Ajax-loader

'magyar kultúra' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Borzák Tibor - Emlékszik-e ​még?
Száz ​év- ötven színész. Ebben az interjúkötetben félszáz egykori kecskeméti művészt faggattam arról, mit jelentett nekik a hírös város színháza, milyen apró mozzanatokra emlékeznek pályájuk vidéki időszakából. A múlt felidézésével a fennállásának százéves jubileumát ünneplő Kecskeméti Katona József Színház meghatározó korszakairól is képet kapunk. Kedves közönség! Jöhet a vastaps! A kötet szereplői megérdemlik.

Bódy Gábor - Végtelen ​kép
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Takáts Gyula - Somogyi ​pásztorvilág
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Korpádi Péter - Patyi Árpád - A ​magyar konyha remekei
A ​magyar konyha remekei a házias, hagyományos magyar konyha legjobb, számunkra legkedvesebb fogásainak receptjeit tartalmazza. Az édesanyák főztjének feledhetetlen ízeit hozza vissza, hozzátéve és módosítva sok mindent a modern táplálkozás jegyében. Könyvem a történelmi hatások által gazdagított, finomított, de eredendően magyar konyha receptjeit kínálja az olvasónak. Mindenekelőtt leveseket, mivel levest kedvelő nép vagyunk, s az ebéd többnyire levessel kezdődik nálunk. Aztán a magyaros előételek receptjei következnek, s nem hiányoznak szakácskönyvemből a magyar folyók, tavak halainak ízei sem. A borjú- és marhahúsból, sertéshúsból, bárányból, vadhúsokból, baromfiakból készült fogások közt minden idényben, minden alkalomra megtalálja az olvasó az éppen kedvére valót. A jó ebéd vagy vacsora méltó befejezése - pláne ha névnap, születésnap alkalmából vagy ünnepnapon történik - egy olyan sütemény, amelynek ízeit évszázadok hagyománya formálta. A diós-mákos beiglitől az aranygaluskáig, a dobostortától a zserbószeletig ilyen sütemények receptjeit kínálom könyvemben, jó főzést, sütést és jó étvágyat kívánva hozzájuk. Korpádi Péter

Köpeczi Béla - A ​magyar kultúra útja 1945-1985
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Erdély Miklós - A ​filmről
Erdély ​Miklós (1928-1986) válogatott írásainak kötete tartalmazza az összes filmmel kapcsolatos, életében publikált írását (tanulmányokat, kritikákat, elemzéseket), s minden kéziratos és sokszorosított filmtervét, filmnovelláját, melyeknek autentikus kézirata vagy annak tekinthető másolata a hagyatékban fellelhető volt. A kötet felépítése - a bevezető interjút leszámítva -egyetlen szempontot követ: az írásokat keletkezésük időrendjében közli, mert bármely egyéb csoportosítás torzította volna azt az igen sokrétű, gazdag összefüggésrendszert, mely a terjedelmet és műfajt tekintve is igen sokféle szöveget épp az időbeli egymásra-következés mentén áthatja. Az eligazodást segíti a kötet végén.

Nánay István - Ruszt
"Ruszt ​József kiemelkedő rendező, iskolateremtő művész, társulatalapító és -megtartó személyiség, nagyszerű pedagógus. És ellentmondásos ember. Életét időről időre újrakezdi, de szavai szerint mindig ugyanazt az előadást rendezi, mint ahogy az igazi festő is mindig ugyanazt a képet festi. Írásommal ennek az örökké ugyanolyan előadásnak a lényegét szeretném feltárni, de arra is keresem a választ, hogy ez a színház mitől rituális, kegyetlen, politikai..., hogy színészeit Grotowski- vagy Sztanyiszlavszkij-"metódus" szerint neveli-e, hogy tiszteli-e az írót vagy sem, amikor "a legradikálisabban húzó magyar rendezőként" kialakítja előadásainak szövegkönyvét - a titkait igyekszem kifürkészni."

