagyra tartott, később annyira lefitymált írót és gondolkodót.

Gaál László - Rodiczky ​Jenő
Rodiczky ​Jenő (1844-1915) Rodiczky Jenő a múlt század jeles tudósa, tanára, írója és közéleti személyisége. Hírnevét azonban elsősorban mint gazdasági szakíró, a juhtenyésztés és gyapjúismeret nemzetközileg elismert szaktekintélye vívta ki. Nagy része volt a magyarországi gazdasági intézetek oktatási rendszerének kialakításában és első ízben hívta fel a figyelmet a szántóföldi kísérletezés fontosságára.

Mészáros Tibor - Márai ​Sándor bibliográfia
A ​kötet a Márai-életmű kutatója-gondozója, Mészáros Tibor másfél évtizedes gyűjtőmunkájának eredménye. Az első rész Márai műveinek bibliográfiai leírásait foglalja magában. A kötetben megjelent művek és ismertetésük után a bibliográfia legnagyobb vállalkozása a periodikákban megjelent művek számba vétele, itt több mint 6ooo írás adatai és rövid annotációk olvashatók. Szerepelnek a Márai-interjúk, a szerző által szerkesztett művek, idegen nyelven megjelent művek, színházi kritikák bibliográfiai leírásai és az író által fordított művek is. A második rész az íróról szóló irodalom felsorolása, a Márairól szóló önálló kötetek, a lapokban megjelent írások (több mint 4ooo tétel) nélkülözhetetlenek az író életművének feldolgozásához. Cím- és névmutató teszi használhatóbbá a közel 12.000 tételt tartalmazó ezer oldalas adattárat. A Márai-bibliográfia filológusok, tanárok, kutatók, könyvtárosok, de az egyre népszerűbb szerző olvasói számára is segítséget jelent az óriási életműben való tájékozódáshoz.

Ismeretlen szerző - Könyvtárosok ​kézikönyve 4. - Határterületek
A ​negyedik kötet a kézikönyv gyakorlati használatát kívánja elősegíteni. Első részében a könyvtár- és információtudomány tájékoztatási forrásainak elemzésére kerül sor, a kötet így tárgyalja a bibliográfiákat, referáló folyóiratokat, külföldi és hazai adatbázisokat, adattárakat, enciklopédiákat. Ezeket a hatályos jogszabályok, normatív dokumentumok, szabványok rendszerező bemutatása követi. Önálló kötetbe szervezésüket az indokolja, hogy a normatívák, az előírások és a szabályzatok gyakran változnak, részletes ismertetésük pedig megtörné a többi kötet elméleti jellegét. E változások egy külön kötetben jobban és gyorsabban követhetőek.

Ismeretlen szerző - Karl ​Marx és Friedrich Engels művei magyar nyelven
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Georges Duby - Guy Lardreau - Párbeszéd ​a történelemről
Georges ​Duby, a neves francia történész meghatározó alakja a második világháború utáni európai történetírásnak. Magyarul is olvasható, közkedvelt monográfiái, tanulmányai a középkor művelődés-, társadalom- és művészettörténetéről útmutatóak mindazok számára, akik egy-egy korszak kulturális kifejezésformáit a maguk teljességében, összetettségében akarják megismerni. A filozófus Guy Lardreau-val folytatott beszélgetésben Duby kifejti nézeteit a történetírás feladatairól, a kutatómunkában alkalmazott módszerekről, a XX. század történetírásának főbb fejlődési szakaszairól, beszámol azokról a személyes vagy szakmai indíttatásokról, amelyek munkái megírására ösztökélték. A kötet olvasmányos, stílusa élvezetes, és roppant érdekfeszítő nyomon követni az okfejtések tiszta logikáját.