Grendel Lajos - A ​modern magyar irodalom története
Grendel ​Lajos kötete a magyar irodalom azon műveit foglalja össze, amelyek megítélése szerint az idő múlásával sem veszítettek érdekességükből, eredetiségükből; főleg a modern magyar lírában és epikában végbement változásokkal, illetve (át)alakulásokkal foglalkozik. Egy részletes, rendkívül érdekfeszítő irodalomtörténeti bedekker.

Dr. Czeizel Endre - Matematikusok ​- gének - rejtélyek
Már ​az ógörögök nagy gondolkodói azt vallották, hogy muzsikus, poéta, festőművész és matematikus géniusznak születni kell vagyis kivételes tehetség nélkül a legjobb családi, iskolai és társadalmi feltételek mellett sem lehet valakiből ilyen géniusz. Korábbi könyveimben a muzsikus, poéta és festőművész géniuszok elemzése kapcsán igyekeztem a születni kell koncepcióra a modern genetikai ismeretek alapján magyarázatot találni. Most a nagy magyar matematikusok értékelésére vállalkozom. Be kell vallanom, nem véletlenül maradtak a matematikusok utolsónak. Féltem tőlük, most már tudom: joggal. Be kell vallanom, a matematikus-géniuszok csúcsteljesítményeit jelentő képletekből sokat nem értettem. Azt hiszem, ezeket felfogni, értékelni, bennük igazából gyönyörködni csak a matematikusok külön kasztjának adatik meg. Éppen ezért könyvemben a matematikusokat matematika nélkül kísérlem meg bemutatni, mivel ha őket, mint embereket ismerjük meg, talán jobban is érthetők és szerethetők. Megkértem ugyanakkor Tusnády Gábor matematikus akadémikust, régi barátomat, hogy az elméleti matematikusok tudósi teljesítményének lényegét fordítsa le nekünk a hétköznapi nyelvre. A könyv terjedelmi korlátai miatt 15 személy értékelésére terveztem vállalkozni, ebből 10 elméleti és 5 alkalmazott matematikus. Az elméleti matematikusok közül legrészletesebben Bolyai Jánossal foglalkozom. Nem csak azért, mivel ő a magyar tudomány és kultúra egyik legnagyobb hérosza, hanem hogy amolyan orvosi rehabilitációként bebizonyítsam: Bolyai János nem volt elmebeteg. Ugyanakkor a könyvem címében szereplő Rejtély szó arra utal, hogy e kutatásom során több olyan meglepő összefüggésre bukkantam, amikre nem találtam végleges választ. Éppen ezért reményeim szerint könyvem elindíthat egy olyan gondolatáramlást, ami választ adhat e rejtélyes kérdésekre, hozzájárulva a matematikus-géniuszság jobb megértéséhez és megbecsüléséhez. - (Dr. Czeizel Endre )

Magyar Adorján - Az ​ősműveltség
MAGYAR ​ADORJÁN: Néprajztudós, Firenzében végzett szobrász és festőművész, kilenc nyelvet tájszólásaiban is beszélő nyelvész. Ezek között anyanyelvi fokon beszélt latinul, s hadifogsága alatt egy eldugott olasz faluban elszállásolva felismerte, hogy az ottaniak még mindig egy felismerhetően etruszk tájszólással beszéltek. Később e tárgyban írt, olasz nyelvű könyvét kiadták. Rovásírással írt ősi magyar gyógymódokkal kapcsolatos könyvét egy szicíliai orvosnak adta megőrzésre a háború alatt. Ez is feltételezhetoen elveszett, mint elméleteinek összegezője, Az ősműveltség első és egyetlen kéziratos példánya. Ennek kiadására készített megrendelési ív két oldalán olvashatjuk nemcsak elméletének néhány szóban kifejezett lényegét, de azt is, hogy e mű háttere 33 éven át folytatott, minden mást háttérbe szorító munkája. A címlapból látszik, hogy Magyar Adorján 1927 óta küzdött Az ősműveltség kiadásáért. Ez az akkor 4.000 oldalas mű egyetlen, kéziratos példánya a háború alatt Pesten elveszett. Középkori szerzetesek buzgóságával újra kezdte írni főművét, sot ki is bővítette, tömérdek képpel is ellátva. Végül 1995-ben kiadásra került Budapesten, örökösei és a Magyar Adorján Baráti kör gondozásában, Az ősműveltség címmel. A negyvenes években a kormány egy Magyarságtudományi Intézet megszervezésével bízta meg, de ennek – mint annyi más értékes kezdeményezésnek is – a háború és következményei vetettek véget. A háború előtti években rendszeresen cikkezett az Etnográfia folyóiratban, ébresztgetve, formálgatva az akkori nyelvészek, történészek gondolkodását. Tanácsaival segítette Vikár Bélát a Kalevala fordítása közben, Kodály Zoltánt népzenegyűjtő tevékenységében, s mindezt oly csendben és szerényen, mint ahogyan Arany János javítgatta Madách Ember tragédiáját.

Pesovár Ernő - A ​magyar páros táncok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh Gyöngyi - Király Jenő - Csak ​egy nap a világ…
A ​magyar film műfaj és stílustörténete 1929-1936 Az "egy nap a világ" hangulat alapvető szerepet játszik a jellegzetes filmformák genezisében. A vizsgált időszak magyar filmjeinek a kor ideológiáját, mentalitását tükröző alaphangulata nagy szerepet játszik a filmek nemzetközi sikerében, ma is élő hatásában, feltűnő és a filmtörténetben szinte páratlan örökifjúságában. A kötet egyetemi és főiskolai filmoktatáshoz javasolt tankönyv.

Covers_187513
Az ​UV villamosok Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - Az ​UV villamosok
Ezt ​a könyvet a lelkesedés hozta létre. Kellett hozzá egyrészt néhány villamosbarát, akik azt akarták, hogy az ötvenedik évforduló ne múljék el maradandó emlék nélkül, másrészt pedig kellett hozzá mindaz az információanyag, amit azok halmoztak fel, akik ebben a fél évszázadban, vagy legalább jó részében ezen villamosok között lehettek, és minden tapasztalatot megörökítettek, hogy továbbadják az utókornak. Mi ebből igyekeztünk legjobb tudásunk szerint megalkotni ezt a kötetet, amely megpróbálja minél több aspektusból bemutatni az UV típust, megmutatni nem csak azt, hogyan született és kíséri mindennapjainkat immár ötven éve, hanem azt is, hogy hogyan működik, milyen a felépítése. A sokak számára talán túl száraz műszaki leírást is fontosnak tartottuk megörökíteni, megmutatni, hogyan is működött egy, a „régi iskola” szerint készült villamos. A mai járművekben már az elektronikáé a főszerep, míg ezekben még az ember a „központi egység”. Az UV-k eltűnésével egy jelentős korszak fog lezárulni a budapesti tömegközlekedés történetében mind városképileg, mind műszakilag. Remélem, hogy ez a könyv örömére szolgál nem csak a villamosbarátoknak, hanem mindenkinek, aki fogékony az értékes, időtálló dolgokra. Egy német villamosbarát nevezte az UV kocsikat „Budapest parádéskocsijai”-nak. Ennél szemléletesebben nehéz ábrázolni azt a viszonyt, amellyel a készítők viseltetnek a könyv tárgya irányában. Valóban, egy jármű, amely immár több, mint ötven éve hozzátartozik Budapest mindennapjaihoz, meghatározza a városképet, életünk része lett, és ezenközben tárgy létére szerethetővé vált, megérdemli, hogy életútját ezzel a kifejezéssel illessük a könyv címében.