Boda Miklósné - Huber Kálmánné - Mohács ​bibliográfia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_327501
Filmkönyvek ​könyve Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - Filmkönyvek ​könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Horváth ​Sándor O. P. Emlékkönyv
Horváth ​Sándor O. P. születésének 100. évfordulójára Az idők folyamán roppant szellemi, kulturális értékek halmozódtak föl az emberiség életében. Ezek az értékek elismerten vagy rejtetten hatnak jelenlegi szellemi életünkre; táplálják és irányítják gondolkodásunkat és magatartásunkat. Rejtett értékekre legtöbbször csak jelesebb évfordulók alkalmából eszmélünk. Jelesebb évfordulók hozzák fölszínre a már elfeledett vagy elhanyagolt kincseket. Horváth Sándor, akinek 1984-ben ünnepeltük születésének százéves évfordulóját, szintén az elfeledett és rejtett kincsek közé tartozik. Élete és munkássága még elérhető közelségben van, mégis távolinak és elérhetetlennek tűnik. Hazánkban és külföldön sokan ismerik nevét, de sajnos igen kevesen ismerik alaposabban szellemi hagyatékát. Pedig páratlan jelentőségű bölcseleti, teológiai, erkölcstani és társadalombölcseleti szempontok rejtőznek hátramaradt műveiben. Spekulatív szellemi ereje szinte egyedülálló a magyar szellemi életben. Akik személyesen is találkoztak vele, megérezték egyéniségén átizzó tudományos és metafizikai "szenvedélyét". A skolasztikus metafizika és teológia iránt hatalmas szenvedély lobogott benne. A jelenlegi évforduló alkalmat ad számunkra, hogy legalább fölvillantsuk Horváth Sándor személyét és munkásságát. A jubileumi év kötelezi a magyar hittudomány képviselőit, művelőit, hogy föltárják és gyertyatartóra tegyék szellemi kincseit. A jeles évforduló fölkínálja Horváth Sándor szellemi hagyatékát azoknak a világiaknak is, akik érdeklődnek a keresztény bölcselet és teológia iránt. Korunkra rászakadt hatalmas erővel egy szellemi válság és zűrzavar. Talán már látjuk a kivezető utakat, és talán már tudjuk kik azok, akiktől biztos eligazítást és támpontot kaphatunk az örök hata felé való vándorlásban.

Kölcsey Ferenc - Hymnus ​/ Nemzeti hagyományok / Parainesis
Kölcsey ​Ferenc: Hymnus / Nemzeti hagyományok / Parainesis - életrajzi vázlat - a szöveggondozásról - teljes, gondozott szöveg tárgyi magyarázatokkal és szemelvényekkel - bibliográfia

Tonk Márton - Idealizmus ​és egzisztenciafilozófia Tavaszy Sándor gondolkodásában
A ​magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai című kiadványsorozat életrehívását az a felismerés vezérli, hogy a magyar filozófiai kultúra viszonyát saját tradíciójához szinte teljes egészében az esetlegesség jellemzi, a filozófia magyar nyelvű művelésének története tematikusan alig-alig vált ki érdeklődést. A történelmi és ideológiai cezúrák miatt filozófiai kultúránk nem élhette meg saját hagyományait a folytonosság jegyében, így XX. századi történetét nem a folyamatos és szerves építkezés, hanem az állandó újrakezdés jellemzi. A sorozatnak tehát elsődleges célja, hogy elemző feldolgozások és monográfiák formájában olyan, a legtöbb esetben "elfelejtett" szerzők szövegeit, illetve életmű-értékeléseit tegye közzé, akik nagy hatást gyakoroltak a magyar filozófiai múlt egy-egy kitüntetett szakaszában. Ugyanakkor viszont arra is vállalkozik a sorozat, hogy pótolva az ebben a vonatkozásban meglévő hiányosságokat, a XIX-XX. század során született magyar nyelvű filozófiai publikációk bibliográfiai adatait jelentesse meg tematikus és életmű-bibliográfiák formájában. A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai című kiadványsorozat tehát a XIX-XX. századi magyar nyelvű filozófiai, eszmetörténeti és társadalomelméleti irodalom monografikus értékelésére és publikációs adatainak közzétételére törekszik, forrásközlés jelleggel szövegeket, dokumentumokat, filozófus személyiségek életmű-bibliográfiáit, filozófiai folyóiratok repertóriumait és tematikus bibliográfiákat tesz közzé.

Keszthelyi Sándor - Sragner Márta - Napfogyatkozás ​és honfoglalás
Lakits ​Ferenc (1859–1919) élete és művei. Az ismert 19. századi csillagászról készült bio-bibliográfiai kötet lektorálására a Magyar Tudománytörténeti Intézetben került sor.