Szőts István - Szilánkok ​és gyaluforgácsok
Szilánkok ​és gyaluforgácsok - hajlíthatatlan jelleméhez hű önkritikával maga Szőts István (1912-1998), az európai rangú magyar filmművészet egy új megteremtője nevezte így egy interjúban filmjeinek, írásainak együttesét. Torzón maradt életmű - mondták mások. Ám azok, akik látták, láthatták betiltott, elhallgatott filmjeit - köztük az Emberek a havason vagy az Ének a búzamezőkről címűeket -, vagy olvasták Röpiratát a magyar filmművészet ügyében, mely munkáját nyugodtan nevezhetjük a magyar film alkotmányának, egyszóval a film, a magyar film barátai tudják, hogy filmművészetünk egyik legértékesebb örökségét jelenti Szőts István munkássága. Kötetünk ennek a sok tanulsággal szolgáló és megszívlelendő örökségnek a foglalatát adja közre. Kiadatlan művei közül először itt jelennek meg a vázlatossága ellenére is izgalmas és egyben dokumentum értékű Életrajzi feljegyzései, s megvalósítatlan filmtervei, forgatókönyvei közül a Havasok asszonya, Az éhség, és Az aradi tizenhárom. Az 1945-ben írott Röpirat a magyar filmművészet ügyében című munkája pedig minden bizonnyal gondolatébresztő, mondhatni, aktuális olvasmány napjainkban is.

Bihari-Horváth László - A ​hímzett képes-feliratos falvédő
A ​hatvani Hatvany Lajos Múzeum Falvédőgyűjteményének tárgytipológiai leírását és katalógusát adja Bihari-Horváth László, a múzeum munkatársa. A hímzett falvédőkből először 1980-1981-ben nyílt kiállítás, akkor meglehetősen ellentmondó visszhangokat kiváltva, hiszen ezeket a konyhai díszítéseket a giccs kategóriájába sorolta a korabeli tudomány. Azonban mint a népi lakáskultúra része, beépült a mindennapokba. A szerző tanulmányában a használatot, illetve a falvédőképeket és szövegeket is elemezve, típusokra osztott gazdag fekete-fehér fotómelléklet és tárgyleírás kíséretében dolgozta fel az anyagot - a modernizálódó népi lakáskultúra iránt érdeklődő laikus és szakközönség számára.

Covers_545729
Dévényi ​Tibi bácsi Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Dévényi ​Tibi bácsi
Hozzávalók ​Tibi bácsi Szerző Hét darab asztal, különböző éttermekben Néhány recept, a retró kaják népszerűsítésére 1 db diktafon 1 db számítógép 1 db kiadó Szerkesztő Tördelő Nyomda ízlés szerint Egy-egy pohár whisky Elkészítés Végy szerzőt és egy hetvenkét éves Tibi bácsit, akinek rengeteg élettapasztalata és sok-sok sztorija van. Ültesd le őket hetente egyszer valami kényelmes székbe, terített asztalhoz, jó kaja-pia mellé, olyan vendéglőbe, ahol kellőképp el tudnak lazulni. Hagyd mesélni Tibi bácsit, ha szükséges, kérdezd. Rögzítsd. Vedd a szerzőt, gyúrd össze vele a történetet, pihentesd egy kicsit. A következő alkalommal egészítsétek ki a hiányzó részeket. Tedd hozzá a retró recepteket, feltét gyanánt. (Elhagyható, de akkor ne csodálkozzunk, ha a mai fiatalok már nem fogják ismerni.) Töltsd meg még több tartalommal, hétről hétre. Ha úgy látod, hogy elérted a kívánt mennyiséget, told a szerkesztő orra alá, kóstolja meg. Ha szükséges, fűszerezd újra az ő tanácsai szerint. Tördeljétek, tálaljátok, így kisül majd belőle a könyv. Jó étvágyat hozzá!