Barsi Ödön - Paganini ​élete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Szabolcs-Szatmár ​megye néprajzi bibliográfiája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_166944
Beszélő ​könyvtár 1967-75 Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Beszélő ​könyvtár 1967-75
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bojtásné Damó Csilla - Bolyósné Ujfalusi Éva - Heltay Ágnes - A ​Zrínyi Kiadó kiadványai 1981-1995
A ​bibliográfia az 1981-ben megjelent „Zrínyi Katonai Kiadó kiadványai 1951-1980" című munka folytatása. Jelen kiadvány azokat a könyveket tartalmazza, amelyeknek áruk és/vagy kiadványazonosító (ISBN) számuk van. Ez alól csak néhány olyan témájú mű esetében tettünk kivételt, amelyek ismertetésével teljesebb képet adhattunk a kiadó arculatáról. Nem szerepelnek viszont a bibliográfiában tankönyvek, valamint propaganda jellegű kiadványok, ha még könyvárusi forgalomba kerültek is. A bibliográfia két fő részből áll: I. Időrendi rész; II. Mutatók. Az „Időrendi rész" a kiadási év szerint sorolja fel a könyveket. Az egyes éveken belüli sorrend: katonapolitika, politika - hadtudomány általános kérdései - hadigazdaság, gazdaság - hadművészet - haditechnika, technika - hadtörténelem, történelem - katonai kiképzés, katonaélet, honvédelmi nevelés (beleértve a sportot, szabadidő eltöltését is) - szépirodalom (magyar és más nyelvek, illetve országok irodalma - az egyes csoportokon belül szerzői betűrendben) - egyéb (az előbbi felosztásba nem sorolható könyvek). Az utolsó éveknél - a kiadványok mennyisége és jellege miatt - a fenti elveket nem lehetett következetesen érvényesíteni. Az „Időrendi rész"-ben találhatók a könyvek bibliográfiai leírásai. A bibliográfiai tétel áll: a besorolási tételszámból, amelyre a mutatókban az utalás történik, a bibliográfiai leírás adataiból, az Egyetemes Tizedes Osztályozás szerinti szakszámból és - ahol ez szükséges - a kiadvány tartalmi ismertetéséből.

Bardoly István - A ​műemlékvédelem első ötven évfolyamának repertóriuma
A ​Műemlékvédelem című folyóirat repertóriuma a kiadvány elmúlt ötven évének cikkeit tartalmazza. A repertórium öt részből áll. A Tartalommutató az évek-évfolyamok sorrendjében közli az egyes számokban közzétett publikációk adatait, feltüntetve az egyes rovatok címét is. Minden egyes tétel önálló leírást és sorszámot kapott,. Ez utóbbiak segítségével kereshető vissza a tétel a mutatókból. A Helynévmutató nemcsak az egyes emlékekről szóló tételeket tartalmazza, hanem mindazokat, amelyek megítélésünk szerint lényeges információt hordoznak. A Személynévmutató minden egyes cikk, közlemény szerzőjének nevét tartalmazza. A Tárgymutató csak az összefoglaló, általános tematikájú cikkeket tartalmazza. A Függelék közli a folyóirat kiadóit, illetve szerkesztőségének tagjait.

Székey Júlia - Székely Júlia - Schubertiáda
A ​múlt század elején egy bécsi kiskocsmában - hangulatos poharazgatás mellett - gyakran töltötte együtt az estét néhány fiatalember. "Schubertiánusok"-nak nevezték őket, az összejöveteleket pedig "schubertiádá"-nak, mert a társaság középpontja egy erősen rövidlátó, jelentéktelen külsejű, ifjú zeneszerző, Franz Peter Schubert volt, aki állítólag néhány csinos dalt is írt, amelyeket következetesen és többször is visszautasítottak a kiadók... A harmincegy éves korában elhunyt Schubert rövid pályafutása kudarcok sorozata volt. Goethe nem állt szóba vele, Salieri nem támogatta, művein csak a kiadók gazdagodtak meg, ő élete végéig nyomorgott. Nagylélegzetű zenekari műveit sem adták elő, operái megbuktak, s a dalt, a dalformát, amelynek utolérhetetlen mestere volt - lenézte a "zeneértő kritikusok" tudós klikkje. Magánélete sem tekinthető boldognak. Gyerekkorát zsarnoki természetű apja keserítette meg, rövid férfikorát pedig néhány viszonzatlan szerelem. Székely Júlia romantikus hangvételű, érzelmekben gazdag regényében találó portrét fest az ifjú zseniről és az őt körülvevő "schubertiánusok" kicsiny, de lelkes táboráról.

Kollekciók