Kégli Ferenc - Sonnevend Péter - Fejezetek ​a magyarországi könyvtárügy történetéből (1945-1956)
A ​velünk élő múlt megismerése fontos jelenünk és jövőnk szempontjából. Mai szakmai valóságunk (felsőfokú képzés, területi könyvtári hálózat, országos nyilvános szakkönyvtárak stb.) több vonatkozásban az 1945 utáni korszakhoz kapcsolódik. Tanulmánykötetünk egy pár éve indított csoportmunka eredményeit kínálja az olvasónak (miután közel egy tucat résztanulmány a szakmai folyóiratokban már napvilágot látott, s a szerzők két konferencián is beszámoltak munkájuk állásáról). A Rákosi-korszaknak is nevezett tizenkét év leginkább arról nevezetes, hogy soha nem tapasztalt törést (diszkontinuitást) okozott az ország életében, így a könyvtárak világában is. Az utóbbi évtized hazai tudománya számos más területen is élénk érdeklődést tanúsít az ország kulturális szovjetizálásának témája iránt (irodalomtudomány, művészetek stb.). Ehhez is,meg a nemzetközi trendhez (diktatúra és könyvtárügy) is kapcsolhatók az itt olvasottak. E korszakban újra és újra "selejtezték" a könyvtárosokat és a gyűjteményeket is, ahogy erről egyik fejezetünk beszámol. (Egy későbbi időpontban szükséges lesz az olvasók "selejtezésének" áttekintése is.) Öt tanulmányunk további témái is a korszak lényegi kérdéseit ölelik fel, felhasználva levéltári és publikus forrásokat egyaránt. Ezek: a könyvtárpolitika korabeli kényszerpályái; a szakképzés rendszerének megteremése; az Országos Könyvtári Központ működése (1945-1952); az iskolai és gyerekkönyvtári ellátás fejlődése. A szerzők - Kégli Ferenc, Pogány György, Pogányné Rózsa Gabriella, Sonnevend Péter és Varga Katalin - tapasztalt szakírók, akik évtizedek óta ismertek a nyilvánosság előtt.

Galla Endre - A ​világjáró magyar irodalom / A magyar irodalom Kínában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_262754
POSZT ​10 Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - POSZT ​10
2010-ben ​tízéves a magyar színjátszás legrangosabb seregszemléje, a POSZT. Pécs színházai, galériái és utcái június első felében immár tizedik esztendeje fontos találkozások színtereivé válnak. Jelen kötet az elmúlt évtized történéseit, emlékeit, tanulságait foglalja össze. Nánay István, a kötet szerkesztője a POSZT alapítóit, szervezőit, résztvevőit arra kérte, elevenítsék fel a fesztiválhoz kötődő legfontosabb élményeiket. A visszaemlékezések mellett az olvasó a POSZT-ról megjelent kritikák és tanulmányok révén is lépegethet a színházi és a privát élet kulisszái között, s a kötet végén található adattárban böngészhet a seregszemle és előzménye, az Országos Színházi Találkozó programjaiban. Az egyszeri és megismételhetetlen fesztiválpillanatokat Simara László és Tóth László fotói teszik feledhetetlenné.

Covers_314564
Filmklub, ​filmoktatás Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Filmklub, ​filmoktatás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fucskár Ágnes - Fucskár József Attila - Hungarikumok ​könyve
A ​kalocsai fűszerpaprikát, a Herendi porcelánt és a magyar operettet valószínűleg mindenki ismeri; de tudjuk-e vajon, mióta létezik a fröccs, mik azok a kaptárkövek, vagy hogyan készül a karcagi birkapörkölt? Magyarország természeti értékeit, kulturális nevezetességeit felsorolni is hosszadalmas lenne, de ez a kivételes könyv most kísérletet tesz arra, hogy ízelítőt adjon hazánk ezeréves történetének legizgalmasabb fejezeteiből. Fucskár Ágnes és Fucskár József Attila legújabb fotóalbuma ezúttal a hungarikumok világába kalauzolja az érdeklődőket. A lenyűgöző képekkel gazdagon illusztrált könyvben a magyarság legkiemelkedőbb teljesítményeit ismerhetjük meg. Egyedülállóan izgalmas életutak, gasztronómiai kitérők, kultúrtörténeti érdekességek teszik ezt a kötetet igazán színessé. Ismerjük meg, fedezzük fel újra Magyarország csodálatos kincseit!

Agárdi Péter - "Komp-ország ​megindult dühösen Kelet felé újra"
2013. ​november 21-én a Politikatörténeti Intézet konferenciát és költői estet rendezett Ady magyarsága és modernsége címmel, hogy elemezze, értelmezze a költő és publicista munkásságnak újraéledő, egyre növekvő vonzerejét, időszerűségét, sőt meghökkentő frissességét. Szenvedélyes józansággal vallanak erről a konferencia nyomán szerkesztett kötet eredeti Ady-írásai, a mai esszéisták és tudósok előadásai, valamint négy kortárs költő Ady ihlette lírai reflexiói. A nemzeti emlékezet, a kulturális örökség állandó frissítése és önkorrekciója szerves és elengedhetetlen folyamat. Ám a múlt - napjainkban sűrűn tetten érhető - erőszakos és ideologikus "emlékezetpolitikai" átírása éppen hogy sérti a nemzeti kultúra gazdagságát, hitelét és jövőjét. A demokratikus humanista és européer patrióta Ady modern szellemét is.

Ismeretlen szerző - A ​XV. Veszprémi Tévétalálkozó szakmai tanácskozása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - A ​Balázs Béla Stúdió 50 éve
A ​Balázs Béla Stúdió, a ,,BBS" a '80-'90-es évekig megkerülhetetlen fogalom volt egyetemista, értelmiségi és művész körökben. Most lép felnőtt korba az a generáció, amelyik már nem tudja, mi az a BBS, és nem is sejti, hogy a Balázs Béla Stúdió a világ filmművészetének páratlan, egyedülálló műhelye volt. 271 rendező, 50 év, 511 film - ez a Balázs Béla Stúdió számokban kifejezve. Műfajok tekintetében a teljes spektrumot felölelik az itt készült alkotások: kisfilmek, nagyjátékfilmek, dokumentumfilmek, animációs filmek, kísérleti filmek, experimentális filmek, videóművek, művészeti dokumentációk stb. A fiatalok szűk szakmai köréből 1959-ben létrejött filmklubot az Aczél György nevével fémjelzett kádárista kultúrpolitika emelte be a hivatalos filmgyártás rendszerébe 1961-ben. Szervezetbe tömörítve felügyelete alatt kívánta támogatni a Filmművészeti Főiskoláról kikerült fiatal filmművészeket. A BBS fiatal alkotói a kezdetektől a filmnyelv megújítására, a filmmel való kísérletezésre használták ezeket a politika által megszabott kereteket. Az évek során úgy tematikájában, mint a filmes kísérletezést tekintve, esztétikai és politikai értelemben egyaránt egyre merészebb alkotások kerültek ki a stúdióból. A magyar filmművészet számos képviselője a BBS-ben kezdte pályafutását. Többek között: Szabó István, Sára Sándor, Elek Judit, Gazdag Gyula, Huszárik Zoltán, Rózsa János, Ragályi Elemér, Tarr Béla, Xantus János, Enyedi Ildikó, Bódy Gábor.

Elfelejtett_magyar_0
5

Ismeretlen szerző - Elfelejtett ​magyar mesterségek
A ​Fedezzük fel együtt? című képes ismeretterjesztő könyvsorozat legújabb kötete egy időutazásra hívja a gyerekeket és felnőtteket egyaránt. A régmúlt időkben számtalan mesterség terjedt el hazánkban. A magyar mesterek kézzel készített munkái messze földön híresek voltak, és mind a mai napig őrzik valódi értéküket néphagyományunkban. E könyv segítségével az olvasó újból fölfedezheti a régi mesterségeket, és megismerheti a mesteri tárgyak szépségét, hasznosságát, továbbá bepillantást kaphat a mesteremberek műhelytitkaiba, a munkafázisok folyamatába. Rajta hát, fedezzük fel együtt dédanyáink, dédapáink különleges világát és az elfelejtett mesterségeit!

Covers_441277
Katalógus ​1957-1968 Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Katalógus ​1957-1968
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tábori László - Kiss Irén - Isten ​magyar szemmel
Ez ​a kötet válogatás az elmúlt két évtizedben megjelent írásainkból. Ezzel sok-sok évnyi könyvolvasást szeretnénk megtakarítani kedves Olvasóinknak. Istent magyar szemmel szemlélni azt jelenti, hogy a változtathatatlannak mondott zsidó-keresztény dogmákon túllépve a Kelet régebbi vallási hagyományainak egészét a jövőnkkel összekötve értékelni.

Balázs-Bécsi Attila - A ​táncháztól a nemzeti intézményig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - 125 ​szálánvarrott magyar hímzésminta: Araci - Árapatak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hidvégi János - Krámli Mihály - Merczi Miklós - Molnár Erzsébet - Soltész József - Szabó Attila - Így ​utaztunk anno
A ​kötet a korszak magyar közlekedését mutatja be olvasmányosan és rendkívül látványosan. A legfontosabb közlekedési eszközöket ismertető szövegeket gazdag illusztrációs anyag: archív felvételek, képeslapok, plakátok, hirdetések és a Közlekedési Múzeum legszebb korabeli járműveit és az azokhoz kapcsolódó tárgyakat megmutató színes fotók kísérik.

Obrusánszky Borbála - Szkíta ​tájon pata dobog
A ​magyar történeti hagyomány pontosan meghatározta, hogy kik voltak a magyarok ősei: a szkíták és hunok, akik évszázadokon, sőt évezredeken át uralták az eurázsiai sztyeppei térséget. Azt talán sohasem tudjuk pontosan meghatározni, hogyan keletkezett a ránk is jellemző sajátos szkíta-hun életmód és kultúra, amelynek nyomait máig megtaláljuk a Sárga-tengertől egészen az Őrvidékig, de a modern tudományágak segítségével közelebb juthatunk az igazsághoz. Ennek a hatalmas és erős szövetségnek nem ismertek a pontos határai, de a régészeti leletek alapján a Sárga-tengertől a Bécsi-medencéig hasonló kultúrát alkotó szövetségről lehetett szó, akik már a bronzkortól uralták e hatalmas területet. Közös jellemzőjük a fejlett lovas életmód, az egyedi harcászati taktika, tárgyaikon sorra feltűnnek az úgynevezett „állatküzdelmi” jelenetek. A mai tudományos vélemények alapján a rézkor végén, a bronzkor elején már vannak olyan régészeti kultúrák, ahol a későbbi lovas népek műveltségének a csírája felbukkan. Őseink nevét többféle módon jegyezték fel. A hazai források szittyákról és szklavinokról beszéltek, a görögök hol kancafejő, hol szkíta népekről készítettek feljegyzéseket. Ebben az ismeretterjesztő kiadványban feltárul a hunok és szkíták története és ősi kultúrája. A régészeti leleteken kívül a történeti források is megőrizték az ősi lovas népek emlékét, de a mai magyar néprajzi hagyomány is sok olyan emléket őriz, amelyeknek párhuzamai a keleti szkíta és hun népek között találhatók meg.

Kézai Simon - Kézai ​Simon Magyar krónikája
A ​Gesta Hunnorum et Hungarorum igen fontos történeti forrásunk. Kézai Simon IV. László királynak ajánlotta művét: Keletkezését 1282-85 közé teszik. A krónika négy fő részre oszlik: Előbeszéd-re; az Első könyv-re (a hunok történetére) a Második könyv-re (a magyarok története), és a Függelék-re. Kézai Simon egyetlen középkori kézirata sem maradt ránk. Amit ma ismerünk azt Kollár Ferenc Ádám, majd Zsámboki János hagyatékából kerültek elő. A XIX. században a marosvásárhelyi Teleki könyvtárban is őriztek egy példányt. Magyar nyelvre először Szabó Károly ültette át 1862-ben. Kötetünk két fordítást tartalmaz, az egyik Szabó Károlyé, a másik Császár Mihályé.

Kollekciók